Vertaal deze pagina naar:

EEN ANONIEME BRIEF VAN EEN VRIJMETSELAAR

14-12-2023

Het ware geheime woord van de Vrijmetselaars - 't is niet alles wat het lijkt.

Boodschap voor iedereen die dit artikel nu leest:

Het is erg belangrijk dat we inzicht krijgen in de wereld waarin wij leven.

Tip: Ga zelf eens onderzoek doen wie Vrijmetselaars zijn in Uw buurt, gemeente, dorp of stad. De meeste, zo niet alle burgemeesters, zijn vrijmetselaars van de grootste gemeentes in Nederland. Maak het bekend bij de bevolking door erover te spreken en te schrijven.

Burgemeesters en wethouders voeren het WEF regiem door van de corrupte organisatie, de (r)overheid, met de daaraan gekoppelde illegale belastingdienst. Op deze wijze houden ze de macht in Nederland in stand. Alle politici, hooggeplaatsten, burgemeesters en al hun kompanen en huurlingen moeten zich voor het Tribunaal gaan verantwoorden waarom ze deden wat ze vroeger deden. Het huidige Collectieve Bewustzijn zal zich gaan uitspreken voor hun slechte daden voor de mensheid.

Mark Rutte is een grote leugenaar!

Mark Rutte is een Vrijmetselaar en uitvoerder van de Globalisten Agenda van het WEF (World Economic Forum)

Prime Minister of the Netherlands, Office of the Prime Minister of the Netherlands.

Mark Rutte is verantwoordelijk voor veel pijn en ellende in Nederland.

Lees de onderstaande info links over Mark Rutte:

https://www.weforum.org/agenda/authors/mark-rutte/

https://niburu.co/zoekresultaten_53?searchword=rutte%20vrijmetselaar&ordering=newest&searchphrase=all

Een anonieme brief van een Vrijmetselaar:

Beste lezer, ik ben een vrijmetselaar (macon) met een hoge rang. Uitgezonderd de cosmetische randactiviteiten van de vrijmetselarij, is het ons verboden over al datgene te praten, wat wij bespreken, besluiten en doen. Derhalve ben ik gedwongen het onderstaande anoniem met u te delen.

De vrijmetselarij is een wereldwijde organisatie. De belangrijkste componenten van onze organisatie zijn de Rotary en de Lions. Officieel houdt de vrijmetselarij zich in het kort bezig met individuele zelfontplooiing en liefdadigheidsacties. Veel mensen worden echter een vrijmetselaar omdat zij hopen carrière te maken door gebruik te kunnen maken van het krachtige maconnieke netwerk.

Echter de organisatie en de mensen achter de vrijmetselarij hebben ook een eigen (verborgen) doelstelling, zoveel mogelijk macht bezitten en uitoefenen. Daarom kan niet iedereen een vrijmetselaar worden. De maconnieke wereld is alleen geïnteresseerd in talentvolle mensen die in hun vakgebied grote prestaties (kunnen) leveren. Hoe meer mensen met een maatschappelijke hoge positie lid zijn, des te groter de macht van de vrijmetselarij is.

Over de gehele wereld is de vrijmetselarij goed vertegenwoordigd in de media, de ambtenarij, de politiek, de ministeries van justitie, de grote concerns, de financiële instellingen, de religieuze en spirituele bewegingen, de politie, het leger en de verschillende geheime diensten.

Vooral de media zijn voor ons van cruciaal belang. Het bovenvermelde wil niet zeggen dat de meeste mensen in die organisaties vrijmetselaars zijn. Maar de sleutelposities zijn wel in handen van vrijmetselaren, waardoor wij die organisaties controleren. Zoveel mogelijk macht, met liefst zo min mogelijk mensen is daarbij ons devies.

Veel mensen bij die organisaties, en zelfs bij de vrijmetselarij zijn zich niet eens bewust van het feit dat zij slechts instrumenten zijn, die onze doelen dienen. Ook in Nederland heeft de maconnieke orde veel macht. Belangrijke besluiten worden door ons genomen. In de hierboven genoemde organisaties en instellingen worden onze beslissingen slechts bekrachtigd. Geen enkel, voor ons belangrijk besluit kan worden genomen en uitgevoerd zonder onze goedkeuring.

