Vertaal deze pagina naar:

HET VOORNEMEN IS OM IN DE GEMEENTE VIJFHEERENLANDEN (PROVINCIE UTRECHT) NIEUWE WINDMOLENS (WINDTURBINES) TE PLAATSEN?!

14-06-2024

Hoe zit het in Uw gemeente?

Burgemeester Sjors Fröhlich
Burgemeester Sjors Fröhlich

Hoe zit het in de gemeente Vijfheerenlanden?

Gaat burgemeester Sjors Fröhlich in de gemeente Vijfheerenlanden (provincie Utrecht) definitief toestemming verlenen om nieuwe windmolens (windturbines) te plaatsen in de gemeente Vijfheerenlanden? 

Zo ja, dan is Sjors Fröhlich persoonlijk aansprakelijk en verantwoordelijk voor alle negatieve gevolgen in de gemeente Vijfheerenlanden. De gemeente Vijfheerenlanden wordt sinds 14 november 2019 tot heden ambtelijk bestuurd door burgemeester Sjors Fröhlich (vrijmetselaar) en diverse wethouders.

Hebben de inwoners van de gemeente Vijfheerenlanden überhaupt inspraak in de uitvoering van Agenda 2030 door burgemeester Sjors Fröhlich


P.S. Hoeveel 5G zendmasten staan er reeds in de gemeente Vijfheerenlanden? Zijn daar gezondheidsrapporten van opgemaakt van de negatieve gevolgen voor mens, dier en plant?

Burgemeester Sjors Fröhlich voert de NWO Agenda 2030 uit door de 17 goals (doelen) van het WEF uit voeren!

Vragen aan burgemeester Sjors Fröhlich en iedereen die dit betreft:

 1. Waar zijn de rapporten in te zien van alle schadelijke gevolgen van Agenda 2030?
 2. Wie let er werkelijk op de gezondheid van alle burgers?
 3. Waarom worden Ziekenhuizen anno 14 juni 2024 nog steeds geen Geneeshuizen genoemd?

Wanneer wordt burgemeester Sjors Fröhlich gearresteerd die de oude Nazi families ondersteund door Agenda 2030 uit te voeren in de gemeente Vijfheerenlanden?

HET SCHANDAAL IN DE GEMEENTE VIJFHEERENLANDEN

Schijnbaar is iedereen dat alweer vergeten...

Het AD kopte het volgende hierover:


Burgemeester Sjors Fröhlich over schadevergoeding Niemans: 'Dit is een mokerslag'

De gemeente Vijfheerenlanden is geschokt door het arrest van het Gerechtshof in Den Haag. Dat bepaalt dat de gemeente de voormalige heipalenfabrikant Niemans in Vianen 90 miljoen euro schadevergoeding moet betalen. Burgemeester Sjors Fröhlich: ,,Dit is een mokerslag."

Bron bericht: https://www.ad.nl/utrecht/burgemeester-sjors-frohlich-over-schadevergoeding-niemans-dit-is-een-mokerslag~a39569f8/


Vijfheerenlanden is 90 miljoen euro kwijt aan voormalige heipalenfabrikant Niemans

De gemeente Vijfheerenlanden moet de voormalige heipalenfabrikant Niemans Beton in totaal 90 miljoen euro schadevergoeding betalen. Dat heeft het Gerechtshof in Den Haag vandaag bepaald. Dat is ruim het dubbele van het bedrag waarmee de gemeente rekening hield.

Met de uitspraak komt een einde aan één van de langst slepende rechtszaken van Nederland. Die vindt haar oorsprong in 1971 toen het bedrijf met de toenmalige gemeente Vianen een grondruil overeenkwam. Die moest grootschalige productie van heipalen volgens een innovatief concept mogelijk maken. De gemeente leverde de grond niet, zoals afgesproken, in 1975.

