Vertaal deze pagina naar:

DE NIEUWE MEDIA

Wij publiceren het èchte en ware Nieuws in onze Waarheidskrant.

Wij, De Nieuwe Media, publiceren het èchte en ware Nieuws, wat de omgekochte media (TV, radio, grote omgekochte kranten) in Nederland, België en de rest van de wereld met opzet voor U verzwijgen en/of verdraaien.

You can translate our digital Truth Newspaper 'De Nieuwe Media' into your own language using a tool (see above).

De Missie van De Nieuwe Media:

De Missie van De Nieuwe Media is onze lezers bekrachtigen met de Geest van Jezus (het Christus bewustzijn) en van Vrijheid. Een ieder die zich niet tijdig bekeerd zal moeten verschijnen voor het Tribunaal van Gerechtigheid. 

Gerechtigheid zal binnenkort gaan geschieden,
zowel op onze aarde als in de hemel (geesteswereld).

ONZE NIEUWSTE ARTIKELEN

Onze pen is scherper dan het zwaard!

Wij worden door de staat en de kerk reeds jarenlang verschrikkelijk voorgelogen. Hoe lang laat U zich nog onderdrukken, vergiftigen en afpersen door een corrupte organisatie wat zichzelf overheid noemt? Informeer Uzelf! 

Lees, bestudeer en deel onze artikelen, zodat we massaal ontwaken en verder gaan ontwaken.

Wij zijn zelf de verandering!

Wij zijn zelf de creators van ons aardse bestaan met een vrije wil. Gebruik je eigen goddelijke gaven, liefde, talenten, kennis, expertise, handvaardigheden en middelen in teamverband en maak gebruik van de gezamenlijke kennis, expertise en krachten. Dan gaan we bergen verzetten in onze toekomst en komt er eindelijk voorspoed en wereldvrede.

Gods Wil Zal Geschieden.

Steun onze Waarheidskrant, De Nieuwe Media

Steun ons wanneer dat in Uw financiële mogelijkheden ligt. Want met Uw ondersteuning kunnen wij aan U het Vrije woord blijven verkondigen in ons prachtige paradijs, wat momenteel ernstig bedreigd wordt door wereldwijde vergiftigingen. We kunnen spoedig met Uw steun de hemel op aarde bezorgen, wij dienen dan massaal en snel te gaan ontwaken en dat is de Missie van onze Waarheidskrant De Nieuwe Media, helpt U mee? 

Vroeger was onze aarde een paradijs, werk eraan mee om dat te gaan bewerkstelligen door de waarheid in het licht te zetten over het addergebroed wat jarenlang over de mensheid heerste door middel van een slavernij- en geldsysteem, zonder dat de slaven daar besef van hebben/hadden.

Deel onze website, De Nieuwe Media, met al Uw bekenden wanneer U (nu) financieel echt niets kunt missen of wanneer U geen donatie wilt of kunt doen. Dan plant U mede namens ons toch vele zaadjes bij de nietsvermoedende bevolking. 

Wij ontvangen géén subsidies en ontvangen géén (r)overheidssteun!

U stimuleert tevens met Uw bijdrage een steeds betere kwaliteit en verdere verspreiding van onze Waarheidskrant, artikelen, overtuigingen en geluiden. In een tijd als deze, in een tijd van grote veranderingen, is de behoefte aan betrouwbare informatie minstens zo groot als aan ontspanning. Onze Waarheidskrant, De Nieuwe Media, publiceert de feiten zoals ze zijn, zoals de waarheid werkelijk is; in heldere taal, met onderbouwingen en zonder taboes. 

Als lid bent U zelf de drijvende kracht achter onze onafhankelijke journalistiek. 

Steun ons door een donatie over te maken middels de onderstaande link, dank U wel.

https://steunactie.nl/actie/steun-onze-waarheidskrant-de-nieuwe-media/

Alarm... U wordt vergiftigd!

Lees ons onderstaande artikel, zodat U ook op de hoogte bent en mee gaat helpen in oplossingen.

Bekijk en beluister ook de onderstaande video die Ad van Rooij reeds eerder maakte.

Databank Ecologisch Kennis Centrum B.V.

Wij informeren U sinds 25 april 2024 ook middels de DATABANK EKC, die beschikbaar wordt gesteld door ingenieur Ad van Rooij, (directeur van het Ecologisch Kennis Centrum B.V.).

Klik op de paarse link voor de DATABANK van het EKC.


U dient eerst lid te worden om de Databank van het Ecologisch Kennis Centrum in te kunnen zien.

"ONDERMIJNING VAN HET VERDRAG VAN LONDEN BIJ KONINKLIJK BESLUIT DOOR DE CONSTITUTIONELE MONARCHIE VAN NEDERLAND".

