Vertaal deze pagina naar:

JEZUS CHRISTUS DE ENIGGEBOREN ZOON VAN GOD HEEFT BESLIST DAT VANAF 15 DECEMBER 2023 IN ALLE LANDEN VAN DE WERELD DE “TIEN GEBODEN VAN GOD” DE GRONDWET IS EN TOT IN DE EEUWIGHEID DE GRONDWET ZAL BLIJVEN.

28-12-2023

Paus Franciscus is vanaf 15 december 2023 de "Plaatsbekleder van Jezus Christus op Aarde". 

Dit betekent dat zijn beslissing een beslissing van Jezus Christus is.

Jezus Christus de eniggeboren Zoon van God heeft beslist dat vanaf 15 december 2023 in alle landen van de wereld de "Tien geboden van God" de Grondwet is die door alle wereldbewoners op aarde moet worden nageleefd. 

Dit betekent dat het doden (vermoorden, vergiftigen) van mensen over de gehele wereld vanaf 15 december 2023 moet worden gestopt en het stoppen ervan in de eeuwigheid zal moeten blijven voortduren.

DE EERSTE WERELDOORLOG IS VANAF 10 NOVEMBER 1918 VANUIT 't STICHT UTRECHT EN 't OVERSTICHT DOOR DE OPVOLGENDE KONINGEN EN VAN PRUISEN EN KEIZERS VAN HET HERSTELDE HEILIGE ROOMSE RIJK VOORTGEZET: WILHELM II (10-11-1918 TOT 04-06-1941), BERNHARD VAN LIPPE-BIESTERFELD (04-06-1941 TOT 26-05-1998) EN MAURITS VAN LIPPE-BIESTERFELD-VAN VOLLENHOVEN (26-05-1998 TOT HEDEN).

HOE HEEFT DIT OOIT KUNNEN GEBEUREN?

(10 november 1918 – heden): De Eerste Wereldoorlog is vanaf 10 november 1918 tot heden (105 jaar lang) vanuit het herstelde Heilige Roomse Rijk vanuit het 't Sticht Utrecht (grofweg de provincie Utrecht) en 't Oversticht (thans Overijssel, Drenthe en de Stad Groningen) blijven voortduren, onder aansturing van de Duitse keizer en koning Wilhelm II van Pruisen (van 10 november 1918 tot 4 juni 1941), opgevolgd door prins Bernhard van Lippe-Biesterfeld (van 4 juni 1941 tot 26 mei 1998), opgevolgd door prins Maurits van Lippe-Biesterfeld-Van Vollenhoven (van 26 mei 1998 tot heden). Ook de Russische invasie van Oekraïne (2022-heden) en het huidige Israëlisch-Palestijnse conflict van 2023 (7 oktober 2023 -heden) zijn hiervan het gevolg. Voor feitelijke en wettelijke onderbouwing lees in de volgende "link" de "Goddelijke Waarheid over Prins Bernhard" in De Nieuwe Media als ook alle "deeplinks" daarin.

DE "GODDELIJKE WAARHEID" OVER EEN KLEIN STUKJE VOORGESCHIEDENIS TUSSEN NEDERLAND EN BELGIË

Op de Conferentie van Londen, die liep van 1830 tot 1833 en van 1838 tot 1839, regelden de vijf Europese grootmachten (Verenigd Koninkrijk, Frankrijk, Pruisen, Oostenrijk en Rusland) de gevolgen van de Belgische Revolutie en de opdeling van het Verenigd Koninkrijk der Nederlanden. Ze aanvaardden met tegenzin het opbreken van de in 1815 gecreëerde bufferstaat en legden nieuwe voorwaarden op die het machtsevenwicht moesten vrijwaren, in het bijzonder wat betreft de staatsvorm, de koningskeuze en de neutraliteit van het onafhankelijke België. Slechts met veel moeite konden ze de wederzijdse territoriale eisen trancheren door Limburg en Luxemburg op te splitsen. België moest de controle over oostelijk Limburg en oostelijk Luxemburg afstaan: het eerste gebied werd bij Nederland gevoegd en het tweede bleef in een personele unie verbonden met de Nederlandse koning. Ook de verdeling van de staatsschuld en de vaarregeling op de Schelde kwamen aan bod. Koning Willem I der Nederlanden weigerde de XVIII artikelen die de Conferentie op 26 juni 1831 voorstelde en probeerde met de Tiendaagse Veldtocht een militaire oplossing te forceren. Hoewel dit door Frans ingrijpen mislukte, bood de Conferentie hem verbeterde voorwaarden in de XXIV artikelen. Dit verdrag werd op 15 november 1831 ondertekend door de vijf mogendheden en België, maar Willem I weigerde opnieuw. Toen hij uiteindelijk in 1838 zijn volhardingspolitiek opgaf, duurde het door Belgisch verzet nog tot 19 april 1839 vooraleer het Verdrag van Londen het werk van de Conferentie bekroonde. (bron).

