Vertaal deze pagina naar:

ARTIKEL OVER HET NEP KONINGSHUIS, DE (R)OVERHEID, (OUD)BANKIERS, WHO, VN, WEF, BILDERBERG GROEP, AIVD, MIVD, NCTV, MH17, MH370, PRINS BERNHARD, MAURITS VAN VOLLENHOVEN, WILLEM-ALEXANDER VON AMSBERG, MARK RUTTE EN DICK SCHOOF

03-07-2024

- Aan dit artikel wordt nog geschreven -

Corrupte politici, topambtenaren en hoge functionarissen worden ingezet om de bevolking slaafs, dom en vooral arm te houden en om de verdienmodellen van de elite, corrupte bedrijven en multinationals in stand te houden en/of te verhogen.

De sekte die eigenaar is van de MSM gebruiken nu al die kanalen om de bevolking zo gek te krijgen dat ze bereid zijn om voor hen op te treden als kanonnenvoer om dan vervolgens te sneuvelen in een soort satanisch offer ritueel dat ze dan oorlog zullen noemen. Meer info >>

DUITS PROTESTLIED: "NEE, ONZE ZONEN KRIJG JE NIET!"

DE VERENIGDE NATIES PLEGEN VANUIT HET STICHT UTRECHT VANAF 24 OKTOBER 1945 (AL 79 JAAR LANG) IN DE GEHELE WERELD EEN STAATSGREEP, WAARDOOR FREDERIK WILLEM VAN HOHENZOLLERN GEEN KONING OVER ZIJN KONINKRIJK ROEMENIË KAN ZIJN.

Dit is de hoofdreden waarom Roemenië tegen de benoeming was van demissionair minister-president Mark Rutte als NAVO baas, vanwege de staatsgreep gepleegd vanaf mei 1945 vanuit het Sticht Utrecht via Londen vanuit de op 24 oktober 1945 opgerichte Verenigde Naties, (al 79 jaar lang).

Koning Frederik Willem van Hohenzollern van Roemenië (links) en de titulaire koning van Pruisen en de Duitse keizer Georg Friedrich, Prins van Pruisen (rechts).
Koning Frederik Willem van Hohenzollern van Roemenië (links) en de titulaire koning van Pruisen en de Duitse keizer Georg Friedrich, Prins van Pruisen (rechts).

De redactie van De Nieuwe Media vraagt hierbij dan ook aan alle acht miljard wereldbewoners, die dit artikel lezen, om mee te helpen dat alle regeringsleiders in alle 193 landen van de Verenigde Naties, waaronder ook Paus Franciscus (als plaatsbekleder van Jezus, zoon van God de Vader voor de waarnemende staten Palestina en Vaticaanstad) aanwezig is, hierop in een "plenaire vergadering" een beslissing moeten nemen, wat enkel kan leiden tot een monarchie in het koninkrijk Roemenië met als koning Frederik Willem van Hohenzollern, waarna Georg Friedrich, Prins van Pruisen, het hoofd van huis Hohenzollern, kan beginnen met het opbouwen van een nieuwe leefbare wereld, met als basis "DE TIEN GEBODEN VAN GOD" en de Belgische Grondwet van 7 februari 1831 in alle 193 VN-Verdragslanden, die met het Verdrag van Londen vanaf 19 april 1839 door alle 193 landen van de Verenigde Naties en de Rooms-Katholieke kerk is erkend.

Satanisch Ritueel Misbruik (SRM)

John Baselmans schreef in een van zijn boeken "Dimensies"over de Anunnaki en hoe het satanisch ritueel misbruik is ontstaan. Het is een chantagemiddel om de macht achter de schermen in stand te houden door hooggeplaatsten deel te laten nemen aan satanisch ritueel misbruik.

WAARSCHUWING

Er wordt toegewerkt naar het Merkteken van het Beest: 666.

Lees Openbaring 13 van de Bijbel.

