Vertaal deze pagina naar:

DE OORZAAK VAN HET VOORNEMEN OVER DE PLANNEN EN PLAATSING VAN EXTRA WINDMOLENS (WINDTURBINES) IN DE GEMEENTE VIJFHEERENLANDEN IS BEKEND!

21-06-2024

Belangrijke boodschap voor alle inwoners in de gemeente Vijfheerenlanden, Nederland en de rest van de wereld.

DE OORZAAK VAN HET VOORNEMEN OVER DE PLANNEN EN PLAATSING VAN EXTRA WINDMOLENS (WINDTURBINES) IN DE GEMEENTE VIJFHEERENLANDEN IS BEKEND GEWORDEN DOOR SAFETY MANAGER AD VAN ROOIJ (VOORHEEN WERKZAAM BIJ PHILIPS MEDICAL SYSTEMS).

Wapen van gemeente Vijfheerenlanden

Het wapen van de gemeente Vijfheerenlanden is ontworpen door de Hoge Raad van Adel. Zij adviseren over 'adeldom en heraldiek' en ontwerpen onder andere gemeentewapens. Het wapen combineert elementen uit de wapens van de voormalige gemeenten Leerdam, Vianen en Zederik. Op 3 april 2020 is het wapen met Koninklijk besluit aan de gemeente verleend.

De ambtsketen van de gemeente Vijfheerenlanden ziet er als volgt uit:

Zestien vijfhoekige schakels met daaronder de draaibare medaille met het gemeente wapen aan de ene kan en het rijkswapen op de andere kant. De schakels verbeelden van de linkerschouder naar de rechterschouder: De Hersteld Hervormde kerk in Leerbroek, een pompeblad voor Hoef en Haag, de watertoren van Meerkerk, een vierroeder voor Zijderveld, een ooievaar voor Schoonrewoerd, het oude stadhuis van Ameide, Fort Everdingen, Rivier de Lek voor Tienhoven aan de Lek, Stadhuis Vianen, de Lakervelders van Lexmond, het Hofje van Mevrouw van Aerden voor Leerdam, een hoekmolen voor Hei- en Boeicop, een brug voor Nieuwland, de dorpscontour van Oosterwijk en een knikkerend meisje voor Kedichem. Bron: https://www.vijfheerenlanden.nl/gemeentewapen-logo-en-ambtsketen

Burgemeester Sjors Fröhlich draagt de ambtsketen van de gemeente Vijfheerenlanden

Nieuw te plaatsen windmolens (windturbines) in de gemeente Vijfheerenlanden

Safety manager Ad van Rooij stuurde onze redactie informatie toe (waarvoor dank!), naar aanleiding van ons eerdere artikel over de te plaatsen windmolens (windturbines) in de gemeente Vijfheerenlanden.

Zie deze link: https://www.de-nieuwe-media.nl/l/artikel-over-nieuwe-windmolens-windturbines-in-de-gemeente-vijfheerenlanden-in-de-provincie-utrecht-waar-sjors-frohlich-burgemeester-van-is/

Wie is Ad van Rooij?

Ad van Rooij is safety manager en voert reeds langere tijd een strijd met Philips Medical Systems, wat terug is te lezen in de volgende link: https://www.sdnl.nl/ekc-philips.htm en in de onderstaande link van de databank van het EKC, waarvan Ad van Rooij de directeur is.

Belangrijke boodschap voor alle inwoners in de gemeente Vijfheerenlanden, Nederland en de rest van de wereld.

Tip: Lees de informatie in dit artikel goed door!

In de informatie hieronder kunt U lezen en Uzelf informeren waar de oorzaak ligt dat de windmolens (windturbines) volgens de huidige plannen er gaan komen in de gemeente Vijfheerenlanden.

Daarmee hebben wij nu ook direct het bewijs geleverd dat niemand ons tegenhoudt, enkel Jezus, zoon van God de Vader, die kan de plannen in de gemeente Vijfheerenlanden tegenhouden en dat gaat ook gebeuren.

N.B. Dit geldt tevens voor de reeds geplaatste 5G zendmasten in de gemeente Vijfheerenlanden en de nog te plaatsen 5G zendmasten. Hoeveel 5G zendmasten staan er reeds in de gemeente Vijfheerenlanden? Zijn daar gezondheidsrapporten van opgemaakt van de negatieve gevolgen voor mens, dier en plant?

