Vertaal deze pagina naar:

WIE HEEFT ER EEN LEIDER NODIG IN ZIJN LEVEN? -- WIJ NIET! -- DE AANVAL OP HET AANSTAANDE KABINET IS GEOPEND!

17-05-2024

Wij zijn Wakker en Bewust, U ook?

De politiek is een grote poppenkast, Agenda 2030 gaat gewoon door!

Hun opdracht is de wereldbevolking drastisch terug te dringen naar max. 500 miljoen wereldbewoners.

Word Wakker in Nederland -- Denkt en handelt U reeds in goede oplossingen boeren en buitenlui?

Boeren en buitenlui ga massaal Hennep kweken!

Onder de foto's en afbeelding staat voldoende informatie om Uzelf te informeren, pak nu je kans!

Wie laat zich nog langer de wet voorschrijven door een illegale regering?

De oorzaak van het ontstaan van deze "Handelscrisis" zit hem in het eenvoudige feit dat zowel Nederland als ook België vanaf 19 april 1839 (185 jaar lang) geen uitvoering hebben gegeven aan het door hen ondertekende op 19 april 1839 gesloten verdrag van Londen en daarmee vanaf die tijd hun eigen Grondwet hebben uitgeschakeld (PS: Nederland en België hadden toen dezelfde Grondwet).

Het zijn de vanaf 19 april 1839 "gesettelde politiek partijen" die dat hebben veroorzaakt en daarvoor politiek verantwoordelijk en aansprakelijk zijn.

Enkel nieuwe politieke partijen die nooit eerder ministers en/of staatssecretarissen hebben geleverd in de Nederlandse en Belgische regeringen vanaf 19 april 1839 tot op heden kunnen dit probleem oplossen. Gebeurd dat niet dan is het einde van al het leven op onze aarde op zeer korte termijn in zicht.

De echte vijand is de rijke, geniepige Mens zonder geweten!

Wij mensen krijgen standaard overal de schuld van, terwijl de daders er rijk van zijn geworden. Ons wordt aangepraat dat we luxueus leven omdat we drie keer op een jaar met vakantie kunnen, liefst naar zonnige oorden. Het gros van de mensen denkt er niet over na, waarom dat allemaal mogelijk is geworden. De dadergroep organiseert het probleem om met een nog dodelijker oplossing te komen.

Uiteindelijk zijn zij het die de vliegtuigmaatschappijen, vliegtuigbouwers, kerosineproducenten en de luchthavens bezitten en exploiteren. Diezelfde daders organiseren honderden zogenaamde "denktanks" om ervoor te zorgen dat ze zelf uit de wind blijven.

Dit geniepige addergebroedsel doet dat als volgt, zie citaat:

"De gemeenschappelijke vijand van de mensheid is de mens. Op zoek naar een nieuwe vijand om ons te verenigen, kwamen we op het idee dat vervuiling, de dreiging van de opwarming van de aarde.., watertekorten, hongersnood en dergelijke. Al deze gevaren worden veroorzaakt door menselijk ingrijpen en alleen door een andere houding en gedrag kunnen ze worden overwonnen. De echte vijand is dus de mensheid zelf."

Bron en meer info:https://herstelderepubliek.wordpress.com/2024/05/17/het-kerosine-bedrog/

Hoe goed functioneren Nederlandse organisaties die zeggen dat ze kinderporno bestrijden?

Met dank aan Jolanda Vlaskamp en Pieter Parlevliet voor de video, hun kennis, hun tijd, hun energie en hun eigen onderzoek.

DE TRUC VAN HET NIET-GEINFORMEERDE CONTRACT

Zonder dat je het weet, zit je verstrikt in talloze bindende contracten.

De truc van het 'niet-geïnformeerde contract'.

Landen werden de afgelopen eeuwen vaak onverantwoord bestuurd en kwamen daardoor geregeld in geldproblemen. Om die op te lossen leenden ze telkens geld van de banken. Door al die leningen liepen de staatsschulden steeds verder op en moest er keer op keer meer geld worden geleend (waarvoor de burgers via allerlei vormen van belastingen moesten opdraaien).

In de eerste helft van de twintigste eeuw werd de situatie door twee wereldoorlogen zo nijpend, dat meerdere landen bij wijze van spreken failliet gingen. De banken wilden nu alleen nog geld uitlenen wanneer ze meer onderpand zouden krijgen. Om dat onderpand te kunnen bieden hebben veel overheden toen - onder druk van de banken - eerst de bezittingen van hun burgers als onderpand gegeven en later ook nog hun vermogen tot arbeid, en zelfs tot toekomstige arbeid.

Maar dat kon wettelijk gezien niet zomaar. Levende mensen (van vlees en bloed) vallen namelijk onder 'Natural Law', het zogenaamde natuurlijke recht. Heel eenvoudig gezegd komt dat recht erop neer dat je niet mag doden, niet mag stelen en niet mag dwingen. Daarnaast kunnen mensen onderling nog allerlei afspraken met elkaar maken, waarvoor ze zelf een contract kunnen opstellen. Ze zetten dan op papier wat ze met elkaar willen afspreken (inclusief alle voorwaarden) en vervolgens zetten ze daar dan allebei bewust hun handtekening onder.

Nu snap je waarschijnlijk wel dat levende mensen nooit bewust hun handtekening zullen zetten onder een contract waarmee de overheid al hun bezittingen en arbeid aan de banken geeft als onderpand voor een volgende lening. Dus moest er een andere weg gezocht worden - en die weg werd natuurlijk ook gevonden. Binnen het 'recht' is er namelijk naast het net beschreven contract waarover jij volledig bent geïnformeerd en waaronder jij bewust je handtekening zet nog een andere vorm van 'contract' mogelijk, namelijk het zogenaamde niet-geïnformeerde contract. 

In die contractvorm hoef jij dus niet volledig geïnformeerd te worden. Wanneer jij door je gedrag in zo'n contract meegaat, in ieder geval er geen bezwaar tegen aantekent, ben je binnen het huidige 'rechtssysteem' toch gebonden aan zo'n contract. Je kunt dus aan contracten vastzitten zonder dat je het weet en zonder dat je over de precieze voorwaarden ervan bent geïnformeerd. Dat is natuurlijk heel erg vreemd, maar het is binnen het 'rechtssysteem' mogelijk. Ik zal straks enkele voorbeelden geven hoe dit er in de praktijk uit kan zien, maar eerst keer ik even terug naar de overheden die extra geld nodig hadden en de banken die daarvoor het bezit en de arbeid van mensen als onderpand wilden hebben.

Om dat voor elkaar te krijgen moesten de banken nog één belangrijke hobbel nemen. Het niet geïnformeerde contract geldt namelijk alleen tussen bedrijven onderling en niet tussen mens en overheid.

Mensen, landen en overheden moesten dus bedrijven worden om de truc van het niet-geïnformeerde contract te kunnen toepassen. En hoe bizar dit je waarschijnlijk ook in de oren klinkt, dat is sindsdien jaren gerealiseerd. Een goed voorbeeld is het ziekenfonds en de belastingdienst.

Bron tekst: https://genezendvermogen.nl/autonoom-worden-maar-dat-ben-ik-toch-al/

ONZE NIEUWSTE ARTIKELEN