Vertaal deze pagina naar:

VANUIT HET “GODDELIJKE LICHT” OPENEN PAUS FRANCISCUS EN BURGEMEESTER PATRICK DEWAEL DE POORT VAN DE ROMEINSE STAD TONGEREN VOOR JEZUS CHRISTUS

11-11-2023

MET DE HULP VAN DE "ALVADER" (GOD) LAAT ARTHUR VANDERPOORTEN ZIJN KLEINZOON BURGEMEESTER PATRICK DEWAEL DE POORT VAN DE ROMEINSE STAD TONGEREN OPENEN OM PAUS FRANCISCUS TOE TE LATEN TOT HET RIJK VAN GOD ALS TWEEDE PAUS NA APOSTEL PETRUS ALS PLAATSBEKLEDER VAN JEZUS CHRISTUS

Geachte Burgemeester Patrick Dewael van de Romeinse Stad Tongeren.

Bijgaand laten wij u hierbij vanuit de "ALVADER" (GOD) onze op Hemelvaartsdag op 18 mei 2023 bij e-mail naar buiten gebrachte openbaring van de "Verlossing" toekomen (totaal 41 blz.)

Vanuit het "Koninkrijk van God" vraagt uw grootvader Arthur Vanderpoorten om de inhoud ervan met bijbehorende foto's, video's, links en deeplinks goed te lezen, te bekijken en te beluisteren.

DAARIN STAAT ONDERMEER HET VOLGENDE TE LEZEN

(1999-2004 /1923-1945) De Vlaamse Regering-Dewael (VLD SP Agalev VU-ID) en de Vlaamse Regering-Somers (VLD SP Groen! VU-ID)(1999-2004) betreffen regeringen die zijn voortgekomen uit de HISTORIE vanaf 1923-1945. Deze historie heeft geresulteerd in het plegen van "rechtsstaat ondermijnende misdrijven" met behulp van "spookwateraansluitingen" in "spookhuizen", zoals op het "spookadres" Hazendansweg 36A, 3520 Zonhoven, door de Raad van bestuur van De Watergroep -- waarin de politieke partijen N-VA, Open Vld en cd&v (waaronder burgemeester Tom Thijsen van Kortessem) zitting hebben -- vanuit België, via de Benelux Unie (als illegale proeftuin) naar alle 27 landen van de Europese Unie en vanuit de Europese Unie in alle 193 lidstaten van de Verenigde Naties. Daarmee is door toedoen van de politieke partijen N-VA, cd&v en Open Vld de private onderneming De Watergroep onderdeel geworden van s 'werelds grootste criminele organisatie die zich hebben verenigd in het "World Economic Forum", waarvan Belgisch premier Alexander De Croo vanaf 2013 "Vice Chairman, Global Agenda Council on Aging" is. Dit alles kan enkel duurzaam worden opgelost als het vanaf 1795 niet bestaande Vlaanderen wordt opgeheven en wordt teruggegaan naar een unitaire staat, waarbij NUTS-voorzieningen (als water) niet in handen van private bedrijven komt, waartoe België grondwettelijk verplicht is. België is namelijk grondwettelijk nog steeds een unitaire staat waarin de Belgische Grondwet van 7 februari 1831 met de wijzigingen van 7 september 1893, 15 november 1920, 7 februari, 24 augustus en 15 oktober 1921 vanaf de bevrijding op 9 mei 1945 tot op heden nog steeds "rechtens onaantastbaar" van kracht is, wat door de Belgische Koning Leopold III in zijn "politiek testament" van 25 februari 1944 is bekrachtigd. Enkel dan kunnen de hedendaagse problemen in de wereld worden opgelost, anders blijft het dweilen met de kraan open.

(1999-2004 /1923-1945) De vanaf 13 juli 1999 tot 10 juni 2003 zittende Vlaamse Regering-Dewael (VLD SP Agalev VU-ID) gaat als gevolg van de daarin zittende Vlaams minister-president Patrick Dewael (tevens Vlaams minister van Financiën en Begroting, Buitenlands Beleid en Europese Aangelegenheden) en de daarin zittende Vlaams minister Marleen Vanderpoorten van Onderwijs en Vorming – en daarmee ook hun liberale politieke partij Open Vld (VLD)(PVV)(PVV-PLP)(Liberale Partij)/ MR (PRL)(PRLW) (PLPW)(PVV-PLP)(Liberale Partij)/ D66 / VVD / Open Vld / MR / Alde" (Renew Europe)" – in de HISTORIE terug naar het jaar 1923 van hun beider grootvader Arthur Vanderpoorten. Over hun grootvader Arthur Vanderpoorten en daarmee ook hun liberale politieke partij "Open Vld (VLD)(PVV)(PVV-PLP)(Liberale Partij)/ MR (PRL)(PRLW) (PLPW)(PVV-PLP)(Liberale Partij)/ D66 / VVD / Open Vld / MR / Alde" (Renew Europe)" is het van belang om te weten dat vanaf 1923 tot 1972 de huidige politieke partijen Open Vld en MR onder de opvolgende namen Liberale Partij en PVV-PLP een en dezelfde partij was. Dit betekent dat alle "rechtsstaat ondermijnende misdrijven" die de politieke partij "Open Vld (VLD)(PVV)" vanaf 1973 heeft gepleegd, maar waarvan de oorzaak teruggaat naar voor die tijd (vanaf 1923-1972), de bestuurlijke verantwoordelijkheid en de juridische aansprakelijkheid daarvan ook berust op de huidige politieke partij "MR (PRL)(PRLW)(PLPW)".

(1999-2004 /1923-1945 /1923 -1926-2023) Arthur Vanderpoorten was vanaf 1923 -1926 voorzitter van het Liberaal Vlaams Verbond (LVV) dat in 1913 werd opgericht door Max Rooses, Julius Hoste sr. en Paul Fredericq. Julius Hoste sr. was lid van de Vrijmetselarij en Grootoosten van België. Hij was de vader van de liberale politicus Julius Hoste jr. Vanaf 1936 kregen LVV'ers zoals Arthur Vandepoorten (voorzitter van 1923 tot 1926, provinciaal senator en minister) en Julius Hoste jr. (minister) een politieke betekenis van belang. Nadien waren dat onder andere Herman Vanderpoorten (de zoon van Arthur Vanderpoorten en de vader van Marleen Vanderpoorten), Frans Grootjans, Willy De Clercq en Karel Poma. Het LVV steunde de omvorming van de liberale partij naar Partij voor Vrijheid en Vooruitgang (PVV-PLP). Maar de communautaire eisen bleven voor het LVV hoog op de agenda. Deze groeiende Vlaamse druk leidde in 1971 tot de splitsing van de unitaire liberale partij en de oprichting van de Vlaamse PVV in 1972. In 1982 werd Camille Paulus voorzitter wat hij tot 1993 is gebleven. Hij werd in 1993 opgevolgd door Clair Ysebaert die tot 2020 voorzitter is gebleven. Clair Ysebaert behaalde in 1972 een masterdiploma Diplomatie aan de Universiteit Gent. Na een korte periode bij de VRT te hebben gewerkt, ging Ysebaert van 1974 tot 1977 aan de slag in het kabinet van de liberale minister van Nationale Opvoeding Herman De Croo (regering-Tindemans I, regering-Tindemans II en regering-Tindemans III). 

Toen de liberalen vervolgens in de oppositie belandden, ging Ysebaert aan de slag bij de Partij voor Vrijheid en Vooruitgang op de studiedienst en later als woordvoerder. Van 1985 tot 1989 werd Ysebaert kabinetschef van achtereenvolgens Frans Grootjans (regering-Martens V, toen Willy De Clercq vervangen werd als minister), Guy Verhofstadt (regering-Martens VI) en Ward Beysen (regering-Geens III). Naderhand nam hij meerdere bestuursfuncties op bij onder meer NMBS, SABENA en Het Laatste Nieuws. Van 2001 tot 2014 was hij voorzitter van de Raad van Bestuur van PMV. Sinds 2007 is hij bestuurder bij Crelan. Clair Ysebaert bleef al die tijd actief binnen Open Vld. Van 1988 tot 2001 was hij Algemeen Partijsecretaris van de partij en sinds 1992 is hij onafgebroken lid van het uitgebreide partijbestuur. Eind 2019 kwam Clair Ysebaert in het nieuws toen uitlekte dat hij gesuggereerd had om de voorzittersverkiezing binnen Open Vld uit te stellen in functie van de lopende formatie. Op 22 mei 2020 maakte Open Vld-voorzitter Egbert Lachaert bekend dat Ysebaert als toenmalig voorzitter van het Liberaal Vlaams Verbond voortaan ook deel zal nemen aan het wekelijks partijbestuur van de partij op maandag. Ysebaert is tevens gekend als auteur van het Politiek zakboekje. Clair Ysebaert werd in 2020 opgevolgd door Thibauit Viaene wat hij tot op heden nog steeds is. Thibauit Viaene is Master in de Rechten UGent, 2012 en deed een LLM (Master of Laws) aan het King's College London. Hij was voorheen actief als advocaat aan de Brusselse balie en in-house legal counsel bij Candriam Asset Management en de Koninklijke Belgische Voetbalbond (KBVB). Hij is gespecialiseerd in vennootschapsrecht, fusies en overnames en commercieel recht. Daarnaast heeft hij ook expertise opgebouwd in het sport- en voetbalrecht, meer bepaald wat betreft (onder andere) sponsorcontracten, intellectueel eigendomsrecht, sportarbitrage en tuchtrecht. Thibauit Viaene is vanaf 2021 werkzaam voor het advocatenkantoor Antaxius Advocaten CV te Antwerpen met als vakgebieden fiscaal recht, vennootschapsrecht, M&A en fiscaal, financieel en economisch strafrecht. Het kantoor levert advies, doet arbitrage en behandelt litiges, zowel in de administratieve als de gerechtelijke fase, voor de nationale rechtscolleges en voor het Hof van Justitie van de Europese Unie en werkt voor ondernemingen, bedrijfsleiders, zelfstandigen, particulieren en lokale overheden.

(1999-2004 /1923-1945 /1923 -1926-2023)

Ten tijde 1923 -1926 dat Arthur Vanderpoorten voorzitter was van het Liberaal Vlaams Verbond (LVV) is op 11 april 1926 het Vlaams Economisch Verbond opgericht door onder meer Lieven Gevaert uit de restanten van het Vlaamsch Handelsverbond. Lieven Gevaert richtte in 1889 samen met zijn moeder een fotostudio op in de Antwerpse Montignystraat. De studio nam spoedig een hoge vlucht vanwege het fotopapier van eigen makelij dat werd gebruikt, en dat door zijn gelijkmatigheid van kwaliteit het cliënteel aantrok. In 1894 richtte hij de firma Lieven Gevaert & Co op, met geldschieters uit de middens van de Meetingpartij de (was een politieke partij die zich tegen de Belgische regering keerde en die in de stad Antwerpen een meerderheid had tussen 1862 en 1872). Tijdens de Eerste Wereldoorlog vluchtte het gezin naar Nederland en ontmoette Lieven Gevaert heel wat Nederlandse politici en kunstenaars. Begin 1919 keerde het gezin terug naar België. In 1920 werd de firma omgevormd tot de naamloze vennootschap N.V. Gevaert Photo-producten. In 1964 fuseerde Gevaert Photo-Producten nv met het Duitse Agfa AG tot de Agfa-Gevaert Group. Als bedrijfsleider ondersteunde hij diverse Vlaamsgezinde initiatieven werd in 1926 de eerste voorzitter van het mede door hem opgerichte Vlaams Economisch Verbond. De organisatie was opgericht als Vlaamse tegenhanger van het volgens hen té Franstalig gerichte Comité Central Industriel (Centraal Nijverheidscomité), dat later opging in het Verbond van Belgische Ondernemingen. De voornaamste doelstellingen van de organisatie waren de ontwikkeling van de Vlaamse economie en de vernederlandsing van Vlaanderen. Hieronder vindt u de lijst van voorzitters van het Vlaams Economisch Verbond (VEV) vanaf de oprichting.

Hieronder vindt u de lijst van gedelegeerd bestuurders van het Vlaams Economisch Verbond (VEV) vanaf de oprichting.

Met het ondertekenen van het decreet van 7 mei 2004 betreffende het statuut, de werking, de taken en de bevoegdheden van de erkende regionale samenwerkings-verbanden, de sociaal-economische raden van de regio en de regionale sociaal-economische overlegcomités heeft de Vlaamse Regering-Somers (VLD SP Groen! VU-ID)(2003-2004) weten te bewerkstelligen dat de Vlaamse Regering zich vanaf 7 mei 2014 ertoe verbindt alle voorstellen uit te voeren waarover binnen het VESOC consensus bestaat. Vlaams minister-president Bart Somers (VLD/ Open Vld) heeft samen met Vlaams minister Patricia Ceysens (VLD/ Open Vld) van Economie, Buitenlands beleid en E-goverment en Vlaams minister Renaat Landuyt (SP/ sp.a) van Werkgelegenheid en Toerisme (zie foto's) betreffend decreet van 7 mei 2004 ondertekend.

Vlaamse Regering-Somers heeft betreffend decreet van 7 mei 2004 van kracht verklaard met de voorkennis en wetenschap dat door de bij de werkgeversorganisatie Voka-Vlaams Economisch Verbond aangesloten sectoren in Vlaanderen (en met name in de provincie Limburg) op grote schaal grensoverschrijdende "rechtsstaat ondermijnende misdrijven" worden gepleegd met het "bewust" laten plegen en in stand houden van "bouwmisdrijven" waarna betreffende "bouwmisdrijfplegers" ((waaronder David Drillieux (zie foto) uit Zonhoven)) in opdracht van betrokken burgemeesters ((waaronder "Open Vld" burgemeester Johny De Raeve (zie foto) van Zonhoven)) met behulp van door gemachtigde ambtenaren (art. 126 N.G.W.) ten uitvoer gebrachte "valse" inschrijvingen in het bevolkingsregister van gemeenten en Belgische Rijksregister hebben weten te bewerkstelligen dat (met behulp van huisnummer verwisseling) slechts één woning op één bouwkavel gelijktijdig drie woongelegen zijn (in Zonhoven vanaf 1 januari 2005), van waaruit met behulp van "spookwateraansluitingen" in "spookhuizen", zoals op het "spookadres" Hazendansweg 36A, 3520 Zonhoven, door het private bedrijf De Watergroep (met in het bestuur de politieke partijen N-VA, cd&v en Open Vld) miljoenen euro's aan overheidssteun onder de naam van iemand anders vanuit het buitenland (Nederland) via Vlaanderen (Limburg) met de hulp van ambtenaren, burgemeesters, gouverneurs, ministers, griffiers, rechters, onderzoeksrechters, lokale en federale politie, procureurs des konings, procureur-generaals, advocaten, notarissen, gerechtsdeurwaarders, multinationals bedrijven, banken, belastingdiensten, kamer van Koophandel, sociale zorgverzekeringen, verzekeringsmaatschappijen, pensioenfondsen, boekhoudkantoren, kerkfabrieken, private bedrijven, werkgeversorganisaties, etc. -- die ingevolge de Wet tot regeling van een Rijksregister van de natuurlijke personen deze valse "hoofdverblijfplaats gegevens" in het Belgische Rijksregister "wettelijk verplicht" zijn te gebruiken – vanuit België (inclusief Wallonië) naar alle 27 landen van de Europese Unie en vanuit de Europese Unie naar alle 193 lidstaten van de Verenigde Naties onder een "valse naam van iemand anders" straffeloos alle denkbare geld, inkomen, pensioenen, eigendommen, roerende en onroerende goederen, poststukken en bedrijven stelende "rechtsstaat ondermijnende misbrijven" worden gepleegd en waarbij alles wat is gestolen wordt witgewassen. Waar dat onder meer ook toe leidt kunt u lezen in het artikel "Hasseltse politiebaas ging op reis met drugsbaron, en kwam ook daarmee weg" d.d. 29 oktober 2011 in De Morgen. Voor feitelijke en wettelijke onderbouwing lees, beluister en bekijk de informatie hierover in het volgende artikel op de Nieuwe Media.

Panorama-Hasselt Voor wie de klok luidt (klokkenluiders)

Gods Wil Zal Geschieden

Laat u allen binden aan deze GODDELIJKE WAARHEID en draag het over aan alle acht miljard wereldbewoners. Geschreven met de hulp van Jezus Christus vanuit de Vlaamse Christelijke politieke partij cd&v / EVP door haar stemgerechtigd lid A.M.L. (Ad) van Rooij (cd&v-registratienummer: 17-00013-38).

Alle acht miljard wereldbewoners behoren dit te weten.

Betreffende politiebaas betrof Michel Beckers (zie foto) die, als lid van de Hasseltse vrijmetselaarsloge La Tolérance, daarvoor van zijn opvolgend HAZODI-korpschef Philip Pirard (zie foto) weer opnieuw aan de slag mocht als "coördinator van het operationeel beleid" van de Limburgse politiezone HAZODI (vanaf 1 januari 2016 politiezone Limburg Regio Hoofdstad) onder aansturing van veroorzakend (advocaat-) burgemeester Johny de Raeve (Open Vld) van Zonhoven en burgemeester Steven Vandeput (N-VA) van Hasselt (zie foto), die in zijn vorige functie in de Regering-Michel I (MR/Open Vld N-VA CD&V) federaal minister van defensie (belast met Ambtenarenzaken) was.

Dit geeft een verklaring voor het feit dat PS-voorzitter Paul Magnette absoluut niet in een regering wil zitten waarvan de N-VA onderdeel uitmaakt en in 2024 onder zijn premierschap het liefst een regering wil vormen waarvan ook MR/Open Vld geen onderdeel uitmaakt. Dit alles kan enkel duurzaam worden opgelost als het vanaf 1795 niet bestaande Vlaanderen wordt opgeheven en wordt teruggegaan naar een unitaire staat, waarbij NUTS-voorzieningen (als water) niet in handen van private bedrijven komt, waartoe België grondwettelijk verplicht is. België is namelijk grondwettelijk nog steeds een unitaire staat waarin de Belgische Grondwet van 7 februari 1831 met de wijzigingen van 7 september 1893, 15 november 1920, 7 februari, 24 augustus en 15 oktober 1921 vanaf de bevrijding op 9 mei 1945 tot op heden nog steeds "rechtens onaantastbaar" van kracht is, wat door de Belgische Koning Leopold III in zijn "politiek testament" van 25 februari 1944 is bekrachtigd. Enkel dan kunnen de hedendaagse problemen in de wereld worden opgelost, anders blijft het dweilen met de kraan open.

Voor feitelijke en wettelijke onderbouw, lees het volgende:

Bijgaand vindt u drie recente artikelen over cd&v Vlaams minister Jo Vandeurzen (zie foto) van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin, die als gevolg van gebruik van "spookwateraansluitingen" in het "spookhuizen", zoals op het "spookadres" Hazendansweg 36A, 3520 Zonhoven, door het private bedrijf De Watergroep (met in het bestuur de politieke partijen N-VA, cd&v en Open Vld) verantwoordelijk is voor het vroegtijdig overlijden van mijn vrouw (die ondanks dat zij op 2 november 2021 is overleden niet kan overlijden) als ook voor alle reeds aangerichte gezondheidsschade bij mij en mijn twee kinderen (met blijvende gezondheidsproblemen), als ook bij cliënten (en hun familie) van het bedrijf Ecologisch Kennis Centrum BV (met meerdere doden als gevolg), lees hier.

https://www.nieuwsblad.be/cnt/dmf20230515_99453079

 https://www.standaard.be/cnt/dmf20230515_94840889

https://sociaal.net/column/dikke-freddy-aan-jo-vandeurzen-consultancy-specialist/

Daarin kunt u lezen dat voormalig Vlaams minister Jo Vandeurzen van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin van zijn opvolger Hilde Crevits maar liefst 1300,00 euro per dag krijgt betaald, wat wordt betaald van de miljoenen euro's die Jo Vandeurzen (cd&v) van haar stemgerechtigd cd&v lid Ad van Rooij heeft gestolen om ons gehele gezin te doden, wat tot op de dag van vandaag blijft doorgaan. Letterlijk alles is van mij gestolen en blijft gestolen worden. Ik ontvang al 1,5 jaar lang 0,0 euro om eten en drinken te kunnen kopen en om onderdak te kunnen verkrijgen. Voor dit alles is cd&v minister Annelies Verlinden van Binnenlandse Zaken (met continu blijven zwijgen en nooit reageren op mijn e-mails hierover) verantwoordelijk en aansprakelijk. Voor de oorzaak van dit alles, lees mijn bijgevoegde e-mail aan alle acht miljard wereldbewoners en de wereldpers (lees hieronder), die overigens met (bijbehorende twee bijlagen) al in uw bezit is maar waarop ik (als stemgerechtigd cd&v lid) van mijn cd&v weer geen enkele reactie heb mogen ontvangen. De "Goddelijke waarheid" daarbij is als volgt:

De Coöperatieve vennootschap (ondernemingsnummer: 0778851996) zit gevestigd op het adres, Maria-Theresiastraat 123, 3000 Leuven. Dit bedrijf is opgericht met behulp van een door notaris Dirk SERESIA te Pelt op 08 december 2021, waar de volgende vijf vennoten zijn verschenen:

1. De heer STEYAERT Stefaan Marie Albrecht, wonende te 3000 Leuven, Emile Mathieustraat 30.

2. De heer DEMEESTER Pieter Lieven Eugeen, wonende te 1040 Etterbeek, Louis Hapstraat 216.

3. Mevrouw DETHIER Marleen Lutgarde Valentine, wonende te 3570 Alken, Grootstraat 55.

4. Mevrouw CARTON Catherine Elizabeth Isabelle, wonende te 1745 Opwijk, Klei 206.

5. Mevrouw VAN OVERLOOP Maaike Bertha Louis, wonende te 2950 Kapellen, Berkenlaan 16.

De partijen verklaren dat tussen hen een coöperatieve vennootschap onder de naam "WhoCares?" , met zetel te 3000 Leuven, Maria-Theresiastraat 123, wordt opgericht. 

