Vertaal deze pagina naar:

VANAF 29 SEPTEMBER 1999 OVERTREDEN ALLE (BIJ DE KAMER VAN KOOPHANDEL INGESCHREVEN) BESTUURDERS VAN ALLE BINNEN DE EUROPESE UNIE GEVESTIGDE BEDRIJVEN IN ZEER ERNSTIGE MATE DE ARBEIDSOMSTANDIGHEDENWET (ARBOWET)

23-06-2024
Philips safety manager A. M. L. Van Rooij
Philips safety manager A. M. L. Van Rooij

Overtreding Arbeidsomstandighedenwet (EG kaderrichtlijn 89/391/EEG) door alle bedrijven binnen de Europese Unie

Met dit artikel moet toch echt voor iedere werkgever en iedere werknemer binnen de Europese Unie duidelijk worden dat andere bedrijven binnen hun bedrijf de Arbeidsomstandighedenwet overtreedt.

Overtreding ARBOWET (EG kaderrichtlijn 89/391/EEG) door alle bedrijven binnen de Europese Unie.

Tip voor Youri Plate en andere onderzoekers: 

Duik eens in deze materie, dan leggen we alle bedrijven in ene keer plat in Nederland.

ARBOWET

Als gevolg van het al maar liefst 25 jaar lang overtreden van het door Philips safety manager A. M. L. Van Rooij op 29 september 1999 bij het Europese Hof van Justitie gewonnen Arrest in Zaak C-231-97 krijgen alle bedrijven in alle 27 landen van de Europese Unie (als ook daarbuiten), vanaf buiten hun bedrijfsterreinen via de lucht (vanuit een ander bedrijf) miljarden kilogrammen meest kwalijke zeer giftige, bijtende, kankerverwekkende, nageslacht vergiftigde, DNA beschadigende, etc. stoffen binnen in hun eigen bedrijf, als volledig in water oplosbaar Arseenzuur en Chroom VI zuur, Cadmium, Kwik, Dioxines, etc. (al dan niet met regenwater vanuit de wolken), waarvoor de Arbeidsomstandighedenwet (Europese kaderrichtlijn 89/391/EEG Veiligheid en Gezondheid op het Werk) van toepassing is.

Al 25 jaar lang overtreden alle (bij de kamer van koophandel ingeschreven) bestuurders van alle binnen de Europese Unie gevestigde bedrijven daarmee in zeer ernstige mate de Arbeidsomstandighedenwet (Europese kaderrichtlijn 89/391/EEG Veiligheid en Gezondheid op het Werk) en zijn daarmee bestuurlijk (als ook persoonlijk) verantwoordelijk voor alle daaruit ontstane beroepsziekten van hun werknemers tot 40 jaar na de eerste blootstelling. Dit des te meer al die werkgevers daarmee in ernstige mate van het door Philips safety manager A. M. L. Van Rooij op 29 september 1999 bij het Europese Hof van Justitie gewonnen Arrest in Zaak C-231-97 hebben overtreden.

Als wettelijk bewijs daarvoor vindt U hieronder ingelast blz. 1 uit het wettelijk voorschrift XV-081003 van Philips Medical Systems (Philips Healthcare) te Best, van haar Safety manager Ad van Rooij.

Voor meer achtergrondinformatie daarover klik met de muis op de volgende hieronder ingelaste paarse links:

ZO STOM ALS EEN BOER

Voor de boerenbedrijven (die ook de ARBO-wet moeten naleven) is het nog duidelijker. Die laten levensgevaarlijk gif (bestrijdingsmiddelen) vanuit de lucht (vanuit de gifspuit) op hun eigen grond brengen door een ander bedrijf (gifspuitend loonwerkbedrijf) waaraan de boeren zelf de opdracht geven en ook nog veel geld voor betalen

Zo raken de multinationale bedrijven (Shell, Dow Chemical, Akzo Nobel, DSM, BASF, BAYER, MERCK, HENKElL LINDE, Pfizer Service Company Zaventem, Total Petrochemicals & Refining SA/NV Bruxelles, Janssen Pharmaceutica Beerse, Glaxosmithkline Biologicals Rixensart, BASF Antwerpen Antwerpen, Umicore Bruxelles, UCB Pharma Anderlecht, Zoetis Belgium Ottignies, Estee Lauder Westerlo, Covestro Antwerpen, etc. ), waaronder ook de Covid-vaccin producerende bedrijven in België met grote winsten van hun hoog problematische afval af.

