Vertaal deze pagina naar:

JEUGDZORG IS EEN INSTANTIE DAT ENORM VEEL LEED OP ZIJN KERFSTOK HEEFT!

01-11-2022

Robert van de Luitgaarden groeide vanaf zijn derde op in diverse tehuizen en pleeggezinnen en werd vanaf zijn 14e levensjaar 7 jaar lang seksueel misbruikt door de directeur van de Katholieke kinderbescherming.


Schrijfster Yvonne Keuls zorgde ervoor dat de dader, André Beemster, bekende!

Helaas kwam hij 'met de schrik' vrij: doofpot?

Link om het boek te bestellen: https://www.aquazz.com/Webwinkel-Product-134941909/WEGGEJORIST-%7C-Robert-van-de-Luitgaarden.html

Meer info over Robert van de Luitgaarden, zie link hieronder:

Vraag aan Robert van de Luitgaarden:

Wat zou je mensen die nog bezig zijn of nog moeten beginnen met healen willen meegeven?

"Blijf altijd geloven in jezelf en praat erover, immers is het niet jouw fout wat er gebeurd is. 

Probeer ook positieve dingen om je leven heen te bouwen."

Bron: https://hulpverleningnaseksueelmisbruik.nl/held-robert-luitgaarden/Schrijfster Yvonne Keuls zorgde ervoor dat de dader, André Beemster, bekende!

Helaas kwam hij 'met de schrik' vrij: doofpot?

Link om het boek te bestellen: https://www.aquazz.com/Webwinkel-Product-134941909/WEGGEJORIST-%7C-Robert-van-de-Luitgaarden.html

Kindermisbruik is een zeer groot probleem in Nederland en vele andere delen van de wereld.

Nederland voert hierin wel de boventoon waarbij hoge topambtenaren en hooggeplaatsten bij zijn betrokken. We hopen dat dit artikel inzicht geeft in de duistere praktijken die plaatsvinden.

AFDEKPRAKTIJKEN VAN EN DOOR HET OPENBAAR MINISTERIE

Let vooral op de verklaring van Yvonne Keuls over de kennelijke afdekpraktijken van en door Het Openbaar Ministerie en het gedogen daarvan door de rechterlijke macht, ook in andere civiele zaken, en het diepe zwijgen daarover door de massamedia en de politiek. Bewijzen zijn er van legaal misbruik van de rechtsgang en fraude binnen de rechtspraak op tal van niveaus. Dat is te controleren met o.a. de presentatie van het boek van crimineel gedrag bij het UWV met de aanbieding daarvan aan Henk krol van 50-pLus, en aan Jasper van Dijk van de SP. Het schenden van de zorgplicht blijkt standaard gedrag van rechters, raadheren, officieren van Justitie en deurwaarders. Voorbeelden ten over. 

Het zwijgen is oorverdovend. Verder de bewijsbare valsheid in geschrifte gepleegd door het Gerechtshof in Amsterdam en het afdekken daarvan met het blokkeren van de aangifte tegen het Hof door het Functioneel parket van hoofdofficier van Justitie mr. Marianne Bloos, waarover ook Peter R. de Vries werd geïnformeerd met het overhandigen aan hem persoonlijk van een USB-stick vol aanklachten tegen machtsmisbruik en gepleegde fraude bij en door overheidsinstanties. Het informeren daarover aan 524 beëdigde topambtenaren van de Algemene Bestuursdienst heeft alleen maar een diep zwijgen opgeleverd. Probeer het zelf maar eens door te vragen.. 

Overigens, de sleutel tot het verbeteren van de democratie en met name de rechtspleging waarop prof. Twan Tak zoveel kritiek heeft, ligt uitsluitend bij de media en nergens anders. Ook de publicaties van Prof.dr. ir. A.F.P. van Putten over de rechtspraak zijn onthullend en schokkend.

