Vertaal deze pagina naar:

VOORBEREIDING BURGERARREST VAN DE NEDERLANDSE REGERING DOOR DE EIGEN BEVOLKING.

01-09-2023

De bevolking is voornemens, na voldoende aanmeldingen, met een team van vrijwilligers een burgerarrest te organiseren van de Nederlandse regering.


Update 01-09-2023

Dit artikel van onze Waarheidskrant, De Nieuwe Media, is reeds een ouder artikel van 12-07-2021, maar nog steeds zeer actueel voor deze tijd, want er is tot heden nog steeds geen Burgerarrest uitgevoerd.

De video die hieronder is gepubliceerd is zelfs nog een stuk ouder (uit 2014). Schijnbaar is er een jarenlange voorbereiding voor nodig om een Burgerarrest uiteindelijk uit te kunnen voeren.


Wilt U hieraan alsnog meewerken?

Dan dient U goed op de hoogte te zijn van wat er nu gaande is. U dient dan in het berichtenformulier minimaal 5 redenen of meer op te noemen waarom U van mening bent dat er een burgerarrest noodzakelijk is in Nederland van de huidige regering en/of de zogenaamde leiders van de Nederlandse bevolking. U dient in het berichtengedeelte tevens een korte omschrijving van Uzelf te geven en de verplichte vragen te beantwoorden.

Bent U hiertoe bereid?

Vul dan het onderstaande berichtenformulier in. 


BERICHTENFORMULIER

Waarom een burgerarrest van de Nederlandse regering?

Er zijn reeds veel reacties binnengekomen, dank jullie wel!


Tien redenen die door een lezer werd ingezonden, (waarvoor dank!), (waarom een burgerarrest noodzakelijk is van de Nederlandse regering), luiden als volgt:

1. Het bestaan van 'het virus' waar alle door de regering genomen maatregelen op gebaseerd zijn, is tot op heden nooit aangetoond. Dit alleen al maakt alle door de regering genomen maatregelen ter bestrijding ervan onwettig.

2. De door de regering genomen maatregelen ter bestrijding van 'het virus' hebben onnoemelijk grote schade en leed teweeggebracht; veel meer dan 'het virus'. Dit is strijdig met het ethisch principe van het 'dubbel effect', waarin wordt gesteld dat het middel nooit erger mag zijn dan de kwaal.

3. Ook het 'vaccin' heeft onnoemelijk veel leed veroorzaakt en schade aangericht en doet dat nog steeds. Desondanks blijft de regering er druk op zetten dat iedereen zich laat 'vaccineren' ren blijft ze beweren dat het veilig zou zijn.

4. Officiële informatie maakt duidelijk dat het 'vaccin' geen vaccin is, maar 'gentherapie', en dat het 'experimenteel' is. Desondanks blijft de regering de indruk wekken dat het zou gaan om een vaccin.

5. De regering houdt zich niet aan het op 27.01.2021 genomen besluit van het Europese Hof (resolutie 2361/2021), dat niemand onder druk tegen zijn wil kan worden ingeënt, dat vaccinatie niet verplicht is en dat niet-gevaccineerde mensen niet mogen worden gediscrimineerd. Formeel is er op dit moment geen vaccinatieplicht, maar de druk om 'het vaccin' te nemen is zo groot, dat veel mensen het maar doen 'om van het gedoe af te zijn'.

6. De regering neemt maatregelen die niet passen bij haar demissionaire status, waarin het nemen van ingrijpende maatregelen uitdrukkelijk verboden is en men alleen lopende zaken mag behandelen.

7. De regering zet de burgers onder druk en oefent zelfs dwang uit om burgers een PCR test te laten ondergaan, waarvan zelfs de maker ervan zegt dat deze niets aantoont.

8. Het is aangetoond, dat zowel PCR tests, mondkapjes als het 'vaccin' stoffen bevatten die schadelijk zijn voor de gezondheid. De regering blijft dit evenwel ontkennen en blijft druk uitoefenen om PCR tests te ondergaan, mondkapjes te dragen en het 'vaccin' te nemen.

9. Dit laatste is tegenstrijdig met het principe van 'informed consent'. Het handelen van de regering maakt duidelijk dat zij dit principe niet eerbiedigt.

10. Met haar algehele handelen geeft de regering te kennen dat dit niet gericht is op het welzijn van de burger, maar juist op het toebrengen van schade aan de burgers. En hiermee heeft ze, zoals reeds in 1581 beschreven in het Plakkaat van Verlatinghe, het recht om te regeren verspeeld.

Bent U gedwongen gevaccineerd of getest?

Maak er melding van middels de onderstaande meldingsformulieren.

https://www.freelifeworld.info/meldingsformulier-gedwongen-covid-19-vaccinaties/

https://www.freelifeworld.info/meldingsformulier-gedwongen-covid-19-testen/

Luister naar een Marinier die eerder zijn verhaal deed bij Wim Visscher in een uitzending van 12-07-2021


EEN MARINIER SPREEKT ZICH UIT - PAIN IS COMING!

De militairen zullen voor de bevolking kiezen!

'Militairy is the only way' volgens de marinier om de boel op te schonen.


Video Telegram kanaal: https://t.me/maddogholland/14334


De marinier zei in de uitzending hierboven, tevens verwerkt in de onderstaande video, dat de (r)overheid bezig was om binnen 2 weken na dato een nieuwe lockdown in te voeren.


Tip: Bekijk de video middels de link hieronder vanaf 26 minuut 30:

Video: https://www.bitchute.com/video/imgGxZiJsp1f

Bekijk ook de info op de onderstaande website!

Een niet mis te verstane boodschap van deze commando, zij hebben het besef dat ze de bevolking moeten beschermen tegen elke vijand, van buiten of binnenland.

https://www.takecare4.eu/vervolg-met-een-verklaring-van-een-commando

Alle mensen die deze info krijgen zullen uitzinnig worden van woede, zeker mensen van het leger die zich hebben laten vermoorden door de vele leugens, het bedrog en het opgedrongen dodelijke vaccin.

Tel daar 10 miljoen mensen van de rest van de samenleving bij op die de (r)overheid op een slinkse wijze hebben aangezet zelfmoord te plegen met de troep die als vaccin werd aangeprezen.

De Oranjes zitten vuistdiep in de 'Postcodeloterijmaffia'

"Bekende Nederlanders, politici, leden van het Koninklijk Huis van Willem-Alexander en Máxima tot Mabel en Beatrix; allemaal zitten ze in de goedgevulde zakken van [Boudewijn] Poelmann en zijn maatjes, die zich profileren als het ministerie van Goede Doelen, maar niet meer zijn dan gewiekste zakkenvullers die zelf hun belangrijkste goede doel zijn," aldus Zwagerman.

"Alle zogenaamde crises waar Nederland onder gebukt gaat, van stikstof, tot migratietsunami, tot woningtekort, zijn veroorzaakt door de Postcodeloterij."

Bron: https://www.ninefornews.nl/de-oranjes-zitten-vuistdiep-in-de-postcodeloterijmaffia/

ONZE NIEUWSTE ARTIKELEN