Vertaal deze pagina naar:

WORDT DICK SCHOOF DE NIEUWE PREMIER (MINISTER-PRESIDENT) VAN NEDERLAND? PEK EN VEREN VOOR DE HUIDIGE POLITICI EN VERZWIJGENDE MEDIA!

29-05-2024

Moet Dick Schoof, de allesweter en de spion, alle doofpotten en beerputten dicht gaan houden in Nederland?

WAT IS ER TOCH AAN DE HAND?

Er is echter wel iets heel bijzonders aan de hand, bekijk de onderstaande foto's eens? 

Valt U iets op? Ons wel en dat al geruimere tijd...  Nep koning Willem-Alexander sluit ook aan bij dit soort foto's, ineens het rode baardje, weet U nog? Hugo de Jonge zagen we qua uiterlijk veranderen in een jaar tijd en Dick Schoof zag er tot een paar jaar geleden toch ook nog heel anders uit, wat is hiervan de oorzaak? Drugsgebruik? Klonen? Maskers? Zeg het maar!

Stuur ons een e-mail wanneer U het denkt te weten!

redactie@waarheidskrant  │ redactie@de-nieuwe-media.nl

Het moet niet gekker gaan worden in Nederland, Dick Schoof, de man die de Demmink misbruikzaak (Demmink doofpot) in de doofpot stopte en mensen via een nep account bespioneerde wordt nu de nieuwe Premier in Nederland? 

Iemand grapte op social media: 

"Eindelijk een premier die naar het volk heeft geluisterd...

Hij weet meer van ons dan wij van hem..."

Iemand anders grapte:

"Dick Schoof luistert in ieder geval naar iedere Nederlander...

Dat heeft hij geleerd bij de geheime diensten..."

Een minister-president die niet op een stemformulier voorkomt kan nooit, maar dan ook nooit, die functie krijgen! Dat is bedrog! Zo werkt een democratie niet! Alleen hier in Nederland kan schijnbaar alles onder en/of wat boven de wet staat.

Dit is nog maar het TOPJE van de ijsberg LIEVE LEZERS!

En Dick Schoof is niet eens gekozen door de Nederlandse bevolking! 

Wat vindt U daar nu eigenlijk zelf van als lezer van onze digitale Waarheidskrant De Nieuwe Media?

Hieronder alvast een zeer brandende vraag voor Dick Schoof...


Wanneer gaat U, Dick Schoof, de vergiftigingskraan dichtdraaien om onze wereld te redden?

Voor meer informatie bekijk en beluister deze video van Ad van Rooij, (zijn voorspelling is uitgekomen).

Voor alle feitelijke en wettelijke onderbouwende informatie verwijzen wij U naar de onderstaande link.

(Zij willen niet dat U dit gaat lezen!)

Verdere vragen voor Dick Schoof:

Bent U ook op de hoogte van de Staatsontvoeringen, de Toeslagenaffaire en het dogen van seksueel misbruik van minderjarigen onder eerdere premiers in Nederland? Heeft U dat tijdens Uw speurwerk bij de AIVD ook goed onderzocht en er reeds conclusies aan verbonden?

Gaat U nu eindelijk Joris Demmink berechten? Het zogenoemde Rolodex-onderzoek werd stopgezet toen duidelijk werd dat topman Joris Demmink van justitie erbij betrokken was. 

Bron: https://www.nu.nl/binnenland/4272213/rolodex-onderzoek-gestopt-vanwege-informatie-rol-demmink.html

NEDERLAND IS EEN PEDOLAND, BENT U DAARVAN OP DE HOOGTE?

KROONGETUIGE ROLODEX-ONDERZOEK BART VAN WELL (SLACHTOFFER VAN PEDO NETWERKEN) OVER MARK RUTTE DIE JORIS DEMMINK EN CONSORTEN BESCHERMD!

NEDERLAND IS EEN PEDOLAND!

DE CRIMINELE RECHTSSTAAT NEDERLAND

Deel 1: https://capoditutticapi007.blogspot.com/


INFILTRATIE RECHTSSTAAT NEDERLAND

Deel 2: https://capoditutticapi008.blogspot.com/


MISDADEN TEGEN DE MENSELIJKHEID

Deel 3: https://capoditutticapi009.blogspot.com/

Harry Borghouts over de onderste steen...

Voor meer informatie lees de onderstaande link.

(Zij willen niet dat U dit gaat lezen!)

