Vertaal deze pagina naar:

PERSBERICHT "SPOEDEISEND VERZOEK VAN EU-BURGER EN CD&V- LID AD VAN ROOIJ AAN BELGISCH PREMIER EN EU-VOORZITTER ALEXANDER DE CROO"

25-03-2024

EU-burger en cd&v-lid Ad van Rooij zond op 25 maart 2024 per e-mail aan Belgisch premier en EU-voorzitter Alexander de Croo een spoedeisend verzoek om bijgevoegd 'BEWIJS VAN IN LEVEN ZIJN' op uiterlijk 26 maart 2024 te hebben voorzien van handtekening en stempels van België en de Europese Unie.

Lees in dit persbericht het zeer opmerkelijke en spoedeisende verzoek van EU-burger en cd&v lid Ad van Rooij, dat hij per e-mail persoonlijk aan Belgisch premier en EU-voorzitter Alexander de Croo verzond en wat Ad van Rooij tegelijkertijd per e-mail naar zeer veel verschillende redacties, politici en hoogwaardigheidsbekleders verzond.

(Zie kopiehouders onderaan).

Aan: Belgisch premier Alexander De Croo (persoonlijk in handen)

mede in zijn hoedanigheden als voorzitter van de Europese Unie en

Vice Chairman "Global Agenda Council on Ageing" bij het World Economic Forum

Wetstraat 16, 1000 Brussel (tel: +32 2 501 02 11)(E-mail: contact@premier.be)

Betreft: Spoedeisend verzoek van EU-burger en cd&v-lid Ad van Rooij aan Belgisch premier en EU-voorzitter Alexander De Croo om bijgevoegd BEWIJS VAN IN LEVEN ZIJN op uiterlijk 26 maart 2024 te hebben voorzien van handtekening en stempels van België en de Europese Unie

Geachte Belgisch premier en EU-voorzitter Alexander De Croo

Hieronder vindt u bijgevoegd mijn op 24 maart 2024 (om 15:11 uur) aan uw Open Vld partijgenoot burgemeester Johny De Raeve van Zonhoven (persoonlijk in handen) verstuurde spoedeisende verzoekschrift, waarvan u persoonlijk een kopie heeft ontvangen, waarvan u de inhoud kunt lezen in het volgende artikel in de Nieuwe Media (https://www.de-nieuwe-media.nl/)

Daarop heeft Open Vld burgemeester Johny De Raeve van Zonhoven, als ook Belgisch Open Vld premier en EU-voorzitter Alexander De Croo (als kopiehouder) geheel niet gereageerd voor het daarin gestelde termijn van 25 maart 2024 (17:00 uur). Ook heb ik van hiervoor bestuurlijk verantwoordelijk Open Vld partijvoorzitter Tom Ongena (als kopiehouder) geen enkele reactie mogen ontvangen.

Hiermee heeft de nog in leven zijnde EU-burger en cd&v-lid Ad van Rooij van deze valse Open Vld drie eenheid Alexander De Croo, Tom Ongena en Johny De Raeve het wettelijke bewijs gekregen dat zijzelf vanuit hun politieke partij Open Vld in samenspanning met Royal Philips en alle partners die zich hebben aangesloten bij het World Economic Forum, waarvan Alexander De Croo, vanaf 2013 Vice Chairman "Global Agenda Council on Ageing" is, vanaf die tijd (al 11 jaar lang) s'-werelds grootste "grensoverschrijdende criminele organisatie" vormen". Het gevolg hiervan is onder meer:

 • dat mijn vrouw J.E.M. (Annelies) van Rooij van Nunen (BSN: 128731886) op 2 november 2021 is overleden, wat het gevolg is van het feit dat zij vanaf 1 september 2015 niet was verzekerd voor de in Nederland en Vlaanderen (België) wettelijk verplichte zorgverzekering. Dit betekent dat Royal Philips in samenspanning met de valse Open Vld drie eenheid Alexander De Croo, Tom Ongena en Johny De Raeve mijn vrouw Annelies op deze wijze hebben vermoord. Een grotere misdaad is ondenkbaar.

 • dat deze s'-werelds grootste "grensoverschrijdende criminele organisatie" vanuit het World Economic Forum onder aansturing van deze valse Open Vld drie eenheid Alexander De Croo, Tom Ongena en Johny De Raeve op 13 januari 2024 mijn zoon A.A.H. (Jos) van Rooij in zijn woning op het adres Lindelaan 62, 9669 CJ, Nieuwe Pekela, hebben overvallen en vermoord en van de aardboden hebben laten verdwijnen. Heden 71 dagen later weet zijn vader EU-burger en cd&v-lid Ad van Rooij nog steeds niet waar zijn zoon Jos van Rooij is gebleven. Alle media (wereldwijd) weigeren hierover in hun kranten te schrijven, zoveel macht heeft deze s'-werelds grootste "grensoverschrijdende criminele organisatie" onder aansturing van Belgisch premier en EU-voorzitter Alexander De Croo die vanaf 2013 Vice Chairman "Global Agenda Council on Ageing" is bij het World Economic Forum. Een grotere misdaad is ondenkbaar.

 • dat deze s'-werelds grootste "grensoverschrijdende criminele organisatie" vanuit het World Economic Forum onder aansturing van deze valse Open Vld drie eenheid Alexander De Croo, Tom Ongena en Johny De Raeve, die op 13 januari 2024 mijn zoon A.A.H. (Jos) van Rooij in zijn woning op het adres Lindelaan 62, 9669 CJ, Nieuwe Pekela, hebben overvallen en vermoord en van de aardboden hebben laten verdwijnen, al een jaar lang een gigantisch grote "geestelijke, psychische en mentale terreur" uitvoert op mijn dochter E.J.M. (Lisette) van Rooij, waardoor zij ziek is geworden en niet meer haar werk kan doen in de gezondheidszorg. Deze "geestelijke, psychische en mentale terreur" vanuit deze s'-werelds grootste "grensoverschrijdende criminele organisatie" onder aansturing van Belgisch premier en EU-voorzitter Alexander De Croo (die vanaf 2013 Vice Chairman "Global Agenda Council on Ageing" is bij het World Economic Forum) is zo extreem groot dat mijn dochter Lisette als gevolg daarvan al bijna drie maanden lang niet meer in haar eigen gehuurde woning in Sint-Oedenrode durft te verblijven. Een grotere misdaad is ondenkbaar.

 • dat deze s'-werelds grootste "grensoverschrijdende criminele organisatie" vanuit het World Economic Forum onder aansturing van deze valse Open Vld drie eenheid Alexander De Croo, Tom Ongena en Johny De Raeve ervoor heeft gezorgd dat EU-burger en cd&v-lid A.M.L. (Ad) van Rooij (BSN: 093391225) vanaf 15 januari 2013 geen werkzaamheden heeft kunnen verrichten voor zijn in Nederland op 't Achterom 9-9A, 5491 XD Sint-Oedenrode (Nederland) gevestigde bedrijven: 1.) Eenmansbedrijf Camping en Pensionstal "Dommeldal" (KvK-nummer: 57035032), gevestigd op het adres 't Achterom 9-9A, 5491 XD, Sint-Oedenrode, met als enig juridisch en economisch eigenaar A.M.L. van Rooij; 2.) Ecologisch Kennis Centrum B.V. (KvK-nummer: 16090111), gevestigd op het adres 't Achterom 9A, 5491 XD, Sint-Oedenrode, met als enig directeur A.M.L. van Rooij(BSN: 093391225); 3.) Van Rooij Holding B.V. (KvK-nummer: 17102683), gevestigd op het adres 't Achterom 9A, 5491 XD, Sint-Oedenrode, met als enig bestuurder A.M.L. van Rooij(BSN: 093391225) en 4.) Stichting Administratiekantoor van Rooij Holding B.V. (KvK-nummer: 17154479), gevestigd op het adres 't Achterom 9A, 5491 XD, Sint-Oedenrode, met als enig bestuurder en enig aandeelhouder A.M.L. van Rooij (BSN: 093391225). Het gevolg daarvan is onder meer dat het juridisch rechtszaak voerende bedrijf Ecologisch Kennis Centrum B.V. (KvK-nummer: 16090111), gevestigd op het adres 't Achterom 9A, 5491 XD, Sint-Oedenrode, met als enig directeur A.M.L. van Rooij (BSN: 093391225) zijn gevolmachtigde cliënten al maar liefst ruim 11 jaar lang juridisch niet meer heeft kunnen bijstaan, waardoor bij hen voor tientallen miljoenen euro's aan eigendommen is gestolen, wat direct of indirect meer dan tien doden heeft veroorzaakt. Het is deze "grensoverschrijdende criminele organisatie" die voor het op deze wijze vermoorden van meer dan tien mensen verantwoordelijk en aansprakelijk zijn. Een grotere misdaad is ondenkbaar

 • dat deze s'-werelds grootste "grensoverschrijdende criminele organisatie" vanuit het World Economic Forum onder aansturing van deze valse Open Vld drie eenheid Alexander De Croo, Tom Ongena en Johny De Raeve ervoor heeft gezorgd dat EU-burger en cd&v-lid A.M.L. (Ad) van Rooij (BSN: 093391225) vanaf 15 januari 2013 (11 jaar lang) niet kan stemmen in Nederland, niet kan stemmen in België, niet kan stemmen in Europa, niet kan stemmen in enig ander land van de wereld en dat EU-burger en cd&v-lid A.M.L. (Ad) van Rooij (BSN: 093391225) vanaf 15 januari 2013 (11 jaar lang) voor zijn politieke partij cd&v niet op de lijst voor de gemeenteraadsverkiezingen van de gemeente Zonhoven heeft kunnen staan, waardoor deze "grensoverschrijdende criminele organisatie" met als centrum Zonhoven, vanuit Belgisch Limburg, Vlaanderen en België wereldwijd tot een dergelijk grote omvang heeft kunnen uitgroeien. Een grotere verkiezingsfraude is ondenkbaar.