SAMENSTELLING VAN HET AANVANGSVERMOGEN 

Het aanvangsvermogen bedraagt dertigduizend euro (€ 30.000,00). De inbrengen zijn volledig volgestort door inbreng in geld:

• Partij sub 1 heeft tweehonderdtwintig (220) Aandelen onderschreven voor een waarde van zesduizendzeshonderd euro (€ 6.600,00) en heeft de gedane inbreng volledig volgestort;

• Partij sub 2 heeft honderdvijfennegentig (195) Aandelen onderschreven voor een waarde van vijfduizend achthonderdvijftig euro (€ 5.850,00) en heeft de gedane inbreng volledig volgestort;

• Partij sub 3 heeft honderdvijfennegentig (195) Aandelen onderschreven voor een waarde van vijfduizend achthonderdvijftig euro (€ 5.850,00) en heeft de gedane inbreng volledig volgestort;

• Partij sub 4 heeft honderdvijfennegentig (195) Aandelen onderschreven voor een waarde van vijfduizend achthonderdvijftig euro (€ 5.850,00) en heeft de gedane inbreng volledig volgestort;

• Partij sub 5 heeft honderdvijfennegentig (195) Aandelen onderschreven voor een waarde van vijfduizend achthonderdvijftig euro (€ 5.850,00) en heeft de gedane inbreng volledig volgestort; In totaal: duizend (1.000) A-aandelen die volledig werden volgestort.

Alhoewel de "Goddelijke waarheid" nog veel verder gaat hou ik het beperkt tot het volgende: 

Jo Vandeurzen werkt als zelfstandige via deze firma WhoCares? en ontvangt van Vlaams minister Hilde Crevits van Gezondheid via bovengenoemde vijf aandeelhouders daarvoor 1300,00 euro per dag van de door hem en zijn opvolger Hilde Crevits van haar stemgerechtigd cd&v lid A.M.L. (Ad) van Rooij gestolen miljoenen euro's, wat nog steeds blijft doorgaan. Aandeelhouder Pieter DEMEESTER (met 195 aandelen), wonende te 1040 Etterbeek, Louis Hapstraat 216, is een zoon van voormalig CD&V-minister Wivina Demeester. Hij studeerde rechten aan de Facultés universitaires Notre-Dame de la Paix te Namen en de Katholieke Universiteit Leuven. Vervolgens was hij onder meer werkzaam bij Accenture en De Post. In 2003 volgde hij Jo Vandeurzen op als algemeen secretaris van de CD&V, een functie die hij uitoefende tot 2011. Hij werd in deze hoedanigheid opgevolgd door Jonathan Cardoen. Hij keerde toen terug naar bpost (Is hij ook de oorzaak van de grote bpost fraude ?). 

Zijn moeder Wivina Demeester (cd&v) was onder meer: 

Haar zoon Pieter DEMEESTER (met 195 aandelen) heeft vanaf 2003 Jo Vandeurzen opgevolgd als algemeen secretaris van de CD&V, een functie die hij uitoefende tot 2011. Zijn opvolger is algemeen cd&v secretaris Jonathan Cardoen en was onder meer. Lees hieronder wat hij voor de cd&v heeft gedaan:

Deze cd&v secretaris Jonathan Cardoen (zie foto) is vervolgens weer opgevolgd door huidig internationaal cd&v secretaris Thomas Belligh (zie foto) onder aansturing van cd&v politiek directeur Frederiek Vermeulen onder aansturing van cd&v voorzitter Sammy Mahdi.

Aandeelhouder VAN OVERLOOP Maaike Bertha Louis, wonende te 2950 Kapellen, Berkenlaan 16.

OPRICHTING (met 195 aandelen) was vanaf juli 2018 tot september 2020 cd&v raadslid in Kapellen onder aansturing van Open Vld burgemeester Dirk van Mechelen.

Deze Pieter DEMEESTER (met 195 aandelen)(zie foto) is vanaf 2019 de nieuwe Brusselse CD&V-voorzitter in één keer verkozen. Pieter Demeester (50) mag de 450 Brusselse CD&V-leden de komende jaren aansturen (lees de link hieronder).

https://www.bruzz.be/politiek/nieuwe-voorzitter-cdv-brussel-kreeg-politiek-met-de-paplepel-mee-2019-11-19

Voor de wettelijke bewijzen dat stemgerechtigd cd&v lid A.M.L. (Adrianus) van Rooij (BSN: 093391225) met de door het private bedrijf De Watergroep (N-VA, cd&v, Open Vld) aangelegde "spookwateraansluitingen" nooit in het "spookhuis" op het "spookadres" Hazendansweg 36A, 3520 Zonhoven, heeft gewoond (wat wettelijk onmogelijk is want die woning heeft nooit bestaan) maar samen met zijn echtgenote J.E.M. van Rooij van Nunen (BSN: 128731886) in overeenstemming met mijn onder register 62SP boek 017 blad 016 vak 0055 geregistreerde HUURCONTRACT vanaf 1 januari 2011 hun gezamenlijke "hoofdverblijfplaats" hebben op Hazendansweg 36, 3520 Zonhoven, lees hieronder. Het is daarbij goed om te weten dat de gemeente Zonhoven al vanaf 1970 – het begin van het federalisme – "spookbewoners" heeft ingeschreven in de woning op het adres Hazendansweg 36, 3520 Zonhoven in het bevolkingsregister van de gemeente Zonhoven en het Belgische Rijksregister. Ook in andere Limburgse gemeenten gebeurt dit vanaf die tijd, waaronder in Kortessem, waarvan cd&v burgemeester Tom Thijsen (zie foto) erg goed op de hoogte is. Ik heb hem daarover namelijk meerdere malen persoonlijk aangesproken. Ook Jo Vandeurzen (cd&v) is daarvan goed op de hoogte. Hij heeft namelijk als jonge advocaat in het verleden daaraan veel geld verdiend om het te laten voortduren, met honderden slachtoffers als gevolg daarvan. Het is niemand die beter weet dan voormalig Vlaams minister Jo Vandeurzen (cd&v) van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin, dat zijn cd&v partijgenoot A.M.L. (Adrianus) van Rooij (BSN: 093391225) samen met mijn echtgenote J.E.M. van Rooij van Nunen (BSN: 128731886) in overeenstemming met mijn onder register 62SP boek 017 blad 016 vak 0055 geregistreerde HUURCONTRACT vanaf 1 januari 2011 hun gezamenlijke "hoofdverblijfplaats" hebben in de woning op Hazendansweg 36, 3520 Zonhoven, maar ondanks die wetenschap weigert om ons vanaf 1 januari 2011 overeenkomstig betreffende geregistreerd contract in te laten schrijven in het bevolkingsregister van de gemeente Zonhoven en het Belgische Rijksregister, waartoe hij op grond van zijn afgelegde eed wettelijk verplicht was. Ook zijn opvolger Hilde Crevits (cd&v) van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin, weigert dat tot op heden, evenals bestuurlijk verantwoordelijk minister Annelies Verlinden van Binnenlandse Zaken. Het is bestuurlijk verantwoordelijk cd&v voorzitter Sammy Mahdi die tot op heden weigert hen daartoe te verplichten (voor wettelijk bewijs lees hieronder).

Onthullende Video over Nederlandse Zusterpartij van de cd&v het CDA

Onthullende Video over de massale vergiftiging van alle wereldbewoners vanuit Nederland via Vlaanderen in alle 193 lidstaten van de Verenigde Naties

- A.M.L. van Rooij (Belgisch Rijksregisternummer: 53.03.10 603-37), vanaf 1 januari 2011 wonende in zijn woning op het adres Hazendansweg 36, 3520 Zonhoven, om het te gebruiken als hoofdverblijfplaats in overeenstemming met zijn op 31 januari 2011 bij het registratiekantoor Houthalen-Helchteren geregistreerde huurcontract register 62SP boek 017 blad 016 vak 0055;

- J.E.M. van Nunen (Belgisch Rijksregisternummer: 55.09.20 510-11) - vanaf 5 juli 1979 voor de wet en de Rooms-Katholieke kerk getrouwde echtgenote van A.M.L. van Rooij - die in overeenstemming met haar samenwoningsverplichting voor een wettelijk getrouwd echtpaar (art. 213 B.W.) vanaf 1 januari 2011 woont in haar woning op het adres Hazendansweg 36, 3520 Zonhoven om het te gebruiken als hoofdverblijfplaats in overeenstemming met haar op 31 januari 2011 bij het registratiekantoor Houthalen-Helchteren geregistreerde huurcontract register 62SP boek 017 blad 016 vak 0055;

- Camping en Pensionstal "Dommeldal" (KvK-nummer: 57035032), rechtens gevestigd op het adres 't Achterom 9-9A, 5491 XD Sint-Oedenrode (NL), met als eigenaar A.M.L. van Rooij (Belgisch Rijksregisternummer: 53.03.10 603-37), vanaf 1 januari 2011 wonende in zijn woning op het adres Hazendansweg 36, 3520 Zonhoven, om het te gebruiken als hoofdverblijfplaats in overeenstemming met zijn op 31 januari 2011 bij het registratiekantoor Houthalen-Helchteren geregistreerde huurcontract register 62SP boek 017 blad 016 vak 0055;

- Ecologisch Kennis Centrum B.V. (KvK-nummer: 16090111), rechtens gevestigd op het adres 't Achterom 9A, 5491 XD Sint-Oedenrode (NL), met als enig directeur A.M.L. van Rooij (Belgisch Rijksregisternummer: 53.03.10 603-37), vanaf 1 januari 2011 wonende in zijn woning op het adres Hazendansweg 36, 3520 Zonhoven, om het te gebruiken als hoofdverblijfplaats in overeenstemming met zijn op 31 januari 2011 bij het registratiekantoor Houthalen-Helchteren geregistreerde huurcontract register 62SP boek 017 blad 016 vak 0055;

- Van Rooij Holding B.V. (KvK-nummer: 17102683), rechtens gevestigd op het adres 't Achterom 9A, 5491 XD Sint-Oedenrode (NL), met als enig bestuurder A.M.L. van Rooij (Belgisch Rijksregisternummer: 53.03.10 603-37), vanaf 1 januari 2011 wonende in zijn woning op het adres Hazendansweg 36, 3520 Zonhoven, om het te gebruiken als hoofdverblijfplaats in overeenstemming met zijn op 31 januari 2011 bij het registratiekantoor Houthalen-Helchteren geregistreerde huurcontract register 62SP boek 017 blad 016 vak 0055;

- Politieke Groepering De Groenen, met zetel in Nederland met als voorzitter A.M.L. van Rooij (Belgisch Rijksregisternummer: 53.03.10 603-37) voor de afdelingen Sint-Oedenrode (thans: Meierijstad) en Heusden in Nederland, gevestigd op het adres 't Achterom 9, 5491 XD Sint-Oedenrode (Nederland) vanaf 1 januari 2011 wonende in zijn woning op het adres Hazendansweg 36, 3520 Zonhoven, om het te gebruiken als hoofdverblijfplaats in overeenstemming met zijn op 31 januari 2011 bij het registratiekantoor Houthalen-Helchteren geregistreerde huurcontract register 62SP boek 017 blad 016 vak 0055;

hebben hierover al op 22 mei 2014 een klacht met burgerlijke partijstelling ingediend bij onderzoeksrechter S. GORRÉ bij de rechtbank van Eerste Aanleg Limburg, Afdeling Hasselt 

tegen:

Voor deze al op 22 mei 2014 gedane klacht met burgerlijke partijstelling hebben wij 400,00 EURO betaald aan onderzoeksrechter S. GORRÉ bij de rechtbank van Eerste Aanleg Limburg, Afdeling Hasselt. Volledigheidshalve vindt u het mede door onderzoeksrechter S. GORRÉ ondergetekende gedeelte van deze klacht met burgerlijke partijstelling met betalingsbewijs hieronder ingelast:

Zolang mijn politiek partijgenoten huidig Vlaams minister Hilde Crevits (cd&v)(zie foto) van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin, als opvolger van Jo Vandeurzen (cd&v), als ook bestuurlijk verantwoordelijk minister Annelies Verlinden van Binnenlandse Zaken onder de bestuurlijke verantwoordelijkheid van cd&v voorzitter Sammy Mahdi blijven weigeren om hun cd&v partijgenoot A.M.L. (Adrianus) van Rooij (BSN: 093391225) samen met mijn echtgenote J.E.M. van Rooij van Nunen (BSN: 128731886) in overeenstemming met mijn onder register 62SP boek 017 blad 016 vak 0055 geregistreerde HUURCONTRACT retroactief vanaf 1 januari 2011 in te schrijven als wonende (hoofdverblijfplaats hebbende) op het adres Hazendansweg 36, 3520 Zonhoven, dan kan onderzoeksrechter S. GORRÉ bij de rechtbank van Eerste Aanleg Limburg, Afdeling Hasselt, niet beginnen met haar onderzoek naar aanleiding van onze op 22 mei 2014 bij haar ingediende klacht met burgerlijke partijstelling, waarvoor wij 400,00 EURO aan de Belgische Staat hebben betaald.

Het zijn dan ook mijn politieke partijgenoten huidig Vlaams minister Hilde Crevits (cd&v) van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin, als opvolger van Jo Vandeurzen (cd&v), als ook bestuurlijk verantwoordelijk minister Annelies Verlinden van Binnenlandse Zaken onder de bestuurlijke verantwoordelijkheid cd&v voorzitter Sammy Mahdi, die daarmee al maar liefst 9 jaar lang de gehele Belgische rechtsspraak hebben ondermijnd, wat door onderzoeksrechter S. GORRÉ bij brief d.d. 5 juli 2018 (dossier: 00/1000) aan dhr. en mevr. VAN ROOIJ-VAN NUNEN, Hazendansweg 36, 3520 Zonhoven, schriftelijk is bevestigd, welke u hieronder vindt ingelast.

In deze brief d.d. 5 juli 2018 gericht en verstuurd naar het woonadres (hoofdverblijfplaats) Hazendansweg 36, 3520 Zonhoven, van het echtpaar A.M.L. van Rooij en J.E.M. van Rooij van Nunen, heeft onderzoeksrechter S. GORRÉ van de rechtbank van eerste aanleg Limburg aan ons bericht dat zij de procureur des konings Guido Vermeiren (zie foto) van het Limburgs parket heeft verzocht om dit te onderzoeken ten einde te handelen als naar recht.

Heden (na maar liefst 5 jaar) heeft procureur des konings Guido Vermeiren van het Limburgs parket nog steeds niet gereageerd op deze brief d.d. 5 juli 2018 van onderzoeksrechter S. GORRÉ van de rechtbank van eerste aanleg Limburg, vanwege het simpele feit dat hij daarop niet kan reageren zolang federaal minister Annelies Verlinden (cd&v)(zie foto) van Binnenlandse Zaken weigert om A.M.L. (Adrianus) van Rooij (BSN: 093391225) samen met mijn echtgenote J.E.M. van Rooij van Nunen (BSN: 128731886) in overeenstemming met mijn onder register 62SP boek 017 blad 016 vak 0055 geregistreerde HUURCONTRACT vanaf 1 januari 2011 in te schrijven in het Belgische Rijksregister en in het bevolkingsregister van de gemeente Zonhoven, waartoe zij op grond van haar afgelegde "Grondwettelijke eed" grondwettelijk verplicht is. Hiermee heb ik het wettelijke bewijs geleverd dat federaal minister Annelies Verlinden (cd&v) van Binnenlandse Zaken (als erfopvolger van veroorzakend minister Annemie Turtelboom) vanwege haar weigering om A.M.L. (Adrianus) van Rooij (BSN: 093391225) samen met mijn echtgenote J.E.M. van Rooij van Nunen (BSN: 128731886) in overeenstemming met mijn onder register 62SP boek 017 blad 016 vak 0055 geregistreerde HUURCONTRACT vanaf 1 januari 2011 in te schrijven in het Belgische Rijksregister en in het bevolkingsregister van de gemeente Zonhoven, waartoe zij op grond van hun afgelegde "Grondwettelijke eed" grondwettelijk verplicht is, ook van het gehele Openbaar Ministerie in België (en vanuit België in Nederland en alle 29 landen van de Europese Unie) een grote "rechtsstaat ondermijnende criminele organisatie" heeft gemaakt, met als gevolg heel veel dodelijke slachtoffers.

Voor de oorzaak van dit alles, lees mijn bijgevoegde e-mail aan alle acht miljard wereldbewoners en de wereldpers (lees hieronder), die overigens met (bijbehorende twee bijlagen) al in uw bezit is maar waarop ik (als stemgerechtigd cd&v lid) van geen enkele cd&v minister, als ook van alle opvolgende cd&v partijvoorzitters, ook maar ooit enig antwoord krijg.

DE EERSTE WERELDOORLOG IS VANAF 10 NOVEMBER 1918 VANUIT 't STICHT UTRECHT EN 't OVERSTICHT DOOR DE OPVOLGENDE KONINGEN EN VAN PRUISEN EN KEIZERS VAN HET HERSTELDE HIELIGE ROOMSE RIJK VOORTGEZET: WILHELM II (10-11-1918 TOT 04-06-1941), BERNHARD VAN LIPPE-BIESTERFELD (04-06-1941 TOT 26-05-1998) EN MAURITS VAN LIPPE-BIESTERFELD-VAN VOLLENHOVEN (26-05-1998 TOT HEDEN)

(10 november 1918): De Duitse keizer Wilhelm II komt aan op Station Eijsden om asiel aan te vragen in Nederland (LEES HIER). Vanaf daar is hij diezelfde dag nog doorgereisd naar Huis Doorn (Sticht Utrecht) waar hij tot aan zijn dood op 4 juni 1941 onafgebroken zijn hoofdverblijfplaats heeft gehad. Daarmee heeft de Duitse keizer en koning Wilhelm II van Pruisen (van 10 november 1918 tot 4 juni 1941) vanuit het herstelde Heilige Roomse Rijk vanuit het 't Sticht Utrecht (grofweg de provincie Utrecht) en 't Oversticht (thans Overijsel, Drenthe en de Stad Groningen), opgevolgd door prins Bernhard van Lippe-Biesterfeld (van 4 juni 1941 tot 26 mei 1998)(die om die reden zijn Nazi-lidmaatschap tot aan het eind van zijn leven heeft behouden), opgevolgd door prins Maurits van Lippe-Biesterfeld van Vollenhoven (van 26 mei 1998 tot heden) tot op de dag van vandaag als koning van Pruisen (1914) en als keizer van het herstelde Heilige Roomse Rijk vanaf het begin van de Eerste Wereldoorlog op 28 juli 1914 tot op de dag van vandaag voortgezet (bron).

HOE HEEFT DIT OOIT KUNNEN GEBEUREN

(10 november 1918 – heden): De Eerste Wereldoorlog is vanaf 10 november 1918 tot heden (105 jaar lang) vanuit het herstelde Heilige Roomse Rijk vanuit het 't Sticht Utrecht (grofweg de provincie Utrecht) en 't Oversticht (thans Overijsel, Drenthe en de Stad Groningen) blijven voortduren, onder aansturing van de Duitse keizer en koning Wilhelm II van Pruisen (van 10 november 1918 tot 4 juni 1941), opgevolgd door prins Bernhard van Lippe-Biesterfeld (van 4 juni 1941 tot 26 mei 1998), opgevolgd door prins Maurits van Lippe-Biesterfeld van Vollenhoven (van 26 mei 1998 tot heden). Ook de Russische invasie van Oekraïne (2022-heden) en het huidige Israëlisch-Palestijnse conflict van 2023 (7 oktober 2023 -heden) zijn hiervan het gevolg. Voor feitelijke en wettelijke onderbouwing lees hieronder de "Goddelijke Waarheid over Prins Bernhard" (Lees ook HIER in De Nieuwe Media.

