Vertaal deze pagina naar:

WETTELIJK BEWIJS VERZONDEN VERZOEKSCHRIFT DOOR AD VAN ROOIJ AAN BART JAN VAN ETTEHOVEN VAN DE AFDELING BESTUURSRECHTSPRAAK VAN DE RAAD VAN STATE VOOR HET TREFFEN VAN EEN VOORLOPIGE VOORZIENING LOPENDE DE BEZWARENPROCEDURE

21-11-2023

De Tweede Kamerverkiezingen van 22 november 2023 zijn geschorst tot het moment voorzitter Bart Jan van Ettehoven van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State daarop een beslissing heeft genomen.

Printscreen van de verzonden e-mail (bewijs)
Printscreen van de verzonden e-mail (bewijs)

(20 november 2023) Verzoekschrift om het treffen van voorlopige voorziening aan voorzitter Bart Jan van Ettehoven (persoonlijk in handen) van de Afdeling bestuursrechtspraak van Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA Den Haag

Op 21 november 2023 verstuurd naar de mail:

voorlichting@raadvanstate.nl

Aan: Bart Jan van Ettehoven (persoonlijk in handen),

Voorzitter Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State

Postbus 20019, 2500 EA Den Haag

Geachte voorzitter Bart Jan van Ettehoven van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State,

In "de bijlage" vindt u ingelast het "wettelijke bewijs" dat wij ons verzoekschrift om het treffen van voorlopige voorziening van 20 november 2023 (kenmerk: AvR/201123/VZ-RvS) tegen de verkiezing van de leden van de Tweede kamer der Staten-Generaal op maandag 22 november 2023, bij aangetekende brief onder PostNL Barcode: 3SRPKS300402736 tijdig aan u hebben verstuurd, waarvan u bijbehorende enveloppe, als ook de aanhef en gedeelten uit ons bezwaarschrift onder de envelop vindt ingelast (lees bijlage).

Met deze voorkennis heeft PostNL het toegezegde bezorgingsmoment op 21 november 2023 van ons bij aangetekende brief onder PostNL Barcode: 3SRPKS267823367 tijdig verstuurde verzoekschrift om het treffen van voorlopige voorziening van 20 november 2023 (kenmerk: : AvR/201123/VZ-RvS) aan voorzitter Bart Jan van Ettehoven (persoonlijk in handen), van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA Den Haag, veranderd naar een later moment, zodat de Tweede Kamerverkiezingen op 22 november 2023 gewoon kunnen doorgaan, waarvan u het wettelijke bewijs op "blz. 6" van de "bijlage" kunt lezen. Wij verzoeken u kennis te nemen van de inhoud van deze 114 blz. tellende bijlage en de volledige inhoud – ook de inhoud van alle links, deelplinks, foto's, video's en Tv-uitzendingen – hierbij als herhaald en ingelast te beschouwen.

Volledigheidshalve vindt u hieronder ons bijbehorend verzoekschrift d.d. 20 november 2023, om het treffen van een voorlopige voorziening -- lopende deze bezwarenprocedure -- aan voorzitter Bart Jan van Ettehoven van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State bijgevoegd in de "pdf-link" hieronder, waarmee de Tweede Kamerverkiezingen van 22 november 2023 zijn geschorst tot het moment voorzitter Bart Jan van Ettehoven van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State daarop een beslissing heeft genomen.

Wij verzoeken u kennis te nemen van de inhoud van ons 136 blz. tellende verzoekschrift d.d. 20 november 2023, om het treffen van een voorlopige voorziening lopende de bezwarenprocedure aan voorzitter Bart Jan van Ettehoven van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State in de "pdf-link" hierboven als ook de inhoud van alle links, deelplinks, foto's, video's en Tv-uitzendingen – en hierbij als herhaald en ingelast te beschouwen.

Gezien "de ernst van deze feiten" richten wij aan u, zijnde hiervoor bestuurlijke verantwoordelijk voorzitter Bart Jan van Ettehoven van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, het nadrukkelijke verzoek om ons per kerende e-mail aan a.vanrooij53@gmail.com te berichten dat u deze op 21 november 2023 aan u verstuurde e-mail in goede orde hebt ontvangen.