Bron: https://www.ad.nl/utrecht/vijfheerenlanden-is-90-miljoen-euro-kwijt-aan-voormalige-heipalenfabrikant-niemans~ae7a1c33/

Sjors Fröhlich is gezien!

Wanneer wordt burgemeester Sjors Fröhlich gearresteerd die de oude Nazi families ondersteund door Agenda 2030 uit te voeren in de gemeente Vijfheerenlanden?

Wij willen géén (extra) windturbines in de gemeente Vijfheerenlanden!

Burgemeester Sjors Fröhlich is persoonlijk verantwoordelijk voor het plaatsen van nieuwe windmolens (windturbines) in de gemeente Vijfheerenlanden.

Burgemeester Sjors Fröhlich is wettelijk verplicht voor het vooraf laten uitvoeren van een Risico-inventarisatie en -evaluatie (RI&E) naar de gezondheid- en veiligheidsrisico's van windmolens (windturbines) voor de kwaliteit van de lucht, de aarde, de mensen, de dieren en planten.

Dit geldt tevens voor de 5G zendmasten!

Heeft burgemeester Sjors Fröhlich zich hieraan gehouden? 

Zo ja, waar zijn de rapporten hierover te vinden?

Burgemeester Sjors Fröhlich werd op 14 november 2019 de nieuwe burgemeester van de gemeente Vijfheerenlanden. De ministerraad had op voorstel van minister Knops van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties besloten hem voor te dragen voor benoeming. Burgemeesters worden tot heden in Nederland nog steeds niet gekozen door de eigen burgers van de betreffende gemeente.

Bron: https://archief28.sitearchief.nl/archives/sitearchief/20180223220341/https://www.rijksoverheid.nl/ministeries/ministerie-van-algemene-zaken/nieuws/2019/11/08/benoeming-burgemeester-vijfheerenlanden

Wie is Sjors Fröhlich?

Sjors Fröhlich (Enkhuizen, 20 juni 1967) is een Nederlands burgemeester. Sinds 14 november 2019 is hij burgemeester van Vijfheerenlanden. Hij is geen lid van een politieke partij. Fröhlich was van 1982 tot 2013 radio- en televisiepresentator bij de Nederlandse Christelijke Radio Vereniging (NCRV). Van 2013 tot 2019 was hij hoofdredacteur van BNR Nieuwsradio. (Bron).

Burgemeester Sjors Fröhlich voert de WEF (NWO) Nazi Agenda 2030 uit.

Chantage van topambtenaren en hoge functionarissen

Het land wat Nederland wordt genoemd, wordt bestuurd door oude adellijke en satanische families (zionisten, bankiers en vrijmetselaars) die door chantage van topambtenaren en hoge functionarissen, onder andere door eerdere deelname aan seksfeestjes en satanische rituelen, het aanbieden van privileges, mooie baantjes, geld en/of betrokkenheid/deelname aan corrupte en/of criminele praktijken, de macht achter de schermen tot heden in stand houden.

WEF (World Economic Forum)

In de gemeente Vijfheerenlanden wordt burgemeester Sjors Fröhlich zeer waarschijnlijk gedwongen mee te werken aan de 17 doelen (depopulatie agenda (reducering) van de wereldbevolking) van het WEF (World Economic Forum). Zeer waarschijnlijk wordt Sjors Fröhlich, evenals vele andere burgemeesters in Nederlandse gemeentes zwaar gechanteerd door eerdere deelname aan seksfeestjes, of omgekocht door het grote geld, het hebben van een topbaan, het verkrijgen van status, geld, macht en/of privileges. 

Uiteindelijk leiden de 17 goals (doelen) van het WEF (World Economic Forum) tot reducering van de veestapel en van het inwoners aantal. Het beleid van het toestaan van COVID-19 vaccinaties door huisartsen en priklocaties in de gemeente Vijfheerenlanden is een onderdeel van de WEF Agenda.