Wat zal Huig Plug blij zijn om dit te lezen!

Huig Plug (klokkenluider) twitterde het volgende:

Eerdmans was in 98/99 stafmedewerker van Directeur-generaal/Sg MinJus Harry Borghouts! Het Rolodex-onderzoek werd toen in de doofpot gestopt: 4 MvJ-topambtenaren werden verdacht van georganiseerd kindermisbruik! Dick Schoof (in 1998 plv SG) weet alles!  

Bron: https://t.co/6y1Pssua9L - https://twitter.com/huig_plug/status/1795429079002575170

Directeur-generaal Vreemdelingenwet Dick Schoof had in 2005 een kantoor in de Haagse rechtbank @ Prins Clauslaan 60! Schoof was verantwoordelijk voor de asielkinderen, er verdwenen toen 800 kinderen in 6 maanden tijd...

Twitterbericht: https://x.com/huig_plug/status/1795448016863699050

29 januari 2021. In gesprek met secretaris-generaal Dick Schoof en NCTv-medewerker Frank (verantwoordelijk voor beveiliging kabinet & koningshuis).  Schoof wist dat de partner van minister Dekker (heeft mij eervol ontslagen) mijn ex-vriendin was…

https://t.co/zMvWqeGwEf - https://twitter.com/huig_plug/status/1795544466385678794

De nieuwe kandidaat-premier, Dick Schoof, zegt in zijn korte toespraak en vragen van de pers met nadruk dat hij er voor "alle Nederlanders is".

https://nos.nl/video/2522241-terugkijken-eerste-persconferentie-van-kandidaat-premier-schoof

Topambtenaar Dick Schoof officieel voorgesteld als beoogde premier van Nederland

Bron foto: https://newsmonkey.be/dick-schoof-voorgesteld-beoogde-premier-nederland/
Bron foto: https://newsmonkey.be/dick-schoof-voorgesteld-beoogde-premier-nederland/

Tijdens een speciale persconferentie is vandaag bekendgemaakt dat Dick Schoof de beoogde nieuwe minister-president van Nederland wordt. De 67-jarige topambtenaar, die momenteel de hoogste ambtenaar op het ministerie van Justitie en Veiligheid is, werd naar voren geschoven door de vier toekomstige regeringspartijen: PVV, VVD, NSC en BBB.

Dick Schoof, die in het verleden onder andere directeur was van de AIVD en Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding en Veiligheid (NCTV), noemde het coalitieakkoord "ambitieus". Hij benadrukte dat hij "een premier van alle Nederlanders" wil zijn.

Geen PVV-man, maar man van de vier partijen

Hoewel Geert Wilders van de PVV een belangrijke rol speelde bij de voordracht van Schoof, wil de beoogde premier benadrukken dat hij geen kandidaat van één partij is. "Ik ben gevraagd door de vier fractievoorzitters", zei Schoof. "Daar heb ik me op gebaseerd."

Schoof was in het verleden lid was van de PvdA, maar zegde dat lidmaatschap 3,5 jaar geleden op. Hij staat bekend als een ervaren bestuurder met een sterke focus op veiligheid en handhaving. Hij zal de komende weken samen met formateur Richard van Zwol werken aan de samenstelling van het nieuwe kabinet.

Bron tekst: https://newsmonkey.be/dick-schoof-voorgesteld-beoogde-premier-nederland/

Inloop secretarissen-generaal bij het Ministerie van Algemene Zaken woensdag 22 mei 2024

Politici zijn te bang om te reageren op fundamentele milieu vragen!

Waarom? Zij zijn bang om vermoord te worden en/of hun salaris te verliezen!

https://www.encyclo.nl/begrip/fundamenteel

Bron onderstaande tekst: https://www.sdnl.nl/dick-schoof.htm

De Kredietcrisis was in 1996 al in de maak, waarschuwingen ten spijt! Rente betalen over bijgedrukt geld van DNB? Pek en veren voor de politici en verzwijgende media.

EuroStaete . . Kamerzetel 151 . . Klokkenluiders <==> SDN . . Staatsschuld . . Discussie . . Crisisdebat

Politici zijn te bang om te reageren op fundamentele milieu vragen.


Gezocht: journalist met zelfmoordneiging met toegang tot tv-rubrieken!

De Integriteit van de rechtspraak in Nederland staat heel kritisch ter discussie!

Hoe te handelen indien de deurwaarder bij u aanbelt: lees de instructie goed!