 • dat deze s'-werelds grootste "grensoverschrijdende criminele organisatie" vanuit het World Economic Forum onder aansturing van deze valse Open Vld drie eenheid Alexander De Croo, Tom Ongena en Johny De Raeve ervoor heeft gezorgd dat EU-burger en cd&v-lid A.M.L. (Ad) van Rooij (BSN: 093391225), als ook zijn vrouw J.E.M. (Annelies) van Rooij van Nunen (BSN: 128731886) vanaf 15 januari 2013 (11 jaar lang) hebben moeten bedelen om geld om in leven te kunnen blijven. Een grotere misdaad is ondenkbaar

(Meer onderbouwende informatie) Voor meer onderbouwende informatie, als ook voor de wereldwijde oplossing vanuit België, verwijs ik u naar mijn volgende twee PERSBERICHTEN op de website van de Nieuwe Media (https://www.de-nieuwe-media.nl/):

Philips-pensioengerechtigde, EU-burger en cd&v-lid A.M.L. (Ad) van Rooij (BSN: 093391225) richt hierbij aan veroorzakend Belgisch Open Vld premier en EU-voorzitter Alexander De Croo, als ook aan Alexander De Croo in zijn hoedanigheid als Vice Chairman "Global Agenda Council on Ageing" bij het World Economic Forum, als ook aan alle kopiehouders het nadrukkelijk verzoek om kennis te nemen van de inhoud van bovengenoemde persberichten, links en deeplinks en die inhoud hierbij als herhaald en ingelast te beschouwen.

(Mijn geduld is op) EU-burger en cd&v-lid A.M.L. (Ad) van Rooij (BSN: 093391225) wil hierbij veroorzakend Belgisch Open Vld premier en EU-voorzitter Alexander De Croo, als ook Alexander De Croo in zijn hoedanigheid als Vice Chairman "Global Agenda Council on Ageing" bij het World Economic Forum, duidelijk maken dat mijn geduld op is en ik van hem eis dat hij op 26 maart 2024 bijgevoegde door Luuk van Tol ingevulde BEWIJS VAN IN LEVEN ZIJN van EU-burger en cd&v-lid A.M.L. (Ad) van Rooij (BSN: 093391225) van een handtekening en stempels van België en de Europese Unie voorziet en er voor zorgt dat betreffend door hem ondertekend BEWIJS VAN IN LEVEN ZIJN van EU-burger en cd&v-lid A.M.L. (Ad) van Rooij (BSN: 093391225) op 26 maart 2024 naar mijn e-mail a.vanrooij53@gmail.com is teruggestuurd (zie bijlage 1, zie paarse link hieronder).

 • zodat ik mijn door Belgisch Open Vld premier en EU-voorzitter Alexander De Croo ondertekend BEWIJS VAN IN LEVEN ZIJN direct daarna kan doorsturen naar Royal Philips ten name van Luuk van Tol, zodat hij het vanaf 1 september 2015 gestolen bedrag van 170.000,00 Euro (met daarop de wettelijke rente) van mijn Philips-pensioen voor Pasen (31 maart 2024) op mijn Belfius bankrekening overgemaakt kan hebben en EU-burger en cd&v-lid A.M.L. (Ad) van Rooij (BSN: 093391225) op de Eerste en Tweede Paasdag niet voor het zoveelste jaar op een rij bij anderen behoeft te bedelen om eten en drinken.

Dit des te meer ik door mijn hoog gewaardeerd cd&v voorzitter Sammy Mahdi (zie laatste peilingen https://www.nieuwsblad.be/cnt/dmf20240322_96846045) bij e-mail d.d. 22 maart 2024 ben uitgenodigd voor het Nationaal verkiezingscongres van de cd&v in Mechelen op 21 april 2024 om met de hierboven beschreven kennis, als persoonlijk slachtoffer van deze vanaf 1 januari 2011 (13 jaar lang) door de Open Vld gevoerde geld en eigendom stelende politiek op de familie A.M.L. van Rooij en op mijn bovengenoemde vier bedrijven, met meer dan tien doden als gevolg daarvan, waaronder mijn vrouw en zoon, mijn politieke partij cd&v te helpen een goede inhoudelijke richting mee te geven en om samen onze cd&v campagne af te trappen voor de cruciale verkiezingen op 9 juni 2024, waarmee het op deze wijze bestelen, uithongeren en vermoorden van haar eigen inwoners in samenwerking met "grensoverschrijdende criminele organisaties" vanuit Nederland (Meierijstad) en België (Zonhoven) moet worden uitgesloten (zie bijlage 2, zie paarse link hieronder).

Dit des te meer stemgerechtigd cd&v-lid A.M.L. (Ad) van Rooij (BSN: 093391225) tijdens dit Nationaal verkiezingscongres van de cd&v in Mechelen op 21 april 2024 bij zijn cd&v voorzitter Sammy Mahdi zich wil aanbieden als Lijstduwer voor op de cd&v-lijst van de komende gemeenteraadsverkiezingen van Zonhoven op 13 oktober 2024 met de intentie ervoor te zorgen dat wat Open Vld-burgemeester Johny De Raeve vanuit Zonhoven, Belgisch Limburg, Vlaanderen en België in nauwe samenwerking met deze s'-werelds grootste "grensoverschrijdende criminele organisatie" vanuit het World Economic Forum onder aansturing van deze valse Open Vld drie eenheid Alexander De Croo, Tom Ongena en Johny De Raeve vanuit Nederland (met als centrum Meierijstad onder de opvolgende CDA-burgemeesters Peter Maas en Kees van Rooij) vanuit zijn politieke partij Open Vld (die zit verbonden aan de politieke partij MR van voormalig Belgisch premier en huidig Europees President Charles Michel) mij, mijn vrouw, mijn zoon en mijn dochter (als ook tientallen gevolmachtigde cliënten van het Ecologisch Kennis Centrum B.V. en overige betrokken geraakte derden) maar liefst ruim 13 jaar lang heeft aangedaan nooit meer mag gebeuren.

Dit betreft geen dreiging maar enkel duidelijkheid. In geval EU-burger en cd&v-lid A.M.L. (Ad) van Rooij (BSN: 093391225) van veroorzakend Belgisch Open Vld premier en EU-voorzitter Alexander De Croo, als ook Alexander De Croo in zijn hoedanigheid als Vice Chairman "Global Agenda Council on Ageing" bij het World Economic Forum, bijgevoegde door Luuk van Tol ingevulde BEWIJS VAN IN LEVEN ZIJN, voorzien van handtekening en stempels van België en de Europese Unie (zie bijlage 2) niet op 26 maart 2024 (voor 17.00 uur) op zijn e-mail a.vanrooij53@gmail.com heeft ontvangen, dan stuur ik dit spoedeisend verzoekschrift direct door naar uw politieke partijgenoot Open Vld Vicepremier en minister Paul Van Tigchelt van Justitie en Noordzee (e-mail: contact@teamjustitie.be) met de eis om betreffende door Luuk van Tol ingevulde BEWIJS VAN IN LEVEN ZIJN van zijn handtekening en stempels van België en de Noordzee te voorzien en om die op 27 maart 2024 (voor 17.00 uur) naar mijn e-mail a.vanrooij53@gmail.com te hebben verstuurd. Dit om te voorkomen dat ik voor het zoveelste jaar op een rij op paasdag moet bedelen om eten en drinken omdat veroorzakend Belgisch Open Vld premier en EU-voorzitter Alexander De Croo, als ook Alexander De Croo in zijn hoedanigheid als Vice Chairman "Global Agenda Council on Ageing" bij het World Economic Forum, al 8,5 jaar lang mijn Philips-pensioen steelt.

In geval ook Open Vld Vicepremier en minister Paul Van Tigchelt van Justitie en Noordzee weigert zijn handtekening en stempels van België en de Noordzee op betreffende door Luuk van Tol ingevulde BEWIJS VAN IN LEVEN ZIJN te zetten, dan zal ik mijn gewaardeerd cd&v voorzitter Sammy Mahdi vragen om per direct vanuit de cd&v kas op mijn Belfius bankrekening 25.000,00 Euro over te maken, die direct na het verkrijgen van mijn door Paul Van Tigchelt, Alexander De Croo en Johny De Raeve gestolen Philips-pensioen door mij zal worden teruggeboekt, zodat ik niet nog langer behoef te bedelen om eten en drinken te kopen. Dit des te meer ik op 21 april 2024 bij het Nationaal verkiezingscongres van de cd&v in Mechelen aanwezig wil zijn en ik er anders niet naar toe kan, door toedoen van Open Vld Vicepremier en minister Paul Van Tigchelt van Justitie en Noordzee en Open Vld premier en EU-voorzitter Alexander De Croo en Alexander De Croo in zijn hoedanigheid als Vice Chairman "Global Agenda Council on Ageing" bij het World Economic Forum en burgemeester Johny De Raeve van Zonhoven.

