Vertaal deze pagina naar:

DE VLAAMSE CHRISTELIJKE POLITIEKE PARTIJ CD&V / EVP MAAKT MET DE HULP VAN DE "ALVADER" (GOD) EEN EINDE AAN DE GROTE STIKSTOF LEUGEN!

27-10-2023

Luister naar de vanuit het World Economic Forum (WEF) gesubsidieerde TV- uitzending!


Download en lees het onderstaande PDF document met zeer interessante info.

Daarin staat op blz. 74 letterlijk het volgende geschreven:

Zoals u hierboven kunt lezen denkt onze nieuwe voorzitter Sammy Madhi (zie foto) niet "links" en ook niet "rechts" maar geeft duidelijk aan om "na te denken". Dat is WIJSHEID. 

Het probleem waarin de partijpolitieke wereld terecht is gekomen, is een wereld waarin niet meer wordt nagedacht op basis van feiten, kennis en geschiedenis. Dit omdat dan moet worden geconstateerd dat de gevolgen van het jarenlang "niet nadenken" zo groot zijn dat men dat beter maar "uit hun gedachte" kan zetten en dat het beter is om degenen die met de WAARHEID komen (via media) te demoniseren of dood te zwijgen en/of met het stelen van al hun geld, gouden sieraden, veel waardevol antiek, al hun foto's van hun trouwen, van hun ouders, van hun jeugd, dure munten en postzegelverzamelingen, al het inkomen van hun bedrijven, hun pensioengelden, hun bedrijven zelf, hun bedrijfscomputers, hun dossiers van cliënten (waardoor cliënten rechtszaken hebben verloren en als gevolg daarvan bij die cliënten ook weer alles is gestolen met meerdere doden als gevolg), hun intellectueel eigendom, hun notarisakten, hun diploma's en alle andere eigendommen, waaronder: rolstoelsteun, kunstgebit, ziekenhuisbed waaraan mijn echtgenote J.E.M. van Rooij van Nunen (als kankerpatiënte) aan gebonden zit, etc.

LET WEL het enige wat niet is gestolen kon (en kan tot op de dag van vandaag nog steeds) in een kofferbak van een kleine auto, die ik met "nul euro inkomen" niet meer kan en mag rijden vanwege een jarenlang verlopen paspoort en verlopen rijbewijs die (zolang dit voortduurt) niet kan worden vernieuwd. Dit alles met het vooropgezette doel om deze "lastposten" zonder medische zorg ergens onder een brug in de kou aan de "hongerdood" te laten sterven, waarvan uw cd&v-lid A.M.L. van Rooij (zie foto) het nog met veel moeite in leven zijnde voorbeeld is.

Columniste Pamela Hemelrijk gaf haar mening vrij en blij!
Columniste Pamela Hemelrijk gaf haar mening vrij en blij!

R.I.P.

Ter nagedachtenis aan Pamela Hemelrijk

Columniste Pamela Hemelrijk is overleden op 28 september 2009.

Pamela nam geen blad voor haar mond!

Een heldere geest die wij nog steeds missen.

Dank voor al je goede (voor)werk!

Julius Vischjager (links) en Ad van Rooij (rechts), samen met de zus van Pamela. Die is daarna vermoord, (verdronken), omdat die alle onderliggende informatie had gekregen.
Julius Vischjager (links) en Ad van Rooij (rechts), samen met de zus van Pamela. Die is daarna vermoord, (verdronken), omdat die alle onderliggende informatie had gekregen.

"Aan die 13 MIO kilo Arsenicum en die 30 MIO kilo Chroom VI kan het niet gelegen hebben!"

