Vertaal deze pagina naar:

WAARSCHUWING AAN DE BEVOLKING: COVID-19 INJECTIES ZIJN DE OORZAAK VAN VELE ZIEKTEN EN DODEN!

22-09-2023

Dit is zwaar, echt zwaar!

Weinig mensen durven tot heden te reageren op social media en ervoor uit te komen, dat ze (ook) slachtoffer zijn geworden door eerdere COVID-19 injecties!


Het is een groot proces in de hoofden van veel hoog opgeleiden en ook veel onwetende (domme) mensen om te gaan beseffen dat de (r)overheid en het WHO het slecht met de bevolking voor hebben!

Gelukkig zijn er steeds meer cardiologen, artsen en klokkenluiders die naar buiten durven te treden met de Waarheid over het gevaar van COVID-19 injecties. De toespraak die de empathische en zeer goed gekwalificeerde cardioloog Peter McCullough vorige week voor het Europees Parlement hield, vat het allemaal samen. 

Tip: Neem even de tijd om de onderstaande video te beluisteren!

Drie valse beweringen van het WHO over covid

Aan het einde van de toespraak vat cardioloog Peter McCullough het allemaal samen, dat er drie onjuiste beweringen worden verkondigd door het World Health Organisation (WHO): 

De eerste onjuiste bewering van het WHO was dat het virus onaantastbaar is, dat we in lockdown moeten blijven en bang moeten zijn. De tweede onjuiste bewering van het WHO is: neem een vaccin, het is veilig en effectief.  We zien nu een derde onjuiste bewering van het WHO - De derde valse bewering van het WHO is: het is niet het vaccin dat deze problemen veroorzaakt, het is covid.


Geloof niet meer in de drie onjuiste beweringen van het WHO!

De WHO heeft het slecht voor met de wereldbevolking, zij willen U vermoorden. De WEF Agenda 2030 is een plan om de wereldpopulatie drastisch te verminderen. Door COVID-19 vaccinaties (injecties) word je ziek en/of ga je eerder dood. Blijf ver weg van de priklocaties, laat je NOOIT meer prikken met COVID-19 injecties. En blijf ver weg van 5G stralingsmasten. 

Alleen de slimmen en gelukzaligen zullen de komende periode gaan overleven.


De medische literatuur is op dit moment overtuigend!

Er is voldaan aan de Bradford-Hill criteria voor causaliteit.

Betekenis causaliteit is de oorzakelijkheid, causaliteit, de wet van oorzaak en gevolg.

COVID-19 vaccins veroorzaken de enorme golf van ziekten, doden en oversterfte in de hele wereld!


*** Waarschuwing ***

Cardioloog Peter McCullough waarschuwt ook dat iets meer dan 4% of meer van alle gevaccineerden echt giftige partijen vaccin hebben gekregen, en dat ze allemaal sterven of zeer ernstige verwondingen oplopen.  Cardioloog Peter McCullough baseert dit cijfer onder andere op een Deens onderzoek en het percentage gevaccineerden in de VS dat medische zorg, vaak ziekenhuisopname, heeft moeten zoeken na vaccinatie. Hij zegt dat het spike-eiwit minstens 6 maanden in het hele lichaam aanwezig is. Na elke dosis.


McCullough's conclusie: 

Geen enkel persoon zou geïnjecteerd moeten zijn met deze dodelijke giffen. Geen enkele. En elk land in de wereld zou de totaal corrupte WHO organisatie moeten verlaten.