Vertaal deze pagina naar:

"NIETS IS WAT HET LIJKT"

14-11-2023

Het is echt belangrijk dat wereldwijd onthuld wordt wat er werkelijk aan de hand is in Israël. 

De staat Israël werd opgericht met als enig doel om het centrum te worden van de wereldregering waar alle globalistische organisaties, en de elites die hen opgericht hebben, naar streven. Dat is wat de mensheid moet beseffen.

Beelden uit het verwoeste Gaza kunnen niemand meer onverschillig laten.

Het is duidelijk dat de provocatie van 7 oktober 2023 en de daaropvolgende genocide op de burgerbevolking van Gaza niet alleen bedoeld waren om oorlog in het Midden-Oosten aan te wakkeren. Het was ook een poging om de hele Europese Unie in brand te steken. Het percentage van de islamitische bevolking in Europa is zeer hoog. Gelukkig beseft de hele wereldbevolking nu dat demonstraties kan leiden tot oncontroleerbare protesten en mogelijk zelfs tot een burgeroorlog. 

Onze God is er een van Liefde, dat is ook de sleutel tot wereldvrede.

Het mysterie van Israël is opgelost.

Geschreven door David Sorensen van de website Stop World Control.

(Waarvoor grote dank!)

Kostbare mensen, er wordt weer een verschrikkelijk vals spel gespeeld om de hele mensheid voor de gek te houden. Lees alsjeblieft onderstaand bericht over Israël rustig door. Jaren geleden heb ik dit heel grondig onderzocht en opnieuw is het spreekwoord 100% waar: 

"Niets is wat het lijkt"

Lees dit stuk alsjeblieft rustig, al is het lang, en deel het heel breed. 

Dit moet echt bekend worden. Het is erg belangrijk. Dankjewel.


Om te begrijpen wat er gaande is in Israël, is de belangrijkste vraag eerst en vooral: wie heeft de nieuwe staat Israël opgericht en met welk doel? Welke machten zitten daar achter? Wat is de agenda?

Welnu, de huidige staat Israël werd opgericht door de Rothschilds. Zij hebben het gefinancierd en georganiseerd. Waarom investeerden zij daar hun fortuin in? Omdat het moet dienen als toekomstig centrum voor de wereldregering die ze willen vestigen. 

Ik, (David Sorensen), heb persoonlijk contact met drie verschillende mensen die aan de top van de elites / cabal geleefd hebben. Alle drie zeggen ze, onafhankelijk van elkaar, tegen me dat het einddoel van hun duistere agenda is om vanuit Jeruzalem de hele wereld te regeren. Dat is de reden dat de Rothschilds Israël hebben opgericht. Het moet het centrum worden van hun wereldregering. 

Wie zijn de Rothschilds eigenlijk?

De Rothschilds staan erom bekend aan de top van het wereldwijde satanisme te staan. Ze staan ook aan de top van vrijmetselarij. Bovendien staan ze aan de top van het internationale financiële systeem, dat al meer dan een eeuw lang de mensheid in slavernij houdt. Ze bezitten meer dan 160 centrale banken (deze controleren de banken die wij kennen) en staan daarmee aan de top van de zwaar misdadige financiële wereld

De Rothschilds staan erom bekend extreem gruwelijke en perverse feesten te organiseren, en kunst van de meest beestachtige artiesten te promoten, waarin gewelddadige verkrachting en brute moord gevierd wordt. De Rothschilds zijn onderdeel van wat men noemt de "elites". Ze opereren vanuit de souvereine staat "the City of London", een onaantastbaar gebied in het hart van Londen, dat boven elke wet staat. The City of London is een van de hoofdkwartieren van waaruit de agenda voor wereldoverheersing uitgevoerd wordt. Andere centra zijn Vaticaanstad, Washington DC, en Jeruzalem.

Ze staan ook aan de top van BlackRock en Vanguard, twee investeringscorporaties die de meeste aandelen van alle grote bedrijven ter wereld bezitten. Dat geeft hen een monopolie over elke industrie ter wereld: nieuwsmedia, technologie, reizen, gezondheidszorg, kledij, energie, enz. Dit monopolie gebruiken ze om de mensheid te controleren.