Bron: https://www.sdnl.nl/kindermisbruik.htm

KINDERTOESLAGENAFFAIRE

Gezinnen die door de toeslagenaffaire ten onrechte uit elkaar worden gescheurd, waarvan de kinderen vaak onder de hoede kwamen van jeugdzorg. Deze kinderen belanden dan vaak in pleeggezinnen en zijn dan overgeleverd aan hun lot en aan de grappen en grollen van pedofielen en vrijmetselaars (sektes), die babies en jonge en oudere kinderen verkrachten en satanische rituelen ermee uitvoeren.

Over de Toeslagenaffaire

In de periode van 2004 tot 2019 ging het naar schatting om 26.000 ouders en 70.000 kinderen. Zij hadden - vaak kleine - fouten gemaakt of waren misleid door gastouderbureaus, en moesten daarom de volledige kinderopvangtoeslag terugbetalen. Veel gedupeerde ouders raakten hierdoor in de schulden, die in sommige gevallen opliepen tot tienduizenden en zelfs honderdduizenden euro's. Sommige van de gedupeerden kregen hierdoor te maken met grootschalige ontwrichting van hun leven door onder meer verlies van baan of huis, uithuisplaatsing van kinderen of psychische problemen.

In 2019 trad in verband met deze kwestie staatssecretaris van Financiën Menno Snel af, die verantwoordelijk was voor de Belastingdienst. Na een onderzoek van een parlementaire ondervragingscommissie trok voormalig minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid Lodewijk Asscher - verantwoordelijk voor de wetgeving van de kinderopvangtoeslag - in januari 2021 zich terug als PvdA-lijsttrekker. Enkele dagen later diende het voltallige kabinet-Rutte III zijn ontslag in en stapte voormalig staatssecretaris van Financiën Eric Wiebes per direct op als minister.

Bron: https://nl.wikipedia.org/wiki/Toeslagenaffaire

Jonathan Zondag, Predikant in Dedemsvaart, werd als 'moordenaar' bestempeld op z'n Facebook

Bron: https://www.facebook.com/jonathan.zondag

Ook werd over een sekte geschreven in de reacties, waarom toch?

Wij verzinnen dit niet zelf, het is te lezen wanneer je onderzoek doet.

Lees de reacties in de onderstaande afbeelding (sceenshot).

Bekijk en beluister deze video!

Ga ook allemaal onderzoek doen!

Lees het boek "De 13 Satanische bloedlijnen" van Robin de Ruiter, dan gaat U ontdekken hoe en waarom mensen op topfuncties worden gechanteerd. Namelijk door deelname aan feestjes met satanische rituelen. Op deze wijze werd jarenlang de macht achter de schermen in stand gehouden. Wanneer hooggeplaatsten deel hebben genomen aan feestjes met satanische rituelen zijn ze chantabel, omdat ze zelf hierin ook dader zijn geworden door deelname. Vaak worden ze gedrogeerd en gefilmd wanneer ze bepaalde seksuele handelingen of zelf slachtingen uitvoeren met babies of minderjarige kinderen.

De leden van de 13 satanische bloedlijnen zijn de wegbereiders van de Antichrist. Zij zijn experts op het gebied van satanisme en bouwen hun macht middels occulte praktijken en duivelse rituelen verder uit om uiteindelijk de hele wereld in een duivelse greep te krijgen.

Bekijk de onderstaande video, zorg goed voor Uw eigen kinderen!

Boodschap aan alle ouders die hun kinderen kwijt zijn geraakt aan Jeugdzorg door de toeslagenaffaire:

Blijf allert en doe onderzoek!

Oproep aan de Nederlandse bevolking:

Het is de hoogste tijd dat we massaal onderzoek gaan doen naar alle verdwenen kinderen die door de Toeslagenaffaire in het jeugdzorg circuit zijn beland. Want waar zijn al deze kinderen gebleven? 

En misschien wordt het tijd dat we alle ouders gaan ondersteunen die hun kinderen door de Toeslagenaffaire zijn kwijtgeraakt. Naast de gedupeerde ouders zijn er naar schatting 70.000 kinderen van deze ouders getroffen. Ruim 1.675 kinderen van gedupeerde ouders zijn tussen 2015 en 2021 uit huis geplaatst volgens Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS).