Vertaal deze pagina naar:

DE GLOBALISTEN (ZIONISTEN) ZULLEN ER ALLES AAN DOEN OM AGENDA 2030 UIT TE VOEREN!

11-10-2023

De globalisten zullen er alles aan doen om Agenda 2030 uit te voeren en zetten daarom alle middelen in!

Agenda 2030

Agenda 2030 (WHO/UN/VN/WEF) is mede verantwoordelijk voor de vele gehandicapten, zieken en doden door het COVID-19 vaccinatieprogramma. Om de zoveel jaar reduceren ze de wereldbevolking. 


Bent U daarvan ook reeds het slachtoffer? 

Blijven straks alleen de slimme mensen over die zich niet lieten vaccineren of zich lieten chippen? Zijn wij onderdeel van een veel groter experiment?

Het zou zomaar kunnen, niets is wat het lijkt...

Ongemerkt voor veel onwetende en vooral domme mensen (de kuddedieren of schaapjes) worden de eerdere Mengele praktijken van WO2 met succes ingezet.

De Waarheid is helaas hard, sterkte!


DE ANDERE KRANT berichtte ons over de gevaarlijke Pfizer vaccinaties en schreef:

Pfizer-vaccins: toxische batches ook in Nederland gebruikt!

Na een jaar dralen heeft het ministerie van VWS dan toch een lijst met batchnummers van in Nederland gebruikte coronavaccins geopenbaard. 

Dit na een slepend Woo-verzoek, ingediend door een kritische burger. 

Dit zijn de acht giftige Pfizer-batches die ook in Nederland zijn gebruikt:

EJ6134 -  EJ6136 -  EJ6789 - EJ6790 - EJ6796 - EK9788 - EM0477 - EP9598

Je vindt het nummer op je vaccinatiekaart, doe zelf de check!

Meer info: https://deanderekrant.nl/nieuws/pfizer-vaccins-toxische-batches-ook-in-nederland-gebruikt-2023-10-10

Toespraak advocaat Philipp Kruse in Europese Parlement over de machtsgreep van de WHO gaat viraal!

Philipp Kruse, Zwitsers advocaat, gaf recentelijk een voordracht in het Europese Parlement. Deze toespraak van Kruse raakt een snaar. De timing, de ernst van de situatie – het lijkt nu of nooit te zijn dat de WHO wordt ontmaskerd en ontmanteld. Medisch en ethisch adviseur Wendy Mittemeyer vat kort en bondig in vijf punten samen dat de WHO een totalitaire machtsstructuur is.

Philipp Kruse legt bij het Europees Parlement op 4 juli jl. treffend uit waarom WHO, Gavi en Europese Cie een totalitaire permanente machtsstructuur vormen:

1. De General Director kan met een druk op de knop een gezondheidscrisis uitroepen.

2. Alles wat de WHO aanbeveelt zal uiteindelijk verplicht worden.

3. Er is geen effectieve bescherming van grondrechten op landsniveau.

4. De WHO zal de enige zijn die beslist wat 'waarheid' is t.a.v. gezondheid, incl. de welbekende censuur van onwelgevalligheid.

5. Er is geen mechanisme van correctie of controle meer. Ze kunnen gewoon door blijven gaan met bs zonder evaluatie.

Dit zal leiden tot:

* schending van mensenrechten
* geen evaluaties of correcties
* geen scheiding meer van machten

Dit wordt echter nergens besproken in de publieke arena, de parlementen of media.

Als mensen het zouden weten, zou men dit verschrikt en massaal afkeuren, denkt Kruse. 

Dat laatste betwijfelt Mittemeyer. "In mijn omgeving vindt iedereen het wel best en gaat, als WHO 't dicteert, gewoon spuit erin, kind van school, deur dicht, kap op, en stok in neus."

Bron: https://stichtingvaccinvrij.nl/toespraak-advocaat-philipp-kruse-in-europese-parlement-over-de-machtsgreep-van-de-who-gaat-viraal/

Red nu je vege lijf als je wil overleven in WO3

We hadden reeds WO1 en WO2. We zitten nu in de aanvang van WO3. Velen hebben nog steeds niets geleerd van WO1 en WO2 en trappen weer in de val van de cabal. Waar zijn wij werkelijk veilig? In ons hart? Die vraag wordt steeds vaker gesteld. Keer naar binnen en neem Jezus aan tot jouw enige redder wordt weleens geschreven. Jezus redt!


