Vertaal deze pagina naar:

ZODRA IN ANDERE KRANTEN DE WAARHEID OOK NAAR BUITEN KOMT OVER DE ZIONISTEN, (DE NEP JODEN, KHAZAREN), IS HET SNEL AFGELOPEN MET DE OORLOGEN IN ISRAEL EN OEKRAINE EN WORDEN DAARMEE MILJOENEN MENSENLEVENS GERED!

15-10-2023

Wanneer CD&V voorzitter Sammy Mahdi in België toestaat dat de "Goddelijke Waarheid" die in de kop van onze Waarheidskrant De Nieuwe Media staat ook in de Kwaliteitskrant De Standaard komt te staan is het afgelopen met de oorlogen in Israël en Oekraïne en redt hij daarmee miljoenen mensenlevens!


Ons krachtigste wapen is de pen en het geschreven woord!

Een definitief einde van de oorlogen in Israel en Oekraine is snel mogelijk wanneer de Waarheid wordt gepubliceerd door andere kranten!

***

De onderstaande brandbrief over de Goddelijke Waarheid werd onder andere gemaild naar:

 Kwaliteitskrant De Standaard - https://www.standaard.be/

Mediahuis - Vlaams parlement - CD&V - Gemeente Lanaken - Gemeente Genk

***

BRANDBRIEF


Geachte hoofdredacteur Karel Verhoeven van De Standaard en CD&V voorzitter Sammy Mahdi,

Mijn zeer grote dank aan Karel Verhoeven voor het artikel met als onderwerp "Yuval Noah Harari: 'Alleen internationale inmenging kan ons nog redden" met daarin de volgende tekst:

"Er bestaat nog altijd een minieme kans op vrede, zegt Yuval Noah Harari. Maar dan moet er geluisterd worden naar wijzere stemmen en moeten andere grootmachten bereid zijn om in te grijpen met een coalitie van bereidwilligen."

Naar aanleiding daarvan willen wij u kenbaar maken dat de wereldpolitiek zo blind, angstig en bang is dat zij de "goddelijke waarheid"  niet naar buiten durven te brengen. Zelfs mijn eigen christelijke politieke partij cd&v -- waarvan onze voorzitter Sammy Madhi zelfs dubbel christen is en gelooft in Jezus Christus en in Allah, namelijk vanuit zijn Rooms-Katholiek zijn en zijn Moslim zijn is tot op heden nog te bang is om deze "goddelijke waarheid" vanuit onze politieke partij cd&v (waarvan ik stemgerechtigd lid ben, maar als gevolg van "corporate crime" binnen de partijpolitiek niet kan stemmen) via waarheidskranten als met name De Standaard naar buiten te brengen. Om die reden laten wij u beiden over het ontstaan van Israël het volgende stukje "Goddelijke waarheid geschiedenis" toekomen:

De Duitse Keizer en Koning Wilhelm II van Pruisen heeft vanuit zijn permanente verblijfplaats in Huis Doorn gelegen in 't Sticht Utrecht (grofweg de provincie Utrecht) vanuit het Heilige Roomse Rijk – waarbinnen Utrecht en Rome zijn gelegen – met voormalig regeringsleider Benito Mussolini (1925-1943) en voormalig paus Pius XI weten te bewerkstelligen dat met ondertekening van het op 11 februari 1929 gesloten Verdag van Lateranen, waarvan de ratificatie op 7 juni 1929 heeft plaatsgevonden, het dwergstaatje Vaticaanstad is ontstaan. In dit verdrag werd nadrukkelijk opgenomen dat Vaticaanstad een nieuw gecreëerde Staat is en dus niet als voortzetting of herleving van de Kerkelijke Staat (Pauselijke Staat) beschouwd kan worden. De op 7 juni 1929 nieuw gecreëerde Staat Vaticaanstad – waarbinnen de Heilige Stoel en de hoofdzetel van de Rooms-Katholieke Kerk zit gevestigd -- is geen lid van de Europese Unie en ook niet van de Raad van Europa. Daarmee hebben wij het juridisch waterdichte bewijs verkregen dat de Rooms-Katholieke kerk vanaf 7 juni 1929 vanuit 't Sticht Utrecht (grofweg de provincie Utrecht) en 't Oversticht (thans Overijsel, Drenthe en de Stad Groningen) in alle 27 Europese landen van de Europese Unie en alle 46 Europese landen van Raad van Europa geen onderdeel meer uitmaakt en de huidige Rooms-Katholieke aartsbisschop Wim Eijk naast het geestelijk bestuur van het Aartsbisdom Utrecht vanaf 2008 ook als landsheer het hoogste wereldlijk gezag uitoefent over al deze 46 Europese landen, waaronder ook Oekraïne, Estland, Letland, Litouwen, Polen, Armenië, Azerbeidzjan, Turkije en Zwitserland. Wij hebben dan ook te maken met een "gegijzelde" paus Franciscus in al deze 46 Europese landen. Het wordt dan ook heel hoog tijd dat onze huidige paus Franciscus uit deze "gegijzelde" toestand wordt gered. Jezus Christus gaat met behulp het op 25 januari 1944 door voormalig Koning Leopold III uitgebrachte politieke testament (LEES HIER) vanuit het land België, dat na de tweede wereldoorlog nog het enige soevereine land binnen de Verenigde Naties is, onze huidige paus Franciscus daarmee helpen.