Strijd tegen corruptie in civiele rechtspraak

Brief aan de kantonrechter over de bevoegdheid en integriteit mede op basis van artikel 120 in de grondwet
De twee brieven aan Koning Willem-Alexander der Nederlanden, om hulp tegen juristerij met de auteurswet. De aanval van slachtoffers van overheidsinstanties die ambtenaren met ambtseed compleet in de tang houdt. Uitnodiging aan rechters, het Openbaar Ministerie, landelijke pers + leden van de Algemene Bestuursdienst. Gezocht bij de overheid naar meldingen, van schending van het auteursrecht van materiaal van de Stg. SDN. Interviews van SDN met ir. R.A.A. Rietveld (zie foto) en drs. Wout Verbree. 

Voor meer informatie bekijk en beluister de onderstaande video.

Voor alle feitelijke en wettelijke onderbouwende informatie verwijzen wij U naar de onderstaande link.

(Zij willen niet dat U dit gaat lezen!)

Open brief aan alle leden van de Algemene Bestuursdienst.

Zoals men bewijsbaar weet en overduidelijk geïnformeerd is over het gebrek aan integriteit van topfunctionarissen in de overheidsdienst, stel ik en anderen aan u de cruciale vraag: "Bent u integer en loyaal aan wat en aan wie?" als lid van de Algemene Bestuursdienst. De rechtspraak is in opspraak; en u functioneert als binnenbrandblussers om dat af te dekken.

Verklaring voor het sluiten van de website van de Sociale Databank Nederland en waarom

De privacywet die 25 mei 2018 in werking treedt levert veel gevaar op voor juristerij en bedreiging van de vrijheid van meningsuiting, onderwijs en onthulling van strafbare feiten van o.a. beëdigde ambtsdragers, dat geen verdediging meer mogelijk is tegen kwaadwillende juridische acties van personen en of instanties die afscherming van maatschappelijke kritiek op het functioneren van o.a. de rechtspraak willen stoppen. Misbruik van de privacywet is levensgroot, nu met name frauduleuze praktijken vooral binnen de civiele rechtspleging overduidelijk aan de openbaarheid komen. Dit mede door inspanning van nabestaanden van ca. 500 zelfdodingen per jaar van mensen die zodanig in de knel werden gebracht door de executie van een vonnis en daarom uit het leven stapten.

De menig en het standpunt van Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding en Veiligheid, Dick Schoof over de activiteiten van de Sociale Databank Nederland en diens redacteur R.M. Brockhus laat geen twijfel over wat de overheid ter verdediging van haar destructieve praktijken binnen de rechtspraak en het afdekken daarvan door het Openbaar Ministerie probeert af te stoppen. Het is die voorspelbare bedreiging met juristerij en misbruik van macht die ons heeft doen besluiten om de website voorlopig op zwart te zetten, totdat duidelijk is gemaakt dat de Tweede Kamer de neveneffecten en potentieel misbruik van de privacywet met wraakneming of schaduwcensuur niet tolereert. Publicaties uit het verleden op Youtube van rechtszaken die rechters, advocaten of officieren van Justitie in beeld brengen, die bewijsbaar met belangenverstrengeling of corruptie ontmaskerd zijn, kunnen zonder enige beperking zelf de privacywet hanteren om elke publicatie daarover te (laten) verbieden, danwel die zelf te kunnen verbieden met een rechterlijk vonnis. Artikel 120 in de Grondwet biedt hen ongebreideld de mogelijkheid daartoe, en is het bij grondwet onmogelijk om een Kamerlid, een rechter/raadsheer of officier van Justitie strafrechtelijk te vervolgen voor een ambtsmisdrijf, wat een gotspe is gezien de wanpraktijken in de rechtspraak.

Op 24 mei 2018 is alleen nog deze verklaring zichtbaar op de homepage van www.sdnl.nl. Dat betekent niet dat alle informatie zal worden vernietigd. Integendeel. Er wordt gewerkt aan een DVD om alle informatie die is opgebouwd in 22 jaar redactie over wat beter kan in Nederland, om die beschikbaar te stellen aan personen of instellingen voor onderwijs en juridische verdediging van mensen en bedrijven die aangepakt worden met juristerij, knevelarij en valse aantijgingen. De redactie van de SDN heeft genoeg ervaring met dat soort zaken. De video met aanzegging van bestuurlijke abdicatie staat hier: https://www.youtube.com/watch?v=91zFHzmBpcU. Op 17 mei 2018 was de vertegenwoordiger van de Sociale Databank Nederland aanwezig bij het tv-programma "De Raadkamer" van Peter R. de Vries, waar de vraag werd gesteld aan Peter en aan het publiek: "Waarom nooit wordt gesproken over de ca. 500 zelfdodingen van mensen die uit het leven vluchten na een rechterlijk vonnis; en de executie daarvan door een deurwaarder". Die vraag stelde Brockhus ook aan rechter Nienke de Waele.

