Vertaal deze pagina naar:

WE HEBBEN LEIDERS NODIG DIE NIET VAN GELD, MAAR VAN GERECHTIGHEID HOUDEN. DIE NIET VAN PUBLICITEIT, MAAR VAN DE MENSHEID HOUDEN.

01-04-2024

NESARA / GESARA wordt op 8 april 2024 van kracht in de hele wereld.

Wanneer deze wet op en na 8 april 2024 van kracht is, zal dat zeer grote economische en politieke gevolgen hebben, in de eerste plaats voor de Verenigde Staten van Amerika, maar vervolgens voor de hele wereld, inclusief Nederland. Sinds oktober 2000 werden voortdurende pogingen ondernomen om deze wet af te kondigen ( = in werking te stellen), omdat daardoor in één klap een einde kan worden gemaakt aan alle armoede, onrechtvaardigheid en oorlog op deze planeet.

N.E.S.A.R.A. is een Amerikaanse wet, die door President Clinton is ondertekend op 10 oktober 2000, vele malen door het Amerikaanse Congres is geratificeerd, maar tot op heden niet is afgekondigd. Wanneer deze wet van kracht wordt, zal dat grote economische en politieke gevolgen hebben, in de eerste plaats voor de Verenigde Staten van Amerika, maar vervolgens voor de hele wereld, inclusief Nederland.

Waarheid & Vrijheid 💜

Hulde aan al deze mensen die reeds eerder samen kwamen voor Waarheid en Vrijheid. Deze mensen staan in hun eigen kracht en hun positieve energie is een pilaar die tirannen nooit zullen breken.

We The People 💜

ONZE NIEUWSTE ARTIKELEN