Vertaal deze pagina naar:

DE GLOBALISTEN PROBEREN EEN NIEUWE P(L)ANDEMIE OP TE TUIGEN; TRAP ER NIET MEER IN BESTE EN LIEVE LEZERS!

29-02-2024

De VN, WHO en het WEF hebben tot heden slechts een aantal doelen wat ze nastreven: genocide (volkerenmoord), de bevolking beroven van hun kinderen en bezittingen en de boeren beroven van hun boerderijen, land en (huis)dieren.

Wel of geen spuit? De globalisten bereiden reeds de 'gewone en onbewuste' mensen, middels de omgekochte staatsmedia voor op een nieuwe p(l)andemie. Dit keer wordt er niet gekozen voor de dierenartsen, Marion Koopmans en Ab Osterhaus (alias vaccinatiehandelaar), maar voor 'arts en microbioloog' Jean-Luc Murk en 'epidemioloog' Alma Tostmann. Ook een vertrouwd gezicht als Mona Keijzer doet het altijd goed. Andere namen en gezichten maar dezelfde boodschap.

Wees gewaarschuwd beste en lieve mensen!

Trap er deze keer niet meer in beste en lieve mensen, lees ons artikel, doe zelf ook onderzoek en deel ons artikel met Uw familie/vrienden.

Alma Tostmann wordt ingezet om de bevolking keihard voor te liegen!

Het moge nu onderhand toch wel duidelijk zijn?

De plandemie is jarenlang zorgvuldig voorbereid door machtige netwerken achter de schermen, met onnoemelijk veel macht en oneindig veel geld - omdat ze het geld scheppend bankwezen in hun zak hebben. De enige hoop voor enig mens is het openen van de ogen voor de werkelijkheid van het boek Openbaring, waarin al 2000 jaar terug werd voorspeld wat zich nu wereldwijd ontvouwt. 

De geheime genootschappen, die alles in stilte jarenlang hebben gepland en georganiseerd en die nu alles coördineren met al hun agenten op sleutelposities, worden daar voorgesteld als vier ruiters. De ruiters van de Apocalyps. Deze ruiters komen voort uit de ruiters van de Middeleeuwen, de ridders van de tempelorde, die sinds de aanslag op hun bolwerk door de Franse koning in de dertiende eeuw, ondergronds zijn gegaan en zijn gebleven tot op de huidige dag. Ga je nog verder terug dan is sprake van uitlopers van het Romeinse rijk, samen met de RK-kerk.

Maar hun macht is groter dan ooit vanwege een conglomeraat van samenhangende geheime netwerken. De hoogste bazen van die netwerken willen de wereld voor zichzelf en zijn begonnen de rest van de mensheid uit te roeien, van onder af. Velen in de netwerken zullen het ook niet overleven, alleen weten ze dan nog niet. De verraders verraden - een bekend verschijnsel in de geschiedenis, waar verraders steeds weer intrappen. De vier ruiters van de Apocalyps zijn zeer duidelijk herkenbaar:

(1) Wit paard: misleiding, is al eeuwen aan de gang maar neemt sinds Covid monsterlijke vormen aan (boog = angst zaaien; kroon = corona??)

(2) Rood paard: Groepen tot bloedens toe tegen elkaar opzetten, langs tal van scheidslijnen door de samenleving. Een belangrijk ingrediënt is de toestroom van vluchtelingen, die zullen worden opgezet tegen de autochtone bevolking. Maar ook oorlogen tussen natiën staan op het programma 'volk tegen volk en koninkrijk tegen koninkrijk', zoals Jezus zei in Mt.24 .

(3) Zwart paard: Afknijpen van de toevoerlijnen van voedsel, zodat er schaarste en honger ontstaat. Kijk maar eens naar al die schepen voor kusten, de lege schappen en de aanwakkerende inflatie.

(4) Vaal paard: Dood en verderf door al het voorgaande én door 'een groot zwaard', de guillotine zal van stal worden gehaald, en 'besmettelijke ziekten', geen onschuldig griepje, zoals in 2020 maar een demonisch elixer van gif, gif en nog eens gif met eindeloos veel (bij-) werkingen.

Bron en meer info: https://hijkomtmetdewolken.nl/jij/plandemie

Zeg 'NEE' tegen de V.N. en de W.H.O.

Het Artsen Collectief pleit ervoor om het belang van de patiënt weer voorop te zetten en zegt 'NEE' tegen WHO-cratie. Laten we gezamenlijk een krachtig "NEE" laten horen tegen WHO-cratie! Samen staan we voor de soevereiniteit van onze naties en gezondheidszorgsystemen. 

Je leest meer hierover op: https://artsencollectief.nl/who-cratie/

Gerrit Brendel schreef op 29 februari 2024 het volgende belangrijke bericht:

Wij krijgen steeds de indruk, dat wat de V.N. doet weloverwogen beslissingen zijn, tot stand gekomen door democratisch overleg van alle landen. Maar niets is minder waar. 

