Vertaal deze pagina naar:

DE VERENIGDE NATIES PLEGEN VANUIT HET STICHT UTRECHT VANAF 24 OKTOBER 1945 (AL 79 JAAR LANG) IN DE GEHELE WERELD EEN STAATSGREEP, WAARDOOR FREDERIK WILLEM VAN HOHENZOLLERN GEEN KONING OVER ZIJN KONINKRIJK ROEMENIË KAN ZIJN

29-06-2024
Koning Frederik Willem van Hohenzollern van Roemenië (links) en de titulaire koning van Pruisen en de Duitse keizer Georg Friedrich, Prins van Pruisen (rechts).
Koning Frederik Willem van Hohenzollern van Roemenië (links) en de titulaire koning van Pruisen en de Duitse keizer Georg Friedrich, Prins van Pruisen (rechts).

Dit is de hoofdreden waarom Roemenië tegen de benoeming was van demissionair minister-president Mark Rutte als NAVO baas, vanwege de staatsgreep gepleegd vanaf mei 1945 vanuit het Sticht Utrecht via Londen vanuit de op 24 oktober 1945 opgerichte Verenigde Naties, (al 79 jaar lang).


DE VERENIGDE NATIES PLEGEN VANUIT HET STICHT UTRECHT VANAF 24 OKTOBER 1945 (AL 79 JAAR LANG) IN DE GEHELE WERELD EEN STAATSGREEP, WAARDOOR FREDERIK WILLEM VAN HOHENZOLLERN GEEN KONING OVER ZIJN KONINKRIJK ROEMENIË KAN ZIJN.


De redactie van De Nieuwe Media vraagt hierbij dan ook aan alle acht miljard wereldbewoners, die dit artikel lezen, om mee te helpen dat alle regeringsleiders in alle 193 landen van de Verenigde Naties, waaronder ook Paus Franciscus (als plaatsbekleder van Jezus, zoon van God de Vader voor de waarnemende staten Palestina en Vaticaanstad) aanwezig is, hierop in een "plenaire vergadering" een beslissing moeten nemen, wat enkel kan leiden tot een monarchie in het koninkrijk Roemenië met als koning Frederik Willem van Hohenzollern, waarna Georg Friedrich, Prins van Pruisen, het hoofd van huis Hohenzollern, kan beginnen met het opbouwen van een nieuwe leefbare wereld, met als basis "DE TIEN GEBODEN VAN GOD" en de Belgische Grondwet van 7 februari 1831 in alle 193 VN-Verdragslanden, die met het Verdrag van Londen vanaf 19 april 1839 door alle 193 landen van de Verenigde Naties en de Rooms-Katholieke kerk is erkend.

"DE TIEN GEBODEN VAN GOD"

Hoe dit alles heeft kunnen gebeuren in de ons tot heden bekende geschiedenis kunt U hieronder zelf lezen en bestuderen.

Eerste koningschap van de Roemeense koning Michaël I

Koning Michaël I van Roemenië, prins van Hohenzollern-Sigmaringen (huis Hohenzollern), besteeg in 1927 de troon na de dood van koning Ferdinand I. Vanwege zijn minderjarigheid regeerde in zijn naam een regentschapsraad bestaande uit zijn oom, prins Nicolaas, patriarch Miron Cristea en Gheorghe Buzdugan (president van de Hoge Raad). Deze laatste stierf al snel en werd opgevolgd door Constantin Sarateanu.

Michaëls kindertijd werd overschaduwd door spanningen tussen zijn ouders die voortkwamen uit het gedrag van zijn vader. Prins Carol kreeg kort na Michaëls geboorte een langdurige affaire met Magda Wolff (in het Roemeens bekend als Elena Lupescu). Zijn vader verdween in 1925 met Wolff naar Parijs en gaf zijn recht op de troon, "al zijn rechten" op, hetgeen vervolgens wettelijk werd bevestigd. Aldus werd Michaël in 1926 op 5-jarige leeftijd de troonopvolger. Carol bleef onder de naam Carol Caraiman in Parijs wonen.

Carols machtsovername

Carol keerde op 7 juni 1930 onverwachts terug naar Roemenië en werd een dag later door het parlement onder de naam Carol II tot koning gekroond. De regering hoopte dat hij de politiek - die na de Eerste Wereldoorlog een chaos was geworden - weer in goede banen zou kunnen leiden.

Voor ex-koning Michaël, nog maar acht jaar oud, waren deze gebeurtenissen een trauma, met name het feit dat zijn moeder hierdoor in 1932 het land moest ontvluchten viel hem zwaar. Na zijn afzetting kreeg hij de pompeuze maar inhoudsloze titel groot-Vojvode van Alba Iulia.

Na de lagere school zette Michaël zijn studie voort in een speciale klas waarin de beste leerlingen uit het gehele land - uit alle rangen en standen - waren samengebracht.

De heerschappij van Carol duurde tien jaar (1930-1940), een periode van grote economische groei gevolgd door een wereldwijde crisis, maar ook de periode waarin een eind kwam aan de parlementaire democratie in Roemenië.