Bij het uitbreken van de Eerste Wereldoorlog, koos het Ottomaanse Rijk de kant van de Centrale Mogendheden. Ook Hoessein koos partij voor de Ottomanen en hun partners, de Duitsers, maar dat zou later veranderen. Hoessein streefde naar onafhankelijkheid van de Arabieren. Tegen de achtergrond van het langzaam uiteenvallende Ottomaanse rijk, was Hoesseins uiteindelijke doel het creëren van één grote Arabische staat (of oemma), die het gehele Arabisch Schiereiland omvatte plus de overige Arabische landen, zoals de Levant (Syrië, Libanon, en Palestina) en Mesopotamië (Irak en Koeweit). Sir Henry McMahon, de Britse hoge commissaris in Egypte, correspondeerde met Hoessein in de Hoessein-McMahoncorrespondentie over onafhankelijkheid voor de Arabieren. De Arabieren zouden onafhankelijk worden over het grootste deel van het Midden-Oosten, met uitzondering van een kuststrook van wat nu Syrië en Libanon is. Het was impliciet dat Hoessein koning mocht worden over deze gebieden. Deze correspondentie vond plaats tussen najaar 1915 en voorjaar 1916. Op 10 juni 1916 werd het eerste schot van de Arabische Opstand gelost. De opstandelingen vielen barakken van het Ottomaans leger in Mekka aan. Korte tijd later werd ook de stad Djedda veroverd. Het leger, onder leiding van zijn zoon Faisal, versloeg de Ottomanen in Arabië, met sterke steun van de Britten (Lawrence of Arabia). In het begin werd vooral gevochten rondom de Hidjazspoorweg, die door de Ottomanen gebruikt werd voor de aanvoer van troepen. Toen de Ottomanen verdreven waren uit de Hidjaz werd Hoessein op 2 november 2016 Koning. Frankrijk en het Verenigd Koninkrijk erkenden zijn koningschap in 1917. De grote Palestina-campagne van de geallieerden moest toen nog beginnen en feitelijk waren de Ottomanen nog heer en meester in het grootste gedeelte van het Midden-Oosten. Akaba, Jeruzalem en Damascus werden, gezamenlijk met de Britten, veroverd, voornamelijk door de geavanceerde westerse legers, maar gesteund door de Hasjemieten. De steun van de Arabieren betekende veel voor de geallieerden aangezien de Ottomaanse sultan tot een jihad had opgeroepen. Van een onafhankelijke Arabische staat onder leiding van Hoessein kwam het echter niet. In mei 1916 tekenden de Engelsen en Fransen het geheime Sykes-Picotverdrag, waarin beide landen de gebieden onderling verdeelden. Ook de Britse Balfour-verklaring van november 1917, waarin de joden een 'nationaal tehuis' in Palestina werd beloofd, was niet gunstig voor Hoessein. Dit leidde tot een joodse toestroom naar Palestina en een joodse claim op dat gebied. Maar ook van een andere kant kwam er een dreiging. Abdoel Aziz al Saoed, de leider van de Saoedi's, een grote bedoeïenstam, leefde op permanente voet van oorlog met de Hasjemieten. Al Saoed probeerde eveneens de volkeren van het Arabisch Schiereiland te verenigen en kreeg tijdens de Eerste Wereldoorlog eveneens steun van de Britten. Op 3 maart 1924 zette Kemal Atatürk kalief (of religieus leider) Abdülmecit II af en beëindigde daarmee het kalifaat. Hierna riep Hoessein zichzelf uit tot kalief. Dit viel zeer slecht bij de anti-kaliefgezinde wahabiet Abdoel Aziz al Saoed en zijn volgelingen, die prompt de oorlog verklaarden aan de zelfbenoemde kalief Hoessein. Hoessein wilde de strijd wel aangaan, maar werd door zijn getrouwen overgehaald om af te treden ten gunste van zijn zoon Ali. Die hield gedurende enkele maanden stand in de havenplaats Djedda, maar gaf in december 1924 op. Al Saoed consolideerde zijn macht over het schiereiland en riep uiteindelijk in 1932 de staat Saoedi-Arabië uit, waarvan hij zelf koning werd. Als gevolg hiervan is het mandaatgebied Palestina, of Brits Mandaat Palestina, was een A-mandaat (voogdij) van de Volkenbond (waaronder het vanaf 10 november 1918 niet meer bestaande Nederland) dat toevertrouwd werd aan het Verenigd Koninkrijk, gecreëerd na de Eerste Wereldoorlog toen het Ottomaanse Rijk op 10 augustus 1920 gesplitst werd op grond van het Verdrag van Sèvres dat Turkije nooit heeft geratificeerd en is daarmee nooit van kracht geworden. Op grond van dit door Turkije nooit geratificeerde Verdrag van Sèvres werden in Klein-Azië vier mandaatgebieden gevormd. De Britten beheersten de mandaatgebieden Palestina (het huidige Israël en Palestina) en Mesopotamië (het huidige Irak), de Fransen Libanon en Syrië. Deze vier mandaadgebieden hebben nooit een bestaansrecht gehad. Dit omdat Turkije betreffend Verdrag van Sèvres nooit heeft geratificeerd en Nederland, dat onderdeel uitmaakte van de Volkenbond, vanaf 10 november 1918 (vóór het ondertekenen van de wapenstilstand op 11 november 1918) als land niet meer bestaat. Dit alles heeft weer tot gevolg gehad dat Palestina (Staat) in tegenstelling tot Israël (Staat) geen lid heeft kunnen worden van de Verenigde Naties. Omdat Bethlehem, de geboorteplaats van Jezus Christus, is gelegen in Palestina (Staat) betekent dit, dat het Verenigd Koninkrijk op deze wijze Jezus Christus vanaf 10 augustus 1920 heeft verbannen naar Palestina en vanaf 1964 onder curatele heeft gesteld van de private vereniging Palestijnse Bevrijdingsorganisatie (PLO), vanaf 1994 onder aansturing van de volgende opvolgende Presidenten Yasser Arafat (1994-2004), Ahmed Qurei (2004-2014), Rauhi Fattouh (2014-2015) en Mahmoud Abbas (2005-heden). Jezus Christus staat dit niet langer meer toe. Het wordt dan ook heel hoog tijd dat onze huidige paus Franciscus, als plaatsbekleder van Jezus Christus, met behulp het op 25 januari 1944 door voormalig Koning Leopold III uitgebrachte politieke testament (LEES HIER en HIER) vanuit het land België, dat na de tweede wereldoorlog nog het enige soevereine land binnen de Verenigde Naties is, Jezus Christus gaat helpen om hem uit deze vanaf 10 augustus 1920 "verbannen toestand" te krijgen. Paus Franciscus is dat, als plaatsbekleder van Jezus Christus, op grond van deze vanuit "God" verkregen boodschap verplicht. Wij hebben van "God" ook de middelen gekregen hoe paus Franciscus dit met de hulp van de door paus Franciscus benoemde Belgische Aartsbisschop Luc Terlinden van de aartsbisdom Mechelen-Brussel en primaat van de Belgische kerkprovincie, de Belgische Koning Filip, de Belgisch premier Alexander De Croo, de Belgische Kamer van Volksvertegenwoordigers en de Belgische Senaat, kan doen zonder dat dit in de huidige wereld tot opstanden en geweld gaat leiden. Daarbij komt dan tevens voor altijd een einde aan alle onzinnige oorlogen op onze aarde, zodat onze kinderen en kleinkinderen ook nog van een menswaardig leven in volle vrijheid zonder oorlog kunnen genieten. Betreffende middelen vindt u onder de volgende punten hieronder aangereikt.