Arbeidsomstandighedenwet

Alle in de nabijgelegen bedrijven overtreden daarmee in zeer ernstige mate de Arbeidsomstandighedenwet, omdat zij niet de wettelijke verplichte risico,- inventarisatie- en evaluatie hebben laten uitvoeren door een Arbodienst, wat beroepsziekten bij hun werknemers zal veroorzaken, waarvoor de bij de Kamer van Koophandel ingeschreven bestuurder van betreffende bedrijven tot 40 jaar na de eerste blootstelling bestuurlijk verantwoordelijk en aansprakelijk is en alle schade aan deze zieke medewerkers zal moeten betalen.

Voor wettelijke onderbouwing lees de informatie hieronder:

Overtreding Arbeidsomstandighedenwet

Alle Nederlandse bedrijven hebben daarmee in zeer ernstige mate de Arbeidsomstandighedenwet overtreden. Als wettelijk bewijs daarvoor vindt U hieronder ingelast blz. 1 uit het wettelijk voorschrift XV-081003 van Philips Medical Systems (Philips Healthcare) te Best, van haar Safety manager Ad van Rooij, waaraan de opvolgende bestuursvoorzitters Gerard Kleisterlee, Frans van Houten en Roy Jacobs van de Koninklijke Philips geen uitvoering hebben gegeven.

Leerdam is een stad in de gemeente Vijfheerenlanden

Leerdam (uitspraak) is een stad en voormalige gemeente in de gemeente Vijfheerenlanden, in de Nederlandse provincie Utrecht (tot 1 januari 2019 in de provincie Zuid-Holland). Leerdam is met 19.593 inwoners op 1 januari 2023 de grootste plaats binnen de gemeente en het gemeentehuis is er gevestigd.

Gemeentelijke fusies

Op 1 januari 1986 werden de gemeentes Schoonrewoerd en Kedichem (met het dorp Oosterwijk) bij de gemeente Leerdam gevoegd. Per 1 januari 2019 ging de gemeente Leerdam op in de nieuw gevormde gemeente Vijfheerenlanden, die deel ging uitmaken van de provincie Utrecht. Per 1 januari 2018 waren de ambtelijke organisaties van de drie gemeenten Leerdam, Vianen en Zederik al samengegaan.

Geschiedenis

Leerdam komt voor het eerst ter sprake in 1143 en wordt vermeld als Ter Lede of Ter Leede. Het is op dat moment een heerlijkheid van de Heren van der Lede, waaruit het geslacht Van Arkel ontsproot. De heren hebben het in hun bezit tot 1305 waarna het gebied in handen komt van de heren van Arkel. In 1382 verkrijgt Leerdam stadsrechten van Otto van Arkel, Leerdam ontving een tweede keer stadsrechten in 1407 van Willem VI van Holland.

Na de Arkelse Oorlogen (1401-1412) werd het leen van Arkel door Holland ingevorderd. In 1428 verkreeg het huis Egmont het gebied tot halverwege de 15e eeuw, waarna het aan het huis Oranje-Nassau kwam.

De rivier de Linge, omgeven door rietwallen en veel waterlelies, bepaalt mede de sfeer van het landschap. De stad ligt in het oostelijke gedeelte van de Vijfheerenlanden.

De historie van Leerdam kan worden gevonden in goed bewaarde historische gebouwen zoals de Grote Kerk, het Hofje van Mevrouw Van Aerden, de overgebleven en gedeeltelijk gerestaureerde stadsmuren van de Zuidwal en het Oude Raadhuis.

Aan de gracht aan de zuidkant van de stad stond ooit een kasteel, het Kasteel van Leerdam. Dit is compleet verwoest door de Spanjaarden in 1574 en nooit meer opnieuw opgebouwd. In 1770-1772 bouwde men hier het vrouwenhofje: het Hofje van Mevrouw Van Aerden. Dit is nu een museum.

Van de molens die de polders bemaalden, is de wipmolen Ter Leede bewaard gebleven.

De monumentale stadsmuur aan de Zuidwal en de grachten laten zien hoe versterkt de stad Leerdam was. Er waren 4 poorten in de stadsmuur. Deze poorten zijn echter in de 19e eeuw gesloopt.

In de Kerkstraat, tegenover het Hofje van Mevrouw van Aerden bevond zich het Schoonhuis of Drossaardshuis. Het enige wat er nu nog van over is, is het poortje met daarboven de tekst "Vriheyt en is om gheen gelt te coop". Tegenwoordig is het de ingang van een winkel.