Bekijk en beluister de onderstaande video, zodat U het ook gaat begrijpen.

Het waterbeleid in de gemeente Vijfheerenlanden

Het waterprobleem begin 2024 van de rivieren en wateren in en rondom de gemeente Vijfheerenlanden hebben geleid tot grote waterlast voor veel inwoners van de gemeente. Burgemeester Sjors Fröhlich trok niet tijdig aan de bel in Den Haag en trof te weinig maatregelen voor en in de gemeente Vijfheerenlanden. 

Lees de reacties die onder deze video zijn geplaatst, dan gaat er wellicht ook een lampje branden bij U als lezer waarom burgemeester Sjors Fröhlich weinig tot niets ondernam toen er hoog water was in de gemeente Vijfheerenlanden.

De provincie Utrecht heeft de gemeente Vijfheerenlanden opgedragen om nieuwe windmolens (windturbines) te plaatsen.

Waarom kan en wil de provincie Utrecht de gemeente Vijfheerenlanden hiertoe verordenen?

Zijn de negatieve effecten van windmolens (windturbines) reeds voldoende onderzocht?

Zo ja, welke rapporten zijn hiervan reeds opgemaakt?


Informatie over de te realiseren plaatsing van nieuwe windmolens (windturbines) in de gemeente Vijfheerenlanden

https://www.gelderlander.nl/west-betuwe/vijfheerenlanden-zet-volgende-stap-in-realisatie-windmolens-drie-gebieden-onderzocht~a4a66091/

https://www.eneco.nl/over-ons/wat-we-doen/duurzame-bronnen/wind/wind-op-land/windpark-autena/

De 3 windmolens van Autena (bij Vianen/Utrecht) zijn 150 meter hoog!

Bron foto: https://www.dorpsinitiatieflexmond.nl/windmolens-vhl/
Bron foto: https://www.dorpsinitiatieflexmond.nl/windmolens-vhl/

Vianen/Autena (provincie Utrecht)

De gemeenteraad van Vijfheerenlanden heeft al besloten dat er in VHL drie windmolens komen. 

De nieuwe molens zijn nog eens 100 meter hoger dan die bij Vianen/Autena, zij worden 250 meter hoog.

Er zijn drie mogelijk locaties:

 • bij Zijderveld langs de A2.
 • bij Lexmond "langs" de A27 richting Meerkerk.
 • bij Autena, maar daar past er maar één van de drie bij.

Bron: https://www.dorpsinitiatieflexmond.nl/windmolens-vhl/

Amersfoort voor rechter gesleept om windmolenplannen Isselt


Bericht van 14 juni 2024

Amersfoort - De stichting Stop Windplan Isselt stelt de gemeente, nog voordat ze geplaatst zijn, aansprakelijk voor alle schade die twee windmolens mogelijk gaan veroorzaken. Dat schrijft de stichting in een brief aan het Amersfoortse college. Bewoners en ondernemers van het bedrijventerrein zijn het niet eens met de plannen van de gemeente. Die wil twee windturbines van 240 meter hoog neerzetten, vlakbij een aantal woningen en bedrijven. "Dit kan niet gezond zijn", zei een inwoner eerder tegen RTV Utrecht.

De gemeenteraad moet nog beslissen of de windturbines er komen, maar de stichting neemt de vlucht naar voren. Volgens omwonenden en ondernemers zorgen de windmolens voor serieuze mentale gezondheidsschade. "Temeer nu nergens in Nederland windturbines met zo'n hoogte zo dicht bij zoveel huishoudens worden geplaatst."

Bron en meer info: https://www.rtvutrecht.nl/nieuws/3750621/amersfoort-voor-rechter-gesleept-om-windmolenplannen-isselt

Door IIVQ / Tijmen Stam - Eigen werk, CC BY-SA 3.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=15591231
Door IIVQ / Tijmen Stam - Eigen werk, CC BY-SA 3.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=15591231

Duitsland heeft ongeveer 30.000 windturbines. 