De Heilige stoel heeft binnen de Verenigde Naties een permanente waarnemer op het hoofdkwartier van de Verenigde Naties in New York en op het kantoor van de Verenigde Naties in Genève in Zwitserland, die wordt aangestuurd door secretaris-generaal Hans Zuijdwijk vanuit 't Sticht Utrecht (grofweg de provincie Utrecht) en 't Oversticht (thans Overijsel, Drenthe en de Stad Groningen). Om dat bewerkstelligd te krijgen is Vaticaanstad geen lidstaat van de Verenigde Naties geworden.

Op deze wijze heeft huidig staatshoofd van Vaticaanstad Paus Franciscus (als erfopvolger van zijn voorgangers) alle grondrechten (het recht op huwelijk tussen man en vrouw en zelfs het recht om te leven) van alle 1,4 miljard Rooms-Katholieke gelovigen in de gehele wereld afgenomen. Dit heeft kunnen gebeuren omdat met het door paus Pius XI en Benito Mussolini in 1929 ondertekende Verdrag van Lateranen het dwergstaatje Vaticaanstad is opgericht op het moment Wilhelm II van Duitsland als erfelijk staatshoofd van het Duitse Keizerrijk en het koninkrijk Pruisen zijn permanente verblijfplaats had in Huis Doorn in 't Sticht Utrecht van waaruit hij zijn erfelijke Keizerlijke macht vanuit het daarmee herstelde Heilige Roomse Rijk met behulp van de Nederlandse aardsbisschoppen heeft kunnen voortzetten. Dit heeft op haar beurt weer kunnen gebeuren omdat het voormalige Nederlandse kabinet Ruijs de Beerenbrouck I (1918-1922) -- onder aansturing van de Rooms-Katholieke minister-president jhr. mr. Ch.J.M. (Charles) Ruijs de Beerenbrouck (RKSP/CDA/EVP) met daarin maar liefst 12 ministers van de volgende "christelijke" politieke partijen "RKSP/CDA/EVP", "ARP/CDA/EVP" en "CHU/CDA/EVP", aangevuld met de volgende onpartijdige ministers jhr. mr. dr. H.A. (Herman) van Karnebeek (Oud-Liberaal) van Buitenlandse Zaken, H.A. (Hendrik) van IJsselsteyn van Landbouw, Nijverheid en Handel en Marine (Christelijk-Historisch), luitenant-generaal W.F. (Willem Frederik) Pop van Oorlog, viceadmiraal W. (Willem) Naudin ten Cate van Marine (Christelijk-Historisch) en S. (Simon) de Graaff van Koloniën (Conservatief-Protestants) -- heeft beslist dat de Eerste wereldoorlog veroorzakende Duitse keizer en koning Wilhelm II van Pruisen, nadat hij werd afgezet (nog voor het ondertekenen van de wapenstilstand op 11 november 1918), op 10 november 1918 vanuit het Duitse hoofdkwartier in België, de stad Spa, naar Nederland mocht vluchten waar hij tot aan zijn dood op 4 juni 1941 (tot in de Tweede Wereldoorlog en daarmee ten tijde van de Duitse bezetting) op kosten van de Nederlandse Staat zijn permanente verblijfsplaats in Huis Doorn gelegen in 't Sticht Utrecht (grofweg de provincie Utrecht) heeft mogen hebben. Op deze wijze heeft de Eerste wereldoorlog veroorzakende Duitse keizer en koning Wilhelm II van Pruisen vanuit 't Sticht Utrecht (grofweg de provincie Utrecht) en 't Oversticht (thans Overijsel, Drenthe en de Stad Groningen) zijn erfelijke Keizerlijke macht vanuit het Heilige Roomse Rijk met behulp van de opvolgende Nederlandse aardsbisschoppen vanaf 10 november 1918 kunnen voortzetten.

Hiermee hebben wij het juridisch waterdichte bewijs geleverd dat het Nederlandse kabinet Ruijs de Beerenbrouck I (9 september 1918 tot 18 september 1922), onder aansturing van de Rooms-Katholieke minister-president jhr. mr. Ch.J.M. (Charles) Ruijs de Beerenbrouck (RKSP/CDA/EVP), namens de Staat der Nederlanden, bestuurlijk verantwoordelijk is voor het feit dat de Eerste wereldoorlog op 11 november 1918 niet is beëindigd maar vanaf 10 november 1918 onder opperbevel van de veroorzakende Duitse keizer en koning Wilhelm II van Pruisen vanuit het Heilige Roomse Rijk vanuit 't Sticht Utrecht (grofweg de provincie Utrecht) en 't Oversticht (thans Overijsel, Drenthe en de Stad Groningen) is voortgezet.

Hiermee hebben wij tevens het juridisch waterdichte bewijs geleverd dat het land Nederland vanaf 10 november 1918 geen Nederlandse identiteit meer heeft, wat door Máxima Zorreguieta (die wettelijk geen koningin is) in 2007 in een toespraak voor de Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid is bevestigd (LEES HIER, HIER en zie Video). Hiermee hebben wij de "grootste geschiedvervalsing ooit" met juridisch waterdichte bewijzen volledig blootgelegd.

Om deze vanaf 7 juni 1929 op "ongrondwettige" verkregen wereldlijke macht vanaf 't Sticht Utrecht (grofweg de provincie Utrecht) en 't Oversticht (thans Overijsel, Drenthe en de Stad Groningen) te kunnen voortzetten moest tijdig (voor de dood van keizer Wilhelm II) naar een geschikte opvolger worden gezocht. Dit kon alleen als betreffende opvolger "prins" was van een prinsdom (vorstendom) in het koninkrijk Pruisen en zou gaan trouwen met prinses Juliana (die voor 10 november 1918 was geboren) waaraan met dat huwelijk de titel van "prinses" van betreffend prinsdom (vorstendom) in het koninkrijk Pruisen zou worden verbonden. Al direct na zijn geboorte werd Bernhard door Duits keizer en koning Wilhelm II van Pruisen daarvoor al geschikt gemaakt. Bernhard werd geboren in het groothertogdom Saksen-Weimar-Eisenach. Volgens zijn geboorteakte is dat op 28 juni 1911 om 02.45 uur. Bernhards moeder heeft altijd aangegeven dat dit een foutieve vermelding is. Hij vierde zijn hele leven zijn verjaardag op 29 juni, de datum die in zijn naturalisatie- en trouwakte staat. Op 1 juli 1911 verzocht Bernhard senior per brief aan zijn broer Leopold om peetoom te worden van zijn oudste zoon. "Als je", zo schreef hij, "ons dat plezier wilt doen, dan zal hij jouw naam als dubbelnaam krijgen". Leopold stemde toe en op 18 juli 1911 gaf het departement van Justitie in Weimar toestemming om de voornaam Leopold twee plaatsen naar voren te schuiven, zodat hij op 27 oktober 1911 de namen kreeg van Bernhard Leopold Friedrich Eberhard Julius Kurt Carl Gottfried Peter Graf von Biesterfeld.

Zijn geslachtsnaam Graf von Biesterfeld bleek sinds 30 juni 1911 op de geboorteakte ingevuld te zijn bij zijn voornamen, iets dat niet geoorloofd is. Op 27 oktober 1911 werd een en ander officieel rechtgezet. Hier is dan ook onmiskenbaar sprake van het achteraf "vervalsen" van de geboorteakte van Bernhard (bron). Bernhard was de zoon van Bernhard van Lippe (1872-1934). Hij was een zoon van Ernst van Lippe-Biesterfeld, regent van het vorstendom Lippe en Karoline von Wartensleben. Zijn broer Leopold werd in 1905 vorst van Lippe, als Leopold IV. Deze verleende aan Bernhards vrouw Armgard von Cramm op 8 februari 1909 vóór hun morganatische huwelijk de titel Gräfin von Biesterfeld (deze titel overgaand op hun eventuele kinderen). Ten tijde van de Eerste Wereldoorlog op 24 februari 1916 verhief de vorst, Armgard en haar twee zonen tot Prinz(essin) zur Lippe-Biesterfeld.

Bij datzelfde decreet werd door de vorst bepaald dat de zonen opvolgingsrechten kregen op de troon van Lippe, weliswaar na alle leden van de hoofdtak van het Huis, maar voor de leden van de zijtak Lippe-Weissenfeld. Daarmee werd ten tijde van de Eerste Wereldoorlog een nieuwe zijtak van het Lippische vorstenhuis gecreëerd (bron). Bernhards familie had goede contacten met de familie Von der Goltz, die tot de entourage van Duits keizer en koning Wilhelm II van Pruisen behoorde. In 1935 bezocht Bernhard minimaal tweemaal Duits keizer en koning Wilhelm II van Pruisen en zijn vrouw Hermine Reuss in Huis Doorn in 't Sticht Utrecht. In november 1935 ging hij samen met mevrouw Von der Goltz op bezoek bij de Nederlandse Gezant in Parijs John Loudon. Aan Loudon vroeg hij hoe hij zich kon laten introduceren bij Wilhelmina en Juliana. Van zijn tante Anna kreeg hij informatie dat Juliana en Wilhelmina van plan waren om de Olympische Winterspelen in Garmisch-Partenkirchen te bezoeken en net over de grens zouden logeren in Oostenrijk. Bernhard reisde spoorslags af naar Garmisch-Partenkirchen en legde op 11 februari 1936 in het Oostenrijkse Igls een bezoek af aan Juliana en Wilhelmina onder het voorwendsel dat zijn vader Juliana's vader prins Hendrik van Mecklenburg-Schwerin gekend had. Via mevrouw Von der Goltz heeft Bernhard een introductiebrief gekregen. De prins viel zowel bij Juliana als bij haar moeder en de meegereisde hofhouding in de smaak. Wilhelmina won daarop informatie in bij Duitse familieleden en de Nederlandse ambassade in Berlijn. Hermine Reuss (die in 1922 is hertrouwd met Duits keizer en koning Wilhelm II van Pruisen in Doorn) vroeg Wilhelmina's schoonfamilie een positief advies uit te brengen. Daarop besloot Wilhelmina door te gaan met Bernhard. Nadien ontmoetten Juliana en Bernhard elkaar met Pasen en Pinksteren in Paleis Het Loo. De daarop volgende ontmoeting vond plaats op 11 juli 1936, eveneens in Paleis Het Loo. Bernhard vroeg toen Juliana - vergeefs - ten huwelijk. Juliana vond dat ze elkaar nog te kort kenden. Een nieuwe ontmoeting werd een maand later in Zwitserland belegd om het huwelijkscontract te regelen. Juliana ging er op 15 augustus 1936 akkoord met een verloving. Die werd geheim gehouden en afgesproken werd dat Bernhard naar Nederland zou komen om drie maanden lang de Nederlandse taal en cultuur te leren kennen. Juliana en Bernhard zouden dan de gelegenheid krijgen elkaar nader te leren kennen. Op 8 september 1936 werd de verloving bekendgemaakt. In totaal hadden Juliana en Bernhard elkaar toen zo'n veertien dagen gezien, verdeeld over vijf ontmoetingen.

Bernhard bracht op 17 november 1936, vlak voor zijn definitieve vertrek naar Nederland, onder begeleiding van de Nederlandse gezant een kort bezoek aan Adolf Hitler. Op 24 november 1936 kreeg Bernhard het Nederlands staatsburgerschap. Bij de naturalisatiewet werden zijn Nederlandse voor- en geslachtsnamen vastgesteld. Direct daarna op 4 december 1936 kwam de benoeming tot luitenant-ter-zee der eerste klasse à la suite bij de Koninklijke Marine en ritmeester (kapitein) à la suite bij de Koninklijke Landmacht. Tevens werd hem de titulaire rang verleend van ritmeester bij het Koninklijk Nederlandsch-Indisch Leger (bron). Dit betekent dat Bernhard al vóór zijn huwelijk met Juliana als eerste luitenant-ter-zee, als kapitein bij de Koninklijke Landmacht en als kapitein bij het Koninklijk Nederlandsch-Indisch Leger aan het Militaire Huis van Duits keizer en koning Wilhelm II van Pruisen vanuit 't Sticht Utrecht (grofweg de provincie Utrecht) en 't Oversticht (thans Overijsel, Drenthe en de Stad Groningen) werd toegevoegd. 

Op 7 januari 1937 (ruim een maand daarna) trouwde Bernhard met Juliana waarmee benevens Bernard ook Juliana de titel heeft gekregen van prins/prinses van Lippe-Biesterfeld, als ook de daaruit voortgekomen kinderen Beatrix (1938), Irene (1939), Margriet (1943) en Christina (1947-2019)(bron).

Met de voorkennis en wetenschap dat het land Nederland vanaf 10 november 1918 geen identiteit meer heeft en het bestaan ervan is beëindigd, wat betekent dat daarmee vanaf die tijd ook Wilhelmina geen koningin meer is, alle kabinetten vanaf het kabinet Ruijs de Beerenbrouck I (1918-1922), als ook alle leden van de Eerste Kamer en Tweede Kamer der Staten-Generaal vanaf die tijd geen bestaansrecht meer hebben, heeft de "ongrondwettige" Rooms-Katholieke minister van Justitie Josef van Schaik (RKSP/ CDA//EVP) in het "ongrondwettige" kabinet-Colijn III (1935-1937) samen met de "ongrondwettige" koningin Wilhelmina, met instemming van alle "ongrondwettige" leden van de Eerste en Tweede Kamer der Staten-Generaal, het "ongrondwettige" wetsvoorstel van kracht verklaard, waarop Juliana op 7 januari 1937 met Prins Bernhard Leopold Frederik Everhard Julius Coert Karel Godfried Pieter van Lippe-Biesterfeld is getrouwd (bron). Vanaf die tijd had Prins Bernhard van Lippe-Biesterfeld als eerste luitenant-ter-zee, als kapitein bij de Koninklijke Landmacht en als kapitein bij het Koninklijk Nederlandsch-Indisch Leger de wettelijke verplichting om op bevel van Duits keizer en koning Wilhelm II van Pruisen vanuit 't Sticht Utrecht in alle landen van de wereld oorlog te voeren.

De "Greet Hofmans-affaire" is hier het gevolg van. Ook de "Margarita-affaire" na de scheiding van Margarita (de dochter van prinses Irene van Lippe-Biesterfeld) met Edwin de Roy van Zuydewijn hangt daar direct mee samen (bron). Voor meer informatie lees het artikel op 13 februari 2023 dat de Libelle daarover heeft geschreven (bron)(bron) als ook het vervolgartikel van 2 maart 2023 daarop in Story met als titel "Hier broedt Edwin de Roy van Zuydewijn op wraak" (bron).

Gedurende de Eerste wereldoorlog, die Duits keizer en koning Wilhelm II van Pruisen vanaf 10 november 2018 vanuit 't Sticht Utrecht heeft voortgezet, heeft Wilhelm II van Pruisen aan zijn Pruisische eerste luitenant-ter-zee Prins Bernhard van Lippe-Biesterfeld het bevel gegeven om op 1 september 1939, kwart voor vijf in de ochtend, vanuit het Duitse slagschip Schleswig-Holstein vanuit het havenkanaal het vuur te openen op het Poolse munitiedepot Westerplatte die bij de vrije stad Danzig hoorde. Daarop hebben Groot-Brittannië en Frankrijk op 3 september 1939 de oorlog verklaard aan Duitsland en niet aan de Pruisische eerste luitenant-ter-zee Prins Bernhard van Lippe-Biesterfeld die op bevel van Duits keizer en koning Wilhelm II van Pruisen vanuit 't Sticht Utrecht met het openen van het vuur op het op het Poolse munitiedepot Westerplatte op 1 september 1939 de Eerste wereldoorlog (onder de naam van Tweede Wereldoorlog) heeft voortgezet. 

De Tweede Wereldoorlog is (tijdens de nooit beëindigde Eerste wereldoorlog) op 1 september 1939, kwart voor vijf in de ochtend, begonnen toen het Duitse slagschip Schleswig-Holstein -- die officieel op vriendschappelijk bezoek was in de Bocht van Gdansk – op bevel van de Duitse keizer en koning Wilhelm II van Pruisen vanuit het Heilige Roomse Rijk vanuit 't Sticht Utrecht (grofweg de provincie Utrecht) en 't Oversticht (thans Overijsel, Drenthe en de Stad Groningen) vanuit het havenkanaal het vuur opende op het Poolse munitiedepot Westerplatte die bij de vrije stad Danzig hoorde. 

Omdat het land Nederland vanaf 10 november 1918 geen Nederlandse identiteit meer heeft en het toenmalige kabinet-De Geer II (26 augustus 1939 tot 3 september 1940) onder aansturing van de Rooms-Katholieke minister-president jhr. mr. D.J. (Dirk Jan) de Geer (CHU/CDA/EVP) met daarin de politieke partijen "CHU/CDA/EVP", "ARP/CDA/EVP", "RKSP/CDA/EVP", "VDB/PvdA/S&D", "SDAP/PvdA/S&D", aangevuld met de volgende onpartijdige ministers mr. E.N. (Eelco) van Kleffens van Buitenlandse Zaken en generaal-majoor A.Q.H. (Adriaan) Dijxhoorn van Defensie dit voor het gehele Nederlandse volk hebben verzwegen, heeft de Tweede Wereldoorlog op bevel van de Duitse keizer en koning Wilhelm II van Pruisen vanuit het Heilige Roomse Rijk vanuit 't Sticht Utrecht (grofweg de provincie Utrecht) en 't Oversticht (thans Overijsel, Drenthe en de Stad Groningen) – ten tijde van de nog steeds lopende Eerste wereldoorlog – kunnen beginnen. Dit omdat daarop op 3 september 1939 (twee dagen later): 1.) zonder dat Groot-Brittannië werd aangevallen premier Neville Chamberlain (28 mei 1938 tot 10 mei 1940) (Conservatieve Party/ECR) van het Verenigd Koninkrijk -- opgevolgd door zijn politieke partijgenoten Winston Churchill (10 mei 1940 tot 26 juli 1945 / 28 oktober 1951 tot 1 maart 1952), Anthony Eden (1955-1957), Harold Macmillan (1957-1963), Alec Douglas-Home (1963-1964), Edward Heath (1970-1974), Margaret Thatcher (1979-1990), John Major (1990-1997), David Cameron (2010-2016), Theresa May (2016-2019), Boris Johnson (2019-2022), Liz Truss (2022) en Rishi Sunak (2022-heden) -- de oorlog heeft verklaart aan Duitsland met de voorkennis en wetenschap dat keizer en koning Wilhelm II van Pruisen vanuit het Heilige Roomse Rijk vanuit 't Sticht Utrecht (grofweg de provincie Utrecht) betreffende Tweede Wereldoorlog is begonnen. 2.) zonder dat Frankrijk werd aangevallen premier Édouard Daladier (1933,1934,1938-1940)(RRRS/UMP/PRG/MRSL/ALDE) van Frankrijk – opgevolgd door zijn politieke partijgenoten André Mari (1948), Henri Queuille (1948-1949), Henri Queuille (1950), Henri Queuille (1951), Edgar Faure (1952), René Mayer (1953), Pierre Mendès France (1954-1955), Edgar Faure (1955-1956), Maurice Bourgès-Maunoury (1957), Félix Gaillard (1957-1958), Jean-Pierre Raffarin (2002-2005 onder president Jacques Chirac), Dominique de Vellepin (2005-2007 onder president Jacques Chirac) en François Fillon (2007-2012 onder president Nicolas Sarközy) -- de oorlog heeft verklaart aan Duitsland met de voorkennis en wetenschap dat keizer en koning Wilhelm II van Pruisen vanuit het Heilige Roomse Rijk vanuit 't Sticht Utrecht (grofweg de provincie Utrecht) betreffende Tweede Wereldoorlog is begonnen. Hiermee hebben wij de "grootste geschiedvervalsing ooit" met juridisch waterdichte bewijzen nogmaals volledig blootgelegd. 