In afwachting van de hierboven verzochte met handtekening van Belgisch premier en EU-voorzitter Alexander De Croo en stempels van België en Europese Unie voorziene BEWIJS VAN IN LEVEN ZIJN van EU-burger en cd&v-lid A.M.L. (Ad) van Rooij (BSN: 093391225) op uiterlijk 26 maart 2024 (voor 17.00 uur) te hebben verstuurd naar mijn e-mail adres a.vanrooij53@gmail.com, verblijf ik;

Met vriendelijke groeten

EU-burger en cd&v-lid A.M.L. (Ad) van Rooij (BSN: 093391225)

Kopiehouders

 • Ruud Rietveld, een van de tientallen slachtoffers die aan het juridisch rechtszaak voerende bedrijf Ecologisch Kennis Centrum B.V. (KvK-nummer: 16090111) een volmacht heeft gegeven, maar hem door toedoen van deze valse Open Vld drie eenheid Alexander De Croo, Tom Ongena en Johny De Raeve al elf jaar lang niet meer juridisch heeft kunnen bijstaan (e-mails ruudrietveldvertelt@hotmail.com en ruud.rietveld20@gmail.com)
 • Alle 27 leden van de Gemeenteraad & raad voor maatschappelijk welzijn van de gemeente Zonhoven (e-mails: sofie.vanoppen@zonhoven.be, burgemeester@zonhoven.be, bram.deraeve@zonhoven.be, frederick.vandeput@zonhoven.be, johan.vanhoyland@zonhoven.be, frank.vandebeek@zonhoven.be, johan.schraepen@zonhoven.be, ria.hendrikx@zonhoven.be, jean-paul.briers@zonhoven.be, nathalie.claes@zonhoven.be, bart.heleven@zonhoven.be, sven.lieten@zonhoven.be, lieve.vandeput@zonhoven.be, yannick.aerts@zonhoven.be, inge.becks@zonhoven.be, pol.bos@zonhoven.be, libera.crescente@zonhoven.be, katrien.hoebers@zonhoven.be, lennert.kippers@zonhoven.be, kris.knuts@zonhoven.be, johny.lenskens@zonhoven.be, steven.reynders@zonhoven.be, cederique.schellis@zonhoven.be, karen.schillebeeks@zonhoven.be, dominic.tholen@zonhoven.be, martin.vandereyt@zonhoven.be, bart.vanhorenbeek@zonhoven.be)
 • Alexander de Croo (Open Vld), Premier van België en voorzitter van de Europese Unie (e-mail: contact@premier.be)
 • Paul Van Tigchelt (Open Vld), Vicepremier en minister van Justitie en Noordzee in de regering De Croo(e-mail: contact@teamjustitie.be)
 • Tom Ongena (Open Vld), Partijvoorzitter Open-Vld en gemeenteraadslid Sint-Katelijne-Waver (e-mails: voorzitter@openvld.be, ongenaskw@gmail.com)
 • Sammy Mahdi, Partijvoorzitter van de cd&v in België (e-mails: voorzitter@cdenv.be en info@cdenv.be)
 • Maxime Prévot, Partijvoorzitter van Les Engagés in België en burgemeester van Namen (e-mails: info@lesengages.be en maxime.prevot@ville.namur.be)
 • Nawal Farih, Belgisch volksvertegenwoordiger De Kamer en Gemeenteraadslid Genk van de cd&v in België (e-mail: nawal.farih@dekamer.be en nawal.farih@genk.be)
 • Annelies Verlinden (cd&v), minister van Binnenlandse Zaken, Institutionele Hervormingen en Democratische Vernieuwing van België in de regering De Croo (e-mail: info@verlinden.belgium.be)
 • Vincent Van Peteghem (cd&v), Vicepremier en minister van Financiën van België in de regering De Croo (e-mails: info@vincent.minfin.be en miet.deckers@vincent.minfin.be)
 • Nicole de Moor (cd&v), Staatssecretaris Asiel en Migratie in de regering De Croo(e-mail info.demoor@demoor.fed.be)
 • Hilde Crevits (cd&v), Vlaamsviceminister-president van de Vlaamse Regering en Vlaams minister van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin in de regering-Jambon (e-mail:
  kabinet.crevits@vlaanderen.be)
 • Jo Brouns (cd&v), Vlaamsminister van Economie, Innovatie, Werk, Sociale economie en Landbouw in de regering-Jambon (e-mail:kabinet.brouns@vlaanderen.be)
 • Benjamin Dalle (cd&v), Vlaams minister van Brussel, Jeugd, Media en Armoedebestrijding in de regering-Jambon (e-mail:kabinet.dalle@vlaanderen.be)
 • Paul Magnette, Président PARTI SOCIALISTE (e-mail: info@ps.be, paul.magnette@ps.be en paul.magnette@charleroi.be), waarvoor EU-burger en cd&v-lid A.M.L. (Ad) van Rooij (BSN: 093391225) al meer dan tien jaar grote waardering heeft, met het verzoek om Vlaanderen en België (en daarmee ook Wallonië) van de hierboven beschreven geld en eigendom stelende en mens dodende corruptie vanuit de gemeente Zonhoven (Belgisch Limburg) vanuit de politieke partij Open Vld -- die op federaal niveau met de Waalse partij MR (met Charles Michel als president van de Europese Unie) een partij vormen – vanuit Wallonië te redden, om daarmee een totale vernietiging van de mensheid op onze aarde te voorkomen.
 • Jos Lantmeeters (N-VA), Gouverneur van de provincie Limburg in België (e-mail: kabinet.gouverneur@limburg.be)
 • Inge Moors (cd&v), Deputévan de provincie Limburg in België (e-mail: inge.moors@limburg.be)
 • Tom Vandeput (cd&v), Deputévan de provincie Limburg in België (e-mail: tom.vandeput@limburg.be)
 • Koen Albregts (cd&v), Lid van De Provincieraad Limburg in België (e-mail koen.albregts@limburg.be)
 • Liesbeth Fransen (cd&v), Lid van De Provincieraad Limburg in België (e-mail liesbeth.fransen@limburg.be)
 • Liesbet Gabriels (cd&v), Lid van De Provincieraad Limburg in België (e-mail liesbet.gabriels@limburg.be)
 • Myrthe Hoffmeister (cd&v), Lid van De Provincieraad Limburg in België ( e-mail myrthe.hoffmeister@limburg.be)
 • Liesbeth Maris (cd&v), Lid van De Provincieraad Limburg in België ( e-mail liesbeth.maris@limburg.be)
 • Raf Truyens (cd&v), Lid van De Provincieraad Limburg in België (e-mail raf.truyens@limburg.be)
 • Luc Wouters (cd&v), Lid van De Provincieraad Limburg in België (e-mail luc.wouters@limburg.be)
 • Erhan Yilmaz (cd&v), Lid van De Provincieraad Limburg in België (e-mail erhan.yilmaz@limburg.be)
 • Nicole Timmermans, Onthaal en Secretariaat Limburg (e-mail:ntimmermans@cdenv.be)
 • Michelle van den Broek (cd&v), Adviseur Ethiek, Gelijke kansen en Armoedebestrijding (e-mail mvandenbroeck@cdenv.be)
 • Nathalie Muylle (cd&v), Belgisch volksvertegenwoordiger De Kamer, Nationaal Ondervoorzitter cd&v en Eerste Schepen in Roeselare (e-mails: secretariaat.muylle@kamer.cdenv.be en nathalie.muylle@roeselare.be)
 • Wouter Beke (cd&v), Belgisch volksvertegenwoordiger De Kamer en Burgemeester van Leopoldsburg (e-mails: info@wouterbeke.be, wouter.beke@leopoldsburg.be en sara.verbeeck@leopoldsburg.be)
 • Hendrik Bogaert (cd&v), Belgisch volksvertegenwoordiger De Kamer en Gemeenteraadslid in Jabbeke (e-mails: hendrik.bogaert@dekamer.be en Hendrik.Bogaert@jabbeke.be)
 • Jan Briers (cd&v), Belgisch volksvertegenwoordiger De Kamer (e-mails: jan,briers@dekamer.be en michael.canoot@kamer.cdenv.be)
 • Franky Demon (cd&v), Belgisch volksvertegenwoordiger De Kamer en schepen in Brugge (e-mails: franky.demon@dekamer.be, schepen.demon@brugge.be en nathalie.dumez@brugge.be)
 • Leen Dierick (cd&v), Belgisch volksvertegenwoordiger De Kamer en burgemeester van Dendermonde (e-mails: leen.dierick@dendermonde.be en leen.dierick@dendermonde.be)
 • Koen Geens (cd&v), Belgisch volksvertegenwoordiger De Kamer, voormalig Belgisch minister van Justitie (e-mail: koen.geens@kamer.cdenv.be)
 • Nahima Lanjri (cd&v), Belgisch volksvertegenwoordiger De Kamer en fractievoorzitter in de gemeenteraad van Antwerpen (e-mails: nahima.lanjri@dekamer.be en Nahima.Lanjri@antwerpen.be)
 • Els van Hoof (cd&v), Belgisch volksvertegenwoordiger De Kamer en gemeenteraadslid in Leuven (e-mails: els.vanhoof@dekamer.be en els.vanhoof@leuven.be)
 • Kelly Osaer (cd&v), Fractiesecretaris en volksvertegenwoordiger De Kamer (e-mail kelly.osaer@kamer.cdenv.be)
 • Servais Verherstraeten (cd&v), Fractievoorzitter en volksvertegenwoordiger De Kamer en Gemeenteraadslid van Mol (e-mails servais.verherstraeten@kamer.cdenv.be en raadslid.servais.verherstraeten@gemeentemol.be)
 • Lies Vanquathem (cd&v), Adviseur Justitie De Kamer (e-mail lies.vanquathem@kamer.cdenv.be)
 • Frederiek Vermeulen (cd&v), Politiek directeur – team directie (e-mail fvermeulen@cdenv.be)
 • Michiel Petitjean (cd&v / EVP), Woordvoerder EVP Belgische delegatie (e-mail: michiel.petitjean@europarl.europa.eu)
 • Tinne Rombouts(cd&v / Christelijke Benelux-fractie) parlementslid Benelux-Unie, Vlaams parlementslid en gemeenteraadslid van de gemeente Hoogstraten (e-mails: tinne.rombouts@vlaamsparlement.be en tinne.rombouts@hoogstraten.be)
 • Jef Van den Bergh (cd&v / Christelijke Benelux-fractie) parlementslid Benelux-Unie, Belgisch volksvertegenwoordiger De Kamer, Schepen Kalmthout en Gemeenteraadslid Kalmthout (e-mails: info@jefvandenbergh.be en jef.vandenbergh@kalmthout.be)