De blokkade van Maastricht van 1830-33, ook wel Maastrichtse belegstaat genoemd, was een ruim drie jaar durende militaire blokkade van de op dat moment Nederlandse vestingstad Maastricht en het dorp Sint Pieter door het Maasleger van het Belgische Voorlopig Bewind. De blokkade, een gevolg van de Belgische Revolutie, begon in oktober 1830, werd in de loop van 1832 enigszins versoepeld en werd in november 1833 grotendeels opgeheven (Verdrag van Zonhoven). In 1838 trokken de Belgische troepen zich uit Nederlands-Limburg terug, waarmee de blokkade van Maastricht feitelijk was opgeheven. Officieel eindigde de belegstaat pas na het ondertekenen door beide partijen van het Verdrag van Londen op 19 april 1839. (bron).

DE "GODDELIJKE WAARHEID" IS DAT DIT DOOR DE EUROPESE GROOTMACHTEN (Verenigd Koninkrijk, Frankrijk, Pruisen, Oostenrijk en Rusland) OP 19 APRIL 1839 ONDERTEKENDE VERDRAG VAN LONDEN VANAF DIE TIJD TOT OP DE DAG VAN VANDAAG GRONDWETTELIJK BINDEND IS MAAR VANAF 10 NOVEMBER 1918 VANUIT 't STICHT UTRECHT EN 't OVERSTICHT DOOR NEDERLAND, BELGIË, LUXEMBURG EN DUITSLAND (PRUISEN) MAAR LIEFST 105 JAAR LANG IS OVERTREDEN

Ten tijde van dit door de grootmachten (Verenigd Koninkrijk, Frankrijk, Pruisen, Oostenrijk en Rusland) op 19 april 1839 ondertekende Verdrag van Londen was paus Gregorius XVI de "Plaatsbekleder van Jezus Christus op Aarde" en daarmee van alle landen in de wereld. Het op 7 juni 1929 (90 jaar later) opgerichte dwergstaatje Vaticaanstad bestond toen niet, wat betekent dat de oprichting ervan heeft plaatsgevonden in strijd met het door de grootmachten (Verenigd Koninkrijk, Frankrijk, Pruisen, Oostenrijk en Rusland) op 19 april 1839 ondertekende Verdrag van Londen.

Het is de Italiaanse regering onder de fascistische dictator Benito Mussolini geweest, die op bevel van koning Wilhelm II van Pruisen (van 10 november 1918 tot 4 juni 1941) als keizer van het herstelde Heilige Roomse Rijk, vanuit het 't Sticht Utrecht (grofweg de provincie Utrecht) en 't Oversticht (thans Overijssel, Drenthe en de Stad Groningen) de toenmalige paus Gregorius XVI, met het "mes op de keel" heeft gedwongen om -- in strijd met op het op 19 april 1839 ondertekende Verdrag van Londen – op 7 juni 1929 het Verdrag van Lateranen te ondertekenen, waarmee vanaf die tijd Gregorius XVI (als ook zijn opvolgers) zijn verbannen naar het dwergstaatje Vaticaanstad.