DERTIGDUIZEND. 

Achter elk van deze windturbines ontstaan wervel turbulenties die, afhankelijk van de locatie, kilometers aanhouden. Door de verticale menging van de lucht wordt de vochtige lucht van de dichtbij de grond gelegen lagen naar hogere lagen getransporteerd. De offshore-gevolgen zijn op de foto te zien, de onshore-gevolgen zijn droogte en uiteindelijk de opwarming van de aarde.

Verder zijn er nog 30.000 conventioneel vervaardigde stalen buizen (wit gelakt), 90.000 rotorbladen die niet kunnen worden gerecycled, 30.000 generatoren met edelmetalen en soms zeer giftig neodymium (afhankelijk van het type tandwielkast, van 25 tot ruim 200 kg per MW) en als laatste maar niet in de laatste plaats CO2-intensief gewapend beton - Funderingen op (deels vrijgemaakte) terreinen. Met een looptijd van 10 jaar.

De export en import van deze systeemcomponenten vindt plaats met behulp van scheepsdiesel. Afhankelijk van de ordersituatie van of naar China etc. dus tot halverwege de wereld.

En niet alleen dat... in de motoren/schakelapparatuur van deze windturbines zit een broeikasgas genaamd SF6 als isolatie... dat gevaarlijker is dan alle andere broeikasgassen en 22.800 keer krachtiger dan kooldioxide... 3000 jaar is er voor nodig voordat SF6 tot stand komt, is de atmosfeer afgebroken... maar hoe zit het met de positieve beoordelingen van windturbines?

Wij willen géén (extra) windturbines in de gemeente Vijfheerenlanden!

In de gemeente Vijfheerenlanden (provincie Utrecht) zijn tot heden 3 moderne windturbines (windmolens) geplaatst, zoals we die vandaag de dag hebben leren kennen in Nederland. Deze drie zijn er reeds drie teveel, hoe heeft dat ooit kunnen gebeuren in de gemeente Vijfheerenlanden?

Burgemeester Sjors Fröhlich (vrijmetselaar) dient de belangen van de macht achter de schermen (WEF). Tezamen met zijn 'vrijmetselaarsvriendjes' die samen met hem de gemeenteraad vormen van de gemeente Vijfheerenlanden hebben ze de opdracht gekregen van de provincie Utrecht om te gaan onderzoeken waar drie nieuwe windmolens (windturbines) geplaatst kunnen gaan worden in de gemeente Vijfheerenlanden. 

Wie de 'vrijmetselaarsvriendjes' zijn van burgemeester Sjors Fröhlich kunt U op de onderstaande foto's bekijken. Let goed op: Diegenen die op de foto een teken maken met hun vingers, handen en/of armen hebben een graad behaald als vrijmetselaar in een kerkelijke- of geheime genootschap.

Klik op de onderstaande links voor meer info over de Vrijmetselarij:

Wanneer U inzicht krijgt verandert de wereld vanzelf.

Vrijmetselaar Rutte: https://niburu.co/zoekresultaten_53?searchword=vrijmetselaar%20rutte&ordering=newest&searchphrase=all&limit=20

Samenstelling gemeenteraad Vijfheerenlanden

De gemeenteraad van Vijfheerenlanden heeft 31 leden (Deze link gaat naar een externe website) verdeeld over 8 politieke partijen. De raadsleden van dezelfde partij vormen met elkaar een fractie. Alle fracties samen vormen de gemeenteraad. Elke vier jaar zijn er gemeenteraadsverkiezingen. Dan kiezen de inwoners van Vijfheerenlanden de nieuwe raadsleden.

Wie de 'vrijmetselaarsvriendjes' zijn van burgemeester Sjors Fröhlich kunt U op de bovenstaande foto's bekijken. Let goed op: Diegenen die op de foto een teken maken met hun vingers, handen en/of armen hebben een graad behaald als vrijmetselaar in een kerkelijke- of geheime genootschap.