Ion Antonescu (zie foto) was een Roemeense beroepsofficier die naam maakte tijdens de boerenopstand van 1907 en de Roemeense campagne tijdens de Eerste Wereldoorlog, sympathiseerde met extreemrechtse en fascistische politiek. Hij was militair attaché in Frankrijk. Na zijn terugkeer naar Roemenië in 1926 hervatte Antonescu zijn onderwijs in Sibiu en werd hij in het najaar van 1928 secretaris-generaal van het ministerie van Defensie in het kabinet van Vintilă Brătianu. Hij trouwde met Maria Niculescu, die lange tijd in Frankrijk woonde en die al twee keer eerder getrouwd was geweest: eerst met een Roemeense politieagent, met wie ze een zoon kreeg, Gheorghe (overleden in 1944), en daarna met een Fransman van Joodse afkomst. Na een periode als plaatsvervangend chef van de generale staf, werd hij benoemd tot chef (1933-1934). Deze benoemingen vielen samen met de heerschappij van Carols minderjarige zoon Michael I en zijn regenten, en met Carols machtsovername in 1930. In deze periode raakte Antonescu voor het eerst geïnteresseerd in de IJzeren Garde, een antisemitische en fascistische beweging onder leiding van Corneliu Zelea Codreanu. Antonescu diende 1937 tot 1938 als minister van Defensie in het Nationaal Christelijke kabinet van Octavian Goga en het daaropvolgende Eerste Cristea-kabinet, waarin hij ook diende als minister van Luchtvaart en Marine.

Vlak voor de Tweede Wereldoorlog, in 1939, werd Roemenië de grootste olieleverancier van Duitsland. Zijn politieke standpunt over deze olieleveranties aan Duisland, bracht hem in conflict met koning Carol II (zie foto) wat leidde tot zijn arrestatie en gevangenschap. Op 5 september 1940 heeft Ion Antonescu Carol afgezet als koning en daarmee een staatsgreep gepleegd en zelf de macht overgenomen. De 18-jarige Michaël werd in naam opnieuw koning.

Tweede koningschap van de Roemeense koning Michaël I

Michaëls tweede regeringsperiode begon onder dramatische omstandigheden. Roemenië was nog maar een deel van wat het enige jaren eerder was en de macht van de koning was uiterst beperkt. In feite regeerde Antonescu als dictator en was Roemenië een satellietstaat van nazi-Duitsland. Het land werd hoofdleverancier van olie en graan voor het oostfront.

Antonescu steeg naar politieke bekendheid tijdens de politieke crisis van 1940 en richtte de Nationale Legionairsstaat op, een ongemakkelijk partnerschap met Horia Sima van de IJzeren Garde. Nadat Roemenië een alliantie met nazi-Duitsland was aangegaan, elimineerde hij de Garde tijdens de Legionairsopstand van 1941. Naast premier was hij ook zijn eigen minister van Buitenlandse Zaken en minister van Defensie. Kort nadat Roemenië zich bij Operatie Barbarossa bij de asmogendheden had aangesloten en Bessarabië en Noord-Boekovina had herwonnen, werd Antonescu ook maarschalk van Roemenië.

Antonescu, een atypische figuur onder de daders van de Holocaust, handhaafde een beleid dat onafhankelijk verantwoordelijk was voor de dood van maar liefst 400.000 mensen, de meesten van hen Bessarabische, Oekraïense en Roemeense Joden, evenals Roemeense Roma. De medeplichtigheid van het regime aan de Holocaust combineerde pogroms en massamoorden, zoals het bloedbad in Odessa, met etnische zuiveringen en systematische deportaties naar het bezette Transnistrië. Het bestaande systeem werd niettemin gekenmerkt door bijzondere inconsistenties, waarbij plundering voorrang kreeg boven moord, clementie jegens de meeste Joden in het Oude Rijk werd getoond en uiteindelijk werd geweigerd de Eindoplossing aan te nemen. Dit werd mogelijk gemaakt door het feit dat Roemenië, als junior bondgenoot van nazi-Duitsland, niet werd bezet door de Wehrmacht en een zekere mate van politieke autonomie behield.

Luchtaanvallen op Roemenië door de geallieerden in 1944 en zware verliezen aan het oostfront brachten Antonescu ertoe vredesonderhandelingen met de geallieerden te beginnen, die niet doorslaggevend waren. In deze turbulente oorlogsperiode lukte het Michaël en enkele loyale generaals en partijleiders op 23 augustus 1944 een staatsgreep te plegen, Antonescu te arresteren en de capitulatie van Roemenië uit te roepen. Antonescu werd opgesloten in de kamer waar de koninklijke postzegelverzameling werd bewaard. Door deze heldendaad kan Michaël tot op de dag van vandaag bij de Roemenen niet meer stuk. Hij ontving voor zijn daden in 1944 zowel het Amerikaanse Legioen van Verdienste uit handen van Harry S. Truman en de Russische Orde van de Overwinning toegekend door Jozef Stalin. Michaël was de laatst nog levende drager van laatstgenoemde onderscheiding. Ion Antonescu werd na de oorlog veroordeeld voor oorlogsmisdaden en in juni 1946 geëxecuteerd.

Vanaf 5 mei 1945 machtsovername door de niet bestaande Nederlandse Staat

Koning Michaël I van Roemenië, prins van de hogere Zwabische tak van de Hohenzollern-dynastie, Hohenzollern-Sigmaringen (huis Hohenzollern), was koning onder de Pruisische koning en Duitse keizer Wilhelm II, die vanaf 10 november 2018 tot zijn dood op 4 juni 1941 verbleef in Huis Doorn in Sticht Utrecht (zie foto)

Huis Doorn in Sticht Utrecht
Huis Doorn in Sticht Utrecht

Louis Ferdinand (1907-1994), een lid van de hogere Zwabische tak van de Hohenzollern-dynastie, Hohenzollern-Sigmaringen, heeft als hoofd huis Hohenzollern de Duitse kroonprins Wilhelm opgevolgd. Hij trouwde in 1938 met zijn achternicht, groothertogin Kira Kirillovna van Rusland, eerst tijdens een Russisch-orthodoxe ceremonie in Cecilienhof (paleis in Potsdam, Brandenburg, Duitsland, eigendom van de niet bestaande Staat der Nederlanden) en daarna tijdens een Lutherse ceremonie in Huis Doorn (zie foto) in Sticht Utrecht, tot 4 juni 1941 de permanente verblijfplaats van de Pruisische koning en Duits keizer Wilhelm II (zie foto).