Daarmee heeft koning Wilhelm II van Pruisen (van 10 november 1918 tot 4 juni 1941) als keizer van het herstelde Heilige Roomse Rijk vanuit het 't Sticht Utrecht (grofweg de provincie Utrecht) en 't Oversticht (thans Overijssel, Drenthe en de Stad Groningen) -- met de hulp van de hiervoor bestuurlijk verantwoordelijke Nederlandse Staten-Generaal (Eerste en Tweede Kamer) – vanuit het Kabinet-De Geer I (RKSP, ARP, CHU thans de Christelijke CDA / EVP) onder daarvoor verantwoordelijk minister Jan Donner van Justitie (ARP / CDA / EVP), zijnde de vader van André Donner en grootvader van Piet Hein Donner (CDA / EVP), weten te bewerkstelligen dat vanaf 7 juni 1929 de opvolgende Rooms-Katholieke aartsbisschoppen van Utrecht Henricus van de Wetering (1895-1929), Joannes Henricus Gerardus Jansen (1930-1936), Johannes de Jong (1936-1955), Bernardus Johannes Alfrink (1955-1975), Johannes Gerardus Maria Willebrands (1975-1983), Adrianus Johannes Simonis (1983-2007) en Willem Jacobus Eijk als "Plaatsbekleder van Jezus Christus op Aarde" vanuit de Nederlandse politiek direct worden aangestuurd door de opvolgende Nederlandse ministers van Justitie J. Donner (1926-1933, ARP / CDA / EVP); J.R.H. van Schaik (1933-1937 RKSP / CDA / EVP); C.M.J.F. Goseling (1937-1939¸ RKSP / CDA / EVP); J.A. de Visser (1939, CHU / CDA / EVP); P.S. Gerbrandy (1939-1942, ARP / CDA / EVP); J.R.M. van Angeren (1942-1944, RKSP / CDA / EVP); G.J. van Heuven Goedhart (1944-1945, PvdA, PES); P.S. Gerbrandy (1945, ARP / CDA / EVP); H.A.M.T. Kolfschoten (1945-1946, KVP / CDA / EVP); J.H. van Maarseveen (1946-1948, KVP / CDA / EVP); Th.R.J. Wijers (1948 -1950, KVP / CDA / EVP); J.H. van Maarseveen (1950, KVP / CDA / EVP); A.A.M. Struycken (1950-1951, KVP / CDA / EVP); H. Mulderije (1951-1952, CHU, CDA / EVP); L.A. Donker (1952-1956, PvdA, PES); L.J.M. Beel (1956, KVP / CDA / EVP); J.C. van Oven (1956, PvdA, PES); I. Samkalden (1958-1959, PvdA, PES); A.A.M. Struycken (1958 -1959, KVP / CDA / EVP); A.C.W. Beerman (1959-1963, CHU / CDA / EVP); Y. Scholten (1963-1965, CHU / CDA / EVP); I. Samkalden (1965-1966, PvdA, PES); A.A.M. Struycken (1966-1967, KVP / CDA / EVP); C.H.F. Polak (1967-1971, VVD / ALDE); A.A.M. van Agt (1971-1977, KVP / CDA / EVP); W.F. de Gaay Fortman (1977, ARP / CDA / EVP); J. de Ruiter (1977-1982, ARP / CDA / EVP), F. Korthals Altes (1982-1989, VVD / ALDE), E.M.H. Hirsch Ballin (1989-1944, CDA / EVP); A. Kosto (1994, PvdA, PES); W. Sorgdrager (1994-1998, D66 / ALDE); A.H. Korthals (1998-2002, VVD / ALDE); J.P.H. Donner (2002-2008, CDA / EVP); E.M.H. Hirsch Ballin (2006-2010, CDA / EVP); I.W. Opstelten (1010-2015, VVD / ALDE); G.A. van der Steur (2017-2017, VVD / ALDE); S.A. Blok (2017, VVD / ALDE); F.B.J. Grapperhaus (2017-2022, CDA / EVP) en D. Yeşilgöz-Zegerius (2022-heden, VVD / ALDE).

