Vertaal deze pagina naar:

ALARM... U WORDT VERGIFTIGD! EN OOK UW (KLEIN)KINDEREN WORDEN VERGIFTIGD!

07-11-2023

Wij luiden de noodklok voor de hele wereldbevolking; U en onze kinderen worden vergiftigd!

STOP DE WERELDWIJDE VERGIFTIGING!

Nederland is de bakermat van het kwaad en van vele vergiftigingen in de hele wereld!

Vergiftigingen zijn mogelijk door onjuiste wetgevingen met betrekking tot milieuwetgevingen. Door wie wordt dit in stand gehouden? Door de (r)overheid, de criminele organisatie die de Eerste, Tweede Kamer en de Raad van State aanstuurt. Gewasbeschermingsmiddelen heet officieel pesticiden, gifmiddelen, chemische bestrijdingsmiddelen en onkruidverdelgingsmiddelen. Wanneer je onderzoek gaat doen kom je er pas achter welke gifwaarden de gifbestrijdingsmiddelen werkelijk hebben en welke schade en vergiftiging ze aanrichten in de bodem, het oppervlaktewater en het grondwater. Het zeer giftige onkruidverdelgingsmiddel round-up is gewoon online te koop in Nederland, in Duitsland is de verkoop en het gebruik hiervan verboden. Tip: Onderzoek zelf eens hoe giftig round-up is voor het milieu.

Onze gezondheid en ons leven staat op het spel en wordt reeds jarenlang door een wegkijkende volksgezondheid in stand gehouden. De gezondheidsraad had allang de alarmbellen moeten laten afgaan om de bevolking te waarschuwen voor de enorme vergiftigingen middels internet (hersenspoeling), COVID-19 vaccinaties, 5G, in de natuur, in de grond, in de lucht, in ons water en in ons voedsel wat wij dagelijks consumeren. De volksgezondheid moet per direct op de schop, ook wat de psychiatrie betreft, wat de industrie des doods is. Het enige wat je in de psychiatrie mag is zoveel mogelijk pillen slikken, zodat je vooral zo rustig mogelijk blijft, je mond niet meer open doet en verandert in een zombie.

Stop de vergiftigingen wereldwijd!

Alle verantwoordelijken en bestuurders van de bedrijven die gif laten lozen in het oppervlaktewater en middels andere wegen, plus de verantwoordelijken van het wegkijk beleid en het falen van de (r)overheid moeten worden aansprakelijk worden gesteld en aangepakt, zodat het lozen van gif per direct gestopt gaat worden door de malafide bedrijven. Zij zijn wel degelijk op de hoogte van het gedoogbeleid en het wegkijk beleid van de (r)overheid en hun bestuurders, die er zelf ook nog eens geld aan verdienen, omdat ze vaak belangen hebben in deze bedrijven middels allerlei constructies van stichtingen, organisaties, verenigingen, bedrijven, aandelen etc. 

Vele grote milieuschandalen komen nu naar buiten toe!

Bedrijven lozen door een falende (r)overheid door hun toegestane milieuwetgevingen allerlei gifstoffen in het oppervlaktewater. De bevolking is hiervan grotendeels niet op de hoogte. Dit is zeer kwalijk en gevaarlijk voor de toekomst van het voortbestaan van alles wat leeft. Er ontstaan gifstoffen door de fabricatie van (half)producten en het mengen van vloeistoffen met afvalstoffen (gifstoffen). 

Denk aan geïmpregneerd hout, batterijen, brandstof, onkruid- en insectenverdelgingsmiddelen en diverse bouwgrondstoffen en bouwmaterialen. Deze producten worden met grote winsten verkocht. Op deze wijze raken bedrijven op een goedkope wijze hun afvalproducten (gifstoffen) kwijt en kan er zelfs winst worden gemaakt met de verkoop ervan, denk bijvoorbeeld aan brandstof en geïmpregneerd hout. De bewijzen hiervan zijn reeds aanwezig. De (r)overheid met haar bestuurders hebben jarenlang grote gifschandalen gedoogd van fabrieken en bedrijven die gif verwerken in hun producten of half fabricaten.

Informatie over Pesticiden-Glyfosaat

Rond oktober/november 2023 spreken de Europese lidstaten zich uit of de onkruidverdelger glyfosaat toegelaten wordt of niet in Europa. Heel veel toxicologen, wetenschappers, maar ook het Internationaal Agentschap voor Kankeronderzoek van de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) waarschuwen voor de grote gezondheidsgevaren van glyfosaat: mogelijk kankerverwekkend, linken met lymfeklierkanker, de ziekte van Parkinson, verminderde vruchtbaarheid (zeker bij mannen), hormoonverstorende effecten en noem maar op én bewezen schadelijk voor bijen en het waterleven. 