Voor meer feitelijke en wettelijke onderbouwing verwijzen wij u naar onze 100 blz. tellende juridisch waterdichte "Waarheidsbrief" d.d. 20 september 2023 (kenmerk: EKC/20092023/RR) aan Ir. R.A.A. (Ruud) Rietveld als slachtoffer van de georganiseerde misdaad die zich achter Jongejan Wisseborn Gerechtsdeurwaarders (KvK-nummer. 08097095) te Harderwijk verschuild, De "Nieuwe Media & Waarheidskrant" heeft daarover al een artikel geschreven, welke u kunt lezen in de volgende link:

https://www.de-nieuwe-media.nl/l/alle-acht-miljard-wereldbewoners-behoren-dit-te-weten/. (klik op de pdf), waarvan de afsluitende tekst als volgt is:

Na het op 25 januari 1944 voltooide politieke testament van Koning Leopold III

Op 20 september 1944 werd prins Karel, graaf van Vlaanderen (tweede zoon van koning Albert I) verkozen tot regent van het koninkrijk België, omdat zijn broer Leopold III op 9 juni 1944 weggevoerd was naar Duitsland (artikel 93 Belgische Grondwet) waar het Kabinet-Hitler nog de macht had. Zijn politiek testament van 25 januari 1944 is van een eerdere datum en blijft daarmee rechtskracht houden. Daarom moest Vlaanderen weer terugkomen met de voorkennis en wetenschap dat Koning Leopold III de Belgische koningen Leopold en Leopold II heeft opgevolgd als Hertog van Brabant, wiens opvolging is overgegaan op koning Boudewijn, Koning Filip en Elisabeth van België.

