Vertaal deze pagina naar:

VERVOLG BODEMPROCEDURE HOF VAN LEEUWARDEN TEGEN RUTTE, KAAG, DE JONGE, HOEKSTRA, GATES EN VELE ANDEREN!

16-01-2024

Wat zijn de volgende stappen in deze bodemprocedure tegen Rutte, Kaag, De Jonge en de andere aangeklaagden?

Aan de redactie van onze Waarheidskrant werd op 6 januari 2024 door één van onze lezers gevraagd wat de huidige stand van de opgestarte bodemprocedure is, we deden er vervolgens een oproep uit middels onze Waarheidskrant wie het dacht te weten.

We hadden de website van de stichting Recht Oprecht daarvoor al helemaal uitgeplozen, maar hadden tot vandaag 16 januari 2024 geen informatie erover binnen gekregen, ook niet van de stichting 'Recht Oprecht'. We vroegen ons al af of wij iets over het hoofd hadden gezien, of iets hadden gemist. 

Wie het wist kon ons mailen: redactie@waarheidskrant.nl

UPDATE 16-01-2024

Op 16 januari 2024 ontvingen wij een e-mail van één van onze lezers, (waarvoor dank!)

Deze e-mail luidt als volgt:

Inzake de rechtszaak tegen Rutte en co. is er bij rechtoprecht.online de 3e nieuwsbrief gepresenteerd over de bodemprocedure. 5 gedaagden hebben uitstel gekregen tot 21 februari 2024. Ze kunnen ook als bewijs voor de plandemie de Olympische Spelen van 2012 nemen, de dansende verpleegsters en de kinderen in ziekenhuisbedden. Met intro muziek uit de film: de Exorcist. Bron: Niburu.co. 

Er is ons precies verteld wat ons te wachten stond.

Lees deze links: https://niburu.co/zoekresultaten_53?searchword=dansende%20verpleegsters&ordering=newest&searchphrase=all

Onze redactie van De Nieuwe Media is erg benieuwd hoe deze bodemprocedure gaat aflopen.

In de derde Nieuwsbrief werd door de stichting Recht Oprecht het volgende geschreven:

(De exacte datum van het plaatsen van de Nieuwsbrief is ons niet bekend.)

Beste mensen, donateurs, bewuste landgenoten

Voorafgaand aan deze derde nieuwsbrief wensen het bestuur en alle vrijwilligers van de stichting Recht Oprecht de Nederlanders voor het nieuwe jaar 2024 heel veel sterkte toe. De normaliter toe te wensen geluk, gezondheid, etc. voor het nieuwe jaar 2024 liggen in dit nieuwe jaar in de handen van het vrije Nederlandse volk. Met andere woorden in 2024 zal het duidelijker worden of de Nederlanders stapje voor stapje in een open lucht gevangenis zullen belanden, waarbij zij hun vrijheid en zelfbeschikking (ook over hun wil en eigen lichamen!) vanaf 24 mei 2024 door toedoen van onbevoegde personen van deze overheid 'door hun vingers laten glippen'? Zie de getuigenis van de Zwitserse advocaat dr. Philippe Kruse voor het Europese parlement in Straatsburg. https://www.linkedin.com/pulse/expert-getuigt-over-de-powergrab-van-who-en-maakt-zich-corpelijn

Zoals vele bewuste landgenoten al reeds weten: Op 24 mei 2024 zal een persoon van deze overheid zonder enig mandaat van het Nederlandse volk een overeenkomst met de particuliere organisatie de World Health Organisation (WHO) sluiten, waarna deze overheid een belangrijk deel van de soevereiniteit over het grondgebied van Nederland zal overgedragen aan de particuliere en niet-democratisch gekozen instelling de WHO. De WHO wordt voor een belangrijk deel gefinancierd door de particuliere instellingen GAVI (de wereldwijde vaccinatie alliantie) en de Bill & Melinda Gates stichting. Het bestuur van de stichting Recht Oprecht is benieuwd welke landen van de 194 aangesloten WHO "leden" in mei 2024 deze zogenaamde pandemieovereenkomst zullen gaan ondertekenen.

Waarom is de informatie van de stichting de afgelopen zes maanden summier geweest?

De vrijwilligers van de stichting Recht Oprecht hebben de afgelopen zes maanden hun best gedaan onder meer om de website https://rechtoprecht.online te vernieuwen. Daarbij hebben zij veel tegenwerking gehad vanuit het reguliere systeem. Het heeft bijvoorbeeld lang geduurd om een donatiesysteem voor de stichting te verkrijgen. Daarnaast moest het bestuur worden vervangen en worden uitgebreid naar vijf leden. In de tussentijd werd de beoogde voorzitter van de stichting de bekende voormalige wielrenner Abe Dijkstra plotsklaps ernstig ziek met als gevolg dat bij Abe een deel van zijn been moest worden geamputeerd. Abe is zowel fysiek als mentaal een echte topsporter, hij weet zich met zijn enorme wilskracht door deze vervelende periode heen te slaan. Abe en zijn partner zullen na herstel van Abe het bestuur van de stichting alsnog gaan aanvullen.