Daarmee is onder bestuurlijke verantwoordelijkheid van de opvolgende Nederlandse Staten-Generaal (Eerste en Tweede Kamer) onder de opvolgende Nederlandse kabinetten: Kabinet-De Geer I (RKSP, ARP, CHU thans de Christelijke CDA / EVP) tot en met Rutte IV (VVD, D66, CDA, CU) -- vanuit het 't Sticht Utrecht (grofweg de provincie Utrecht) en 't Oversticht (thans Overijssel, Drenthe en de Stad Groningen) onder aansturing van de Duitse keizer en koning Wilhelm II van Pruisen (van 10 november 1918 tot 4 juni 1941), opgevolgd door prins Bernhard van Lippe-Biesterfeld (van 4 juni 1941 tot 26 mei 1998), opgevolgd door prins Maurits van Lippe-Biesterfeld-Van Vollenhoven (van 26 mei 1998 tot heden) -- onder de dekmantel van "democratie" vanuit het "Grondwettelijk niet bestaande Nederland" als "dictator" in alle 193 landen van de Verenigde Naties de macht overgenomen en is als "Satan" onder de dekmantel van "Weldoener" over de opvolgende pausen Gregorius XVI, Pius XI, Pius XII, Johannes XXIII, Paulus VI, Johannes Paulus I, Johannes Paulus II, Benedictus XVI en Franciscus, vanaf 7 juni 1929 tot 15 december 2023 de macht van de "Plaatsbekleder van Jezus Christus op Aarde" overgenomen. Daarmee is de "gehele wereld" een "hel op aarde" geworden. Ook de Russische invasie van Oekraïne (2022-heden) en het huidige Israëlisch-Palestijnse conflict van 2023 (7 oktober 2023 -heden) zijn hiervan het gevolg.

PAUS FRANCISCUS HEEFT ALS "PLAATSBEKLEDER VAN JEZUS OP AARDE" OP 14 DECEMBER 2023 BESLIST DAT VANAF 15 DECEMBER 2023 ER EEN EINDE IS GEKOMEN AAN DE "HEL OP AARDE" EN DAARMEE (NA MAAR LIEFST 105 JAAR) EEN EINDE IS GEKOMEN AAN DE "VALSE DRIE EENHEID" VANUIT 't STICHT UTRECHT EN 't OVERSTICHT DOOR DE OPVOLGENDE KONINGEN VAN PRUISEN EN KEIZERS VAN HET HERSTELDE HEILIGE ROOMSE RIJK: WILHELM II (10-11-1918 TOT 04-06-1941), BERNHARD VAN LIPPE-BIESTERFELD (04-06-1941 TOT 26-05-1998) EN MAURITS VAN LIPPE-BIESTERFELD-VAN VOLLENHOVEN (26-05-1998 TOT HEDEN)

Het is dan ook geen toeval dat deze "bevrijding van de wereld" door Jezus Christus op 15 december 2023 heeft plaatsgevonden. Op 15 december is namelijk de Viering/Herdenking van (bron): 

Het is paus Franciscus die op 14 december 2023 aan alle acht miljard wereldbewoners kenbaar heeft gemaakt dat zijn graf al klaarstaat in de basiliek van Santa Maria Maggiore in Rome dat is gelegen buiten de muren van het Vaticaanstad. Daarmee heeft paus Franciscus met de hulp van de Alvader (God) vanaf 15 december 2023 een einde gemaakt aan zijn verbanning in Vaticaanstad en weten te bewerkstelligen dat daarmee het vanaf 10 november 1918 (105 jaar lang) vanuit het 't Sticht Utrecht (grofweg de provincie Utrecht) en 't Oversticht (thans Overijssel, Drenthe en de Stad Groningen) vanuit het herstelde Heilige Roomse Rijk onder de opvolgende Duitse keizer en koning Wilhelm II van Pruisen (van 10 november 1918 tot 4 juni 1941), opgevolgd door prins Bernhard van Lippe-Biesterfeld (van 4 juni 1941 tot 26 mei 1998), opgevolgd door prins Maurits van Lippe-Biesterfeld-Van Vollenhoven (van 26 mei 1998) vanaf 15 december 2023 is beëindigd en daarmee ten val is gebracht. 

Dit betekent tevens dat aartsbisschop Willem Jacobus Eijk als "Plaatsbekleder van Jezus Christus op Aarde" daarmee vanaf 15 december 2023 vanuit 't Sticht Utrecht (grofweg de provincie Utrecht) en 't Oversticht (thans Overijssel, Drenthe en de Stad Groningen) geen landsheer meer is van de op 14 december 2023 ten val gebrachte koning Maurits van Lippe-Biesterfeld-Van Vollenhoven van Pruisen.

