Vertaal deze pagina naar:

POLITICUS WOUTER BOS SPRAK ZICH INDERTIJD UIT OVER HET FUNCTIONEREN VAN POLITICA ELLA VOGELAAR

24-01-2024

Met dit artikel zetten wij politica Ella Vogelaar in het Licht - Wie wàs zij? Wàt deed zij? En vooral: Wàt wist zij?

Met dit artikel zetten wij politica Ella Vogelaar in het Licht.
Met dit artikel zetten wij politica Ella Vogelaar in het Licht.

R.I.P.

Iedereen die klakkeloos protocollen (opdrachten/orders) uitvoert, zonder daar zelf bij na te denken, is een wezenlijk gevaar voor de gehele mensheid!

Ella Vogelaar beschreven door diverse politici:

,,Een ijzersterke en zeer betrokken vrouw met een groot hart voor anderen, die helaas leed aan depressies", schrijft fractievoorzitter Lodewijk Asscher. Nelleke Vedelaar, voorzitter van de PvdA, schrijft: 'Met Ella verliezen we een geliefd partijgenote die zich met ziel en zaligheid op elke taak stortte. (...) Ze luisterde niet alleen goed naar de mensen die ze sprak op straat, ze verstond ze ook. We gaan haar missen. Mijn gedachten zijn bij haar naasten.'

Premier Mark Rutte is getroffen 'door het tragische overlijden van Ella Vogelaar'. De premier wenst de nabestaanden veel kracht toe en laat weten goede herinneringen te hebben aan de samenwerking met Vogelaar op het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid. ,,Zij was een echte sociaal-democrate met stevige principes en een groot hart voor de zwakkeren in onze samenleving."

De PvdA'er Vogelaar was minister voor Wonen, Wijken en Integratie in het vierde kabinet-Balkenende. Haar naam was lange tijd verbonden aan een veertigtal achterstandswijken die zij onder haar hoede nam. De zogeheten Vogelaarwijken krijgen een forse financiële injectie van woningbouwcorporaties en het Rijk. Achteraf bleek dat slechts wisselend succes te hebben gehad. (Bron).

"Twintig maanden knettergek"

Twintig maanden knettergek is een unieke, bijzonder persoonlijke beschrijving van een kort, maar bewogen ministerschap.

In juni 2006 werd Ella Vogelaar door PvdA-leider Wouter Bos gepolst voor een regeringspost. Na vervroegde verkiezingen en een korte kabinetsformatie is Ella Vogelaar vanaf 22 februari 2007 minister voor Wonen, Wijken en Integratie. 

Vanaf dat eerste verzoek van Bos hebben Ella Vogelaar en haar partner Onno Bosma een dagboek bijgehouden. In dit `logboek Den Haag leggen ze de gebeurtenissen vast zoals ze dat ook in andere episodes van hun leven hebben gedaan: zij vertelt, hij schrijft.

In dit dagboek staan Vogelaars belevenissen als minister centraal. Hoe zat het nu eigenlijk met het geld voor de wijken? Hoe lagen de verhoudingen binnen het kabinet en binnen de partij? Hoe beleefde zij de veelbesproken optredens in de media? Daarnaast is het een beschrijving van het persoonlijk leven. Wat betekent zo'n publieke functie voor de verhoudingen thuis? Hoe ziet je leven als partners eruit, als één minister is en de ander thuis feedback geeft?

Het dagboek wordt, onvoorzien snel, afgesloten nadat Vogelaar op 13 november 2008 zonder tussenkomst van het parlement door de PvdA-top tot aftreden wordt gedwongen.

Onno Bosma (1940) was bestuurder bij de Nederlandse Jeugdbond voor Natuurstudie, directeur in het basisonderwijs en werkzaam bij de Algemene Onderwijsbond. Tegenwoordig is hij taaldocent voor nieuwkomers. Bijna veertig jaar lang was hij de levenspartner van Ella Vogelaar. Samen schreven ze Twintig maanden knettergek (2009), over haar bewogen ministerschap. 

In De jas met alle kleuren vertelt Onno Bosma, levenspartner van oud-minister Ella Vogelaar, met bezieling over hun liefde en haar zelfgekozen dood, die hem met veel vragen achterliet. Het is een indringend relaas over zielsverwantschap en rouw. (Bron).

Wouter Bos (Vlaardingen, 14 juli 1963) is een Nederlands voormalig politicus en bestuurder. Hij was minister van Financiën en vicepremier in het kabinet-Balkenende IV. Voorts was hij van 2002 tot 2010 politiek leider van de Partij van de Arbeid (PvdA).

Nadat Wouter Bos in 1988 cum laude zijn doctoraalexamen in beide studies had gehaald, begon hij een carrière bij Shell. Naar eigen zeggen deed hij dit omdat hij wilde weten wat hij 'in zijn mars had' en omdat hij vond dat 'links Nederland' het bedrijfsleven niet moest overlaten aan 'rechts Nederland'. In diverse advies- en managementfuncties was hij binnen deze grote oliemaatschappij werkzaam, in achtereenvolgens Pernis, Rotterdam, Boekarest, Hongkong en Londen. (Bron).

