Vertaal deze pagina naar:

TIENEKE VAN DE FAMILIE MUSCH STUURDE EEN BRANDBRIEF GERICHT AAN KAMERLEDEN EN MINISTERS IN HET LAND WAT NEDERLAND WORDT GENOEMD.

18-03-2024

Tieneke van de familie Musch: "Leer kinderen HOE te denken, niet WAT ze moeten denken..."

Een oplettende dame schreef een brandbrief voor de Kamerleden en Ministers.

Deze brief is hieronder in te zien en/of te downloaden.

BRANDBRIEF

Heemskerk, 11 maart 2024

Geachte, ik benader u op uw persoonlijke titel,

Zal mij even voorstellen, ik ben Tieneke van de familie Musch en ben 71 jaar.

Ik zit dinsdag en donderdag "bij leven en welzijn" op de bank bij het tweede kamer gebouw. Ik zit daar speciaal voor de kinderen die door de maatschappijleer klas van school een rondleiding krijgen onder leiding van ProDemos naar de eerste en tweede kamer.

Ik heb een bord gemaakt met: 

"Leer kinderen HOE te denken, niet WAT ze moeten denken".

Deze woorden zijn van Margaret Mead.

Maar de kinderen worden niet verteld dat de Democratische Rechtstaat niet meer bestaat.

Nederlands referendum over het Verdrag tot vaststelling van een Grondwet voor Europa - Wikipedia. In 2018 werd de nationale Wet raadgevend referendum afgeschaft. Dus wij de mede mensen zijn een verrot systeem ingeduwd.

Op het 2de bord staat;

"22 miljoen subsidie van de pedofiele (r)overheid aan de Rutgers Stichting.

"MAAK NIET NORMAAL WAT NIET NORMAAL IS" 

(Een uitspraak van Willem-Alexander die de vos in het kippenhok heeft losgelaten.)

W v St Art. 248

Volgens artikel 248e Wetboek van Strafrecht is er sprake van grooming wanneer een volwassen persoon via digitale kanalen (e-mail, sociaal media, chatdiensten) in contact treedt met een kind waarvan hij/zij weet of redelijkerwijs moet vermoeden dat deze jonger is dan 16 jaar, om uiteindelijk aan te sturen op een ontmoeting met het oogmerk om ontuchtige handelingen te plegen of beeldmateriaal te vervaardigen van een seksuele handeling waarbij de minderjarige betrokken is.

Ik vind dat de lesboekjes van de Lentekriebels van de Rutgers Stichting of het voorlees boekje zoals Opa Pride die door een Drag Queen in de Bibliotheek te Leiden werd voorgelezen, daar ook onder valt. Waar een ongekozen Burgermeester de politie inzet om de demonstranten die tegen dit voorleesbesluit waren te beschermen. Een vos laat je zeker het kippenhok niet vrijwillig binnen gaan. Dat dat is wat de Burgemeester toen gedaan heeft, die aangestuurd is geweest door de hogere hand. De seksualisering van de jeugd zonder grenzen, dat is mee werken om de eerbaarheid van de mens te laten verdwijnen.
Dan komen we nu bij de vos zelf.

Zwartboek Justitie - JOVD, 1978.pdf (rug.nl)

RUG/DNPP/repository boeken/JOVD/2015/De weg naar de macht: 

Een kroniek van de JOVD 1949-2015

Ik hoop dat de kinderen geleerd gaan worden dat het gezin de hoeksteen van de samenleving is. Deze hoeksteen is verwijderd door diegene die het gebouw laten instorten en of daaraan meewerken zonder dat u dat weet. Het is niet aan de Regering om de plaats in te nemen van de ouders over voorlichting op seksueel gebied. En zeker niet om 22 miljoen subsidie te geven aan deze stichting om dit te bewerkstelligen.

Dan heb ik nog een waarschuwing die is voor alle hoog geplaatste mensen op deze wereld:
Alle oorlogen zijn rijke mensen oorlogen. Bunkers om te schuilen. Overbevolking uitdunnen, infrastructuur veranderen, grond stelen, grondstoffen, enz. Begin een oorlog, verdien aan de oorlog, verdien na de oorlog, en start weer een oorlog.

VERTALING Silent Weapons for a Quiet War (tuks.nl)

De hoogmoed van uw hart heeft u verleid,
u die woont in de uitgeholde woningen
(de luxe schuilkelders) in de rots,
of in de woningen die u in de zee gebouwd heeft;
die zegt in uw hart:
zo overleef ik de catastrofe die ik gemaakt heb.
Al maakt gij uw nest zo hoog als de adelaar, en al schuilt u tussen de sterren, IK zal u van daaruit neerhalen, 

zegt:

Met een bezorgde groet,

Tieneke van de familie Musch

Te bereiken op Skype of Messenger

Even 4 vlaggen anders neerleggen.
Even 4 vlaggen anders neerleggen.

De rattenvanger van Hamelen - Wikipedia

Bij de gebroeders Grimm en bij Goethe is de sage literair vastgelegd en door Hugo Wolff op muziek gezet. Het thema bleef ook in de 20ste eeuw populair, terug te vinden in TV series, als "Kunt u mij de weg naar Hamelen vertellen, mijnheer?", in Suske en Wiske als de Flierende Fluiiter; in de popmuziek bij Queen en Led Zeppelin; bij Walt Disney en op Netflix. Het verhaal raakt aan nog altijd actuele thema's als pandemie, bestuurlijke onbetrouwbaarheid, migratie en ontheemding.

Tieneke, bedankt voor je ingezonden brief namens de redactie van De Nieuwe Media.

ONZE NIEUWSTE ARTIKELEN

MARCHEREN VOOR JEZUS IN IRAK * JEZUS IS GOD * KIJK TOT HET EINDE * HET WAS EEN GEESTELIJKE OORLOG EN SPIRITUEEL ONTWAKEN OM TOT VREDE TE KOMEN IN ONZE WERELD.