De stichting Recht Oprecht bestaat uit vrijwilligers, die naast hun werkzaamheden voor de stichting in het dagelijks leven ook een baan hebben. Mede daarom kan de stichting minder snel schakelen. Het bestuur van de stichting hoopt op jullie begrip daarvoor.

Maar goed, nu over tot de stand van zaken met betrekking tot de civiele bodemprocedure tegen de Staat der Nederlanden, Rutte, De Jonge cs. tegen een zevental eisers (slachtoffers van de Covid-19 injecties):

De advocaten mrs. Arno van Kessel en Peter Stassen hebben via hun Gerechtsdeurwaarder in de USA alles uit de kast moeten trekken om aan de gedaagden Bill Gates en Albert Bourla rechtsgeldig de dagvaardingen te laten betekenen. Deze twee gedaagden hebben lange tijd geprobeerd om de betekening van de dagvaardingen te frustreren door via hun beveiliging te weigeren om deze stukken in ontvangst te nemen. In de USA moeten te betekenen gerechtelijke stukken daadwerkelijk in persoon worden overhandigd, dan wel door een persoon worden ontvangen, die door de gedaagde partij is gemachtigd deze stukken voor hem in ontvangst te nemen. De deurwaarder heeft uiteindelijk druk moeten uitoefenen met inschakeling van de politie (U.S. Marshal) om de dagvaardingen aan Albert Bourla en Bill Gates uit te reiken:

Op 22 november 2023 was de roldatum waarop de gedaagde partijen zich middels een advocaat bij de rechtbank in Leeuwarden moesten melden. Alle zeventien gedaagden hebben zich uiteindelijk middels hun advocaten bij de rechtbank Leeuwarden gemeld. Vanaf deze datum is de bodemprocedure tegen de zeventien gedaagden formeel van start gegaan.

Om misverstanden te voorkomen over het wel of niet aanwezig zijn van publiek op een rolzitting heeft de stichting begin november 2023 de advocaten mrs. Arno van Kessel en Peter Stassen gevraagd een korte video te maken, waarbij een uitleg wordt gegeven over de gang van zaken op de roldatum van 22 november 2023. Deze korte video is in samenwerking met De Vrije Omroep gemaakt en op of omstreeks 17 november 2023 op het internet gepubliceerd: https://odysee.com/@devrijeomroep/De-Covid-19-Bodemprocedure-2023-22-November

Op 22 november 2023 hebben vele mensen (> 150 mensen) de koude getrotseerd en zijn met spandoeken, vrachtauto's, e.d. naar het plein 'Het Zaailand' voor de rechtbank Leeuwarden gegaan om daarbij hun steun te betuigen aan de zeven eisers in deze civiele bodemprocedure, dan wel aan alle Covid-19 slachtoffers over de gehele wereld. Al deze steunbetuigers wisten natuurlijk, dat op de rolzitting van 22 november 2023 geen publiek in de rechtbank aanwezig zou zijn. De reguliere media (de msm) berichtte zoals verwacht, dat al deze mensen zogenaamd onnozel zijn en dachten als publiek de rechtbank in te kunnen komen!! De bewuste Nederlander weet gelukkig wel beter…..

De advocaten mrs. Arno van Kessel en Peter Stassen hebben in hun video ook hun trieste boodschap moeten mededelen, dat op 6 oktober 2023 een van de zeven eisers als gevolg van de Covid-19 mRNA injecties is komen te overlijden. Door het overlijden van een van de procespartijen is de procedure voor de rechtbank korte tijd geschorst voor de duur van een kort onderzoek naar de erfgenamen van de overleden partij om aan hen te vragen of zij namens de overledene de procedure wensen voort te zetten. De advocaten hebben hun onderzoek verricht en zij hebben vervolgens voor de roldatum van 10 januari 2024 een Akte genomen. Deze Akte zal onder de 'knop' processtukken op de site van de stichting Recht Oprecht worden gepubliceerd.

De advocaten van de gedaagde partijen dienden ook voor de roldatum van 10 januari 2024 hun schriftelijke reactie (Conclusie van Antwoord) te geven op de dagvaarding van 14 juli 2023. Alleen de advocaten van de gedaagden sub 1 tot en met 12 hebben hun Memorie van Antwoord op 10 januari 2024 ingediend. Ook deze Akte zal onder de 'knop' processtukken op de site van de stichting Recht Oprecht worden gepubliceerd:

De advocaten van gedaagden sub 13, 14, 15, 16 en 17 hebben om uitstel verzocht voor het indienen van hun schriftelijke reacties (Conclusie van Antwoord). Zij hebben uitstel daarvoor gekregen tot de roldatum van 21 februari 2024. Het roljournaal zal door de stichting onder de 'knop' roljournalen op de site van de stichting Recht Oprecht worden gepubliceerd:

De advocaten mrs. Arno van Kessel en Peter Stassen hebben in hun video ook hun trieste boodschap moeten mededelen, dat op 6 oktober 2023 een van de zeven eisers als gevolg van de Covid-19 mRNA injecties is komen te overlijden. Door het overlijden van een van de procespartijen is de procedure voor de rechtbank korte tijd geschorst voor de duur van een kort onderzoek naar de erfgenamen van de overleden partij om aan hen te vragen of zij namens de overledene de procedure wensen voort te zetten. De advocaten hebben hun onderzoek verricht en zij hebben vervolgens voor de roldatum van 10 januari 2024 een Akte genomen. Deze Akte zal onder de knop processtukken op de site van de stichting Recht Oprecht worden gepubliceerd:

Zoals eerder in de tweede nieuwsbrief al is genoemd, groeit de stichting gestaag. De reguliere media en ook een deel van de oppositionele media schenken nauwelijks aandacht aan deze belangrijke bodemprocedure. De enige kleine aandacht die zij schenken, is negatieve aandacht in de vorm van: "de procedure is een kansloze zaak of de procedure is slechts goed voor het schrijven van geschiedenis". Ondanks dit alles zal naar verwachting de civiele bodemprocedure uiteindelijk landelijke bekendheid gaan krijgen.

De advocaten mrs. Arno van Kessel en Peter Stassen zijn voornemens om in het kader van het bewijs van de stellingen van de 7 eisers in deze civiele bodemprocedure procesrechtelijk nog het een en ander aan de rechtbank te gaan verzoeken……

Om deze maatschappelijk zeer belangrijke civielrechtelijke bodemprocedure te doen laten slagen heeft de stichting Recht Oprecht donaties nodig. Deze bodemprocedure is in ieders belang. Het maakt niet uit of je wel of niet een Covid-19 (mRNA) injectie hebt laten zetten.

Iedereen in Nederland is slachtoffer van het project Covid-19: The Great Reset.

Vele Nederlanders hebben spijtig genoeg nog niet door dat ook zij slachtoffer zijn. Ook bij hen zal uiteindelijk het besef komen, dat zij (letsel)schade lijden als gevolg van het project Covid-19: The Great Reset. Iedereen in Nederland (en daarbuiten) zal door de personen achter dit onrechtmatige project (= de veroorzakers van de enorme materiële en immateriële schade bij alle mensen ter wereld) uiteindelijk schadeloos moeten worden gesteld.

De stichting Recht Oprecht dankt eenieder, die haar een warm hart toedraagt en de civiele bodemprocedure tegen de gedaagden de Staat der Nederlanden, Rutte, De Jonge, cs. steunt.

Donaties zijn noodzakelijk en zeer welkom. Sinds kort werkt eindelijk het donatiesysteem op de website van de stichting Recht Oprecht. Nogmaals dank jullie wel!

Met vriendelijke groeten,

Het bestuur stichting Recht Oprecht

Deze bodemprocedure is de eerste procedure ter wereld waarbij de eisers uitgebreid en onderbouwd uiteenzetten dat Covid-19 geen ziekte is, maar onderdeel is van 'The Great Reset'.

De stichting 'Recht Oprecht' is in het leven geroepen om mogelijk te maken dat zaken van groot maatschappelijk belang aan de rechter kunnen worden voorgelegd. 

De eerste zaak die de stichting Recht Oprecht faciliteerde, is een gerechtelijke procedure voor de rechtbank te Leeuwarden, waarbij 7 eisers met Covid-19 vaccinatieschade 17 gedaagden waaronder de Staat der Nederlanden, Mark Rutte, Bill Gates en Albert Bourla, civielrechtelijk aanspraken voor hun schade.

Website: https://rechtoprecht.online/index

Volgens stichting Recht Oprecht wordt deze zaak behandeld door advocaat A.G.W. van Kessel van het advocatenkantoor Van Kessel Advocatuur, kantoorhoudende te Leeuwarden (8938 AG) aan de Orionweg 47E alsmede door advocaat P.W.H. Stassen, verbonden aan advocatenkantoor Stassen & Kemps advocaten te (5611 CV) Eindhoven aan de Nachtegaallaan 6.

De vraag is nu hoe oprecht de stichting 'Recht Oprecht' is en ook welk recht ze in de toekomst denken te gaan behalen; wij wachten het geduldig af.

Veel mensen hebben tot heden slechte ervaringen met de Rechtspraak die corrupt is tot op het bot. Zodra zij een gaatje zien om eronder uit te komen zullen zij alles aangrijpen om dit te bewerkstelligen.