Hoogachtend,

1. Het vanaf hun wettelijk en voor de Rooms-Katholieke kerk vanaf 5 juli 1979 samenwonende getrouwde echtpaar: A.M.L. van Rooij (BSN: 093391225) en J.E.M. van Rooij van Nunen (BSN: 128731886) met hun gezamenlijke woonadres (hoofdverblijfplaats) in hun eigen woningen op het adres 't Achterom 9-9A, 5491 XD, Sint-Oedenrode;

2. Eenmansbedrijf Camping en Pensionstal "Dommeldal" (KvK-nummer: 57035032), gevestigd op het adres 't Achterom 9-9A, 5491 XD, Sint-Oedenrode, met als juridisch en economisch eigenaar A.M.L. van Rooij;

3. Ecologisch Kennis, Centrum B.V. (KvK- nummer: 16090111), gevestigd op het adres 't Achterom 9A, 5491 XD, Sint-Oedenrode, met als enig directeur A.M.L. van Rooij;

4. Van Rooij Holding B.V. (KvK-nummer: 7102683), gevestigd op het adres 't Achterom 9A, 5491 XD, Sint-Oedenrode, met als enig bestuurder A.M.L. van Rooij;

5. Stichting Administratiekantoor van Rooij Holding B.V. (KvK-nummer: 17154479), gevestigd op het adres 't Achterom 9A, 5491 XD, Sint-Oedenrode, met als enig bestuurder A.M.L. van Rooij;

6. de politieke partij De Groenen, met de zetel gevestigd in Utrecht, gevestigd op het adres 't Achterom 9, 5491 XD Sint-Oedenrode, waarvan A.M.L. (Ad) van Rooij voor de afdelingen Sint-Oedenrode (thans: Meierijstad) en Heusden enig voorzitter is;

Kopiehouders

- alle cliënten van het Ecologisch Kennis Centrum B.V. (KvK-nummer: 16090111);

- alle betrokken geraakte derden (waaronder ook alle gasten) van "Camping en Pensionstal "Dommeldal"(KvK-nummer: 57035032);

- het voltallige hoofdbestuur van de landelijke politieke partij De Groenen in Utrecht (NL);

- het voltallige hoofdbestuur van de Vlaamse politieke partij cd&v in België;

- het voltallige bestuur van de Parochie Heilige Oda te Sint-Oedenrode;

- alle overige betrokken geraakte personen, organisaties, instanties, bedrijven, goede doelen, kerkgenootschappen, kerkfabrieken, overheidsbesturen, overheidsdiensten, regeringen, recht-banken, gerechtshoven, Raad van State, Hoge Raden, Hoven van Cassatie, etc. wereldwijd;

- vanuit de Heilige Geest aan alle 8 miljard wereldbewoners in alle wereldtalen

PS: Gezien het grote aantal kopiehouders willen wij voorzitter Bart Jan van Ettehoven van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State vragen om ons te helpen met het doorsturen van deze e-mail naar alle 8 miljard wereldbewoners met de hulp van uw vele goede contacten in de wereld. Bij voorbaat onze dank daarvoor. 

Voor meer onderbouwende informatie klik op de onderstaande link.

Met dank: Beste Dienie Kars, Onze Goddelijke dank voor jouw hulp en jouw inzet van vele jaren voor het volbrengen van onze Goddelijke opdracht en Missie, om vrede te bewerkstelligen voor de hele wereldbevolking (e-mail: info@dieniekars.nl en redactie@waarheidskrant.nl).

Met Grote en Goddelijke Dank aan de Goddelijke wezens:

Ad van Rooij & zijn dochter Lisette van Rooij & Dienie Kars.

Voor het volbrengen van hun gezamenlijke Missie op Aarde :Anno 11 november 2023:

(11-11-2023: Bevrijdingsdag van België en vanuit België van de gehele wereld).