Vertaal deze pagina naar:

WAT GEBEURT ER MET JE STEM ALS JE NIET GAAT STEMMEN?

13-03-2023

Informeer jezelf met dit artikel wat er gebeurt met je stem wanneer je besloten hebt om niet te gaan stemmen!

Tip: Lees en bekijk dit hele artikel en informeer jezelf en deel dit artikel met je familie, je beste vrienden en collega's, zodat we massaal gaan ontwaken!


Als politieke partijen een vastgelegd minimaal percentage van de stemmen moeten halen om een zetel te bemachtigen, heet dat een kiesdrempel.

 In Duitsland moeten partijen bijvoorbeeld minimaal vijf procent van de stemmen halen om een zetel te bemachtigen. In Turkije is de kiesdrempel zelfs tien procent. Een kiesdrempel voorkomt dat versplintering optreedt, waarbij veel kleine partijen in het parlement zitten.In Nederland werkt dat niet zo.

Hier hanteren we een kiesdeler. Dit is geen vastgesteld percentage, maar het aantal zetels dat een partij moet behalen om in aanmerking te komen voor één zetel. Om dit te bepalen wordt het totaal aantal uitgebrachte stemmen gedeeld door het aantal zetels in de gemeenteraad.


Hieronder staat een voorbeeld om het te verduidelijken.

In een gemeente zijn 12.000 stemmen uitgebracht en er zijn 25 zetels te verdelen. Dan is de kiesdeler 12.000/25 zetels = 480 stemmen. Een partij moet dus 480 stemmen krijgen om één zetel te bemachtigen. Het aantal stemmen per partij wordt gedeeld door de kiesdeler. Weer een voorbeeld: een partij krijgt 960 stemmen. Dan krijgt het dus 960/480 = 2 zetels.

Als de partij waarop je hebt gestemd de kiesdrempel niet haalt,

gaat je stem verloren.


Dat is jammer,

maar het is dus niet zo dat je stem naar een andere partij gaat.

De stemmen van mensen die niet hebben gestemd worden geheel buiten beschouwing gelaten.

Daar wordt geen rekening mee gehouden bij het bepalen van de kiesdeler.

De aanname van NIDA klopt dus niet.

Je stem gaat nooit naar een partij waar je niet op stemt.

DOCU OVER GEERT WILDERS, DE PVV EN ZIJN CONNECTIE MET ISRAEL EN ZIONISTEN

Rutte en Wilders zijn politieke vriendjes! Pas op voor deze grootste misleiders van de onwetende bevolking!


Wie denkt één van deze misleiders nodig te hebben in zijn leven, mag nog eens opnieuw zijn huiswerk gaan maken. It's all in the game en nu wordt Thierry Baudet naar voren geschoven. Thierry Baudet is een aanhanger van Israel en Zionist. Aanbidder van de afgod Baphomet, de duivel (Satan).


Tip: Lees de Protocollen van de Wijzen van Sion.

Protocollen ► https://www.wimjongman.nl/artikelen/protocollen.pdf

Wees je bewust op wie je gaat stemmen wanneer je de partij FvD een stem geeft.


DE PROTOCOLLEN VAN DE WIJZEN VAN SION

(Nederlandse vertaling uit 1933)

Korte inleiding

De protocollen zijn een zeer explosief geschrift dat gezien moet worden als een geactualiseerde en geconcretiseerde uitwerking van de plannen van Adam Weishaupt. De Illuminatie vormen de geheime kracht achter de Protocollen en zijn daarmee tevens de leidende kracht achter de nagestreefde wereldheerschappij (NWO).

Wie enig inzicht heeft in de samenzwering-kunst van de Illuminatie, zal in staat zijn de Protocollen in het licht van vandaag te beoordelen. Lees de protocollen en stel door hun inhoud de echtheid vast! Schijnbaar is de aaneenschakeling van paragrafen droge literatuur.

In werkelijkheid zijn ze de boeiendste en tevens de meest ontstellende geschriften die denkbaar zijn. Lees de Protocollen langzaam en laat elke paragraaf goed tot u doordringen.

Vergelijk de richtlijnen met het verleden en het heden. Vergeet ook niet dat wanneer men in de Protocollen over God spreekt, dit niet de God van de Joden of de Christenen is, maar niemand minder dan lucifer, oftewel satan zelf.

Rutte en Wilders zijn politieke vriendjes!

Pas op voor deze grootste misleiders van de onwetende bevolking!