Als gevolg daarvan oefent aartsbisschop Wim Eijk vanuit 't Sticht Utrecht (grofweg de provincie Utrecht) en 't Oversticht (thans Overijsel, Drenthe en de Stad Groningen) vanaf 15 december 2023 vanuit de Rooms-Katholieke kerk niet meer het hoogste wereldlijk gezag uit over alle 193 landen van de Verenigde Naties.

Het is paus Franciscus die met de hulp van de Alvader (God) als "Plaatsbekleder van Jezus Christus op Aarde" het hoogste wereldlijk gezag van de Rooms-Katholieke kerk in alle 193 landen van de Verenigde Naties (als ook in alle overige landen in de wereld) vanaf 15 december 2023 heeft teruggenomen. Dit betekent dat daarmee de "Tien geboden van God" vanaf 15 december 2023 als "Goddelijke Grondwet" in alle landen van de wereld van kracht is en in de eeuwigheid van kracht zal blijven.

Dit betekent dat Jezus Christus als eniggeboren zoon van God (via zijn plaatsbekleder paus Franciscus) daarmee vanaf 15 december 2023 aan alle ruim alle acht miljard wereldbewoners op aarde de "Goddelijke opdracht" heeft gegeven om per direct uitvoering te geven aan bovengenoemde "Tien geboden van God" en per direct te stoppen met het doden (vermoorden, vergiftigen) van mensen en alle oorlogen per direct te stoppen voor nu en altijd. Daarmee is per direct een einde gekomen aan de Russische invasie van Oekraïne (2022-heden) en het Israëlisch-Palestijnse conflict van 2023 (7 oktober 2023 -heden).

JEZUS CHRISTUS GEEFT AAN ALLE ACHT MILJARD WERELDBEWONERS DIE HIERVAN KENNIS KRIJGEN (WAARONDER ALLE MACHTSHEBBERS, POLITICI, RECHTERS EN JOURNALISTEN VAN KRANTEN EN MEDIA) DE "GODDELIJKE OPDRACHT" OM DEZE "GODDELLIJKE BOODSCHAP" AAN ALLE ACHT MILJARD WERELDBEWONERS IN ALLE WERELDTALEN UIT TE DRAGEN EN TE VERKONDIGEN EN DAARMEE TOT IN DE EEUWIGHEID TE BLIJVEN DOORGAAN. GODS WIL ZAL GESCHIEDEN.

Jezus Christus de eniggeboren Zoon van God heeft beslist dat vanaf 15 december 2023 in alle landen van de wereld de "Tien geboden van God" de Grondwet is die door alle wereldbewoners op aarde moet worden nageleefd. Dit betekent dat het doden (vermoorden, vergiftigen) van mensen over de gehele wereld vanaf 15 december 2023 moet worden gestopt en het stoppen ervan in de eeuwigheid zal moeten blijven voortduren.

JEZUS CHRISTUS OPENT PRECIES OP TIJD DE POORT VAN DE ROMEINSE STAD TONGEREN, DEZE POORT IS ZEER SMAL!

Romeinse poort in Tongeren, (de oudste stad van België)
Romeinse poort in Tongeren, (de oudste stad van België)

Er is namelijk maar één Soevereine Staat binnen de Verenigde Naties (België) en zelfs het Vaticaanstad is niet Soeverein maar is juist uitgesloten van de wereld omdat het niet zit verbonden aan de Verenigde Naties.

Ondertussen gebeuren er opmerkelijke veranderingen in Vaticaanstad, waar paus Franciscus is verbannen.

Paus Franciscus heeft aangekondigd dat hij begraven wil worden in de Basilica di Santa Maria Maggiore in Rome. Daarmee breekt hij met de traditie van de pauselijke begraafplaats in de crypte van de Sint-Pietersbasiliek. Ook de ellenlange uitvaartplechtigheid gaat op de schop.

Paus Franciscus in 2021
Paus Franciscus in 2021

Paus Franciscus wil niet in de Sint-Pieter begraven worden. Zijn graf staat al klaar in de Santa Maria Maggiore. Maar voor hij sterft of aftreedt, wil hij België bezoeken en mogelijk twee andere reizen maken.