Peter zei voor de uitzending in de studio met ca. 50 mensen op de tribune: "Daar weet ik niets van, maar wel dat er ca. 1850 zelfdodingen per jaar zijn in ons land". Toen vroeg ik: "Waarom weten burgers en politici niets daarover?". Peter zei: "Wat is dan uw vraag?" Ik antwoordde: "Dat ik bij hem aan tafel wilde zitten om dat te bespreken". Hij zei: "ja, ja, maar dat kan nu niet". Waarop ik erkende dat inderdaad ter plekke niet kon.

Na de uitzending sprak ik hem persoonlijk aan, en overhandigde hem een usb-stick met bewijzen van wat ik hem vertelde over die zelfdodingen. Hij zei: "Ik, zal ernaar kijken". Na die overhandiging van de usb-stick aan Peter R. de Vries sprak ik ook rechter Nienke de Waele aan, en gaf haar mijn visitekaartje met de vraag: "Waarom weet u dat niet?", want dat zei zij tegen mij. Ik beantwoordde mijn eigen vraag: "Omdat de media en ook dit programma en de Kamerleden allen hierover zwijgen en dus de burger ook niets weet." Op 18 mei 2018, een dag na de uitzending, belde ik naar het secretariaat van rechter Nienke de Waele met de vraag of zij met mij contact wilde opnemen om dit brisante onderwerp te bespreken; wat de secretaresse mij beloofde dat te zullen doen. Tot nu toe blijft het stil…., doodstil….!!

Daarom is er een actiegroep gevormd om nabestaanden van geliefden die zelfmoord hebben gepleegd, als gevolg van een rechterlijk vonnis, om die mensen actie te laten ondernemen om dit gigantische drama in een openbaar debat te krijgen, met druk op de media en op het parlement.

Want voor de tv-uitzending van de Raadkamer mocht ik Peter R. de Vries 'n vraag stellen.
Er waren ongeveer vijftig mensen op de tribune, waaronder ikzelf ( links rood overhemd )
Ik overhandigde na deze uitzending Peter R. de Vries een USB-stick met relevante inhoud.
Ook sprak ik rechter Nienke de Waele, met mijn vraag : "Waarom weet u hier niets van?"

Alle ambtenaren van de Algemene Bestuursdienst + Kamerleden hebben de petitie gehad.

Op 17 mei mocht ik voor deze uitzending van Peter R. De Vries: "De Raadkamer" zelf een vraag stellen.
Na de tv-uitzending sprak ik even met Peter en ook met rechter Nienke de Waele. Beiden wisten niet
dat per jaar circa 500 van 1850 zelfdodingen gevolg zijn van vonnissen en executies door deurwaarders.
Peter R. de Vries gaf ik na de uitzending een USB-stick met gegevens. Ik ben benieuwd wie er reageert.

Zie de verzwegen petitie gestuurd aan alle Tweede Kamerleden.

De privacywet heeft onbedoelde neveneffecten die parlementair niet zijn doordacht. De terugwerkende kracht maakt iedereen kwetsbaar voor juridische aanvallen van mensen die ook in het verleden zijn beschuldigd van bewijsbare onthullingen die de pleger boos maken. Een klacht van schending van de privacy kan dan een regen van rechtszaken uitlokken. De burger is dan weerloos tegen juristerij en verpaupering. Advocaten en deurwaarders krijgen gouden tijden. Voor de overheid is het de ultieme vorm van schaduwcensuur. Niemand kan wie dan ook beschuldigen. De massamedia zijn ongetwijfeld als enige vrijgesteld om wel te kunnen doen wat burgers niet meer mogen.

Integriteit van de rechtspraak in Nederland staat ter discussie Hoe krijgt de overheid ook via de AIVD het voor elkaar om iedereen het zwijgen op te leggen?