Kabinet Balkenende IV

Het kabinet-Balkenende IV was het Nederlandse kabinet van 22 februari 2007 tot 14 oktober 2010. Het werd gevormd door de politieke partijen Christen-Democratisch Appèl (CDA), Partij van de Arbeid (PvdA) en de ChristenUnie (CU) na de Tweede Kamerverkiezingen van 2006. Het kabinet-Balkenende IV was een meerderheidskabinet dat zowel in de Eerste Kamer en Tweede Kamer kon rekenen op een geringe meerderheid. Het kabinet-Balkenende IV was het eerste kabinet waarin de ChristenUnie regeringsdeelname had.

Kabinet Balkenende IV
Kabinet Balkenende IV

Het kabinet besteedde de eerste honderd dagen van de regeerperiode grotendeels aan het rondreizen door het land, om in contact te treden met maatschappelijke organisaties. 

Deze campagne heette "Samenwerken aan Nederland". 

Het leidde tot ergernis van de parlementaire oppositie, die (in de woorden van D66–Tweede Kamer fractievoorzitter Alexander Pechtold) 'buitenspel' meende te staan. Nieuw beleid werd pas gepresenteerd op Prinsjesdag (18 september 2007) en werd effectief in 2008 tot die tijd was Balkenende IV op het gebied van wetgeving en beleid vooral een de facto voortzetting van Balkenende III.

Het idee voor een ontmoetingscampagne zoals de honderd-dagenperiode werd al in 2002 geopperd door toenmalig partijleider van de PvdA Ad Melkert, maar niet uitgevoerd omdat de PvdA in de oppositie belandde. 

Noemenswaardige gebeurtenissen die buiten het kabinet om plaatsvonden, waren de kredietcrisis vanaf 2007 en de uitkomst van de islamkritische film Fitna van Geert Wilders in maart 2008. (Bron).

Geert Wilders greep zijn kans niet en valt nu definitief van zijn voetstuk, het is gedaan met zijn politieke loopbaan!

Onderzoeksrapport naar de effectiviteit van de plannen van Vogelaar

In mei 2009 verscheen een eerste onderzoeksrapport naar de effectiviteit van de plannen van Vogelaar en het kabinet Balkenende IV, het onderzoek werd niet gedaan in opdracht van het ministerie van VROM, het ministerie waar Vogelaar onder viel, maar in opdracht van het ministerie van Economische Zaken

In het rapport, met de titel 'De Baat op Straat', werd onderzocht welk effect de investeringen van woningcorporaties hadden op overlast, onveiligheid en verloedering in een buurt. Hierbij maakten de onderzoekers onderscheid tussen sociale en fysieke investeringen

De conclusie was dat de effectiviteit van sociale investeringen niet aantoonbaar was, deze investeringen hadden geen meetbaar effect. Bij fysieke maatregelen waren positieve effecten wel aantoonbaar, vooral de verkoop van sociale huurwoningen had een positief effect op de leefbaarheid van een buurt. Blijkbaar voelden mensen zich meer betrokken bij hun woning en hun buurt als de woning hun eigendom is. Ook nieuwbouw (duurdere huurwoningen en koopwoningen) in bestaande buurten met vooral sociale huurwoningen had een gunstig effect op de leefbaarheid. 

Dat effect kwam volgens het onderzoek door verandering in de samenstelling van de bevolking. Uit het onderzoek bleek verder dat onderhoud van woningen in probleemwijken leidde tot een meetbare afname van problemen in de wijk. Investeringen door corporaties hebben volgens de onderzoekers dan ook vooral zin als ze gericht zijn op fysieke aspecten zoals verkoop van sociale huurwoningen, herstructurering (nieuwbouw) en onderhoud. 

Sociale investeringen door corporaties zoals buurtbarbecues, buurtcomités en buurtregisseurs hadden geen meetbaar effect. De onderzoekers adviseerden de corporaties daarom hun geld te besteden aan fysieke activiteiten. (Bron).

Waardoor is Ella Vogelaar depressief geworden?

Op 14 november 2008 stapte minister voor Wonen, Wijken en Integratie Ella Vogelaar (PvdA) op nadat zij het vertrouwen van haar partij had verloren. Volgens partijleider van de PvdA Wouter Bos was er een situatie ontstaan waarin het voor haar niet langer mogelijk was "gezagsvol en effectief" op te treden.

In een persconferentie gaf minister Ella Vogelaar te kennen zichzelf niet te herkennen in de kritiek dat haar beleid en optreden niet overtuigend waren. Zij was van mening dat ze juist op de goede weg was en had graag nog door willen gaan als minister. 

Ze wordt die dag opgevolgd door voormalig Amsterdams gemeenteraadslid Eberhard van der Laan (PvdA), die tot dan werkzaam is als advocaat bij het advocatenkantoor "Kennedy Van der Laan". (Bron).

Ella Vogelaar (1949-2019): Vakbondsvrouw met een drive (zie bron)
Ella Vogelaar (1949-2019): Vakbondsvrouw met een drive (zie bron)

Ella Vogelaar was wellicht goed op de hoogte van de informatie in het onderstaande artikel:

"Het is een kwestie van tijd en dan valt het hele kaartenhuis in elkaar."

ONZE NIEUWSTE ARTIKELEN