Je kunt het ook als volgt uitleggen:

Wanneer jij je in het Christus bewustzijn bevindt en gaat leven vanuit je hart ben je gered.

Vergeef je eigen zonden en die van de ander, oordeel niet over anderen.

Wees rein en eerlijk in de toekomst, dan worden je zonden vergeven. 

Dan ben je voor God gered in dit aardse leven!


*** BELANGRIJKE BOODSCHAP ***

We dienen tijdig te gaan handelen in goede oplossingen. Want hoe konden de Zionisten (Khazaren/nep Joden/oude Nazi families/13 satanische bloedlijnen) zo sterk en krachtig worden in onze wereld? Juist, omdat zij jarenlang geld uit het niets konden creëren en zij zelf de drukpersen van het fiat geld konden bedienen.

Door bloedoffers te brengen van dieren, babies, kinderen en volwassenen (satanische rituelen) ontstond er een verbroedering tussen leden in de vele occulte en geheime genootschappen in de hele wereld. Zij kwamen daardoor onder zware chantage te staan, waardoor zij in functie over dingen beslissingen moesten nemen die zij in een normaal leven nooit zouden durven nemen.

Een groot gedeelte van de Goddelijke wezens (mensen van vlees en bloed) lieten zich do0r het burgerslavensysteem (BSN) uitbuiten en als slaaf behandelen door hun persona (dode entiteit) aan te nemen en voerden voor een laag salaris orders en bevelen uit voor (r)overheidsinstanties, instellingen en multinationals, wat de bevolking veel schade, pijn en ellende heeft opgeleverd. 

Uiteindelijk doen velen er zelf aan mee, door een waarde te geven aan het fiat geldsysteem. Ook door je te melden als dienstplichtsoldaat kun je worden uitgezonden om de weg vrij te maken om grondstoffen te kunnen stelen in andere landen. Dit wordt dan verkapt een oorlog genoemd.

Laat dit voor ons allemaal een grote les zijn de afgelopen jaren hoe het niet moet. We moeten anderen laten (in)zien hoe het ook anders kan. Die weg wordt reeds geplaveid door de pioniers die reeds vele humanitaire projecten hebben opgestart. Langzaam gaat het roer om in onze wereld.


Beluister de video over traumatische oorlogservaringen in een kibboets in Israel.

In Israël beginnen mensen bewust te worden dat er iets niet klopt en wordt steeds meer de vraag gesteld: 

Waarom heeft het leger niets gedaan?

Real Live Video

Inmiddels is de bovenstaande real live video door Facebook gecensureerd en verwijderd en dat is niet voor niks. Deze duivels hebben namelijk niets met de waarheid.

De komende maanden zal Taiwan nog worden binnengevallen door China en de spanningen met Noord Korea zullen ook gaan oplopen. Laat je echter niet voor het 'verdeel en heers' karretje spannen. Het is een kwestie van tijd, geduld en vertrouwen: God wint.

Bron: https://t.me/ditishetnieuws

"Gas in het vizier van Gaza"

Om te begrijpen wat één van de doelstellingen van de Israëlische aanval op Gaza is, moet je diep gaan, precies 600 meter onder de zeespiegel, 30 km uit de kust.

Hier, in de Palestijnse territoriale wateren, bevindt zich een enorm groot aardgasveld, Gaza Marine, dat naar schatting 30 miljard kubieke meter groot is en miljarden dollars waard is.

Melder van deze berichtgeving: https://t.me/ScarletFranciniItaly

OORLOG EN AARDGAS: DE ISRAËLISCHE INVASIE EN DE OFFSHORE GASVELDEN IN GAZA

Bijna vijftien jaar geleden, in december 2008, viel Israël Gaza binnen met Operatie Cast Lead (2008-2009).

De botsingen met Palestijnse militanten in de Gazastrook zijn nooit gestopt.

Het volgende artikel van Manlio Dinucci is van negen jaar geleden. 

Gaza, gas in het vizier │ DE KUNST VAN OORLOG

Om te begrijpen wat een van de doelstellingen van de Israëlische aanval op Gaza is, moet je diep gaan, precies 600 meter onder de zeespiegel, 30 km uit de kust.