Nadat het Kasteel van Leerdam verwoest was, kwam Maria van Oranje er te wonen. Zij bestuurde voor haar broer het graafschap.

In de jaren 10 en 20 van de 21e eeuw werd Leerdam uitgebreid naar het westen met nieuwbouw.

Maria van Nassau (1539-1599)

Maria (Dillenburg, 18 maart 1539Kasteel Ulft, 28 mei 1599), gravin van Nassau, Katzenelnbogen, Vianden en Dietz, was de tweede dochter uit het huwelijk van Willem de Rijke en Juliana van Stolberg. Maria was een zuster van Willem van Oranje.

Maria trouwde te Meurs op 11 november 1556 met graaf Willem IV van den Bergh (1537-1586). Nadat in 1574 het Kasteel van Leerdam compleet verwoest werd door de Spanjaarden bestuurde zij voor haar broer het graafschap Leerdam.

Graaf Willem pleegde verraad aan zijn zwager Willem van Oranje door over te lopen naar de Spanjaarden. Het verraad kwam aan het licht en Maria en haar echtgenoot werden op last van de Gelderse Staten op 5 november 1583 gevangengezet, maar door toedoen van Oranje kwamen ze weer snel vrij, wegens gebrek aan bewijs.

Na het overlijden van Willem IV werd Maria van Nassau gravin van den Bergh en de nieuwe vrouwe van Boxmeer.

Maria is begraven in de grafkelder van de kerk te 's-Heerenberg. Een van haar dochters, Elisabeth, was nog enige tijd abdis van stichten van 1604-1614 in Essen (Duitsland) en Nottuln, en heeft bij de Contrareformatie in Duitsland een bescheiden rol gespeeld.

Willem Alexander (zie foto); Koning der Nederlanden; Prins der Nederlanden; Prins van Oranje-Nassau; Baron van Breda en Heer van Besançon, is als met zijn afgelegde "Grondwettelijke eed" van het niet bestaande Nederland aan niemand onderdanig is (ook niet aan de paus, Jezus en God de Vader), Markies van Veere en Vlissingen, Graaf van Katzenelnbogen, Vianden, Diez, Spiegelberg, Buren, Leerdam en Culemborg.

Hoe de gemeente Vijfheerenlanden tot stand kwam kunt U lezen in het AD (artikel van 1 mei 2018).

Wie wordt straks de nieuwe burgemeester van Vijfheerenlanden?

Wie wordt de eerste burgemeester van de nieuwe Utrechtse gemeente Vijfheerenlanden? Dat is een van de vragen die opborrelt, nu de fusie tussen Vianen, Leerdam en Zederik officieel is beklonken.

Artikel: https://www.ad.nl/utrecht/wie-wordt-straks-de-nieuwe-burgemeester-van-vijfheerenlanden~a4e057cf/

Bron foto: https://nl.wikipedia.org/wiki/Sjors_Fr%C3%B6hlich
Bron foto: https://nl.wikipedia.org/wiki/Sjors_Fr%C3%B6hlich

Sjors Fröhlich werd burgemeester van de gemeente Vijheerenlanden

Burgemeester Sjors Fröhlich poseerde tijdens de coronaperiode voor de gevoelige camera om de inwoners van de gemeente Vijfheerenlanden te misleiden om een dodelijk COVID-19 vaccin te nemen. 

De dodelijke COVID-19 vaccin is gegeven zonder de wettelijk verplichte risico,- inventarisatie- en evaluatie op grond van de Arbeidsomstandighedenwet, waarvoor de bij de Kamer van Koophandel ingeschreven bestuurder van betreffende bedrijven tot 40 jaar na de eerste blootstelling (Vaccinatie) bestuurlijk verantwoordelijk en aansprakelijk is en alle schade aan deze zieke medewerkers zal moeten betalen.

Sjors Fröhlich (Enkhuizen, 20 juni 1967) is een Nederlands burgemeester. Sinds 14 november 2019 is hij burgemeester van Vijfheerenlanden. Hij is geen lid van een politieke partij. Fröhlich was van 1982 tot 2013 radio- en televisiepresentator bij de Nederlandse Christelijke Radio Vereniging (NCRV). 

Van 2013 tot 2019 was hij hoofdredacteur van BNR Nieuwsradio.

