Vertaal deze pagina naar:

OP 22 NOVEMBER 2023 START BIJ HET HOF VAN LEEUWARDEN EEN BODEMPROCEDURE TEGEN RUTTE, KAAG, DE JONGE, HOEKSTRA, GATES EN VELE ANDEREN!

20-11-2023

Deze bodemprocedure is de eerste procedure ter wereld waarbij de eisers uitgebreid en onderbouwd uiteenzetten dat Covid-19 geen ziekte is, maar onderdeel is van The Great Reset.

Ieder van de gedaagden wordt door de eisers hoofdelijk en in privé aangesproken vanwege de door de eisers gestelde deelname aan dit project.

De stichting Recht Oprecht faciliteert een gerechtelijke procedure voor de rechtbank in Leeuwarden waarbij zeven eisers met coronavaccinatieschade 17 gedaagden – waaronder de Nederlandse overheid, demissionair premier Rutte, Bill Gates en Albert Bourla – civielrechtelijk aanspreken voor hun schade. 

De zaak wordt behandeld door advocaat Arno van Kessel.

https://rechtoprecht.de/dagvaarding_nederlands

Zitting 22 november 2023

Aanvang zitting: 10.00 uur.

De advocaten van de Covid-19 Proceedings leggen uit wat er op de zitting op 22 november 2023 gaat gebeuren en wat de huidige status is van de gedaagde partijen in het proces.

Video november 2023: https://odysee.com/@devrijeomroep:6/De-Covid-19-Bodemprocedure--2023-22-November:d

Eerdere video: https://odysee.com/@devrijeomroep:6/The-Covid-19-Proceedings--2023-November-22:7

Advocaat Arno van Kessel wilde Rutte in juli 2021 al voor de rechter slepen!

Arno van Kessel: "Premier Mark Rutte moet voor de rechter worden gesleept, vindt stichting Artsen voor Waarheid, dat tegen coronavaccinaties strijdt. "Hij is een oorlogscrimineel. Hij verdient de doodstraf", stelt hun advocaat Arno van Kessel. Duizenden mensen steunen de strijd en betalen zelfs mee. Critici geven de jurist weinig kans, maar waarschuwen wel".

Bron: https://pointer.kro-ncrv.nl/advocaat-arno-van-kessel-wil-rutte-voor-de-rechter

MARCEL DE GRAAF (EUROPARLEMENTARIËR FVD) KOMT MET DE WAARHEID OVER OVERSTERFTE EN DODELIJKE COVID-19 VACCINATIES NAAR BUITEN!

EIS VAN VOLK WORDT WAKKER:

Wie middels de politiek en andere wegen openlijk meewerkten aan de propaganda voor het adviseren en verplichten van COVID-19 VACCINATIES per direct arresteren en opsluiten voor de rest van hun leven zonder ooit kans op vervroegde vrijlating. Of opnieuw de doodstraf invoeren voor alle oorlogsmisdadigers en genocideplegers die bij het vaccinatieprogramma direct betrokken waren, zodat deze oorlogsmisdaden nooit meer kunnen gebeuren. 

De voorbereidingen voor het Tribunaal zal op 22-11-2023 in Leeuwarden middels een bodemprocedure (Civiele zaak) worden opgestart door Recht Oprecht. 

Be there!

Onze redactie ontving per e-mail (dank!) een briefwisseling met Rutte: 

Op 24 september 2020 schreef een mannelijke inwoner van het land wat Nederland wordt genoemd, aan Mark Rutte, Hugo de Jonge, Jaap van Dissel aangetekende brieven waarin hij aangaf een mogelijkheid te hebben om de toen bestaande corona-pandemie versneld te kunnen oplossen. Deze brief (zonder naam en adresgegevens) staat hieronder afgebeeld.

Op 16 oktober 2020 ontving de brievenschrijver een antwoord, waaruit blijkt dat Mark Rutte en de overheid niet geïnteresseerd waren in de door de briefschrijver voorgestelde manier om de corona-pandemie versneld op te lossen.

BEWIJSLAST VAN HUGO DE JONGE

Op 14 juli 2023 is het startschot gegeven voor de ontmaskering

Op 14 juli 2023 is met het uitbrengen van de dagvaarding het startschot gegeven voor het vaderlandslievende volk van Nederland om het corrupte Covid-19: The Great Reset project -en alle personen die daaraan zijn verbonden - te ontmaskeren. 