Video Monopoly - Wie bezit de wereld?

Deze elites staan ook achter de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO), de Verenigde Naties (VN/UN), de Europese Unie (EU), het World Economic Forum (WEF) en andere globalistische organisaties.

Een oud-bankier vertelt over zijn verleden

Satanisme en vrijmetselarij zijn hun religies, en het ultieme doel van vrijmetselarij bijvoorbeeld is om de tempel van Salomo te herbouwen in Jeruzalem en daar een zogeheten "Wereldleraar" te plaatsen die aan de kop van hun wereldregering zal staan.

Om die reden zijn ze in 1948 met tanks en soldaten dat gebied binnengedrongen, waar ze miljoenen gezinnen beroofd hebben van huizen en boerderijen, landerijen en wijngaarden, en hen als vuil uitgedreven hebben. Ontelbare vaders zijn bruut afgeslacht voor de ogen van de moeders en kinderen, honderden kinderen zijn opgesloten in de gevangenissen van het nieuwe Israël waar ze gemarteld worden. De monsterlijke misdaden die bedreven werden tegen deze mensen zijn met geen pen te beschrijven.

Amnesty International heeft diverse hartverscheurende rapporten gepubliceerd over de schrijnende misdaden gepleegd door Israël, tegen de weerloze Palestijnse gezinnen. Miljoenen mensen zijn opgesloten in de grootste openluchtgevangenis ter wereld, in Gaza, waar de meeste zelfmoorden ter wereld gebeuren omdat het leven er een echte hel is. Er is maar af en toe wat stromend water, nauwelijks medische zorg en niemand mag eruit.

Om te slagen in hun opzet hadden de elites echter eerst en vooral de steun nodig van de wereldwijde christelijke kerk. Om dat te verwezenlijken werd in de 19e eeuw een criminele advocaat onder de arm genomen: Cyrus Scofield. Deze man was veroordeeld wegens fraude en vervalsing en stond bekend als een genadeloze bruut die zijn vrouw mishandelde. Hij werd gecontacteerd door de Rothschilds om een nieuwe Bijbel te maken: de Scofield Study Bible

Deze Bijbel werd op diverse punten vervalst en bevatte honderden voetnoten die het idee introduceerden dat God een nieuwe politieke en militaire staat Israël zou oprichten. Dat zou zogezegd de vervulling zijn van Gods beloften aan Abraham om hem "het beloofde land" te geven. Via deze Bijbel werd er dus aangekondigd dat er een nieuwe politieke en militaire staat Israël opgericht zou worden. Dit zou zogezegd een een daad van God zijn en alle christenen zouden het dus van harte moeten ondersteunen. Zij die zich ertegen verzetten, zouden door God Zelf vervloekt worden. Omdat dit in voetnoten in deze Bijbel vermeld stond, was het alsof het deel was van de Bijbel. Deze vervalste Bijbel werd breed verspreid in heel Amerika en legde het fundament voor een heel nieuwe beweging die zich met hart en ziel achter dit nieuwe Israël schaarde. Mensen die er vraagtekens bij zetten, kregen het stempel "Jodenhater". Zo werd alle kritiek hiertegen de kop ingedrukt.

Er werd een psychologische campagne opgezet om sterk emotionele sympathie te wekken voor de "vervolgde Joden", waarbij uiteraard met geen woord gesproken werd over de miljoenen vaders, moeders en kinderen die door Israël bruut verkracht, vermoord en gemarteld werden, en van alle bezit beroofd werden. Sterker nog: mensen die opstonden om het voor deze mensen op te nemen, werden opnieuw "Jodenhaters" of "anti-semieten" genoemd.

Net zoals in onze tijd iedereen die onderzoek doet naar de waarheid achter de pandemie een "complotdenker" wordt genoemd, om ze te framen en ongeloofwaardig te maken, wordt iedereen die zich afvraagt wat er echt aan de hand is in Israël, geframed als "Jodenhater". Je moet blind en onnadenkend dit nieuwe Israël steunen, anders ben je een anti-semiet.