Op 5 mei 1945 kwam een einde aan de bezetting van Nederland. Er was veel discussie over de rol van de Tweede Kamer. De verkiezingen waren al lang geleden, en veel Kamerleden waren gestorven in de oorlog. In augustus 1945 besloot de regering dat de Kamerleden van voor de oorlog een Tijdelijke Tweede Kamer zouden vormen, tot er nieuwe verkiezingen konden worden georganiseerd.

Alvorens er een tijdelijke Tweede Kamer was gevormd benoemde koningin Wilhelmina van 25 juni 1945 tot 3 juli 1946 het eerste kabinet-Schermerhorn-Drees. Het kabinet werd gevormd door de politieke partijen Roomsch-Katholieke Staatspartij (RKSP), Sociaal-Democratische Arbeiderspartij (SDAP) en de Vrijzinnig-Democratische Bond (VDB). De Vrijzinnig-Democratische Bond kan in zekere zin als voorloper van de huidige politieke partij D66 worden beschouwd. In 1946 ging de VDB samen met de SDAP en de CDU op in de PvdA, waaraan GroenLinks zich in 2023 heeft verbonden. De partij kende ook haar eigen jeugdorganisatie: de Vrijzinnig-Democratische Jongeren Organisatie (VDJO), die in 1946 fuseerde met de socialistische jongerenorganisaties tot de DSJVNK. De Roomsch-Katholieke Staatspartij was de vooroorlogse voorloper van de Katholieke Volkspartij (KVP), die vanaf 11 oktober 1980 een fusie aanging met de gereformeerde Anti-Revolutionaire Partij (ARP), de Nederlands-hervormde Christelijk-Historische Unie (CHU), waaruit het huidige CDA is ontstaan. Staatkundig beschouwd was het een zogenaamd koninklijk kabinet maar het wordt ook wel een noodkabinet genoemd. Het kreeg van de koningin Wilhelmina de opdracht orde op zaken te stellen na de Duitse bezetting, het economisch herstel ter hand te nemen en verkiezingen voor te bereiden. Het noodparlement zou pas vanaf november 1945 functioneren.

Het kabinet-Schermerhorn-Drees bestond uit ministers van de SDAP (in 1946 met de VDB en CDU samengegaan in de PvdA en in 2023 met GroenLinks), de CHU'er Lieftinck (die later lid werd van de PvdA) en RKSP (later deel van KVP en CDA samen met ARP en CHU), alsmede vijf partijloze ministers, van wie er later twee PvdA-lid werden. Minister-president Schermerhorn was afkomstig uit de kring van de VDB in zekere zin als voorloper van de huidige politieke partij D66.

Voor de foto met namen van ministers zie hieronder:

Kabinet Schermerhorn-Drees.
Kabinet Schermerhorn-Drees.

Vlnr: J.M. de Booy (Marine), dr. L.J.M. Beel (Binnenlandse Zaken), Ir. Th.S.J.G.M. van Schaik (Verkeer en Energie), prof. dr. J.H.A. Logemann (Overzeese Gebiedsdelen), S.L. Mansholt (Voedselvoorziening, Landbouw en Visserij), prof. mr. P. Lieftinck (Financiën), ir. H. Vos (Handel en Nijverheid), prof. ir. W. Schermerhorn (minister-president, Algemene Oorlogsvoering), mr. H.A.M.T. Kolfschoten (Justitie), W. Drees (Sociale Zaken), mr. J. Meynen (Oorlog), mr. E.N. van Kleffens (Buitenlandse Zaken), dr. ir. J.A. Ringers (Openbare Werken en Wederopbouw), mr. J.H. van Roijen (Buitenlandse Zaken, zonder portefeuille). Dr. G. van der Leeuw (Onderwijs, Kunsten en Wetenschappen) ontbreekt op de foto. (bron: https://nl.wikipedia.org/wiki/Kabinet-Schermerhorn-Drees#/media/Bestand:KabinetSchermerhornDrees1945.jpg)

Nadat in mei 1946 Tweede Kamerverkiezingen hadden plaatsgevonden, vroeg het kabinet ontslag, wat koningin Wilhelmina in beraad hield. Nadat op basis van de verkiezingsuitslag het kabinet-Beel I was gevormd, dat op steun van een meerderheid in de Tweede Kamer kon rekenen, verleende de koningin het zittende kabinet ontslag. Hiermee is het wettelijke bewijs geleverd:

Dit betekent dat in de periode van 5 mei 1945 tot mei 1946 de Staat der Nederlanden niet heeft bestaan. Dit betekent ook dat in die periode de Staat der Nederlanden op geen enkel roerend of onroerend goed beslag kon leggen. Ondanks deze wetenschap (en de wetenschap dat er zelfs nog geen noodkabinet was: het kabinet-Schermerhorn-Drees begon op 25 juni 1945) heeft de Nederlandse Staat in mei 1945 het Huis Doorn in beslag genomen van de Pruisische keizerlijke familie Hohenzollern.

