Vertaal deze pagina naar:

VOORBEREIDING BURGERARREST VAN DE NEDERLANDSE REGERING

12-07-2021


Een aantal Nederlanders is voornemens binnenkort met een team een burgerarrest te organiseren van de Nederlandse regering!


Wilt U hieraan meewerken?


Dan dient U goed op de hoogte te zijn van wat er nu gaande is.


U dient dan in het berichtenformulier minimaal 10 redenen op te noemen waarom U van mening bent dat er een burgerarrest noodzakelijk is in Nederland van de huidige regering en/of de zogenaamde leiders van de Nederlandse bevolking.

U dient in het berichtengedeelte tevens een korte omschrijving van Uzelf te geven en de verplichte vragen te beantwoorden.


Bent U hiertoe bereid?

Vul dan het onderstaande berichtenformulier in. 


BERICHTENFORMULIER


Waarom een burgerarrest van de Nederlandse regering?

Er zijn reeds veel reacties binnengekomen, dank jullie wel!

Tien redenen die door een lezer werd ingezonden, (waarvoor dank!), (waarom een burgerarrest noodzakelijk is van de Nederlandse regering), luiden als volgt:


1. Het bestaan van 'het virus' waar alle door de regering genomen maatregelen op gebaseerd zijn, is tot op heden nooit aangetoond. Dit alleen al maakt alle door de regering genomen maatregelen ter bestrijding ervan onwettig.

2. De door de regering genomen maatregelen ter bestrijding van 'het virus' hebben onnoemelijk grote schade en leed teweeggebracht; veel meer dan 'het virus'. Dit is strijdig met het ethisch principe van het 'dubbel effect', waarin wordt gesteld dat het middel nooit erger mag zijn dan de kwaal.

3. Ook het 'vaccin' heeft onnoemelijk veel leed veroorzaakt en schade aangericht en doet dat nog steeds. Desondanks blijft de regering er druk op zetten dat iedereen zich laat 'vaccineren' ren blijft ze beweren dat het veilig zou zijn.

4. Officiële informatie maakt duidelijk dat het 'vaccin' geen vaccin is, maar 'gentherapie', en dat het 'experimenteel' is. Desondanks blijft de regering de indruk wekken dat het zou gaan om een vaccin.

5. De regering houdt zich niet aan het op 27.01.2021 genomen besluit van het Europese Hof (resolutie 2361/2021), dat niemand onder druk tegen zijn wil kan worden ingeënt, dat vaccinatie niet verplicht is en dat niet-gevaccineerde mensen niet mogen worden gediscrimineerd. Formeel is er op dit moment geen vaccinatieplicht, maar de druk om 'het vaccin' te nemen is zo groot, dat veel mensen het maar doen 'om van het gedoe af te zijn'.

6. De regering neemt maatregelen die niet passen bij haar demissionaire status, waarin het nemen van ingrijpende maatregelen uitdrukkelijk verboden is en men alleen lopende zaken mag behandelen.

7. De regering zet de burgers onder druk en oefent zelfs dwang uit om burgers een PCR test te laten ondergaan, waarvan zelfs de maker ervan zegt dat deze niets aantoont.

8. Het is aangetoond, dat zowel PCR tests, mondkapjes als het 'vaccin' stoffen bevatten die schadelijk zijn voor de gezondheid. De regering blijft dit evenwel ontkennen en blijft druk uitoefenen om PCR tests te ondergaan, mondkapjes te dragen en het 'vaccin' te nemen.

9. Dit laatste is tegenstrijdig met het principe van 'informed consent'. Het handelen van de regering maakt duidelijk dat zij dit principe niet eerbiedigt.

10. Met haar algehele handelen geeft de regering te kennen dat dit niet gericht is op het welzijn van de burger, maar juist op het toebrengen van schade aan de burgers. En hiermee heeft ze, zoals reeds in 1581 beschreven in het Plakkaat van Verlatinghe, het recht om te regeren verspeeld.


Luister naar de marinier die zijn verhaal doet bij Wim Visscher in een uitzending van 12-07-2021.

EEN MARINIER SPREEKT ZICH UIT - PAIN IS COMING

De militairen zullen voor de bevolking kiezen!

Militairy is the only way volgens de marinier om de boel op te schonen.


Wake Up!

De marinier zei in een uitzending, verwerkt in de onderstaande video, dat de overheid bezig is binnen 2 weken een nieuwe lockdown in te voeren.


God bless!Kijk met je smartphone de video middels de link hieronder vanaf 26 minuut 30:

https://www.bitchute.com/video/imgGxZiJsp1f