Vertaal deze pagina naar:

DE ONDERGANG VAN HET BEDRIJF DE STAAT DER NEDERLANDEN IS IN ZICHT IN NEDERLAND!

24-09-2023

Een bedrijf kan geen wetten en regels maken en die aan de bevolking voorschrijven of opdringen!

We hebben in Nederland jarenlang te maken gehad met het criminele bedrijf de Staat der Nederlanden wat de bevolking hun eigen regels en wetten voorschreef en vele belastingen door afpersing inde. Zelfs inbeslagnames van roerende en onroerende goederen gingen zij niet uit de weg. Wanneer je niet vrijwillig je huis uitging werd je opgepakt of in de boeien geslagen en afgevoerd naar een politiebureau.

Gelukkig is nu een groot deel van de bevolking ontwaakt door de onderstaande video. Ook Youri Plate is daardoor ontwaakt, hij doet nu veel onderzoek en maakt daar vaak korte vlogs en video's over van zijn bevindingen om zijn volgers te informeren. Steeds meer mensen staan nu op in het land wat Nederland wordt genoemd en ventileren hun ongezouten mening middels video's, websites en social media. 

Ad van Rooij (de man links in de bovenstaande video) timmerde reeds langer aan de weg.

Hieronder staan twee eerder opgenomen video's met veel opbarende info.

Over Freedom Central 

Freedom Central is een alternatief informatieplatform dat origineel materiaal biedt in de vorm van interviews, korte clips, documentaires en speelfilms met informatie die je niet in de reguliere media zult vinden. Het doel met hun werk kan het beste worden omschreven als ambitieus activisme voor een eerlijke, rechtvaardige, vreedzame, duurzame wereld.

Hun werk heeft hen over de hele wereld gebracht om informatie vast te leggen van een aantal werkelijk fantastische mensen. Ze hebben af en toe met gevaar te maken gehad, omdat ze verschillende keren op verschillende niveaus zijn aangevallen, maar dit heeft hen alleen maar vastbeslotener gemaakt om door te gaan. Al hun werk werd uit eigen middelen gefinancierd.

Stap uit Uw bubbel wanneer U dat nog steeds niet heeft gedaan!

Denkt U nu werkelijk dat U, de bevolking, de directie van een bedrijf kunt kiezen met een anoniem stembiljet en een rood kleurpotloodje? Durf 'out of the box' te denken! En zorg er zelf voor dat U niet langer meer een 'handelsproduct' bent en/of aangesloten bent in een malafide criminele organisatie van de (r)overheid of een of andere cult, sekte, of satanische club die vat op Uw leven heeft. 

Maak vanaf heden Uw eigen beslissingen en keuzes!

Neem het heft van Uw leven in eigen hand!

Meld U zich aan als zijnde niet langer vermist op Zee!

Zodat U weer een mens bent van vlees en bloed en daarmee onschendbaar bent. Uit de club betekent dat U zich niet langer meer hoeft te houden (conformeren) aan de wetten die door het bedrijf de Staat der Nederlanden zijn opgesteld. En bovendien kunt U de verantwoordelijke aanklagen door middel van de Neurenberg grondwet waarin deze U beschermt tegen schending van U als mens. 

De Staat der Nederlanden is een bedrijf!

Door te stemmen op een politieke partij, stemt U in met het feit dat een bedrijf de dienst uit kan maken. Door de Staat der Nederlanden te erkennen als hogere, als machthebber, hadden en hebben zij macht over U als persona, doordat U zich moe(s)t legitimeren met Uw persona (dode entiteit). In de rechtbank moe(s)t U zich daarom altijd laten vertegenwoordigen door een advocaat. Waarom? Omdat een dode entiteit (persona) nu eenmaal niet kan spreken in de rechtbank. 

U als onwetend mens, van vlees en bloed, identificeerde Uzelf namelijk in de rechtbank met een persona, wat een dode entiteit is op papier. In de rechtbank vraagt de rechter in beginsel aan U of U zich inderdaad identificeert met al Uw voornamen en achternaam die op Uw ID staan als persona staan vermeld.

Hoe wij het slavensysteem kunnen omzeilen?

Een manier is om Uw eigen naam te claimen, waardoor U als Mens levend op kunt staan.

Het is Uw recht om te leven zoals U dat betaamt, zonder een andermans leven te beschadigen.

Ex burgerraadslid en Enige Erfgenaam Piet Hoekstra is recent opgestaan in zijn Erfrecht en deed afstand van zijn burgerraad lidmaatschap. We kunnen allemaal afwachten op de alliantie (bevrijding) van Trump, maar U kunt zichzelf ook  alvast verdiepen in de materie en een voorsprong nemen op de komende veranderingen. Dit kunt U doen door een Live Life Claim te maken. Veel mensen hebben dit reeds gedaan.

Meer info: https://www.freelifeworld.info/l/live-life-claim/

Tip: Doe ook onderzoek en doe Uw voordeel met onze info!

We hopen oprecht dat U ook gaat beseffen dat we met een criminele (r)overheid hebben te maken, ofwel met een roversbende cq. maffia die zich door vele illegale verdienmodellen verrijken en pas stoppen wanneer de bevolking hen daartoe dwingt of maatregelen treft.