Vertaal deze pagina naar:

UITLEG BRIEF MINISTERIE VAN JUSTITIE EN VEILIGHEID

25-01-2024

Uitleg brief Ministerie van Justitie en Veiligheid, het Openbaar Ministerie, alle Politiecommissarissen, Politiebureaus en alle politieagenten.

Ministerie van Justitie en Veiligheid

Op de onderstaande website van het Ministerie (JenV) is het volgende te lezen:

"Het ministerie van Justitie en Veiligheid (JenV) zorgt voor de rechtsstaat in Nederland, zodat mensen in vrijheid kunnen samenleven, ongeacht hun levensstijl of opvattingen. Justitie en Veiligheid werkt aan een veiliger en rechtvaardiger samenleving door mensen rechtsbescherming te geven en waar nodig in te grijpen in hun leven. Soms is dat een ingrijpende maatregel, soms worden nieuwe perspectieven geopend. Altijd zijn het ingrepen die alleen Justitie en Veiligheid kan en mag doen. Recht raakt mensen."

Bron: https://www.rijksoverheid.nl/ministeries/ministerie-van-justitie-en-veiligheid

Uitleg brief Ministerie van Justitie en Veiligheid, het Openbaar Ministerie, alle Politiecommissarissen, Politiebureaus en alle politieagenten.


De brief die U zelf ook kunt zenden luidt als volgt:

Ik verzoek de koning en deze functionarissen binnen 10 dagen hun rechtsgeldige bevoegdheid aan te tonen, kunnen zij dit niet dan hebben zij erkend nul bevoegdheid te hebben en gaan zij stilzwijgend akkoord met het feit dat alle claims in het verleden, heden en toekomst gericht aan mij of mijn persoon nietig, null en void zijn, tevens gaan zij stilzwijgend akkoord met mijn Algemene Voorwaarden.

Bron en meer info: https://www.freemansociety.nl/

Bekijk en beluister de onderstaande video met veel tekst en uitleg:

De mensen hebben de hoogste jurisdictie, ambtenaren staan onderaan de machtspiramide.

Bron en meer info: https://www.freemansociety.nl/ 

1. De overheid, functionarissen, 'ambtenaren' werken in dienst van het volk. Zij staan niet boven de mensen. Doen zij dit wel dan brengen ze jou in oneer.

2. Ga nooit telefonisch in gesprek over een aangetekende brief. Zij horen gewoon te reageren via een antwoord brief. Binnen 10 dagen in dit geval.

3. Sinds wanneer hebben functionarissen en 'ambtenaren' het recht om aangetekende brieven inhoudelijk te negeren? Waar in de Wet staat dat functionarissen op basis van ongefundeerde meningen, inkleuring van de wet, vooroordelen over de afzender, brieven niet hoeven te beantwoorden? Wie heeft hen dat recht gegeven, op basis waarvan, met welk doel, onderbouw uw motivatie met inachtneming van mijn onvervreembare mensenrechten, verklaar u nader?

4. Hoor en wederhoor. De overheid, gemeente etc horen jouw brief serieus te nemen, doen zij dit niet dan brengen zij jou in oneer. Jij verzoekt de koning en alle andere functionarissen hun bevoegdheid aan te tonen, dat is een zeer legitieme vraag.

5. Kan de koning, kunnen de betreffende functionarissen de afkomst en totstandkoming van hun mandaat of bevoegdheden niet aantonen door middel van officiële authentieke documenten dan hebben zij nul bevoegdheid.

6. Nul bevoegdheid is einde verhaal.

7. Nogmaals de overheid, alle functionarissen werken in dienst van de mensen.  De mensen hebben de hoogste jurisdictie, ambtenaren staan onderaan de machtspiramide.

8. Jouw vordering wegens smaad, laster, inbreuk persoonlijke leefsfeer, slavernij, fraude, valsheid in geschrifte, intimidatie, dwang, mensenhandel volgt.