Sinds 1982 was hij werkzaam bij de NCRV, waar hij debuteerde met het jongerenradioprogramma Tussenuur (Hilversum 3), dat hij samen met Nicole Smolders, Peter Plaisier en Alex Krijger presenteerde. In 1983 en 1984 maakte hij met dit drietal tevens het televisieprogramma Spop,[3] een jongerenprogramma dat aandacht besteedde aan zowel sport als popmuziek. Smolders was hierin medepresentator, Plaisier en Krijger fungeerden als verslaggevers. Tot het moment dat Radio 3 per 5 oktober 1992 horizontaal ging programmeren, maakte hij samen met Peter Plaisier een aantal jaren (van 1987 tot 1992) het radioprogramma Paperclip. Dit werd later gevolgd door The Magic Friends, dat eveneens werd uitgezonden op Radio 3. Vanaf 1996 was Fröhlich meer actief op journalistiek terrein. Hij presenteerde diverse programma's, waaronder Cappuccino op Radio 2, samen met Karin de Groot, en op Radio 1 het opinieprogramma Stand.nl, waarvan hij de eerste presentator was. Die beide programma's bleven bestaan toen Fröhlich met het presenteren ervan stopte. 

Vanaf 1997 was Fröhlich ook weer als presentator op televisie te zien, onder meer in een tv-versie van Stand.nl. Vanaf september 2006 was hij betrokken bij het Radio 1-programma MM-Magazine, dat bij toerbeurt door hem en Ghislaine Plag gepresenteerd werd, en Stand.cafe, eveneens op Radio 1.

Bron: https://nl.wikipedia.org/wiki/Sjors_Fr%C3%B6hlich

Wie is burgemeester Sjors Fröhlich?

Burgemeester Sjors Fröhlich zet de Vijfheerenlanden in Nederland op de kaart.

Bron foto: https://www.binnenlandsbestuur.nl/bestuur-en-organisatie/je-hebt-lef-als-je-mij-kiest
Bron foto: https://www.binnenlandsbestuur.nl/bestuur-en-organisatie/je-hebt-lef-als-je-mij-kiest

'Je hebt lef als je mij kiest'

Voor het eerst wordt een radio-coryfee burgemeester. Vijfheerenlanden viel als een blok voor Sjors Fröhlich. Hij heeft geen bestuurlijke ervaring, maar als hoofdredacteur weet je echt wel hoe de politiek werkt.

Door Martijn Delaere │ 25 oktober 2019

Een leuke vraag voor een pubquiz: in welke provincie ligt Leerdam? Het eerste foute antwoord van de avond is binnen. Op naar de volgende vraag: in welke gemeente ligt de glasstad? Tot voor een paar weken geleden zou geen mens buiten Leerdam en omstreken hebben geweten dat het goede antwoord Vijfheerenlanden is, 'maar dat zou nu zomaar anders kunnen zijn', lacht Sjors Fröhlich. 

De bekende radio-en televisiemaker werd begin deze maand voorgedragen als burgemeester van de Útrechtse gemeente Vijfheerenlanden, en voor het eerst stond de nieuwbakken fusiegemeente in de schijnwerpers.

De media-aandacht voor zijn overstap van BNR Nieuwsradio naar Vijfheerenlanden was de eerste dagen na de bekendmaking 'bizar', zegt Sjors Fröhlich (52). Hij maakte er wel meteen gebruik van om de gemeente 'op de kaart te zetten'. De Tour of de Giro door Vijfheerenlanden, graag! Het gebied is geknipt voor een proloog. Fröhlich kan het weten: hij zat van 1998 tot 2005 voor Radio Tour de France achter op de motor. 'Jan van Zanen is echt wel aan het kijken of ze weer wat met de Tour of de Giro in Utrecht kunnen doen. Als zo'n ronde door Vijfheerenlanden komt, dan spring ik voor één keer meteen weer achter op de motor.'

Fröhlich weet dat de media tuk zijn op dat soort nieuwsbrokken. Zoals hij niet voor niets twitterde dat het Leerdammer Hofje van Mevrouw van Aarden een 'prachtige plek voor Prinsjesdag' zou zijn tijdens de verbouwing van het Binnenhof. De burgemeesterspodcast die hij overweegt te maken, wordt ook vast een must. De Vijfheerenlandenaren waren net zo verrast als de media. 'We keken op toen we tussen de brieven de sollicitatie van Fröhlich voorbij zagen komen', zei de voorzitter van de vertrouwenscommissie Joop van Montfoort (PvdA). Maar: 'Niemand was gemotiveerder om burgemeester te worden dan mijnheer Fröhlich.