Bron: https://www.nd.nl/geloof/katholiek/1204412/paus-wil-niet-in-de-sint-pieter-begraven-worden-maar-wel-in-d#closemodal

Afgelopen 8 december bracht paus Franciscus opnieuw een bezoek aan de Santa Maria Maggiore in Rome. Nu laat hij weten dat hij in die vijfde eeuwse basiliek begraven zal worden.
Afgelopen 8 december bracht paus Franciscus opnieuw een bezoek aan de Santa Maria Maggiore in Rome. Nu laat hij weten dat hij in die vijfde eeuwse basiliek begraven zal worden.

Paus Franciscus heeft aangekondigd dat hij begraven wil worden in de Basilica di Santa Maria Maggiore in Rome.

Daarmee breekt de huidige paus met de traditie van de pauselijke begraafplaats in de crypte van de Sint-Pietersbasiliek. Ook de ellenlange uitvaartplechtigheid gaat op de schop. De meeste pausen zijn in de crypte onder de Sint-Pietersbasiliek begraven, maar paus Franciscus wil in de basiliek van Santa Maria Maggiore in Rome ter aarde besteld worden. 

Dat gaf te kennen in een interview op de Mexicaanse televisie. Hij doet dat uit toewijding aan de heilige maagd Maria, de patroonheilige van de basiliek. Het is een van de eerste kerken die aan Maria gewijd werden, en voor en na elke buitenlandse reis gaat hij er bidden.

Het is van 1903 geleden dat een paus buiten de muren van het Vaticaan zal worden begraven. En dat is niet de enige traditie die op de schop gaat. Ook het langgerekte begrafenisritueel moet verdwijnen. Daarvoor sloeg hij de handen ineen met de ceremoniemeester van het Vaticaan, aartsbisschop Diego Ravelli. Ze hebben bekeken hoe het uitvaartritueel eenvoudiger kan.

De 266ste paus is al langer vermaard om zijn sobere flair. Sinds zijn verkiezing in 2013 heeft Franciscus de karmozijnrode, met bont afgezette mozzetta, of cape, niet gedragen. Ook het gouden kruis blijft in de schuif. In plaats daarvan draagt hij een verbleekt, verzilverd kruis dat hij al gebruikte als aartsbisschop van Buenos Aires. Ook de pluche rode 'visschoenen' van zijn voorgangers wil de paus niet aan. Hij heeft zijn eigen eenvoudige, zwarte schoenen gehouden, en zijn horloge is van plastiek.

Lees verder in De Standaard: https://www.standaard.be/cnt/dmf20231214_95135864

Neem een kijkje in de oude Romeinse stad Tongeren met de smalle poort (video)

MET DE HULP VAN DE "ALVADER" (GOD) LAAT ARTHUR VANDERPOORTEN IN 2024 ZIJN KLEINZOON BURGEMEESTER PATRICK DEWAEL DE POORT VAN DE ROMEINSE STAD TONGEREN OPENEN OM PAUS FRANCISCUS TOE TE LATEN TOT HET RIJK VAN GOD ALS TWEEDE PAUS NA APOSTEL PETRUS ALS PLAATSBEKLEDER VAN JEZUS CHRISTUS.

Lees het onderstaande artikel over het pauselijke bezoek aan België in 2024:

https://www.hln.be/binnenland/hoog-bezoek-volgend-jaar-paus-komt-naar-belgie~a7f8d0f8/

"Hoog bezoek volgend jaar: paus komt naar België"

Paus Franciscus heeft het voornemen om in 2024 een bezoek aan België te brengen.

Dat heeft hij woensdag zelf bekendgemaakt tijdens een interview en wordt ook bevestigd door de officiële nieuwswebsite 'Vatican News'. Lees in de onderstaande link meer hierover.

Paus Franciscus zal ook internationale reizen blijven maken, "als het niet te ver", zei hij. Vervolgens lichtte Franciscus een tipje van de sluier op over zijn agenda van volgend jaar: hij liet weten dat hij al één bevestigde reis in 2024 heeft, meer bepaald naar... België. Hij zou mogelijks ook Polynesië en zijn thuisland Argentinië bezoeken, maar dat staat nog niet vast.

