Vertaal deze pagina naar:

DE BEWIJZEN ZIJN ER REEDS: STRALING DOOR EEN 5G MAST VEROORZAAKT ERNSTIGE LICHAMELIJKE KLACHTEN!

20-09-2023

Nu dit bekend en bewezen is hoe en wanneer gaan wij dit oplossen voor de onwetende bevolking in Nederland?


*** BREAKING NEWS ***

Het is nu officieel bewezen en gepubliceerd!

5G stralingsmasten moeten per direct in heel de wereld worden uitgeschakeld!

Het aantal slachtoffers is tot heden nog onbekend, het zullen er velen zijn!


*** WAARSCHUWING ***

Vele gevaccineerden zullen sterven dankzij hun COVID-19 vaccinaties, zodra 5G naar 60GHz wordt opgeschroefd. 5G is niet voor jou om sneller en beter te kunnen down- en uploaden van filmpjes en dergelijke, het is om je COVID-19 vaccinatie te ACTIVEREN en INTENSIVEREN!


De volgende pandemie is alweer aangekondigd en geoefend!

Besef dat het ingespoten gif (COVID-19 vaccinatie) met behulp van bepaalde 5G/6G frequenties kan worden aangezet om het feestje weer een herstart te geven met alle flauwekul erbij.

Hoeveel doden er hierdoor gaan vallen in Nederland is nog niet bekend.

We gaan het zien en beleven, U bent bij deze gewaarschuwd door ons, De Nieuwe Media.

Heeft U reeds lichamelijke klachten?

Heeft U last van ernstige slaapstoornissen en duizeligheid, gevolgd door huidproblemen (branderig gevoel, tintelingen in de huid van handen en armen), concentratieproblemen, prikkelbaarheid, oorsuizen, evenwichtsproblemen, verminderd kortetermijngeheugen, verwarring, vermoeidheid, neiging tot depressie, hart- en longsymptomen (hartkloppingen, zwaar gevoel op de borst) en een gevoel van warmte in het lichaam?

Tip: Ga dan eens onderzoek doen in Uw buurt waar een 5G stralingsmast is opgesteld en ga Uzelf informeren over lichamelijke gevaren door 5G straling.


BEVOLKINGSONDERZOEK LICHAMELIJKE KLACHTEN DOOR 5G STRALING IN NEDERLAND

Wie heeft er lichamelijke klachten door 5G straling?

Zo ja, vanaf wanneer en van welke klachten heb je exact last?

Staat er bij jou een 5G mast in de buurt?

Laat het weten in een reactie in het onderstaande Telegram kanaal.

Volg deze link: https://t.me/+h5mK6Y3M1a9lZGVk

Onderzoek: 5G veroorzaakt microgolfsyndroom

Eerste onderzoek in Zweden tot nu toe: 5G veroorzaakt het microgolfsyndroom

De studie werd gepubliceerd in het tijdschrift Medicinsk Access nr. 1/2022 en werd uitgevoerd door de oncoloog en onderzoeker Lennart Hardell van de Research Foundation for Environment & Cancer en Mona Nilsson van de Radiation Protection Foundation.

Origineel artikel in het Zweeds: https://www.stralskyddsstiftelsen.se/2022/02/22/forsta-studien-av-effekter-av-5g-stralning-pa-manniska-visar-att-5g-orsakar-mikrovagssyndromet/

Klik op de volgende link om het onderzoek te downloaden: https://www.stralskyddsstiftelsen.se/wp-content/uploads/2022/02/5g_mikrovagssyndromet_ma_2022.pdf


Eerste onderzoek tot nu toe: 

5G veroorzaakt het microgolfsyndroom

Swedish Radiation Protection Foundation, 22 februari 2022 – automatische vertaling, 

zoals geplaatst op Towards Better Health door Meris Michaels.

Uit het allereerste onderzoek naar de gezondheidseffecten van 5G-straling op mensen blijkt dat 5G typische symptomen van het microgolfsyndroom veroorzaakt, evenals een enorme toename van de microgolfstraling. De casestudy bevestigt ook eens te meer dat straling die ver beneden het door de autoriteiten toegestane niveau ligt, een slechte gezondheid veroorzaakt. 

De studie werd gepubliceerd in het tijdschrift Medicinsk Access nr. 1/2022 en werd uitgevoerd door de oncoloog en onderzoeker Lennart Hardell van de Research Foundation for Environment & Cancer en Mona Nilsson van de Radiation Protection Foundation. 