 • Karin Brouwers (cd&v), Fractievoorzitter in de Senaat van België, Vlaams volksvertegenwoordiger en gemeenteraadslid in Leuven (e-mails karin.brouwers@vlaamsparlement.be, karin.brouwers@telenet.be en karin.brouwers@leuven.be)
 • Karin Brouwers (cd&v), Fractievoorzitter en Senator in de Senaat van België, Vlaams volksvertegenwoordiger en gemeenteraadslid in Leuven (e-mails karin.brouwers@vlaamsparlement.be, karin.brouwers@telenet.be en karin.brouwers@leuven.be)
 • Martine Fournier (cd&v), Senator in de Senaat van België en Vlaams volksvertegenwoordiger (e-mails Martine.fournier@menen.be en martine.fournier@vlaamsparlement.be)
 • Stijn De Roo (cd&v), Senator in de Senaat van België en Vlaams volksvertegenwoordiger en fractievoorzitter in Gent (e-mails stijn.deroo@vlaamsparlement.be en stijn.deroo@stad.gent)
 • Kris Poelaert (cd&v), Senator in de Senaat van België en Burgemeester in Herne (e-mails kris.poelaert@outlook.com en kris.poelaert@herne.be)
 • Orry van de Wauwer (cd&v), Senator in de Senaat van België, Vlaams volksvertegenwoordiger en districtsraadslid in Antwerpen (e-mails orry.vandewauwer@vlaamsparlement.be)
 • Peter van Rompuy (cd&v), Senator in de Senaat van België, Vlaams volksvertegenwoordiger en districtsraadslid in Antwerpen (e-mails petervanrompuy@gmail.com en peter.vanrompuy@vlaamsparlement.be)
 • Robrecht Bothuyne (cd&v), Vlaams volksvertegenwoordiger, Nationaal ondervoorzitter en eerste schepen in Kruisem (e-mails robrecht.bothuyne@vlaamsparlement.be en robrecht.bothuyne@kruisem.be)
 • Bart Dochy (cd&v), Vlaams volksvertegenwoordiger en burgemeester in Ledegem (e-mails bart.dochy@vlaamsparlement.be en burgemeester@ledegem.be)
 • Maaike De Rudder (cd&v), Vlaams volksvertegenwoordiger en burgemeester in Sint Gillis-Waas (e-mails maaike.derudder@vlaamsparlement.be en burgemeester@sint-gillis-waas.be)
 • Vera Jans (cd&v), Vlaams volksvertegenwoordiger (e-mail vera.jans@vlaamsparlement.be)
 • Sofie Mertens (cd&v), Vlaams volksvertegenwoordiger en Gemeenteraadslid in Lommel (e-mails sofie.mertens@vlaamsparlement.be en sofie.mertens@lommel.be)
 • Katrien Partyca (cd&v), Vlaams volksvertegenwoordiger en burgemeester van Tienen (e-mails katrien.partyka@vlaamsparlement.be, burgemeester@tienen.be en veerle.vanrothem@tienen.be)
 • Joke Schauvliege (cd&v), Vlaams volksvertegenwoordiger en Gemeenteraadslid in Evergem (e-mail joke.schauvliege@vlaanderen.be en joke.schauvliege@evergem.be)
 • Katrien Schryvers (cd&v), Vlaams volksvertegenwoordiger en Voorzitter bijzonder Comité Sociale Dienst en Schepen in Zoersel (e-mails katrien.schryvers@vlaamsparlement.be en katrien.schryvers@zoersel.be)
 • Koen van den Heuvel (cd&v), Vlaams volksvertegenwoordiger en burgemeester van Puurs-Sint-Amands (e-mails koen.vandenheuvel@vlaamsparlement.be en koen.vandenheuvel@puursam.be)
 • Loes Vandromme (cd&v), Vlaams volksvertegenwoordiger en Gemeenteraadslid in Poperinge Lommel (e-mails Loes.Vandromme@vlaamsparlement.be en loes.vandromme@poperinge.be)
 • Kurt Vanryckeghem (cd&v), Vlaams volksvertegenwoordiger en burgemeester van Waregem (e-mails kurt.vanryckeghem@vlaamsparlement.be en burgemeester@waregem.be)
 • Brecht Warnez (cd&v), Vlaams volksvertegenwoordiger en Schepen van Wingene (e-mails brecht.warnez@vlaamsparlement.be en brecht.warnez@wingene.be)
 • Hilal Yalcin (cd&v), Vlaams volksvertegenwoordiger en Gemeenteraadslid in Beringen (e-mails hilal.yalcin@vlaamsparlement.be en hilal.yalcin@beringen.be)
 • Emmanuel Boodts (cd&v), Fractiesecretaris Brussels Parlement (e-mail emmanuel.boodts@parlement.brussels)
 • Bianca Debaets (cd&v) en Diedier Wauters (Les Engagés), Brussels parlementslid en Gemeenteraadslid in Brussel (e-mails bianca.debaets@parlement.brussels, Bianca.Debaets@brucity.be, Didier.Wauters@brucity.be en didier@didierwauters.net)
 • Cindy Franssen (cd&v / EVP) Europarlementslid (e-mail: cindy.franssen@europarl.europa.eu)
 • Tom Vandenkendelaere (cd&v / EVP) Europarlementslid (e-mail: tom.vandenkendelaere@europarl.europa.eu)
 • Thomas Belligh (cd&v / EVP) Internationaal secretaris, team inhoud (e-mail: tbelligh@cdenv.be )
 • Ursula von der Leyen (EVP), voorzitter van de Europese Commissie, namens deze haar kabinetschef Björn Siebert (e-mail: bjoern.seibert@ec.europa.eu)
 • Premier Viktor Orbán van Hongarije(e-mails titkarsag@me.gov.hu, miniszterelnok@me.gov.hu, lakossag@kim.gov.hu en zsolt.semjen@me.gov.hu) in de hoop dat hij zich weer terug gaat aansluiten bij de Europese Volkspartij (EVP) met het verzoek er voor te zorgen dat Open Vld premier van België en EU-voorzitter Alexander de Croo per direct stopt met het geven van honderden miljoenen euro's aan Wapens en Munitie voor Oekraine om daarmee onschuldige mensen in Oekraine en Rusland te laten doodschieten, wat geld is dat zijn politieke partij Open Vld heeft gestolen van de familie A.M.L. van Rooij, zijn vier bedrijven en zijn gevolmachtigde cliënten van het Ecologisch Kennis Centrum B.V. en daarmee in Nederland en België meer dan tien mensen (indirect) heeft vermoord, waaronder mijn vrouw en mijn zoon, die hij ook nog van de aardbodem heeft laten verdwijnen, wat kost wat kost uit de media moet worden gehouden.
 • Alle leden van Hongarije in het Europese Parlement, met het verzoek om hierover Open Vld premier van België en EU-voorzitter Alexander de Croo per direct ter verantwoording te roepen. Het mag namelijk nooit zo zijn dat hij bij de familie A.M.L. van Rooij, zijn vier bedrijven en zijn gevolmachtigde cliënten van het Ecologisch Kennis Centrum B.V. (met als enig directeur A.M.L. van Rooij) in 13 jaar tijd al tientallen (honderden) miljoenen euro's heeft gestolen en daarbij blijft doorgaan, waarmee hij (indirect) meer dan tien mensen in Nederland en België heeft gedood, waaronder mijn vrouw en zoon en daarbij mijn zoon ook nog van de aardbodem heeft laten verdwijnen, om dat gestolen "bloedgeld" te gebruiken voor de aankoop van Wapens en Munitie voor Oekraine om daarmee onschuldige mensen in Oekraine en Rusland te laten doodschieten (e-mails: attila.ara-kovacs@europarl.europa.eu, andrea.bocskor@europarl.europa.eu, katalin.cseh@europarl.europa.eu, andor.deli@europarl.europa.eu, tamas.deutsch@europarl.europa.eu, klara.dobrev@europarl.europa.eu, anna.donath@europarl.europa.eu, kinga.gal@europarl.europa.eu, marton.gyongyosi@europarl.europa.eu, livia.jaroka@europarl.europa.eu, adam.kosa@europarl.europa.eu, csaba.molnar@europarl.europa.eu, sandor.ronai@europarl.europa.eu, erno.schaller-baross@europarl.europa.eu, edina.toth@europarl.europa.eu, laszlo.trocsanyi@europarl.europa.eu, istvan.ujhelyi@europarl.europa.eu,
 • De volgende Media, Vatican Media, Vatican News, KRO-NCRV, Evangelische Omroep, Volkskrant, Trouw, EenVandaag, Spoorloos (BNNVARA), Leeuwarder Courant, Telegraaf, Algemeen Dagblad, NRC, NOS, NU.NL, Story, HP De Tijd, FrieschDagblad, Eindhovens Dagblad, MooiRooi krant, Brabants Centrum, Prachtig Pekela, Dagblad van het Noorden, Hoogeveense Courant, Meppeler Courant, Balster Courant, Nieuwe Ooststellingwerver, Nieuwsblad Noordoost-Friesland, Steenwijker Courant, Stellingwerf, RTL Nieuws, De Metro, Panorama, De Gazet van Antwerpen, Het Belang van Limburg, De Tijd, De Standaard, De Morgen, Het Laatste Nieuws, Het Nieuwsblad, VRT-Nieuws, L'Avenir, L'Echo, La Libre, Le Soir, Sudinfo, La Capitale, La Meuse, Nord-Eclair, La Gazette, La Province,GrenzEcho, Der Spiegel, Luxemburger Wort, Tageblatt, Die Welt, Die Zeit, Die Presse, The Times, Daily Express, Katholiek Nieuwsblad, Reformatorisch Dagblad, Kerk en Leven, Ongehoord Nederland, Vrijspreker, Uitdaging, Kleintje Muurkrant, Frontnieuws, Het Andere Nieuws, Create a Better World, Geenstijl, Privacynieuws, Niburu, TV-Limburg, Uitpers, Gezinsbond, Spiegelbeeld, Christelijk Nieuws, De Correspondent, De Zondag, De Krant van West Vlaanderen, De Wereld Morgen en de Nieuwe Media, HUMO, Knack, Vlaamse vereniging van Journalisten, Dag Allemaal, De Dokter, Panorama, Leven Vandaag, Leven!Magazine, Story, Artsenkrant, De Apotheker, Belgian Oncology News, tscheldt, De Nieuwe Werker, Joepie, Brugsch Handelsblad, Blik, De Duif, Visie, Waals Weekblad, Eos Le Magazine des Sciences, Bizz, Le Pharmacien, Le journal du médecin, La Libre Belgique.

