Vertaal deze pagina naar:

BOODSCHAP VOOR NEDERLANDS MINISTER PRESIDENT MARK RUTTE

16-10-2023

Vanuit Aartsengel Michaël vragen wij Nederlands Minister President Mark Rutte, waarin Jezus Christus is gekomen, om de oorlog in Israël per direct te stoppen en Micha Kat hierop per direct vrij te laten uit de gevangenis.

Aartsengel Michaël (Sint-Michiel) komt voor in zowel het Oude als het Nieuwe Testament en ook in de Koran. Daarom heeft Michaël voor zowel Joden, Christenen en Moslims een heilige betekenis.

Beste minister-president Mark Rutte,

U bent in Jezus Christus gekomen (zie foto),

Ik wil u vragen om op grond van de inhoud van deze "waarheidsbrief" aan Ruud Rietveld (zie foto) per direct een gesprek aan te gaan met uw politieke partijgenoot Belgisch premier Alexander de Croo (Open Vld/ALDE) en zijn politieke partijgenoot voormalig Belgisch premier en huidig president Charles Michel (MR/ALDE) van de Europese Unie (voorzitter van de Europese Raad) met het verzoek om op niveau van België en op niveau van de Europese Unie per direct te beslissen dat België per direct uitvoering moet geven aan het vanaf 25 januari 1944 van kracht zijnde politieke testament van de Belgische koning Leopold III, waartoe Mark Rutte, Alexander de Croo en Charles Michel als ook hun politieke partij "VVD/Open Vld/MR/ALDE" op grond van het op 19 april 1839 gesloten Verdrag van Londen en de Belgische Grondwet al vanaf 1839 grondwettelijk verplicht zijn (LEES HIER, HIER, HIER). Daarmee heeft het land België (na 105 jaar) zijn neutraliteit en soevereiniteit weer terug met als basis de Belgische Grondwet die op 10 november 1918 van kracht was, aangevuld met de tien geboden van God. Alle landen die het op 19 april 1839 gesloten Verdrag van Londen hebben ondertekend zijn wettelijk verplicht om deze neutraliteit en soevereiniteit van België te erkennen. Daar ligt dan ook de basis dat eerst alle 27 landen van de Europese Unie en daarna alle 193 landen van de Verenigde Naties deze neutraliteit en soevereiniteit van België overnemen met dezelfde Belgische Grondwet die op 10 november 1918 van kracht was, aangevuld met de tien geboden van God, met een eigen grondwettelijk hof in elk land die de naleving daarop moet toetsen. Paus Franciscus, als plaatsbekleder van Jezus Christus, heeft de "Goddelijke plicht" om per direct naar het graf van mijn vrouw Annelies op de begraafplaats H. Martinus te Olland te komen om haar Heilig te verklaren, waarna zij met terugwerkende kracht vanaf 2 november 2021 kan overlijden en haar ziel de rust krijgt die Jezus Christus haar heeft beloofd. Vanuit de begraafplaats H. Martinus te Olland kan Paus Franciscus vervolgens doorreizen naar Onze-Lieve-Vrouwebasiliek te Tongeren om zich daar te vestigen, om vanuit de soevereine staat België als opvolger van apostel Petrus (tweede paus) de gehele wereld te redden van dit menselijk kwaad, waarmee hij zichzelf uit zijn "ballingschap" in het dwergstaatje Vaticaanstad heeft bevrijd.

Jezus Christus vertrouwt erop dat hiervoor bestuurlijk verantwoordelijk minister president Mark Rutte direct uitvoering geeft aan deze "Goddelijke boodschap".

Voor meer feitelijke, wettelijke en inhoudelijke informatie, verwijzen wij u naar de volgende links op De Nieuwe Media (https://www.de-nieuwe-media.nl/, lees daarin ook de links en dieplinks).