Als wettelijk bewijs daarvoor lees de koeriersbrief d.d. 26 september 2014 die de advocaat van het huidige hoofd Georg Friedrich, Prins van Pruisen (zie foto), is de titulaire koning van Pruisen en de Duitse keizer, heeft verstuurd aan de Staat der Nederlanden, Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap Hare Excellentie M. Bussemaker Postbus 16375 2500 BJ 's-Gravenhage.

Voor betreffende brief lees de volgende link:

In betreffende brief d.d. 26 september 2014 schrijft de advocaat van het huidige hoofd Georg Friedrich, Prins van Pruisen letterlijk het volgende:

  • De Nederlandse Staat heeft Huis Doorn in mei 1945 in beslag genomen van de Pruisische keizerlijke familie Hohenzollern. De Nederlandse Staat deed dit middels het Nederlands Beheersinstituut (het "NBI") dat onderdeel uitmaakte van de Raad voor het Rechtsherstel en uitvoering gaf aan het Besluit Vijandelijk Vermogen van 1944 (het "BVV"). Daarbij is de eigendom van Huis Doorn echter niet overgegaan op de Nederlandse Staat.

Deze beslaglegging in mei 1945 is ongrondwettig, omdat de Nederlandse Staat in de periode van 5 mei 1945 tot mei 1946 niet bestond. Deze "niet bestaande" Nederlandse Staat deed dit middels het Nederlands Beheersinstituut (het "NBI") dat onderdeel uitmaakte van de Raad voor het Rechtsherstel en uitvoering gaf aan het Besluit Vijandelijk Vermogen van 1944 (het "BVV"). Het Besluit Vijandelijk Vermogen van 20 Oktober 1944, No. E 133, was een besluit c.q. wet van de Nederlandse Regering in ballingschap in Londen tijdens de Duitse bezetting van Nederland, ten tijde dat Louis Ferdinand (1907-1994), een lid van de hogere Zwabische tak van de Hohenzollern-dynastie, Hohenzollern-Sigmaringen, als hoofd huis Hohenzollern de Duitse kroonprins Wilhelm (zoon van de Pruisische koning en Duits keizer Wilhelm II) had opgevolgd.

Om het nazi bewind, vanuit de doorluchtige Hoogheid prins Bernhard zur Lippe-Biesterfeld (4 juni 1941 - 26 mei 1998) (zie foto) en prins Maurits van Oranje-Nassau, Van Vollenhoven (28 mei 1998 - heden) vanuit Sticht Utrecht, te kunnen blijven voortzetten en met behulp van de Verenigde Naties (dat op 24 oktober 1945 is opgericht) naar alle 193 landen van de Verenigde Naties te kunnen uitbreiden, moesten alle opvolgende kroonprinsen van huis Hohenzollern, die ook kroonprinsen van Oranje zijn, worden geliquideerd, wat met deze in mei 1945 gedane ongrondwettige beslaglegging op Huis Doorn (met onderliggende onroerende goederen) ten uitvoer is gebracht.

Daarmee heeft het "Ongrondwettige Nederland" in mei 1945 met de hulp van Londen (Groot-Brittannië) vanaf 24 oktober 1945 een staatsgreep in alle 193 landen van de Verenigde Naties gepleegd, zonder dat ook maar iemand dat in de gaten heeft gehad.

Deze vanuit het "Ongrondwettige Nederland" in mei 1945 met de hulp van Londen (Groot-Brittannië) vanaf 24 oktober 1945 vanuit de Verenigde Naties gepleegde staatsgreep dwong koning Michaël I van Roemenië, prins van de hogere Zwabische tak van de Hohenzollern-dynastie, Hohenzollern-Sigmaringen (huis Hohenzollern) in 1947 om opnieuw troonsafstand te doen en het land te verlaten. Hij zocht asiel in Zwitserland, waar hij tot 2001 zou blijven wonen.

Drie jaar na de val van het communistische regime, met Pasen 1992, werd het de ex-koning weer toegestaan zijn vaderland te bezoeken. Hij werd door miljoenen Roemenen toegejuicht. President Ion Iliescu, die dit niet beviel, gaf Michaël hierop te verstaan voortaan weg te blijven.

In 1997 kreeg hij echter het Roemeens staatsburgerschap terug van president Constantinescu, die hem weer had binnengehaald en gebruikte als ambassadeur naar andere koninkrijken in Europa en daarmee veel goede wil had verworven in en voor Roemenië. In 2001 nodigde Iliescu de 79-jarige Michaël (zie foto) officieel uit voor een bezoek. Op 23 mei 2001 zette de ex-koning weer voet in het paleis in Boekarest. Bij het hek stonden honderden oudere Roemenen om hem te begroeten. Iliescu sprak hem aan met sire. Er kwam geen nieuwe regeringsperiode voor ex-koning Michaël. Hij ging niet, zoals ex-koning Simeon II van Bulgarije, de politiek in.

Op 30 december 2007 vaardigde Michaël onverwacht een decreet uit, waarin hij zijn oudste dochter Kroonprinses Margareta van Roemenië (zie foto) benoemde tot troonopvolgster. Op 5 juni 2008 maakte koning Michaël I van Roemenië bekend dat hij weer in Kasteel Peleș ging wonen, het koningsslot waaruit hij in 1947 door de vanaf 5 mei 1945 doorluchtige Hoogheid prins Bernhard zur Lippe-Biesterfeld (4 juni 1941 - 26 mei 1998) en zijn opvolger prins Maurits van Oranje-Nassau, Van Vollenhoven (28 mei 1998 - heden) vanuit Sticht Utrecht werd verdreven.