Contact met de gemeente

Postbus 11, 4140 AA Leerdam
Bel: 088 - 599 7000
info@vijfheerenlanden.nl
https://www.vijfheerenlanden.nl

Handgebaren van bekende Vrijmetselaars werden eerder vastgelegd op de gevoelige plaat (zie foto's):

Informatie over de gemeente Vijfheerenlanden

De gemeente Vijfheerenlanden is een gemeente in de provincie Utrecht met 60.184 inwoners, die is ontstaan op 1 januari 2019 door een fusie van Leerdam, Vianen en Zederik in de gelijknamige streek Vijfheerenlanden. Met een oppervlakte van 153 km² is het de grootste gemeente van de provincie Utrecht en wat aantal inwoners betreft de zevende. Vianen en Leerdam vormen de grootste kernen. 

Vijfheerenlanden grenst aan de Utrechtse gemeenten Houten, IJsselstein, Lopik, Nieuwegein, de Gelderse gemeenten Culemborg, West Betuwe en het Zuid-Hollandse Molenlanden.

De in 2019 gevormde gemeente kent drie steden, te weten Leerdam, Vianen en Ameide. De gemeente bestaat uit de volgende vijftien officiële woonplaatsen. De vermelde inwoneraantallen zijn bij benadering. Ook worden per woonplaats de ertoe behorende buurtschappen genoemd.

 • Ameide, 3.075 inwoners, buurtschap Sluis
 • Everdingen, 1.200 inwoners, buurtschap Tienhoven
 • Hagestein, 1.460 inwoners
 • Hei- en Boeicop, 1.000 inwoners
 • Hoef en Haag, 1.940 inwoners
 • Kedichem, 835 inwoners, buurtschap Oosterwijk
 • Leerbroek, 1.565 inwoners, buurtschappen Middelkoop, Oosterwijk, Weverwijk
 • Leerdam, 18.945 inwoners, buurtschappen Hoogeind, Loosdorp, Oosterwijk, Overheicop
 • Lexmond, 2.960 inwoners, buurtschappen Achthoven, Kortenhoeven en Lakerveld
 • Meerkerk, 3.860 inwoners, buurtschap Broek
 • Nieuwland, 1.020 inwoners, buurtschappen Achterdijk en Geer
 • Schoonrewoerd, 1.655 inwoners, buurtschappen Diefdijk, Kortgerecht, Overboeicop en Overheicop
 • Tienhoven aan de Lek, 805 inwoners
 • Vianen, 16.455 inwoners, buurtschap Helsdingen
 • Zijderveld, 870 inwoners

Bron: https://nl.wikipedia.org/wiki/Vijfheerenlanden_(gemeente)

Wikipedia schrijft het volgende over windmolens:

Windmolens zijn molens die de bewegingsenergie van de lucht (wind) omzetten in rotatie-energie van de wieken, die dan nuttig kan worden gebruikt, bijvoorbeeld voor het opwekken van elektriciteit (windturbine), het persen van olie uit oliehoudende zaden (oliemolen), het malen van graan (korenmolen), het zagen van hout (zaagmolen) of het verplaatsen van water (poldermolen).

In de Gouden Eeuw was de Zaanstreek een gigantisch industrieel molengebied. Honderden windmolens zaagden het hout uit Scandinavië voor de scheepsbouw, en voor de papierindustrie die sinds 1650 opbloeide - tot 1795 bleven de papiermolens draaien. De molens maalden de polders droog, ze maalden schoon water voor productiedoeleinden van grote diepte omhoog, ze maalden het graan uit de Oostzeelanden. Ze maalden zonnebloempitten en ze sloegen het lijnzaad tot olie voor de toen al gigantische verfindustrie (olieverf).

