Vertaal deze pagina naar:

WEG MET DICK SCHOOF: EIS EEN BETROUWBARE MINISTER-PRESIDENT (PREMIER)

03-06-2024

Ad van Rooij mailde: "Bedankt voor het tekenen van mijn petitie".

Teken ook deze petitie: https://www.petities.com/dick_schoof_niet_mijn_premier

Dick Schoof, ex-baas van de AIVD, ex-baas van onze nationale afluisterclub in de hoedanigheid van Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding en Veiligheid (NCTV), en oud-directeur van de IND, is bij uitstek niet iemand die de gepolariseerde samenleving kan verbinden. 

Hij is juist iemand die in de schimmige krochten van de vierde macht is opgeklommen en zijn sporen heeft verdiend met het tegenwerken van een open en eerlijke democratie. 

Opnieuw is het volk belazerd en kunnen de strategische stemmers hun wonden gaan likken. De socialistische bureaucraten hebben het spel geweldig gespeeld. 

De vermeende stem tegen het establishment ontploft in het gezicht van hardwerkend Nederland. Want één ding staat vast. Met Dick Schoof in het Torentje is de machtsovername compleet.

Ad van Rooij stuurde op 3 juni 2024 de volgende e-mail naar de onderstaande e-mailadressen:


Van: Ad van Rooij <a.vanrooij53@gmail.com>

Date: ma 3 jun 2024 om 10:01

Subject: Re: FW: Bedankt voor het tekenen van mijn petitie / weg met Dick Schoof: Eis een Betrouwbare Minister-President