Het hertogdom Brabant bevat het gebied (zie foto) met als hoofdstad Leuven (1183-1267) en Brussel (1267-1795) en bevat onder meer grote gebieden in Nederland, waaronder nagenoeg geheel Noord-Brabant en daarmee ook onze woonplaats Olland in Sint-Oedenrode (Meierijstad). Dit betekent dat de Benelux-Unie, Europese Unie en de NAVO zijn gevestigd in het hertogdom Brabant, waarvan Elisabeth van België (achterkleinkind van koning Leopold II) al vanaf 2013 Hertogin van Brabant is als opvolger van de Belgische koningen Leopold III, Boudewijn, Filip. De graaf van Vlaanderen prins Karel komt in dat rijtje geheel niet voor en is om die reden vanaf 20 september 1944 tot 21 juli 1950 een valse regent geweest, met zeer ernstige gevolgen voor duizenden slachtoffers en hun familieleden, waaronder met name Gouwleider van VNV-Limburg Theo Brouns (Kessenich, 20 november 1911 – Hasselt, 28 maart 1946). Een heiligverklaring van hem door paus Franciscus zou op zijn plaats zijn.

De Eerste Wereldoorlog is als gevolg van het door keizer Ferdinand I van Oostenrijk-Hongarije op 23 juli 1914 aan Servië gestelde ultimatum begonnen. Karl I (zie foto) volgde in 1916 zijn oudoom Frans Jozef I op als keizer van Oostenrijk-Hongarije en heeft derhalve tot het einde van de Tweede Wereldoorlog samen met Duitse Keizer Wilhem II (zie foto) oorlog gevoerd tegen bovengenoemde 29 landen (Geallieerden). Ondanks deze wetenschap verklaarde paus Johannes Paulus II – als plaatsbekleder van Jezus Christus – deze oorlogvoerende keizer Karl I van Oostenrijk-Hongarije op zondag 3 oktober 2004 op het Sint-Pietersplein in Rome zalig met de volgende mededeling: "Ik hoop dat keizer Karl zal fungeren als een voorbeeld, vooral voor hen met politieke verantwoordelijkheden in Europa". Dit is zeer bijzonder te noemen. Des te meer keizer Karl I de Eerste Wereldoorlog voerde tegen Italië, daar waar de Heilige Stoel is gevestigd, met als gevolg dat korte tijd daarna (vanaf 1922) onder aansturing van Benito Mussolini de fascisten de macht overnamen van het Koninklijk Huis in Italië, wat resulteerde tot de ultieme macht over het leger en de economie, en dus eigenlijk over het gehele land, waarmee de Tweede Wereldoorlog is begonnen.