PERSBERICHT "SPOEDEISEND VERZOEK VAN EU-BURGER EN CV&V-LID AD VAN ROOIJ AAN OPEN VLD-BURGEMEESTER JOHNY DE RAEVE VAN ZONHOVEN"

EU-burger en cd&v-lid Ad van Rooij zond op 24 maart 2024 per e-mail aan Open Vld-burgemeester Johny De Raeve van Zonhoven een spoedeisend verzoek om een bijgevoegd 'BEWIJS VAN IN LEVEN ZIJN' op uiterlijk 25 maart 2024 te hebben voorzien van handtekening en gemeentestempel.

Lees in dit persbericht het zeer opmerkelijke en spoedeisende verzoek van EU-burger en cd&v lid Ad van Rooij, dat hij per e-mail persoonlijk aan burgemeester Johny De Raeve van Zonhoven verzond en wat Ad van Rooij tegelijkertijd per e-mail naar zeer veel verschillende redacties, politici en hoogwaardigheidsbekleders verzond (zie kopiehouders onderaan).

Aan: Burgemeester Johny De Raeve van Zonhoven (persoonlijk in handen)

Kerkplein 1, 3529 Zonhoven België (tel: 011 81 0411)

E-mails: burgemeester@zonhoven.be en info@zonhoven.be

Betreft: Spoedeisend verzoek van EU-burger en cd&v-lid Ad van Rooij aan Open Vld-burgemeester Johny De Raeve van Zonhoven om bijgevoegd BEWIJS VAN IN LEVEN ZIJN op uiterlijk 25 maart 2024 te hebben voorzien van handtekening en gemeentestempel

Geachte burgemeester Johny De Raeve

Het Nederlandse bedrijf Royal Philips is wettelijk verplicht om aan iedere gepensioneerde IN LEVEN ZIJNDE Philips-werknemer, die ook EU-burger en cd&v-lid is, zijn Philips-pensioen uit te betalen en daarover loonheffingen (loonbelastingen en premies voor sociale verzekeringen af te dragen. Royal Philips doet dat al vanaf 1 september 2015 (ruim 8,5 jaar lang) niet, waardoor de voor de wet en de Rooms-Katholieke kerk vanaf 5 juli 1979 samenwonende getrouwde EU-burgers A.M.L. (Ad) van Rooij (BSN: 093391225) en J.E.M. (Annelies) van Rooij van Nunen (BSN: 128731886) al vanaf 1 september 2015 niet zijn verzekerd voor de in Nederland en Vlaanderen (België) wettelijk verplichte zorgverzekering. Het gevolg hiervan is onder meer:

 • dat mijn vrouw J.E.M. (Annelies) van Rooij van Nunen (BSN: 128731886) op 2 november 2021 is overleden, wat het gevolg is van het feit dat zij vanaf 1 september 2015 niet was verzekerd voor de in Nederland en Vlaanderen (België) wettelijk verplichte zorgverzekering. Dit betekent dat Royal Philips in samenspanning met Open-Vld-burgemeester Johny De Raeve van Zonhoven mijn vrouw Annelies op deze wijze hebben vermoord. Een grotere misdaad is ondenkbaar.

 • dat een "grensoverschrijdende criminele organisatie" op 13 januari 2024 mijn zoon A.A.H. (Jos) van Rooij in zijn woning op het adres Lindelaan 62, 9669 CJ, Nieuwe Pekela, hebben overvallen en vermoord en van de aardboden hebben laten verdwijnen. Heden 70 dagen later weet zijn vader EU-burger en cd&v-lid Ad van Rooij nog steeds niet waar zijn zoon Jos van Rooij is gebleven. Alle media (wereldwijd) weigeren hierover in hun kranten te schrijven, zoveel macht heeft deze "grensoverschrijdende criminele organisatie" die mijn zoon hebben vermoord en van de aardboden hebben laten verdwijnen. Een grotere misdaad is ondenkbaar.

 • dat deze "grensoverschrijdende criminele organisatie" die mijn zoon A.A.H. (Jos) van Rooij op 13 januari 2024 hebben vermoord en van de aardbodem hebben laten verdwijnen al een jaar lang een gigantisch grote "geestelijke, psychische en mentale terreur" uitvoert op mijn dochter E.J.M. (Lisette) van Rooij, waardoor zij ziek is geworden en niet meer haar werk kan doen in de gezondheidszorg. Deze "geestelijke, psychische en mentale terreur" vanuit deze "grensoverschrijdende criminele organisatie" op mijn dochter is zo extreem groot dat mijn dochter Lisette als gevolg daarvan al bijna drie maanden lang niet meer in haar eigen gehuurde woning in Sint-Oedenrode durft te verblijven. Een grotere misdaad is ondenkbaar.

 • dat deze "grensoverschrijdende criminele organisatie" ervoor heeft gezorgd dat EU-burger en cd&v-lid A.M.L. (Ad) van Rooij (BSN: 093391225) vanaf 15 januari 2013 geen werkzaamheden heeft kunnen verrichten voor zijn in Nederland op 't Achterom 9-9A, 5491 XD Sint-Oedenrode (Nederland) gevestigde bedrijven: 1.) Eenmansbedrijf Camping en Pensionstal "Dommeldal" (KvK-nummer: 57035032), gevestigd op het adres 't Achterom 9-9A, 5491 XD, Sint-Oedenrode, met als enig juridisch en economisch eigenaar A.M.L. van Rooij; 2.) Ecologisch Kennis, Centrum B.V. (KvK-nummer: 16090111), gevestigd op het adres 't Achterom 9A, 5491 XD, Sint-Oedenrode, met als enig directeur A.M.L. van Rooij(BSN: 093391225); 3.) Van Rooij Holding B.V. (KvK-nummer: 17102683), gevestigd op het adres 't Achterom 9A, 5491 XD, Sint-Oedenrode, met als enig bestuurder A.M.L. van Rooij(BSN: 093391225) en 4.) Stichting Administratiekantoor van Rooij Holding B.V. (KvK-nummer: 17154479), gevestigd op het adres 't Achterom 9A, 5491 XD, Sint-Oedenrode, met als enig bestuurder en enig aandeelhouder A.M.L. van Rooij(BSN: 093391225). Het gevolg daarvan is onder meer dat het juridisch rechtszaak voerende bedrijf Ecologisch Kennis, Centrum B.V. (KvK-nummer: 16090111), gevestigd op het adres 't Achterom 9A, 5491 XD, Sint-Oedenrode, met als enig directeur A.M.L. van Rooij (BSN: 093391225) zijn gevolmachtigde cliënten al maar liefst ruim 11 jaar lang juridisch niet meer heeft kunnen bijstaan, waardoor bij hen voor tientallen miljoenen euro's aan eigendommen is gestolen, wat direct of indirect meer dan tien doden heeft veroorzaakt. Het is deze "grensoverschrijdende criminele organisatie" die voor het op deze wijze vermoorden van meer dan tien mensen verantwoordelijk en aansprakelijk zijn. Een grotere misdaad is ondenkbaar

 • dat deze "grensoverschrijdende criminele organisatie" ervoor heeft gezorgd dat EU-burger en cd&v-lid A.M.L. (Ad) van Rooij (BSN: 093391225) vanaf 15 januari 2013 (11 jaar lang) niet kan stemmen in Nederland, niet kan stemmen in België, niet kan stemmen in Europa, niet kan stemmen in enig ander land van de wereld en dat EU-burger en cd&v-lid A.M.L. (Ad) van Rooij (BSN: 093391225) vanaf 15 januari 2013 (11 jaar lang) voor zijn politieke partij cd&v niet op de lijst voor de gemeenteraadsverkiezingen van de gemeente Zonhoven heeft kunnen staan, waardoor deze "grensoverschrijdende criminele organisatie" met als centrum Zonhoven, vanuit Belgisch Limburg, Vlaanderen en België wereldwijd tot een dergelijk grote omvang heeft kunnen uitgroeien. Een grotere verkiezingsfraude is ondenkbaar.

 • dat deze "grensoverschrijdende criminele organisatie" ervoor heeft gezorgd dat EU-burger en cd&v-lid A.M.L. (Ad) van Rooij (BSN: 093391225), als ook zijn vrouw J.E.M. (Annelies) van Rooij van Nunen (BSN: 128731886) vanaf 15 januari 2013 (11 jaar lang) hebben moeten bedelen om geld om in leven te kunnen blijven. Een grotere misdaad is ondenkbaar

(Meer onderbouwende informatie) Voor meer onderbouwende informatie, als ook voor de wereldwijde oplossing vanuit België, verwijs ik u naar mijn volgende twee PERSBERICHTEN op de website van de Nieuwe Media (https://www.de-nieuwe-media.nl/):

Philips-pensioengerechtigde, EU-burger en cd&v-lid A.M.L. (Ad) van Rooij (BSN: 093391225) richt hierbij aan veroorzakend Open Vld-burgemeester Johny De Raeve van Zonhoven, als ook aan alle kopiehouders het nadrukkelijk verzoek om kennis te nemen van de inhoud van bovengenoemde persberichten, links en deeplinks en die inhoud hierbij als herhaald en ingelast te beschouwen.

(Mijn geduld is op) EU-burger en cd&v-lid A.M.L. (Ad) van Rooij (BSN: 093391225) wil hierbij veroorzakend Open Vld-burgemeester Johny De Raeve van Zonhoven, duidelijk maken dat mijn geduld op is en ik van hem eis dat hij op 25 maart 2024 bijgevoegde door Luuk van Tol ingevulde BEWIJS VAN IN LEVEN ZIJN van EU-burger en cd&v-lid A.M.L. (Ad) van Rooij (BSN: 093391225) van een handtekening en gemeentestempel van Zonhoven voorziet en er voor zorgt dat hij betreffend door hem ondertekend BEWIJS VAN IN LEVEN ZIJN van EU-burger en cd&v-lid A.M.L. (Ad) van Rooij (BSN: 093391225) op 25 maart 2024 naar mijn e-mail a.vanrooij53@gmail.com heeft teruggestuurd (zie bijlage 1, zie paarse link hieronder).

 • zodat ik mijn door burgemeester Open Vld-burgemeester Johny De Raeve van Zonhoven ondertekend BEWIJS VAN IN LEVEN ZIJN direct daarna kan doorsturen naar Royal Philips ten name van Luuk van Tol, zodat hij het vanaf 1 september 2015 gestolen bedrag van 170.000,00 Euro (met daarop de wettelijke rente) van mijn Philips-pensioen voor Pasen (31 maart 2024) op mijn Belfius bankrekening overgemaakt kan hebben en EU-burger en cd&v-lid A.M.L. (Ad) van Rooij (BSN: 093391225) op de Eerste en Tweede Paasdag niet voor het zoveelste jaar op een rij bij anderen behoeft te bedelen om eten en drinken.

Dit des te meer ik door mijn hoog gewaardeerd cd&v voorzitter Sammy Mahdi (zie laatste peilingen https://www.nieuwsblad.be/cnt/dmf20240322_96846045) bij e-mail d.d. 22 maart 2024 ben uitgenodigd voor het Nationaal verkiezingscongres van de cd&v in Mechelen op 21 april 2024 om met de hierboven beschreven kennis, als persoonlijk slachtoffer van deze vanaf 1 januari 2011 (13 jaar lang) door de Open Vld gevoerde geld en eigendom stelende politiek op de familie A.M.L. van Rooij en op mijn bovengenoemde vier bedrijven, met meer dan tien doden als gevolg daarvan, waaronder mijn vrouw en zoon, mijn politieke partij cd&v te helpen een goede inhoudelijke richting mee te geven en om samen onze cd&v campagne af te trappen voor de cruciale verkiezingen op 9 juni 2024, waarmee het op deze wijze bestelen, uithongeren en vermoorden van haar eigen inwoners in samenwerking met "grensoverschrijdende criminele organisaties" vanuit Nederland (Meierijstad) en België (Zonhoven) moet worden uitgesloten (zie bijlage 2, zie paarse link hieronder).

Dit des te meer stemgerechtigd cd&v-lid A.M.L. (Ad) van Rooij (BSN: 093391225) tijdens dit Nationaal verkiezingscongres van de cd&v in Mechelen op 21 april 2024 bij zijn cd&v voorzitter Sammy Mahdi zich wil aanbieden als Lijstduwer voor op de cd&v-lijst van de komende gemeenteraadsverkiezingen van Zonhoven op 13 oktober 2024 met de intentie ervoor te zorgen dat wat Open Vld-burgemeester Johny De Raeve vanuit Zonhoven, Belgisch Limburg, Vlaanderen en België in nauwe samenwerking met "grensoverschrijdende criminele organisaties" vanuit Nederland (met als centrum Meierijstad onder de opvolgende CDA-burgemeesters Peter Maas en Kees van Rooij) vanuit zijn politieke partij Open VLD (MR) mij, mijn vrouw, mijn zoon en mijn dochter (als ook tientallen gevolmachtigde cliënten van het Ecologisch Kennis Centrum B.V. en overige betrokken geraakte derden) maar liefst ruim 13 jaar lang heeft aangedaan nooit meer mag gebeuren.

Dit betreft geen dreiging maar enkel duidelijkheid. In geval EU-burger en cd&v-lid A.M.L. (Ad) van Rooij (BSN: 093391225) van veroorzakend Open Vld-burgemeester Johny De Raeve van Zonhoven, bijgevoegde door Luuk van Tol ingevulde BEWIJS VAN IN LEVEN ZIJN, voorzien van handtekening en gemeentestempel (zie bijlage 2) niet op 25 maart 2024 (voor 17.00 uur) op zijn e-maila.vanrooij53@gmail.com heeft ontvangen, dan stuur ik dit spoedeisend verzoekschrift direct door naar uw politieke partijgenoot Open Vld premier van België en EU-voorzitter Alexander de Croo met de eis om betreffende door Luuk van Tol ingevulde BEWIJS VAN IN LEVEN ZIJN van zijn handtekening en stempels van België en de Europese Unie te voorzien en om die op 26 maart 2024 (voor 17.00 uur) naar mijn e-maila.vanrooij53@gmail.com te hebben verstuurd. Dit om te voorkomen dat ik voor het zoveelste jaar op een rij op paasdag moet bedelen om eten en drinken omdat Open Vld-burgemeester Johny De Raeve van Zonhoven al 8,5 jaar lang mijn Philips-pensioen steelt.

In geval ook Open Vld premier van België en EU-voorzitter Alexander de Croo weigert zijn handtekening en stempels van België en de Europese Unie op betreffende door Luuk van Tol ingevulde BEWIJS VAN IN LEVEN ZIJN te zetten, dan zal ik mijn gewaardeerd cd&v voorzitter Sammy Mahdi vragen om per direct vanuit de cd&v kas op mijn Belfius bankrekening 25.000,00 Euro over te maken, die direct na het verkrijgen van mijn door Johny de Raeve en Alexander De Croo gestolen Philips-pensioen door mij zal worden teruggeboekt, zodat ik niet nog langer behoef te bedelen om eten en drinken te kopen. Dit des te meer ik op 21 april 2024 bij het Nationaal verkiezingscongres van de cd&v in Mechelen aanwezig wil zijn en ik er anders niet naar toe kan, door toedoen van Open Vld burgemeester Johny De Raeve van Zonhoven en Open Vld premier Alexander de Croo van België en Open Vld voorzitter Alexander de Croo van de Europese Unie.