Kroonprinses Margareta van Roemenië trouwde op 21 september 1996 met de elf jaar jongere Roemeense zakenman Radu Duda. Frederik Willem van Hohenzollern (zie foto linkerzijde), die op dat moment nog de eerste in lijn voor de Roemeense troonopvolging was. Op 1 januari 1999 kreeg hij de naam, niet de titel, van "Prins van Hohenzollern-Veringen" door Friedrich Wilhelm, Prins van Hohenzollern, het hoofd van de Sigmaringen- tak van huis Hohenzollern, waarvan de titulaire koning van Pruisen en de Duitse keizer Georg Friedrich, Prins van Pruisen (zie foto rechterzijde) vanaf 26 september 1994 – heden het hoofd is.

Medio 2019 werd onthuld dat de titulaire koning van Pruisen en de Duitse keizer Georg Friedrich, Prins van Pruisen sinds 2014 claims had ingediend voor een permanent verblijfsrecht voor zijn gezin in Cecilienhof (paleis in Potsdam, Brandenburg, Duitsland, eigendom van de Staat der Nederlanden), of een van de twee andere voormalige Hohenzollern-paleizen in Potsdam, evenals voor de teruggave van de familiebibliotheek, 266 schilderijen, een keizerskroon en scepter, en de brieven van keizerin Augusta Victoria (echtgenoot van Duits keizer Wilhelm II). Dit leidde tot een publiek debat over de legitimiteit van deze beweringen en de rol van de Hohenzollern tijdens en vóór het naziregime in Duitsland, met name de betrokkenheid van kroonprins Wilhelm. Op 9 maart 2023 liet de titulaire koning van Pruisen en de Duitse keizer Georg Friedrich, Prins van Pruisen de rechtszaak vallen, in de hoop dat dit

"de weg zou openen voor een onbezwaard historisch debat over de rol van mijn familie in de 20e eeuw na het einde van de twintigste eeuw. monarchie".

Het historisch debat hierover zal -- met in achtneming van de hierboven van Jezus, de zoon van God de Vader, verkregen historische informatie -- moeten worden gevoerd door de Verenigde Naties in een "plenaire vergadering" waarin alle regeringsleiders van alle 193 landen, als ook paus Franciscus (als plaatsbekleder van Jezus, zoon van God de Vader) (zie foto), voor de waarnemende staten Palestina en Vaticaanstad, persoonlijk (dan wel hun gevolmachtigde) aanwezig moeten zijn. Dit omdat de Verenigde Naties met de hulp van Londen (Groot-Brittannië) vanuit het "Ongrondwettige Nederland" vanaf 24 oktober 1945 tot op heden deze Staatsgreep hebben gepleegd, die na 79 jaar in opdracht van God de Vader moet worden beëindigd.


Verzoek aan alle acht miljard wereldbewoners

De redactie van De Nieuwe Media vraagt hierbij dan ook aan alle acht miljard wereldbewoners, die dit artikel lezen, om mee te helpen dat alle regeringsleiders in alle 193 landen van de Verenigde Naties, waaronder ook Paus Franciscus (als plaatsbekleder van Jezus, zoon van God de Vader voor de waarnemende staten Palestina en Vaticaanstad) aanwezig is, hierop in een "plenaire vergadering" een beslissing moeten nemen, wat enkel kan leiden tot een monarchie in het koninkrijk Roemenië met als koning Frederik Willem van Hohenzollern, waarna Georg Friedrich, Prins van Pruisen, het hoofd van huis Hohenzollern, kan beginnen met het opbouwen van een nieuwe leefbare wereld, met als basis "DE TIEN GEBODEN VAN GOD" en de Belgische Grondwet van 7 februari 1831 in alle 193 VN-Verdragslanden, die met het Verdrag van Londen vanaf 19 april 1839 door alle 193 landen van de Verenigde Naties en de Rooms-Katholieke kerk is erkend.

Dienie Kars (Redactrice van De Nieuwe Media)

Bij voorbaat mijn dank daarvoor.

Dienie Kars

Redactie De Nieuwe Media

29 juni: Hoogfeest van Petrus en Paulus

Bron afbeelding: https://opusdei.org/nl/article/29-juni-hoogfeest-van-petrus-en-paulus/
Bron afbeelding: https://opusdei.org/nl/article/29-juni-hoogfeest-van-petrus-en-paulus/

29 juni: Hoogfeest van Petrus en Paulus

Op 29 juni herdenken we het martelaarschap van de heiligen Petrus en Paulus in Rome. 

Om deze plechtigheid te helpen vieren, zijn hier 12 fragmenten uit de geschriften van de heilige Jozefmaria over liefde voor de paus.

De liefde tot de romeinse opperherder moet een zoete hartstocht in ons zijn, omdat wij in hem Christus zien.

De liefde tot de Kerk, nr. 13

Je grootste liefde, je hoogste achting, je diepste respect, je meest toegewijde gehoorzaamheid en je grootste genegenheid dient uit te gaan naar de plaatsvervanger van Christus op aarde, naar de paus.

Wij, katholieken, moeten bedenken dat de Heilige Vader, in de hiërarchie van de liefde en het gezag, na God en onze Moeder de allerheiligste Maagd Maria komt.

De Smidse, nr. 135

Dank U, mijn God, voor de liefde tot de Paus, die U in mijn hart gelegd hebt.