De V.N. is een particuliere organisatie die opdrachten uitvoert van de Cabal Families/ de Khazarian Maffia. Dus daarom lieve mensen, moeten wij daar zo snel mogelijk weg, want zij zitten achter de spuiten en alle verdere ellende die nu over de wereld door alle regeringen worden uitgestrooid.

Hetzelfde laken een pak is de W.H.O. (World Health Organisation), ook dat is een particuliere Cabal organisatie, neergezet door de Rockenfellers en de Rothschilds. Het heeft niets met onze gezondheid te maken. En de leden zijn ook weer daar neergezet. Tedros bijvoorbeeld is een grote boef uit Eritrea die daar voor honderdduizenden doden heeft gezorgd.

Heeft u wel eens advertenties gezien of uitgeschreven verkiezingen voor de V.N. of de W.H.O.?

Neen, want die worden niet gehouden. Het heeft niets te maken met door de staat ingestelde democratisch opgerichte instituten! DIE INDRUK WORDT ECHTER WELBEWUST GEWEKT!

Dus Nederland is lid van de V.N. en de W.H.O., dus lid van een paar particuliere organisaties van de 13 Cabal families, die de aanstuurders zijn van een Nieuwe Wereld Orde (N.W.O.). En die voorstander zijn om 90% van de wereldbevolking te liquideren, via spuiten, verzonnen oorlogen, beperking van voedsel, het vergiftigen van de atmosfeer, het bedriegen met een klimaat leugen en een grote stikstof leugen.

DAAROM MOETEN WIJ ZO GAUW MOGELIJK VAN DEZE PARTICULIERE CABAL ORGANISATIES AF.

Het is niet moeilijk, voor uittreding staan geen geldboetes, geen strafmaatregelen. Dus wij kunnen er zo uitstappen. In de U.S.A. zijn ze al bezig zich op uittreding voor te bereiden. Ook Canada is nu bezig maatregelen te nemen zodat zij uit deze particuliere organisaties kunnen stappen.

DUS WIJ MOETEN WAKKER WORDEN! DOOR UITTREDING HOEVEN WIJ NIET MEER DEEL TE NEMEN AAN ONZINNIGE OORLOGEN EN ONZINNIGE GEZONDHEIDSMAATREGELEN, WIJ ZIJN DAN WEER EEN VRIJ LAND, ZONDER OPGELEGDE RESTRICTIES.

Bron bericht / word tevens lid van dit Telegram kanaal: 

https://t.me/Gerrit_Brendel/4790

FEMKE HALSEMA LIGT ONDER VUUR EN WORDT BESCHULDIGD VAN OORLOGSMISDADEN EN GENOCIDE IN DE AMSTERDAMSE RAADSVERGADERING

Must read books volgens John Baselmans:


ATLAS SHRUGGED
DICTIONARY OF LAW EDITION 1
DE DEMMINK DOOFPOT
FOURTH RIECH
GADDAFI GREEN BOOK
HER MAJESTY'S SECRET SERVICE 1
HER MAJESTY'S SECRET SERVICE 2
HER MAJESTY'S SECRET SERVICE 3
KNIGHT IN RUSTY ARMOR
LENIN VOLUME 16
THE END OF DAYS
THE LOST BOOK OF ENKI
MAAR MAJESTEIT
MARX CAPITAL VOLUME I
MARX CAPITAL VOLUME 2
MARX CAPITAL VOLUME II
MARX CAPITAL VOLUME 3
ARX CAPITAL VOLUME 1 AND 2
MARX CAPITAL VOLUME 1
MASON ABOUT THE FREEMASON 1 AND 2
MASON THE 33 DEGREE RITUALS
MASON THE CONSTITUTIONS OF THE FREE MASON
MASONIC BLUE BOOK
MASONIC MANUAL
MASONRY UNMASK
MASTER MASON HANDBOOK
MEIN KAMPF
MEIN KAMPF 1 AND 2
MEIN KAMPF 2 A5
MEIN KAMPF VOLUME 2
MEIN KAMPF ORIGINAL
NAPOLEON
NAZIS UNDERGROUND
OCCULT WAR
ORANJES FULL VERSION
RAPPORT GASKAMERS
RED BOOK MAO
RED BOOK MAO TSE TUNG
RED BOOK JUNG
SECRET INSTRUCTIONS OF THE JESUITS
SUN TZU ART OF WAR 1
SUN TZU ART OF WAR 2
TERRORISM ILLUMINATI
THE ART OF WAR
THE COMMUNIST MANIFESTO
THE CRISIS
THE DEADLY DECEPTION
THE END OF DAYS, ZECHARIA SITCHIN
THE LOST BOOK OF ENKI, ZECHARIA SITCHIN
THE PROTOCOLS OF THE LEARNED ELDERS OF ZION
PROTOCOLS OF THE LEARNED ELDERS OF ZION
DE PROTOCOLLEN VAN DE WIJZEN VAN SION (NEDERLANDS)
THE RISE OF THE FOURT REICH
THE SATANIC BIBLE
THE STATE AND REVOLUTION V I LENIN
VATICAN ASSASSINS
VELIKOVSKY
ZWARTBOEK BONAIRE

ONZE NIEUWSTE ARTIKELEN