Pamela Hemelrijk │ Publicatiedatum: 19-01-2004


In het jaar 2000 sloeg de Wereld Gezondheids Organisatie (WHO) groot alarm: de helft van de bevolking van Bangladesh werd met kanker bedreigd. Oorzaak: de miljoenen waterputten die het welzijnswerk daar in de afgelopen jaren had geslagen. Daardoor werd nu het grondwater op grote schaal als drinkwater gebruikt. En Bengalees grondwater bevat van nature arsenicum. 'Bangladesh heeft te kampen met de grootste massavergiftiging uit de geschiedenis', schreef de epidemioloog.Allan Smith van de Amerikaanse Berkeley Universiteit in zijn onderzoeksrapport. 'Ernstiger dan de rampen in Bhopal en Tsjernobyl'.

Hoe het het Bengalese volk sindsdien is vergaan, daarover kon zelfs de Novib (die medeverantwoordelijk is voor het slaan van die fatale waterputten) geen opheldering verschaffen. Verder dan het hier en daar aanbrengen van rode waarschuwingsstickers op hun eigen waterputten zijn ze nog niet gekomen.

Misschien wordt het tijd dat de WHO zich eens buigt over de situatie in Nederland. Want ook het Nederlandse grondwater bevat thans arsenicum. En de Nederlandse lucht. En niet te vergeten miljoenen Nederlandse schuttingen, schuurtjes, tuinmeubelen, picknicktafels, pergola's en kinderspeeltoestellen. Het rattenverdelgingsmiddel is erin gepompt door de Nederlandse petrochemische industrie, met steun van de Nederlandse overheid Dit alles uit naam van 'een beter milieu'. De winst die die dit milieudelict oplevert delen ze samen, de staat der Nederlanden en de petrochemische industrie. Maar daarover later.

Het begon allemaal met de Strijd voor Het Behoud van het Tropisch Regenwoud. Het Nederlandse volk werd derhalve aangespoord om geen tropisch hardhout meer te gebruiken. Er was immers een milieuvriendelijk alternatief voorhanden in de vorm van verduurzaamd hout? Dus verleende het ministerie van VROM in 1992 milieuvergunningen aan een stuk of 35 Nederlandse hout-impregneerbedrijven. De milieubeweging stond er helemaal achter, en de subsidiekraan werd wijd open gezet: wie dat geïmpregneerde hout gebruikte kon tot 75 procent van zijn kosten vergoed krijgen uit de schatkist.

Het middel dat die impregneerbedrijven (tot op de huidige dag!) gebruiken om hout te verduurzamen draagt de onschuldige naam Super Wolmanzout CO. Helaas vertelde VROM er indertijd niet bij wat de bestanddelen waren: koper II oxyde, arseenzuur en chroomtrioxide (ook wel bekend als chroom VI zuur). Vooral de laatste twee zijn extreem gevaarlijke kankerverwekkende stoffen die de vruchtbaarheid aantasten en genetische afwijkingen in het nageslacht kunnen veroorzaken. Er bestaat zelfs geen veilige ondergrens voor; oftewel: één molecuul is in principe al uit den boze. Die stoffen prijken dan ook op de 'Lijst van zwarte stoffen voor het milieubeleid', die de Kamer in 1986, in het kader van het Indicatief Meerjarenprogramma Milieubeheer 1986-1990, zelf heeft opgesteld: 'Deze lijst geeft een overzicht van stoffen die geacht worden een bijzondere bedreiging te vormen voor bodem, water en lucht', aldus de letterlijke tekst van het IMP.

Lees verder in het onderstaande artikel.

Bron en artikel

Interview van de kritische Pamela Hemelrijk

Ze vond dat Nederland op rechtsgebied een bananenrepubliek is geworden!

Nederland is nog steeds een Bananenrepubliek anno 27 oktober 2023.

BANANENREPUBLIEK

Pamela Hemelrijk │ Publicatiedatum: 28-02-2001 

Sommige SCHANDALEN zijn voorpaginanieuws, andere niet. Waarom, dat zal wel altijd een raadsel blijven. Bram Peper was voorpaginanieuws. En terecht, laat ik dat voorop stellen. Toch lopen er in dit land burgemeesters rond die het nog veel en veel bonter maken dan Peper. De burgemeester van Beuningen bijvoorbeeld. Maar in de kranten schopte hij het hooguit tot een éénkolommertje op pagina 5, en soms zelfs dat niet eens. Zou dat komen omdat burgemeester Zijlmans geen Bekende Nederlander is? Heeft een hemeltergend schandaal op zichzelf geen nieuwswaarde meer, tenzij er een kijkcijferkanon à la Peper bij betrokken is? Je zou het bijna gaan denken.

