Vertaal deze pagina naar:

VOEL JIJ JE EEN VRIJ MENS OF BEN JIJ AAN HET OVERLEVEN!?

14-09-2023

Wees en voel je een Vrij Mens met eigen keuzes en heb een open mind!

Veel Nederlanders zijn angstig en het liefst conformeren zij zich aan gezag en de meerderheid. De gewone man wil niets van de waarheid weten: Daarom regeert het staatsnarratief!

De kracht van een narratief is dat je opvattingen, overtuigingen en overige informatie op een samenhangende manier kunt verpakken, waardoor de boodschap waarheidsgetrouw overkomt. Dat is misleidend: elk narratief is een constructie waar iemand bewust over nagedacht heeft. 

Wat is jouw narratief?

Meer info ► https://www.frontnieuws.com/de-gewone-man-wil-niets-van-de-waarheid-weten-daarom-regeert-het-staatsnarratief/


Tip: Ga ook onderzoek en bevrijd jezelf uit het slavenbestaan wat je leidt of is opgedrongen!

Deel en bestudeer onze artikelen om (verder) te gaan ontwaken. De eerste stap om te gaan ontwaken of verder te kunnen gaan ontwaken ligt geheel bij jouzelf.

https://www.frontnieuws.com/konijnenholen-en-mannen-achter-gordijnen/


Ja, "COVID" was en is een fraude en ze gaan het weer opnieuw proberen zolang wij niet ontwaken!

De hele pandemie zoals die verklaard werd was een leugen, want de echte pandemie is de bio-wapen injectie, (COVID-19 VACCIN), die ten onrechte een "vaccin" genoemd wordt. De lockdowns en de economische vernietiging die opzettelijk tegen de samenleving werden aangericht, en die de staat tot nu toe alleen maar sterker hebben gemaakt, waren geplande samenzweringen en totale bedriegerij.

https://www.ninefornews.nl/luchthavenmedewerkers-waarschuwen-wereld-mondkapjes-en-andere-maatregelen-komen-terug/


Rutte: burger moet zelf voor zijn vrijheid opkomen, staat is niet medeplichtig!

Dit zei Mark Rutte op 24 februari 2021.

Hij citeerde Abraham Kuyper tijdens een debat in de Tweede Kamer met zijn welbekende glimlach.

"Bij elke welgelukte aanslag op de vrijheid kan dus de staat nooit dan medeplichtige zijn. Hoofdschuldige blijft de plichtsvergeten burger zelf die in zonde zingenot zijn zedelijke spierkracht verslappend de kracht tot eigen initiatief verloor".

Parlementaire enquêtecommissie Fraudebeleid en Dienstverlening start openbare verhoren

Het is een en al theater, het is een groot toneelspel die openbare verhoren. Let op dat Mark Rutte in de onderstaande video het Baphomet teken maakt wanneer hij de eed aflegt. De openbare verhoren zijn niet onafhankelijk, de slager keurt zijn eigen vlees. Alle leden van ten minste Rutte 4 horen eerst achter de tralies. Daarna een hele grote schoonmaak in de gehele overheid. Daarna mag het volkstribunaal erover gaan beslissen wat te doen met deze criminelen en misdadigers. 

Er komt een dag dat politici, burgemeesters en wethouders niet meer over straat kunnen lopen!

Onder de video is de onderstaande tekst te lezen:

Parlementaire enquêtecommissie Fraudebeleid en Dienstverlening start openbare verhoren


Diepgaand onderzoek

De kinderopvangtoeslagaffaire heeft diepe sporen nagelaten in de levens van de slachtoffers. Ook breder in de samenleving is het vertrouwen in de overheid en rechtsstaat geschaad. Het is daarom van groot belang dat de enquêtecommissie diepgaand onderzoekt hoe dit heeft kunnen gebeuren en hieruit lessen trekt voor de toekomst. Daarmee hoopt de commissie een bijdrage te kunnen leveren aan het herstel van vertrouwen in de overheid.


Wat onderzoekt de commissie?

De enquêtecommissie onderzoekt hoe de overheid fraude bestrijdt. Daarbij kijkt de commissie wat er in de dienstverlening aan burgers is misgegaan en of burgers mogelijkheden hadden om op te komen tegen besluiten van de overheid. De enquêtecommissie kijkt hiervoor onder andere naar de rol van de Tweede Kamer en het gebruik van discriminerende risicoprofielen.


Hoofdvragen

De hoofdvragen van het onderzoek luiden:

Hoe kan worden verklaard dat de wijze waarop de overheid fraude bestrijdt, heeft geleid tot tekortschietende dienstverlening aan en rechtsbescherming van burgers?

Welke rol hadden betrokken actoren bij de totstandkoming en uitvoering van dit fraudebeleid en welke lessen kunnen worden getrokken, opdat iedereen kan vertrouwen op een rechtvaardige behandeling door de overheid?


Over de commissie

De enquêtecommissie is direct na de installatie op 3 februari 2022 begonnen met het vorderen van schriftelijke inlichtingen en documenten bij betrokken organisaties. Op basis daarvan deed zij uitvoerig feiten- en dossieronderzoek. In de maanden maart, april, mei en juni van dit jaar heeft de commissie besloten voorgesprekken gevoerd met deskundigen en getuigen om extra informatie in te winnen en eerste bevindingen te toetsen. Nu de besloten voorgesprekken zijn afgerond, richt de commissie zich op de openbare verhoren.


Wat is een parlementaire enquête?

Een parlementaire enquête is het zwaarste onderzoeksinstrument dat de Tweede Kamer tot haar beschikking heeft als zij zelf onderzoek wil doen. Dit maakt het mogelijk om schriftelijke inlichtingen en documenten bij betrokken organisaties te vorderen en getuigen en deskundigen onder ede te horen. Mensen die worden opgeroepen door de commissie, zijn verplicht te verschijnen.

Conclusie op het openbare verhoor van Rutte

Het is een en al theater, het is een groot toneelspel die openbare verhoren. Let op dat Mark Rutte in de bovenstaande video het Baphomet teken maakt wanneer hij de eed aflegt. De openbare verhoren zijn niet onafhankelijk, de slager keurt zijn eigen vlees. Alle leden van ten minste Rutte 4 horen eerst achter de tralies. Daarna een hele grote schoonmaak in de gehele overheid. Daarna mag het volkstribunaal erover gaan beslissen wat te doen met deze criminelen en misdadigers.

Er komt een dag dat politici, burgemeesters en wethouders niet meer over straat kunnen lopen!