Hier, in de Palestijnse territoriale wateren, bevindt zich een groot aardgasveld, Gaza Marine, dat naar schatting 30 miljard kubieke meter groot is en miljarden dollars waard is. Andere gas- en olievoorraden zijn, volgens een kaart opgesteld door de US Geological Survey (een Amerikaanse overheidsinstantie), te vinden op land in Gaza en de Westelijke Jordaanoever.

In 1999 vertrouwde de Palestijnse Autoriteit, met een door Yasser Arafat ondertekende overeenkomst, de exploitatie van Gaza Marine toe aan een consortium gevormd door British Gas Group en Consolidated Contractors (een particulier Palestijns bedrijf), met respectievelijk 60% en 30% van de aandelen in waarin het Investeringsfonds van de Autoriteit een belang van 10% heeft. Er worden twee putten geboord, Gaza Marine-1 en Gaza Marine-2.

Ze worden echter nooit in gebruik genomen, omdat ze worden geblokkeerd door Israël, dat beweert al het gas tegen bodemprijzen te hebben. Via voormalig premier Tony Blair, gezant van het 'Kwartet voor het Midden-Oosten', wordt een overeenkomst met Israël voorbereid die de Palestijnen berooft van driekwart van de toekomstige gasinkomsten en hun deel stort op een internationale rekening die wordt gecontroleerd door Washington en Londen.

Maar kort na het winnen van de verkiezingen in 2006 verwierp Hamas de overeenkomst, noemde het een diefstal en riep op tot heronderhandeling ervan. In 2007 waarschuwde de huidige Israëlische minister van Defensie Moshe Ya'alon dat "gas niet kan worden gewonnen zonder een militaire operatie die de controle van Hamas in Gaza uitroeit." In 2008 lanceerde Israël Operatie Cast Lead tegen Gaza. In september 2012 maakte de Palestijnse Autoriteit bekend dat zij, ondanks tegenstand van Hamas, de gasonderhandelingen met Israël had hervat. Twee maanden later versterkt de toelating van Palestina tot de VN als een "waarnemersstaat die geen lid is" de positie van de Palestijnse Autoriteit in de onderhandelingen. De Gaza Marine blijft echter geblokkeerd, waardoor de Palestijnen de natuurlijke rijkdommen waarover zij beschikken niet kunnen exploiteren.

Op dit punt slaat de Palestijnse Autoriteit een andere weg in. Op 23 januari 2014 werd tijdens de ontmoeting tussen de Palestijnse president Abbas en de Russische president Poetin de mogelijkheid besproken om de exploitatie van het gasveld in de wateren van Gaza aan het Russische Gazprom toe te vertrouwen. Dit werd aangekondigd door het Itar-Tass-agentschap en onderstreepte dat Rusland en Palestina van plan zijn de samenwerking in de energiesector te versterken. In deze context wordt, naast de exploitatie van het Gaza-veld, de exploitatie van een olieveld nabij de Palestijnse stad Ramallah op de Westelijke Jordaanoever overwogen.

In hetzelfde gebied is het Russische bedrijf Technopromexport klaar om deel te nemen aan de bouw van een thermo-elektrische centrale met een capaciteit van 200 MW. De vorming van de nieuwe Palestijnse regering van nationale eenheid op 2 juni 2014 versterkt de mogelijkheid dat de overeenkomst tussen Palestina en Rusland tot stand zal komen.

Tien dagen later, op 12 juni, werden de drie jonge Israëli's ontvoerd en op 30 juni vermoord teruggevonden: de precieze casus belli die de aanleiding vormde voor de 'Beschermende Barrière'-operatie tegen Gaza. Operatie die deel uitmaakt van de strategie van Tel Aviv, gericht op het overnemen van de energiereserves van het hele oostelijke bekken, inclusief de Palestijnse, Libanese en Syrische, en die van Washington, die, door Israël te steunen, tot doel heeft het hele Midden-Oosten onder controle te krijgen. voorkomen dat Rusland zijn invloed in de regio herwint. Een explosief mengsel waarvan de slachtoffers opnieuw de Palestijnen zijn.

Bron en het hele verhaal: https://www.nogeoingegneria.com/motivazioni/risorse/guerra-e-gas-naturale-linvasione-israeliana-e-i-giacimenti-di-gas-offshore-di-gaza/