Productielijst

PRODUCTIE 1 Brief OMT aan VWS d.d. 28 februari 2020
PRODUCTIE 2 Open brief WHO d.d. 12 maart 2020 uitroepen Covid-19 pandemie
PRODUCTIE 3 Belangenverklaring Hofstra afgegeven aan het OMT
PRODUCTIE 4 Datastaat afkomstig van het CBS waaruit geen oversterfte blijkt
PRODUCTIE 5 Informatie met betrekking tot de van overheidswege vanaf 1972 ingezette afbraak van de Nederlandse zorgcapaciteit
PRODUCTIE 6 Artikel uit de Telegraaf d.d. 21 oktober 2021 terugbrengen IC-bedden
PRODUCTIE 7 Open brief Hofstra d.d. 17 april 2021
PRODUCTIE 8 Online artikel van RTL nieuws d.d. 9 december 2020
PRODUCTIE 9 Artikel van Luis Miguel in The New American d.d. 12 december 2021
PRODUCTIE 10 Verslag derde bijeenkomst Vaccinatie Alliantie en Denktank Desinformatie
PRODUCTIE 11 Gegevens op de website van het WEF over Rutte en zijn voormalig werkgever Unilever en bijeenkomsten met Klaus Schwab
PRODUCTIE 12 Brief van Klaus Schwab aan Rutte d.d. 21 oktober 2020
PRODUCTIE 13 Informatie met betrekking tot de door Rutte en De Jonge op 23 februari 2021 gegeven persconferentie + VIDEO
PRODUCTIE 14 Informatie met betrekking tot de door Rutte en De Jonge op 11 mei 2021 gegeven persconferentie + VIDEO
PRODUCTIE 15 Deel hoorzitting Pfizer en interview van Rutte door Ongehoord Nederland d.d. 12 oktober 2022
PRODUCTIE 16 Screenshot van een opname van een interview met Kaag
PRODUCTIE 17 Brief van Kaag aan WHO d.d. 27 mei 2021
PRODUCTIE 18 Covid-19: The Great Reset van Klaus Schwab + Videoboodschap WEF + WEF info Kaag
PRODUCTIE 19 Twee videoboodschappen van Klaus Schwab van 26 januari 2021 respectievelijk juli 2022
PRODUCTIE 20 Informatie over met betrekking de Vertegenwoordiging van Nederland in Genève en het antwoord van Kaag op Kamervragen
PRODUCTIE 21 Afdruk van een pagina van de website van het WEF waaruit blijkt van het lidmaatschap van De Jonge bij het WEF
PRODUCTIE 22 Informatie afkomstig van de website van de Rijksoverheid waarmee Covid-19 gedragsbeïnvloedingstactieken door De Jonge tot overheidsbeleid werden gemaakt
PRODUCTIE 23 Smeekbede van de heer Frank Ruesink aan De Jonge d.d. 16 april 2020 + VIDEO
PRODUCTIE 24 E-mailberichten van respectievelijk 15 mei 2020 en 25 mei 2020 www.RechtOprecht.online
PRODUCTIE 25 Screenshots van vraaggesprek met De Jonge bij 'Dit is Robbert' van het Youtube kanaal 'Open kaart' uit december 2020
PRODUCTIE 26 Video over van het interview van De Jonge bij VARA OP1 op 7 januari 2022
PRODUCTIE 27 Screenshot van het interview bij Nieuwsuur over d.d. 31 december 2020
PRODUCTIE 28 Artikel uit het tijdschrift Netherlands Journal of Critical Care d.d. 2 april 2009
PRODUCTIE 29 Artikel van NOS nieuws d.d. 6 januari 2021 over de Covid-19 injectie van Gommers
PRODUCTIE 30 Artikel van de nieuwswebsite NU.nl d.d. 29 december 2021, dat gaat over de beweerdelijk door Gommers genomen Covid-19 booster injectie
PRODUCTIE 31 Afdruk van de website van het WEF waarop Hoekstra als lid van het WEF is afgebeeld
PRODUCTIE 32 Kopie over van een brief van Hoekstra aan 'Your Excellency'
PRODUCTIE 33 Kopie uittreksel uit het Zwitserse handelsregister met betrekking tot de inschrijving van het WEF aldaar alsmede van de statuten van het WEF
PRODUCTIE 34 Informatie over de bijeenkomst 'The Great Reset' alsmede de correspondentie van Hoekstra aan het WEF naar aanleiding hiervan
PRODUCTIE 35 Ministeriële regeling van Van Nieuwenhuizen d.d. 28 maart 2020, waarbij onrechtmatig het Verdrag van Aarhus buiten werking wordt gesteld
PRODUCTIE 36 Eerste twee pagina's van het Verdrag van Aarhus
PRODUCTIE 37 Informatie van de website van het WEF waaruit de banden van Bourla en Pfizer met het WEF blijken
PRODUCTIE 38 Screenshot videoboodschap Bourla van 14 december 2020 + Video
PRODUCTIE 39 Brief van Bourla aan de wereldbevolking d.d. 15 oktober 2020
PRODUCTIE 40 Pfizer veiligheidsrapport d.d. 30 april 2021
PRODUCTIE 41 Screenshot van de hoorzitting in het Europees Parlement van 10 oktober 2022
PRODUCTIE 42 Interview van Rebel News met Bourla d.d. 19 januari 2023
PRODUCTIE 43 Kopie van het Chinese octrooi met nummer CN 112220919A alsmede een vertaling daarvan
PRODUCTIE 44 Screenshot over met betrekking tot een video van Karen Kingston.
PRODUCTIE 45 Door de Internationale Federatie van Journalisten vastgestelde normen
PRODUCTIE 46 Artikel van NOS d.d. 29 januari 2020
PRODUCTIE 47 Informatie waaruit blijkt van testen van Pfizer covid-19 injecties vanaf 14 januari 2020 en Moderna vanaf 2017 (nog te ontvangen)
PRODUCTIE 48 Screenshot van een toespraak van Europarlementariër Cristian Terhes d.d. 11 oktober 2022
PRODUCTIE 49 Screenshot over van de toespraak van mevrouw Dr. Alice Weidel d.d. 26 okt. 2022 www.RechtOprecht.online