Het einde van de valse drie eenheid dank zij Jezus Christus

Om de hierboven beschreven "Goddelijke Waarheid" te verbloemen heeft theoloog Ireneüs van Lyon (Smyrna circa 140 – Lugdunum (Lyon), 202) zo'n 120 jaar na het overlijden van apostel Petrus in Tongeren (België) op bevel van de Romeinse Keizer aangenomen dat Linus (Toscane) de tweede paus na de dood van apostel Petrus (eerste paus) geweest moest zijn. Het was Ireneüs van Lyon die zich waande de opvolger van de laatste hoge priester (is Phannias ben Samuël, 66–70 n.Chr.) in de Joodse tempel in Jeruzalem te zijn tijdens de Joodse Opstand. Zijn formulering van de verzoeningsleer werd later, bij het Eerste Concilie van Nicea, tot grondslag van het christendom uitgeroepen. De door hem opgestelde geloofsbelijdenis werd grotendeels overgenomen. Onder protestantse theologen wordt hij vaak beschouwd als degene die het zuivere christendom zou hebben beschreven. Tijdens zijn pontificaat als hogepriester werden retroactief (met terugwerkende kracht) de eerste veertien "verzonnen" pauzen (met geboorteplaats) aangesteld na apostel Petrus (Bethsaida, Galilea), zijnde: H. Linus (Toscane), H. Anacletus (Rome, Romeinse Keizerrijk), H. Clemens I (Rome, Romeinse Keizerrijk), H. Evaristus (Bethlehem, Judea), H. Alexander I (Rome), H. Sixtus I (Rome), H. Telesforus (Terranova da Sibar), H. Hyginus (Athene, Griekenland), H. Pius I (Aquileia), H. Anicetus (Emesa, Syrië), H. Soter (Fondi), H. Eleuterus (Nicopolis), H. Victor I (Romeins Afrika) en H. Zefyrinus (Rome). De door de Romeinse Keizer aangestelde paus H. Calixtus I (Iberisch Schiereiland) kreeg daarom ook direct al te maken met de tegenpaus H. Hippolytus(Rome) een leerling van Ireneüs van Lyon die wist dat bovengenoemde "verzonnen" veertien pauzen niet de ware pauzen waren na apostel Petrus, omdat die is overleden in Tongeren (België) en daar ook ligt begraven onder de Onze-Lieve-Vrouwebasiliek in Tongeren. Al deze "onechte" opvolgers van apostel Petrus zijn in het Eerste Concilie van Nicea (± 325 n.Chr.) op bevel van de Romeinse Keizer blindelings overgenomen. Het Eerste Concilie van Nicea was een concilie van "onechte" christelijke bisschoppen die bijeengeroepen waren in Nicea in Bithynië (het hedendaagse İznik in Turkije) door de Romeinse keizer Constantijn I in het jaar 325. Dit eerste oecumenisch concilie was de eerste poging om consensus te bereiken in de Kerk door middel van een vergadering die het hele christendom vertegenwoordigde. De belangrijkste resultaten van dit concilie waren de regeling van de christologische kwestie betreffende de aard van Jezus en zijn relatie met God de Vader en de Heilige Geest, de opstelling van het eerste deel van de geloofsbelijdenis van Nicea-Constantinopel, het regelen van de datumberekening van Pasen en de afkondiging van het vroege canoniek recht. Als de eerste veertien pauzen na apostel Petrus verzonnen "onechte" pauzen zijn, dan zijn alle opvolgers tot en met de huidige paus Franciscus dat ook. Dat alles heeft dan ook geleid tot vele "tegenpauzen", "Schisma's" (waaronder het Oosters Schisma in 1054 n.Chr., de scheuring binnen de christelijke kerk tussen de oosters-orthodoxe kerken aan de ene kant en de Rooms-Katholieke Kerk aan de andere kant) en zelfs meerdere periodes "zonder Paus" te weten: 1.) vanaf 68/70 tot 217 (± 148 jaar), 2.) vanaf 6/11 maart 251 (15 maanden), 3.) vanaf 8 augustus 258 (9 maanden), 4.) vanaf 1 april 304 (4 jaar), 5.) vanaf 29 november 1268 (3 jaar), 6.) vanaf 4 april 1292(2 jaar), 7.) vanaf 20 april 1314 (2 jaar), 8.) vanaf 4 juli 1415 (2 jaar) en 9.) vanaf 29 augustus 1799 (6 maanden). Het behoeft geen toelichting dat een periode "zonder Paus" absoluut niet kan. Dat betekent namelijk dat in die periodes Jezus Christus vanuit de hemel geen plaatsbekleder op aarde heeft gehad. Kennelijk heeft tot op de dag van vandaag deze boodschap van Jezus Christus niemand begrepen. Ook kan een plaatsbekleder van Jezus Christus nooit terugtreden als paus. Dit omdat "Het Paus Zijn" geen aardse functie is. De paus is de "plaatsbekleder" van Jezus Christus en vertegenwoordigd als zodanig Jezus Christus vanuit de hemel op aarde. Het betreft dan ook een hemelse functie die de paus moet uitoefenen tot aan zijn dood om na zijn dood daarover aan Jezus Christus zich te verantwoorden. Enkele uren nadat paus Benedictus XVI eind februari 2013 zijn terugtreden als paus kenbaar maakten sloeg de bliksem letterlijk in deze "onechte" zetel van de paus in de Sint-Pieter te Rome (zie Video) .