In afwachting van de hierboven verzochte met handtekening van burgemeester Johny De Raeve en gemeentestempel van Zonhoven voorziene BEWIJS VAN IN LEVEN ZIJN van EU-burger en cd&v-lid A.M.L. (Ad) van Rooij (BSN: 093391225) op uiterlijk 25 maart 2024 (voor 17.00 uur), te hebben verstuurd naar mijn e-mail adres a.vanrooij53@gmail.com, verblijf ik;

Met vriendelijke groeten

EU-burger en cd&v-lid A.M.L. (Ad) van Rooij (BSN: 093391225)

Kopiehouders

 • Alle 27 leden van de Gemeenteraad & raad voor maatschappelijk welzijn van de gemeente Zonhoven (e-mails: sofie.vanoppen@zonhoven.be, burgemeester@zonhoven.be, bram.deraeve@zonhoven.be, frederick.vandeput@zonhoven.be, johan.vanhoyland@zonhoven.be, frank.vandebeek@zonhoven.be, johan.schraepen@zonhoven.be, ria.hendrikx@zonhoven.be, jean-paul.briers@zonhoven.be, nathalie.claes@zonhoven.be, bart.heleven@zonhoven.be, sven.lieten@zonhoven.be, lieve.vandeput@zonhoven.be, yannick.aerts@zonhoven.be, inge.becks@zonhoven.be, pol.bos@zonhoven.be, libera.crescente@zonhoven.be, katrien.hoebers@zonhoven.be, lennert.kippers@zonhoven.be, kris.knuts@zonhoven.be, johny.lenskens@zonhoven.be, steven.reynders@zonhoven.be, cederique.schellis@zonhoven.be, karen.schillebeeks@zonhoven.be, dominic.tholen@zonhoven.be, martin.vandereyt@zonhoven.be, bart.vanhorenbeek@zonhoven.be)
 • Alexander de Croo (Open Vld), Premier van België en voorzitter van de Europese Unie (e-mail: contact@premier.be)
 • Tom Ongena (Open Vld), Partijvoorzitter Open-Vld en gemeenteraadslid Sint-Katelijne-Waver (e-mails: voorzitter@openvld.be, ongenaskw@gmail.com)
 • Sammy Mahdi, Partijvoorzitter van de cd&v in België (e-mail: voorzitter@cdenv.be en info@cdenv.be)
 • Nawal Farih, Belgisch volksvertegenwoordiger De Kamer en Gemeenteraadslid Genk van de cd&v in België (e-mail: nawal.farih@dekamer.be en nawal.farih@genk.be)
 • Annelies Verlinden (cd&v), minister van Binnenlandse Zaken, Institutionele Hervormingen en Democratische Vernieuwing van België in de regering De Croo (e-mail: info@verlinden.belgium.be)
 • Vincent Van Peteghem (cd&v), Vicepremier en minister van Financiën van België in de regering De Croo (e-mails: info@vincent.minfin.be en miet.deckers@vincent.minfin.be)
 • Nicole de Moor (cd&v), Staatssecretaris Asiel en Migratie in de regering De Croo(e-mail info.demoor@demoor.fed.be)
 • Hilde Crevits (cd&v), Vlaamsviceminister-president van de Vlaamse Regering en Vlaams minister van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin in de regering-Jambon (e-mail:
  kabinet.crevits@vlaanderen.be)
 • Jo Brouns (cd&v), Vlaamsminister van Economie, Innovatie, Werk, Sociale economie en Landbouw in de regering-Jambon (e-mail:kabinet.brouns@vlaanderen.be)
 • Benjamin Dalle (cd&v), Vlaams minister van Brussel, Jeugd, Media en Armoedebestrijding in de regering-Jambon (e-mail:kabinet.dalle@vlaanderen.be)
 • Paul Magnette, Président PARTI SOCIALISTE (e-mail: info@ps.be, paul.magnette@ps.be en paul.magnette@charleroi.be), waarvoor EU-burger en cd&v-lid A.M.L. (Ad) van Rooij (BSN: 093391225) al meer dan tien jaar grote waardering heeft, met het verzoek om Vlaanderen en België (en daarmee ook Wallonië) van de hierboven beschreven geld en eigendom stelende en mens dodende corruptie vanuit de gemeente Zonhoven (Belgisch Limburg) vanuit de politieke partij Open Vld -- die op federaal niveau met de Waalse partij MR (met Charles Michel als president van de Europese Unie) een partij vormen – vanuit Wallonië te redden, om daarmee een totale vernietiging van de mensheid op onze aarde te voorkomen.
 • Jos Lantmeeters (N-VA), Gouverneur van de provincie Limburg in België (e-mail: kabinet.gouverneur@limburg.be)
 • Inge Moors (cd&v), Deputévan de provincie Limburg in België (e-mail: inge.moors@limburg.be)
 • Tom Vandeput (cd&v), Deputévan de provincie Limburg in België (e-mail: tom.vandeput@limburg.be)
 • Koen Albregts (cd&v), Lid van De Provincieraad Limburg in België (e-mail koen.albregts@limburg.be)
 • Liesbeth Fransen (cd&v), Lid van De Provincieraad Limburg in België (e-mail liesbeth.fransen@limburg.be)
 • Liesbet Gabriels (cd&v), Lid van De Provincieraad Limburg in België (e-mail liesbet.gabriels@limburg.be)
 • Myrthe Hoffmeister (cd&v), Lid van De Provincieraad Limburg in België ( e-mail myrthe.hoffmeister@limburg.be)
 • Liesbeth Maris (cd&v), Lid van De Provincieraad Limburg in België ( e-mail liesbeth.maris@limburg.be)
 • Raf Truyens (cd&v), Lid van De Provincieraad Limburg in België (e-mail raf.truyens@limburg.be)
 • Luc Wouters (cd&v), Lid van De Provincieraad Limburg in België (e-mail luc.wouters@limburg.be)
 • Erhan Yilmaz (cd&v), Lid van De Provincieraad Limburg in België (e-mail erhan.yilmaz@limburg.be)
 • Nicole Timmermans, Onthaal en Secretariaat Limburg (e-mail:ntimmermans@cdenv.be)
 • Michelle van den Broek (cd&v), Adviseur Ethiek, Gelijke kansen en Armoedebestrijding (e-mail mvandenbroeck@cdenv.be)
 • Nathalie Muylle (cd&v), Belgisch volksvertegenwoordiger De Kamer, Nationaal Ondervoorzitter cd&v en Eerste Schepen in Roeselare (e-mails: secretariaat.muylle@kamer.cdenv.be en nathalie.muylle@roeselare.be)
 • Wouter Beke (cd&v), Belgisch volksvertegenwoordiger De Kamer en Burgemeester van Leopoldsburg (e-mails: info@wouterbeke.be, wouter.beke@leopoldsburg.be en sara.verbeeck@leopoldsburg.be)
 • Hendrik Bogaert (cd&v), Belgisch volksvertegenwoordiger De Kamer en Gemeenteraadslid in Jabbeke (e-mails: hendrik.bogaert@dekamer.be en Hendrik.Bogaert@jabbeke.be)
 • Jan Briers (cd&v), Belgisch volksvertegenwoordiger De Kamer (e-mails: jan,briers@dekamer.be en michael.canoot@kamer.cdenv.be)
 • Franky Demon (cd&v), Belgisch volksvertegenwoordiger De Kamer en schepen in Brugge (e-mails: franky.demon@dekamer.be, schepen.demon@brugge.be en nathalie.dumez@brugge.be)
 • Leen Dierick (cd&v), Belgisch volksvertegenwoordiger De Kamer en burgemeester van Dendermonde (e-mails: leen.dierick@dendermonde.be en leen.dierick@dendermonde.be)
 • Koen Geens (cd&v), Belgisch volksvertegenwoordiger De Kamer, voormalig Belgisch minister van Justitie (e-mail: koen.geens@kamer.cdenv.be)
 • Nahima Lanjri (cd&v), Belgisch volksvertegenwoordiger De Kamer en fractievoorzitter in de gemeenteraad van Antwerpen (e-mails: nahima.lanjri@dekamer.be en Nahima.Lanjri@antwerpen.be)
 • Els van Hoof (cd&v), Belgisch volksvertegenwoordiger De Kamer en gemeenteraadslid in Leuven (e-mails: els.vanhoof@dekamer.be en els.vanhoof@leuven.be)
 • Kelly Osaer (cd&v), Fractiesecretaris en volksvertegenwoordiger De Kamer (e-mail kelly.osaer@kamer.cdenv.be)
 • Servais Verherstraeten (cd&v), Fractievoorzitter en volksvertegenwoordiger De Kamer en Gemeenteraadslid van Mol (e-mails servais.verherstraeten@kamer.cdenv.be en raadslid.servais.verherstraeten@gemeentemol.be)
 • Lies Vanquathem (cd&v), Adviseur Justitie De Kamer (e-mail lies.vanquathem@kamer.cdenv.be)
 • Frederiek Vermeulen (cd&v), Politiek directeur – team directie (e-mail fvermeulen@cdenv.be)
 • Michiel Petitjean (cd&v / EVP), Woordvoerder EVP Belgische delegatie (e-mail: michiel.petitjean@europarl.europa.eu)
 • Tinne Rombouts(cd&v / Christelijke Benelux-fractie) parlementslid Benelux-Unie, Vlaams parlementslid en gemeenteraadslid van de gemeente Hoogstraten (e-mails: tinne.rombouts@vlaamsparlement.be en tinne.rombouts@hoogstraten.be)
 • Jef Van den Bergh (cd&v / Christelijke Benelux-fractie) parlementslid Benelux-Unie, Belgisch volksvertegenwoordiger De Kamer, Schepen Kalmthout en Gemeenteraadslid Kalmthout (e-mails: info@jefvandenbergh.be en jef.vandenbergh@kalmthout.be)
 • Karin Brouwers (cd&v), Fractievoorzitter in de Senaat van België, Vlaams volksvertegenwoordiger en gemeenteraadslid in Leuven (e-mails karin.brouwers@vlaamsparlement.be, karin.brouwers@telenet.be en karin.brouwers@leuven.be)