Iedereen die verhuisde naar de nieuwe politieke staat Israël kreeg het stempel "uitverkoren volk van God". Of ze nu uit Amerika, Europa, Afrika of Azië kwamen, en of ze nu wel of niet gelovig waren (de overgrote meerderheid is fel atheïstisch) speelt geen rol. Woon je in deze nieuwe staat, dan ben je opeens deel van het "uitverkoren Joodse volk" dat boven de rest van de mensheid staat en daarom het recht heeft andere mensen te vermoorden, beroven en terroriseren.

Enkele jaren geleden kreeg ik contact met een christelijke Palestijn, die jarenlang in Jeruzalem gewoond heeft en zeer intensief betrokken is bij alles wat daar gebeurt. Hij lichtte me in dat het Israël is die zelf de terreurorganisatie Hamas heeft opgericht, om vervolgens medelijden te kunnen wekken bij de wereld. Want als zij aangevallen worden door Hamas kunnen ze slachtoffer spelen, in plaats van als agressor gezien te worden. Zodoende krijgen ze de wereldwijde publiek opinie op hun hand. Zo werken deze misdadigers altijd: ze controleren beide partijen, om een psychologisch spel te voeren. In de wereldoorlogen financierden ze ook beide partijen.

Terug naar de psychologische operatie om de hele wereldwijde christelijke kerk op hun hand te krijgen. Het denkbeeld werd verspreid dat deze nieuwe politieke staat "Gods land" is en dat niemand er een vinger naar uit mag steken. Wie dat wel doet, of wie zelfs nog maar durft een verkeerd woord te spreken tegen deze staat wordt "vervloekt door God Zelf". Terwijl miljarden gelovigen wereldwijd wijsgemaakt wordt dat Israël "Gods heilige land" is, is deze staat in werkelijkheid een van de meest atheïstische landen ter wereld, en een internationaal centrum van seksuele perversie. 

Tel Aviv organiseert de grootste pride parade van het oostelijk halfrond en Israël is een veilig toevluchtsoord voor pedofielen die in andere landen door de politie gezocht worden. Van "heilig land" is geen sprake. Het is letterlijk het tegendeel. Bovendien is Jeruzalem een centrum van de wereldwijde vrijmetselarij, wat in feite een verkapte vorm van satanisme is. 


Hoezo "Gods land"?

De hele ideologie dat Joden het "uitverkoren" volk van God zijn, is de basis voor de meest bloeddorstige en gewelddadige vorm van racisme en volkerenhaat ter wereld. Miljoenen onschuldige mensen, waaronder tienduizenden christenen (want onder Palestijnen bevinden zich grote aantallen christenen) worden genadeloos vermoord en gemarteld, onder deze dekmantel dat "de Joden Gods uitverkoren volk" zijn en dus andere volkeren mogen vernietigen en al hun bezittingen roven.

Over de hele wereld zie je dat er opgeroepen wordt om te "bidden voor het Joodse volk" en "bidden voor Israël", maar niemand roept op om te bidden voor de miljoenen Palestijnse families die al sinds 1948 onder een afschuwelijke terreur leven. Religieus racisme is de ergste vorm van medogenloosheid die er bestaat. God wordt afgeschilderd als een monster die sommige mensen zegent en anderen vervloekt, puur op basis van etniciteit. 

Het is hetzelfde wat we zagen bij de Amerikaanse Klu Klux Clan die grote aantallen zwarte mensen levend in brand stak, bij een brandend kruis. Zij gebruikten een soortgelijk religieus racisme om hun moordpartijen goed te praten.

Er wordt ook beweerd dat de huidige inwoners van Israël afstammelingen zijn van de oude Hebreeërs die vroeger in dat gebied woonden. Maar dat klopt niet. Iedereen die door de Zionisten naar Israël gehaald is, heeft geen enkele genetische verbondenheid met de authentieke Joden. Israël heeft het beleid dat om het even wie zich in hun land kan vestigen en de status van "Jood" kan krijgen. Jood zijn wordt dus herleid tot letterlijk niets. Elke Aziaat, Afrikaan, Amerikaan en Australiër kan "Jood" worden in Israël.