Dit kwam dan ook als "Donderslag bij heldere hemel voor miljoenen katholieken" (bron). Zelfs dit teken vanuit "God" (zie foto) werd door huidig machtshebber aartsbisschop Wim Eijk vanuit het 't Sticht Utrecht (grofweg de provincie Utrecht) en 't Oversticht (thans Overijsel, Drenthe en de Stad Groningen) – die naast het geestelijk bestuur over zijn bisdom tegelijkertijd ook als hoogste landheer het wereldlijk gezag uitoefent in alle 193 landen van de Verenigde Naties – genegeerd met de voorkennis en wetenschap dat evenals Benedictus XVI ook zijn opvolger paus Franciscus vanaf 7 juni 1929 is verbannen naar het dwergstaatje Vaticaanstad, waarbinnen de Heilige Stoel en de hoofdzetel van de Rooms-Katholieke Kerk zit gevestigd, en als gevolg daarvan voor de rest van de wereld is gegijzeld. Betreffende "Donderslag bij heldere hemel voor miljoenen katholieken" is dan ook een teken vanuit "God" dat paus Franciscus zo snel als de bliksem naar Tongeren (België) moet afreizen om zich in de Onze-Lieve-Vrouwebasiliek in Tongeren (België) te vestigen (als tweede paus) als opvolger van apostel Petrus die daar vanaf 68/70 begraven ligt. Dank zij het politieke testament van 25 januari 1944 van de Belgische koning Leopold III (LEES HIER, HIER) kan de huidige paus Franciscus (als tweede paus), vanuit het enige soevereine land België, als plaatsbekleder van Jezus Christus, zonder enige gijzeling, het ware christelijke geloof (waar apostel Petrus in 68/70 mee heeft moeten stoppen) voortzetten. Aan kopiehouder, zijnde de door paus Franciscus benoemde Belgische Aartsbisschop Luc Terlinden van de aartsbisdom Mechelen-Brussel en primaat van de Belgische kerkprovincie, richten wij dan ook het vanuit "God" verkregen verzoek om deze "Goddelijke boodschap" als de bliksem over te brengen aan paus Franciscus met het verzoek om per direct af te reizen naar Tongeren (België) om zich te vestigen in de Onze-Lieve-Vrouwebasiliek in Tongeren en daarmee niet te wachten tot het voor alle acht miljard wereldbewoners te laat is.

Met in achtneming van bovengenoemde feiten is onmiskenbaar feitelijk komen vast te staan dat als gevolg van de door het kabinet Ruijs de Beerenbrouck I (1918-1922) genomen beslissing om vanaf 10 november 1918 de Duitse keizer en koning Wilhelm II van Pruisen (zie foto) in Huis Doorn in 't Sticht Utrecht (grofweg de provincie Utrecht) te laten verblijven, vanuit 't Sticht Utrecht (onder huidig PvdA-burgemeester Sharon Dijksma, zie foto) deze massale vergiftiging vanuit Nederland via de Benelux-Unie vanuit de Europese Unie naar alle 193 landen van de Verenigde Naties vanaf 10 november 1918 vanuit het Huis Doorn in 't Sticht Utrecht (grofweg de provincie Utrecht) en 't Oversticht (thans Overijsel, Drenthe en de Stad Groningen) tot op de dag van vandaag is blijven voortduren. Het is het Kabinet-De Quay onder voorzitterschap van de Rooms-Katholieke minister-president Jan de Quay(KVP/CDA/EVP) geweest, die ten tijde van deze al maar liefst 109 jaar lang voortdurende Eerste Weterdoorlog (1914-heden), vanaf 12 juli 1962 de Bestrijdingsmiddelenwet 1962 van kracht heeft verklaard die geen rekening houdt met de gebruikersfase en afvalfase van betreffend bestrijdingsmiddel, wat door voormalig bestuurlijk verantwoordelijk Nederlands minister Margaretha De Boer (PvdA/PES/S&D) van Volkshuisvestiging, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer in haar brief d.d. 19 augustus 1996 (kenmerk: IBP960540460) aan houtimpregneerbedrijf Carl Tissen Import Export B.V., t.a.v. de heer C. Tissen, postbus 5, 5575 ZG Luyksgestel, schriftelijk is bevestigd (lees blz. 31 hierboven). Daarmee is feitelijk komen vast te staan dat huidig hiervoor bestuurlijk verantwoordelijk minister-president Mark Rutte in kabinet Rutte IV (VVD, D66, CDA, ChristenUnie) vanuit 't Sticht Utrecht (grofweg de provincie Utrecht) en 't Oversticht (thans Overijsel, Drenthe en de Stad Groningen) al vele jaren voor zijn geboorte is gegijzeld in zijn werk.