Het is keizer en koning Wilhelm II van Pruisen die vanuit het Heilige Roomse Rijk vanuit 't Sticht Utrecht (grofweg de provincie Utrecht) op 1 september 1939, kwart voor vijf in de ochtend, aan de kapitein van het Duitse slagschip Schleswig-Holstein het bevel heeft gegeven om het vuur te openen op het Poolse munitiedepot Westerplatte. Als gevolg daarvan heeft de Poolse regering op 17 september 1939 onder toenmalig premier Felicjan Sławoj Składkowski het land Polen verlaten en hebben de opvolgende premiers Władysław Sikorski (1939-1943), Stanisław Mikołajczyk (1943-1944) en Tomasz Arciszewski (1944-1945) -- die geen premier meer waren omdat Polen in handen was van de bezetter, zijnde keizer en koning Wilhelm II van Pruisen die vanuit het Heilige Roomse Rijk vanuit 't Sticht Utrecht het land Polen is binnengevallen – zich vanaf 30 september 1939 tot 19 juni 1940 in Frankrijk opgehouden. De Poolse regering heeft in Franrijk nooit een zetel (in ballingschap) gehad, want Polen was door het vertrek van de regering naar Frankrijk in handen van de bezetter. Op 17 juni 1940 is op uitnodiging van premier Winston Churchill van het Verenigd Koninkrijk de "wettelijk niet meer bestaande" Poolse regering naar Londen verhuist en heeft het daar gevoegd aan de op 10 mei 1940 om 9 uur vertrokken Nederlandse ministers mr. E.N. (Eelco) van Kleffens van Buitenlandse Zaken en Charles Welter (RKSP/KVP/KNP/EVP) van Oorlog, waarna op 13 mei 1940 (na overleg daarover met Winston Churchill) de gehele Nederlandse koninklijke familie -- waaronder de "ongrondwettige" Koningin Wilhelmina – naar Londen is vertrokken, gevolgd door de "ongrond-wettelijke" ministers. Nederland in ballingschap in Londen heeft nooit bestaan. Nederland was namelijk al vanaf 10 november 1918 in handen van de bezetter, zijnde keizer en koning Wilhelm II van Pruisen die vanuit het herstelde Heilige Roomse Rijk vanuit 't Sticht Utrecht (grofweg de provincie Utrecht) op 1 september 1939, kwart voor vijf in de ochtend, het Duitse slagschip Schleswig-Holstein het bevel heeft gegeven om Polen binnen te vallen. Hiermee hebben wij de "grootste geschiedvervalsing ooit" met juridisch waterdichte bewijzen nogmaals volledig blootgelegd.

Met dat wat hierboven staat geschreven hebben wij het juridisch waterdichte bewijs geleverd dat op 10 mei 1940 niet Adolf Hitler het "soevereine" land België is binnengevallen maar dat keizer en koning Wilhelm II van Pruisen vanuit het Heilige Roomse Rijk vanuit 't Sticht Utrecht (grofweg de provincie Utrecht) en 't Oversticht (thans Overijsel, Drenthe en de Stad Groningen) daartoe het bevel heeft gegeven. Daarop zijn een aantal ministers van de Belgische Regering-Pierlot IV (KP/EVP - BWP/S&D – LP/ALDE) onder aansturing van de Rooms-Katholieke premier Hubert Pierlot (KP/cd&v/cdH/EVP) na een kort verblijf in Frankrijk naar Londen vertrokken, samen met onder meer de volgende bestuurlijk verantwoordelijke ministers Paul-Henri Spaak (BWP/ Vooruit/PS/SP/S&D) van Buitenlandse Zaken en Buitenlandse Handel en Paul-Emile Janson (LP/Open Vld/MR/ALDE) van Justitie (een oom van Paul-Henri Spaak) waar ze zich op 22 oktober 1940 hebben gevoegd bij de "ongrondwettige" koningin Wilhelmina (en haar kabinet) van het vanaf 10 november 1918 niet meer bestaande Nederland en wat oud ministers van het vanaf 17 september 1939 niet meer bestaande Polen omdat het in handen was gekomen van keizer en koning Wilhelm II van Pruisen vanuit het Heilige Roomse Rijk vanuit 't Sticht Utrecht (grofweg de provincie Utrecht) en 't Oversticht (thans Overijsel, Drenthe en de Stad Groningen). Hiermee hebben wij het juridisch waterdichte bewijs geleverd dat keizer en koning Wilhelm II van Pruisen vanuit het Heilige Roomse Rijk vanuit 't Sticht Utrecht (grofweg de provincie Utrecht), met de door hem gedane bevelen om op 1 september 1939 Polen binnen te vallen en op 10 mei 1940 België binnen te vallen, ervoor heeft gezorgd dat betreffende oud ministers uit Polen en België zich vanaf 22 oktober 1940 zijn gaan samenvoegen in Londen onder aansturing van Winston Churchill (vanuit Londen) en keizer en koning Wilhelm II van Pruisen vanuit het Heilige Roomse Rijk vanuit 't Sticht Utrecht (grofweg de provincie Utrecht) en 't Oversticht (thans Overijsel, Drenthe en de Stad Groningen) met als rechterhand prins Bernhard van Lippe-Biesterfeld.

Dit heeft kunnen gebeuren omdat de vanaf 10 november 1918 "ongrondwettige" Nederlandse prinses Juliana op 7 januari 1937 in het huwelijk is getreden met de "ongrondwettige" prins Bernhard van Lippe-Biesterfeld, waarmee benevens de "ongrondwettige" prins Bernard ook de "ongrondwettige" prinses Juliana de titel hebben gekregen van prins/prinses van Lippe-Biesterfeld, waarvan het vorstendom is gelegen in de Graafschap Lippe-Detmold bij Hannover in de deelstaat Nedersaksen, wat onderdeel uitmaakte van het Duitse Rijk in 1939/1940 toen keizer en koning Wilhelm II van Pruisen vanuit het Heilige Roomse Rijk vanuit 't Sticht Utrecht (grofweg de provincie Utrecht) Polen en België binnenviel. Dit met de wetenschap dat stadhouder Willem III van het Huis Oranje-Nassau vanaf 1689 tot 1702 koning van Engeland, Schotland en Ierland is geweest en het keizerschap van het Heilige Roomse Rijk teruggaat naar 962/1010, waarbij prins-bisschoppen (vanaf 2008 tot heden aartsbisschop Wim Eijk) vanuit het 't Sticht Utrecht (grofweg de provincie Utrecht) en 't Oversticht (thans Overijsel, Drenthe en de Stad Groningen) naast het geestelijk bestuur over hun bisdom tegelijkertijd ook als hoogste landheer het wereldlijk gezag uitoefenen over een "bepaald territorium" onder dictatoriale aansturing van de keizer van het Heilige Roomse Rijk. Dit betekent dat de Rooms-Katholieke aartsbisschop Wim Eijk naast het geestelijk bestuur van het Aartsbisdom Utrecht vanaf 2008 ook als landsheer het hoogste wereldlijk gezag uitoefent over alle 193 landen van de Verenigde Naties en daarmee over nagenoeg de gehele wereld, uitgezonderd Palestina (zijnde de Gazastrook, de Westelijke Jordaanoever en Oost-Jeruzalem als hoofdstad) en Vaticaanstad (waar vanaf 1929 de Heilige Stoel is gevestigd).

Na het overlijden van keizer en koning Wilhelm II van Pruisen van het Heilige Roomse Rijk op 4 juni 1941 in Doorn ('t Sticht Utrecht) is zijn keizerschap van het Heilige Roomse Rijk (vanaf 25 oktober 1945 Verenigde Naties) overgegaan op de "ongrondwettige" prins Bernhard van Lippe-Biesterfeld dat hij tot 26 mei 1998 is gebleven. Bij "ongrondwettig" Koninklijk Besluit van 26 mei 1998, genomen in het kabinet- Kok I (PvdA, VVD, D66) vanuit het al vanaf 10 november 1918 niet meer bestaande Nederland, is het keizerschap van het Heilige Roomse Rijk (vanaf 25 oktober 1945 Verenigde Naties) overgegaan op de nieuw gecreëerde tak "Lippe-Biesterfeld van Vollenhoven". Ook dit moest allemaal gebeuren in achterkamertjes zonder daaraan ruchtbaarheid te geven. Dit betekent dat de "ongrondwettige" prins Maurits van "Lippe-Biesterfeld van Vollenhoven" (zie foto) vanaf 26 mei 1998 tot op heden (al 25 jaar lang) keizer is van het Heilige Roomse Rijk (vanaf 25 oktober 1945 Verenigde Naties) en vanuit zijn keizerschap aartsbisschop Wim Eijk als landheer vanuit de Verenigde Naties de gehele wereld (uitgezonderd Palestina en Vaticaanstad) dictatoriaal aanstuurt. 

De adviseurs en helpers van keizer Maurits van "Lippe-Biesterfeld van Vollenhoven" zijn vanaf 26 mei 1998 de volgende "ongrondwettige" minister-presidenten, ministers, staatsecretarissen en politieke partijen in de volgende kabinetten van het vanaf 10 november 1918 niet meer bestaande Nederland: 1.) Kok I (PvdA, VVD, D66), 2.) Kok II (PvdA, VVD, D66), 3.) Balkenende I (CDA, LPF, VVD), 4.) Balkenende II (CDA, VVD, D66), 5.) Balkenende III (CDA, VVD), 5.) Balkenende IV (CDA, PvdA, CU), 6.) Rutte I (VVD, CDA, PVV-gedoogsteun), 7.) Rutte II (VVD, PvdA,), 8.) Rutte III (VVD, D66, CDA, CU) en 9.) Rutte IV (VVD, D66, CDA, CU).

Daarmee heeft "dictator" prins Maurits van "Lippe-Biesterfeld van Vollenhoven" al maar liefst 25 jaar lang van de gehele wereld een grote (pensioen-) geld stelende, inkomen stelende, eigendom stelende, bedrijven stelende, (bedrijfs-) woningen stelende, milieuvergunning stelende, roerende goederen stelende, onroerend stelende, sociale fraude en fiscale fraude plegende "rechtsstaat ondermijnende criminele organisatie" gemaakt, zonder dat iemand daar weet van heeft.

Het is daarbij goed om te weten dat deze "ongrondwettige" prins Maurits is getrouwd met de Rooms-Katholieke Marilène van den Broek een dochter van de Rooms-Katholieke Hans van den Broek (KVP/CDA/EVP), dat haar vader vanaf 4 november 1982 tot 3 januari 1993 de "ongrondwettig" minister van Buitenlandse Zaken is geweest in het vanaf 10 november 1918 niet meer bestaande Nederland en vanuit dit niet bestaande Nederland binnen de Europese Unie Europees-Commissaris Externe Betrekkingen, Gemeenschappelijk buitenlands en veiligheidsbeleid en Uitbreiding (1993-1995) en Europees-Commissaris Externe Betrekkingen, GBV, Mensenrechten en Uitbreiding (1995-1999) is geweest.

Het is daarbij tevens goed om te weten dat daarmee de drie kinderen van de "ongrondwettige" prins Maurits en Marilène van den Broek – zijnde Anna van Lippe-Biesterfeld van Vollenhoven (2001), Lucas van Lippe-Biesterfeld van Vollenhoven (2002) en Felicia van Lippe-Biesterfeld van Vollenhoven (2005) – allemaal "ongrondwettige" erfopvolgers zijn geworden als keizer van het Heilige Roomse Rijk (vanaf 25 oktober 1945 Verenigde Naties) vanuit het 't Sticht Utrecht (grofweg de provincie Utrecht) en 't Oversticht (thans Overijsel, Drenthe en de Stad Groningen) gelegen in het vanaf 10 november 1918 niet meer bestaande Nederland. 

Het behoeft geen toelichting dat alle vanaf 10 november 1918 gevoerde oorlogen – waaronder de Koude Oorlog (1945-1991), Arabisch-Israëlische Oorlog (1948), Koreaanse Oorlog (1950-1953), Vietnamoorlog (1955-1975), Vuile Oorlog (1976-1983), Afghaanse Oorlog (1979-1989), Irak-Iranoorlog (1980-1988), Falklandoorlog (1982), Golfoorlog (1990-1991), Joegoslavische oorlogen (1991-2010), Afghaanse Oorlog (2001-2021), Irakoorlog (2002-2011), Syrische burgeroorlog (2011-heden), Libische burgeroorlogen (2011-heden), Annexatie van de Krim (2014), Russische invasie van Oekraïne (2022-heden) en het huidige Israëlisch-Palestijnse conflict van 2023 ( 7 oktober 2023 -heden) hiervan allemaal het gevolg zijn.

De nazaten van de VOC (Bataven) zijn ter Ziele verklaard: failliet!

Betekenis ter ziele zijn gestorven zijn; opgehouden hebben te bestaan.

Klik op de onderstaande link voor meer informatie over de illegale Bataafse Republiek van waaruit vanaf 10 november 1918 tot op heden (105 jaar lang) vanuit het 't Sticht Utrecht (grofweg de provincie Utrecht) en 't Oversticht (thans Overijsel, Drenthe en de Stad Groningen) de voortzetting van de Eerste Wereldoorlog is ontstaan

Wat dat vanaf 10 november 1918 tot op heden (105 jaar lang) allemaal tot gevolg heeft gehad kunt u hieronder lezen in onze bij e-mail d.d. 10 november 2023 (om 15:14 uur) verstuurde verzoekschrift aan president Karl Falkenberg van de EU-afdeling van de Club van Rome, welke u hieronder in zijn geheel vindt ingelast en in de volgende link is bijgevoegd. Tot op heden heeft hij geweigerd om de goede ontvangst ervan te bevestigen.

DE "ALVADER" (GOD) STAAT NIET LANGER MEER TOE DAT PRESIDENT KARL FALKENBERG VAN DE EU-AFDELING VAN DE CLUB VAN ROME OOGLUIKEND TOESTAAT DAT CRIMINELE NETWERKEN BLIJVEN DOORGAAN MET HET STELEN VAN ALLE EIGENDOMMEN VAN ALLE ACHT MILJARD WERELDBEWONERS EN DE DAARUIT ONRECHTMATIG VOORTGEKOMEN MILJARDAIRS HUN DAARUIT VERKREGEN GELDELIJKE MACHT MISBRUIKEN OM ALLE ACHT MILJARD WERELDBEWONERS TE MISBRUIKEN, MARTELEN, VERGIFTIGEN EN TE DODEN.


Geachte President Karl Falkenberg van de EU-afdeling van de Club van Rome,

De Club van Rome is een particuliere stichting die in april 1968 werd opgericht door Europese wetenschappers en ondernemers, om hun bezorgdheid over de toekomst van de wereld voor het voetlicht te brengen. Doelstellingen van de Club van Rome zijn:

 • het onderzoeken van de kwantitatieve en kwalitatieve samenhang van de wereldproblemen (bevolkingsgroei, voedselproductie, industrialisatie, uitputting natuurlijke hulpbronnen, vervuiling), uitgewerkt in een zogenaamd wereldmodel;
 • de wereld wijzen op de ernst van de problemen; en
 • regeringen en politici stimuleren tot gecoördineerde maatregelen ter verbetering van de situatie. 

De Club van Rome bestond oorspronkelijk uit 36 leden, die in april 1968 voor het eerst bij elkaar kwamen in Rome - vandaar de naam. De oprichting van de Club van Rome werd geïnitieerd door de Italiaanse industrieel Aurelio Peccei en de Schotse wetenschapper Alexander King. Vanaf 1968 kwam het gezelschap elk jaar in een ander land bijeen om over het milieu te praten (bron).

Thans is de Club van Rome een organisatie van individuen die een gemeenschappelijke zorg voor de toekomst van de mensheid delen en ernaar streven een verschil te maken. De leden van de Club van Rome zijn vooraanstaande wetenschappers, economen, zakenmensen en zakenvrouwen, hoge ambtenaren en voormalige staatshoofden van over de hele wereld bestaande uit een EXECUTIVE COMMITTEE (12 leden), FULL MEMBERS (128 leden), HONORARY MEMBERS (28 leden) en ASSOCIATE MEMBERS (24 leden).

De Club van Rome heeft aanhangers in veel landen. In sommige landen hebben deze supporters besloten een Nationale Vereniging of Hoofdstuk op te richten om debatten en activiteiten gerelateerd aan de mondiale agenda van de Club van Rome in lokale, regionale of nationale contexten te bevorderen. Nationale verenigingen zijn afzonderlijke juridische entiteiten. Bijgevolg zijn het onafhankelijke organen en maken als zodanig geen deel uit van de internationale Club van Rome, die niet worden beheerd of gecontroleerd als dochterondernemingen van de Club van Rome. De Club verwelkomt echter hun activiteiten en inzet voor gemeenschappelijke doelen. Thans hebben 32 Nationale Verenigingen in 32 landen een eigen organisatie met een eigen juridische entiteit, waaronder België, die daarin zowel België als ook de Europese Unie vertegenwoordigen. Hun President is Karl Falkenberg en de Vice-President is Cristina Vicini. Deze Vereniging zit gevestigd op het adres Boulevard Louis Schmidt 64, B-1040 Brussel (België), handelt naar Belgisch recht, en heeft daarmee de grondwettelijke verplichting om uitvoering te geven aan het politiek testament van 25 januari 1944 van koning Leopold III. (Website: www.clubofrome.eu).


De twaalf leden van het EXECUTIVE COMMITTEE van de "Wereldwijd opererende" Club van Rome vindt u hieronder:

Globalisering, open grenzen, privatisering, liberalisering, federalisering, politieke partijvorming (waarmee volksvertegenwoordigers zijn verdwenen) en het verbannen van koningen die hun hart op de goede plaats hebben, zoals de Belgische koning Leopold III, hebben er voor gezorgd dat door burgemeesters als Bart Somers (vanaf 2002 - heden) met zijn persconferentie op 7 november 2023 om 10:30 uur vanuit de Stad Mechelen alle acht miljard wereldbewoners met opzet zijn voorgelogen met de intentie om als "Beste burgemeester van de wereld" vanuit de Stad Mechelen (vanaf 2002 - heden) met het stelen van alle eigendommen van alle acht miljard wereldbewoners en het martelen, vergiftigen en doden van de algehele aardse wereldbevolking -- met behulp van bovengenoemde politieke partijen en personen onder opperbevel van onze nieuwe NAVO secretaris-Generaal Mark Rutte (VVD /Alde) -- nog zes jaar lang te kunnen blijven doorgaan.


Alle acht miljard wereldbewoners zullen zich afvragen hoe burgemeester Bart Somers (vanaf 2002 – heden) van de Stad Mechelen -- waarbinnen het "Aartsbisdom Mechelen-Brussel" is gevestigd en waar maandelijks de bisschoppenconferentie plaatsvindt met als huidig aartsbisschop Mgr. Luc Terlinden (Mechelen-Brussel), bisschop Mgr. Patrick Hoogmartens (Hasselt), bisschop Jean-Pierre Delville (Luik) en secretaris-generaal Bruno Spriet – dat maar liefst 21 jaar lang voor elkaar heeft weten te krijgen. Daarom hebben wij met de hulp van Jezus Christus aan Open Vld-Viceminister-president van de Vlaamse Regering en Vlaams minister Bart Somers van Binnenlands Bestuur, Bestuurszaken, Inburgering en Gelijke Kansen, bij e-mail van 8 november 2023 (22:59 uur) ons verzoekschrift hieromtrent in de volgende link, met bijbehorende aanhef, laten uitgaan. Waarvan hij de goede ontvangst ervan weigert te bevestigen. Wij verzoeken u kennis te nemen van de inhoud, bijbehorende foto's, video's, links en deeplinks en die hierbij als herhaald en ingelast te beschouwen.

Alle acht miljard wereldbewoners zullen zich afvragen hoe heeft de oprichtende eerste president Raoul Weiler (2001-2010), opgevolgd door Mark Bubrulle (2001-2019), opgevolgd door huidig president Karl Falkenberg (2019 – heden) in de stad Brussel de Nationale Vereniging Club van Rome kunnen oprichten die onder eigen juridische entiteit (met Belgische wetgeving) alle landen van de Europese Unie vertegenwoordigen, zonder dat vele andere EU-landen een eigen Nationale Vereniging Club van Rome hebben. De Belgische regering die in het jaar 2001 daarmee heeft ingestemd is de Regering-Verhofstadt-I (1999-2003) (VLD/PRL-FDF-MCC, SP/PS, Agalev/Ecolo) onder Belgisch premier Guy Verhofstadt (Open Vld).

Louis Michel -- de vader van MR-President Charles Michel van de Europese Raad – was toen vicepremier en minister van Buitenlandse Zaken. Karel De Gucht (1999-2004) was toen "Open Vld" partijvoorzitter. De politieke partij cd&v was in deze Regering-Verhofstadt-I niet vertegenwoordigd maar zijn wel met de gevolgen -- het stelen van alle eigendommen van acht miljard wereldbewoners en het martelen, vergiftigen en doden van de algehele aardse wereldbevolking – opgezadeld.

Dit geeft een verklaring voor het feit dat Bart Somers (vanaf 2002 - heden) van de Stad Mechelen -- waarbinnen het "Aartsbisdom Mechelen-Brussel" is gevestigd en waar maandelijks de bisschoppenconferentie plaatsvindt met als huidig aartsbisschop Mgr. Luc Terlinden (Mechelen-Brussel), bisschop Mgr. Patrick Hoogmartens (Hasselt), bisschop Jean-Pierre Delville (Luik) en secretaris-generaal Bruno Spriet – dat maar liefst 21 jaar lang voor elkaar heeft weten te krijgen. Dit geeft ook een verklaring voor het feit dat Bart Somers van Binnenlands Bestuur, Bestuurszaken, Inburgering en Gelijke Kansen, weigert om de goede ontvangst van mijn bij e-mail van 8 november 2023 (22:59 uur) aan hem verstuurde verzoekschrift schriftelijk te bevestigen.