Onderzoek gezondheidsgevolgen

Het onderzoek gaat over de gezondheidsgevolgen voor een man en een vrouw die een 5G-basisstation direct boven het appartement kregen, slechts 5 meter boven de slaapkamer. Uit metingen voor en na de installatie van 5G op het dak bleek dat 5G voor een enorme toename van de straling in het appartement zorgde. Vóór 5G stonden er al basisstations voor 3G of 4G op dezelfde plek direct boven het appartement, maar de overstap naar 5G-technologie leidde tot een toename van de straling van 9.000 microW/m2 naar maximaal 1.690.000 microW/m2.

Lichamelijke klachten door 5G straling

De klachten die bij man en vrouw optraden na de start van 5G zijn typerend voor het microgolfsyndroom: vermoeidheid, slaapproblemen. emotionele impact, neusbloedingen, toenemende tinnitus en huidproblemen bij de man. De vrouw had meer klachten dan de man met ernstige slaapstoornissen en duizeligheid, gevolgd door huidproblemen (branderig gevoel, tintelingen in de huid van handen en armen), concentratieproblemen, prikkelbaarheid, oorsuizen, evenwichtsproblemen, verminderd kortetermijngeheugen, verwarring, vermoeidheid, neiging tot depressie, hart- en longsymptomen (hartkloppingen, zwaar gevoel op de borst) en een gevoel van warmte in het lichaam. 

Let op!

Alle symptomen verminderden of verdwenen volledig na 24 uur na verhuizing naar een andere woning met aanzienlijk minder straling!

Het microgolfsyndroom

Wat wordt aangetoond in dit allereerste onderzoek naar de gezondheidseffecten van microgolfstraling van 5G komt overeen met de symptomen die meer dan 50 jaar geleden zijn beschreven als een effect van blootstelling van het hele lichaam aan microgolfstraling en die het microgolfsyndroom werden genoemd. 

Microgolfsyndroom is tegenwoordig ook internationaal een erkend concept, samen met de naam 'elektromagnetische overgevoeligheid' (EHS), in Zweden ook wel 'elektrische overgevoeligheid' genoemd, met betrekking tot degenen die al op zeer lage niveaus reageren en een bijzonder hoge gevoeligheid hebben ontwikkeld. Er is herhaaldelijk beschreven dat de typische symptomen van het microgolfsyndroom verdwenen als de blootstelling stopte of sterk afnam, zoals in deze nieuwe studie.

Onderzoekers die wetenschappelijk onderzoek hebben gedaan naar beroepsmatige blootstelling aan microgolven, beschreven symptomen als vermoeidheid, duizeligheid, hoofdpijn, slaapproblemen, concentratie- en geheugenproblemen. 

Deze symptomen hielden verband met blootstelling aan radiogolven of microgolven. Er werd vastgesteld dat de symptomen over het algemeen verdwenen zodra de blootstelling stopte." De gevoeligheid voor microgolfstraling is individueel. 

Zelfs zeer lage stralingsniveaus kunnen bij bijzonder gevoelige mensen medische symptomen veroorzaken (overgevoeligheid voor elektriciteit / EHS). 5G verhoogt de straling enorm.

De casestudy laat niet alleen zien dat 5G vrij onmiddellijk het microgolfsyndroom veroorzaakt, maar laat ook zien dat 5G leidt tot een enorme toename van de straling in onze omgeving. Voorheen stond er op dezelfde plek boven de slaapkamer van het stel een basisstation voor 3G of 4G, maar vervanging van de apparatuur en ingebruikname van 5G leidden tot een explosieve toename van de gemeten straling.

De gemeten extreem hoge waarden in huis, maximaal 1.690.000 microW/m2, zijn nog steeds aanzienlijk lager dan de huidige referentiewaarden aanbevolen door de Zweedse Stralingsveiligheidsautoriteit, SSM: 10.000.000 microW/m2 als gemiddelde waarde over 6 minuten, wat betekent dat de maximale waarde significant hoger mag zijn dan 10.000.000 microW/m2. 

De referentiewaarde van SSM biedt geen bescherming tegen de symptomen die kenmerkend zijn voor het microgolfsyndroom, noch tegen kanker en andere chronische ziekten. 