Links over de oorlog in Israël met de oplossing

https://www.de-nieuwe-media.nl/l/wanneer-mr-president-charles-michel-van-de-europese-unie-toestaat-dat-deze-goddelijke-waarheid-in-de-kwaliteitskrant-de-standaard-komt-dan-is-het-afgelopen-met-de-oorlogen-in-israel-en-oekraine-en-redt-hij-daarmee-miljoenen-mensenlevens/

https://www.de-nieuwe-media.nl/l/zodra-in-andere-kranten-de-waarheid-ook-naar-buiten-komt-over-de-zionisten-de-nep-joden-khazaren-is-het-afgelopen-met-de-oorlogen-in-israel-en-oekraine-en-worden-daarmee-miljoenen-mensenlevens-gered/

https://www.de-nieuwe-media.nl/l/alle-acht-miljard-wereldbewoners-behoren-dit-te-weten/

Link over journalist Micha Kat

https://www.de-nieuwe-media.nl/l/wie-behoort-er-in-de-gevangenis-te-zitten-is-dat-micha-kat-of-zijn-dat-de-hiervoor-bestuurlijk-verantwoordelijke-ministers-stef-blok-vvd-van-economische-zaken-en-klimaat-als-ook-zijn-opvolger-micky-adriaansens-vvd/

Micha(ël) -- (Aartsengel Michaël is de bekendste onder de engelen. Aartsengel Michaël (Sint-Michiel) komt voor in zowel het Oude als het Nieuwe Testament en ook in de Koran. Daarom heeft Michaël voor zowel Joden, Christenen en Moslims een heilige betekenis (LEES HIER).

Vanuit Aartsengel Michaël vragen wij Nederlands minister president Mark Rutte, waarin Jezus Christus is gekomen, om de oorlog in Israël per direct te stoppen en Micha Kat hierop per direct vrij te laten uit de gevangenis.

In afwachting van de beslissing daarop van Mark Rutte persoonlijk, voorzien van zijn persoonlijke handtekening, te versturen aan het Ecologisch Kennis Centrum B.V. t.a.v. A.M.L. van Rooij 't Achterom 9, 5491 XD Sint-Oedenrode, met een kopie daarvan te versturen naar onze e-mail a.vanrooij53@gmail,com, verblijven wij,

Met vriendelijke groeten,

Ecologisch Kennis Centrum B.V. (KvK-nummer: 16090111),

wettelijk gevestigd op het adres 't Achterom 9A, 5491 XD Sint-Oedenrode.

voor deze haar directeur A.M.L. van Rooij (BSN: 0933.91.225),

wettelijk wonende in zijn woning op het adres 't Achterom 9, 5491 XD Sint-Oedenrode.

(e-mail: a.vanrooij53@gmail.com)

Kopiehouders:

  • Paus Franciscus, als plaatsbekleder van Jezus Christus van de Rooms-Katholiek kerk, met het verzoek om deze "Goddelijke boodschap" per direct over te brengen naar alle bisschoppen van de Rooms-Katholieke kerk op aarde in een voor hen leesbare taal, met de opdracht om deze "Goddelijke boodschap" door alle Rooms-Katholieke priesters aan alle ruim 1,4 miljard Rooms-Katholieke gelovigen uit te dragen
  • Belgische Aartsbisschop Luc Terlinden van de aartsbisdom Mechelen-Brussel en primaat van de Belgische kerkprovincie, met verzoek om deze "Goddelijke boodschap" per direct te bespreken in een speciaal daarvoor bij elkaar te roepen bisschoppensynode onder voorzitterschap van de thans nog in het dwergstaatje Vaticaanstaat in "ballingschap" verblijvende paus Franciscus.

  • Pastoor-deken Eric Reynders in Onze-Lieve-Vrouwebasiliek van het dekenaat Tongeren met het verzoek om dit door te sturen naar zijn voorganger pastoor-deken Rik Palmans aan wie ik op 10 mei 2010 heb kenbaar gemaakt dat ik op die dag vanuit de Onze-Lieve-Vrouwebasiliek in Tongeren met een verschijning vanuit Maria een "Goddelijke opdracht" heb verkregen, die met deze "Goddelijke boodschap" is voltooit.

  • Secretaris-Generaal António Manuel van de Verenigde Naties, namens deze de Special Procedures Division, OHCHR-UNOG, 8-14 Avenue de la Paix, 1211 Genève 10, Zwitserland, van de Verenigde Naties, met het verzoek om deze "Goddelijke boodschap" per direct over te brengen aan alle Staatshoofden en alle Regeringen in alle 193 landen van de Verenigde Naties.

