Vertaal deze pagina naar:

WIE GAAT DE HUIDIGE PSYCHIATRIE IN NEDERLAND VERDER ONDER DE LOEP NEMEN?

19-06-2024
Bron foto: https://denbosch.pvda.nl/nieuws/vragen-over-reinier-van-arkel-sinds-1442/
Bron foto: https://denbosch.pvda.nl/nieuws/vragen-over-reinier-van-arkel-sinds-1442/

De geschiedenis van het oudste psychiatrische ziekenhuis Reinier van Arkel in 's-Hertogenbosch gaat terug tot 1439, bijna zes eeuwen geleden.

De geschiedenis van Reinier van Arkel


Op de website van Reinier van Arkel is het volgende te lezen:

De geschiedenis van Reinier van Arkel gaat terug tot 1439, bijna zes eeuwen geleden. Het jaar waarin de koopman Reinier van Arkel overlijdt. In zijn testament gaf hij aan dat zijn vermogen moest worden bestemd voor de bouw van een gasthuis voor 'arme sinnelose menschen' die buiten de muren waren geplaatst.

Het huis 'Reinier van Arkel' dat in 1442 werd opgericht bevond zich aan het Hinthamereinde in Den Bosch. Met trots mogen we stellen dat Reinier van Arkel de oudste ggz-instelling van Nederland is.

Onze naamgever, Reinier van Arkel, was ons ver vooruit. Hij streefde al naar inclusie en maatschappelijk meedoen. De uitvoerders van zijn testament realiseerden zich dat samenwerking met 'geburen' (de wijk) en het stadsbestuur hiervoor voorwaardelijk waren.

Het eerste gasthuis in 1442 bood plaats aan zes 'sinnelosen'; mensen die hun zinnen niet meer de baas waren en die men 'van noetewegen, spannen, bynden en de sluyten moet'. Buurt en stad werden vanaf het eerste moment betrokken op dat zij zich zouden committeren aan de vestiging en de gezamenlijke verantwoordelijkheid voor de zorg aan deze burgers.

Geworteld in Den Bosch en de Meierij van Den Bosch

Zo is Reinier van Arkel 'door de eeuwen heen geworteld in de stad Den Bosch en regio De Meierij, vanuit onze diepe overtuiging dat nabijheid, zorg voor de ander en maatschappelijk erbij horen en meedoen bijdragen aan gezondheid en een betere samenleving. Mensen met een ernstige psychische kwetsbaarheid zó ondersteunen dat zij op een voor hen betekenisvolle wijze kunnen deelnemen aan de maatschappij is waar we voor staan.

Museum 'De zolders van Reinier'

Op onze hoofdlocatie aan de Bethaniestraat in 's-Hertogenbosch is een klein museum gevestigd waarin je nader kennis maakt met onze geschiedenis. Daarnaast zijn er wisselende exposities. Het museum is voor individuele bezoekers op werkdagen te bezichtigen. Wil je met meerdere personen het museum bezoeken of een meer uitgebreide toelichting van een oud-medewerker, maak dan een afspraak via info@reiniervanarkel.nl

Vragen over Reinier van Arkel (sinds 1442)

Schriftelijke vragen art. 33: beloning bij Reinier van Arkel

In 1439 overlijdt een inwoner van 's-Hertogenbosch, Reinier van Arkel genaamd. Bij testament laat hij weten dat een gedeelte van zijn vermogen besteed moet worden aan de verpleging van "zes arme sinneloze mensen". Zo ontstaat in 1442 Reinier van Arkel aan het Hinthamereinde in 's-Hertogenbosch. Een van de eerste plekken waar we kwetsbare mensen bescherming bieden.

De zorg voor kwetsbare mensen met een psychiatrische beperking is een groot goed. En terwijl de zorg voor hen verandert – mensen blijven langer thuis – investeren we als stad om die reden fors in bijvoorbeeld het vergroten van zelfredzaamheid en het bieden van dagactiviteiten.

Schandaal

Des te schrijnender is het als publiek geld dat bestemd is voor de zorg ten onrechte verdwijnt in de zakken van (ex-) bestuurder. Vandaag werd bekend dat de Reinier van Arkel Groep in Den Bosch ex-topman Paul Spronken vorig jaar nog eens 185.000 euro betaalde nadat hij in 2014 een vergelijkbaar bedrag opstreek voor slechts een maand werk. Daarmee streek de ex-topman na zijn vertrek nog zo'n 368.000 euro op.