'Commissaris van de koning Hans Oosters was ook verrast, weet Fröhlich. 'Wat krijgen we nou? Mijn bekendheid heeft vast niet de doorslag gegeven in de gesprekken met de vertrouwenscommissie, maar misschien wel dat ik in Vijfheerenlanden woon en weet wat er speelt.Ik ken de gemeente op mijn duimpje. Ik heb mijn jeugd doorgebracht in Meerkerk en ik woon alweer bijna twintig jaar in Schoonre woerd. Ik ken de fusiegevoelens.'

Heel gedoe
De partijloze Fröhlich wordt de eerste kroonbenoemde burgemeester van Vijfheerenlanden. Het was nog een heel gedoe, de samenvoeging van Vianen (Utrecht), Leerdam en Zederik (Zuid- Holland). Bij welke provincie moest Vijfheerenlanden met zijn 55.000 inwoners horen? Zuid-Holland en Utrecht kwamen er natuurlijk niet uit, want wie geeft nu een gemeente weg aan een andere provincie?Oud-commissaris van de koningin in Overijssel Geert Jansen adviseerde in 2017 om Vijfheerenlanden Utrechts te maken. Den Haag nam dat advies over en op 1 januari van dit jaar ging de gemeente van start. Sjors Fröhlich woont er aan de Schoonrewoerdse Diefdijk. De vijf he(e)ren van Arkel, Ter Leede, Hagestein, Everdingen en Vianen legden in 1284 diezelfde Diefdijk aan tegen de wateroverlast uit de Gelderse Betuwe.

Dat zijn 1.600 zielen tellende dorp van Zuid-Holland naar Utrecht verhuisde, vindt burgemeester in spe Fröhlich begrijpelijk. 'Hoewel veel mensen het onbegrijpelijk vonden dat hun gemeente van provincie veranderde. Hoezo moeten wij bij Vianen?, vond men in Leerdam en Zederik. In Meerkerk is de blik op Gorinchem gericht. Als je met Vianen samengaat, dan kijk je echt de andere kant op. Mensen hadden het gevoel dat alles over hun hoofd was beslist. Daar zat en zit nog een beetje de pijn. Ik ben er inmiddels zelf van overtuigd dat het een goede stap was om voor Utrecht te kiezen. De lijnen zijn er korter dan in Zuid-Holland. Vijfheerenlanden is qua oppervlakte zeker in Utrecht een grote gemeente. Ik ben ervan overtuigd dat we in Utrecht ons partijtje kunnen meeblazen. Zuid-Holland heeft zijn handen vol aan Rotterdam, Den Haag, Leiden, Delft. En dan ligt er in het uiterste puntje ook nog een groen gebied.

'Sjors Fröhlichs fascinatie voor de 'paradijsvogels van het openbaar bestuur' is niet van vandaag of gisteren. Zo'n twintig jaar geleden maakte hij op vrijdagmiddag op Radio 1 voor de NCRV een programma met daarin het burgemeesterspanel. Fröhlich: 'Een half uur met drie burgemeesters praten over lokale en landelijke zaken. Dat deed ik omdat burgemeesters over het algemeen pientere en grappige mensen zijn.'