Mailadressen van Tweede Kamerleden 2018 De dag van Persvrijheid kenmerkt zich ook door zelfcensuur

Aan de Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding en Veiligheid
Ministerie van Justitie en Veiligheid
Turfmarkt 147
2511 DP Den Haag

Huizen, 3 mei 2018 

Meneer Schoof,

Uit welingelichte bron vernam ik dat tijdens een telefoongesprek over de ook aan uw kantoor toegezonden petitie een kwalijke opmerking werd gemaakt over de opsteller van die petitie handelend over kwalijke en onwettige gedragingen binnen de rechtspleging in Nederland. De anonieme melder van de door mij opgestelde notitie gaf een doorgekregen verslag van een opmerking van - vermoedelijk - uw kant, dat de opsteller van de hierboven genoemde petitie en van andere toegezonden berichten aan het kantoor van uw dienst, dat mijn persoon (ondergetekende) een "anarchistische gek" zou zijn. Indien dat werkelijk het geval zou zijn dan moet een psychiatrisch onderzoek voor de hand liggen, meen ik.

Voor zover ik mijzelf ken, ben in geen anarchist, en zelfs een fervent sociaalliberaal en democraat, en al helemaal geen 'gek' die verpleging zou moeten hebben. Mijn zorg over uw kwalificatie is gebaseerd op de mogelijke incompetentie van u en of uw bureau vanwege een duidelijke misvatting en de daarbij behorende recherche over mijn karaktereigenschappen en doelstellingen m.b.t. de onthullingen die op de website van de Databank Nederland openbaar zijn gemaakt. Daarom attendeer ik u op de informatie die gaat over de kritiek, die een intelligent deel van de bevolking heeft op het functioneren van de rechtspraak. Zeker zoals dit blijkt uit bewijsbaar frauduleuze afwikkelingen van o.a. faillissementen, waarvan die van de bollenboeren en hun strafaangiften tegen beëdigde functionarissen zoals curatoren, raadsheren, rechters en officieren van Justitie inmiddels openbaar gemaakt zijn. Ik wijs u dan ook op de recente aangiften bij het ministerie van Justitie en Veiligheid, bij het College Procureurs-generaal en bij de Raad voor de Rechtspraak.

Eén aspect van het functioneren van u als Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding en Veiligheid is om de veiligheid van de bevolking, overheidsinstanties en infrastructuur te behoeden voor terreur. Dat is hier naar mijn bescheiden mening in het geding. Want wanneer u burgers die ernstige kritiek en bewijzen aanvoeren m.b.t. terroristische gedragingen van overheidsinstanties tegen de burgerbevolking, en u negeert dat, dan bent echt niet goed bezig, maar naar mijn mening zelfs onderdeel van bedreigende acties.

Daarom vraag ik u nogmaals om een serieus gesprek te arrangeren op neutraal terrein en in gezelschap van enkele deskundigen op juridisch en wettelijk gebied die ik zelf uit wil kiezen.

In afwachting van een serieus antwoord van uw zijde, teken ik,

Rob Brockhus (redacteur SDNL)
Westkade 227
1273 RJ Huizen
Tel.: 035-5268153
Mail: sdn@planet.nl
Web: www.sdnl.nlaspec

Bijlage: Petitie over een reeks van zorgelijke aspecten binnen de rechtspleging. Deze is inmiddels ook aan de Tweede Kamercommissie voor Justitie en Veiligheid verzonden.

P.s.: De heer Dick Schoof in nu directeur van AIVD als opvolger van R. Bertholee
Zie daarom ook de natte droom van Dick Schoof t.a.v. de "anarchistische gek" volgens: Sr 361.1, Sr 362.1 en SR 366.1 wegens smaad en laster

Aan de Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding en Veiligheid
Ministerie van Justitie en Veiligheid
Turfmarkt 147
2511 DP Den Haag

Geachte heer Schoof,

Huizen, 14 mei 2019

In aanvulling van mijn mail aan u en kopiehouders meld ik u dat geen van de leden van de Algemene Bestuursdienst waartoe ook u en de heer Rob Bertholee als lid toe behoren, om in te gaan op mijn uitnodiging voor een gesprek. Overigens verbaas ik mij zeer dat alle leden met mailadres en telefoonnummer openbaar op het internet staan, hetgeen ik bijzonder waardeer. Ik zal vandaag deze mail aan alle beëdigde functionarissen dit bericht toezenden, met verwijzing naar de ambtseed die ieder van deze ambtenaren hebben gezworen op de Grondwet incl. artikel 120 in die Grondwet, hetgeen absolute willekeur impliceert voor de rechterlijke macht om te vonnissen naar behoefte; en het onwettig en strafrechtelijk weigeren door rechters, raadsheren en officieren van justitie, om naar willekeur en mogelijk onder bescherming van de Pikmeerarresten te weigeren artikel 162 Sv te respecteren, hetgeen op zich een strafbaar feit is, waarvan gerechtshof-president mr. A.R. van der Winkel een fraai voorbeeld gaf dat te kunnen en verplicht was dat te moeten doen.