To: WPM Visser <wpmvisser@live.nl>

Cc: Nico van den Ham <nico.vandenham@gmail.com>, frank.delo@hotmail.com <frank.delo@hotmail.com>, Jan Scholten - Waagmeesters Bedrijfs Advies <info@bedrijfsadviseur.nl>, Tim Sijm <sijmtim@gmail.com>, Peters, APH (Toon) <toon.peters@zuyd.nl>, Aad Boudewijn <aadbobcat@live.nl>, Dolf Van Der Veldt <aimvanderveldt@gmail.com>, Adri Kleijn <adri.kleijn86@gmail.com>, Henk van den Bos <hwvdbos62@gmail.com>, jos de boer <jos@deboerwestwoud.nl>, cees laan <ceeskarlaan@quicknet.nl>, Corus Steel <ruudrietveldvertelt@hotmail.com>, Ad van Velzen <mijnpleidooi@gmail.com>, info@abocat.nl <info@abocat.nl>, VJIV - Gonnie Akkermans <g.akkermans@vjiv.nl>, frank.bark@politie.nl <frank.bark@politie.nl>, Bert Maathuis <bertmaathuis@gmail.com>, bestuurssecretariaat@schagen.nl <bestuurssecretariaat@schagen.nl>, bestuurssecretariaat Stede Broec <bestuurssecretariaat@stedebroec.nl>, Bos, C. van den (Kees) <k.vandenbos@uu.nl>, curator.fraude@gmail.com <curator.fraude@gmail.com>, camil.driessen@gmail.com <camil.driessen@gmail.com>, Dr. Ir. E. Deetman <e.deetman@casema.nl>, gemeentebestuur@castricum.nl <gemeentebestuur@castricum.nl>, P.J.J. Vreeker <p.vreeker@chaudebry.nl>, Carola Schouten <c.schouten@tweedekamer.nl>, Cees Fit <c.fit@ziggo.nl>, Cees Langedijk <c.langendijk@belastingdienst.nl>, Transparency International Nederland <communicatie@transparency.nl>, leo j.j. dorrestijn <dorrestijn.ljj@home.nl>, Wim Dankbaar <dank@xs4all.nl>, danielle.kool@politie.nl <danielle.kool@politie.nl>, alex.datema@rabobank.nl <Alex.Datema@rabobank.nl>, Dagelijkse Standaard <redactie@dagelijksestandaard.nl>, a.daalder@wodc.nl <a.daalder@wodc.nl>, GerardSanderink@gmx.de <GerardSanderink@gmx.de>, jose Eustatia <joseeustatia@gmail.com>, erics timmer&montagewerken <info@erics-timmerwerken.nl>, Divera Visser <elviravisser@icloud.com>, eddywijnker@gmail.com <eddywijnker@gmail.com>, Edwin Beckrop <edwin@jouwteambuilders.nl>, edith schildknegt <edith.schildknegt@uwv.nl>, Ed Dekker <verslaggeving@nhd.nl>, Eric Horssius <e.horssius@krantz-polak.nl>, Eric Steltenpool <eric@gambakker.nl>, Rottweiler Princess & Ivory <eldornl@gmail.com>, f.m.weerwind@minjenv.nl <f.m.weerwind@minjenv.nl>, Jan Falkowski <janpolbrzozie@interia.pl>, fraude@rabobank.nl <fraude@rabobank.nl>, Fiod ECD kantoor Zwolle <faillissementsfraude@belastingdienst.nl>, Ferdi Schrooten <ferdi.schrooten@gmail.com>, Follow the Money <info@ftm.nl>, gjj.beukeveld@ziggo.nl <gjj.beukeveld@ziggo.nl>, Lensvelt - Mulders, prof. dr. G.J.L.M. - WODC <g.j.l.m.lensvelt@wodc.nl>, griffiearnhemleeuwarden <griffiearnhemleeuwarden@raadvandiscipline.nl>, Gert-Jan.Poelman@rabobank.nl <Gert-Jan.Poelman@rabobank.nl>, hclemens <hclemens@xs4all.nl>, Hessel Zijlstra <info@zfb.nu>, Kabinet HOvJ (FP Amsterdam) <kabinetfp@om.nl>, Hans Slaman <h.slaman@ispbv.nl>, Hasanian, mr. M. - BD/DRB/SBA <m.hasanian@minjenv.nl>, bureau@haagseorde.nl <bureau@haagseorde.nl>, john@huibertsbloembollen.nl <john@huibertsbloembollen.nl>, Henk Ziengs | Ziengs <h.ziengs@ziengs.nl>, Jacob Vlaar <info@andersbelicht.org>, Johannes van Waardenburg <J.vanWaardenburg@outlook.com>, john.bootsman@bokostables.com <john.bootsman@bokostables.com>, j Langeslag <kavb@kavb.nl>, Karel koper <k.koper@koperbv.nl>, Koos en Nel kreuk <nelenkoos@maatschapkreuk.nl>, Klachtencoördinator (Rechtbank Noord-Holland) <klachtencoordinator.rb-nho@rechtspraak.nl>, klachtencoordinator.rb.mnl@rechtspraak.nl <klachtencoordinator.rb.mnl@rechtspraak.nl>, klachtencoordinator <klachtencoordinator@afm.nl>, klachten.rbdh@rechtspraak.nl <klachten.rbdh@rechtspraak.nl>, Leo Boon <lmjcboon@gmail.com>, postbus.MCBZK@minbzk.nl <postbus.MCBZK@minbzk.nl>, Mailbox Woo Rechtspraak (Rvdr 's-Gravenhage) <woo@rechtspraak.nl>, Dijkstra, Meine <m.dijkstra@pelsrijcken.nl>, J van Meel <jgmvanmeel@gmail.com>, Nady Zaky Mob. <nadyzaky1@gmail.com>, Nady Zaky قل كلمتك <spreekUwoord@gmail.com>, h.c.naves@rechtspraak.nl <h.c.naves@rechtspraak.nl>, Post Nationale ombudsman <post@nationaleombudsman.nl>, Informatiepunt | De Nederlandse Orde van Advocaten <informatiepunt@advocatenorde.nl>, Vrij Nederland <info@mail.vn.nl>, Centrale Planning <centraleplanning@noppesmail.nl>, orde@aova.nl <orde@aova.nl>, Fraudehelpdesk Onderzoek <fraudehelpdeskonderzoek@mailgb.rnmk.com>, j.j.Oord@rn.rabobank.nl <j.j.oord@rn.rabobank.nl>, Pas, J.M.J. van de (Jan) <J.M.J.vandePas@uu.nl>, Jan Parmentier <japarmentier49@gmail.com>, Paul Quekel <plgquekel@hotmail.com>, f.a.paardekooper@minfin.nl <f.a.paardekooper@minfin.nl>, Veldhuis, Reimer <rw.veldhuis@pelsrijcken.nl>, politiek@trouw.nl <politiek@trouw.nl>, postbus@eerstekamer.nl <postbus@eerstekamer.nl>, Wisniewski, A. (Rechtbank Noord-Nederland) <a.wartena-wisniewski@rechtspraak.nl>, griffiedenhaag@raadvandiscipline.nl <griffiedenhaag@raadvandiscipline.nl>, Voorlichting Raad van State <voorlichting@raadvanstate.nl>, raad@rvdj.nl <raad@rvdj.nl>, griffieamsterdam <griffieamsterdam@raadvandiscipline.nl>, griffier@tweedekamer.nl <griffier@tweedekamer.nl>, René Graafsma <mail@renegraafsma.nl>, Redactie ZEMBLA <zembla@mailing.bnnvara.nl>, resortparket.denhaag@om.nl <resortparket.denhaag@om.nl>, redactie powned <redactie@powned.tv>, redactie nhd <redactie.wef@nhd.nl>, secretariaat@collegevantoezichtnova.nl <secretariaat@collegevantoezichtnova.nl>, Secretariaat WODC <secretariaat@wodc.nl>, Secretariaat JZ <secr.jz@uu.nl>, Secretariaat <redactie@vn.nl>, Wim Klink <klink@solcon.nl>, Sam Veldboer <veldboeragrex@planet.nl>, Theo de Geus <theodegeus@quicknet.nl>, theovdgulik@gmail.com <theovdgulik@gmail.com>, Michel Moeijes <a.g.moeijes@tanger.nl>, Jaremba, U. (Urszula) <u.jaremba@uu.nl>, Dick Georg <uwvfraudeenvernedering@gmail.com>, judith.uitermark@partijnieuwsociaalcontract.nl <judith.uitermark@partijnieuwsociaalcontract.nl>, unive.adviescentrum@unive.nl <unive.adviescentrum@unive.nl>, Rudolf Rietveld <ruud.rietveld20@gmail.com>, rustenburg@kavb.nl <rustenburg@kavb.nl>, veiligheid@schagen.nl <veiligheid@schagen.nl>, Yvonne Valten <yvonne.valten@gmail.com>‬

"Ich habe es nicht gewusst" is niet meer aan de orde.