PRODUCTIE 50 Screenshot van een video d.d. 13 oktober 2022 waarin Eurocommissaris Wolfgang Philipp in het Europees Parlement bevestigt dat de Covid-19 injecties geen enkele bescherming bieden tegen transmissie.
PRODUCTIE 51 Voor laatste bijsluiter van Pfizer met einddatum experiment 1 aug. 2024
PRODUCTIE 52 Onder verantwoordelijkheid van Jansen door de Telegraaf naar buiten gebrachte berichten
PRODUCTIE 53 Informatie van de website van het WEF over de CV van Sijbesma
PRODUCTIE 54 Pagina's 1 tot en met drie van de Agenda 21
PRODUCTIE 55 De eerste vier pagina's van de Agenda 2030
PRODUCTIE 56 Informatie over afkomstig van rijksoverheid.nl over de rol van Sijbesma als speciaal gezant voor de coronacrisis
PRODUCTIE 57 Screenshot van interview van Sijbesma bij Buitenhof d.d. 12 april 2020
PRODUCTIE 58 Informatie met betrekking tot WITS zoals gepubliceerd op de WITS website
PRODUCTIE 59 Informatie met betrekking tot de wereldhandel in 'Covid-19 testkits' en 'Covid-19 diagnostic test instruments and apparatus' in 2017 zoals deze tot 7 september 2020 via het WITS opvraagbaar waren
PRODUCTIE 60 Informatie met betrekking tot de wereldhandel in 'Covid-19 testkits' en 'Covid-19 diagnostic test instruments and apparatus' in 2018 zoals deze tot 7 september 2020 via het WITS opvraagbaar waren
PRODUCTIE 61 Afdruk van gegevens in WITS zoals deze via WITS op 7 september 2020 werden opgevraagd en afgedrukt
PRODUCTIE 62 Het octrooi van wereldbankier Richard A. Rothschild met nr. US 2020/0279585 A1
PRODUCTIE 63 Informatie van de website van het WEF met betrekking tot de koppeling van biometrische data van mensen aan het internet of things alsmede uitleg daarvan.
PRODUCTIE 64 Informatie afkomstig van RTL Nieuws en Twitter van een aantal van de bezoeken van Gates aan Rutte
PRODUCTIE 65 Informatie afkomstig van de website van het WEF met betrekking tot de Bill & Melinda Gates Foundation en Microsoft
PRODUCTIE 66 Screenshot van een show bij TED-talk d.d. 3 april 2015 over waarin Gates zijn beweerdelijk voorspellende gave toont
PRODUCTIE 67 Screenshot over van een video van 27 mei 2015 afkomstig van YouTube met als titel 'What Bill Gates is afraid of'
PRODUCTIE 68 Een korte uitleg van het pandemie rollenspel, de trailer en de volledige opname van het Clade X rollenspel
PRODUCTIE 69 Informatie over van de website van het WEF betreffende de WEF pandemie simulatie d.d. 18 juli 2018 www.RechtOprecht.online
PRODUCTIE 70 De eerste drie pagina's van het WEF Whitepaper 'Outbreak Readiness and Business Impact Protecting Lives and Livelihoods across the Global Economy' alsmede informatie daarover afkomstig van de website van het WEF
PRODUCTIE 71 Informatie betreffende Event 201 afkomstig van de John Hopkins website alsmede een volledige video-opname van Event 201
PRODUCTIE 72 De eerste pagina van het octrooi met nummer US-10702600-B1
PRODUCTIE 73 Informatie afkomstig van de website van Moderna waaruit de investering van de Bill & Melinda Gates Foundation in bèta coronavirus mRNA vaccins blijkt
PRODUCTIE 74 Material Transfer Agreement d.d. 12 december 2019
PRODUCTIE 75 Een door Gates op 30 april 2020 op YouTube geplaatste videoboodschap over met de titel 'The race for a Covid-19 vaccine'
PRODUCTIE 76 Interview met Gates bij de Today Exclusive show d.d. 3 december 2020 met als titel 'It Looks Like Almost All The Vaccines Are Going To Succeed'
PRODUCTIE 77 Excel-staat met daarin via de website van de Bill & Melinda Gates Foundation verkregen informatie waaruit de daarop in dit verband geregistreerde bedragen en ontvangers blijken
PRODUCTIE 78 Gegevens uit het Handelsregister met betrekking tot Lareb
PRODUCTIE 79 Het Woo besluit van Kuipers d.d. 29 maart 2023
PRODUCTIE 80 Informatie uit het Vaers systeem betreffende de rapporten van de 34 aan het Lareb gemelde doden uit batch EM0477
PRODUCTIE 81 Overzicht andere Pfizer batches uit dezelfde periode
PRODUCTIE 82 Drietal pagina's van de 908 pagina's internationale vergelijking van Pfizer Batches
PRODUCTIE 83 Onderzoek professor Hanssen verschillen in Batches + gegevens prof. Hanssen + Vragen Euro Parlement
PRODUCTIE 84 Screenshot artikel over Kant d.d. 20 nov. 2021
PRODUCTIE 85 Informatie over cursus van Kant aan artsen
PRODUCTIE 86 Klaus Schwab uitspraak over infiltratie in de kabinetten
PRODUCTIE 87 Screenshot video van Schwab d.d. 14 juli 2020
PRODUCTIE 88 Screenshot video Heineken "The Night belongs to the Vaccinated" + info Gates en Heineken
PRODUCTIE 89 Screenshot video van voordracht gemeente Haaksbergen
PRODUCTIE 90 2 x Screenshot video NTR / NOS m.b.t. doodschieten ongevaccineerden
Gestelde diagnosen door medisch specialisten