De Weg, nr. 573

Katholiek, Apostolisch, Rooms! - Het bevalt me dat je zo rooms bent, en dat je een bedevaart naar Rome verlangt te maken videre Petrum, om Petrus te zien.

De Weg, nr. 520

Iedere dag moet je groeien in trouw aan de Kerk, de Paus, de Heilige Stoel - Met een liefde die steeds theologischer wordt!

De Voor, nr. 353

Neem het woord van de paus aan met een vrome en nederige houding, met een innerlijke en effectieve instemming. Zorg dat het weerklank krijgt!

De Smidse, nr. 133

Moge het dagelijks overwegen van de zware last die op de paus en de bisschoppen rust, je ertoe aanzetten hen met respect en genegenheid te bejegenen en hen te steunen met je gebed.

De Smidse, nr. 136

De trouw aan de paus brengt ook de duidelijke plicht met zich mee zijn gedachtegoed te kennen uit encyclieken en andere documenten. We moeten doen wat we kunnen, opdat alle katholieken aandacht schenken aan het onderricht van de heilige Vader en hun gedrag daar op afstemmen.

De Smidse, nr. 633

Onze Moeder de heilige Kerk strooit met een indrukwekkend edelmoedige liefde het zaad van het evangelie over heel de wereld uit: vanuit Rome tot in de verste uithoeken.

Jouw medewerking aan deze uitbreiding over de hele aarde moet erop gericht zijn de uithoeken met het centrum - dus met de paus - te verbinden, opdat de hele aarde één enkele kudde zal worden, met één herder: één enkel apostolaat!

De Smidse, nr. 638

Draag je gebed, je boete en je werk voor dit doel op: Ut unum sint! Opdat alle christenen eenzelfde wil, eenzelfde hart en eenzelfde geest hebben en daardoor, geheel verenigd met de paus, naar Jezus gaan door Maria. Omnes cum Petro ad Iesum per Mariam!

De Smidse, nr. 647

Maria is voortdurend de Kerk aan het vestigen, aan het verenigen. We kunnen moeilijk een echte devotie tot de Maagd Maria hebben zonder ons meer verbonden te gaan voelen met de andere leden van het Mystiek Lichaam en met het zichtbare hoofd, de paus. Daarom herhaal ik graag: Omnes cum Petro ad Iesum per Mariam, allen met Petrus naar Jezus, door Maria! Als we onszelf zien als een stukje van de Kerk en we ons broeders in het geloof voelen, dan begrijpen we beter wat bedoeld wordt met de broederlijkheid die ons met de hele mensheid verbindt, want Christus heeft de Kerk naar alle mensen en alle volkeren gezonden (zie Mt 28, 19).

Christus komt langs, nr. 139

Deze katholieke Kerk is rooms. Ik geniet van dat woord: rooms! Ik voel mij rooms, omdat rooms wil zeggen universeel, katholiek; omdat het mij de paus innig doet liefhebben, il dolce Cristo in terra, de lieve Christus op aarde, zoals de heilige Catharina van Siëna —die ik zo liefheb— telkens graag zei.

De liefde tot de Kerk, nr. 11

Meer info over het Hoogfeest van Petrus en Paulus

https://nl.wikipedia.org/wiki/Hoogfeest_van_Petrus_en_Paulus

https://www.bijbelcitaat.be/29-jun-hh-petrus-en-paulus-apostelen/

Mooi hoe het volk vol vuur bleef bidden voor Petrus toen hij gevangen zat. Het gebed is sterker dan we ook maar kunnen vermoeden. Het draagt de stille kracht in zich om mensen te bevrijden van het kwaad. 

Deze genade viel ook Petrus ten deel.

PRINS BERNHARD ZUR LIPPE-BIESTERFELD EN PRINS MAURITS VAN ORANJE-NASSAU VAN VOLLENHOVEN BLIJKEN NIET DE RECHTMATIGE OPVOLGERS TE ZIJN VAN DE PRUISISCHE KONING EN DUITS KEIZER WILHELM II

Bron foto: https://nl.wikipedia.org/wiki/Huis_Doorn
Bron foto: https://nl.wikipedia.org/wiki/Huis_Doorn

Het hoofd van de Duitse familie Hohenzollern heeft in 2014 aanspraak gemaakt op Huis Doorn, het ballingsoord van de laatste Duitse keizer Wilhelm II.

Dit betekent het definitieve einde van het Nederlandse koningshuis!

Lees voor meer informatie het onderstaande artikel in de paarse link:

https://duitslandinstituut.nl/artikel/40981/hohenzollern-prins-maakte-aanspraak-op-huis-doorn

Wilhelm II
Wilhelm II

Naar aanleiding daarvan het volgende:

Louis Ferdinand (1907-1994), een lid van de hogere Zwabische tak van de Hohenzollern-dynastie, Hohenzollern-Sigmaringen, heeft als hoofd huis Hohenzollern de Duitse kroonprins Wilhelm opgevolgd. Hij trouwde in 1938 met zijn achternicht, groothertogin Kira Kirillovna van Rusland, eerst tijdens een Russisch-orthodoxe ceremonie in Cecilienhof (paleis in Potsdam, Brandenburg, Duitsland, eigendom van de Staat der Nederlanden) en daarna tijdens een Lutherse ceremonie in Huis Doorn (zie foto) in Sticht Utrecht, tot 4 juni 1941 de permanente verblijfplaats van de Pruisische koning en Duits keizer Wilhelm II (zie foto).