We moeten het even hebben over Dick Schoof, de man die door Wilders en zijn coalitiepartners naar voren is geschoven als nieuwe premier van Nederland.

Spin in het web van de Nederlandse deep state

Veel mensen zullen de naam Schoof nog niet eerder hebben gehoord. Zijn politieke profiel is namelijk beperkt. Maar achter de schermen is Schoof de spin in het web van wat zich het best laat omschrijven als de Nederlandse deep state.

Schoof heeft jarenlang topposities bekleed in het ambtenarenapparaat van Rutte. Eerst als architect van de Nationale Politie, later als baas van de NCTV en directeur-generaal van de AIVD. Het is dan ook geen verrassing dat hij tijdens zijn eerste persconferentie Rutte noemde als "vorm van inspiratie in de manier waarop hij dingen doet". Schoof is tevens ruim 30 jaar lid geweest van de PvdA.

Als vertrouweling van het kartel en als belangrijke speler in de best ingelichte kringen van de overheid heeft Schoof zich altijd voorstander getoond van de EU, de NAVO en het radicale klimaatbeleid. Als AIVD- en NCTV-baas heeft hij zich van burgerrechten nooit iets aangetrokken.

Belichaming van het oude kartelsysteem

Wie met een stem op Wilders dacht te kiezen voor iets nieuws, komt bedrogen uit. Schoof is de belichaming van het oude kartelsysteem dat ons land al decennia in zijn greep heeft. Het spijt ons dit slechte nieuws te moeten brengen, maar dit wordt gewoon een Rutte 2.0.

Nieuwe verkiezingen op 6 juni 2024

Gelukkig is er ook goed nieuws volgens het Forum voor Democratie (FvD). Op donderdag 6 juni zijn er weer verkiezingen. Nederland kiest op die datum de afvaardiging in het Europees Parlement. Het is volgens het Forum voor Democratie cruciaal dat we een duidelijk signaal afgeven en ditmaal échte verandering bewerkstelligen. Geen oude gezichten meer, maar nieuwe mensen met frisse ideeën. Ga dus stemmen op 6 juni - en overtuig zoveel mogelijk mensen om hetzelfde te doen.

We gaan het zien en beleven wie de plaatsen deze keer in zullen gaan nemen.

Beluister de video over Dick Schoof in de onderstaande link.

https://t.me/GesaraNederland/18085

Zo God Wil Zal Gaan Geschieden.

EEN BRANDENDE VRAAG OVER DICK SCHOOF AAN DE POLITIEKE PARTIJEN PVV, NSC EN BBB IN NEDERLAND (PEDOLAND)

Als de politieke partijen PVV, NSC en BBB kennis hadden gehad van deze informatie over Secretaris-generaal Dick Schoof van het ministerie van Justitie en Veiligheid, zouden zij hem dan toch nog willen hebben als Minister-President van Nederland? Wij vragen het aan henzelf.

De grootste Klokkenluider van Nederland, safety manager Ad van Rooij​ van Philips, stuurde ons, de redactie van De Nieuwe Media, op 30 mei 2024 een e-mail (zie afbeelding hieronder als bewijsstuk) met daarin zijn brandende vraag die hij aan diverse Nederlandse politici en vele andere functionarissen stelde.

Wat zullen zij daarop gaan antwoorden?

WORDT DICK SCHOOF DE NIEUWE PREMIER VAN NEDERLAND?

Of wordt Ad van Rooij de nieuwe Premier van Nederland?

Safety manager Ad van Rooij van Philips voorspelde in 2007 reeds dat kinderen massaal zouden worden vergiftigd!

Als de politieke partijen PVV, NSC en BBB kennis hadden gehad van deze informatie over Secretaris-generaal Dick Schoof van het ministerie van Justitie en Veiligheid, zouden zij hem dan toch nog willen hebben als Minister-President van Nederland? Wij vragen het aan henzelf.

Safety manager Ad van Rooij van Philips voorspelde in 2007 reeds dat kinderen massaal zouden worden vergiftigd!

Als de politieke partijen PVV, NSC en BBB kennis hadden gehad van deze informatie over Secretaris-generaal Dick Schoof van het ministerie van Justitie en Veiligheid, zouden zij hem dan toch nog willen hebben als Minister-President van Nederland? Wij vragen het aan henzelf.