Over de hele wereld is de Orthodoxe Joodse gemeenschap, de echte gelovige Joden, van meet af aan heel sterk gekant tegen deze nieuwe militaristische staat. Er zijn vele betogingen geweest tegen Israël, door de grote Orthodox Joodse groepen, die de gruwelijke misdaden tegen de Palestijnse mensen veroordelen. Dat weet echter bijna niemand. Want het wordt doodgezwegen.


Hoe zit het eigenlijk met God en zijn zogenaamde "uitverkoren" volk? 

In de Bijbel wordt er met grote nadruk gezegd dat God de ene mens niet boven de andere stelt en dat alle mensen gelijk zijn. Er is geen onderscheid! God is geen racist. De mensen die God als Zijn geliefde kinderen beschouwt, zijn diegenen die, net als Abraham in de oudheid, niet meedoen met de demonische kwaadaardige cultuur van hun omgeving, maar die God liefhebben en hun medemensen helpen.

Een "Jood" of "Israëliet" is volgens de Bijbel iedereen die zijn hart heeft laten transformeren door de liefde van God. De naam "Israël" betekent namelijk "prins van God" ofwel "Koninklijk kind van God". Het wordt gegeven aan iedereen die met een oprecht hart God liefheeft en dus Zijn kind is. Dat heeft niets te maken met genetische afstamming, religie of politiek. Elk mens, om het even uit welke cultuur of land, of huidskleur of taal, kan een kind van God zijn. Er is geen enkele vorm van rassenonderscheid.

Wat de Bijbel werkelijk zegt, staat dan ook haaks op wat er beweerd wordt door de Zionisten. Dat werd bijvoorbeeld duidelijk gemaakt door Jezus die mensen uit Samaria, die door de Joden als "honden" bestempeld werden, met liefde en waardering bejegende. Het oude Israël was extreem racistisch en zij beschouwde andere volkeren als dieren. Jezus ging daar tegenin door juist mensen uit die volkeren openlijk te omhelzen, en te genezen.

De politieke staat Israël heeft dan ook niets te maken met wat God verstaat onder "Israël". Het is opgericht door mensen die door de Bijbel juist "kinderen van de duivel" genoemd worden. Reeds in de tijd van het oude Israël noemde Jezus de leiders van het toenmalige Israël "zonen van de hel", "kinderen van de duivel" en "leugenaars en huichelaars".

Jezus hekelde hun religieuze schijnheiligheid en zei dat het slechts een dekmantel was voor hun satanische praktijken. Jezus zei tegen de Joodse leiders dat echte kinderen van God die mensen zijn, die luisteren naar wat God zegt en dat doen. Daarom werd Jezus vermoord door hen. Hij ontmaskerde hoe kwaadaardig ze waren, al beweerden ze het "uitverkoren" volk te zijn. De Bijbel maakt duidelijk dat het echte Israël, de echte "prins van God" geen politieke of militaire natie is, maar een volk dat bestaat uit mensen over de hele wereld die God liefhebben en hun naaste mens helpen. God woont bij die mensen, en maakt hen tot Zijn kinderen. Dat is volgens de Bijbel "Israël", de "konings kinderen van God".

In 1948 werd het woord "Israël" gestolen door satanisten om een religieuze dekmantel te hebben voor hun plan van wereldoverheersing. Ze infiltreerden de christelijke kerk wereldwijd, om de steun van miljarden christenen te krijgen. Het is echter absurd om een staat die opgericht is door de top van het wereldwijde satanisme, en die een van de meest atheïstische landen ter wereld is, waar pedofilie beschermd wordt en elke vorm van perversie gevierd wordt, te beschouwen als "Gods heilige land".

De haat die zorgt voor de felle verdeeldheid tussen Joden en Palestijnen, is kunstmatig veroorzaakt.

Ik, (David Sorensen), had eens een droom waarin ik Israëlieten zag die oorlog voerden tegen Palestijnen. Er was een intense haat in het hart van beide groepen. Toen hoorde ik opeens een luide stem roepen: "Er is geen verschil tussen Israëlieten en Palestijnen. Beiden zijn zondig en hebben Gods vergeving nodig." Toen zag ik dat deze groepen elkaar om de hals vlogen. Er was vrede. Vrede kwam door te erkennen dat we allemaal gelijk zijn. We hebben allemaal gezondigd tegenover God en elkaar.