Bron foto: https://nl.wikipedia.org/wiki/Wilhelm_II_van_Duitsland

Kira was de tweede dochter van groothertog Kyril Vladimirovitsj en prinses Victoria Melita van Saksen-Coburg en Gotha. De prins was een populair figuur. In 1968 meldde Der Spiegel dat in een onderzoek onder hun lezers door het tijdschrift Quick over wie de meest eervolle persoon zou zijn om president van de Bondsrepubliek Duitsland te worden, Louis Ferdinand, de enige van de twaalf kandidaten die geen politicus was, won met 39,8% vóór Carlo Schmid en Ludwig Erhard. In een soortgelijk onderzoek van de tabloid Bild kozen de lezers met 55,6% voor Louis Ferdinand. In een interview met Quick gaf de prins aan dat hij het presidentschap misschien zou aanvaarden, maar zijn aanspraak op de keizerlijke of Pruisische kronen niet zou opgeven.

Het echtpaar kreeg vier zonen en drie dochters. Zijn twee oudste zonen deden allebei afstand van hun erfrecht om met gewone mensen te trouwen. Zijn derde zoon en troonopvolger, prins Louis Ferdinand, stierf in 1977 tijdens militaire manoeuvres, en zo werd zijn eenjarige kleinzoon Georg Friedrich, prins van Pruisen (zoon van prins Louis Ferdinand) de nieuwe troonopvolger. 

Na de dood van Louis Ferdinand in 1994 werd Georg Friedrich (1994-heden), als hoofd van huis Hohenzollern, degene die de aanspraak op de keizerlijke of Pruisische kronen nog niet had opgegeven.

Georg Friedrich, Prins van Pruisen is de titulaire koning van Pruisen en de Duitse keizer.

Bron foto: https://en.wikipedia.org/wiki/Sophie,_Princess_of_Prussia
Bron foto: https://en.wikipedia.org/wiki/Sophie,_Princess_of_Prussia

Het huidige hoofd Georg Friedrich, Prins van Pruisen (zie foto) is de titulaire koning van Pruisen en de Duitse keizer. Hij heeft ook een historische aanspraak op de titel Prins van Oranje. 

Hij trouwde op 27 augustus 2011 met prinses Sophie van Isenburg (zie foto). Op 20 januari 2013 beviel ze van tweelingzonen, Carl Friedrich Franz Alexander en Louis Ferdinand Christian. Albrecht, in Bremen. Carl Friedrich, de oudste van de twee, is de troonopvolger.

De prins eiste in 2014 Huis Doorn van de Nederlandse staat op als familiebezit, hetgeen tot heden niet werd gehonoreerd

Het huidige hoofd Georg Friedrich, Prins van Pruisen is de titulaire koning van Pruisen en de Duitse keizer. Hij heeft in 2014 aanspraak gemaakt op Huis Doorn, het ballingsoord van de laatste Duitse keizer Wilhelm II, dat blijkt uit de documenten die toen openbaar zijn gemaakt. Berichten dat de nazaten van Wilhelm II het huis claimen zijn niet nieuw, maar de documenten bevestigen dat de Nederlandse overheid onderhandelde met de Hohenzollerns.

De correspondentie toont voor het eerst zwart op wit dat er meerdere gesprekken zijn geweest tussen de advocaten van Georg Friedrich en de Nederlandse Staat, die sinds de Tweede Wereldoorlog eigenaar is van Huis Doorn. Maar de twee documenten roepen ook veel vragen op. Vooral: wat is er na 2015 nog gebeurd?

Foto: Georg Friedrich Prinz von Preußen met zijn vrouw Sophie in 2011. Bron foto: Wikipedia/Rainer Halama/cc. Bron tekst: https://duitslandinstituut.nl/artikel/40981/hohenzollern-prins-maakte-aanspraak-op-huis-doorn

(P.S. Dit is wel zeer bijzonder omdat zowel koning Willem-Alexander als ook Georg Friedrich beiden Prins van Oranje zijn).

Jet Bussemaker (voormalig minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap)
Jet Bussemaker (voormalig minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap)

De advocaat van Georg Friedrich, Prins van Pruisen (1976), huidig hoofd van de Hohenzollern-familie, stuurde in september 2014 een brief aan Jet Bussemaker (PvdA) (zie foto) (bron: https://nl.wikipedia.org/wiki/Jet_Bussemaker), destijds minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap. 

De brief is te vinden op de website van de Rijksoverheid. Zie de onderstaande link, waar de documenten zijn gepubliceerd.

https://www.rijksoverheid.nl/ministeries/ministerie-van-onderwijs-cultuur-en-wetenschap/documenten/wob-verzoeken/2020/10/15/besluit-op-wob-verzoek-over-huis-doorn

Of klik de paarse links hieronder aan om de documenten te lezen.

Tip: Wellicht is het handig en verstandig om zelf de onderstaande PDF files (brieven) op een USB-stick op te slaan, zodat deze informatie bewaard blijft.

Dat de twee documenten (zie hieronder) boven water zijn gekomen is het werk van student Frederick Ykema (21), die geschiedenis en Duits studeert aan de universiteit van Glasgow. Hij maakte gebruik van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob) en diende een verzoek in om de documenten te publiceren. 

"Ik deed verkennend onderzoek voor mijn scriptie over het asiel van de keizer Wilhelm II in Nederland en de nasleep daarvan", vertelt hij via de telefoon. Ykema had gelezen dat Georg Friedrich aanspraak zou hebben gemaakt op Huis Doorn en besloot het te onderzoeken. "Iedereen kan een Wob-verzoek indienen, dus dat deed ik. Ik had van te voren geen idee wat ik zou aantreffen."