Één kans
Toen hij zich realiseerde dat de post in zijn eigen Vijfheerenlanden zou vrijkomen, wist hij dat hij maar één kans had. Nu of nooit, en nergens anders. Sjors Fröhlich: 'Ik moet wel zeggen dat de kabinetschef van de commissaris in Utrecht mij adviseerde om te onderzoeken of ik het vak van burgemeester ook zónder Vijfheerenlanden leuk vond.' Om daarachter te komen, nam hij een uitgebreid kijkje in de keuken bij de bevriende burgemeesters van Woerden, Alphen aan den Rijn, Amersfoort en Zaltbommel. Fröhlich: 'Ik vertelde ze eerlijk dat ik wilde onderzoeken of het burgemeestersvak iets voor mij was. Bij alle overleggen en raadsvergaderingen die ik bijwoonde, zei ik twee dingen: ik ben hoofdredacteur van een landelijke nieuwsorganisatie. Ik vind het belangrijk dat wij weten wat er gebeurt in het lokaal openbaar bestuur. En: ik vind het vak heel erg interessant. Spreek vrijuit, ik publiceer niets. Niemand deed moeilijk.'Op stage in Woerden, Alphen aan den Rijn, Amersfoort en Zaltbommel realiseerde Fröhlich zich nog maar eens dat het burgemeesterschap is wat je ervan maakt. Fröhlich: 'Bij heel veel beroepen, ook bij dat van hoofdredacteur, word je geacht vastomlijnde dingen te doen. Het is toch een soort mal waarin je wordt gedrukt. Het bevalt mij enorm dat er geen vastomlijnde functieomschrijving voor een burgemeester is. Het mooie van het burgemeestersvak is dat je in verschillende rollen moet stappen en heel snel van rol moet kunnen wisselen. Je zit bij een diamanten bruidspaar en een kwartier later word je gebeld: er moet een crisisteam worden geformeerd. Jouw persoonlijkheid bepaalt daarbij wat voor burgemeester jíj bent. Dat is heel bijzonder. Je kunt je vak maken met jouw persoonlijkheid – met jouw karakter.' Vijfheerenlanden heeft zes wethouders. Zes! Wat blijft er dan nog over voor de burgemeester? Of is hij juist daarom uit de bus gekomen: onervaren, dus de wethouders kunnen de baas blijven ...Sjors Fröhlich: 'Ik heb niet de indruk dat er een college zit dat denkt: we rammen even door met die onervaren burgemeester. Vijfheerenlanden is een fusiegemeente en er is voor een brede coalitie van vijf partijen gekozen. Ik heb gemerkt dat dat heel goed is. In het college en in de raad wordt collegiaal gewerkt. Men is fair en denkt aan het belang van de gemeente. Groen- Links stemt niet tegen een collegevoorstel omdat het van het college is. Vorige week zei het raadslid van GroenLinks: dit voorstel van het college steunen wij omdat het een goed voorstel is. De raad van Vijfheerenlanden heeft lef. Je kiest niet voor mij als je geen lef hebt.'

Rookie
Een insider vertelt dat het geweeklaag over Fröhlichs voordracht binnen de beroepsgroep overigens niet van de lucht is. Hoe kunnen ze nou zo'n mijnheer zonder enige bestuurlijke ervaring burgemeester maken? 'Een rookie. Daar kan ik mij iets bij voorstellen', reageert Fröhlich. 'Ik moet wel zeggen dat ik ben geraakt door de enorme hoeveelheid enthousiaste reacties van burgemeesters uit het hele land. Maar ik realiseer mij heel goed dat ik geen bestuurlijke ervaring heb. Onder de 23 sollicitanten zaten zes burgemeesters. Tegen de mensen die het ongehoord vinden dat ik burgemeester ben geworden en niet een van hen, wil ik zeggen dat ik echt geen nitwit ben. Als hoofdredacteur en journalist weet je echt wel hoe de politiek werkt. Ik heb burgemeesters crisis- en calamiteitenoefeningen gegeven.'Wat de burgemeesters van hem leerden? 'Houd niets achter en draai nergens omheen. Gooi alles in één keer naar buiten. De sleutel tot het oplossen van een crisis is communicatie. Juist op dat gebied ben ik géén rookie.' Omdat hij als hoofdredacteur van BNR aan het hoofd heeft gestaan van een vliegensvlugge nieuwsorganisatie, zal de overgang naar een ambtelijke organisatie wennen zijn. Voor de ambtenaren trouwens ook. 'Daar bereid ik mij op voor hoor. Ik heb er ook met de commissaris over gesproken. De processen zijn de processen, laat dat zo, zei hij. Ik zal af en toe op mijn handen moeten zitten', reageert Fröhlich.Makkelijk wordt dat niet. 'Ik ben wel erg van hands on. Als ik zie dat iets beter of slimmer kan, dan wil ik dat gelijk doen. Dat had ik ook toen ik begon bij BNR Nieuwsradio. Dan hoorde ik dingen, en dan dacht ik: dat zou ik net even anders doen. Ik belde of ik liep ik naar beneden. De hele redactie was dan ontzet. Terwijl het gewoon de mening was van een radiomaker. Ik heb best lang moeten werken om duidelijk te maken dat mensen niet alles uit hun handen moesten laten vallen omdat Sjors er anders over dacht. Het is één van de meningen waarover we het moeten hebben. Dat is straks in Vijfheerenlanden hopelijk ook zo.'