Bron: https://rechtoprecht.online/index

In de tweede Nieuwsbrief werd door de stichting Recht Oprecht het volgende geschreven:

Beste mensen, donateurs, bewuste landgenoten, "de kogel is door de kerk!"

Op 14 juli 2023 zijn door het hele land deurwaarders op pad gegaan om de dagvaardingen rechtsgeldig aan de 17 gedaagde partijen te betekenen. Op deze site zullen we de documenten plaatsen, die aantonen dat de dagvaardingen aan de gedaagden zijn betekend.

Een belangrijke dag in de geschiedenis:

Op 14 juli 1789 vond de bestorming plaats van de Bastille-gevangenis in Parijs. Het Franse volk aangestuurd door de vaderlandslievende Patriotten rekende af met de toenmalige corrupte elite. Voor het uitvoeren van de gerechtelijk opgelegde executies van de daders werd in dat jaar door dokter Joseph-Ignace Guillotin de zogenaamde valbijl uitgevonden. Het was het begin van de Franse revolutie en het begin van de huidige Franse republiek.

Onze volkeren staan nu wederom voor een grote uitdaging.

Op 14 juli 2023 is met het uitbrengen van de dagvaarding het startschot gegeven voor het vaderlandslievende volk van Nederland om het corrupte Covid-19: The Great Reset project -en alle personen die daaraan zijn verbonden - te ontmaskeren. Op deze belangrijke dag zijn de 17 gedaagden door de zeven eisers gedagvaard tegen de verkiezingsdatum van 22 november 2023. De bodemprocedure is hierdoor formeel gestart. Dit betekent, dat de gedaagde partijen zich middels een advocaat moeten melden bij de rechtbank in

Leeuwarden. Vanaf 22 november 2023 is de bodemprocedure dan formeel 'onder de rechter' en zal de behandeling van de civielrechtelijke bodemprocedure van start gaan.

Een unieke procedure.

Sinds het bestaan van onze huidige maatschappij – vanaf 1813 tot 14 juli 2023 – zijn nog nooit de gehele Staat der Nederlanden (= alle ministeries) als een orgaan, de minister-president en andere belangrijke ministers tegelijk in een bodemprocedure gedagvaard op grond van het plegen van zeer ernstige onrechtmatige daden jegens eisers en het gehele Nederlandse volk. Nu sprake is van een unieke civielrechtelijke bodemprocedure in de huidige geschiedenis van de Staat der Nederlanden, zullen natuurlijk alle kranten en journaaluitzendingen in Nederland en daarbuiten dit grote nieuws onder de aandacht van het Nederlandse volk brengen………

Vreemd genoeg houden de reguliere media en zelfs de door het volk betaalde NOS hun kaken stijf op elkaar en hun pennen diep weggestoken in hun journalistieke zakken?!

Hoe reageert de Media?

De stichting heeft direct na 14 juli 2023 aan alle bekende nieuwsmedia, zowel regulier als de zogenaamde 'vrije pers' informatie met betrekking tot de dagvaarding gestuurd. Zoals verwacht, doet de reguliere media geen enkele mededeling over de dagvaarding, dan wel wordt de betekening van de dagvaarding aan de 17 gedaagden simpelweg gecensureerd. Dit alleen al geeft de corrupte toestand aan van de instituties in ons land. Gelukkig heeft deze toestand een groot voordeel in petto: Het frauduleuze en corrumperende Covid-19: The Great Reset project heeft heel veel oprechte Nederlanders bewust gemaakt van de huidige

toestand in de wereld en heel veel andere oprechte Nederlanders in een staat van bewustwording gebracht, waardoor zij inzien, dat er het een en ander in ons land echt niet klopt…..