Aan:

1. Geert Wilders en Fleur Agema (PVV), Fractievoorzitter van de Nederlandse politieke partij "Partij voor de Vrijheid" (e-mails m.agema@tweedekamer.nl, g.wilders@tweedekamer.nl, e.esser@tweedekamer.nl en Pvv.publiek@tweedekamer.nl)

2. Pieter Omtzigt (NSC), Fractievoorzitter van de Nederlandse politieke partij "Nieuw Sociaal Contract" (e-mails pieter.omtzigt@tweedekamer.nl, e.vhijum@tweedekamer.nl en f.zeedijk-raeven@tweedekamer.nl)

3. Caroline van der Plas (BBB), Fractievoorzitter van de politieke partij "Boeren Burger Beweging" (e-mails c.vdplas@tweedekamer.nl, m.keijzer@tweedekamer.nl en l.helder@tweedekamer.nl)

Beste partijleiders (en leden van de Tweede Kamer) van de politieke partijen PVV, NSC en BBB,

Bijgevoegd vindt U het recente artikel over de door de politieke partijen PVV, NSC en BBB uitgezochte secretaris-generaal Dick Schoof van het ministerie van Justitie en Veiligheid als beoogde nieuwe Minister-President van Nederland in De Nieuwe Media (https://www.de-nieuwe-media.nl/) met de volgende aanhef en link:

WORDT DICK SCHOOF DE NIEUWE PREMIER (MINISTER-PRESIDENT) VAN NEDERLAND? PEK EN VEREN VOOR DE HUIDIGE POLITICI EN VERZWIJGENDE MEDIA!

29-05-2024

https://www.de-nieuwe-media.nl/l/wordt-dick-schoof-de-nieuwe-premier-minister-president-van-nederland-pek-en-veren-voor-de-huidige-politici-en-verzwijgende-media/

Kijk ook op Telegram GESARA NEDERLAND

https://t.me/s/GesaraNederland

Wij willen de partijleiders en alle Tweede Kamerleden van de PVV, NSC en BBB vragen om de inhoud van betreffend artikel op de Nieuwe Media (inclusief links en dieplinks) goed door te lezen en alle Tv-uitzendingen en Video's goed te bekijken en te beluisteren en die hierbij als herhaald en ingelast te beschouwen.

Nadat dit alles gelezen, bekeken en beluisterd te hebben, stellen wij hierbij aan de partijleiders enaanalle tweede Kamerleden vandePVV, NSC en BBB de volgende vraag:

  • Vindt U nog steeds dat secretaris-generaal Dick Schoof van het ministerie van Justitie en Veiligheid de nieuwe Minister-President van Nederland moet worden: Ja of Nee?

Uw "ja of nee" antwoord hierop zien wij graag per kerende e-mail van u tegemoet;

Bij voorbaat onze dank daarvoor

Met vriendelijke groeten,

A.M.L. (Ad) van Rooij

Directeur van het Ecologisch Kennis Centrum B.V.

Door de Europese Commissie erkende hogere veiligheidskundige

Geregistreerd cd&v lid

(e-mail: a.vanrooij53@gmail.com )

Kopiehouders

1. Redactie De Nieuwe Media, (redactie@de-nieuwe-media.nl)

2. Ruud Rietveld, een van de tientallen slachtoffers die aan het juridisch rechtszaak voerende bedrijf Ecologisch Kennis Centrum B.V. (KvK-nummer: 16090111) een volmacht heeft gegeven, maar hem door toedoen van deze valse Open Vld drie eenheid Alexander De Croo, Tom Ongena en Johny De Raeve al elf jaar lang niet meer juridisch heeft kunnen bijstaan (e-mails ruudrietveldvertelt@hotmail.com en ruud.rietveld20@gmail.com)

3. Lijst Pim Fortuyn gemeente Eindhoven, (info@lijstpimfortuyneindhoven.nl, info@lijstpimfortuyn.nl, lilianereker@hotmail.com, carlo@jongefortuynisten.nl, r.reker@eindhoven.nl, stef@jongefortuynisten.nl, timo@jongefortuynisten.nl, damian@jongefortuynisten.nl)

4. Premier Viktor Orbán van Hongarije(e-mails titkarsag@me.gov.hu, miniszterelnok@me.gov.hu, lakossag@kim.gov.hu en zsolt.semjen@me.gov.hu) in de hoop dat hij zich weer terug gaat aansluiten bij de Europese Volkspartij (EVP) met het verzoek er voor te zorgen dat Open Vld premier van België en EU-voorzitter Alexander de Croo per direct stopt met het geven van honderden miljoenen euro's aan Wapens en Munitie voor Oekraine om daarmee onschuldige mensen in Oekraine en Rusland te laten doodschieten, wat geld is dat zijn politieke partij Open Vld heeft gestolen van de familie A.M.L. van Rooij, zijn vier bedrijven en zijn gevolmachtigde cliënten van het Ecologisch Kennis Centrum B.V. en daarmee in Nederland en België meer dan tien mensen (indirect) heeft vermoord, waaronder mijn vrouw en mijn zoon, die hij ook nog van de aardbodem heeft laten verdwijnen, wat kost wat kost uit de media moet worden gehouden.