Zoals u weet is het gevecht om integer recht nog lang niet gestreden, zeker niet met een grof nalatig parlement dat zwijgt over de gevolgen van rechterlijke vonnissen met ca. 500 zelfmoorden per jaar als gevolg van de executie daarvan door een geprivatiseerde deurwaarder. Zoals u ook weet zijn de strafaangiftes bij Justitie of politie, danwel bij de minister van Justitie & Veiligheid, of het parket nog niet gedaan door extreem tijdgebrek van de aangevers. U weet inmiddels ook dat de aangifte tegen hoofdofficier mr. M.J. Bloos bewijsbaar is gekoppeld aan haar partijdige afdekking van gepleegde strafbare feiten die zijn gepleegd door de raadsheren van het Gerechtshof Amsterdam. Ook u en alle leden van de Algemene Bestuursdienst zijn hierbij kennisdrager van deze strafbare feiten, zoals verwoord in de aangifte van de heer W.P.M. Visser tegen hoofdofficier Westerbeke en anderen; en in de komende strafaangifte van iR. A.A. Rietveld m.b.t. GBA-fraude van de gemeenten Amsterdam en Castricum.

U begrijpt dan de redactie en medestrijders van de SDN deze aangiften zullen koppelen aan de uitzending van Zembla over de afkoop- of omkooppraktijken van het Functioneel Parket in Amsterdam van mr. M.J. Bloos. Zembla zal aangezegd krijgen op basis van de zorgplicht m.b.t. zelfdodingsslachtoffers van het rechtsbedrijf, om een tweede uitzending te maken, maar nu ook over de schandalige praktijken binnen de rechtspraak en vooral in het civiele recht. Ook het programma De Raadkamer van Peter R. de Vries (John de Mol) zal een klemmend verzoek krijgen om de andere nog geheel onbelichte kant van de rechtspleging op televisie aan de orde te stellen. Het is kristalhelder dat hier grote belangen in het geding zijn, maar het is onacceptabel dat burgers op criminele wijze door het rechtsapparaat letterlijk kapot worden gemaakt en iedere journalist, volksvertegenwoordiger of beëdigde functionaris of het WODC daarover zwijgen.

Geachte heer Schoof ik vraag mij af, of ook ik en enkele van mijn medestrijders tegen crimineel gedrag van de overheid, ook wij een zogenaamd gevaar vormen voor de staatsveiligheid, ook staatsvuiligheid genoemd door ervaringsdeskundigen. Gaarne een poging tot verduidelijking en een gesprek bij een kop koffie.

Niet alles is fout in het Nederlandse rechtssysteem, zoals blijkt in de TV-uitzending van CNN op 8 april 2018.

De overheid heeft eeuwen ervaring om het recht te misbruiken om lastige burgers uit te schakelen. Maar soms gebeuren ook dingen (Nieuwsuur), die behulpzaam zijn om de rechtspraak te verbeteren.

Bas Haan van Nieuwsuur doet heel goede dingen, maar vindt mijn kritiek op hem toch niet zo leuk. Fons Fennis en Rob Brockhus overhandigden op de redactie van NOVA-Vara aan Bas Haan het: Zwartboek de Eese over illegale bouw, zwartgeld en wegkijken van het OM en andere overheden m.b.t. megafraude en corruptie.