Ook een deel van de zogenaamde oppositionele 'vrije' pers zakt door het ijs. De vrije pers brengt plotsklaps allerhande "juridische deskundigen" voort, die in plaats van de civielrechtelijke bodemprocedure toe te juichen, deze proberen neer te halen. Zij gebruiken publiekelijk de negatieve bewoordingen zoals: "geschiedschrijving", "kansloos", "onsamenhangend stuk", "verkeerde procedure gekozen", "Viruswaarheid heeft al meer dan 40 procedures gevoerd en allemaal verloren", etc., etc.

In plaats van positiviteit brengen zij negativiteit!? Waarom doen zij dat? Zouden zij wellicht weten, dat hoop een sterkere emotie is dan angst!? Hoop mag kennelijk niet in de plaats komen voor angst. Maar goed, iedereen mag voor zichzelf bedenken wat hij of zij vindt van deze negatieve kwalificaties en het nut wat daarmee wordt bedoeld.

Advies van de stichting Recht Oprecht.

Laat jullie hoop niet beïnvloed worden door dit soort negatieve krachten. Het zal hen simpelweg niet lukken. Vanaf 14 juli 1789 hebben de Franse Patriotten volgehouden en hun enige Waarheid vastgehouden. De stichting staat voor de Waarheid en niets anders dan de Waarheid. Er bestaat geen halve waarheid, noch een andere waarheid. Alleen de Waarheid zal het oprechte Nederlandse volk uit deze corrupte tijd bevrijden. Leugenaars zullen al hun leugens op hun schouders moeten dragen en zij zullen uiteindelijk onder het kwade gewicht daarvan bezwijken.

De zeven eisers hebben aan twee ervaren civielrechtelijke advocaten de opdracht gegeven om hun Waarheid in een civielrechtelijke bodemprocedure aan de rechtbank voor te leggen. Het woord zegt het al: Een Bodem procedure.

In een bodemprocedure zal de Rechtbank alle voorgelegde feiten 'tot op de bodem' moeten lezen en wegen. Dit is het grote verschil met alle tot nu toe door bijvoorbeeld Viruswaarheid

c.s. gevoerde procedures voor de rechtbanken. Zij hebben voor het merendeel kort geding-en verzoekschriftprocedures gevoerd. Geen van hen is – om zijn of haar moverende reden –een civielrechtelijke bodemprocedure gestart, waarbij de kern van het corrupte Covid-19: The Great Reset project wordt bloot gelegd en de uitvoerders daarvan rechtstreeks worden aangesproken voor de immens grote schade die zij het Nederlandse volk hebben toegebracht.

De stichting Recht Oprecht gebruikt exclusief haar eigen mediakanalen.

De stichting Recht Oprecht zal onafhankelijk blijven. De stichting zal dan ook exclusief gebruik maken van haar eigen mediakanalen. Deze bestaan hoofdzakelijk uit het grote landelijke mediadoeken project en haar eigen website.

  1. Het mediadoeken project:

    Er hebben zich in het land al vele helden / bewuste landeigenaren bij de stichting gemeld, die op hun terreinen bouwhekken met mediadoeken zullen plaatsen. Deze mediadoeken worden exclusief gebruikt voor informatie aan het Nederlandse volk met betrekking tot de voortgang van de bodemprocedure voor de Rechtbank in Leeuwarden. Het eerste mediadoek heeft de stichting al goedgekeurd en ligt bij het uitbrengen van deze nieuwsbrief bij de drukker. Begin augustus 2023 zullen op vele plaatsen in Nederland de mediadoeken te zien zijn. De stichting spreekt haar grote hoop uit, dat steeds meer helden zullen opstaan en de mediadoeken in Nederland zullen plaatsen en bekostigen.

  2. De website www.rechtoprecht.online

Een team van ICT-vrijwilligers heeft de afgelopen weken heel veel werk verricht aan de website van de stichting. De website breidt zich steeds verder uit met allerhande belangrijke informatie met betrekking tot de bodemprocedure. De ICT-ers werken nu aan het bouwen van de website in vele talen. De dagvaarding is reeds vertaald in het Engels, Duits en Frans. De dagvaarding zal nog worden vertaald in het Spaans, Italiaans, Turks en Russisch. Op de website zullen ook pagina's per gedaagde partij verschijnen, waarop per gedaagde partij alle processtukken zullen worden getoond. De stichting zal in alle openheid met toestemming van de zeven eisers alle belangrijke correspondentie uit de bodemprocedure op haar site publiceren. Iedereen zal de voortgang van de bodemprocedure via de site van de stichting kunnen volgen.

De advocaten zullen in samenwerking met DVO korte interviews opnemen, die vervolgens op de website van de stichting zullen worden geplaatst.