Bron: https://nl.wikipedia.org/wiki/Windmolen

Wikipedia schrijft het volgende over windturbines:

Een windturbine is een turbine die de energie van de wind omzet in elektriciteit door middel van een generator. Moderne windturbines onderscheiden zich hiermee van traditionele windmolens, die direct gebruik maken van de mechanische energie om bijvoorbeeld graan te malen (korenmolen) of water te pompen (poldermolen). Windturbines worden vaak toegepast in windmolenparken.

Een windturbine bestaat uit een fundering, een mast, een gondel met daarin de elektrische generator en zo nodig de versnellingsbak en een voor de gondel geplaatste naaf, waaraan turbinebladen zijn bevestigd. Verder is er een gelijkrichter, die de door de generator opgewekte spanning gelijkricht, en een gelijkspanning-naar-driefasenomzetter, waarmee het opgewekte vermogen aan het elektriciteitsnet geleverd wordt. Bij kleine vermogens (1 tot 3 kW) 1 fase 230 volt.

De laatste jaren is er toenemende weerstand tegen plannen om windturbines te plaatsen. Protesten richten zich tegen gemeenten die windturbines willen plaatsen, maar het gaat ook om particuliere initiatieven.

Bron: https://nl.wikipedia.org/wiki/Windturbine

DE VRAAG IS OF ER MEER WINDMOLENS (WINDTURBINES) GEWENST ZIJN DOOR DE EIGEN INWONERS EN OMWONENDEN IN DE GEMEENTE VIJFHEERENLANDEN (PROVINCIE UTRECHT) NEDERLAND

Zo 'JA' waarom en zo 'NEE' waarom niet.

In het kader hiervan is dit artikel geschreven in De Nieuwe Media.

Omgevingsvergunning

https://www.overheid.nl/

Er is geen klimaatcrisis (beluister de video)

Er is geen klimaatcrisis en geen enkele aanleiding om aan te nemen dat we in de nabije toekomst met enorme 'klimaatschade' zouden komen te zitten. Toch is de gemeenteraad van Teylingen voornemens wederom tonnen uit te geven aan klimaatmaatregelen.  Forum voor Democratie (FvD) brengt tijdens de Commissie DEB ongemakkelijke waarheden naar voren over het klimaatnarratief en dat leidt tot grote paniek bij de kartelpartijen.

Een stukje geschiedenis van Utrecht

Over het Sticht Utrecht (Het Sticht - 't Sticht)

Het Sticht Utrecht (ook bekend als Het Sticht) was het territorium waarover de bisschoppen van Utrecht in de middeleeuwen als vorst de landsheerlijkheid uitoefenden. Een sticht was een gebied waar een abt of bisschop over regeerde.

Utrecht was van 1024 tot 1528 een vorstendom binnen het Heilige Roomse Rijk. Dat wil zeggen dat de bisschop als rijksvorst en graaf ook heerlijke rechten had en dus ook wereldlijke macht bezat. 

Hij regeerde over:

 • het Nedersticht, dat ruwweg overeenkwam met de huidige provincie Utrecht.
 • het Oversticht, dat de huidige provincies Overijssel en Drenthe en de stad Groningen omvatte.

Dit gebied moet onderscheiden worden van het bisdom Utrecht, waarover de Utrechtse bisschoppen geestelijk gezag uitoefenden. Dit gebied was veel uitgestrekter; het omvatte naast het genoemde Sticht de huidige provincies Friesland (met uitzondering van Achtkarspelen), Noord-Holland, Zuid-Holland, Zeeland (zonder westelijk Zeeuws-Vlaanderen) en Gelderland (zonder delen van het graafschap Zutphen); terwijl de buurschap Markvelde in Twente politiek wel bij het Sticht behoorde, was het geestelijk deel van het bisdom Münster.

Bron: https://nl.wikipedia.org/wiki/Sticht_Utrecht

ONZE NIEUWSTE ARTIKELEN