Groeiproces
Vanaf 14 november zal Vijfheerenlanden het aan den lijve ondervinden. Sjors Fröhlich wordt op die dag geïnstalleerd in de raadszaal in Meerkerk. Daar is ook een gemeentehuis. Er zijn er nog twee: in Leerdam en in Vianen. Wil je efficiënter werken, blijf je zitten met drie gemeentehuizen. Fröhlich: 'Ik kom niet op de vijftiende binnen met het bericht dat we het helemaal anders gaan doen. Stel ik zeg: ik ga alleen in Vianen zitten, of alleen in Leerdam. Dat zou niet zo verstandig zijn.

Je moet dat heel serieus nemen, want het gaat om het groeiproces waarin je met de nieuwe gemeente zit. Dat duurt nog wel twee jaar. Geef elkaar de tijd. Op den duur moet je natuurlijk een keuze maken, iedereen begrijpt dat het niet handig is om alles op drie plekken te hebben. Misschien is het een idee om midden in de gemeente een gemeentehuis te bouwen. Een plek waar je graag naartoe gaat. Waar je elkaar ontmoet, wat leest, koffie drinkt, een broodje eet. Dat is het prachtige van deze gemeente: er valt wat op te bouwen.'

CV
Sjors Fröhlich (Enkhuizen, 1967) studeerde aan de school voor journalistiek in Utrecht. Hij maakte de studie niet af, omdat hij het te druk had als radiopresentator. Fröhlich begon in 1982 bij de NCRV met het jongerenradioprogramma Tussenuur. Hij ontwikkelde en presenteerde programma's als The Magic Friends, Stand.nl en Cappuccino. Hij ontving verschillende prijzen voor zijn radiowerk. Ook op televisie was Fröhlich te zien, onder meer met de politieke talkshow Het Reces. Fröhlich bleef tot 2013 televisie en radio maken. In februari van dat jaar werd hij hoofdredacteur van BNR Nieuws radio. Fröhlich werd op 9 oktober voorgedragen als de eerste kroonbenoemde burgemeester van de Utrechtse gemeente Vijfheerenlanden. Hij wordt op 14 november geïnstalleerd. Sjors Fröhlich is partijloos.

Bron: https://www.binnenlandsbestuur.nl/bestuur-en-organisatie/je-hebt-lef-als-je-mij-kiest

Als je eenmaal beseft dat de Nederlandse regering er absoluut geen problemen mee heeft om de Nederlandse bevolking te vermoorden uit winstbejag en erover te liegen… Alles wat ze nu doen met COVID, de vaccins, de censuur, de vervalste verkiezingen en Oekraïne begint het allemaal logischer te worden...

VANAF 1 JANUARI 2024 IS DE WERELDVREDE INGELUID EN DIENEN DE "TIEN GEBODEN VAN GOD" ALS DE ENIGE GRONDWET IN ALLE LANDEN VAN DE WERELD TE WORDEN NAGELEEFD TOT IN DE EEUWIGHEID.

Het is paus Franciscus die met de hulp van de Alvader (God) als "Plaatsbekleder van Jezus Christus op Aarde" het hoogste wereldlijk gezag van de Rooms-Katholieke kerk in alle 193 landen van de Verenigde Naties (als ook in alle overige landen in de wereld) vanaf 15 december 2023 heeft teruggenomen. Dit betekent dat daarmee de "Tien geboden van God" vanaf 15 december 2023 als "Goddelijke Grondwet" in alle landen van de wereld van kracht is en in de eeuwigheid van kracht zal blijven. In 1528 verkocht bisschop Hendrik van Beieren 't Oversticht (thans Overijssel, Drenthe en de Stad Groningen met daaronder de grote gasvoorraden) aan Keizer Karel V van het Heilige Roomse Rijk.

Is dit nu in het bezit van de familie van Vollenhoven?

"DE TIEN GEBODEN VAN GOD"

Het koninkrijk van God is de realiteit van Gods heerschappij die is gekomen in de harten van alle mensen die geloven in Jezus Christus. Het is geen zichtbaar koninkrijk, zoals een aardse regering. Gods koninkrijk is in ons innerlijk. Het is een geestelijke realiteit, die we ervaren door de Heilige Geest.

ONZE NIEUWSTE ARTIKELEN

GAME OVER!

14-07-2024

Aankondiging NESARA / GESARA, de militairen zullen het roer gaan overnemen in onze wereld: MILITARY LAW.