Vertaal deze pagina naar:

GETRACHT WORDT DOOR DE HUIDIGE MACHTHEBBERS DE OUDE WERELD (TARTARIA) MET OUDE KENNIS COMPLEET TE LATEN VERDWIJNEN EN DE WERELDBEVOLKING TE REDUCEREN MET MINIMAAL NEGENTIG PROCENT

10-03-2024

Behoor jij tot de 90% die vroegtijdig gaat sterven of tot de 10% die de komende tijd gaat overleven?

Tot heden is dit de tijdlijn waar wij ons tot heden nog steeds in bevinden. Word Wakker en kom zelf ook in actie door goede keuzes te maken. Laat je niet meer vaccineren en ga gezond voedsel en fruit verbouwen. Blijf in de waarheid en versterk elkaar door het delen van informatie (verborgen kennis).

Het postkantoor in Heerenveen werd in 1974 afgebroken (zie bovenstaande foto's).

Veel oude gebouwen uit de Tartariatijd zijn reeds in de tweede wereldoorlog vernietigd.

Bron postkantoor Heerenveen: https://t.me/tartariathenetherlands/3866

Info over Tartaria: https://t.me/TARTARIAthetruth

VERBORGEN TECHNOLOGIE EN KENNIS

Als we aan zeppelins denken, denken we aan dat ene incident dat we allemaal kennen. Maar dan denken we niet aan zeppelins die miljoenen kilometers door ons hele rijk hebben afgelegd. Het land vóór het vliegtuig in kaart brengen. Mensen laten reizen met voldoende ruimte en niet extra betalen voor wat extra beenruimte. Een belangrijke reden waarom mensen, toen het "eerste vliegtuig" vloog, niet zo geïnteresseerd waren in het kijken.

Join: @nietsiswathetlijkt

Om de zoveel jaar vindt er een reductie plaats van de wereldbevolking.

De oude adel, topambtenaren, vele hooggeplaatsten en de omgekochte media werken mee aan het plan om de wereldbevolking drastisch te reduceren. Dit gebeurt onder andere door de voeding, medicatie, ziekmakende straling, COVID vaccinaties, bodem-, water- en luchtverontreiniging (chemtrails).

Voor alle duidelijkheid, de volledige menselijke geschiedenis is gecorrumpeerd (vervalst), het is tijd om de leugens terzijde te schuiven zodat je de waarheid binnen kan laten. 

Zo lang we niet samenwerken komen we geen stap verder.

Youri Plate brengt verslag uit (10 maart 2024)

Kamerstuk 29831, nr. 4 | Overheid.nl > Officiële bekendmakingen

https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-29831-4.html

Youri Plate brengt verder verslag uit (11 maart 2024)

We moeten alle hooggeplaatste functionarissen werkzaam voor een buitenlandse mogendheid (FOREIGN CORPORATION) middels een Notice of Liability hoofdelijk verantwoordelijk stellen voor fraude, valsheid in geschrifte, samenzwering meineed en landverraad aan het volk.

De door de overheid gepleegde grootschalige fraude komt wereldwijd boven tafel. Deze grootschalige nationale en internationale fraude moet stoppen, we moeten nu doorpakken!

Tip: Ga zelf ook onderzoek doen en word lid van onze Waarheidskrant.

ONZE NIEUWSTE ARTIKELEN