We hebben allemaal vergeving nodig. 

Als we dat beseffen, kunnen we elkaar omhelzen en valt elke haat weg.

Als we kijken naar wat er vandaag gaande is in Israël, met de plotseling en aanvallen van Hamas, dan is het duidelijk dat dit een zoveelste spel is. Want Hamas is opgericht door dezelfde machthebbers die Israël opgericht hebben. Ze financieren altijd beide partijen van elke oorlog. Zo spelen ze hun spel en manipuleren ze de mensheid. Het plan is om de macht van Israël veel groter te maken. Deze aanval van de Hamas geeft hen daarvoor het perfecte excuus.

Aanslag 9/11 in 2001

Het is net als met 9/11, waarbij de deep state een slachting aanrichtte onder hun eigen mensen. Ze gaven de schuld aan "terroristen" uit Saoudi Arabië, maar het was gewoon de deep state. Deze vreselijke "aanslag" gaf hen opeens het "recht" om Irak binnen te vallen. Website 9/11: https://waarheid911.nl

Trap er alsjeblieft niet in. Wees wijzer dan dat. Speel hun spel niet mee.

Als je wilt bidden voor wat er gaande is, bid dan alsjeblieft dat de misdadige entiteiten die achter al dit leed zitten, ontmaskerd worden en dat waarheid zal zegevieren in dit hele gebied.

Bid dat er een einde komt aan de kunstmatige georchestreerde haat tussen twee groepen mensen. Bid dat er liefde mag komen tussen hen, en dat de ogen van mensheid mogen opengaan voor wat er werkelijk gaande is.

Het is goed om liefde te hebben voor de mensen die in Israël wonen. Maar heb alsjeblieft ook liefde voor de mensen die daar verdreven zijn en nu opgesloten zitten in Gaza, een reusachtige open lucht gevangenis. Wees aub geen meedogenloze religieuze racist die de ene mens op handen draagt en de andere mens een schop geeft.

Verspreid dit bericht alsjeblieft, want het is echt belangrijk dat wereldwijd onthuld wordt wat er werkelijk aan de hand is in Israël. Deze staat werd opgericht met als enig doel om het centrum te worden van de wereldregering waar alle globalistische organisaties, en de elites die hen opgericht hebben, naar streven. Dat is wat de mensheid moet beseffen.

De bovenstaande tekst is geschreven door David Sorensen (van de website STOP WORLD CONTROL) en aangevuld met video's van klokkenluiders door de redactie van De Nieuwe Media (Waarheidskrant).

Aanvulling van een klokkenluider

Wie of wat is Israël? Israël heeft als plaats nooit bestaan. Pas in 1946 begon de bouw van Israël. Pas in 1948 mochten zij het stuk wat zij gepakt hadden van de Palestijnen Israël noemen.

Palestina is officieel het Heilige Land. Reden hiervoor; er woonden Hebreeën, christenen en moslims in vrede naast elkaar, die allen een kerk hadden waar elke dag gebeden werd. Palestina werd The Holy Land genoemd. Echter is het niet het beloofde land.

Een Amerikaanse Theoloog Scofield kreeg de opdracht een nieuwe VALSE bijbel te schrijven die het volk met name Christenen moest doen laten geloven dat het Israëlitische volk de uitverkorenen waren van God. "The chosen ones". Hij werd betaald door de Zionisten Gompers, La Guardia, Straus, Baruch en Schiff. 

Scofield ging naar Oxford om onderzoek te doen. Zijn onderzoek ging om de King James Bijbel. Zijn focus lag op de "King James Version" Bijbel. Hij nam de originele tekst, verdraaide de waarheid en gooide die vol met dubieuze voetnoten en ketterse implicaties. Hij liet de Christenen geloven dat God telkens weer nieuwe opdrachten gaf aan Israël zijn uitverkoren die Israël moest uitvoeren. Zoals de Israëlische Staat Israël opzetten in het heilige land wat hun God aan hen had beloofd.


De ECHTE KINDEREN VAN DE DUIVEL ZIJN DE DUIVELS UIT ISRAEL: DE ZIONISTEN.

ISRAELI, Zij hebben een 'God' waar zij zwaar in geloven: De DUIVEL.

