Vertaal deze pagina naar:

HET VRIJE LEVEN ALS VOGELVRIJ SOEVEREIN OF AUTONOOM MENS BEGINT STEEDS POPULAIRDER TE WORDEN IN NEDERLAND VEEL MENSEN VERLATEN NEDERLAND EN BESLUITEN NAAR HET BUITENLAND TE GAAN.

28-04-2024

Veel mensen verlaten definitief het land wat Nederland wordt genoemd en besluiten voorgoed naar het buitenland te vertrekken en daar hun heil te vinden.

Vogelvrij leven in Portugal

'Soms missen ze school en vrienden, maar het is fijn dat niets meer hóeft'.

Steeds meer mensen doen het liever op hun eigen manier, los van alles wat moet, van het systeem en de overheid. Ze verlaten ons land, verklaren zichzelf 'soeverein' en leven 'off grid'. Op bezoek bij gezinnen die in Portugal een nieuw leven zijn begonnen. ,,Het is hier leven en laten leven, ze letten niet zo op ons.''

Bron foto: https://www.ad.nl/nieuws/vogelvrij-leven-in-portugal-soms-missen-ze-school-en-vrienden-maar-het-is-fijn-dat-niets-meer-hoeft~a1749a9d/
Bron foto: https://www.ad.nl/nieuws/vogelvrij-leven-in-portugal-soms-missen-ze-school-en-vrienden-maar-het-is-fijn-dat-niets-meer-hoeft~a1749a9d/

Er komt steeds meer info hierover naar buiten, ook middels grotere kranten, zoals het Algemeen Dagblad (AD).


Het AD schrijft hierover het volgende:

Vogelvrij leven in Portugal: 'Soms missen ze school en vrienden, maar het is fijn dat niets meer hóeft'.

CBS-cijfers laten zien dat het aantal Nederlandse emigranten in Portugal sinds 2021 enorm is toegenomen en in tien jaar tijd ruim is verdubbeld. In die cijfers zitten alle mensen die bij uitschrijving uit hun gemeente hebben aangegeven langer dan acht maanden naar Portugal te gaan.

De beweging van soevereinen en autonomen in Nederland is sinds corona groeiende, volgens een recente analyse van de NCTV (Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding en Veiligheid) en inlichtingendienst AIVD gaat het om zeker enkele tienduizenden mensen. 

Wel zijn er grote verschillen. 

Een deel erkent de regels van de democratische rechtstaat niet, schrijft zich uit bij gemeenten, wil geen belasting betalen. Een kleine groep daarvan is bereid tot geweld tegen de overheid, zoals de AIVD onlangs in een rapport concludeerde . Een ander deel ziet soeverein of autonoom zijn meer als een way of life en wil offgrid leven, vrij en zonder overheidsbemoeienis.

Bron en meer info: https://www.ad.nl/nieuws/vogelvrij-leven-in-portugal-soms-missen-ze-school-en-vrienden-maar-het-is-fijn-dat-niets-meer-hoeft~a1749a9d/

Er komen steeds meer zelfvoorzienende community's in het buitenland.

Binnenkort meer hierover op onze website.

Er zijn reeds geluiden dat wanneer er een volgende p(l)andemie wordt afgekondigd en/of er een derde wereldoorlog uit gaat breken, volgens de welbekende propaganda middels de omgekochte media en social media kanalen, er veel meer mensen Nederland zullen gaan verlaten en hun heil elders zullen gaan zoeken.

ONZE NIEUWSTE ARTIKELEN