Vertaal deze pagina naar:

DE EIGEN BEVOLKING EN DE BOEREN GAAN OP EEN DAG MASSAAL ALS EEN GROEP OPSTAAN TEGEN DE SATANISCHE ELITE!

25-06-2023

Dit is de grootste nachtmerrie van de satanische elite, die achter de schermen Nederland besturen!


Bent U niet bekend met de satanische elite?

Lees dan het boek van Robin de Ruiter met de titel "De 13 satanische bloedlijnen".


Splitsingen in groepen door verdeel en heers methodes

In veel wakkere en bewuste groepen die opkomen voor onze vrijheid ontstaan vaak splitsingen. Die splitsingen kunnen diverse oorzaken hebben. Doordat er bijvoorbeeld andere meningen ontstaan door bepaalde interne of externe invloeden; het gedachtegoed niet meer bij je past door persoonlijke groei; of dat er gebeurtenissen plaatsvinden waarmee men zichzelf niet langer meer kan verenigen (identificeren).


Door de vele verdeel en heers methodes vallen vaak groepen uit elkaar!

Maar wanneer Oranje speelt in een EK of WK, dan is iedereen voor Oranje, dan is er ineens wel eensgezindheid bij de bevolking aanwezig. Maar als Feyenoord tegen Ajax speelt, breekt er bijna een burgeroorlog uit op de tribunes. Denk hier allen eens goed over na!


Black Umbrella's beweging

Ook kan het zijn dat iemand zijn eigen droom of wens wil gaan waarmaken, zoals dat nu het geval is bij Gertjan Veneman. Daarom is er momenteel een splitsing gaande bij de Black Umbrella's (https://www.blackumbrellas.nl/) en gaat Gertjan verder onder de vlag van Child Lives Matter.

De Black Umbrella's brachten tot heden in Nederland veel verstopte satanische merken en beelden in beeld. Zij deden vele goede acties in Nederland en maakten hier vele video's van, om de bevolking inzicht te geven in de wereld die verstopt ligt voor de bevolking.

Child Lives Matter

Gertjan Veneman gaat nu verder met CLM (Child Lives Matter), die zich 100% gaat zetten voor alle kinderen, wereldwijd! Met deze nieuwe groep (beweging) wil Gertjan Veneman zich de komende tijd gaan bezig houden. Er zijn reeds erg goede informatieve video's in omloop, waarmee de bevolking zichzelf kan informeren over wat er zich werkelijk achter de schermen afspeelt in Nederland.


CLM is er voor alle kinderen en voor en van de hele bevolking!

Momenteel zijn we in Nederland nog niet in staat om als één  groep op te staan tegen de satanische elite, vanwege de vele ego's die velen in de weg zitten en onze onverwerkte trauma's en conflicten. Veel mensen zitten daar nog middenin zonder het zelf te beseffen. Daarom ontstaan er ook nog steeds nieuwe groepen. Gertjan gaat nu proberen om de bevolking op één lijn te krijgen, zodat we een vuist gaan maken tegen de satanische elite. Wij zullen ze moeten verjagen door alles in het Licht te zetten van de Waarheid.


De tijd is aan het veranderen!

Straks kunnen we wel als een groep opstaan wanneer de hele bevolking gaat beseffen dat ze met slechts één grote vijand te maken hebben, namelijk de satanische elite, die over lijken gaat en de bevolking drastisch wil reduceren en ze van een merkteken van het Beest (666) wil voorzien, lees Openbaring 13 van de Bijbel.


De Ommekeer

Tot de tijd van de Ommekeer zullen we moeten overleven en ons eigen plan moeten trekken wat goed voelt. Denk en handel in goede oplossingen. Ga met elkaar in gesprek en informeer, help en ondersteun elkaar. Wij zijn één volk en zijn allemaal Goddelijke wezens. Wanneer wij ons gaan verbinden en onze gaven, talenten, middelen en kennis samen gaan voegen kunnen wij veel gaan bewerkstelligen.


Doneert U nog steeds een vrije gift aan de Belastingdienst?

U betaalt een gift aan de belastingdienst wanneer U een deel van Uw inkomen vrijwillig afdraagt aan de belastingdienst door Uw eigen aangifte te doen van wat U heeft verdiend. Steeds meer mensen gaan nu pas beseffen dat ze jarenlang werden bedrogen en geroofd werden van onze tijd en energie die door de parasieten (satanisten) gebruikt werd om de bevolking nog verder te kunnen onderdrukken en af te persen met allerlei idiote regels en wetten.


Omgekochte media

De omgekochte media houdt de bevolking tot heden nog steeds onder controle middels goed werkende mind control programma's en technieken, zonder het zelf te beseffen.

Ga ook onderzoek doen en informeer Uzelf.


Het is slechts nog een kwestie van tijd dat het Kantelpunt is bereikt in Nederland en de rest van de wereld!


Beluister het onderstaande spraakbericht over deurwaarders die nu opgepakt worden.

https://t.me/Volk_Wordt_Wakker_kanaal/4353

IN APRIL 2021 IS ER EEN OFFICIEEL ONDERZOEK GESTART NAAR KINDERMISBRUIK IN NEDERLAND

Op 21 december 2022 is het eindrapport van de Commissie Hendriks verschenen.

Bij de tot stand komen en de procesgang van de onderzoekscommissie Hendriks naar georganiseerd sadistisch ritueel misbruik, wordt duidelijk dat regering en de Tweede Kamer tekortschieten in het adequaat reageren op informatiebronnen, zoals brandbrieven van slachtoffers.

Meer info ► https://www.bart-van-well-foundation.nl/l/in-april-2021-is-er-een-officieel-onderzoek-gestart-naar-kindermisbruik-in-nederland-commissie-hendriks/