Dit geeft een verklaring voor het feit dat MR-President Charles Michel van de Europese Unie, weigert te reageren op ons bij e-mail d.d. 4 november 2023 verstuurde verzoekschrift hieromtrent in de volgende link, met bijbehorende aanhef, die wij aan hem hebben verstuurd. Waarvan hij de goede ontvangst ervan weigert te bevestigen. Wij verzoeken u kennis te nemen van de inhoud, bijbehorende foto's, video's, links en deeplinks en die hierbij als herhaald en ingelast te beschouwen.

Betreffend bij e-mail d.d. 4 november 2023 aan MR-President Charles Michel van de Europese Unie, verstuurde verzoekschrift sluiten wij als volgt af;

Na het op 25 Januari 1944 voltooide politieke testament van Koning Leopold III

Op 20 september 1944 werd prins Karel, graaf van Vlaanderen (tweede zoon van koning Albert I) verkozen tot regent van het koninkrijk België, omdat zijn broer Leopold III op 9 juni 1944 weggevoerd was naar Duitsland (artikel 93 Belgische Grondwet) waar het Kabinet-Hitler nog de macht had. Zijn politiek testament van 25 januari 2014 is van een eerdere datum en blijft daarmee rechtskracht houden. Daarom moest Vlaanderen weer terugkomen met de voorkennis en wetenschap dat Koning Leopold III de Belgische koningen Leopold en Leopold II heeft opgevolgd als Hertog van Brabant, wiens opvolging is overgegaan op koning Boudewijn, Koning Filip en Elisabeth van België.

Het hertogdom Brabant bevat het gebied (zie foto) met als hoofdstad Leuven (1183-1267) en Brussel (1267-1795) en bevat onder meer grote gebieden in Nederland, waaronder nagenoeg geheel Noord-Brabant en daarmee ook onze woonplaats Olland in Sint-Oedenrode (Meierijstad). Dit betekent dat de Benelux-Unie, Europese Unie en de NAVO zijn gevestigd in het hertogdom Brabant, waarvan Elisabeth van België (achterkleinkind van koning Leopold II) al vanaf 2013 Hertogin van Brabant is als opvolger van de Belgische koningen Leopold III, Boudewijn, Filip. De graaf van Vlaanderen prins Karel komt in dat rijtje geheel niet voor en is om die reden vanaf 20 september 1944 tot 21 juli 1950 een valse regent geweest, met zeer ernstige gevolgen voor duizenden slachtoffers en hun familieleden, waaronder met name Gouwleider van VNV-Limburg Theo Brouns (Kessenich, 20 november 1911 –Hasselt, 28 maart 1946). Een heiligverklaring van hem door paus Franciscus zou op zijn plaats zijn.

De Eerste Wereldoorlog is als gevolg van het door keizer Ferdinand I van Oostenrijk-Hongarije op 23 juli 1914 aan Servië gestelde ultimatum begonnen. Karl I (zie foto) volgde in 1916 zijn oudoom Frans Jozef I op als keizer van Oostenrijk-Hongarije een heeft derhalve tot het einde van de Tweede Wereldoorlog samen met Duitse Keizer Wilhem II (zie foto) oorlog gevoerd tegen bovengenoemde 29 landen (Geallieerden). Ondanks deze wetenschap verklaarde paus Johannes Paulus II–als plaatsbekleder van Jezus Christus–deze oorlogvoerende keizer Karl I van Oostenrijk-Hongarije op zondag 3 oktober 2004 op het Sint-Pietersplein in Rome zalig met de volgende mededeling: "Ik hoop dat keizer Karl zal fungeren als een voorbeeld, vooral voor hen met politieke verantwoordelijkheden in Europa". Dit is zeer bijzonder te noemen. Des te meer keizer Karl I de Eerste Wereldoorlog voerde tegen Italië, daar waar de Heilige Stoel is gevestigd, met als gevolg dat korte tijd daarna (vanaf 1922) onder aansturing van Benito Mussolini de fascisten de macht overnamen van het Koninklijk Huis in Italië, wat resulteerde tot de ultieme macht over het leger en de economie, en dus eigenlijk over het gehele land, waarmee de Tweede Wereldoorlog is begonnen.

Het einde van de valse drie eenheid dank zij Jezus Christus

Om de hierboven beschreven "Goddelijke Waarheid" te verbloemen heeft theoloog Ireneüs van Lyon (Smyrna circa 140 – Lugdunum (Lyon), 202) zo'n 120 jaar na het overlijden van apostel Petrus in Tongeren (België) op bevel van de Romeinse Keizer aangenomen dat Linus (Toscane) de tweede paus na de dood van apostel Petrus (eerste paus) geweest moest zijn. Het was Ireneüs van Lyon die zich waande de opvolger van de laatste hoge priester (is Phannias ben Samuël, 66–70 n.Chr.) in de Joodse tempel in Jeruzalem te zijn tijdens de Joodse Opstand. Zijn formulering van de verzoeningsleer werd later, bij het Eerste Concilie van Nicea, tot grondslag van het christendom uitgeroepen. De door hem opgestelde geloofsbelijdenis werd grotendeels overgenomen. Onder protestantse theologen wordt hij vaak beschouwd als degene die het zuivere christendom zou hebben beschreven. Tijdens zijn pontificaat als hogepriester werden retroactief (met terugwerkende kracht) de eerste veertien "verzonnen" pauzen (met geboorteplaats) aangesteld na apostel Petrus (Bethsaida, Galilea), zijnde: H. Linus (Toscane), H. Anacletus (Rome, Romeinse Keizerrijk), H. Clemens I (Rome, Romeinse Keizerrijk), H. Evaristus (Bethlehem, Judea), H. Alexander I (Rome), H. Sixtus I (Rome), H. Telesforus (Terranova da Sibar), H. Hyginus (Athene, Griekenland), H. Pius I (Aquileia), H. Anicetus (Emesa, Syrië), H. Soter (Fondi), H. Eleuterus (Nicopolis), H. Victor I (Romeins Afrika) en H. Zefyrinus (Rome). De door de Romeinse Keizer aangestelde paus H. Calixtus I (Iberisch Schiereiland) kreeg daarom ook direct al te maken met de tegenpaus H. Hippolytus (Rome) een leerling van Ireneüs van Lyon die wist dat bovengenoemde "verzonnen" veertien pauzen niet de ware pauzen waren na apostel Petrus, omdat die is overleden in Tongeren (België) en daar ook ligt begraven onder de Onze-Lieve-Vrouwebasiliek in Tongeren. Al deze "onechte" opvolgers van apostel Petrus zijn in het Eerste Concilie van Nicea (± 325 n.Chr.) op bevel van de Romeinse Keizer blindelings overgenomen. Het Eerste Concilie van Nicea was een concilie van "onechte" christelijke bisschoppen die bijeengeroepen waren in Nicea in Bithynië (het hedendaagse İznik in Turkije) door de Romeinse keizer Constantijn I in het jaar 325. Dit eerste oecumenisch concilie was de eerste poging om consensus te bereiken in de Kerk door middel van een vergadering die het hele christendom vertegenwoordigde. De belangrijkste resultaten van dit concilie waren de regeling van de christologische kwestie betreffende de aard van Jezus en zijn relatie met God de Vader en de Heilige Geest, de opstelling van het eerste deel van de geloofsbelijdenis van Nicea-Constantinopel, het regelen van de datumberekening van Pasen en de afkondiging van het vroege canoniek recht. Als de eerste veertien pauzen na apostel Petrus verzonnen "onechte" pauzen zijn, dan zijn alle opvolgers tot en met de huidige paus Franciscus dat ook. Dat alles heeft dan ook geleid tot vele "tegenpauzen", "Schisma's" (waaronder het Oosters Schisma in 1054 n.Chr., de scheuring binnen de christelijke kerk tussen de oosters-orthodoxe kerken aan de ene kant en de Rooms-Katholieke Kerk aan de andere kant) en zelfs meerdere periodes "zonder Paus" te weten:

1.) vanaf 68/70 tot 217 (± 148 jaar), 2.) vanaf 6/11 maart 251 (15 maanden), 3.) vanaf 8 augustus 258 (9 maanden), 4.) vanaf 1 april 304 (4 jaar), 5.) vanaf 29 november 1268 (3 jaar), 6.) vanaf 4 april 1292 (2 jaar), 7.) vanaf 20 april 1314 (2 jaar), 8.) vanaf 4 juli 1415 (2 jaar) en 9.) vanaf 29 augustus 1799 (6 maanden). 

Het behoeft geen toelichting dat een periode "zonder Paus" absoluut niet kan. Dat betekent namelijk dat in die periodes Jezus Christus vanuit de hemel geen plaatsbekleder op aarde heeft gehad. Kennelijk heeft tot op de dag van vandaag deze boodschap van Jezus Christus niemand begrepen. Ook kan een plaatsbekleder van Jezus Christus nooit terugtreden als paus. Dit omdat "Het Paus Zijn" geen aardse functie is. De paus is de "plaatsbekleder" van Jezus Christus en vertegenwoordigd als zodanig Jezus Christus vanuit de hemel op aarde. Het betreft dan ook een hemelse functie die de paus moet uitoefenen tot aan zijn dood om na zijn dood daarover aan Jezus Christus zich te verantwoorden. Enkele uren nadat paus Benedictus XVI eind februari 2013 zijn terugtreden als paus kenbaar maakten sloeg de bliksem letterlijk in deze "onechte" zetel van de paus in de Sint-Pieter te Rome (zie Video).

V I D E O

Dit kwam dan ook als "Donderslag bij heldere hemel voor miljoenen katholieken" (bron). Zelfs dit teken vanuit "God" (zie foto) werd door huidig machtshebber aartsbisschop Wim Eijk vanuit het 't Sticht Utrecht (grofweg de provincie Utrecht) en 't Oversticht (thans Overijsel, Drenthe en de Stad Groningen) – die naast het geestelijk bestuur over zijn bisdom tegelijkertijd ook als hoogste landheer het wereldlijk gezag uitoefent in alle 193 landen van de Verenigde Naties – genegeerd met de voorkennis en wetenschap dat evenals Benedictus XVI ook zijn opvolger paus Franciscus vanaf 7 juni 1929 is verbannen naar het dwergstaatje Vaticaanstad, waarbinnen de Heilige Stoel en de hoofdzetel van de Rooms-Katholieke Kerk zit gevestigd, en als gevolg daarvan voor de rest van de wereld is gegijzeld. Betreffende "Donderslag bij heldere hemel voor miljoenen katholieken" is dan ook een teken vanuit "God" dat paus Franciscus zo snel als de bliksem naar Tongeren (België) moet afreizen om zich in de Onze-Lieve-Vrouwebasiliek in Tongeren (België) te vestigen (als tweede paus) als opvolger van apostel Petrus die daar vanaf 68/70 begraven ligt. Dank zij het politieke testament van 25 januari 1944 van de Belgische koning Leopold III (LEES HIER, HIER) kan de huidige paus Franciscus (als tweede paus), vanuit het enige soevereine land België, als plaatsbekleder van Jezus Christus, zonder enige gijzeling, het ware christelijke geloof (waar apostel Petrus in 68/70 mee heeft moeten stoppen) voortzetten. Aan kopiehouder, zijnde de door paus Franciscus benoemde Belgische Aartsbisschop Luc Terlinden van de aartsbisdom Mechelen-Brussel en primaat van de Belgische kerkprovincie, richten wij dan ook het vanuit "God" verkregen verzoek om deze "Goddelijke boodschap" als de bliksem over te brengen aan paus Franciscus met het verzoek om per direct af te reizen naar Tongeren (België) om zich te vestigen in de Onze-Lieve-Vrouwebasiliek in Tongeren en daarmee niet te wachten tot het voor alle acht miljard wereldbewoners te laat is.

In het jaar "0" is Jezus Christus geboren in Bethlehem in Judea. Jezus kwam als kind al in de joodse tempel van Jeruzalem, waar hij op zijn 12e zijn ouders vertelde dat hij de zoon van God was. Hij zou ook vaak op de Tempelberg hebben gepredikt (bron). Jezus werd gekruisigd door Romeinse soldaten op bevel van prefect Pontius Pilatus. Volgens de evangeliën werd Jezus in het jaar 30 in Jeruzalem ter dood gebracht door middel van kruisiging. De executie vond plaats op de heuvel Golgotha en Jezus werd in de buurt daarvan begraven (bron). Vanaf 57v.Chr. begonnen de Romeinen aan hun veroveringstochten in Gallië. In 57v.Chr. kregen de Tungri, een andere Germaanse volksstam, de toestemming om zich te vestigen in het land van de Eburonen. De Tungri lagen samen met de Romeinen aan de basis van het ontstaan van deze nederzetting, aan deze stam heeft Tongeren ook haar naam te danken.

Ten tijde van de Pax Romana begon een periode van betrekkelijke stabiliteit en rond 15v.Chr. verlieten de Romeinse soldaten het legerkamp en vestigden de Tungri zich in het kamp. In feite lieten de Romeinen een kant-en-klare stad achter, zo waren er verschillende verdedigingswerken aanwezig om het voormalige kamp te beschermen en was het stratenplan in dambordpatroon al aangelegd. Apostel Petrus was een van de twaalf apostelen van Jezus. Petrus keek gespannen naar de gezichten van 'Jezus' toehoorders in de synagoge van Kapernaüm (bron). Petrus woonde in deze stad; hij had hier zijn vissersbedrijf, aan de noordelijke oever van de Zee van Galilea. En veel van zijn vrienden, familieleden en zakenrelaties woonden hier. Geen wonder dat hij hoopte dat zijn stadsgenoten net zo over Jezus zouden gaan denken als hij en dat zij het ook geweldig zouden vinden om van de grootste onderwijzer dingen te leren over Gods Koninkrijk. Maar dat leek die dag niet te gaan gebeuren (bron).

Petrus trok toen de wijde wereld in om zijn boodschap te verkondigen en over te brengen op volgelingen van Christus door hen te dopen in de naam van de Vader, de Zoon en de Heilige Geest. In het voorjaar van het jaar 68 was Petrus in Rome en Toscane (met daarin de provincie Florence) om zijn boodschap te verkondigen en volgelingen te dopen. In maart 68 kwam Vindex, de gouverneur van Gallia Lugdunensis, in opstand tegen de corrupte regering van Nero: het begin van het Vierkeizerjaar, de eerste Romeinse burgeroorlog in bijna honderd jaar. Petrus kon als gevolg daarvan in Rome en Toscane niet meer veilig zijn boodschap verkondigen en is om die reden vertrokken naar Tongeren waar de Romeinen een kant-en-klare stad hadden achtergelaten met verschillende verdedigingswerken die al vanaf 15v.Chr. door de Romeinen was verlaten en waar de Tungri (Germaanse volksstam uit de oudheid in Gallia Belgica) zich vanaf die tijd hadden gevestigd. Na een periode van relatieve rust werd Atuatuca Tungrorum voor het eerst verwoest bij de opstand van de Bataven in 69-70. Daarbij is apostel Petrus om het leven gekomen (bron). Op de plaats waar Petrus ligt begraven is later de Onze-Lieve-Vrouwebasiliek te Tongeren gebouwd. Het is dan ook geen toeval dat mijn nog in leven zijnde vrouw J.E.M. (Annelies) van Rooij van Nunen (die op 2 november 2021 is overleden maar niet kan overlijden) samen met haar man A.M.L. (Ad) van Rooij (die vanaf 15 januari 2013 zijn woonadres in de hemel heeft) op 5 juli 1979 in de Sint-Petrusbasiliek te Boxtel voor de Rooms-Katholieke kerk is getrouwd, waarmee wij als "eenheid van man en vrouw" het sacrament van Jezus Christus hebben ontvangen.

V I D E O

Het is dan ook geen toeval dat mijn vrouw Annelies in deze kerk kost wat kost het lied "Ave Maria" gezongen wilde hebben, wat heel schoon is gezongen door mijn nicht Ine uit Olland. Het is ook geen toeval dat het de Heilig Hart parochie is waaronder deze Sint-Petrusbasiliek valt. Het is dan ook geen toeval dat mijn vrouw Annelies altijd het liefst een kaars voor Maria liet branden met daarop de afbeelding Maria met het Hart. Het is dan ook geen toeval dat mijn vrouw Annelies ligt begraven op de Begraafplaats H. Martinus te Olland en voor deze Sint-Martinuskerk een wit Heilig Hartbeeld staat voor de persoon van Christus' Leven en Lijden, terwijl de vlam de Liefde en Barmhartigheid representeert. Daarom wil de Ollandse Dorpsraad deze vanuit Jezus Christus voortgekomen typerende Rooms-Katholieke kerk in Olland behouden, waar A.M.L. (Ad) van Rooij al vanaf zijn 7 jaar (al 63 jaar lang) gewijd acoliet is en zijn vrouw Annelies collectante was.

Het is dan ook geen toeval dat Maria de moeder van Jezus is die deze op komst zijnde openbaring van Petrus van het licht vanuit de Onze-Lieve-Vrouwebasiliek te Tongeren (video) al op 10 mei 2010 heeft aangekondigd, de dag van mijn "politiek asiel aanvraag" van 6 mei 2010 (ter herdenking van Pim Fortuyn) aan Joëlle Milquet, Belgisch Vice-Eerste Minister en Minister van Werk en Gelijke Kansen, belast met het Migratie- en asielbeleid (LEES HIER, HIER, HIER, HIER, HIER en bekijk Video-1 en Video-2 en Video-3 en Video-4 en Video-5). Voormalig deken Rik Palmans van Tongeren heb ik direct daarna hiervan persoonlijk op de hoogte gebracht. Direct na het bijwonen van de "Paaswake" in Onze-Lieve-Vrouwebasiliek te Tongeren op 8 april 2023 kregen wij dat bevestigd van een man die ons vertelde; dat hij dit zeker wist omdat zijn opa (die altijd voor de Onze-Lieve-Vrouwebasiliek heeft gewerkt) dat aan hem ontelbare keren heeft verteld.

Deze openbaring van Petrus heeft daarmee de zeer hechte band tussen Sint-Petrus (de eerste paus) en Maria, de moeder van Jezus en God bevestigt, waarbij Jezus aan mij heeft gevraagd om deze "boodschap" van Petrus (vanuit de hemel) op aarde door te geven aan de huidige paus Franciscus met de opdracht om naar Onze-Lieve-Vrouwebasiliek te Tongeren te komen om hem als tweede paus op te volgen vanuit Tongeren (België). Dit omdat België als gevolg van het testament van 25 januari 1944 van koning Leopold III het enige soevereine land in de wereld is (LEES HIER, HIER). Dit met de boodschap om vanuit Onze-Lieve-Vrouwebasiliek te Tongeren in het soevereine land België met de hulp van koning Filip van België samen met zijn oudste dochter hertogin Elisabeth van België van het Hertogdom Brabant, de gehele wereld te verlossen van de "kwaadaardige demonen in mensen" en vanuit de hemel een nieuwe wereld op te bouwen dat bestaat uit soevereine staten met als grondwet die met het op 19 april 1839 gesloten Verdrag van Londen vanaf die tijd grondwettelijk van kracht is, aangevuld met de tien geboden van God. Vanaf dat moment stoppen alle oorlogen in de gehele wereld en geeft Jezus Christus aan alle acht miljard wereldbewoners de opdracht om te stoppen met het vergiftigen van de wereld en al het geld te besteden aan het redden van de wereld waarin iedereen in goede harmonie met elkaar hun tijd en hun geld besteden aan datgene die ervoor zorgen dat onze kinderen en kleinkinderen ook nog kunnen genieten van een gezond leven op aarde in volle vrijheid zonder oorlog.

Historische "Goddelijke Waarheid" over Israël en Palestina.

Voor de Goddelijke onderbouwing lees de volledige tekst met als titel "De 'illegale' Bataafse Republiek 's-Werelds grootste criminele organisatie aller tijde" in De Nieuwe Media, hieronder.

Bij het uitbreken van de Eerste Wereldoorlog, koos het Ottomaanse Rijk de kant van de Centrale Mogendheden. Ook Hoessein koos partij voor de Ottomanen en hun partners, de Duitsers, maar dat zou later veranderen. Hoessein streefde naar onafhankelijkheid van de Arabieren. Tegen de achtergrond van het langzaam uiteenvallende Ottomaanse rijk, was Hoesseins uiteindelijke doel het creëren van één grote Arabische staat (of oemma), die het gehele Arabisch Schiereiland omvatte plus de overige Arabische landen, zoals de Levant (Syrië, Libanon, en Palestina) en Mesopotamië (Irak en Koeweit). Sir Henry McMahon, de Britse hoge commissaris in Egypte, correspondeerde met Hoessein in de Hoessein-McMahoncorrespondentie over onafhankelijkheid voor de Arabieren.