Lees het onderstaande artikel, de deeplinks en ook de onderstaande informatie:

BELGIË GAAT ALS BAAS VAN EUROPA HET GODDELIJK LICHT ZIEN EN DE VAN DE ALVADER VERKREGEN OPLOSSING MET OPEN ARMEN ONTVANGEN EN BINNEN EUROPA EN VANUIT EUROPA IN ALLE WERELDLANDEN DOORVOEREN!

België wordt de baas van Europa, maar de weg naar het compromis lijken we kwijt te zijn.

Lees dit artikel: https://www.standaard.be/cnt/dmf20231211_96633936

Doordat politici in België steeds meer in de greep komen van profilering en polarisering, dreigen ze de zin voor compromis te verliezen. Nochtans is het die kwaliteit die ons land nodig heeft voor een geslaagd Europees voorzitterschap, meent Hendrik Vos.

AD VAN ROOIJ VROEG ZICH OP 11 DECEMBER 2023 HET VOLGENDE AF: "WANNEER GAAN DE (CHRISTELIJKE) POLITIEKE PARTIJEN HET GODDELIJK LICHT ZIEN EN DE VAN DE ALVADER VERKREGEN OPLOSSING MET OPEN ARMEN ONTVANGEN EN DOORVOEREN?"

Ad van Rooij vraagt zich vandaag, (12 december 2023), nog steeds het volgende af: 

"Wanneer gaan de (christelijke) politieke partijen het Goddelijk licht zien en de van de Alvader verkregen oplossing met open armen ontvangen en doorvoeren?"

Russische buitenlandminister waarschuwt: westerse "500 jaar durende dominantie van de wereld" loopt ten einde!

In het laatste Nieuws: 

"Russische buitenlandminister waarschuwt: westerse "500 jaar durende dominantie van de wereld" loopt ten einde".

https://www.hln.be/buitenland/russische-buitenlandminister-waarschuwt-westerse-500-jaar-durende-dominantie-van-de-wereld-loopt-ten-einde~ab5bd99d/

De Russische minister van Buitenlandse Zaken Sergei Lavrov, die door het Verenigd Koninkrijk en de EU werd gesanctioneerd, beweert dat Rusland sterker is geworden door het conflict in Oekraïne, "net zoals het sterker is geworden door het verslaan van Hitler en Napoleon", klonk het. De minister sprak ook over de "hybride oorlog" die het Westen volgens hem tegen Rusland voert en zei dat de westerse "500 jaar durende dominantie" stilaan ten einde loopt.

Ad van Rooij
Ad van Rooij

Ad van Rooij meldde vandaag (maandag 11 december 2023) het volgende aan onze redactie:

"DE VAN DE ALVADER VERKREGEN OPLOSSING WORDT DOODGEZWEGEN OOK DOOR MIJN EIGEN CHRISTELIJKE PARTIJ CD&V"

Betreffende 500 jaar zijn de 500 jaar vanaf de VOC -tijd (Betaafse Republiek) vanaf 1609,
lees deze links en deeplinks:

Lees ook:

Lees ook deze link, waarin staat geschreven:

DE EERSTE WERELDOORLOG IS VANAF 10 NOVEMBER 1918 VANUIT 't STICHT UTRECHT EN 't OVERSTICHT DOOR DE OPVOLGENDE KONINGEN EN VAN PRUISEN EN KEIZERS VAN HET HERSTELDE HEILIGE ROOMSE RIJK VOORTGEZET: WILHELM II (10-11-1918 TOT 04-06-1941), BERNHARD VAN LIPPE-BIESTERFELD (04-06-1941 TOT 26-05-1998) EN MAURITS VAN LIPPE-BIESTERFELD-VAN VOLLENHOVEN (26-05-1998 TOT HEDEN).

