Vertaal deze pagina naar:

RUIMSCHOOTS IS BEWEZEN DAT DE STAAT DER NEDERLANDEN, DE BELASTINGDIENST EN DE BANKEN CORRUPTE EN CRIMINELE ORGANISATIES ZIJN!

11-08-2023

Het is gebeurd met de Staat der Nederlanden, de Belastingdienst en de Banken, ze zijn exposed!


VOLK WORDT WAKKER! 

RUIMSCHOOTS IS BEWEZEN IS DAT DE STAAT DER NEDERLANDEN, DE BELASTINGDIENST EN DE BANKEN CORRUPTE EN CRIMINELE ORGANISATIES ZIJN!


Rutte en veel van zijn kompanen  hebben de Nederlandse politiek inmiddels verlaten!

Het is nu aan ons, de bevolking, om Nederland om te vormen naar de Nieuwe Bataafse Republiek.

Met eerlijke en betrouwbare Goddelijke wezens aan het roer, Succes!


De NAVO kwijnt weg...

De NAVO kwijnt weg, haar dood zal over een paar maanden te zien zijn, ze heeft geen wapens meer om Oekraïne te bevoorraden en haar adviseurs, soldaten en huurlingen vallen als vliegen op het slagveld.


Het is einde oefening voor ze en dat weten ze...

Daarom stappen politici en andere functionarissen nu massaal op!

Ze gebruikten jarenlang tv-series, films en moordnieuws om ons geloof in onze toekomst te vernietigen, om menselijke eenheid of broederschap uit te roeien.

We gaan een Nieuwe Wereld tegemoet zodra Nederland is schoongeveegd!


Hoe nu om te gaan met post van de Belastingdienst en andere instanties?

Tip: Check altijd of de naar U toegezonden post met een natte handtekening is onderschreven en voorzien is van een volledige persoonsnaam en functie, zo niet dan is er geen recht van handelen (mandaat).

Tot de Staat der Nederlanden behoren alle ministeries, de gerechten, de Hoge Colleges van Staat en de zelfstandige bestuursorganen (zbo's) zonder eigen rechtspersoonlijkheid.

De Staat der Nederlanden is de aanduiding van de staat Nederland als publiekrechtelijke rechtspersoon. De 'Staat der Nederlanden' heeft bezittingen, verricht werkzaamheden, verleent opdrachten en kan in rechtszaken optreden. De term kan dan ook veel worden aangetroffen in officiële stukken.


Heeft U problemen met een gerechtsdeurwaarder, advocaat, rechter, politieagent, gemeenteambtenaar of bank?

Wie behoren tot de Staat der Nederlanden?

Tot de Staat der Nederlanden, als werkgever met wie u op basis van de CAO Rijk een arbeidsovereenkomst kunt sluiten, behoren:


  • alle ministeries (met uitzondering van het ministerie van Defensie);
  • de Hoge Colleges van Staat (Eerste Kamer, Tweede Kamer, Raad van State, Algemene Rekenkamer, Nationale Ombudsman);
  • de Hoge Raad van Adel;
  • het Kabinet van de Koning;
  • de Kanselarij der Nederlandse Orden;
  • het secretariaat van de commissie van toezicht betreffende de inlichtingen- en veiligheidsdiensten;
  • de Raad voor de Rechtspraak; de gerechten (rechtbanken, gerechtshoven, de Centrale Raad van Beroep, het College van beroep voor het bedrijfsleven).

Over de Nederlandsche Bank N.V.

De Nederlandsche Bank N.V. (DNB) is de centrale bank van Nederland. De Bank is in 1814 opgericht door koning Willem I en heeft het Nederlandse monopolie op de uitgifte van bankbiljetten. De Nederlandse Staat is sinds 1948 enig aandeelhouder van de nv.

Al langer is bekend dat de Nederlandsche Bank N.V. fiatgeld drukte, zonder tegenwaarde.

Rond 22 augustus 2023 zal het grootste deel van de wereld losgekoppeld zijn van de Federal Reserve Dollar. De hele bankenwereld staat nu op het punt van instorten.

Er zal een wereldwijde herwaardering zijn van alle wereldvaluta, wees voorbereid!

Haal tijdig je geld van de bank!

Waarom? Omdat het pinnen voor boodschappen in supermarkten steeds moeilijker gaat worden.

https://niburu.co/lezersbrieven/18804-wat-als-dit-nu-tot-volgende-week-duurt

Wees voorbereid op voedsel, water en benodigdheden voor ongeveer drie weken.

Tip: Zoek een boer op, dicht bij jou in de buurt.

De volgende stappen in Nederland zijn:

Foute burgemeesters en wethouders afzetten in alle Nederlandse gemeenten.

De Nieuwe Bataafse Republiek uitroepen.

Een nieuwe gemeentevertegenwoordiging kiezen in alle gemeentes van de Nieuwe Bataafse Republiek.

Een nieuwe volksvertegenwoordiging kiezen voor de Nieuwe Bataafse Republiek.