De Arabieren zouden onafhankelijk worden over het grootste deel van het Midden-Oosten, met uitzondering van een kuststrook van wat nu Syrië en Libanon is. Het was impliciet dat Hoessein koning mocht worden over deze gebieden. Deze correspondentie vond plaats tussen najaar 1915 en voorjaar 1916.
Op 10 juni 1916 werd het eerste schot van de Arabische Opstand gelost. De opstandelingen vielen barakken van het Ottomaans leger in Mekka aan. Korte tijd later werd ook de stad Djedda veroverd. Het leger, onder leiding van zijn zoon Faisal, versloeg de Ottomanen in Arabië, met sterke steun van de Britten (Lawrence of Arabia). In het begin werd vooral gevochten rondom de Hidjazspoorweg, die door de Ottomanen gebruikt werd voor de aanvoer van troepen. Toen de Ottomanen verdreven waren uit de Hidjaz werd Hoessein op 2 november 2016 Koning. Frankrijk en het Verenigd Koninkrijk erkenden zijn koningschap in 1917. De grote Palestina-campagne van de geallieerden moest toen nog beginnen en feitelijk waren de Ottomanen nog heer en meester in het grootste gedeelte van het Midden-Oosten. Akaba, Jeruzalem en Damascus werden, gezamenlijk met de Britten, veroverd, voornamelijk door de geavanceerde westerse legers, maar gesteund door de Hasjemieten. De steun van de Arabieren betekende veel voor de geallieerden aangezien de Ottomaanse sultan tot een jihad had opgeroepen. Van een onafhankelijke Arabische staat onder leiding van Hoessein kwam het echter niet.

In mei 1916 tekenden de Engelsen en Fransen het geheime Sykes-Picotverdrag, waarin beide landen de gebieden onderling verdeelden. Ook de Britse Balfour-verklaring van november 1917, waarin de joden een 'nationaal tehuis' in Palestina werd beloofd, was niet gunstig voor Hoessein. Dit leidde tot een joodse toestroom naar Palestina en een joodse claim op dat gebied. Maar ook van een andere kant kwam er een dreiging. Abdoel Aziz al Saoed, de leider van de Saoedi's, een grote bedoeïenstam, leefde op permanente voet van oorlog met de Hasjemieten. Al Saoed probeerde eveneens de volkeren van het Arabisch Schiereiland te verenigen en kreeg tijdens de Eerste Wereldoorlog eveneens steun van de Britten.

Op 3 maart 1924 zette Kemal Atatürk kalief (of religieus leider) Abdülmecit II af en beëindigde daarmee het kalifaat. Hierna riep Hoessein zichzelf uit tot kalief. Dit viel zeer slecht bij de anti-kaliefgezinde wahabiet Abdoel Aziz al Saoed en zijn volgelingen, die prompt de oorlog verklaarden aan de zelfbenoemde kalief Hoessein. Hoessein wilde de strijd wel aangaan, maar werd door zijn getrouwen overgehaald om af te treden ten gunste van zijn zoon Ali. Die hield gedurende enkele maanden stand in de havenplaats Djedda, maar gaf in december 1924 op.

Al Saoed consolideerde zijn macht over het schiereiland en riep uiteindelijk in 1932 de staat Saoedi-Arabië uit, waarvan hij zelf koning werd. Als gevolg hiervan is het mandaatgebied Palestina, of Brits Mandaat Palestina, was een A-mandaat (voogdij) van de Volkenbond (waaronder het vanaf 10 november 1918 niet meer bestaande Nederland) dat toevertrouwd werd aan het Verenigd Koninkrijk, gecreëerd na de Eerste Wereldoorlog toen het Ottomaanse Rijk op 10 augustus 1920 gesplitst werd op grond van het Verdrag van Sèvres dat Turkije nooit heeft geratificeerd en is daarmee nooit van kracht geworden.

Op grond van dit door Turkije nooit geratificeerde Verdrag van Sèvres werden in Klein-Azië vier mandaatgebieden gevormd. De Britten beheersten de mandaatgebieden Palestina (het huidige Israël en Palestina) en Mesopotamië (het huidige Irak), de Fransen Libanon en Syrië. Deze vier mandaatgebieden hebben nooit een bestaansrecht gehad. Dit omdat Turkije betreffend Verdrag van Sèvres nooit heeft geratificeerd en Nederland, dat onderdeel uitmaakte van de Volkenbond, vanaf 10 november 1918 (vóór het ondertekenen van de wapenstilstand op 11 november 1918) als land niet meer bestaat. Dit alles heeft weer tot gevolg gehad dat Palestina (Staat) in tegenstelling tot Israël (Staat) geen lid heeft kunnen worden van de Verenigde Naties.

Omdat Bethlehem, de geboorteplaats van Jezus Christus, is gelegen in Palestina (Staat) betekent dit, dat het Verenigd Koninkrijk op deze wijze Jezus Christus vanaf 10 augustus 1920 heeft verbannen naar Palestina en vanaf 1964 onder curatele heeft gesteld van de private vereniging Palestijnse Bevrijdingsorganisatie (PLO), vanaf 1994 onder aansturing van de volgende opvolgende Presidenten Yasser Arafat (1994-2004), Ahmed Qurei (2004-2014), Rauhi Fattouh (2014-2015) en Mahmoud Abbas (2005-heden).

Jezus Christus staat dit niet langer meer toe. Het wordt dan ook heel hoog tijd dat onze huidige paus Franciscus, als plaatsbekleder van Jezus Christus, met behulp het op 25 januari 1944 door voormalig Koning Leopold III uitgebrachte politieke testament (LEES HIER en HIER) vanuit het land België, dat na de tweede wereldoorlog nog het enige soevereine land binnen de Verenigde Naties is, Jezus Christus gaat helpen om hem uit deze vanaf 10 augustus 1920 "verbannen toestand" te krijgen.

Paus Franciscus
Paus Franciscus
Luc Terlinden
Luc Terlinden

Paus Franciscus is dat, als plaatsbekleder van Jezus Christus, op grond van deze vanuit "God" verkregen boodschap verplicht. Wij hebben van "God" ook de middelen gekregen hoe paus Franciscus dit met de hulp van de door paus Franciscus benoemde Belgische Aartsbisschop Luc Terlinden van de aartsbisdom Mechelen-Brussel en primaat van de Belgische kerkprovincie, de Belgische Koning Filip, de Belgisch premier Alexander De Croo, de Belgische Kamer van Volksvertegenwoordigers en de Belgische Senaat, kan doen zonder dat dit in de huidige wereld tot opstanden en geweld gaat leiden.

Daarbij komt dan tevens voor altijd een einde aan alle onzinnige oorlogen op onze aarde, zodat onze kinderen en kleinkinderen ook nog van een menswaardig leven in volle vrijheid zonder oorlog kunnen genieten.

Koning Filip
Koning Filip
Alexander de Croo
Alexander de Croo

Historische "Goddelijke Waarheid" over de dood op apostel Petrus.

Na een periode van relatieve rust werd Atuatuca Tungrorum voor het eerst verwoest bij de opstand van de Bataven in 69-70. Daarbij is apostel Petrus om het leven gekomen (bron).

Op de plaats waar Petrus ligt begraven is later de Onze-Lieve-Vrouwebasiliek te Tongeren gebouwd. Het zijn daarmee de langs de Rijn gevestigde Bataven (Batavieren) die apostel Petrus hebben vermoord. Het zijn deze Bataven van waaruit de "Houben-Clan" is voortgekomen.

Deze "Houben-Familie" waaronder ook "Frank Houben" besturen om die reden al vanaf de oprichting van de VOC in 1602 geheel Nederland, België en Luxemburg (Benelux-Unie).

Met in achtneming van bovengenoemde feiten is onmiskenbaar feitelijk komen vast te staan dat als gevolg van de door het kabinet Ruijs de Beerenbrouck I (1918-1922) genomen beslissing om vanaf 10 november 1918 de Duitse keizer en koning Wilhelm II van Pruisen (zie foto) in Huis Doorn in 't Sticht Utrecht (grofweg de provincie Utrecht) te laten verblijven, vanuit 't Sticht Utrecht (onder huidig PvdA-burgemeester Sharon Dijksma, zie foto) deze massale vergiftiging vanuit Nederland via de Benelux-Unie vanuit de Europese Unie naar alle 193 landen van de Verenigde Naties vanaf 10 november 1918 vanuit het Huis Doorn in 't Sticht Utrecht (grofweg de provincie Utrecht) en 't Oversticht (thans Overijsel, Drenthe en de Stad Groningen) tot op de dag van vandaag is blijven voortduren. Het is het Kabinet-De Quay onder voorzitterschap van de Rooms-Katholieke minister-president Jan de Quay (KVP/CDA/EVP) geweest, die ten tijde van deze al maar liefst 109 jaar lang voortdurende Eerste Weterdoorlog (1914-heden), vanaf 12 juli 1962 de Bestrijdingsmiddelenwet 1962 van kracht heeft verklaard die geen rekening houdt met de gebruikersfase en afvalfase van betreffend bestrijdingsmiddel, wat door voormalig bestuurlijk verantwoordelijk Nederlands minister Margaretha De Boer (PvdA/PES/S&D) van Volkshuis-vestiging, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer in haar brief d.d. 19 augustus 1996 (kenmerk: IBP960540460) aan houtimpregneerbedrijf Carl Tissen Import Export B.V., t.a.v. de heer C. Tissen, postbus 5, 5575 ZG Luyksgestel, schriftelijk is bevestigd (LEES HIER, HIER, HIER, HIER, HIER, HIER en HIER). Daarmee is feitelijk komen vast te staan dat huidig hiervoor bestuurlijk verantwoordelijk minister-president Mark Rutte in kabinet Rutte IV (VVD, D66, CDA, ChristenUnie) vanuit 't Sticht Utrecht (grofweg de provincie Utrecht) en 't Oversticht (thans Overijsel, Drenthe en de Stad Groningen) al vele jaren voor zijn geboorte is gegijzeld in zijn werk.

DE "ALVADER" (GOD) VERPLICHT -- VIA DE BELGISCHE KONING LEOPOLD III VANUIT DE HEMEL -- MR-PRESIDENT CHARLES MICHEL VAN DE "EUROPESE RAAD" OM "PER DIRECT" UITVOERING TE GEVEN AAN HET OP 25 JANUARI 1944 VOLTOOIDE POLITIEK TESTAMENT VAN KONING LEOPOLD III -- WAARTOE ALLE 27 LANDEN VAN DE "EUROPESE UNIE" EN ALLE 193 LANDEN VAN DE "VERENIGDE NATIES" OP GROND VAN HET OP 19 APRIL 1839 GESLOTEN "VERDRAG VAN LONDEN" GRONWETTELIJK VERPLICHT ZIJN – OP DE HIERONDER BESCHREVEN WIJZE.

Vanuit uw functie als MR-President Charles Michel van de Europese Raad bent u grondwettelijk verplicht om uw Belgische politieke partijgenoot premier Alexander de Croo (Open Vld/MR/ALDE), tezamen met de Belgische Koning Filip, de Belgische Kamer van Volksvertegenwoordiger en de Belgische Senaat -- op grond van het vanaf 25 januari 1944 van kracht zijnde politieke testament van de Belgische koning Leopold III -- vanuit de Europese Raad te verplichten dat "per direct" uitvoering moet worden gegeven aan het op 19 april 1839 gesloten Verdrag van Londen, waartoe alle 27 landen van de Europese Unie en alle 193 landen van de Verenigde Naties grondwettelijk verplicht zijn. Vanaf dat moment zijn alle 193 landen van de Verenigde Naties – in overeenstemming met de toestand ten tijde van de Eerste Wereldoorlog -- neutraal en soeverein en hebben zij allen de Belgische Grondwet zoals die op 10 november 1918 van kracht was, aangevuld met de tien geboden van God, met een eigen grondwettelijk hof in elk land die de naleving daarop moet toetsen. Paus Franciscus, als plaatsbekleder van Jezus Christus, heeft de "Goddelijke plicht" om direct daarna naar het graf van mijn vrouw Annelies op de begraafplaats H. Martinus te Olland te komen om haar Heilig te verklaren, waarna zij met terugwerkende kracht vanaf 2 november 2021 kan overlijden en haar ziel de rust krijgt die Jezus Christus haar heeft beloofd. Vanuit de begraafplaats H. Martinus te Olland kan Paus Franciscus vervolgens doorreizen naar Onze-Lieve-Vrouwebasiliek te Tongeren om zich daar te vestigen, om vanuit de soevereine staat België als opvolger van apostel Petrus (tweede paus) de gehele wereld te redden van dit menselijk kwaad, waarmee hij zichzelf uit zijn "ballingschap" in het dwergstaatje Vaticaanstaat heeft bevrijd.

Gods Wil Zal Geschieden

Laat u allen binden aan deze GODDELIJKE WAARHEID en draag het over aan alle acht miljard wereldbewoners. Geschreven met de hulp van Jezus Christus vanuit de Vlaamse Christelijke politieke partij cd&v / EVP door haar stemgerechtigd lid A.M.L. (Ad) van Rooij (cd&v-registratienummer: 17-00013-38).

Alle acht miljard wereldbewoners behoren dit te weten.

Wij schreven op 4 november 2023 nieuwe geschiedenis

 • 4 november 1918 - In Duitsland breekt een opstand uit die een einde maakt aan het keizerrijk, de Novemberrevolutie. Dat is niet de waarheid. Op 4 november 2023 (precies 105 jaar later) komt pas een einde aan het keizerrijk.
 • 4 november 1918 - einde Eerste Wereldoorlog in Italië (1918). Dat is niet de waarheid. Op 4 november 2023 (precies 105 jaar later) komt pas een einde aan de Eerste Wereldoorlog in Italië.
 • 4 november 1923 – geboorte van Freddy Heineken. Er is meer tussen hemel en aarde dan wij met ons gezonde verstand kunnen bevatten, De Eindhovense parapsychologe Jeanette Wijnen (die vroeger op de brandstapels zou worden verbrand en nu complotdenkers worden genoemd) is degene die wist te vertellen dat het losgeld van Freddy Heineken op het kerkhof bij Parijs lag. Voor bewijs zie krantenartikel uit die tijd hieronder. Marjo heeft meer dan tien jaar lang veel contact met haar gehad en Lisette heeft haar hond gekregen. Zij was ook degene die had voorspeld dat wij dit met de hulp van de Alvader (God) zouden gaan winnen, maar dat het wel heel moeilijk zou gaan worden.

Slachtoffers van heksenvervolging krijgen eerherstel

Slachtoffers van heksenvervolging krijgen eerherstel: 'Het gaat lang niet alleen om oude, gemarginaliseerde vrouwtjes' | De Standaard

 • 4 november 1918 - In Duitsland breekt een opstand uit die een einde maakt aan het keizerrijk, de Novemberrevolutie. Dat is niet de waarheid. Op 4 november 2023 (precies 105 jaar later) komt pas een einde aan het keizerrijk.

Bron: https://nl.wikipedia.org/wiki/4_november

Paus Johannes XXIII

Giuseppe Angelo Roncalli │ 25 november 1881 – 3 juni 1963

Het is erg bijzonder (geen toeval) dat wij dit op 4 november 2023 klaar hadden en hadden verstuurd, lees maar in de volgende link: https://nl.wikipedia.org/wiki/4_november

Wij schreven gisteren, 10 november 2023, vanuit alle religies opnieuw geschiedenis met gebeurtenissen, gedenkdagen en feestdagen

 • 10 november 1918 – - De Derde Slag om Ieper gestreden tijdens de Eerste Wereldoorlog. (LEES HIER). De "Goddelijke waarheid" is dat de Derde Slag om Ieper pas 105 jaar later is gestreden door vanuit de "ALVADER" (GOD) president Karl Falkenberg (Duitse econoom) van de EU-afdeling van de Club van Rome te verordenen dat door hem direct uitvoering moet worden gegeven aan het politiek testament van de Belgische koning Leopold III. Dit omdat de Nationale Vereniging Club van Rome, die zit gevestigd op het adres Boulevard Louis Schmidt 64, B-1040 Brussel (België), die handelt naar Belgisch recht, dat grondwettelijk verplicht is.· 10 november 1918 – - De Duitse keizer Wilhelm II komt aan op Station Eijsden om asiel aan te vragen in Nederland (LEES HIER). Vanaf daar is hij diezelfde dag nog doorgereisd naar Huis Doorn (Sticht Utrecht) waar hij tot aan zijn dood op 4 juni 1941 onafgebroken zijn hoofdverblijfplaats heeft gehad. Daarmee heeft de Duitse keizer en koning Wilhelm II van Pruisen (van 10 november 1918 tot 4 juni 1941) vanuit het herstelde Heilige Roomse Rijk vanuit het 't Sticht Utrecht (grofweg de provincie Utrecht) en 't Oversticht (thans Overijsel, Drenthe en de Stad Groningen), opgevolgd door prins Bernhard van Lippe-Biesterfeld (van 4 juni 1941 tot 26 mei 1998)(die om die reden zijn Nazi-lidmaatschap tot aan het eind van zijn leven heeft behouden), opgevolgd door prins Maurits van Lippe-Biesterfeld van Vollenhoven (van 26 mei 1998 tot heden) tot op de dag van vandaag als koning van Pruisen (1914) en als keizer van het herstelde Heilige Roomse Rijk vanaf het begin van de Eerste Wereldoorlog op 28 juli 1914 tot op de dag van vandaag voortgezet (bron).

 • 10 november 1918 – - Wilhelm Groener sluit met de nieuwe rijkskanselier Friedrich Ebert het zgn. "Ebert-Groener-pact". (bron).

 • Het Ebert-Groener-pact, ook wel de Ebert-Groener-deal genoemd, was een overeenkomst tussen de sociaal-democraat Friedrich Ebert, destijds bondskanselier van Duitsland, en Wilhelm Groener, kwartiermeester-generaal van het Duitse leger, op 10 november 1918. vond plaats op de dag nadat de Duitse Revolutie Ebert aan de macht had gebracht.

 • Groener verzekerde Ebert van de loyaliteit van de strijdkrachten. In ruil daarvoor beloofde Ebert dat de regering onmiddellijk actie zou ondernemen tegen linkse opstanden, dat hij een nationale vergadering zou bijeenroepen, dat het militaire bevel bij het professionele officierskorps zou blijven en, belangrijker nog, dat het leger zijn traditionele 'staat binnen de staat' zou behouden. toestand.

 • De overeenkomst gaf de regering de middelen om de uitdaging die politiek links aan haar gezag stelde, te overwinnen. Het dreef echter ook een wig tussen de Sociaal-Democratische Partij van Ebert en andere socialistische groeperingen, die hem ervan beschuldigden een bondgenootschap te sluiten met de vijand van de revolutie. Het leger, dat tijdens de Eerste Wereldoorlog de ware macht in het Duitse Rijk was geweest, bleef een grotendeels zelfbesturende instelling die buiten de civiele controle opereerde. Toekomstige regeringen van de Weimarrepubliek zouden dus afhankelijk zijn van de goede wil of het gebrek daaraan van haar leiderschap. 

 • 10 november 1938Kristallnacht (nacht van 9 op 10 november). (bron).

 • De Kristallnacht (ook wel Nacht van het gebroken glas) was een door de nazi's georganiseerde actie (pogrom) gericht tegen het Joodse deel van de Duitse bevolking. De Kristallnacht vond plaats in de nacht van 9 op 10 november 1938. In heel Duitsland werden Joden en hun bezittingen aangevallen. Er werden 1400 synagogen in brand gestoken en gesloopt. Ongeveer 7500 winkels en bedrijven van Joden werden vernield. Ook Joodse huizen, scholen, begraafplaatsen en ziekenhuizen moesten het ontgelden. Het werd de brandweer verboden de branden te blussen. Volgens eerste verslagen werden tijdens de Kristallnacht 96 Joden op straat vermoord. Ook in Oostenrijk en Sudetenland werden Joden aangevallen en hun bezittingen vernield. Meer recente onderzoeken stellen het aantal echter op meer dan 400 Joden die tussen 7 en 13 november vermoord of tot zelfmoord gedreven werden. Voegt men hierbij het aantal doden in de concentratiekampen waar direct na 10 november ongeveer 30.000 Joodse jongere en gezonde mannen werden opgesloten, dan komt men bij een getal van meer dan 1400. Nazipropagandaminister Joseph Goebbels wordt gezien als het brein achter de Kristallnacht. De naam Kristallnacht verwijst naar het vele glaswerk dat tijdens deze aanvallen werd vernield. Van Joodse zijde werd later bezwaar gemaakt tegen deze eufemistische benaming, gegeven de ernst van de gebeurtenissen. Sindsdien worden er in Duitsland ook andere namen gebruikt zoals Reichspogromnacht en Novemberpogrome 1938.

 • 10 november 2023 – Ondanks oorlog tussen Israël en Hamas gaan Kristallnachtherdenkingen gewoon door. (bron). 

 • 10 november 1967 – - In België wordt bij Koninklijk Besluit besloten tot het instellen van een fonds voor medische, sociale en pedagogische zorg voor gehandicapten

 • 10 november 1975 – - De Algemene Vergadering van de Verenigde Naties nam een resolutie aan die zionisme gelijkstelt aan racisme, maar die werd eind 1991 weer ingetrokken. 