De 13 satanische bloedlijnen

Robin de Ruiter schreef een boek over de 13 satanische bloedlijnen, de oorzaak van veel ellende en kwaad op aarde. Beschrijving van een samenzwering van dertien belangrijke families die alle belangrijke posities op aarde in handen hebben en die de weg bereiden voor de heerschappij van satan.

https://www.bibliotheek.nl/catalogus/titel.296542075.html/de-13-satanische-bloedlijnen/

Bekijk en beluister de onderstaande video's:

Dominee Paul Visser . " The Great Reset ", 666, Merkteken van het Beest

'Wakker of Woke?' Lezing door Simon van Groningen voor St. Sense

Corruptie in Nederland en de rest van de wereld

In dit artikel vindt U veel en belangrijke informatie over de corruptie in Nederland en de rest van de wereld. Tevens kunt U veel informatie lezen over corrupte politici, topambtenaren en hoge functionarissen die zich aan de machthebbers hebben verhuurd voor een rol in ruil voor status, een dik salaris en privileges. Zij werkten achter de schermen van het wereldtoneel mee middels geheime en occulte genootschappen en allerlei geheime en duistere clubjes en gebruik(t)en de omgekochte media om de wereldbevolking keihard voor te liegen en enorm te misleiden.

Rechtszaak tegen Belastingdienst: 'Belastingbetaler financiert organisatie die misdrijven tegen menselijkheid pleegt'

De Nationale Bond tegen Overheidszaken is een rechtszaak begonnen tegen het ministerie van Financiën, waar de Belastingdienst deel van uitmaakt. Die is verantwoordelijk voor de financiering van misdrijven tegen de menselijkheid waaraan de regering en zijn ambtenaren zich schuldig maken, stelt de Bond.
"Betaal je belasting, dan financier je een organisatie die misdrijven tegen de menselijkheid pleegt. Je helpt feitelijk mee aan de opbouw van een totalitair bestuurlijk systeem dat jou, je geliefden en alle andere Nederlanders geen enkele vrijheid meer zal toestaan. Zelfs niet de vrijheid om over je eigen lichaam te beschikken,".

De Bond somt op:

"Wij Nederlanders betalen nu belasting voor het financieren van een oorlog in de Oekraïne, een oorlog die niet de onze is. Belasting voor het financieren van sociale huurwoningen, die niet voor ons gebouwd worden, maar voor statushouders!" Belasting voor het financieren van het World Economic Forum dat met een illegale staatsgreep het beleid voor ons bepaalt, met onze regering als medeplichtige!" Belasting voor het financieren van een klimaatfonds van miljarden euro's, waar wel geld voor is, terwijl de Nederlandse burgers honger lijden en in de kou zitten, en het mkb samen met de boeren kapot wordt gemaakt!" Belasting voor het financieren van indoctrinatie op de scholen van onze kinderen!"
Belasting voor het financieren van staatspropaganda op de publieke omroep, om het volk continu te misleiden!"

Wat eist de Bond?

  • Een verbod op het heffen van btw op energieheffing
  • Een verbod op het heffen van btw op levensmiddelen
  • Een verbod op het financieren van het ongekozen World Economic Forum (The Great Reset-agenda)
  • Een verbod op het financieren van 'klimaatfondsen' en 'slavernijfondsen'
  • Een verbod op het financieren van de Oekraïne voor het voeren van een oorlog tegen Rusland
  • Het beëindigen van de woonvoorrang van statushouders op sociale woningen
  • Een verbod op het financieren van de publieke omroep (NPO) zolang de objectiviteit in hoor en wederhoor wordt geweerd
  • Een verbod op het subsidiëren van scholen, hogescholen en universiteiten die zich schuldig maken aan indoctrinatie


"Samen staan we sterk om de World Economic Forum-dictatuur te beëindigen!" zegt de Bond nog.

Hier vind je meer info over de rechtszaak.

Bron tekst: https://www.ninefornews.nl/rechtszaak-tegen-belastingdienst-belastingbetaler-financiert-organisatie-die-misdrijven-tegen-menselijkheid-pleegt/

Europa (EU) is het laatste Babylon!