  • Nederlands Minister-President Mark-Rutte met het verzoek om deze "Goddelijke boodschap" per direct over te brengen aan Koning Willem-Alexander, Koningin Maxima, aan alle ministers en staatssecretarissen in het Kabinet-Rutte IV, aan alle 150 Tweede Kamerleden, aan alle 75 Eerste Kamerleden, aan alle commissarissen van de koning, aan alle burgemeesters, aan alle watergraven en aan de voorzitters van alle Nederlandse politieke partijen.

  • Alle 150 leden van de Nederlandse Tweede Kamer der Staten-Generaal met het verzoek om deze "Goddelijke boodschap" per direct over te brengen aan alle leden van hun politieke partijen, waarvoor zij in de Tweede Kamer zitten.

  • Aan Belgisch premier Alexander De Croo met het verzoek om deze "Goddelijke boodschap" per direct over te brengen aan koning Koning Filip, aan Elisabeth van België in haar hoedanigheid als Hertogin van Brabant, aan alle ministers en staatssecretarissen in de regering-De Croo, aan alle 150 Volksvertegenwoordigers in De Kamer, aan alle 60 senatoren in de Senaat, aan de minister-president en alle ministers in de Vlaamse Regering, aan alle 124 volksvertegenwoordigers in het Vlaams Parlement, aan de minister-president en alle ministers in de Waalse Regering, aan alle 75 Volksvertegenwoordigers in het Waals Parlement, aan de minister-president en alle ministers van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering, aan alle 89 Volksvertegenwoordigers in het Brussels Hoofdstedelijk Parlement, aan de minister-president en alle ministers van de Franse Gemeenschapsregering, aan alle 94 Volksvertegenwoordigers in het Parlement van de Franse Gemeenschap, aan de minister-president en alle ministers van de regering van de Duitstalige Gemeenschap, aan alle 25 Volksvertegenwoordigers van het Parlement van de Duitstalige Gemeenschap, aan alle gouverneurs, aan alle burgemeesters en aan alle voorzitters van alle Belgische politieke partijen.

  • Aan alle partijvoorzitters van in De Kamer zittende Politieke Partijen (fracties), zijnde: Bart De Wever (N-VA), Jean-Marc Nollet,Nadia Naji, Jeremie Vaneeckhout (Ecolo-Groen), Georges-Louis Bouchez (MR), Paul Magnette (PS), Tom van Grieken (VB), Sammy Madhi (cd&v), Raoul Hedebouw (PVDA-PTB), Tom Omega (Open Vld), Conner Rousseau (Vooruit), Maxime Prévot (Les Engagés), François De Smet (DéFI), Jean-Marie Louis Dedecker (Onafhankelijke) en Emir Kir (Onafhankelijke) met het verzoek om deze "Goddelijke boodschap" per direct over te brengen aan alle leden van hun politieke partijen.

  • President Charles Michel van de Europese Unie als voorzitter van de Europese Raad met het verzoek om deze "Goddelijke boodschap" per direct te bespreken in een speciaal daarvoor bij elkaar te roepen Europese Raad onder voorzitterschap van president Charles Michel met de te brengen boodschap dat per direct uitvoering zal worden gegeven aan het vanaf 25 januari 1944 van kracht zijnde politieke testament van de Belgische koning Leopold III, waartoe België als EU-lidstaat en daarmee ook alle overige EU-lidstaten op grond van het op 19 april 1839 gesloten Verdrag van Londen en de Belgische Grondwet al vanaf 1839 grondwettelijk verplicht zijn (LEES HIER, HIER, HIER).Tevens richten wij aan president Charles Michel van de Europese Unie het verzoek om deze "Goddelijke boodschap" in een voor hen leesbare taal per direct over te brengen aan voorzitter Ursula von der Leyen en alle 27 Eurocommissarissen in de Europese Commissie van de Europese Unie en aan voorzitter Roberta Metsola en alle 705 leden in het Europees Parlement.

  • Vanuit de Heilige Geest aan alle 8 miljard wereldbewoners in alle wereldtalen.