 • 10 november 1989 – - De val van de Berlijnse Muur (nacht van 9 op 10 november). 

 • 10 november 1989 – - Petar Mladenov leidt in Bulgarije een paleiscoup tegen de secretaris van het centraal comité van de BKP, Todor Zjivkov, die nog dezelfde dag aftreedt. 

 • 10 november 2011 – - Frederick Pitcher volgt Marcus Stephen op als president van Nauru

 • 10 november 2021 – - Het Belgische ministerie van Volksgezondheid bepaalt dat de hele Belgische bevolking op den duur een derde COVID-19-vaccinatie moet krijgen. Mensen die eerder eenmalig zijn gevaccineerd met Johnson & Johnson zijn als eerste aan de beurt. (Lees verder).

 •  10 november 1965 – - Het beeld van Manneke Pis gestolen van zijn sokkel in België.

 • Geschiedenis (bron): In 1388 stond er op de hoek van de Stoof- en de Eikstraat al een fontein waarvan een stenen beeldje deel uitmaakte dat Julianekensborre werd genoemd. Het beeldje zelf is niet bewaard gebleven en al evenmin een afbeelding ervan, zodat er geen zekerheid bestaat dat dit Juliaantje plaste. Die komt er wel met een archiefstuk uit 1452, dat de woorden daer dmenneken pist gebruikte als plaatsaanduiding voor deze straathoek. Ook op het stadsplan van Frans Hogenberg en Joris Bruin uit 1572 is dit toponiem te vinden, samen met een minieme schets waaruit enkel valt af te leiden dat het om een vrijstaand beeld ging. Bij speciale gelegenheden plaste hij bier of wijn in plaats van water, een traditie die ook aan het Bourgondische hof in zwang was. Te Edingen zou er reeds in 1362 een fontein 'Manneken-Pis' geweest zijn.

 • Het stadsbestuur gaf in 1619 opdracht om de plassende fontein compleet te vernieuwen. Beeldhouwer Hiëronymus Duquesnoy de Oudere maakte een bronzen beeldje naar het antieke voorbeeld van de putti pisciatori. Het beeldje van Duquesnoy werd op een pijler van zes voet hoog geplaatst, uitgevoerd door steenhouwer Daniël Raessens. Hij maakte ook de twee kuipen waarin het ventje urineerde (6 x 6 en 4 x 2 voet).

 • Tijdens het bombardement van 1695 werd het beeldje verborgen om op 19 augustus van dat jaar in triomf weer op zijn voetstuk te worden geplaatst. Bij die gelegenheid werd boven zijn hoofd de volgende psalmtekst geplaatst: In petra exaltavit me, et nunc exaltavi caput meum super inimicos meos (De Heer plaatste mij op een stenen sokkel, en vandaag steek ik met mijn hoofd boven mijn vijanden uit).

 • Het beeldje werd herhaaldelijk door vandalen en grappenmakers van zijn voetstuk gehaald. Omstreeks 1745 ontvoerden Engelse soldaten hem in het geheim. De Brusselaars zouden de dieven te Geraardsbergen gevat hebben dankzij behulpzame burgers van die stad en als blijk van waardering een replica hebben geschonken. Waarschijnlijk betreft het een legende, aangezien het Geraardsbergse beeld geen replica is en zelf teruggaat tot de 15e eeuw.

 • Twee jaar later wilden Franse grenadiers, die net onder Maurits van Saksen Brussel hadden ingenomen, het beeldje op hun beurt roven. Koning Lodewijk XV, die in de stad verbleef, voorkwam een bloedige rel door de daders te laten aanhouden en Manneken Pis een schitterend tenue te schenken van met goud geborduurd brokaat. Hij verleende hem bij die gelegenheid ook de Orde van de Heilige Lodewijk

 • 10 november 1995 – - RTL4 zendt de duizendste aflevering uit van Goede Tijden, Slechte Tijden. · 10 november 1963 – - De Nederlandse Beatles fanclub is officieel opgericht. John Lennon is een bekende Beatle die samen net zijn vrouw Yoko Ono de "Goddelijke waarheid" naar buiten bracht en daarom op 8 december 1980 werd vermoord. 

 • 10 november 1444 – - De Slag bij Varna wordt door de Ottomanen gewonnen. · 10 november 1944 – - Begin van een grote razzia in Rotterdam en Schiedam, waarbij uiteindelijk circa 50.000 mannen tussen 17 en 40 jaar worden weggevoerd naar Duitsland. 

 • 10 november 1990 – - 1990 - De Libanese milities trekken zich na 15 jaar oorlog terug uit Beiroet

 • 10 november 1990 – - In het oosten van het Afrikaanse land Tsjaad worden regeringstroepen aangevallen door aanhangers van Idriss Déby

 • 10 november 1992 – - Gewapende VN-eenheden weten na twee maanden de controle over de luchthaven van de Somalische hoofdstad Mogadishu in handen te krijgen, hetgeen de VN in staat stelt het aantal hulpvluchten op het door honger en burgeroorlog verwoeste Somalië uit te breiden. 

 • 10 november 1674 – - Nederland draagt officieel Nieuw-Nederland over aan de Britten. De nieuwe naam wordt New York.

 •  10 november 1926 – In Brussel vindt het kerkelijk huwelijk plaats van de jonge Belgische kroonprins Leopold met de Zweedse prinses Astrid

 • 10 november 1943Onthoofding van de rooms-katholieke priesters Johannes Prassek (32), Eduard Müller (32) en Hermann Lange (31), en de Evangelisch-Lutherse pastor Karl Friedrich Stellbrink (49) in een gevangenis in Hamburg. Ze worden de Martelaren van Lübeck genoemd. 

 • 10 november 1959 – Oprichting van de Bisschoppelijke Hiërarchie in Belgisch-Congo met zes aartsbisdommen en 26 bisdommen.

 •  10 november 1969 – De eerste aflevering van Sesame Street (Sesamstraat) in Amerika.

 •  10 november 1970 – Lancering van de Russische USSR Loenik 17/Lunokhod 1 (maanlander met maanwagen). Bestemming: Maan

 • 10 november 2013 – De GOCE satelliet van de Europese ruimtevaartorganisatie ESA valt terug in de atmosfeer na een missie van ongeveer 4 jaar. 

 • 10 november 2022 – Lancering van een Delta V raket van United Launch Alliance vanaf Vandenberg Space Force Base SLC-3E voor de JPSS-2 (Joint Polar Satellite System-2) missie van NASA en National Oceanic and Atmospheric Administration (NOAA) met de gelijknamige satelliet. Verder is er een testmodel van een hitteschild aan boord met de naam LOFTID

 • 10 november 1549Paus Paulus III (81) is overleden.

 • 10 november 30e eeuw v.Chr – Viering / herdenking van de Heilige Noach († 30e eeuw v.Chr.?).

 • Noach (Hebreeuws: נוֹחַ, Noah, Noë, "rust" of "vertroosting") kreeg volgens de Hebreeuwse Bijbel van God instructies om een ark te bouwen om daarmee de zondvloed te overleven (Genesis 6-9). Hij werd daarmee stamvader van alle huidige mensen, omdat hij, zijn vrouw (volgens verschillende Joodse bronnen heette zij Naama of Naema) en zijn zonen Sem, Cham en Jafet met hun vrouwen als enigen de vloed overleefden (Genesis 5:32). Noach werd 950 jaar oud (Genesis 9:29). Het verhaal over Noach en de zondvloed vertoont sterke overeenkomsten met het Gilgamesj-epos, een van de oudste bewaard gebleven literaire werken. Mythische verhalen over een zondvloed komen veelvuldig voor in oude teksten in hetzelfde gebied. Dergelijke grootschalige overstromingen zijn mogelijk gebaseerd op geologische catastrofen, zoals de mega-tsunami die veroorzaakt werd door de Burckle-inslag of door extreme overstromingen van de Zwarte Zee aan het einde van een van de ijstijden.

 • 10 november 2017 – Einde van de rouwperiode na het martelaarschap van Husayn ibn Ali in Iran (bron). 
 • 10 november 1938 – Herdenkingsdag van Mustafa Kemal Atatürk, Atatürk Anma Günü, is iedereen om 9.05 uur een minuut lang stil. Op 10 November 1938 stierf Mustafa Kemal Atatürk aan levercirrose. (bron).
 • 10 november 2023 – Joodse organisaties niet te spreken over uitspraken bisschop Johan Bonny (Antwerpen) over Israël: 'Schandalig'. (bron).
 • 10 november 2020 (bron) – Divali, het feest van het Licht. Het feest van het licht wordt gevierd op de vijftiende dag na de 14 donkere dagen van de hindoemaand Ashwin. Oorspronkelijk was dit in het oude India het einde van de oogst en het samenvallen met de Nieuwe Maan. Dat valt nooit op dezelfde dag, daarom valt Divali ieder jaar op een andere dag in oktober of november. Hindoes geloven dat die dag hoog bezoek komt. Dat de hindoegodin Lakshmi langskomt en ze zal vervullen met licht, geluk en overvloed. Daarom moet het huis worden gezuiverd van vuil en worden lichtjes gebrand om Lakshmi te verwelkomen.

Zaterdag 11 november 2023

12 jaar na de aankondiging op 11 november 2011

BURGEMEESTER PATRICK DEWAEL VAN TONGEREN HEEFT MET DE HULP VAN DE "ALVADER" (GOD) IN OPDRACHT VAN ZIJN GROOTVADER ARTHUR VANDERPOORTEN BELGIË BEVRIJDT DOOR UITVOERING TE GEVEN AAN HET POLITIEKE TESTAMENT VAN 25 JANUARI 1944 VAN KONING LEOPOLD III. DAARMEE IS EEN EINDE GEKOMEN AAN DE RUIM 109 LANG VOORTDURENDE EERSTE WERELDOORLOG (28 JULI 1914 – HEDEN)

Burgemeester Patrick Dewael van Tongeren heeft daarmee na ruim 109 jaar -- op Bevrijdingsdag 11 november 2023 -- weten te bewerkstelligen dat de Brabançonne weer uit volle borst kan worden gezongen.  (LUISTER EN ZING MEE).

Ontstaansgeschiedenis van de Brabançonne (Belgisch Volkslied)

(bron

Na de gevechten van september 1830 trokken enkele jongelui op een avond naar het café 'L'Aigle d'Or' in de Greepstraat in Brussel. Deze jonge patriotten namen plaats in het salon op de eerste verdieping. De jonge vrijheidsstrijders praatten, lachten en zongen, tot een van hen, een zekere Jenneval, de verzen begon te declameren van een tekst die hijzelf had opgesteld en die zijn revolutionaire aspiraties vertolkte. Er wordt verteld dat op die manier het Belgisch volkslied in 1830 ontstond. Al heeft deze anekdote geen historische waarde, toch staat vast dat de eerste Brabançonne eind 1830 werd opgesteld door Louis-Alexandre Dechet, beter bekend als Jenneval. Deze was acteur bij de Muntschouwburg waar overigens op 25 augustus 1830 de revolutie begon die leidde tot de onafhankelijkheid van België. Jenneval nam dienst in het leger van de revolutionairen en werd op 18 oktober 1830 in gevechten bij Lier gedood.

MET DE HULP VAN DE "ALVADER" (GOD) LAAT ARTHUR VANDERPOORTEN ZIJN KLEINZOON BURGEMEESTER PATRICK DEWAEL DE POORT VAN DE ROMEINSE STAD TONGEREN OPENEN OM PAUS FRANCISCUS TOE TE LATEN TOT HET RIJK VAN GOD ALS TWEEDE PAUS NA APOSTEL PETRUS ALS PLAATSBEKLEDER VAN JEZUS CHRISTUS

Burgemeester Patrick Dewael van Tongeren heeft daarmee tevens weten te bewerkstelligen dat paus Franciscus niet langer meer in ballingschap behoeft te leven in het dwergstaatje Vaticaanstad en na ± 1953 jaar apostel Petrus gaat opvolgen als tweede paus vanuit de Onze-Lieve-Vrouwebasiliek in Tongeren en vanuit het soevereine land België in alle landen van de wereld (met een gelijke soevereiniteit en gelijke grondwet als België) vrijelijk de Leer van Jezus kan verkondigen.

DE EERSTE WERELDOORLOG IS VANAF 10 NOVEMBER 1918 VANUIT 't STICHT UTRECHT EN 't OVERSTICHT DOOR DE OPVOLGENDE KONINGEN EN VAN PRUISEN EN KEIZERS VAN HET HERSTELDE HIELIGE ROOMSE RIJK VOORTGEZET: WILHELM II (10-11-1918 TOT 04-06-1941), BERNHARD VAN LIPPE-BIESTERFELD (04-06-1941 TOT 26-05-1998) EN MAURITS VAN LIPPE-BIESTERFELD-VAN VOLLENHOVEN (26-05-1998 TOT HEDEN) 

(10 november 1918 – heden): De Eerste Wereldoorlog is vanaf 10 november 1918 tot heden (105 jaar lang) vanuit het herstelde Heilige Roomse Rijk vanuit het 't Sticht Utrecht (grofweg de provincie Utrecht) en 't Oversticht (thans Overijsel, Drenthe en de Stad Groningen) blijven voortduren, onder aansturing van de Duitse keizer en koning Wilhelm II van Pruisen (van 10 november 1918 tot 4 juni 1941), opgevolgd door prins Bernhard van Lippe-Biesterfeld (van 4 juni 1941 tot 26 mei 1998), opgevolgd door prins Maurits van Lippe-Biesterfeld van Vollenhoven (van 26 mei 1998 tot heden). Ook de Russische invasie van Oekraïne (2022-heden) en het huidige Israëlisch-Palestijnse conflict van 2023 (7 oktober 2023 -heden) zijn hiervan het gevolg. Voor feitelijke en wettelijke onderbouwing lees hieronder de "Goddelijke Waarheid over Prins Bernhard" (Lees ook HIER in De Nieuwe Media).

HOE HEEFT HET OOIT KUNNEN GEBEUREN DAT ALLE WERELDBEWONERS HIEROVER MAAR LIEFST RUIM 105 JAAR LANG ONJUIST ZIJN VOORGELICHT?


Het is erg bijzonder (geen toeval) dat wij dit vandaag op 11 november 2023 klaar hebben en hebben verstuurd, lees maar in de volgende links:

1.) https://nl.wikipedia.org/wiki/Licinius

2.) https://nl.wikipedia.org/wiki/Glorious_Revolution

3.) https://www.paulverheijen.nl/menu-heiligen.php

4.) https://nl.wikipedia.org/wiki/Martelaren_van_Gorcum

5.) https://nl.wikipedia.org/wiki/Razzia_van_Rotterdam

6.) https://nl.wikipedia.org/wiki/11_november


Wij schrijven vandaag op 11 november 2023 nieuwe geschiedenis

 • 11 november 308 (bron) –- Licinius kwam uit een boerenfamilie uit Dacia. Hij was krijgsmakker en goede vriend van keizer Galerius. Zo ging hij in 297 met hem op expeditie tegen de Perzen. Na de dood van Severus II, die door Galerius naar het westen was gestuurd om een opstand van Maxentius neer te slaan, maar daar sneuvelde in de strijd, werd Licinius zijn officiële opvolger op 11 november 308. Zijn gebieden bestonden uit Thracië, Pannonia en Illyricum.

Licinius was dan wel benoemd om af te rekenen met Maxentius, maar bemoeide zich (wijselijk) niet met hem. Zijn eerste overwinning was dan ook pas in de lente van 310, toen hij de Sarmaten versloeg. 

Na de dood van Galerius in 311 verdeelden Licinius en Maximinus II Daia zijn gebieden. Maximinus koesterde wrok jegens Licinius, omdat hij, in tegenstelling tot Licinius, nooit officieel tot keizer was benoemd. Het kwam echter niet tot oorlog, en de grens van de gebieden van beide keizers zou de Bosporus worden. 

Op 28 oktober 312 versloeg Constantijn de Grote, die samen met Licinius tot keizer was benoemd, de usurpator Maxentius. Hierna trok Licinius naar Milaan, en trouwde daar Constantijns zuster, Constantia. Ze kregen een zoon, Valerius Licinianus Licinius. Beide keizers tekenden ook het Edict van Milaan, dat geloofsvrijheid aan christenen schonk.

Maximinus II Daia was kwaad op Licinius, omdat hij zich verbonden had met Constantijn en zo Maximinus' bondgenoot Maxentius uitschakelde. Maximinus stuurde zijn troepen meteen de Bosporus over, en nam in april 313 na 11 dagen belegeren de stad Byzantium in. Op 30 april werd Maximinus echter verslagen door Licinius in de Slag bij Adrianopel, en kort erna nog eens, nu definitief. Maximinus stierf niet veel later.


In dit decreet (bron) dat eerder het karakter van een rescript (diplomatieke brief) had, bekrachtigde Licinius dat er in het Romeinse Rijk voortaan de vrijheid van godsdienst ingang vond. 

Er staat in vermeld dat de Romeinse burgers vrij zijn zelf hun religie te kiezen en hem zonder belemmering vrij kunnen belijden. 

Licinius beschermde daardoor eerder de niet-christelijke religies. Het christendom had die bescherming na het Edict van Nicomedia, twee jaar eerder, niet meer nodig. Verbale agressie of iconoclasme van pagane beelden door christenen kwam al langer voor. 

Het rescript bekrachtigde formeel het einde van de christenvervolgingen, die in 305 of 306 in West-Europa waren beëindigd en in 311 in de oostelijke rijkshelft. Het initiatief voor deze bekrachtiging ging uit van Licinius. Het zou later toegeschreven worden aan Constantijn de Grote, die als overwinnaar uit hun tweestrijd was gekomen en het edict in 312 had ondertekend uit collegialiteit. De originele tekst zelf is niet bewaard gebleven, maar Lactantius haalt er in zijn boek De mortibus persecutorum (hoofdstuk 38 en 45) grote delen van aan.

Onder meer staat erin dat alle bezittingen, gebouwen en grond die de christelijke gemeenschap ontnomen waren, teruggegeven zullen worden. 

De verdere inhoud van het decreet, dat uitgevaardigd werd onder het pontificaat van paus Miltiades, komt deels overeen met Galerius' uit 311 stammende Edict van Nicomedia.

DE "ALVADER" (GOD) HEEFT DIT EDICT VAN MILAAN ALS DECREET OPGELEGD AAN ALLE MCHTSHEBBERS EN ALLE BESTUURDERS IN DE GEHELE WERELD

Nadat keizer Constantijn in 313 het Edict van Milaan had uitgevaardigd dat het christendom vrijheid van godsdienst toestond, gingen christenen in het Romeinse Rijk over tot het bouwen van kerken, vaak ter ere van martelaren. Deze slachtoffers van het geloof waren al begraven, maar men groef ze weer ijverig op om ze een prominente plaats te geven in zo'n nieuwgebouwde kerk. Oude grafvelden werden afgespeurd naar relieken en het hoeft geen betoog te constateren dat deze uiteraard ook volop werden gevonden. (bron).

In de middeleeuwen was men op zoek naar steun en bescherming van heilige mannen en vrouwen en men had daarbij voorwerpen van verering nodig, een bot, een stukje kleding, noem maar op. Niet ongebruikelijk was dat er romdom zo'n relikwie een fraaie legende ontstond. Tegenwoordig komt het sporadisch voor dat een relikwie wetenschappelijk wordt getest op 'echtheid', wat betekent dat via koolstofdatering wordt gekeken of de tijd overeenkomt met de tijd waarin de heilige zou hebben geleefd. Gewoonlijk is dat niet het geval en het Vaticaan is dan ook geen groot voorstander van dergelijke onderzoeken. Heiligenverering werd bovendien gestimuleerd door afbeeldingen. Menige bedevaartplaatsen van Maria worden tegenwoordig bezocht vanwege de faam van een miraculeus beeld, zoals bijvoorbeeld Maria Sterre der Zee.

Procedure heiligverklaring

Wie bepaalt of een persoon heilig is?

Er sterft iemand die binnen de eigen kring een zekere faam geniet die zich verder verspreidt tot bijvoorbeeld een bisschop hem of haar als heilig kenmerkt. De heilige werd bijgeschreven in een (feest)kalender of in een ander liturgisch boek, zodat zijn naam niet vergeten zou worden.

Omdat aan de bisschop van Rome op een bepaald ogenblik het hoogste gezag werd toegekend, werd hij de man die als 'paus' bepaalde welke van deze talloze streekgebonden heiligen in aanmerking kwamen als heiligen die door de hele kerk vereerd mochten worden. Het mag dan ook geen verwondering opwekken dat er onder de heiligen vele pausen zijn te vinden.

Tegenwoordig begint het proces van heiligverklaring in het bisdom waar iemand jaren na zijn dood van het gelovige volk aandacht krijgt en vereerd wordt. Je zou dit begin misschien het enige democratische proces binnen de kerk kunnen noemen.