Je zou denken dat de Europese lidstaten een volgende vergunning voor glyfosaat direct zouden tegenhouden? Dat is helaas buiten één organisatie gerekend: de Europese Autoriteit voor Voedselveiligheid van de Europese Unie, de EFSAEn uiteraard is die organisatie niet alleen. Achter haar staat de hele reeks van voedselmultinationals, zoals het vroegere Monsanto, die duidelijk meer inzitten met de winst voor hun aandeelhouders dan met de gezondheid van wie hun voeding eet. 

Maar laten we teruggaan naar de EFSA. In juli publiceerde de EFSA een langverwacht rapport waarin ze concluderen geen obstakels te zien om glyfosaat een vergunning te geven. Een absurde conclusie als je weet dat glyfosaat in verband wordt gebracht met kanker en andere ziektes. Nog meer onbegrijpelijk is dat wanneer je het rapport van EFSA leest, je volgende zin leest: "Kwesties die niet konden worden afgerond, zijn onder meer de beoordeling van een van de onzuiverheden in glyfosaat, de beoordeling van het risico voor de consument via de voeding en de beoordeling van de risico's voor waterplanten.

"Lees nog eens deze zin: "... de beoordeling van het risico voor de consument via de voeding kon niet worden afgerond".

Je zit met een stof die bewezen schadelijk is voor bijen en hoogstwaarschijnlijk kankerverwekkend is voor mensen. En toch is het voor dat agentschap oké om aan glyfosaat een vergunning te geven, zelfs wanneer het risico via de voeding onzeker is? Je vraagt je af wie daar de beslissingen neemt: de industrie of mensen die echt inzitten met de gezondheid van miljoenen Europeanen? En nog erger is dat dit agentschap tot zijn conclusie is gekomen door voor een groot deel te vertrouwen op studies die betaald werden door de industrie. Studies die volgens toxicologen aan de Medische Universiteit van Wenen op wetenschappelijk niveau bijna allemaal waardeloos zijn.

Samengevat zegt het rapport: 

(1) dat het niet met zekerheid kan zeggen of glyfosaat via de voeding opnemen veilig is, (2) dat er een hoog risico werd vastgesteld voor zoogdieren op bepaalde toepassingen, (3) dat er onduidelijkheid is over de neurotoxiciteit en (4) dat er geen conclusies zijn over het effect op het microbioom. 

En op basis daarvan durft het agentschap te zeggen dat er geen problemen zijn met een verlenging van de vergunning van glyfosaat? Dat begrijpen wij oprecht niet.

VOLDOENDE BEWIJZEN wij zijn niet alleen: de Europese burger is niet dom, ondanks alle pogingen van de glyfosaatlobby om – duidelijk succesvol – het beslissingsproces te beïnvloeden: 62 procent van de Europese burgers heeft het gehad met glyfosaat. 

Deze zomer schreef een bonte coalitie van 50 organisaties een open brief om te vragen tegen de verlenging van de vergunning van glyfosaat te stemmen. Voor alle ziekenfondsen, Kom op tegen Kanker, Unicef, Parkinsonliga, wetenschappelijke organisaties en milieuverenigingen is er meer dan bewijs genoeg om duidelijk te kiezen voor de gezondheid van de burgers én het voorzorgsprincipe: je laat pas iets toe als 100 procent bewezen is dat het veilig is, zéker wanneer het gaat om een mogelijk kankerverwekkende stof. Zes jaar geleden de Monsanto-papers de inmenging van de industrie op de besluitvoering blootlegden.

Europese Commissie wil onkruidverdelger glyfosaat tien jaar langer vergunnen. 

Blijkbaar is er naast voeding nog een route waarlangs pesticiden in het menselijk lichaam kunnen komen: de lucht. Zeker in de buurt waar veel gespoten wordt krijgen de bewoners het via de lucht naar binnen.

De chemische fabriek Chemours in Dordrecht.
De chemische fabriek Chemours in Dordrecht.

