Vertaal deze pagina naar:

OFFICIER VAN JUSTITIE JOESOEF DJAMIL DIE DE MASSALE VERGIFTIGING VANUIT DE NEDERLANDSE HOUT IMPREGNEER BEDRIJVEN JARENLANG AFDEKTE MOET ALSNOG LEVENSLANG DE GEVANGENIS IN; MICHA KAT KOMT VRIJ, PIETER VAN VOLLENHOVEN IS AL JARENLANG HIERVAN OP DE HOOGTE!

29-11-2023

Pieter van Vollenhoven beloont de Klokkenluiders Micha Kat en Ad van Rooij - De officier van justitie mr. R.R. Joesoef Djamil moet levenslang in de gevangenis!

Deuteronomium 6:4

De drie-eenheid van God in het Oude Testament (Tenach): 'echad' in Deuteronomium 6:4. Wie Jezus (Yeshua) als Messias heeft aangenomen, gelooft niet in het bestaan van 'drie goden'. In de gehele bijbel, dus zowel het Oude Testament als het Nieuwe Testament, wordt ons op talloze plaatsen geleerd dat er drie Personen zijn in een enig Goddelijk Wezen. Deze leer gaat het menselijk verstand te boven; het goddelijk Wezen is een onbegrijpelijk mysterie. Wat we van Hem weten, is wat ons geopenbaard is.

Bron: https://mens-en-samenleving.infonu.nl/religie/49158-drie-eenheid-in-oude-testament-echad-in-deuteronomium-64.html

Micha Kat (onderzoeksjournalist)
Micha Kat (onderzoeksjournalist)

Zo is het een grote schande wat Micha Kat keer op keer meemaakt en steeds wordt gearresteerd en de cel
in moet, zonder ook maar iets fout te hebben gedaan.

Hiermee is Micha Kat (onderzoeksjournalist) per direct vrij gepleit.

En zal Micha Kat per direct op vrije voeten worden gesteld.

De wonderen zijn de wereld nog niet uit.

Lees meer hiervoor in de PDF op blz. 256 in onderstaande link over de achtergrond van Ed Nijpels:

Voor de bijhorende aangifte de reactie daarop van het college van procureur generaal en bijhorende andere brieven lees de volgende link en deeplinks op de sociale databank Nederland.

OFFICIER VAN JUSTITIE MR. R.R. JOESOEF DJAMIL DIE DE MASSALE VERGIFTIGING VANUIT DE NEDERLANDSE HOUT IMPREGNEER BEDRIJVEN JARENLANG AFDEKTE MOET ALSNOG LEVENSLANG DE GEVANGENIS IN; MICHA KAT (ONDERZOEKSJOURNALIST) KOMT VRIJ, PIETER VAN VOLLENHOVEN, DE VADER VAN DE KEIZER VAN HET HERSTELDE HEILIGE ROOMSE RIJK MAURITS VAN LIPPE-BIESTERFELD VAN VOLLENHOVEN, IS AL JARENLANG HIERVAN OP DE HOOGTE EN REAGEERDE DAAROM 12 JAAR LANG NIET.

Steeds grotere schandalen komen aan het licht in Nederland.

Bewezen is dat de officier van justitie mr. R.R. Joesoef Djamil die Micha Kat op 17 juni 2011 heeft laten arresteren persoonlijk verantwoordelijk is voor:

- een vergiftiging schade van triljoenen euro's (1.000.000.000.000.000.000); 

- miljoenen kankerdoden binnen nu en 5 tot 10 jaar als gevolg daarvan. Voor de bewijzen lees de deeplinks in deze PDF of de PDF hieronder.

Pieter van Vollenhoven
Pieter van Vollenhoven

Pieter van Vollenhoven heeft na 12 jaar nog steeds niet geantwoord ondanks toezegging, hij moet nu per direct alsnog zijn verantwoording nemen en de klokkenluiders Ad van Rooij en Micha Kat belonen voor hun goede daden, namelijk het aan het licht brengen van de grootste vergiftigingsschandalen in de wereldgeschiedenis, wat door Nederlandse topambtenaren is afgedekt.

WELK PROBLEEM OF PROBLEMEN BEDOELT MARK RUTTE NU WERKELIJK TIJDENS DE COP BIJEENKOMST IN DUBAI? DE WERELDWIJDE ARSEENVERGIFTIGING?

URL video: https://rumble.com/v3z9f4t-welk-probleem-bedoelt-mark-rutte-nu-tijdens-de-cop-bijeenkomst-in-dubai.html

WELK PROBLEEM OF PROBLEMEN BEDOELT MARK RUTTE NU WERKELIJK TIJDENS DE COP BIJEENKOMST IN DUBAI? DE WERELDWIJDE ARSEENVERGIFTIGING?

Heb je een antwoord op de bovenstaande vraag? Zet je antwoord dan als reactie onder de video. Klik dan eerst de link aan van de video en schrijf dan een reactie. Dank jullie wel.

Voor de geschiedenis van Nederland vanaf 1602 en van de Rooms Katholieke kerk vanaf het jaar "0" van Christus lees de volgende link met deeplinks, foto's en feitelijke en wettelijke onderbouwing en vergeet daarbij ook de video's en TV uitzendingen niet te bekijken:

Gods Wil Zal Geschieden.

ONZE NIEUWSTE ARTIKELEN