Jezus Christus staat dit geen moment langer meer toe en rijkt daarvoor aan huidig hiervoor bestuurlijk verantwoordelijk minister-president Mark Rutte de volgende oplossing aan, waarin Jezus Christus aan hem het volgende verzoekt:

Beste minister-president Mark Rutte,

U bent in Jezus Christus gekomen (zie foto),

Ik wil u vragen om op grond van de inhoud van deze "waarheidsbrief" aan Ruud Rietveld (zie foto) per direct een gesprek aan te gaan met uw politieke partijgenoot Belgisch premier Alexander de Croo (Open Vld/ALDE) en zijn politieke partijgenoot voormalig Belgisch premier en huidig president Charles Michel (MR/ALDE) van de Europese Unie (voorzitter van de Europese Raad) met het verzoek om op niveau van België en op niveau van de Europese Unie per direct te beslissen dat België per direct uitvoering moet geven aan het vanaf 25 januari 1944 van kracht zijnde politieke testament van de Belgische koning Leopold III, waartoe Mark Rutte, Alexander de Croo en Charles Michel als ook hun politieke partij "VVD/Open Vld/MR/ALDE" op grond van het op 19 april 1839 gesloten Verdrag van Londen en de Belgische Grondwet al vanaf 1839 grondwettelijk verplicht zijn (LEES HIER, HIER, HIER). Daarmee heeft het land België (na 105 jaar) zijn neutraliteit en soevereiniteit weer terug met als basis de Belgische Grondwet die op 10 november 1918 van kracht was, aangevuld met de tien geboden van God. Alle landen die het op 19 april 1839 gesloten Verdrag van Londen hebben ondertekend zijn wettelijk verplicht om deze neutraliteit en soevereiniteit van België te erkennen. Daar ligt dan ook de basis dat eerst alle 27 landen van de Europese Unie en daarna alle 193 landen van de Verenigde Naties deze neutraliteit en soevereiniteit van België overnemen met dezelfde Belgische Grondwet die op 10 november 1918 van kracht was, aangevuld met de tien geboden van God, met een eigen grondwettelijk hof in elk land die de naleving daarop moet toetsen. Paus Franciscus, als plaatsbekleder van Jezus Christus, heeft de "Goddelijke plicht" om per direct naar het graf van mijn vrouw Annelies op de begraafplaats H. Martinus te Olland te komen om haar Heilig te verklaren, waarna zij met terugwerkende kracht vanaf 2 november 2021 kan overlijden en haar ziel de rust krijgt die Jezus Christus haar heeft beloofd. Vanuit de begraafplaats H. Martinus te Olland kan Paus Franciscus vervolgens doorreizen naar Onze-Lieve-Vrouwebasiliek te Tongeren om zich daar te vestigen, om vanuit de soevereine staat België als opvolger van apostel Petrus (tweede paus) de gehele wereld te redden van dit menselijk kwaad, waarmee hij zichzelf uit zijn "ballingschap" in het dwergstaatje Vaticaanstaat heeft bevrijd.

Jezus Christus vertrouwt erop dat hiervoor bestuurlijk verantwoordelijk minister president Mark Rutte direct uitvoering geeft aan deze "Goddelijke boodschap".

In afwachting van de beslissing daarop van Mark Rutte persoonlijk, voorzien van zijn persoonlijke handtekening, te versturen aan het Ecologisch Kennis Centrum B.V. t.a.v. A.M.L. van Rooij 't Achterom 9, 5491 XD Sint-Oedenrode, met een kopie daarvan te versturen naar onze e-mail a.vanrooij53@gmail,com, verblijven wij,

Met vriendeljke groeten,

Ecologisch Kennis Centrum B.V. (KvK-nummer: 16090111),

wettelijk gevestigd op het adres 't Achterom 9A, 5491 XD Sint-Oedenrode.

voor deze haar directeur A.M.L. van Rooij (BSN: 0933.91.225),

wettelijk wonende in zijn woning op het adres 't Achterom 9, 5491 XD Sint-Oedenrode.

(e-mail: a.vanrooij53@gmail.com)

Kopiehouders:

  • Paus Franciscus, als plaatsbekleder van Jezus Christus van de Rooms-Katholiek kerk, met het verzoek om deze "Goddelijke boodschap" per direct over te brengen naar alle bisschoppen van de Rooms-Katholieke kerk op aarde in een voor hen leesbare taal, met de opdracht om deze "Goddelijke boodschap" door alle Rooms-Katholieke priesters aan alle ruim 1,4 miljard Rooms-Katholieke gelovigen uit te dragen

.

  • Belgische Aartsbisschop Luc Terlinden van de aartsbisdom Mechelen-Brussel en primaat van de Belgische kerkprovincie, met verzoek om deze "Goddelijke boodschap" per direct te bespreken in een speciaal daarvoor bij elkaar te roepen bisschoppensynode onder voorzitterschap van de thans nog in het dwergstaatje Vaticaanstaat in "ballingschap" verblijvende paus Franciscus.

  • Pastoor-deken Eric Reynders in Onze-Lieve-Vrouwebasiliek van het dekenaat Tongeren met het verzoek om dit door te sturen naar zijn voorganger pastoor-deken Rik Palmans aan wie ik op 10 mei 2010 heb kenbaar gemaakt dat ik op die dag vanuit de Onze-Lieve-Vrouwebasiliek in Tongeren met een verschijning vanuit Maria een "Goddelijke opdracht" heb verkregen, die met deze "Goddelijke boodschap" is voltooit.

