Vertaal deze pagina naar:

WIE IS VERA BERGKAMP?

09-04-2021


Vera Bergkamp is op 7 april 2021 gekozen tot Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten- Generaal


Vera Bergkamp (D66) is de nieuwe Voorzitter van de Tweede Kamer. In de eerste ronde van de verkiezingsprocedure kreeg zij 74 van de 139 geldig uitgebrachte stemmen.

De verkiezing van de nieuwe Kamervoorzitter werd in de eerste ronde beslist. Khadija Arib (PvdA) kreeg er 38 en Martin Bosma (PVV) 27. Het D66-Kamerlid haalde daarmee direct een volstrekte meerderheid.

"Het is een hele eer en verantwoordelijkheid maar ik heb er ontzettend veel zin in om uw voorzitter te zijn. Ik zal mijn vreselijke best doen", zei de nieuwe Kamervoorzitter direct na de verkiezing.

Zij bedankte haar voorganger Khadija Arib, die volgens haar 'keihard voor ons gewerkt heeft de afgelopen jaren. Ik zit hier niet namens D66, ik ga voor alle 149 Kamerleden voorzitter zijn. Ik realiseer me dat het een enorme opgave is waar we voor staan. De toeslagenaffaire, de verhuizing, met zeventien fracties en in coronatijd.

In de link hieronder ziet U een overzicht van haar activiteiten.

https://www.tweedekamer.nl/kamerleden_en_commissies/voorzitter


Wat is de rol van de Kamervoorzitter?

De Voorzitter leidt de plenaire vergaderingen van de Tweede Kamer. Dat doet zij op basis van het Reglement van Orde, de regels die de Kamerleden met elkaar zijn overeengekomen. De Voorzitter ziet toe op het uitvoeren van de door de Kamer genomen besluiten.

Daarnaast zit zij het Presidium - het dagelijks bestuur van de Kamer - en de Commissie voor de Werkwijze voor. Verder vertegenwoordigt de Voorzitter de Kamer naar buiten toe, bijvoorbeeld in contacten met buitenlandse parlementen.

De taken van de Kamervoorzitter zijn vastgelegd in artikel 3.2 van het Reglement van Orde.De grote vraag voelt U waarschijnlijk al aankomen?


Is Vera Bergkamp ook chantabel gemaakt? En zo ja, hoe?

Immers niemand belandt zomaar ooit op een bepaalde positie in de Tweede Kamer, zonder dat dit van tevoren is afgesproken en gepland.

Wanneer U denkt te weten hoe, horen wij dat graag van U middels onze e-mail.

Dank U wel.