Op deze belangrijke dag zijn de 17 gedaagden door de zeven eisers gedagvaard tegen de verkiezingsdatum van 22 november 2023. De bodemprocedure is hierdoor formeel gestart. Dit betekent, dat de gedaagde partijen zich middels een advocaat moeten melden bij de rechtbank in

Vanaf 22 november 2023 is de bodemprocedure dan formeel 'onder de rechter' en zal de behandeling van de civielrechtelijke bodemprocedure van start gaan.


Unieke civielrechtelijke bodemprocedure in de huidige geschiedenis

Sinds het bestaan van onze huidige maatschappij – vanaf 1813 tot 14 juli 2023 – zijn nog nooit de gehele Staat der Nederlanden (= alle ministeries) als een orgaan, de minister-president en andere belangrijke ministers tegelijk in een bodemprocedure gedagvaard op grond van het plegen van zeer ernstige onrechtmatige daden jegens eisers en het gehele Nederlandse volk. 

Nu sprake is van een unieke civielrechtelijke bodemprocedure in de huidige geschiedenis van de Staat der Nederlanden, zullen natuurlijk alle kranten en journaaluitzendingen in Nederland en daarbuiten dit grote nieuws onder de aandacht van het Nederlandse volk brengen.

Oproep

Hierbij een oproep aan een ieder in Nederland, die een privéterrein op een zichtlocatie heeft en daarop een mediadoek wil plaatsen, om direct contact op te nemen met de stichting via e-mailadres: rechtoprecht@protonmail.com

Aan welke zijde staat de door het volk betaalde NOS?

Vreemd genoeg houden de reguliere media en zelfs de door het volk betaalde NOS hun kaken stijf op elkaar en hun pennen diep weggestoken in hun journalistieke zakken?!

De aangeklaagden worden onder andere van het volgende beschuldigd:

  1. Van Cann heeft ervoor gezorgd dat geen enkele wetenschapper via de NOS als publieke en onafhankelijke omroep diens mening heeft kunnen geven om zodoende deze belangrijke feiten aan het publiek mede te delen. Dit is niets anders dan censuur. Zodoende werd door middel van censureren door Van Cann het valse narratief in stand gehouden.
  2. Koopmans verzweeg haar rol in de Denktank Desinformatie en verzweeg dat door haar en de door Denktank Desinformatie gerekruteerde influencers het publieke debat pro massavaccinatie werd gestuurd. Daarbij is stuitend te noemen dat Koopmans in haar positie als lid van het OMT beschikte over voormeld Pfizer rapport FDA-CBER-2021-5683-0000054 en juist de daaruit beschikbare informatie en te trekken conclusies voor het publiek, waaronder M...... c.s., verzweeg.

    Hierdoor staat naar de mening van M...... c.s. vast dat Koopmans desinformatie verspreidde en de Denktank Desinformatie in werkelijkheid juist tot doel had om ervoor te zorgen dat het publiek met gebruikmaking van hiertoe gerekruteerde influencers valselijk werd geïnformeerd. Dit alles teneinde massavaccinatie met Covid-19 injecties - waarvan Koopmans wist dat deze schadelijk waren – voor het slagen van het Covid-19 project mogelijk te maken.

Bron: https://rechtoprecht.de/dagvaarding_nederlands

Is de Rechtspraak nog steeds krom?

Of gaan zij nu eindelijk eens recht spreken over de Waarheid zoals die werkelijk is?

Welke rechten en vrijheden worden nu beschermd door de Rechtspraak?


Zijn de rechters in hun beslissingen werkelijk onafhankelijk, onpartijdig, integer en deskundig? 

We gaan zien en beleven hoe de werkelijke missie, visie en agenda verwoord gaat worden na de definitieve uitspraak van de bodemprocedure, waar de Rechtspraak werkelijk voor staat en hoe zij haar eigen toekomst ziet. Kortom: We gaan het zien en beleven welke partij de Rechtspraak nu gaat ondersteunen!

Gebruikte bronnen:

ONZE NIEUWSTE ARTIKELEN