Vertaal deze pagina naar:

WAT HOUDT DE NEDERLANDSE WETGEVING NU WERKELIJK IN?

21-12-2022

Een eerder Kort Geding, (een spoedprocedure bij de rechtbank), werd gewonnen door simpelweg te wijzen op de ontbrekende Gratie Gods!

Word Wakker en ga zelf ook onderzoek doen!

Wat als blijkt dat alle wetgeving in Nederland ongeldig is?

Politie en justitie geen enkele autoriteit hebben en de rechtbank ook niet?

Hoe lang zien we al dat er groot onrecht aan de bevolking opgelegd wordt door een stel marionetten van enkele steenrijke miljardairs die een Chinees Communistische Partij achtige onderdrukking van de bevolking willen uitrollen via instituten als het WEF (World Economic Forum), wiens marionetten in alle kabinetten zitten?

Welnu, vanaf vandaag rijken wij U het verlossende woord aan: U bent vrij!

Het systeem heeft geen enkele autoriteit over U!

Lees dit goed door ► https://www.zorgdatjenietslaapt.nl/index.php/2022/12/03/artikel440-html/


Wat een advocaat U nooit verteld!


Tip: De tekst hieronder zult U eerst meerdere malen moeten doorlezen voordat de kwartjes echt gaan vallen. Ga ook de werkelijke betekenis van woorden eens onderzoeken!

Van een juriste ontvingen wij het onderstaande schrijven:

 

Er zit veel verschil in HBO-opleiding & HBO-denkniveau!


Deze geef ik ter kennis geving, hier werk ik niet aan mee, aan jullie verzoeken en adviezen van jullie diensten en uitnodigingen, gemaakt maar op één wetgeving.


Dit geldt voor iedereen:

Nederland is een bedrijf, onder een ANBI-status, wat geen winst mag maken.

Men heeft U bij het gemeen-tehuis, bij Uw geboorte aangifte, een natuurlijke persoon op geboorteAKTE / een BSN nummer (Burger Slaven Nummer) van U gemaakt en niet als mens van vlees en bloed.


Art. 1:18a lid5 BW.

De ambtenaar van de burgerlijke stand mag geen akte (o)verlijden tekenen waarin hijzelf als partij of belanghebbende partij voorkomt.


De mens, Attestatie de Vita, (weer levend op papier).

BV Nederland is een rechtspersoon, een NV is ook een rechtspersoon.

Personen hadden contracten met de gemeen-tehuizen en overheid K.v.K. handelsregister.


Handeldrijven op NATUURLIJK PERSOON.

De wet = niet doden / stelen / dwingen.


Artikel 8 EVRM.

Recht op eerbiediging van onze privé-, familie- en gezinsleven en respect voor onze privé leven.

Koning wint altijd.


(Attestatie de Vita, soeverein)

De Koning voert regelmatig rechtszaken; met name indien inbreuk gemaakt wordt op zijn privacy of op die van zijn kinderen, art. 285B Sr.

 
Wat houdt WET-GE-VING in:

Onvoltooid verleden tijd (ovt).

hij/zij/het.

ving... hij/zij/het. had gevangen.


Alle wetgeving die is ondertekend door verondersteld-koning Willem Alexander (of zijn voorgangers), onder vermelding van 'de gratie Gods', waren al ongeldig.

d.d. 15-08-2022, zie overheid. BV Nederland.

https://www.rijksoverheid.nl/documenten/woo-besluiten/2022/08/15/besluit-woo-verzoek-over-het-bewijs-van-gratie-gods


Geen enkele wetgeving was ooit ondertekend door God.

Men is overtuigd van jullie eigen aangeleerde protocol HBO-oplei-ding

Wetgeving op NATUURLIJK PERSOON het protocol HBO-opleiding in opdracht van de opdrachtgever werken; de zogenaamde "zorgen" verzoeken - meningen - bemoeienis - uitnodigingen.


Is administratieve aanhouding Art. 3 Sr.

VAARTUIG (post zijn zeemansbrieven met blauwe stempel) van de wetgeving op NATUURLIJK PERSOON, (ik wil ontvangen van uw) geboorteAKTEN & BSN- nummer.

 (mijn kapitalen bezit, geld, vermogen).

Recht-de-banken = dag-vaar-ding.


Hoogachtend:

Attestatie de Vita: (voornaam)

Persona: (achternaam)

Lees ook het onderstaande artikel.