Rob Brockhus (redacteur SDNL.nl)
Westkade 227
1273 RJ Huizen
Tel.: 035-5268153
Mail: sdn@planet.nl
Web: www.sdnl.nl

Artikelen van de Sociale Databank Nederland

▶️ Rubrieken bij de Sociale Databank Nederland
▶️ Analyse Integriteit Rechterlijke Macht
▶️ Briefwisseling met Gerechtshofpresident mr. F. van der Winkel: Brief 1, brief 2, brief 3, brief 4, brief 5
▶️ De Omerta van de Raad van Non-discipline weinig minder dan 'n doofpot zegt Rudolf Rietveld
▶️ Twee Vandaag op 25 juli 2005: De Nederlandse rechtsstaat blijkt een absolute illusie
▶️ Nederlandse Staat aangeklaagd bij de Verenigde Naties door drie Nederlandse burgers
▶️ Het Teernstra-archief over o.a. letselschade met: Recht in de ogen gekeken
▶️ Geconstateerde rechtsweigering ter protectie van de belangen van de minister van Financiën
▶️ Integriteit van de rechtspraak in Nederland staat ter discussie
▶️ Een blik achter de schermen van de rechtspraak in de lezing van oud-raadsheer mr. dr. Wicher Wedzinga
▶️ Ook recht is te koop in Nederland, een overzicht van foute advocaten
▶️ Jhr. mr. J.G. Reuchlin: De integriteit van de rechtspraak in Nederland staat ter discussie
▶️ De Advocatenwet die in de praktijk niets voorstelt
▶️ Donner: advocatuur moet privileges opgeven. Krijgt Nederlandse Orde van Advocaten concurrentie?
▶️ Door het procesmonopolie worden rechtzoekenden jaarlijks door advocaten voor drie miljard euro geplukt!
▶️ Agressie tegen advocaat vaak eigen schuld
▶️ Brief van R.M. Brockhus aan president Schipper van het Gerechtshof in Amsterdam
▶️ Nederlandse Staat aangeklaagd bij VN door drie Nederlandse burgers
▶️ Nederlandse Staat aangeklaagd bij VN. Drie Nederlandse burgers
▶️ De Omerta van de Raad van Non-discipline weinig minder dan 'n doofpot zegt Rudolf Rietveld
▶️ Integriteit van de rechtspraak in Nederland staat ter discussie
▶️ De Hoge Raad heeft een strafrechter ontslagen wegens ondermaats presteren
▶️ Het Nederlandse rechter-plaatsvervangerschap is uniek in de wereld. Nergens is dat toegestaan
▶️ Rechter Otte: Een kijkje achter de schermen van de rechtspraak
▶️ Meer klaarheid bij toewijzing rechter
▶️ Rechter Otte: Kwaliteit rechtspraak lijdt onder werkdruk en grote aantal zaken
▶️ Brandbrief aan de presidenten van rechtbanken over de integriteit van de Rechterlijke Macht
▶️ Brandbrief aan de presidenten van rechtbanken over de benoeming van hun rechters
▶️ Algemeen Dagblad van 25 november 1999: Juridische hulp en de valkuilen voor de cliënt
▶️ Brief aan presidenten van rechtbanken: Gebrek aan onpartijdigheid kan vertrouwen ondermijnen
▶️ De Amsterdamse rechtbank heeft een jury van gewone burgers in het leven geroepen
▶️ Rechters moet ook aansprakelijk worden: Schade kunnen verhalen op de rechter
▶️ Rechters zijn boos op het Openbaar Ministerie
▶️ Kwaliteit lijdt onder werkdruk en grote aantal zaken
▶️ Het IRM-rapport doet verbijsterende onthullingen over de verwording van ons justitieel apparaat
▶️ Weer wordt een rechter vervolgd om een ambtsmisdrijf
▶️ HP/De Tijd: De vechtende rechter
▶️ Gevaarlijke kritiek op rechterlijke macht (en het OM)?
▶️ Richard Kluun is woordvoerder voor de eisers van een failliet verklaard bedrijf en insolventie
▶️ Hoge Raad serveert Jan Poot af met: Het is een vervalsing van de ambtelijke instructie van oud-minister-Hirsch Ballin
▶️ Raad van State lijkt meer op een doofpot dan op een raad voor gerechtigheid met draaideur rechtspraak
▶️ De Klokkenluiders en hun meldingen aan de Tweede Kamer die doof en blind blijkt te zijn
▶️ Gevaarlijke kritiek op rechterlijke macht (en het OM)? 

Terug naar het begin >>

Bron tekst: Stichting Sociale Databank Nederland
E-mailadres: sdn@planet.nl
Site adres: https://www.sdnl.nl/dick-schoof.htm
Westkade 227, 1273 RJ Huizen (NH)
Tel.: 06-17125374

Disclaimer

ONZE NIEUWSTE ARTIKELEN