In het verleden is een staatsgreep geweest door het Verdrag van Londen te ondermijnen, daarom is de wereld zoals die is geworden, ziek en verdorven. Tevens hebben we te maken met een illegaal Nederlands koningshuis.

Bij de Nederlandse regering is het bekend, lees het onderstaande artikel voor meer info.

Tip: Kopieer de onderstaande PDF op een USB-stick, zodat U het bewijsmateriaal zelf ook in eigen handen heeft.

Lees en bestudeer de zeer belangrijke PDF met alle bewijzen over de staatsgreep (153 blz.).

Alles gaat veranderen in onze Wereld zoals wij die nu kennen.

Ons hele aardse leven gaat op de schop, wij staan nu voor zeer grote beproevingen en uitdagingen. Onze wereld wordt momenteel bevrijd van de 13 satanische bloedlijnen en het oude fiat geldsysteem wordt gestopt, waarin geld uit het niets kon worden gemaakt. Het ligt aan U, aan onze samenleving, wanneer we de moderne slavernij die tot heden gaande is definitief kunnen afschaffen. De patriots (vrijheidsstrijders) zijn reeds zover, maar vele anderen in onze samenleving (nog) niet.

Informeer Uzelf zodat we ons massaal kunnen gaan bevrijden van het addergebroed (duivels) in onze wereld.

We hebben contact met buitenaardsen die nu hun kennis en technologie aan ons willen doorgeven.

Tip: Ga Uzelf ook informeren door onze artikelen te lezen en te bestuderen.

Wees voorbereid op De Nieuwe Wereld 🍀 die eraan zit te komen.

Word lid van De Nieuwe Media

Wij brengen dagelijks het èchte en ware Nieuws in Nederland, België en ook in de rest van onze wereld. 

Onze website kan door iedereen eenvoudig vertaald worden in alle wereldtalen, zodat iedereen onze boodschap en het vrije woord kan lezen. Onze digitale krant van De Nieuwe Media kunt U middels onze vertaalmodule (zie geheel bovenaan) vertalen in Uw eigen moedertaal, zodat iedereen zichzelf kan informeren met de waarheden. 

Onze nieuwsartikelen hebben betrekking op de transitie (overgang) van de Oude Wereld naar De Nieuwe Wereld. Het doel van onze Waarheidskrant is onze lezers bewust te maken van hun aardse leven en contact met onze bron.

Religie is een vermomde vorm van Satanisme, wat tot heden in stand wordt/werd gehouden door de eigen Staat en Kerk.

Geen enkele wet is tot heden rechtsgeldig in onze wereld, behalve de "Tien Geboden van God". 

Het is nu aan de wereldbevolking zelf om het roer om te gooien in onze wereld, naar een wereld van liefde en respect voor alles wat leeft. Vanaf 15 december 2023 gelden de "Tien Geboden van God" in onze wereld en vanaf 1 januari 2024 zijn de "Tien Geboden van God" in alle landen van de wereld ingeluid. Wat moet er nu nog meer gebeuren zodat de wereldbevolking opstaan tegen hun onderdrukkers? 

Het is nu aan de bevolking 'We The People' om te gaan ontwaken in de wereld waarin we leven.

Tip: Lees en bestudeer het onderstaande persbericht, (ook de PDF):

VANAF 1 JANUARI 2024 IS DE WERELDVREDE INGELUID EN DIENEN DE "TIEN GEBODEN VAN GOD" ALS DE ENIGE GRONDWET IN ALLE LANDEN VAN DE WERELD TE WORDEN NAGELEEFD TOT IN DE EEUWIGHEID.

Het is paus Franciscus die met de hulp van de Alvader (God) als "Plaatsbekleder van Jezus Christus op Aarde" het hoogste wereldlijk gezag van de Rooms-Katholieke kerk in alle 193 landen van de Verenigde Naties (als ook in alle overige landen in de wereld) vanaf 15 december 2023 heeft teruggenomen. Dit betekent dat daarmee de "Tien geboden van God" vanaf 15 december 2023 als "Goddelijke Grondwet" in alle landen van de wereld van kracht is en in de eeuwigheid van kracht zal blijven. In 1528 verkocht bisschop Hendrik van Beieren 't Oversticht (thans Overijssel, Drenthe en de Stad Groningen met daaronder de grote gasvoorraden) aan Keizer Karel V van het Heilige Roomse Rijk.

Is dit nu in het bezit van de familie van Vollenhoven?

"DE TIEN GEBODEN VAN GOD"

Het koninkrijk van God is de realiteit van Gods heerschappij die is gekomen in de harten van alle mensen die geloven in Jezus Christus. Het is geen zichtbaar koninkrijk, zoals een aardse regering. Gods koninkrijk is in ons innerlijk. Het is een geestelijke realiteit, die we ervaren door de Heilige Geest.

ONZE NIEUWSTE ARTIKELEN

Klik hier voor onze eerdere artikelen >>