Over de chemische fabriek Chemours

De fabriek van Chemours in Dordrecht werd opgericht in 1959. Het is de belangrijkste productielocatie van Chemours in Europa en een van de grootste werkgevers in de regio. De chemische fabriek Chemours komt nu steeds vaker in het nieuws van diverse media. Mensen durven nu pas weer te gaan praten in het openbaar. Veel onderzoekers en kennisdragers zijn in het verleden vermoord die naar buiten traden met eerdere gifschandalen en schandalen van andere bedrijven, zoals Pamela Hemelrijk. Zij is nu dood, zo ook Pim Fortuyn, Theo van Gogh en vele anderen. 

Stop de vergiftigingen bij Chemours!

Waarom is de fabriek Chemours nog steeds niet gesloten? Geld speelt hierin een grote rol. Teveel belangen spelen mee van grootverdieners. Daarom is de fabriek tot heden nog steeds open. Mensen doen veel voor geld. Ze laten zelfs hun eigen leefomgeving vernietigen, hun eigen habitat. Veel klokkenluiders werden eerder reeds vermoord die hun mond open durfden te doen of kennisdrager waren van andere grote schandalen in Nederland zoals Pamela Hemelrijk, Pim Fortuyn en Theo van Gogh

Pim Fortuyn kreeg gelijk, Nederland gaat finaal naar de Filistijnen!

Wanneer wordt de fabriek Chemours gesloten? 

Het is een grote schande en Godslastering dat het grote milieuschandaal van Chemours kan blijven voortduren in Nederland, het is één van de grootste milieudelicten die er ooit zijn gepleegd. Er wordt geschreven of de leidinggevenden eventueel strafrechtelijk  vervolgd kunnen worden. Het is een lachertje dat wij, de bevolking, ons met deze houding van het OM ons wederom met een kluitje in het riet laten sturen beste mensen. Elke boer zou allang zijn nek zijn omgedraaid wanneer hij een 'stikstof' regeltje overtreden zou hebben die de (r)overheid heeft opgesteld voor de brave burgerslaven of financieel helemaal kapot zijn gemaakt. Het hele stikstof verhaal is grote bullshit. Het is opgetuigd om de boeren en burgerslaven te kunnen dwingen tot bepaald gedrag. Ze houden de bevolking finaal voor de gek. 

Waar zit jullie verstand beste mensen? 

Werkt dat nog wel? Kunnen jullie nog nadenken? Hoe hard moeten wij nog blijven schreeuwen voordat jullie echt gaan beseffen wat er gaande is in Nederland en de rest van de wereld? De grootverdieners en topambtenaren hebben schijt aan de hardwerkende en onder het juk gaande zuchtende bevolking. Dat U dat maar even beseft. We zullen moeten opkomen voor onszelf en onze toekomstige kinderen. 

Wij zijn zelf onze eigen redders door tijdig in actie te komen.

Stop de wereldwijde vergiftigingen!

Strafrechtelijke vervolging van de leiding van Chemours

Het Openbaar Ministerie (OM) onderzoekt nu zelf of de leiding van de chemische fabriek Chemours in Dordrecht strafrechtelijk vervolgd kan worden. De leidinggevenden zouden allang hebben geweten dat de fabriek de omgeving vervuilde (zie HIER).  De vraag is nu echter in hoeverre het OM zelf onafhankelijk is. Ze keuren hun eigen vlees, want vaak hebben zij zelf een aandeel of belang in het bedrijf, dat hebben wij in dit artikel reeds aangetoond. Het kan zijn dat ze nu een aantal van hun eigen relaties gaan slachtofferen en proberen daarmee zelf de dans te ontspringen. Echter vergeten zij dat alles en iedereen is gezien en geregistreerd. Spannende tijden. Gerechtigheid gaat geschieden in heel de wereld

Alles komt aan het licht, God ziet alles!

Uitnodiging zaterdagmorgen in Dordrecht

Kom ook  zaterdagmorgen naar Chemours in Dordrecht (Baanhoekweg 22, 3313 LA Dordrecht, Netherlands). Elke zaterdagmorgen komen actievoerders samen bij de poort van Chemours in Dordrecht. Om werknemers en passanten te wijzen op de vergiftigingen en lozingen die hun werkgever veroorzaakt in het milieu.

Kom ook, zodat deze groep groter wordt in Dordrecht en er een groter en sterker geluid kan worden afgegeven aan de buitenwereld, dat wij wereldwijd en massaal worden vergiftigd. Om exact 10.30 uur worden de emmers met vervuilde grond en de fles met vervuild leidingwater in de vorm van een kruis gestort/gesprenkeld.