Burgemeester Zijlmans had een zakelijk conflict met een afvalverwerker in zijn gemeente. Hij besloot dit probleem op te lossen door de afvalverwerker gedwongen te laten opnemen in 1 krankzinnigengesticht. Daarvoor had hij uiteraard de medewerking nodig van de plaatselijke officier van justitie, ene mr. Leeman. Samen beraamden die twee een plan om de afvalverwerker te arresteren, en via een BOPZ-maatregel op de gesloten afdeling te laten plaatsen. De Riagg heeft daar een stokje voor gestoken - op zichzelf al een wonder, want als de burgemeester en de officier allebei beweren dat je 'zo gestoord bent als een deur', bewijs dan maar eens aan een crisisteam dat het niet zo is. Maar die afvalverwerker was kennelijk zo normaal dat zelfs de Riagg het moest toegeven.

Toen de burgemeester vervolgens terecht moest staan wegens machtsmisbruik en vrijheidsberoving heeft de officier van justitie meineed gepleegd om zijn gabber uit de nor te houden. Die burgemeester zit er dus nog steeds. En het parket moet nu één van haar eigen leden wegens meineed berechten. Ik geef u nu al op een briefje dat daar niks van terecht komt. Laat staan dat de strafzaak tegen die burgemeester wordt heropend. Daar lees ik althans helemaal niks over.

D'r zijn nog massa's schandalen van dit kaliber, maar ze halen de krant niet of nauwelijks. Vermoedelijk omdat ze niet fotogeniek genoeg zijn; iets anders kan ik niet bedenken. U heeft vast nog nooit gehoord van mr. Vermeulen. Hij is vice-voorzitter van de Centrale Raad van Beroep. Als je als ambtenaar ontslagen wordt, en je gaat in beroep, dan bepaalt mr. Vermeulen, in hoogste instantie, of dat ontslag rechtmatig is geweest ja of nee.

Bron en artikel

R.I.P.

Het zogenaamde "Stikstofprobleem"

Hetzelfde zie ik thans weer gebeuren met het "stikstofprobleem". Er wordt in Vlaanderen (als ook in Nederland) dan ook geen "stikstofprobleem" opgelost, want iets wat er niet is behoef je ook niet op te lossen (dat is nadenken). 

Dit wil niet zeggen dat Vlaanderen en Nederland geen groot mestprobleem hebben, als gevolg van een steeds hoger wordende vergiftigingsgraad (met onder meer volledig in water oplosbaar arseenzuur en chroom VI) in dat mest dat bij ammoniakvorming vrijkomt en wat is veroorzaakt als gevolg van het feit dat alle EU-lidstaten als gevolg van éminence grise maar liefst al 23 jaar lang geen uitvoering hebben gegeven (en dat nog steeds niet doen) aan het door mij op 29 september 1999 gewonnen arrest in zaak C-231/97 van het Europese Hof van Justitie. 

Voor de feitelijke en wettelijke onderbouw verwijs ik u naar mijn spoedeisend verzoekschrift d.d. 1 november 2018 (kenmerk: AvR/01112018 /VZ- Schauvliege) aan de Vlaamse regering, namens deze bestuurlijk verantwoordelijk Vlaams Minister van Omgeving, Natuur en Landbouw

Joke Schauvliege (cd&v) (zie foto), waarop tot op de dag van vandaag (na bijna vijf jaar) nog steeds niet is beslist (lees hieronder).

"Alarm... U wordt vergiftigd!"