"ZO STOM ALS EEN BOER"

 
is hierbij het juiste gezegde.

Video deel 1

Een Nederlandse rechtbank komt recent tot een opmerkelijk oordeel: een bollenteler in het Drentse Boterveen moet per direct stoppen met het gebruik van bestrijdingsmiddelen. De zaak is aangespannen door bezorgde bewoners. Zij vrezen voor hun gezondheid. 

Video deel 2

De bollenkweker wijst erop dat hij werkt met wettelijk toegestane middelen, die door de overheid veilig zijn bevonden. Maar volgens de rechter geldt het voorzorgsprincipe. Er zijn namelijk steeds meer aanwijzingen dat landbouwgif schadelijker is dan de bestrijdingsmiddelenindustrie én de autoriteiten beweren.

Doe zelf ook onderzoek!

DE STOMME BOEREN. 

Als dit eten, afkomstig van de STOMME BOEREN in de kantine van een bedrijf of onder werktijd door de werknemers van dat bedrijf wordt opgegeten, dan overtreedt de werkgever van dat bedrijf de Arbeidsomstandighedenwet (ARBOWET), omdat die geen wettelijk verplichte risico-inventarisatie en -evaluatie (RI&E) naar dat met gif bespoten voedsel van hun werknemers heeft laten uitvoeren.

HOE STOM ZIJN NU AL die werkgevers en werknemers!

GA ZO NOG MAAR EVEN DOOR...

WAT ZIJN WIJ MET ZIJN ALLEN EEN STOM EN DOM VOLK.

P.S. Bij Umicore zijn het de Sleutelfiguren Sap Bart (CEO) en Thomas Leysen (voorzitter RvB), zie link:

https://nl.wikipedia.org/wiki/Umicore

Dezelfde Thomas Leysen is voorzitter van de Raad van Bestuur van het Mediahuis lees: 

https://nl.wikipedia.org/wiki/Mediahuis

Sleutelfiguren Thomas Leysen (voorzitter van de raad van bestuur) en Gert Ysebaert (CEO).

De activiteiten van het MEDIAHUIS 

In 2022 behaalde Mediahuis een totale omzet van 1,2 miljard euro. 

Nederland was de belangrijkste markt met een aandeel van 46% in de omzet, gevolgd door België (27%) en Ierland (16%). De rest van de omzet werd behaald in Duitsland en Luxemburg. Het mediabedrijf telt bijna 4600 medewerkers waarvan de helft journalist. In 2022 waren er in Nederland 2013 medewerkers en in België 1233. Er zijn 1,8 miljoen abonnees, waarvan 43% de publicaties digitaal lezen.

Mediahuis is de uitgever van de Vlaamse kranten De Standaard, Het Nieuwsblad, Gazet van Antwerpen, De Gentenaar, Het Belang van Limburg en Metro en de Nederlandse kranten De Limburger, NRC Handelsblad, De Telegraaf, Metro en de dagbladen van Holland Media Combinatie

Mediahuis had in 2017 een marktaandeel van 39,1% op de dagbladenmarkt van Nederland. In Ierland wordt de Irish Independent uitgegeven.

Naast deze kranten baat het bedrijf ook classifieds platformen uit zoals Zimmo.be, Vroom, Jobat, LimburgVac, Jaap, Speurders, Autovisie e.a. en bezit het de radiozenders Nostalgie en NRJ België (in een joint venture met SBS Belgium).

De hoofdzetel van Mediahuis ligt in Antwerpen, waar ook de redacties van Het Nieuwsblad en Gazet van Antwerpen zijn samengebracht. De redactie van De Standaard opereerde van 1980 tot 2020 vanuit Groot-Bijgaarden. In het najaar van 2020 verhuisde de redactie naar het centrum van Brussel. De redactie van Het Belang van Limburg is gevestigd in Hasselt.


MOET HET NOG DUIDELIJKER?

WAT ZIJN WIJ MET ZIJN ALLEN EEN STOM EN DOM VOLK, OMDAT WIJ GELOVEN DAT WAT DE KRANTEN VAN HET MEDIAHUIS SCHRIJVEN DE WAARHEID IS.

ONZE NIEUWSTE ARTIKELEN

GAME OVER!

14-07-2024

Aankondiging NESARA / GESARA, de militairen zullen het roer gaan overnemen in onze wereld: MILITARY LAW.