In de brief schrijft de advocaat dat de besprekingen die zijn gevoerd met het ministerie van OCW 'aangenaam waren' en dat beide kanten zich 'welwillend en begripvol' hebben getoond.

Toch bereikten beide partijen geen overeenstemming, want in de brief maakt de advocaat namens Georg Friedrich formeel aanspraak op het eigendom van Huis Doorn, de inventaris, het omringende landgoed en de daarbij horende hoeven. In de brief stellen de advocaten van de Hohenzollerns dat de Nederlandse Staat nooit beslag had mogen leggen op Huis Doorn, omdat Wilhelm II de status van vluchteling had en onder Nederlandse bescherming stond tijdens zijn ballingschap.

Hiermee is het wettelijke bewijs geleverd dat de doorluchtige Hoogheid prins Bernhard zur Lippe-Biesterfeld (4 juni 1941 - 26 mei 1998) en prins Maurits van Oranje-Nassau, Van Vollenhoven (28 mei 1998 – heden) niet de rechtmatige opvolgers zijn van de Pruisische koning en Duits keizer Wilhelm II, maar dat dit na de dood van Wilhelm II hadden moeten zijn:

Hiermee hebben wij het wettelijke bewijs geleverd dat Nederland en daarmee ook alle 193 landen van de Verenigde Naties (omdat het handvest op 24 oktober 1945 is gesloten) vanaf 26 mei 1941 ONGRONDWETTIG zijn, wat de oorzaak is van alle daarna gevoerde oorlogen, waaronder de huidige Russisch-Oekraïense Oorlog en de huidige oorlog Hamas-Israël.

Het wordt dan ook heel hoog tijd dat alle 150 leden van de Tweede Kamer der Staten-Generaal in een "plenaire vergadering" beslissen dat deze hierboven beschreven lezing GRONDWETTELIJK de enige juiste is.

De oplossing voor dit alles kunt u lezen in het spoedeisend verzoekschrift d.d. 10 maart 2024 (kenmerk: AvR/100324/ConMon-NL) van het op 5 juli 1979 voor de wet en Rooms-Katholieke kerk getrouwde echtpaar A.M.L. van Rooij (BSN: 093391225) en J.E.M. van Rooij van Nunen (BSN: 128731886), 't Achterom 9-9A, 5491 XD, Sint-Oedenrode, aan de Constitutionele monarchie van Nederland, zijnde de onlosmakelijk aan elkaar verbonden:

namens deze Minister-President Mark Rutte, waarop hij heden (na 3,5 maand) nog geheel niet heeft gereageerd, welke u kunt lezen in de volgende link.

Lees daarvoor ook bijbehorend artikel op De Nieuwe Media in de volgende link:

Verzoek aan alle inwoners van Nederland

De redactie van De Nieuwe Media vraagt hierbij dan ook aan alle inwoners van Nederland, die dit artikel lezen, om mee te helpen dat alle 150 leden van de Tweede Kamer der Staten-Generaal in een "plenaire vergadering" hierop een beslissing moeten gaan nemen, waarna wij kunnen beginnen met het opbouwen van een nieuwe leefbare wereld, waarin onze kinderen en kleinkinderen ook nog menswaardig leven kunnen hebben.

Dienie Kars (Redactrice van De Nieuwe Media)
Dienie Kars (Redactrice van De Nieuwe Media)

Bij voorbaat mijn dank daarvoor.

Dienie Kars

Redactie De Nieuwe Media

Door een donatie te doen (onder)steunt U het goede werk van De Nieuwe Media voor ons allemaal.

https://steunactie.nl/actie/steun-onze-waarheidskrant-de-nieuwe-media/

Blog van Dienie Kars: https://www.freedom-for-all-worldwide.com/

"DE TIEN GEBODEN VAN GOD"

Het koninkrijk van God is de realiteit van Gods heerschappij die is gekomen in de harten van alle mensen die geloven in Jezus Christus. Het is geen zichtbaar koninkrijk, zoals een aardse regering. Gods koninkrijk is in ons innerlijk. Het is een geestelijke realiteit, die we ervaren door de Heilige Geest.

Alle scholen in Louisiana moeten Tien Geboden uit Bijbel in klaslokalen hangen

De gouverneur van Louisiana heeft een wet ondertekend die alle scholen in de Amerikaanse staat verplicht om de Bijbelse tien geboden te laten zien in klaslokalen.

Bericht van 20 juni 2024 - De wet verplicht alle scholen, van peuterspeelzalen tot universiteiten, om de geboden op posterformaat toonbaar te maken in klaslokalen. De tekst moet "groot en makkelijk leesbaar zijn", schrijft de wet voor.

Daarnaast worden de geboden voorzien van vier paragrafen met context. Daarin staat dat de tien geboden "al drie eeuwen een prominent onderdeel van het Amerikaanse publieke onderwijs" zijn. De Bijbelse regels en de contextverklaring moeten begin 2025 in alle klaslokalen zichtbaar zijn.

"Als je de rechtsstaat wil respecteren, moet je beginnen bij de oorspronkelijke wetgever: Mozes", verwijst de conservatieve gouverneur Jeff Landry, naar de profeet uit het Oude Testament die de tien geboden namens God zou hebben opgeschreven.

Bron tekst: https://www.nu.nl/buitenland/6317528/alle-scholen-in-louisiana-moeten-tien-geboden-uit-bijbel-in-klaslokalen-hangen.html

ONZE NIEUWSTE ARTIKELEN