Het bisdom stelt vervolgens een onderzoek in, waarbij een actor causae optreedt en een postulator die materiaal verzamelen om de heiligverklaring te ondersteunen.

De advocatus diaboli was de functionaris die tegenargumenten moest verzamelen, maar deze 'advocaat van de duivel' is in 1982 afgeschaft. Er treden vervolgens vier stadia binnen de gang naar heiligheid: 

 • Servus Dei (Dienaar Gods) Deze kwalificatie krijgt iedereen voor wie de procedure tot heiligverklaring is begonnen. 
 • Venerabilis (Eerbiedwaardig) Toegekend wanneer is vastgesteld dat de kandidaat-heilige heeft uitgeblonken in goddelijke en zedelijke deugden. 
 • Beatus (Zalig) Wanneer vermeende wonderen zijn geverifieerd kan de paus beslissen tot een zaligverklaring. 
 • Sanctus (Heilig) Als er na die zaligverklaring is bewezen dat er op voorspraak van de zalige ten minste één wonder is gebeurd, kan de paus overgaan tot de definiteve heiligverklaring. De zalige mag dan door de gehele kerk worden vereerd.

N.B.: het is ook mogelijk dat het proces in gang wordt gezet voor een hele groep tegelijk. Meestal betreft het dan martelaren die dan vervolgens worden benoemd met de plaatsnaam waar ze gemarteld zijn, bijvoorbeeld de Martelaren van Gorkum.

Met de Martelaren van Gorcum worden negentien katholieke religieuzen en seculiere priesters aangeduid die om hun geloof door de watergeuzen in 1572 zijn vermoord in Den Briel. (bron).

Geschiedenis is het kort: Tijdens de Opstand werd door de geuzen op 26 juni 1572 de stad Gorinchem ingenomen. Hoewel door de bezetters – die in alliantie met Willem van Oranje stonden – geloofsvrijheid was toegezegd, werden zeventien priesters, zowel seculieren als regulieren, alsmede twee lekenbroeders, gevangengenomen en gefolterd. Op 9 juli 15772 werden zij bij Den Briel opgehangen in een turfschuur die aan een vernietigd klooster toebehoorde; vervolgens werden hun lichamen verminkt. Andere priesters vonden de dood op de brandstapel op de Grote Markt van Den Briel. Een belangrijk deel van de relieken van de martelaren bevindt zich in de Sint-Niklaaskerk aan de Boterstraat in Brussel (België).

Apotheose van de martelaren van Gorkum 1572, prent gemaakt door Jean Baptiste Nolin naar een schilderij van Johan Zierneels, 1675 Schilderij door Johan Zierneels - Verheerlijking van de Martelaren van Gorcum. 

In 1675 werden de martelaren zalig verklaard. In 1867 nam Pius IX hen op in het officiële Romeinse martyrologium (de lijst van heilige martelaren) na hen op het Sint-Pietersplein heilig te hebben verklaard. 

Hun gedachtenis is op 9 juli. In 1972 werd de moord op en de marteldood van de martelaren officieel herdacht door kardinaal Alfrink, minister Marga Klompé en koningin Juliana

Bij de heroprichting van de Nederlandse Provincie van de Minderbroeders Franciscanen (O.F.M.) in 1853 werden de H.H. Martelaren van Gorcum aangesteld tot de patronen daarvan. Bedevaartkerk: In Brielle (Den Briel) bevindt zich aan De Rik de bedevaartskerk die in 1932 werd gebouwd ter ere van de martelaren. Op het achterliggende Martelveld waar zich de turfschuur bevond zijn een kruisgang en een stenen kapel met buitenaltaar opgericht. Aan het water van de aanwezige voormalige kloosterbron worden meerdere wonderbaarlijke genezingen toegeschreven. Het bedevaartscomplex wordt bestuurd door de Bisschoppelijke Brielse Commissie van het bisdom Rotterdam. Jaarlijks is een nationale bedevaart; daarnaast vinden er ook bedevaarten van private groeperingen uit Nederland en Vlaanderen plaats.

 • 11 november (Gregoriaanse kalender) -- Invasie: Willem III van Oranje-Nassau, koning van Engeland, Schotland en Ierland, stadhouder van Gelderland, Holland, Zeeland, Utrecht, Overijssel en Westerwolde en Maria Stuart vertrokken met een leger van 14.000 huursoldaten in Nederlandse dienst en 7000 anderen (onder meer hugenoten en Engelse en Schotse vrijwilligers) uit Hellevoetsluis naar Engeland op 11 november (Gregoriaanse kalender). De armada van Willem was, met 53 oorlogsschepen en een kleine 400 transportschepen, ruim drie keer groter dan de Spaanse Armada van precies 100 jaar tevoren. De snelheid waarmee de hele operatie werd opgezet maakte diepe indruk.

Willem ging op 5 november (Juliaanse kalender) in Torbay in Devon aan land en spoedig werd duidelijk dat zijn leger sterker was dan dat van zijn neef en schoonvader. Deze laatste talmde omdat hij onzeker was over de trouw van zijn troepen en verloor daardoor alle steun. Eerst deed hij nog alsof hij wilde onderhandelen, maar op 21 december poogde Jacobus, ervan overtuigd dat zijn Engelse vijanden hem wilden laten onthoofden, naar Frankrijk te vluchten. Hij gooide het Grootzegel al in de Theems, maar werd door vissers gevangengenomen. De Engelse Lords vroegen Willem de orde te herstellen, maar vroegen ook Jacobus nu serieus de onderhandelingen te hervatten. Dat zinde Willem niet en hij vroeg Jacobus om zich voor zijn eigen veiligheid uit Londen te verwijderen. Willem vaardigde een bevel uit aan alle troepen in en rond Londen om zich terug te trekken. Hier werd veelal gevolg aan gegeven. Op 28 december trokken de toekomstige nieuwe koning en koningin van Engeland Londen binnen. Vijf dagen later vluchtte Jacobus met medeweten van Willem naar Frankrijk.

Willem liet een uit verkozen parlementariërs bestaande Conventie bijeenroepen om de troonopvolging te regelen. Het Lagerhuis wilde Willem wel – zij het ten dele als gekozen koning vanuit het principe van de volkssoevereiniteit – maar het Hogerhuis wilde Willem alleen als regent of als prins-gemaal. Willem dreigde daarop zijn leger naar de Republiek terug te trekken, wat een burgeroorlog ten gevolge gehad zou hebben. Onder deze druk gaf het Hogerhuis toe en Willem en Mary werden gezamenlijk tot soeverein uitgeroepen nadat ze een Declaration of Right hadden aangehoord. Een groep Anglicaanse geestelijken weigerde de eed van trouw aan de nieuwe koning af te leggen en werd ontslagen. Ze werden Nonjurors (eedweigeraars) genoemd. 

Londen werd daarna maandenlang door Nederlandse troepen bezet gehouden. Tot de Slag aan de Boyne in Ierland in 1960 bleef Willems positie echter wankel en kon hij zich alleen door zijn buitenlandse troepen handhaven. Er was nog sterke steun voor Jacobus, vooral in Ierland en Schotland, maar ook in Engeland zelf. In 1691 gaven de Ieren zich eindelijk over en in oktober werd het Verdrag van Limerick getekend. Willems bevelhebber, Godard van Reede (die in Engelse literatuur doorgaans als Ginkel wordt aangeduid), had de katholieken ruime voorwaarden toegestaan, maar later zouden deze niet nagekomen worden. Hiermee oefenden Ierse protestanten wraak uit voor de gebeurtenissen van 1641, toen zij door de katholieken belaagd waren.

Erfenis: De Glorious Revolution, zoals de parlementariër John Hampden de machtsgreep voor het eerst noemde in 1689, luidde een nieuwe fase in voor de parlementaire democratie in Engeland; de rechten van de koning werden wat beperkt (Bill of Rights van 1689) en doordat Willems band met het land vrij zwak was, wist het parlement een machtspositie te verwerven die het nooit meer zou afstaan. Overigens dacht Hampden zelf meer aan een terugwenteling naar de oude privileges en vrijheden; het woord had toen nog niet zijn moderne betekenis van sociale vernieuwing.

Voor de Republiek had de nieuwe dubbelmonarchie in eerste instantie het gewenste resultaat. Tijdens twee oorlogen tegen Frankrijk, de Negenjarige Oorlog (1688-1697) en de Spaanse Successieoorlog (1701-1713), waren de Republiek en Engeland, en vanaf 1707 het Koninkrijk Groot-Brittannië elkaars onmisbare bondgenoten. Aan het eind van die laatste oorlog was de Republiek echter wel uitgeput en verloor zij haar positie als grote mogendheid voorgoed. Bovendien verplaatsten na 1688 de grote handels- en bankiershuizen hun activiteiten ook steeds meer van Amsterdam naar Londen. Aan de economische rivaliteit tussen de Nederlanders en de Britten veranderde echter niets; in deze periode zou de Republiek haar voorsprong op Engeland geleidelijk kwijtraken. Na 1713 werd het Koninkrijk Groot-Brittannië, waarin ook Schotland was opgenomen, de voornaamste rivaal van Frankrijk.

Terwijl de absolutistische monarchieën overal in Europa ten onder gingen, heeft de monarchie in het Koninkrijk Groot-Brittannië zich na de Glorious Revolution als monarchie gekoppeld aan een sterke parlementaire democratie duurzaam verder kunnen ontwikkelen tot een constitutionele monarchie.

King Billy is nog altijd de held van de protestantse Unionisten. In The Troubles die Noord-Ierland vanaf 1969 plaagden, speelt de herinnering aan de Glorious Revolution een grote rol. De Slag aan de Boyne wordt nog elk jaar in juli herdacht met orangistische marsen, die door de katholieken als provocerend worden ervaren.

Illegale Bataafse Republiek

Klik op de onderstaande link voor meer informatie over de illegale Bataafse Republiek van waaruit vanaf 10 november 1918 tot op heden (105 jaar lang) vanuit het 't Sticht Utrecht (grofweg de provincie Utrecht) en 't Oversticht (thans Overijssel, Drenthe en de Stad Groningen) de voortzetting van de Eerste Wereldoorlog is ontstaan.

 • 11 november 1944 (bron) -- De razzia van Rotterdam op 10 en 11 november 1944 is de grootste razzia die de Duitse bezetter in Nederland tijdens de Tweede Wereldoorlog heeft gehouden. Bij deze razzia zijn ongeveer 52.000 van de 70.000 mannen tussen 17 en 40 jaar uit Rotterdam en Schiedam weggevoerd een vrij hoog percentage vergeleken met latere razzia's in andere steden, toen het verrassingseffect minder groot was.
 • Nederland bevrijd en was de slag om Arnhem mislukt. In Nederland was de spoorwegstaking uitgebroken en stond de hongerwinter voor de deur. De motieven van de Duitse bezetter om de weerbare mannelijke bevolking van Rotterdam af te voeren zijn niet geheel duidelijk: de officiële reden was arbeidsinzet, maar het kostte de Duitsers moeite om werk te vinden voor deze mannen. Mogelijk was het plan ingegeven door de angst van de Duitse bezetter om bij het naderen van de Engelse troepen in de rug te worden verrast door gewapende verzetsacties.

Gebeurtenissen /Geboren / Overleden

 • 11 november 2000 –Oprichting van Bits of Freedom, een onafhankelijke Nederlandse belangenorganisatie die opkomt voor digitale burgerrechten. 
 • 11 november 2008 – Invoering van opsporingssysteem AMBER Alert in Nederland. · 11 november 2021 – Het Europees Milieuagentschap keurt twee nieuwe middelen tegen COVID-19 goed, Ronapreve en Regkirona. 
 • 11 november 2021 – Het Robert Koch Instituut meldt 50.196 nieuwe COVID-19-besmettingen in het afgelopen etmaal. Het is voor het eerst sinds het begin van de coronapandemie dat het aantal dagbesmettingen in Duitsland boven de 50.000 uitkomt. (Lees verder) 
 • 11 november 2021 – Het RIVM meldt 16.364 nieuwe COVID-19-besmettingen in het afgelopen etmaal, een recordhoog aantal dagbesmettingen in Nederland sinds het begin van de pandemie (Lees verder) 
 • 11 november 1914 –De Duitsers vallen Ieper opnieuw via Menen aan. 
 • 11 november 1984 -- In de Eerste Wereldoorlog wordt een wapenstilstand bereikt. 
 • 11 november 1943 – In Oyonnax houdt het Franse verzet een herdenkingsdefilé als verzetsdaad. 
 • 11 november 308 – Keizersconferentie van Carnuntum: Vredesberaad tussen Diocletianus, Maximianus en Galerius in Carnuntum (Pannonië). 
 • 11 november 1965 – Ian Smith wil niet aan de wensen van Groot-Brittannië voldoen en roept de onafhankelijkheid uit van Rhodesië. 
 • 11 november 1889 – Washington wordt de 42e staat van de Verenigde Staten. 
 • 11 november 1918 – De Britse regering erkent de onafhankelijkheid van Letland. · 11 november 1965 – Ian Smith wil niet aan de wensen van Groot-Brittannië voldoen en roept de onafhankelijkheid uit van Rhodesië. 
 • 11 november 1975 – Malcolm Fraser wordt benoemd tot premier van Australië. 
 • 11 november 1994 –Legerofficieren in de Afrikaanse staat Gambia pogen het militaire bewind van luitenant Yahya Jammeh tevergeefs omver te werpen. 
 • 11 november 1998 – De oproerpolitie in Zimbabwe schiet een demonstrant dood tijdens hevige rellen in de oostelijke stad Mutare. In de hoofdstad Harare zijn de meeste fabrieken en kantoren gesloten vanwege een nationale staking tegen de verhoging van de benzineprijs met 67 procent.
 • 11 november 2010 – President Hugo Chávez van Venezuela promoveert generaal Henry Rangel tot hoogste commandant binnen het leger. De Verenigde Staten beschouwen Rangel als een van de belangrijkste steunpilaren van drugssmokkel door de Colombiaanse guerrillabeweging FARC. 
 • 11 november 1952 – De Bulgaarse rooms-katholieke bisschop Eugen Bossilkov (51) van Nicopolis en de priesters Kamen Vitchev (59), Pavel Djidjov (33), en Josaphat Chichov (68). 
 • 11 november 1970 – Middenvelder Johan Neeskens maakt zijn debuut voor het Nederlands voetbalelftal in de EK-kwalificatiewedstrijd in en tegen de DDR. 
 • 11 november 1966 – Amerikaanse ruimtevaartorganisatie NASA lanceert de ruimtecapsule Gemini 12 met bemanningsleden de astronauten James A. Lovell en Edwin E. Aldrin. Het is de laatste missie van het Gemini ruimtevaartprogramma. 
 • 11 november 2022 – Lancering met een Lange Mars 6A raket van China Aerospace Science Corporation (CASC) vanaf Taiyuan Satellite Launch Center LC-9 in China van de Yunhai 3 missie met de gelijknamige onderzoekssatelliet. Details over de missie zijn (nog) niet bekend.
 • 11 november 1050 – Geboren Keizer Hendrik IV van het Heilig Roomse Rijk (overleden 1106) 
 • 11 november 1706 – Geboren Frederik Willem II van Nassau-Siegen, vorst van Nassau-Siegen (overleden 1734) 
 • 11 november 1748 – Geboren Karel IV, koning van Spanje (overleden 1819) 
 • 11 november 1893 – Geboren Paul van Zeeland, Belgisch advocaat en staatsman (overleden 1973) 
 • 11 november 1593 – Overleden Albrecht van Nassau-Weilburg (55), graaf van Nassau-Weilburg 
 • 11 november 2021 – Overleden Frederik Willem de Klerk (85), Zuid-Afrikaans politicus en president van Zuid-Afrika (1989-1994) 
 • 11 november 387 – Overleden en Herdenking Heilige Martinus van Tours, patroon van de kleermakers († 397) - Gedachtenis

Viering / Herdenking


DIT MET DE WETENSCHAP DAT DE EERSTE WERELDOORLOG VANAF 10 NOVEMBER 1918 VANUIT 't STICHT UTRECHT EN 't OVERSTICHT DOOR DE OPVOLGENDE KONINGEN EN VAN PRUISEN EN KEIZERS VAN HET HERSTELDE HIELIGE ROOMSE RIJK IS VOORTGEZET: WILHELM II (10-11-1918 TOT 04-06-1941), BERNHARD VAN LIPPE-BIESTERFELD (04-06-1941 TOT 26-05-1998) EN MAURITS VAN LIPPE-BIESTERFELD-VAN VOLLENHOVEN (26-05-1998 TOT HEDEN)

10 november 1918 – heden): De Eerste Wereldoorlog is vanaf 10 november 1918 tot heden (105 jaar lang) vanuit het herstelde Heilige Roomse Rijk vanuit het 't Sticht Utrecht (grofweg de provincie Utrecht) en 't Oversticht (thans Overijsel, Drenthe en de Stad Groningen) blijven voortduren, onder aansturing van de Duitse keizer en koning Wilhelm II van Pruisen (van 10 november 1918 tot 4 juni 1941), opgevolgd door prins Bernhard van Lippe-Biesterfeld (van 4 juni 1941 tot 26 mei 1998), opgevolgd door prins Maurits van Lippe-Biesterfeld van Vollenhoven (van 26 mei 1998 tot heden). Ook de Russische invasie van Oekraïne (2022-heden) en het huidige Israëlisch-Palestijnse conflict van 2023 (7 oktober 2023 -heden) zijn hiervan het gevolg. Voor feitelijke en wettelijke onderbouwing lees hieronder de "Goddelijke Waarheid over Prins Bernhard" (Lees ook HIER in De Nieuwe Media).

Uitleg over de criminele doofpot van verschillende Kabinetten door Ad van Rooij (waarvoor dank!)

Sollicitatie van Ad van Rooij naar vicepresident Raad van State 2012

Ad van Rooij schreef onder andere het volgende in zijn sollicitatiebrief. die gericht was aan koningin Beatrix:

Waarom deze sollicitatie?

Ad van Rooij voldoet, als politiek vluchteling vanaf 22 april 2010 gescheiden van zijn vrouw tegen dubbele woonlasten wonend in België, in tegenstelling tot alle in de Nederlandse regering zittende politici aan de eisen van de Raad van State en voldoet daarbij volledig aan de profielschets'

De Raad van State schrijft over haar eigen organisatie op internet letterlijk het volgende:

De Raad van State is onafhankelijk adviseur van de regering over wetgeving en bestuur en hoogste algemene bestuursrechter van het land. De Raad van State is een Hoog College van Staat. De Staten-Generaal, de Algemene Rekenkamer en de Nationale ombudsman zijn dat bijvoorbeeld ook. Dit zijn bij de Grondwet geregelde instituten belast met een eigen taak, die zij onafhankelijk van de regering uitvoeren. De Raad van State bevindt zich in het centrum van Den Haag.

Dit betekent dat de vice-president die is belast met de leiding over de Raad van State een onafhankelijk adviseur moet zijn. De door de regering (CDA en VVD) voorgestelde kandidaat Piet Hein Donner (CDA) voldoet hier in de verste verte niet aan en kan op grond van de hieronder opgesomde feiten nooit als onafhankelijk adviseur vice-president worden bij de Raad van State. Om die reden stelt Ad van Rooij zich hierbij als tegenkandidaat.

Sollicitatiebrief van Ad van Rooij naar vicepresident Raad van State 2012

(Bewijzen van ontvangstbevestiging)

Zaterdag 11 november 2023

12 jaar na de aankondiging op 11 november 2011

BURGEMEESTER PATRICK DEWAEL VAN TONGEREN HEEFT MET DE HULP VAN DE "ALVADER" (GOD) IN OPDRACHT VAN ZIJN GROOTVADER ARTHUR VANDERPOORTEN BELGIË BEVRIJDT DOOR UITVOERING TE GEVEN AAN HET POLITIEKE TESTAMENT VAN 25 JANUARI 1944 VAN KONING LEOPOLD III. DAARMEE IS EEN EINDE GEKOMEN AAN DE RUIM 109 LANG VOORTDURENDE EERSTE WERELDOORLOG (28 JULI 1914 – HEDEN)

Burgemeester Patrick Dewael van Tongeren heeft daarmee na ruim 109 jaar -- op Bevrijdingsdag 11 november 2023 -- weten te bewerkstelligen dat de Brabançonne weer uit volle borst kan worden gezongen.

(LUISTER EN ZING MEE).

De Heilige drie eenheid

Met Grote en Goddelijke Dank aan de Goddelijke wezens:

Ad van Rooij & Dienie Kars.

Voor het volbrengen van hun Missie op Aarde :Anno 11 november 2023:

Bericht voor onze vaste en nieuwe lezers:

Dit Goddelijke artikel zal in de loop van vandaag en de volgende dagen verfraaid worden, met betere afbeeldingen/foto's, voorzien worden van extra deeplinks en informatie wanneer dat nodig wordt geacht.