 • Karin Brouwers (cd&v), Fractievoorzitter en Senator in de Senaat van België, Vlaams volksvertegenwoordiger en gemeenteraadslid in Leuven (e-mails karin.brouwers@vlaamsparlement.be, karin.brouwers@telenet.be en karin.brouwers@leuven.be)
 • Martine Fournier (cd&v), Senator in de Senaat van België en Vlaams volksvertegenwoordiger (e-mails Martine.fournier@menen.be en martine.fournier@vlaamsparlement.be)
 • Stijn De Roo (cd&v), Senator in de Senaat van België en Vlaams volksvertegenwoordiger en fractievoorzitter in Gent (e-mails stijn.deroo@vlaamsparlement.be en stijn.deroo@stad.gent)
 • Kris Poelaert (cd&v), Senator in de Senaat van België en Burgemeester in Herne (e-mails kris.poelaert@outlook.com en kris.poelaert@herne.be)
 • Orry van de Wauwer (cd&v), Senator in de Senaat van België, Vlaams volksvertegenwoordiger en districtsraadslid in Antwerpen (e-mails orry.vandewauwer@vlaamsparlement.be)
 • Peter van Rompuy (cd&v), Senator in de Senaat van België, Vlaams volksvertegenwoordiger en districtsraadslid in Antwerpen (e-mails petervanrompuy@gmail.com en peter.vanrompuy@vlaamsparlement.be)
 • Robrecht Bothuyne (cd&v), Vlaams volksvertegenwoordiger, Nationaal ondervoorzitter en eerste schepen in Kruisem (e-mails robrecht.bothuyne@vlaamsparlement.be en robrecht.bothuyne@kruisem.be)
 • Bart Dochy (cd&v), Vlaams volksvertegenwoordiger en burgemeester in Ledegem (e-mails bart.dochy@vlaamsparlement.be en burgemeester@ledegem.be)
 • Maaike De Rudder (cd&v), Vlaams volksvertegenwoordiger en burgemeester in Sint Gillis-Waas (e-mails maaike.derudder@vlaamsparlement.be en burgemeester@sint-gillis-waas.be)
 • Vera Jans (cd&v), Vlaams volksvertegenwoordiger (e-mail vera.jans@vlaamsparlement.be)
 • Sofie Mertens (cd&v), Vlaams volksvertegenwoordiger en Gemeenteraadslid in Lommel (e-mails sofie.mertens@vlaamsparlement.be en sofie.mertens@lommel.be)
 • Katrien Partyca (cd&v), Vlaams volksvertegenwoordiger en burgemeester van Tienen (e-mails katrien.partyka@vlaamsparlement.be, burgemeester@tienen.be en veerle.vanrothem@tienen.be)
 • Joke Schauvliege (cd&v), Vlaams volksvertegenwoordiger en Gemeenteraadslid in Evergem (e-mail joke.schauvliege@vlaanderen.be en joke.schauvliege@evergem.be)
 • Katrien Schryvers (cd&v), Vlaams volksvertegenwoordiger en Voorzitter bijzonder Comité Sociale Dienst en Schepen in Zoersel (e-mails katrien.schryvers@vlaamsparlement.be en katrien.schryvers@zoersel.be)
 • Koen van den Heuvel (cd&v), Vlaams volksvertegenwoordiger en burgemeester van Puurs-Sint-Amands (e-mails koen.vandenheuvel@vlaamsparlement.be en koen.vandenheuvel@puursam.be)
 • Loes Vandromme (cd&v), Vlaams volksvertegenwoordiger en Gemeenteraadslid in Poperinge Lommel (e-mails Loes.Vandromme@vlaamsparlement.be en loes.vandromme@poperinge.be)
 • Kurt Vanryckeghem (cd&v), Vlaams volksvertegenwoordiger en burgemeester van Waregem (e-mails kurt.vanryckeghem@vlaamsparlement.be en burgemeester@waregem.be)
 • Brecht Warnez (cd&v), Vlaams volksvertegenwoordiger en Schepen van Wingene (e-mails brecht.warnez@vlaamsparlement.be en brecht.warnez@wingene.be)
 • Hilal Yalcin (cd&v), Vlaams volksvertegenwoordiger en Gemeenteraadslid in Beringen (e-mails hilal.yalcin@vlaamsparlement.be en hilal.yalcin@beringen.be)
 • Emmanuel Boodts (cd&v), Fractiesecretaris Brussels Parlement (e-mail emmanuel.boodts@parlement.brussels)
 • Bianca Debaets (cd&v) en Diedier Wauters (Les Engagés), Brussels parlementslid en Gemeenteraadslid in Brussel (e-mails bianca.debaets@parlement.brussels, Bianca.Debaets@brucity.be, Didier.Wauters@brucity.be en didier@didierwauters.net)
 • Cindy Franssen (cd&v / EVP) Europarlementslid (e-mail: cindy.franssen@europarl.europa.eu)
 • Tom Vandenkendelaere (cd&v / EVP) Europarlementslid (e-mail: tom.vandenkendelaere@europarl.europa.eu)
 • Thomas Belligh (cd&v / EVP) Internationaal secretaris, team inhoud (e-mail: tbelligh@cdenv.be )
 • Ursula von der Leyen (EVP), voorzitter van de Europese Commissie, namens deze haar kabinetschef Björn Siebert (e-mail: bjoern.seibert@ec.europa.eu)
 • Premier Viktor Orbán van Hongarije(e-mails titkarsag@me.gov.hu, miniszterelnok@me.gov.hu, lakossag@kim.gov.hu en zsolt.semjen@me.gov.hu) in de hoop dat hij zich weer terug gaat aansluiten bij de Europese Volkspartij (EVP) met het verzoek er voor te zorgen dat Open Vld premier van België en EU-voorzitter Alexander de Croo per direct stopt met het geven van honderden miljoenen euro's aan Wapens en Munitie voor Oekraine om daarmee onschuldige mensen in Oekraine en Rusland te laten doodschieten, wat geld is dat zijn politieke partij Open Vld heeft gestolen van de familie A.M.L. van Rooij, zijn vier bedrijven en zijn gevolmachtigde cliënten van het Ecologisch Kennis Centrum B.V. en daarmee in Nederland en België meer dan tien mensen (indirect) heeft vermoord, waaronder mijn vrouw en mijn zoon, die hij ook nog van de aardbodem heeft laten verdwijnen, wat kost wat kost uit de media moet worden gehouden.
 • Alle leden van Hongarije in het Europese Parlement, met het verzoekom hieroverOpen Vld premier van België en EU-voorzitter Alexander de Croo per direct ter verantwoording te roepen. Het mag namelijk nooit zo zijn dat hij bij de familie A.M.L. van Rooij, zijn vier bedrijven en zijn gevolmachtigde cliënten van het Ecologisch Kennis Centrum B.V. (met als enig directeur A.M.L. van Rooij) in 13 jaar tijd al tientallen (honderden) miljoenen euro's heeft gestolen en daarbij blijft doorgaan, waarmee hij (indirect) meer dan tien mensen in Nederland en België heeft gedood, waaronder mijn vrouw en zoon en daarbij mijn zoon ook nog van de aardbodem heeft laten verdwijnen, om dat gestolen "bloedgeld" te gebruiken voor de aankoop van Wapens en Munitie voor Oekraine om daarmee onschuldige mensen in Oekraine en Rusland te laten doodschieten (e-mails: attila.ara-kovacs@europarl.europa.eu, andrea.bocskor@europarl.europa.eu, katalin.cseh@europarl.europa.eu, andor.deli@europarl.europa.eu, tamas.deutsch@europarl.europa.eu, klara.dobrev@europarl.europa.eu, anna.donath@europarl.europa.eu, kinga.gal@europarl.europa.eu, marton.gyongyosi@europarl.europa.eu, livia.jaroka@europarl.europa.eu, adam.kosa@europarl.europa.eu, csaba.molnar@europarl.europa.eu, sandor.ronai@europarl.europa.eu, erno.schaller-baross@europarl.europa.eu, edina.toth@europarl.europa.eu, laszlo.trocsanyi@europarl.europa.eu, istvan.ujhelyi@europarl.europa.eu,
 • De volgende Media, Vatican Media, Vatican News, KRO-NCRV, Evangelische Omroep, Volkskrant, Trouw, EenVandaag, Spoorloos (BNNVARA), Leeuwarder Courant, Telegraaf, Algemeen Dagblad, NRC, NOS, NU.NL, Story, HP De Tijd, FrieschDagblad, Eindhovens Dagblad, MooiRooi krant, Brabants Centrum, Prachtig Pekela, Dagblad van het Noorden, Hoogeveense Courant, Meppeler Courant, Balster Courant, Nieuwe Ooststellingwerver, Nieuwsblad Noordoost-Friesland, Steenwijker Courant, Stellingwerf, RTL Nieuws, De Metro, Panorama, De Gazet van Antwerpen, Het Belang van Limburg, De Tijd, De Standaard, De Morgen, Het Laatste Nieuws, Het Nieuwsblad, VRT-Nieuws, L'Avenir, L'Echo, La Libre, Le Soir, Sudinfo, La Capitale, La Meuse, Nord-Eclair, La Gazette, La Province,GrenzEcho, Der Spiegel, Luxemburger Wort, Tageblatt, Die Welt, Die Zeit, Die Presse, The Times, Daily Express, Katholiek Nieuwsblad, Reformatorisch Dagblad, Kerk en Leven, Ongehoord Nederland, Vrijspreker, Uitdaging, Kleintje Muurkrant, Frontnieuws, Het Andere Nieuws, Create a Better World, Geenstijl, Privacynieuws, Niburu, TV-Limburg, Uitpers, Gezinsbond, Spiegelbeeld, Christelijk Nieuws, De Correspondent, De Zondag, De Krant van West Vlaanderen, De Wereld Morgen en de Nieuwe Media.

ONZE NIEUWSTE ARTIKELEN