Bij belangrijke beslissingen gaan wij als volgt te werk: Allereerst wordt er door ons een beslissing genomen. Vervolgens wordt er een probleem/situatie gecreëerd waarvoor wij de oplossing (lees: de reeds genomen beslissing) al hebben. * De media en/of de "onafhankelijke" organisatie(s) attenderen de samenleving dan op het "grote" probleem en vragen de betrokken instanties om met oplossingen te komen. Dan wordt de beslissing die wij reeds genomen hebben, ook officieel door die "onafhankelijke" instanties genomen.

De Nederlandse vrijmetselarij heeft een vooraanstaande rol in de wereld. Zonder overdrijven, en met een gemengd gevoel van trots en schaamte, kan ik u zeggen dat wij de ware heersers zijn van de wereld. Maar de vrijmetselarij wil de totale macht. Een belangrijk obstakel daarbij is het feit dat er veel landen zijn.

Dit betekent ook dat er veel landen gecontroleerd moeten worden. Daarom wil de vrijmetselarij dat de landen zich heel geleidelijk aan, zonder dat de burgers het beseffen, verenigen in federaties waarbij veel bevoegdheden worden overgedragen aan een liefst niet (rechtstreeks) door de burgers gekozen orgaan van de federatie. In de EU is dit de Europese Commissie. Het zal u niet verbazen dat veel commissieleden, zoals de heer Barosso die voor zijn diensten door ons met deze functie beloond is, heel goed naar ons luisteren.

Op de lange duur moeten de verschillende federaties samensmelten tot één unie die wij achter de coulissen zullen besturen. Bestuur de bestuurders. Om dit doel te bereiken hanteren wij verschillende middelen en tactieken. Een belangrijke tactiek is het op verschillende niveaus tegen elkaar opzetten en uitspelen van mensen en groeperingen. Verdeel en heers is onze strategie.

Zo kan de vrijmetselarij achter de schermen, het meeste invloed uitoefenen. Indien er geen tegenstellingen of tegen elkaar staande groeperingen zijn, worden er tegenstellingen en vijanden gecreëerd. Zo laten wij bijvoorbeeld veel linkse organisaties geloven dat de armoede in de wereld ontstaat doordat, niet wij, maar multinationals de wereld globaliseren. Indien manipulatie door de media niet voldoende bleek te zijn, hebben we niet geschuwd daden tegen een groep te verrichten en dit vervolgens door een andere groepering te laten opeisen. Waar wij vooral beducht voor zijn, zijn sterke groeperingen of partijen. Indien een partij of groepering te sterk wordt, wordt die groepering verzwakt en worden de anderen ondersteund.

De ontwikkelingslanden worden in onze strategie opzettelijk arm gehouden. Dit doen wij voornamelijk met de IMF en de door ons neergezette regeringsleiders. Indien een land of gebied toch te sterk dreigt te worden zorgen wij voor conflicten en onrusten. Vooral in de arme gebieden in de wereld zijn er vele regeringen en staten gekomen en gegaan. Maar veel is er niet veranderd, en zolang de vrijmetselarij dat niet wil, zal eer ook niks veranderen.

Begin jaren 90 kozen wij een nieuwe vijand waarvan wij dachten dat het voor onze doeleinden het grootste obstakel zou zijn. Met alle mogelijke middelen bestrijden wij deze beweging. Wij laten zelfs een land als proefobject fungeren. Niet zelden gaan wij met onze tegenstanders mee om ze zodoende in een door ons gewenste richting te duwen. Zo richten wij m.b.v. de inlichtingendiensten zelf ook verwante groeperingen van deze beweging op en laten wij deze groepering allerlei handelingen verrichten. Ook heeft de vrijmetselarij in deze beweging leden. Wij vernietigen vaak onze tegenstanders van binnenuit. Wat er in de beginjaren 90 zich in de wereld heeft afgespeeld, en wat de toestand van de vijand is, zal u snel duidelijk worden als u alles vanuit een vogelperspectief bekijkt. Wij werken ook soms met individuen samen, totdat wij ze niet meer kunnen gebruiken. ** In het verleden hebben we bijvoorbeeld in Chili Pinochet gebruikt

Een grote hindernis is voor ons het internet. Door de opkomst van internet verloren de traditionele media, en daarmee de gevestigde orde, macht, Internet ondersteunt democratie, terwijl wij eigenlijk geen democratie willen hebben. Veel grote hacks en dos-aanvallen zijn met onze instemming gepleegd. Wij creëerden met onze media een gevoel dat internet onveilig en gevaarlijk is, en dat internet vooral gebruikt wordt door criminelen, zedendelinquenten en terroristen. Tevens hadden wij hiermee een argument om controle op en over internet uit te oefenen. Ook zorgden wij ervoor dat er op lokaal en internationaal niveau, veel wetgeving kwam die de vrijheden van internetters beperkte.