Dit is de reden waarom een slechte gezondheid kan optreden, ook al ligt de straling ver onder de referentiewaarde: Het aantal mensen in Zweden dat last heeft van het microgolfsyndroom/EHS/overgevoeligheid voor elektriciteit is momenteel onbekend. Het is niet onderzocht. Er kan echter worden verwacht dat het aantal slachtoffers zal toenemen door de chronische en toenemende blootstelling aan microgolven als gevolg van de uitbreiding van 4G, 5G en het toegenomen gebruik van draadloze technologie die microgolven uitzendt voor communicatie. Dit geldt vooral als het gaat om gemoduleerde en gepulseerde microgolven waarvan is aangetoond dat ze bijzonder schadelijk zijn.

In 2016 adviseerde een groep onderzoekers en artsen dat de maximale blootstelling overdag 100 zou moeten zijn, 's nachts 10 en maximaal 1 microW/m2 voor bijzonder gevoelige mensen.

Noch die aanbeveling, noch de kankerclassificatie van straling door het IARC uit 2011, noch het feit dat herhaaldelijk gezondheidsrisico's zijn waargenomen bij blootstellingen die aanzienlijk lager zijn dan de huidige referentiewaarden aanbevolen door de Zweedse Stralingsveiligheidsautoriteit, hebben echter enig effect gehad op de autoriteiten en de lakse regelgeving van de overheid. 

Ondanks uitgebreid bewijs van gezondheidsrisico's neemt de microgolfstraling in het milieu sterk toe en wordt nog steeds de kennelijk onjuiste referentiewaarde toegepast ondanks het feit dat deze aantoonbaar geen bescherming biedt tegen het microgolfsyndroom en vele andere gezondheidsrisico's.

De medische beroepsgroep moet hierin worden opgeleid!

Lennart Hardell en Mona Nilsson concluderen met de opmerking dat het microgolfsyndroom en EHS door de gezondheidszorg serieus moeten worden genomen.

"Dit is geen geestesziekte. Het microgolfsyndroom omvat een aantal verschillende somatische symptomen en chronische ziekten, waaronder kanker, vormen een risico bij chronische blootstelling. De symptomen moeten worden onderzocht om andere oorzaken uit te sluiten, de microgolfstraling kan er één zijn. Er moet zorgvuldig naar de geschiedenis worden gekeken om verschillende bronnen van microgolfstraling te onderzoeken. Daarnaast dient het onderzoek aangevuld te worden met het meten van de straling zowel thuis als op de werkplek, waarbij er rekening mee gehouden moet worden dat er een groot verschil in gevoeligheid bestaat tussen verschillende personen.

Patiënten moeten met respect worden behandeld, onderzocht, een medische diagnose en behandeling krijgen, waarbij de eliminatie of vermindering van de ziekteveroorzakende factor, dat wil zeggen blootstelling, het allerbelangrijkst is. Dit moet vroeg in het verloop van de ziekte worden gedaan om het risico op onomkeerbare schade en chronische ziekten te verminderen. 

Omdat er veel onwetendheid bestaat over het microgolfsyndroom, zowel in de gezondheidszorg als bij het grote publiek, en dus vermoedelijk een groot aantal black-outs, moet de medische beroepsgroep worden opgeleid en moet het syndroom een uniforme ICD-code krijgen om te kunnen functioneren. toekomstige ontwikkelingen te volgen. De gemeten waarden in het appartement na de installatie van 5G op het dak maken de woning vanuit medisch oogpunt gezien de bekende gezondheidseffecten onbewoonbaar, ondanks het feit dat de straling aanzienlijk onder de huidige referentiewaarden ligt. "

Link naar de hele nieuwe casestudy over 5G: Microgolfstraling van basisstations op daken gaf
medische symptomen die passen bij het microgolfsyndroom.

Origineel artikel in het Zweeds:

https://www.stralskyddsstiftelsen.se/2022/02/22/forsta-studien-av-effekter-av-5g-stralning-pa-manniska-visar-att-5g-orsakar-mikrovagssyndromet/

Bron: https://ehtrust.org/study-5g-causes-microwave-syndrome/

 

BEVOLKINGSONDERZOEK LICHAMELIJKE KLACHTEN DOOR 5G STRALING IN NEDERLAND

Wie heeft er lichamelijke klachten door 5G straling?

Zo ja, vanaf wanneer en van welke klachten heb je exact last?

Staat er bij jou een 5G mast in de buurt? 

Laat het weten in een reactie in het onderstaande Telegram kanaal.

Volg deze link: https://t.me/+h5mK6Y3M1a9lZGVk

ONZE NIEUWSTE ARTIKELEN