5. Alle leden van Hongarije in het Europese Parlement,met het verzoekom hieroverOpen Vld premier van België en EU-voorzitter Alexander de Croo per direct ter verantwoording te roepen. Het mag namelijk nooit zo zijn dat hij bij de familie A.M.L. van Rooij, zijn vier bedrijven en zijn gevolmachtigde cliënten van het Ecologisch Kennis Centrum B.V. (met als enig directeur A.M.L. van Rooij) in 13 jaar tijd al tientallen (honderden) miljoenen euro's heeft gestolen en daarbij blijft doorgaan, waarmee hij (indirect) meer dan tien mensen in Nederland en België heeft gedood, waaronder mijn vrouw en zoon en daarbij mijn zoon ook nog van de aardbodem heeft laten verdwijnen, om dat gestolen "bloedgeld" te gebruiken voor de aankoop van Wapens en Munitie voor Oekraine om daarmee onschuldige mensen in Oekraine en Rusland te laten doodschieten (e-mails: attila.ara-kovacs@europarl.europa.eu, andrea.bocskor@europarl.europa.eu, katalin.cseh@europarl.europa.eu, andor.deli@europarl.europa.eu, tamas.deutsch@europarl.europa.eu, klara.dobrev@europarl.europa.eu, anna.donath@europarl.europa.eu, kinga.gal@europarl.europa.eu, marton.gyongyosi@europarl.europa.eu, livia.jaroka@europarl.europa.eu, adam.kosa@europarl.europa.eu, csaba.molnar@europarl.europa.eu, sandor.ronai@europarl.europa.eu, erno.schaller-baross@europarl.europa.eu, edina.toth@europarl.europa.eu, laszlo.trocsanyi@europarl.europa.eu, istvan.ujhelyi@europarl.europa.eu)

6. Paul Magnette, Président PARTI SOCIALISTE (e-mail: info@ps.be, paul.magnette@ps.be en paul.magnette@charleroi.be), waarvoor EU-burger en cd&v-lid A.M.L. (Ad) van Rooij (BSN: 093391225) al meer dan tien jaar grote waardering heeft, met het verzoek om Vlaanderen en België (en daarmee ook Wallonië) van de hierboven beschreven geld en eigendom stelende en mens dodende corruptie vanuit de gemeente Zonhoven (Belgisch Limburg) vanuit de politieke partij Open Vld -- die op federaal niveau met de Waalse partij MR (met Charles Michel als president van de Europese Unie) een partij vormen – vanuit Wallonië te redden, om daarmee een totale vernietiging van de mensheid op onze aarde te voorkomen.

7. Media, wereldwijd;

Safety manager Ad van Rooij van Philips voorspelde in 2007 reeds dat kinderen massaal zouden worden vergiftigd!

Ad van Rooij stuurde zijn e-mail aan de onderstaande kopiehouders:

Van: Ad van Rooij <a.vanrooij53@gmail.com>

Verzonden: donderdag 30 mei 2024 20:41

Aan: m.agema@tweedekamer.nl <m.agema@tweedekamer.nl>; g.wilders@tweedekamer.nl <g.wilders@tweedekamer.nl>; e.esser@tweedekamer.nl <e.esser@tweedekamer.nl>; Pvv.publiek@tweedekamer.nl <Pvv.publiek@tweedekamer.nl>; pieter.omtzigt@tweedekamer.nl <pieter.omtzigt@tweedekamer.nl>; e.vhijum@tweedekamer.nl <e.vhijum@tweedekamer.nl>; f.zeedijk-raeven@tweedekamer.nl <f.zeedijk-raeven@tweedekamer.nl>; c.vdplas@tweedekamer.nl <c.vdplas@tweedekamer.nl>; m.keijzer@tweedekamer.nl <m.keijzer@tweedekamer.nl>; l.helder@tweedekamer.nl <l.helder@tweedekamer.nl>