Zoals RTL terecht stelt: 'Een bonus voor de staat waarin Spronken de zorginstelling achterliet, kan de royale beloning niet zijn. De Reinier van Arkel Groep boekte in 2014 een verlies van 1,7 miljoen euro. Het jaar ervoor bedroeg het verlies 3 miljoen euro.'

Vandaar dat wij de volgende vragen aan het College willen stellen:

  • Was het College op de hoogte van deze beloning na vertrek bij Reinier van Arkel?
  • Deelt het College de mening van de PvdA-fractie dat een dermate hoge beloning na vertrek geen goede wijze van uitgave van publieke middelen bestemd voor de zorg betreft?
  • Is het College voornemens om met Reinier van Arkel in contact te treden om dwingende afspraken te maken om dit voor de toekomst te voorkomen binnen de afspraken die we met de instelling maken?

Met vriendelijke groet,

Namens de fractie van de Partij van de Arbeid,

Pieter Paul Slikker

Bron: https://denbosch.pvda.nl/nieuws/vragen-over-reinier-van-arkel-sinds-1442/

Wis is Pieter Paul Slikker?

Pieter Paul Slikker ('s-Hertogenbosch, 1980) was in de periode 2014 -2022 raadslid en fractievoorzitter voor de PvdA-Den Bosch. Sinds mei 2022 is hij aan de slag als wethouder wonen, zorg en bestuurlijke vernieuwing. Zijn missie in de Bossche politiek is het terugdringen van de groeiende ongelijkheid:

'Den Bosch is een prachtige stad, we vieren hier met elkaar het leven. Maar onder de oppervlakte zijn er onrechtvaardige verschillen. Één op de tien inwoners leeft onder de armoedegrens waaronder 3000 kinderen, de verschillen tussen de wijken nemen toe, voor veel starters is het vinden van een betaalbare woning een bijna onmogelijke opgave. Minder individualisme en méér samenleving. Dat is waar ik me graag voor inzet.'

Bron: https://denbosch.pvda.nl/wieiswie/pieter-paul-slikker/

Bron foto: Brabants Dagblad
Bron foto: Brabants Dagblad

Vragen PvdA over tonnen vergoeding oud-bestuurder Reinier van Arkel

DEN BOSCH - De PvdA-fractie in de Bossche gemeenteraad wil weten of het klopt dat oud-bestuurder Paul Spronken (zie foto hierboven) van GGZ-instelling Reinier van Arkel in Den Bosch/Vught over 2013 en 2014 in totaal 368.000 euro heeft gehad. In die jaren is hij nog slechts twee maanden werkzaam geweest als voorzitter van de Raad van Bestuur.

Over de vergoeding in 2013 publiceerde RTL al eerder. Nu blijkt volgens de redactie van het programma dat Spronken ook in 2014 nog eens 185.000 euro vergoeding heeft ontvangen. Reinier van Arkel heeft eerder gezegd dat de vergoeding was afgesproken voor advieswerk.

PvdA-raadslid Pieter Paul Slikker noemt de berichtgeving des te schrijnender in het licht van de aangekondigde reorganisatie waardoor bijna 170 fte's moeten verdwijnen.

Afspraken

De PvdA wil dat het Bossche college afspraken met Reinier van Arkel maakt om dergelijke uitgaven in de toekomst te voorkomen.

Bron bericht: https://www.bd.nl/s-hertogenbosch/vragen-pvda-over-tonnen-vergoeding-oud-bestuurder-reinier-van-arkel~a239c003/

Hoe kan de psychiatrie worden verbeterd?

Hoe gaan wij de huidige psychiatrie vorm geven in De Nieuwe Wereld?

Wat zijn de belangrijkste aandachtspunten en de hoognodige veranderingen in de psychiatrie?

Wij vragen onze lezers zich hier alvast over te gaan buigen en zich te gaan beraden. 

Dat geldt ook voor alle psychiaters in Nederland die tot heden gebruik maken van de farmaceutische middelen die de farmacie beschikbaar stelt. Met de komst van de MED BEDS en De Nieuwe Wereld en het Quantum Financial System is het het de hoogste tijd om de psychiatrie geheel opnieuw onder de loep te nemen en waar noodzakelijk aan te passen aan de nieuwe tijd, kennis, inzichten en middelen.

Als je eenmaal beseft dat de Nederlandse regering er absoluut geen problemen mee heeft om de Nederlandse bevolking te vermoorden uit winstbejag en erover te liegen… Alles wat ze nu doen met COVID, de vaccins, de censuur, de vervalste verkiezingen en Oekraïne begint het allemaal logischer te worden...

ONZE NIEUWSTE ARTIKELEN