Bron en meer info: https://www.freemansociety.nl/

PETER CIRK MET EEN JUIST POLITIEHART SCHREEF EEN BRIEF VOOR DE BEVOLKING!

Hoezo reageert politie Nederland niet op de connectie met WEF SDG 2030 Agenda?

DE DUISTERNIS ZAL ALLES OP ALLES ZETTEN OM TE WINNEN!

Ze weten echter dat ze al verloren hebben en dat het einde verhaal is voor hen.

Het zal een stormachtige rit worden. 

De duisternis zal alles op alles zetten om te winnen. 

Ze weten dat ze verloren hebben en dat het einde verhaal is. Maar ze willen niet toegeven. Ze zullen zich blootgeven meer dan ooit tevoren. De mensheid zal hun dwaasheid zien. De tijd van hun slimmigheid is voorbij. Ze zullen niet langer de macht hebben om de wereld aan hun voeten te houden. Alles wat ze doen is een uiting van hun dwaasheid. Lach ermee. Spot ermee. Zie hoe bespottelijk ze zijn.

Laat je niet ontmoedigen door hun dwaze pogingen om de wereld te overheersen. Het zijn mensen die geen enkele voeling met de werkelijkheid hebben. Ze leven in een pure illusie. Een schijnwereld die ze voor zichzelf hebben gecreëerd. Vandaar uit menen ze de wereld te kunnen besturen, maar ze hebben geen besef van de werkelijkheid. Vanuit hun ivoren torens zullen ze neervallen. Hard. En voor altijd.
Laat ze maar hun dwaasheid botvieren. Het zal de mensheid de ogen openen.

Er zal een ommekeer komen die je niet verwacht hebt. Een grote verandering. Heb daar vertrouwen in. Het zal niet gaan zoals je denkt. Het zal nog heel stormachtig worden. Voor velen zal het de laatste fase van hun leven zijn. Er zullen velen hun bestaan op aarde verliezen.

Maar de toekomst is mooier dan het nu lijkt. De storm zal voorbijgaan. Daarna zal er een nieuwe tijd aanbreken. Een tijd van hoop en herstel. Hou daar je hart op gericht.

Als je geliefden verliest, besef dan dat er meer is dan het aardse bestaan. Besef dat het niet het einde is. De mens gaat de volgende fase in, na dit leven.

Er zal een tijd komen van enorme ontmaskering. Alles zal aan het licht komen. Niets zal verborgen blijven. Hou dat vast. De duisternis heeft zijn tijd gehad. Nu komt de tijd van het goede.

Hou je hart vast in dat besef. Geef niet toe aan wanhoop als het hevig wordt. De storm zal er zijn. Maar sta sterk in de zekerheid dat hij voorbijgaat en dat er een nieuwe dag zal aanbreken.

Dit is een tijd van geweldige confrontatie tussen goed en kwaad. Een geweldig grote botsing tussen licht en duister. Zorg dat je aan de juiste kant staat.

Er komt een nieuwe wereld aan, dwars door het vuur heen. Een wereld die mooier is dan je je nu kunt voorstellen. Durf te dromen. Schud de duisternis van het verleden van je af en stijg op als een arend die zeer hoog vliegt en zeer ver ziet. Hij ziet de nieuwe wereld, achter de donkere stormwolken. Droom ervan. Visualiseer het in je geest. En dank de Almachtige voor al het geweldige dat zal komen.

Heb visie. Heb verwachting. Heb dromen. Fantaseer over wat er zal gebeuren. Want het zal werkelijkheid worden. Zelfs het mooiste wat je kunt bedenken, is nog niet hoe het op den duur zal zijn. Zaai zaadjes in je hart van de toekomst. Want het zaad zal opkomen en een schitterende boom worden.
Durf dromen en verwachten.

Volg Stop World Control op Telegram:

https://t.me/swcbenelux

ONZE NIEUWSTE ARTIKELEN