  • Secretaris-Generaal António Manuel van de Verenigde Naties, namens deze de Special Procedures Division, OHCHR-UNOG, 8-14 Avenue de la Paix, 1211 Genève 10, Zwitserland, van de Verenigde Naties, met het verzoek om deze "Goddelijke boodschap" per direct over te brengen aan alle Staatshoofden en alle Regeringen in alle 193 landen van de Verenigde Naties.

  • Nederlands Minister-President Mark-Rutte met het verzoek om deze "Goddelijke boodschap" per direct over te brengen aan Koning Willem-Alexander, Koningin Maxima, aan alle ministers en staatssecretarissen in het Kabinet-Rutte IV, aan alle 150 Tweede Kamerleden, aan alle 75 Eerste Kamerleden, aan alle commissarissen van de koning, aan alle burgemeesters, aan alle watergraven en aan de voorzitters van alle Nederlandse politieke partijen.

  • Alle 150 leden van de Nederlandse Tweede Kamer der Staten-Generaal met het verzoek om deze "Goddelijke boodschap" per direct over te brengen aan alle leden van hun politieke partijen, waarvoor zij in de Tweede Kamer zitten.

  • Aan Belgisch premier Alexander De Croo met het verzoek om deze "Goddelijke boodschap" per direct over te brengen aan koning Koning Filip, aan Elisabeth van België in haar hoedanigheid als Hertogin van Brabant, aan alle ministers en staatssecretarissen in de regering-De Croo, aan alle 150 Volksvertegenwoordigers in De Kamer, aan alle 60 senatoren in de Senaat, aan de minister-president en alle ministers in de Vlaamse Regering, aan alle 124 volksvertegenwoordigers in het Vlaams Parlement, aan de minister-president en alle ministers in de Waalse Regering, aan alle 75 Volksvertegenwoordigers in het Waals Parlement, aan de minister-president en alle ministers van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering, aan alle 89 Volksvertegenwoordigers in het Brussels Hoofdstedelijk Parlement, aan de minister-president en alle ministers van de Franse Gemeenschapsregering, aan alle 94 Volksvertegenwoordigers in het Parlement van de Franse Gemeenschap, aan de minister-president en alle ministers van de regering van de Duitstalige Gemeenschap, aan alle 25 Volksvertegenwoordigers van het Parlement van de Duitstalige Gemeenschap, aan alle gouverneurs, aan alle burgemeesters en aan alle voorzitters van alle Belgische politieke partijen.

  • Aan alle partijvoorzitters van in De Kamer zittende Politieke Partijen (fracties), zijnde: Bart De Wever (N-VA), Jean-Marc Nollet,Nadia Naji, Jeremie Vaneeckhout (Ecolo-Groen), Georges-Louis Bouchez (MR), Paul Magnette (PS), Tom van Grieken (VB), Sammy Madhi (cd&v), Raoul Hedebouw (PVDA-PTB), Tom Omega (Open Vld), Conner Rousseau (Vooruit), Maxime Prévot (Les Engagés), François De Smet (DéFI), Jean-Marie Louis Dedecker (Onafhankelijke) en Emir Kir (Onafhankelijke) met het verzoek om deze "Goddelijke boodschap" per direct over te brengen aan alle leden van hun politieke partijen.

  • President Charles Michel van de Europese Unie als voorzitter van de Europese Raad met het verzoek om deze "Goddelijke boodschap" per direct te bespreken in een speciaal daarvoor bij elkaar te roepen Europese Raad onder voorzitterschap van president Charles Michel met de te brengen boodschap dat per direct uitvoering zal worden gegeven aan het vanaf 25 januari 1944 van kracht zijnde politieke testament van de Belgische koning Leopold III, waartoe België als EU-lidstaat en daarmee ook alle overige EU-lidstaten op grond van het op 19 april 1839 gesloten Verdrag van Londen en de Belgische Grondwet al vanaf 1839 grondwettelijk verplicht zijn (LEES HIER, HIER, HIER).Tevens richten wij aan president Charles Michel van de Europese Unie het verzoek om deze "Goddelijke boodschap" in een voor hen leesbare taal per direct over te brengen aan voorzitter Ursula von der Leyen en alle 27 Eurocommissarissen in de Europese Commissie van de Europese Unie en aan voorzitter Roberta Metsola en alle 705 leden in het Europees Parlement.

  • Vanuit de Heilige Geest aan alle 8 miljard wereldbewoners in alle wereldtalen.