Toen wij de macht uit handen wilden nemen van bestaande machthebbers, hebben wij de mensen van bestaande machtsblokken losgeweekt met het individualisme. Nu wij de macht hebben, is het individualisme een gevaar voor ons. Mede om die reden worden de rechten van de (individuele) burgers beperkt en zaaien we angst onder de bevolking om zodoende ook groepssaamhorigheid en gehoorzaamheid te krijgen.

U begrijpt dat we een belangrijke periode in de wereldgeschiedenis in gaan. Ik ben ervan overtuigd dat u nu de wereld door een andere bril zult bekijken en dat u de gebeurtenissen om u heen beter zal kunnen doorgronden. Als een vrijmetselaar die u kent, het bovenstaande niet kan onderschrijven, kunt u hem/haar op zijn/haar woord geloven. Zij weten niet beter. Door de organisatiestructuur van de vrijmetselarij zijn alleen de hoogste rangen van deze feiten op de hoogte.

Het woord 'wij' en 'ons' heb ik taalkundig gebruikt om het een en ander aan u duidelijk te maken en niet omdat ik trots ben macon te zijn. Ik vraag u allen om vergiffenis voor mijn bijdrage aan dit geheel. Voor een mooiere wereld.

Een anonieme vrijmetselaar.

Het ware geheime woord van de Vrijmetselaars - 't is niet alles wat het lijkt

Het ultieme knippen en plakken vanaf https://pastebin.com/BVnppuRQ -  Vrijmetselaars zijn dikwijls satanisch genoemd, welke blaam ze gemakkelijk weten te ontwijken. Hoewel hun gewone leden niet op de hoogte zijn met het doel van de organisatie, zijn er een aantal die het … Continue reading → https://orthelius.info/

Socioloog Galtung zorgde met zijn lezing aan de Universiteit van Oslo voor behoorlijk wat beroering in eigen land. Zo zei hij onder meer dat de vrijmetselaars nauw samenwerken met internationale geheime diensten, zo meldde het Noorse Dagblad. Volgens Galtung's bronnen worden vergaderingen belegd door invloedrijke vrijmetselaars die niets liever willen dan over de wereld heersen en daarvoor de politiek, media en het bankwezen naar hun hand zetten.

Meer info: https://niburu.co/index.php?option=com_content&view=article&id=1829%3Ascandinavische-academici-ontmaskeren-bestuurders-van-de-wereld&catid=20%3Ahet-complot&Itemid=33

Alhoewel de meeste mensen wel eens hebben gehoord van de vrijmetselarij, weten slechts weinigen er iets van. Een geheim genootschap met een geheime agenda.

De meesten denken dat het een religieus gezelschap voor uitsluitend mannen is dat aan liefdadigheidswerk doet. Zo staat de Orde van Vrijmetselaren sinds 2010 te boek als goed doel.

Deze illusie is zorgvuldig ontworpen om publieke acceptatie te bewerkstelligen. Het doel is om enerzijds meer mensen aan te trekken en anderzijds inspecties te ontlopen door hooggeplaatste functionarissen als leden te werven. Masonische autoriteiten zullen altijd ontkennen dat ze een geheim genootschap zijn en eerder zeggen een genootschap te zijn dat geheimen bewaart. Zo mogen vrijmetselaars bijvoorbeeld de geheimen van vrijmetselaars uit hogere graden niet weten.

Meer info: https://www.ninefornews.nl/het-rechtssysteem-vrijmetselarij-en-de-illuminati/

ONZE NIEUWSTE ARTIKELEN

MARCHEREN VOOR JEZUS IN IRAK * JEZUS IS GOD * KIJK TOT HET EINDE * HET WAS EEN GEESTELIJKE OORLOG EN SPIRITUEEL ONTWAKEN OM TOT VREDE TE KOMEN IN ONZE WERELD.