Ontdek middels de onderstaande documentaire dat Europa wellicht het laatste Babylon - zoals beschreven staat in het boek Openbaring - zou kunnen zijn. 

Wij leven in een wereld waar alles wordt omgedraaid, een wereld waar de aanhangers van satan weldoeners worden genoemd. Het satanisme loopt als een rode draad door alles wat de werkelijke machthebbers op deze wereld doen, maar formeel bestaat het niet. 

Satanisten hebben geen moreel kompas en misleiden de bevolking, roven, plunderen en moorden er al jaren lustig op los. En tot heden stopte niemand hen!

Informatie over de onderstaande personen zullen wij in dit artikel de revue laten passeren: 

Willem-Alexander │ Dick Schoof │ Ronald Bernard │ ...

(Het bovenstaande rijtje wordt nog verder aangevuld)

Willem-Alexander Claus George Ferdinand, koning der Nederlanden, Prins van Oranje-Nassau, jonkheer van Amsberg (Utrecht, 27 april 1967) is sinds 30 april 2013 Koning der Nederlanden. Hij is het oudste kind uit het huwelijk van Beatrix, prinses der Nederlanden, en Claus, prins der Nederlanden, jonkheer van Amsberg. Zijn roepnaam is Alex(ander).

Willem-Alexander woonde in zijn jeugd in Kasteel Drakensteyn in Lage Vuursche, gemeente Baarn. Hij ging er naar de Nieuwe Baarnsche School en later naar Het Baarnsch Lyceum. Toen Beatrix in 1980 koningin werd, kreeg haar oudste zoon automatisch de titel Prins van Oranje. 

Bron foto en tekst: https://nl.wikipedia.org/wiki/Willem-Alexander_der_Nederlanden

Hendrikus Wilhelmus Maria (Dick) Schoof (Santpoort, 8 maart 1957) is de beoogd minister-president van het in 2024 aankomende kabinet-Schoof. Tot en met 28 mei 2024 was hij secretaris-generaal van het ministerie van Justitie en Veiligheid. Eerder was hij directeur-generaal van de Algemene Inlichtingen- en Veiligheidsdienst (AIVD) en Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding en Veiligheid (NCTV). 

Bron foto en tekst: https://nl.wikipedia.org/wiki/Dick_Schoof

De schrijfster van dit artikel is Dienie Kars, redactrice van De Nieuwe Media.

Ondersteun en/of help Dienie Kars om dit artikel af te kunnen schrijven.

Doneeractie: https://steunactie.nl/actie/steun-onze-waarheidskrant-de-nieuwe-media/

Dienie Kars: "Ben mijn reis om nieuwe mensen te ontmoeten reeds gestart, ik heb de afgelopen maanden in Nederland reeds een aantal zeer interessante en bijzondere mensen ontmoet. Ik ga ook mensen in het buitenland bezoeken die een belangrijke bijdrage kunnen gaan leveren, qua (oude) kennis, gaven, expertise, handvaardigheden, talenten en middelen voor onze gezamenlijke Missie:

Freedom for All 💜 Worldwide.

Financiële bijdragen zijn erg belangrijk voor mijn wereldmissie en de continuïteit van mijn websites, de aanschaf van materiaal, het aanhouden van abonnementen, werkcontacten, etc. Het vele werk is onbetaald en louter voor de goede zaak. Wanneer je mij hierin financieel wilt ondersteunen maak dan een bijdrage over. Veel dank daarvoor, het is in het belang van het voortbestaan van de Mensheid, het Dierenrijk en het Plantenrijk."

Doneeractie: https://steunactie.nl/actie/help-en-ondersteun-mij-aub-met-mijn-missie-voor-de-wereldbevolking/

Blog van Dienie Kars: https://www.freedom-for-all-worldwide.com/

PS Dienie Kars heeft geen uitkering en geen job, ze overleeft door de goede wil en zorg van haar vertrouwelingen en donaties.

Dienie Kars vult haar dagbesteding in met onderzoek en het schrijven van artikelen voor De Nieuwe Media.

ONZE NIEUWSTE ARTIKELEN