Iedereen die nu denkt dat Atheïsten in niets geloven omdat zij niet in God geloven. Dat is een foute aanname. Atheïsten geloven zwaar in de Duivel. In Friesland leven Atheïsten. Zij geloven niet in God maar des te sterker in de Duivel. Het is niet dat Zij alleen in de Duivel geloven, maar Ze zijn ook nog eens HEEL ERG BANG VOOR DE DUIVEL. 


De God van de Israëlische Zionisten is de echte Duivel.

Iedereen weet nu dat Israeli Atheïsten zijn, wat betekent dat zij niet in God geloven. Niet in God van de liefde en rechtvaardigheid. Niet in de God die zegt: "Gij zult niet doden". Die zegt: "Wee zij die onschuld aanraken hun straf zal zwaar zijn wanneer ik terugkeer".


Hoe werd de Duivel hun God? 

Zij, het volk van Israël, waren het die zwaar zondigden; zij verkrachten kleine kinderen en dieren en zij slachtten de dieren. Volwassen vrouwen hadden geen waarden voor hen. Ze roofden kleine kinderen van de niet-joden. Zij namen hem mee als slaaf. God gooide hen uit het Heilige Land Palestina, zij werden verdreven. De Duivel wachtte hierop. Op een volk die hij tot de zijne kon maken. Zij werden de Zionisten. Deze Duivel God maakte hen tot zijn uitverkorenen. Beloofde hen de gehele aarde, werelddominantie en slaven. Echter moesten zij daar wel iets voor doen.


Als eerste sloot deze Duivel een convenant met hen af. 

De Zionisten moeten/moesten elke dag Bewustzijn offeren aan deze Duivel God. Elke dag onschuldig Bewustzijn offeren: KLEINE KINDEREN - ELKE DAG WEER. Zij kregen een handboek waarin stond welke Naties zij moesten vernietigen, voordat Zij, de Zionisten, naar het beloofde land "Het Heilige Land" moesten gaan om daar de tempels op te zetten, met name de Tempel van Salomon. Vanaf het jaar "0" zijn Zij reeds bezig met oorlogvoering. Met slachten en verkrachten van met name kleine kinderen.


 Echt, het begon reeds vanaf de jaartelling "0".

In 1883 begonnen de gesprekken reeds over het opzetten van ISRAEL als Staat. Een politieke en Militaire staat. Vanaf deze eeuw hadden zij nog een aantal dingen te doen. Oorlog voeren met Afghanistan, Iraq, Libië, Syrië, Yemen, Sudan, Dafur en Somalië, om uiteindelijk tot aan het laatste stuk te komen. Namelijk Gaza volledig over te nemen, omdat daar de Tempel van Salomon gebouwd moest gaan worden op de locatie van de Heilige "Al-Aqsamoskee" in het Heiligste plek in het Heilige Land Palestina in Gaza. Tevens moest Israël ook Libanon volledig innemen en ook Syrië moest volledig overgenomen worden. En als laatste, als de kers op hun taart: Iran. 

Zij, de Israëlisch, de ZIONISTEN, denken dat als zij Gaza helemaal plat zouden leggen dat Iran dan zou gaan opstaan en hen openlijk zou gaan aanvallen, (alles was ingecalculeerd). Israël lokte dit uit, zodat Rusland Iran te hulp zou schieten en hiermee Amerika, Duitsland, Italië en Nederlandse militairen, die daar al in de Middellandse zee, Rode Zee en Golf van Perzië klaar liggen, Rusland aan zouden gaan vallen. Die hele gekte was vooraf reeds exact gepland.


Maar wie zitten de Zionisten in Israël, America en Europa nu het meeste dwars?

Juist dat zijn de landen: Iran, Rusland, China, Noord Korea en Turkije.

Tot zover de bijdrage van de klokkenluider (waarvoor dank!).

Steun onze Waarheidskrant als je bij machte bent, dank je wel.

https://steunactie.nl/actie/steun-onze-waarheidskrant-de-nieuwe-media/-25588?popup=donate

Zodat de Waarheid en het Vrije Woord verspreid kunnen blijven worden.

ONZE NIEUWSTE ARTIKELEN