(10 november 1918 – heden): De Eerste Wereldoorlog is vanaf 10 november 1918 tot heden (105 jaar lang) vanuit het herstelde Heilige Roomse Rijk vanuit het 't Sticht Utrecht (grofweg de provincie Utrecht) en 't Oversticht (thans Overijssel, Drenthe en de Stad Groningen) blijven voortduren, onder aansturing van de Duitse keizer en koning Wilhelm II van Pruisen (van 10 november 1918 tot 4 juni 1941), opgevolgd door prins Bernhard van Lippe-Biesterfeld (van 4 juni 1941 tot 26 mei 1998), opgevolgd door prins Maurits van Lippe-Biesterfeld-Van Vollenhoven (van 26 mei 1998 tot heden). Ook de Russische invasie van Oekraïne (2022-heden) en het huidige Israëlisch-Palestijnse conflict van 2023 (7 oktober 2023 -heden) zijn hiervan het gevolg. Voor feitelijke en wettelijke onderbouwing lees hieronder de "Goddelijke Waarheid over Prins Bernhard" (Lees ook HIER) in De Nieuwe Media.

Het gevolg daarvan is onder meer de vernietiging van de gehele mensheid op aarde, lees hier:

Voor de oplossing van het Westen en de redding van de mensheid op aarde, lees met name deze link:

Hoe lang blijft het Westen deze van de Alvader verkregen oplossing nog DOODZWIJGEN ??

Gaan de Twee-eenheid Fleur Agema en Geert Wilders dit DOODZWIJGEN doorbreken ??

"Twee-Eenheid" Fleur Agema en Geert Wilders.
"Twee-Eenheid" Fleur Agema en Geert Wilders.

Lees hieronder de twee artikelen:

Wordt dit de opening van de poort door Belgisch politicus Patrick Dewael?

Lees daarvoor de feitelijke en wettelijke inhoud van de volgende hieronder ingelaste link met foto en aanhef, welke de Vlaamse Christelijke politieke partij cd&v / EVP door haar stemgerechtigd lid A.M.L. (Ad) van Rooij (cd&v-registratienummer: 17-00013-38) met de hulp van hoofdredacteur Dienie Kars op De Nieuwe Media (website: https://www.de-nieuwe-media.nl/) heeft laten plaatsen. Met nadruk wijs ik erop om de volledige inhoud (ook de inhoud van bijbehorende deeplinks, foto's met tekst, video's en tv-uitzendingen) hierbij als herhaald en ingelast te beschouwen.

VANUIT HET "GODDELIJKE LICHT" OPENEN PAUS FRANCISCUS EN BURGEMEESTER PATRICK DEWAEL DE POORT VAN DE ROMEINSE STAD TONGEREN VOOR JEZUS CHRISTUS

MET DE HULP VAN DE "ALVADER" (GOD) LAAT ARTHUR VANDERPOORTEN ZIJN KLEINZOON BURGEMEESTER PATRICK DEWAEL DE POORT VAN DE ROMEINSE STAD TONGEREN OPENEN OM PAUS FRANCISCUS TOE TE LATEN TOT HET RIJK VAN GOD ALS TWEEDE PAUS NA APOSTEL PETRUS ALS PLAATSBEKLEDER VAN JEZUS CHRISTUS

De sleutel naar Wereldvrede ligt vanuit België in handen van de "Twee Eenheid" Fleur Agema en Geert Wilders.

Zaterdag 11 november 2023

12 jaar na de aankondiging op 11 november 2011

BURGEMEESTER PATRICK DEWAEL VAN TONGEREN HEEFT MET DE HULP VAN DE "ALVADER" (GOD) IN OPDRACHT VAN ZIJN GROOTVADER ARTHUR VANDERPOORTEN BELGIË BEVRIJDT DOOR UITVOERING TE GEVEN AAN HET POLITIEKE TESTAMENT VAN 25 JANUARI 1944 VAN KONING LEOPOLD III. DAARMEE IS EEN EINDE GEKOMEN AAN DE RUIM 109 LANG VOORTDURENDE EERSTE WERELDOORLOG (28 JULI 1914 – HEDEN)

Burgemeester Patrick Dewael van Tongeren heeft daarmee na ruim 109 jaar -- op Bevrijdingsdag 11 november 2023 -- weten te bewerkstelligen dat de Brabançonne (ook vanuit Nederland) weer uit volle borst kan worden gezongen.

(LUISTER EN ZING MEE).

ONZE NIEUWSTE ARTIKELEN