CC: redactie@de-nieuwe-media.nl <redactie@de-nieuwe-media.nl>; Rietveld Stoel <ruudrietveldvertelt@hotmail.com>; Rudolf Rietveld <ruud.rietveld20@gmail.com>; info@lijstpimfortuyneindhoven.nl <info@lijstpimfortuyneindhoven.nl>; info@lijstpimfortuyn.nl <info@lijstpimfortuyn.nl>; lilianereker@hotmail.com <lilianereker@hotmail.com>; carlo@jongefortuynisten.nl <carlo@jongefortuynisten.nl>; r.reker@eindhoven.nl <r.reker@eindhoven.nl>; stef@jongefortuynisten.nl <stef@jongefortuynisten.nl>; timo@jongefortuynisten.nl <timo@jongefortuynisten.nl>; damian@jongefortuynisten.nl <damian@jongefortuynisten.nl>; titkarsag@me.gov.hu <titkarsag@me.gov.hu>; miniszterelnok@me.gov.hu <miniszterelnok@me.gov.hu>; lakossag@kim.gov.hu <lakossag@kim.gov.hu>; zsolt.semjen@me.gov.hu <zsolt.semjen@me.gov.hu>; attila.ara-kovacs@europarl.europa.eu <attila.ara-kovacs@europarl.europa.eu>; andrea.bocskor@europarl.europa.eu <andrea.bocskor@europarl.europa.eu>; katalin.cseh@europarl.europa.eu <katalin.cseh@europarl.europa.eu>; andor.deli@europarl.europa.eu <andor.deli@europarl.europa.eu>; tamas.deutsch@europarl.europa.eu <tamas.deutsch@europarl.europa.eu>; klara.dobrev@europarl.europa.eu <klara.dobrev@europarl.europa.eu>; anna.donath@europarl.europa.eu <anna.donath@europarl.europa.eu>; kinga.gal@europarl.europa.eu <kinga.gal@europarl.europa.eu>; marton.gyongyosi@europarl.europa.eu <marton.gyongyosi@europarl.europa.eu>; livia.jaroka@europarl.europa.eu <livia.jaroka@europarl.europa.eu>; adam.kosa@europarl.europa.eu <adam.kosa@europarl.europa.eu>; csaba.molnar@europarl.europa.eu <csaba.molnar@europarl.europa.eu>; sandor.ronai@europarl.europa.eu <sandor.ronai@europarl.europa.eu>; erno.schaller-baross@europarl.europa.eu <erno.schaller-baross@europarl.europa.eu>; edina.toth@europarl.europa.eu <edina.toth@europarl.europa.eu>; laszlo.trocsanyi@europarl.europa.eu <laszlo.trocsanyi@europarl.europa.eu>; istvan.ujhelyi@europarl.europa.eu <istvan.ujhelyi@europarl.europa.eu>; info@ps.be <info@ps.be>; paul.magnette@ps.be <paul.magnette@ps.be>; paul.magnette@charleroi.be <paul.magnette@charleroi.be>; redactie@omroepwnl.nl <redactie@omroepwnl.nl>; info@omroepwnl.nl <info@omroepwnl.nl>; ledenservice@omroepwnl.nl <ledenservice@omroepwnl.nl>; pers@omroepwnl.nl <pers@omroepwnl.nl>; redactie@eenvandaag.nl <redactie@eenvandaag.nl>; redactie@ad.nl <redactie@ad.nl>; nrc@nrc.nl <nrc@nrc.nl>; reacties@nos.nl <reacties@nos.nl>; redactie@nu.nl <redactie@nu.nl>; redactie@panorama.nl <redactie@panorama.nl>; karel.verhoeven@standaard.be <karel.verhoeven@standaard.be>; inge.ghijs@standaard.be <inge.ghijs@standaard.be>; lieven.sioen@standaard.be <lieven.sioen@standaard.be>; S_DMO_Info De Morgen <info@demorgen.be>; S_HLN_redactie HLN <redactie@hln.be>; nieuws@nieuwsblad.be <nieuws@nieuwsblad.be>; pascal.weiss@nieuwsblad.be <pascal.weiss@nieuwsblad.be>; liesbeth.van.impe@nieuwsblad.be <liesbeth.van.impe@nieuwsblad.be>; Luc.Gommers@vrt.be <Luc.Gommers@vrt.be>; leonard.birgit@vrt.be <leonard.birgit@vrt.be>; nieuws@vrt.be <nieuws@vrt.be>; wetenschap@vrt.be <wetenschap@vrt.be>; redactie@waarheidskrant.nl <redactie@waarheidskrant.nl>; hetanderenieuws@vriendenplek.email <hetanderenieuws@vriendenplek.email>; redactie@gazetvanantwerpen.be <redactie@gazetvanantwerpen.be>; secretariaathbvl@hetbelangvanlimburg.be <secretariaathbvl@hetbelangvanlimburg.be>; politiek@tijd.be <politiek@tijd.be>; kleintje@stelling.nl <kleintje@stelling.nl>; pers@bnnvara.nl <pers@bnnvara.nl>; contact@bnnvara.nl <contact@bnnvara.nl>; contact@lc.nl <contact@lc.nl>; Keltoum@dewereldmorgen.be <Keltoum@dewereldmorgen.be>; Jeroen@dewereldmorgen.be <Jeroen@dewereldmorgen.be>; Helenka@dewereldmorgen.be <Helenka@dewereldmorgen.be>; Lode@dewereldmorgen.be <Lode@dewereldmorgen.be>; Marc@dewereldmorgen.be <Marc@dewereldmorgen.be>; informatie@story.nl <informatie@story.nl>; redactie@spiegelbeeld.nl <redactie@spiegelbeeld.nl>; Friederike.Freiburg@spiegel.de <Friederike.Freiburg@spiegel.de>; Angela.Gruber@spiegel.de <Angela.Gruber@spiegel.de>; angela.oelscher@spiegel.de <angela.oelscher@spiegel.de>; Frauke.Luepke-Narberhaus@spiegel.de <Frauke.Luepke-Narberhaus@spiegel.de>; henrik.bahlmann@spiegel.de <henrik.bahlmann@spiegel.de>; oezlem.gezer@spiegel.de <oezlem.gezer@spiegel.de>; mathieu.von.rohr@spiegel.de <mathieu.von.rohr@spiegel.de>; anke.duerr@spiegel.de <anke.duerr@spiegel.de>; Judith.Horchert@spiegel.de <Judith.Horchert@spiegel.de>; redactie@hpdetijd.nl <redactie@hpdetijd.nl>; redactie@kn.nl <redactie@kn.nl>; webredactie@kn.nl <webredactie@kn.nl>; redactie@refdag.nl <redactie@refdag.nl>; welkom@christelijknieuws.nl <welkom@christelijknieuws.nl>; redactie.kerkenleven@kerknet.be <redactie.kerkenleven@kerknet.be>; redactie@uitdaging.nl <redactie@uitdaging.nl>; info@kro-ncrv.nl <info@kro-ncrv.nl>; joanne.karssenberg@eo.nl <joanne.karssenberg@eo.nl>; leonie.de.graaf@eo.nl <leonie.de.graaf@eo.nl>; regio@frieschdagblad.nl <regio@frieschdagblad.nl>; internet@delimburger.nl <internet@delimburger.nl>; genaud.molin@delimburger.nl <genaud.molin@delimburger.nl>; noord-midden@delimburger.nl <noord-midden@delimburger.nl>; jule.peeters@delimburger.nl <jule.peeters@delimburger.nl>; webmaster@vaticannews.va <webmaster@vaticannews.va>; info@vaticannews.va <info@vaticannews.va>; pers@decorrespondent.nl <pers@decorrespondent.nl>; ordini.photo@spc.va <ordini.photo@spc.va>; VK Redactie <redactie@volkskrant.nl>; rtlnieuws@rtl.nl <rtlnieuws@rtl.nl>; nieuwsredactie@metronieuws.nl <nieuwsredactie@metronieuws.nl>; redaction@lavenir.net <redaction@lavenir.net>; entreprises@lecho.be <entreprises@lecho.be>; economie@lecho.be <economie@lecho.be>; dorian.demeeus@saipm.com <dorian.demeeus@saipm.com>; jonas.legge@saipm.com <jonas.legge@saipm.com>; redaction@lesoir.be <redaction@lesoir.be>; redaction.generale@sudinfo.be <redaction.generale@sudinfo.be>; red.lacapitale@sudinfo.be <red.lacapitale@sudinfo.be>; redliege.lameuse@sudinfo.be <redliege.lameuse@sudinfo.be>; redverviers.lameuse@sudinfo.be <redverviers.lameuse@sudinfo.be>; rednamur.lameuse@sudinfo.be <rednamur.lameuse@sudinfo.be>; tournai@nordeclair.be <tournai@nordeclair.be>; redmouscron.nordeclair@sudinfo.be <redmouscron.nordeclair@sudinfo.be>; redcharleroi.nouvellegazette@sudinfo.be <redcharleroi.nouvellegazette@sudinfo.be>; redsambremeuse.nouvellegazette@sudinfo.be <redsambremeuse.nouvellegazette@sudinfo.be>; red.laprovince@sudinfo.be <red.laprovince@sudinfo.be>; redaktion@grenzecho.be <redaktion@grenzecho.be>; reactions@lecho.be <reactions@lecho.be>; infobw@lavenir.net <infobw@lavenir.net>; philippeville@lavenir.net <philippeville@lavenir.net>; infoal@lavenir.net <infoal@lavenir.net>; TR Opinie <opinie@trouw.nl>; persberichten@bnnvara.nl <persberichten@bnnvara.nl>; wort@wort.lu <wort@wort.lu>; redaktion@tageblatt.lu <redaktion@tageblatt.lu>; kontakt@welt.de <kontakt@welt.de>; kontakt@zeit.de <kontakt@zeit.de>; derclub@diepresse.com <derclub@diepresse.com>; home.news@thetimes.co.uk <home.news@thetimes.co.uk>; express.news.desk@reachplc.com <express.news.desk@reachplc.com>; tips@express.co.uk <tips@express.co.uk>; streekredactie@ed.nl <streekredactie@ed.nl>; stadsredactie@ed.nl <stadsredactie@ed.nl>; redactie@mediahuismeierijstad.nl <redactie@mediahuismeierijstad.nl>; prachtigpekela@gmail.com <prachtigpekela@gmail.com>; redactie@dvhn.nl <redactie@dvhn.nl>; hoogeveenschecourant@mediahuisnoord.nl <hoogeveenschecourant@mediahuisnoord.nl>; meppelercourant@mediahuisnoord.nl <meppelercourant@mediahuisnoord.nl>; bal@mediahuisnoord.nl <bal@mediahuisnoord.nl>; nieuweooststellingwerver@mediahuisnoord.nl <nieuweooststellingwerver@mediahuisnoord.nl>; redactie.kdc@mediahuisnoord.nl <redactie.kdc@mediahuisnoord.nl>; steenwijkercourant@mediahuisnoord.nl <steenwijkercourant@mediahuisnoord.nl>; stellingwerf@mediahuisnoord.nl <stellingwerf@mediahuisnoord.nl>; bc@brabantscentrum.nl <bc@brabantscentrum.nl>; info@vrijspreker.nl <info@vrijspreker.nl>; info@ongehoordnederland.nl <info@ongehoordnederland.nl>; redactie@frontnieuws.com <redactie@frontnieuws.com>; mike.mellomusic@gmail.com <mike.mellomusic@gmail.com>; de@uitdaging.net <de@uitdaging.net>; redactie@niburu.co <redactie@niburu.co>; redactie@geenstijl.nl <redactie@geenstijl.nl>; yatta@privacynieuws.nl <yatta@privacynieuws.nl>; nieuws@tvl.be <nieuws@tvl.be>; info@uitpers.be <info@uitpers.be>; contact@gezinsbond.be <contact@gezinsbond.be>; redactie@roularta.be <redactie@roularta.be>; bart.casteleyn@kw.be <bart.casteleyn@kw.be>; tim.vansteelandt@kw.be <tim.vansteelandt@kw.be>; jan.degoe@kw.be <jan.degoe@kw.be>; lieven.mathys@kw.be <lieven.mathys@kw.be>; nicolas.staelens@kw.be <nicolas.staelens@kw.be>; nicolas.noseda@kw.be <nicolas.noseda@kw.be>; webredactie@humo.be <webredactie@humo.be>; redactie@humo.be <redactie@humo.be>; bert.bultinck@knack.be <bert.bultinck@knack.be>; gerry.meeuwssen@knack.be <gerry.meeuwssen@knack.be>; joost.albers@knack.be <joost.albers@knack.be>; bart.cornand@knack.be <bart.cornand@knack.be>; joost.devriesere@knack.be <joost.devriesere@knack.be>; kiki.feremans@knack.be <kiki.feremans@knack.be>; julie.herreman@knack.be <julie.herreman@knack.be>; milena.maenhaut@knack.be <milena.maenhaut@knack.be>; peter.casteels@knack.be <peter.casteels@knack.be>; brecht.castel@knack.be <brecht.castel@knack.be>; kristof.clerix@knack.be <kristof.clerix@knack.be>; jeroen.de.preter@knack.be <jeroen.de.preter@knack.be>; dirk.draulans@knack.be <dirk.draulans@knack.be>; valerie.deridder@knack.be <valerie.deridder@knack.be>; karin.eeckhout@knack.be <karin.eeckhout@knack.be>; trui.engels@knack.be <trui.engels@knack.be>; wolf.france@knack.be <wolf.france@knack.be>; jan.herregods@knack.be <jan.herregods@knack.be>; elisa.hulstaert@knack.be <elisa.hulstaert@knack.be>; lotte.lambrecht@knack.be <lotte.lambrecht@knack.be>; walter.pauli@knack.be <walter.pauli@knack.be>; ann.peuteman@knack.be <ann.peuteman@knack.be>; ewald.pironet@knack.be <ewald.pironet@knack.be>; rafael.porto.carrero@knack.be <rafael.porto.carrero@knack.be>; han.renard@knack.be <han.renard@knack.be>; rudi.rotthier@roularta.be <rudi.rotthier@roularta.be>; stijn.tormans@knack.be <stijn.tormans@knack.be>; tex.van.berlaer@knack.be <tex.van.berlaer@knack.be>; kamiel.vermeylen@knack.be <kamiel.vermeylen@knack.be>; jeroen.zuallaert@knack.be <jeroen.zuallaert@knack.be>; sarina.heeren@knack.be <sarina.heeren@knack.be>; rita.verhaege@knack.be <rita.verhaege@knack.be>; info@journalist.be <info@journalist.be>; redactie@dagallemaal.be <redactie@dagallemaal.be>; dedokter@lhv.nl <dedokter@lhv.nl>; redactie@levenvandaag.nl <redactie@levenvandaag.nl>; redactie@levenmagazine.nl <redactie@levenmagazine.nl>; gerda@levenmagazine.nl <gerda@levenmagazine.nl>; claudia@levenmagazine.nl <claudia@levenmagazine.nl>; sander@levenmagazine.nl <sander@levenmagazine.nl>; S_DPP_StoryMagazine DPP <redactie@story.be>; bohn@roularta.be <bohn@roularta.be>; apotheker@roularta.be <apotheker@roularta.be>; bon@roularta.be <bon@roularta.be>; ak@roularta.be <ak@roularta.be>; geert.verrijken@roularta.be <geert.verrijken@roularta.be>; redactie@tscheldt.be <redactie@tscheldt.be>; redactie@denieuwewerker.be <redactie@denieuwewerker.be>; redactie@joepie.be <redactie@joepie.be>; info@blikopnieuws.nl <info@blikopnieuws.nl>; info@deduif.be <info@deduif.be>; info@redactievisie.nl <info@redactievisie.nl>; redactie@eos.be <redactie@eos.be>; info@bizz.nl <info@bizz.nl>; pharmacien@roularta.be <pharmacien@roularta.be>; jdm@roularta.be <jdm@roularta.be>; vincent.claes@roularta.be <vincent.claes@roularta.be>; Marie.Rigot@ipmgroup.be <Marie.Rigot@ipmgroup.be>; Elodie.Weymeels@ipmgroup.be <Elodie.Weymeels@ipmgroup.be>; info@wanttoknow.nl <info@wanttoknow.nl>; xandernieuws@gmail.com <xandernieuws@gmail.com>; info@deanderekrant.nl <info@deanderekrant.nl>

Onderwerp: Als de politieke partijen PVV, NSC en BBB kennis hadden gehad van deze informatie over Secretaris-generaal Dick Schoof van het ministerie van Justitie en Veiligheid, zouden zij hem dan toch nog willen hebben als Minister-President van Nederland?

De spreuk "Ich habe es nicht gewusst" gaat voor de kopiehouders niet meer op.

Gerechtigheid zal komen, zowel op aarde als in de hemel.

Gods Wil Zal Geschieden.


ONZE NIEUWSTE ARTIKELEN