Het is dit volledig in water oplosbaar kankerverwekkend arseenzuur en chroom VI (maar ook kwik, cadmium, lood, e.d.) die zich in hoge concentraties bindt aan stikstof (N2) en dat -- als gevolg van het op deze wijze verspreiden van grote hoeveelheden (kankerverwekkend) gif -- de diversiteit van de planten in onze natuurgebieden aantast. Dat is de WAARHEID

Die WAARHEID mag niet worden verteld want dat gaat ten koste van de voortzetting van de éminence grise, zoals dat is geopenbaard in dit GESCHRIFT

Ik wil mijn huidige politieke partijgenoot, bestuurlijk hiervoor verantwoordelijk, Vlaams minister Jo Brouns (cd&v) (zie foto), van Werk, Economie, Sociale Economie, Innovatie en landbouw dan ook vragen om "na te denken" alvorens over te gaan tot het versneld sluiten van de "40 rode bedrijven". Ik kan de cd&v behulpzaam zijn met het aanleveren van kennis, als ik mag blijven leven.

Hoe deze éminence grise te werk gaat en dat zij echt op alle fronten op de hierboven beschreven wijze de aan hen gebonden partijpolitiek in hun "dictatoriale macht" hebben weten te verkrijgen kunt u ook lezen in het hieronder ingelaste artikel "Hasseltse politiebaas ging op reis met drugsbaron, en kwam ook daarmee weg" d.d. 29 oktober 2011 in De Morgen (lees vanaf blz. 75.)

Willem Oltmans (journalist)
Willem Oltmans (journalist)
Micha Kat (onderzoeksjournalist)
Micha Kat (onderzoeksjournalist)

De "Goddelijke Waarheidssprekers" als Willem Oltmans en Micha Kat hadden dat vanaf hun geboorte al mee gekregen van de "Alvader" (God).

Lees ook de onderstaande artikelen:

Bron tekst: blz. 30 van de onderstaande PDF.

Ingenieur Ad van Rooij, "klokkenluider" van het wolmanzoutenschandaal staat hier met het boek in zijn handen: "Alarm... U wordt vergiftigd!"
Ingenieur Ad van Rooij, "klokkenluider" van het wolmanzoutenschandaal staat hier met het boek in zijn handen: "Alarm... U wordt vergiftigd!"
Ine Veen is de schrijfster van het boek.
Ine Veen is de schrijfster van het boek.

"Alarm... U wordt vergiftigd!"

Op donderdag 18 december 2008 vond in restaurant 't Leeuwke te St. Oedenrode de boekpresentatie plaats van Ine's nieuwste boek: Alarm....u wordt vergiftigd. Ingenieur Ad van Rooij, "klokkenluider" van het wolmanzoutenschandaal, nam het boek uit handen van Ine in ontvangst. De presentatie werd georganiseerd door het Platform Herstel Rechtsorde (afdeling Zuid) en omlijst met een drietal presentaties. De avond werd aan elkaar gepraat door Wieteke van Dort.

Meer info over Ine Veen.

Bekijk ook de onderstaande 9 video's

's-Werelds grootste "complotdenker" Micha Kat is in werkelijkheid 's-Werelds grootste "Goddelijke Waarheidsspreker".

Micha Kat (onderzoeksjournalist)

Micha Kat zit ten onrechte in de gevangenis!

Deze Nederlandse geschiedenis bevat zoveel inhoudelijke informatie, waaruit blijkt dat onderzoeksjournalist Micha Kat ten onrechte in de gevangenis zit, dat onze Waarheidskrant de Nieuwe Media heeft besloten om daaruit vele nieuwe artikelen te putten en daarmee net zolang zal doorgaan tot dat Micha Kat (die evenals Willem Oltmans, de familie Ad van Rooij, de familie Ruud Rietveld en vele anderen zijn geslachtofferd door Prins Bernhard) wordt vrijgelaten uit de gevangenis.

FREE MICHA KAT │ #FREEMICHA │ #FREEMICHAKAT

LEES OOK ONS ONDERSTAANDE ARTIKEL

De "Goddelijke Waarheidssprekers" als Willem Oltmans en Micha Kat hadden dat vanaf hun geboorte al mee gekregen van de "Alvader" (God).