Joop Keesmaat en Kees van der Hel, actievoerders Kees van der Hel en Joop Keesmaat zijn actievoerders van het eerste uur. Ze staan bijna elke week voor de poort van Chemours. Sommige mensen komen zelfs elke week (buiten hun vakanties om), zij willen dat de vergiftiging van PFAS (kankerverwekkend) en andere giftige stoffen zo snel mogelijk stopt.

DE VERDERE VERGIFTIGINGEN DIENEN WE GEZAMENLIJK TE STOPPEN!

Plattegrond fabriek Chemours Dordrecht

Kom zelf ook (tijdig) in actie!

Kom ook in actie door jezelf vooraf eerst goed te informeren door middel van dit artikel, en door de  beide video's te beluisteren in dit artikel. Dit kost je niets, alleen een beetje tijd. Daarna kunnen we ons gaan beraden hoe te gaan handelen in goede oplossingen, die er zeker wel zijn. Veel mensen zijn er reeds mee bezig. Oplossingen kunnen zijn door onder andere de foute ambtenaren op non-actief te zetten, vanwege hun faal- en gedoogbeleid en alle top ambtenaren en functionarissen hoofdelijk aansprakelijk te gaan stellen voor het jarenlang door de vingers heen zien van de vergiftigingen in de natuur en in producten. Wij kunnen hen ook dwingen om alle vergiftigingen op hun kosten op te laten ruimen.

We moeten binnen een korte tijd de juiste stappen gaan maken en korte metten gaan maken met de vervuilers, want het gaat er nu letterlijk om, wanneer gaan we dood? Alle informatie over de vergiftigingen zijn reeds verzameld. Alle bewijzen zijn reeds aanwezig wie de vervuilers zijn en wie de verantwoordelijken zijn. Het is nu nog een kwestie van ons goed informeren middels dit artikel, de juiste mensen vinden die de kar gaan trekken in Nederland en dan daadwerkelijk te gaan handelen door de verantwoordelijken te gaan arresteren en te berechten. Waar een wil is is een weg!

Verbinden en samenwerken zijn onze sleutels.

Laat een leefbare, mooie en gezonde wereld achter voor je (klein)kinderen.

Zo God wil zal geschieden!

Veel mensen beginnen nu pas te beseffen dat we worden vergiftigd, het is al 1 minuut voor 12!

Zembla besteedde reeds veel aandacht aan de giflozingen van het bedrijf Chemours.

Steeds meer mensen gaan beseffen dat we wereldwijd worden vergiftigd.

Bestel en lees alvast het boek: "Alarm... U wordt vergiftigd!"

Middels de onderstaande link kunt U het boek bestellen.

https://www.bol.com/nl/nl/p/alarm-u-wordt-vergiftigd/1001004006244940/


Zal de wereld ten onder gaan aan gif, milieu en bedrog?

Niet wanneer wij massaal het boek gaan bestellen en ook daadwerkelijk gaan lezen. Wij moeten ons nu sterk gaan maken door onszelf goed te informeren en de vergiftigingen zo snel mogelijk laten stoppen. Wij moeten zelf onze medemensen erop gaan wijzen, de (r)overheid doet het niet. 

Geef het boek door als je het hebt gelezen aan je buurvrouw, je boer/zus of je beste vriend(in) die kinderen heeft. Stop wereldwijd de vergiftiging. Wij zijn zelf de verandering. Wij zullen zelf een begin hiermee moeten maken door anderen erover te berichten.

Wij hebben dat bij deze nu gedaan door U te informeren met dit artikel.

Dat is onze stap nr. 1.

Alarm... U wordt vergiftigd!

Alle acht miljard wereldbewoners behoren dit te weten.

Ad van Rooij heeft veel onderzoek gedaan.
Ad van Rooij heeft veel onderzoek gedaan.

Wij zeggen voor nu: 

"Het is klaar met die vergiftiging; 

Genoeg is Genoeg!"

Tot hier en niet verder, alle grenzen van vergiftiging zijn reeds ruimschoots overschreden. Wij staan op voor alle kinderen en onze toekomstige kinderen. Lees ook het onderstaande artikel van onze Waarheidskrant, dan komt U vanzelf erachter wie er achter de vergiftigingen zitten.

Het zijn de bestuurders zelf die in de diverse kabinetten zaten.

Iedereen gaat binnen afzienbare tijd dood wanneer wij de vergiftiging wereldwijd niet tijdig gaan stoppen. Zo staan wij er nu voor!

ONZE NIEUWSTE ARTIKELEN