Kortom, er is nog veel werk te verrichten. De stichting groeit gestaag, waardoor de landelijke bekendheid zal toenemen. Uiteindelijk zal de stichting de lijm van ons prachtige en oprechte Nederlandse volk moeten zijn. Het volk zal een eenheid in liefde onder onze Schepper zijn. Wij zullen ons nooit tegen elkaar laten opzetten, noch van elkaar laten vervreemden.

Tot de volgende nieuwsbrief!

P.S. Om dit groot maatschappelijk project te kunnen laten slagen zijn donaties en vrijwilligers zowel welkom als noodzakelijk.

Ons eerdere artikel van 20-11-2023 kunt U hieronder teruglezen en/of in de link hieronder:

OP 22 NOVEMBER 2023 START BIJ HET HOF VAN LEEUWARDEN EEN BODEMPROCEDURE TEGEN RUTTE, KAAG, DE JONGE, HOEKSTRA, GATES EN VELE ANDEREN!

Deze bodemprocedure is de eerste procedure ter wereld waarbij de eisers uitgebreid en onderbouwd uiteenzetten dat Covid-19 geen ziekte is, maar onderdeel is van The Great Reset.

Ieder van de gedaagden wordt door de eisers hoofdelijk en in privé aangesproken vanwege de door de eisers gestelde deelname aan dit project.

De stichting Recht Oprecht faciliteert een gerechtelijke procedure voor de rechtbank in Leeuwarden waarbij zeven eisers met coronavaccinatieschade 17 gedaagden – waaronder de Nederlandse overheid, demissionair premier Rutte, Bill Gates en Albert Bourla – civielrechtelijk aanspreken voor hun schade. 

De zaak wordt behandeld door advocaat Arno van Kessel.

https://rechtoprecht.de/dagvaarding_nederlands

Zitting 22 november 2023

Aanvang zitting: 10.00 uur.

De advocaten van de Covid-19 Proceedings leggen uit wat er op de zitting op 22 november 2023 gaat gebeuren en wat de huidige status is van de gedaagde partijen in het proces.

Video november 2023: https://odysee.com/@devrijeomroep:6/De-Covid-19-Bodemprocedure--2023-22-November:d

Eerdere video: https://odysee.com/@devrijeomroep:6/The-Covid-19-Proceedings--2023-November-22:7

Advocaat Arno van Kessel wilde Rutte in juli 2021 al voor de rechter slepen!

Arno van Kessel: "Premier Mark Rutte moet voor de rechter worden gesleept, vindt stichting Artsen voor Waarheid, dat tegen coronavaccinaties strijdt. "Hij is een oorlogscrimineel. Hij verdient de doodstraf", stelt hun advocaat Arno van Kessel. Duizenden mensen steunen de strijd en betalen zelfs mee. Critici geven de jurist weinig kans, maar waarschuwen wel".

Bron: https://pointer.kro-ncrv.nl/advocaat-arno-van-kessel-wil-rutte-voor-de-rechter

MARCEL DE GRAAF (EUROPARLEMENTARIËR FVD) KOMT MET DE WAARHEID OVER OVERSTERFTE EN DODELIJKE COVID-19 VACCINATIES NAAR BUITEN!

EIS VAN VOLK WORDT WAKKER:

Wie middels de politiek en andere wegen openlijk meewerkten aan de propaganda voor het adviseren en verplichten van COVID-19 VACCINATIES per direct arresteren en opsluiten voor de rest van hun leven zonder ooit kans op vervroegde vrijlating. Of opnieuw de doodstraf invoeren voor alle oorlogsmisdadigers en genocideplegers die bij het vaccinatieprogramma direct betrokken waren, zodat deze oorlogsmisdaden nooit meer kunnen gebeuren. 

De voorbereidingen voor het Tribunaal zal op 22-11-2023 in Leeuwarden middels een bodemprocedure (Civiele zaak) worden opgestart door Recht Oprecht. 

Be there!

Onze redactie ontving per e-mail (dank!) een briefwisseling met Rutte: 

Op 24 september 2020 schreef een mannelijke inwoner van het land wat Nederland wordt genoemd, aan Mark Rutte, Hugo de Jonge, Jaap van Dissel aangetekende brieven waarin hij aangaf een mogelijkheid te hebben om de toen bestaande corona-pandemie versneld te kunnen oplossen. Deze brief (zonder naam en adresgegevens) staat hieronder afgebeeld.

Op 16 oktober 2020 ontving de brievenschrijver een antwoord, waaruit blijkt dat Mark Rutte en de overheid niet geïnteresseerd waren in de door de briefschrijver voorgestelde manier om de corona-pandemie versneld op te lossen.

BEWIJSLAST VAN HUGO DE JONGE

Op 14 juli 2023 is het startschot gegeven voor de ontmaskering

Op 14 juli 2023 is met het uitbrengen van de dagvaarding het startschot gegeven voor het vaderlandslievende volk van Nederland om het corrupte Covid-19: The Great Reset project -en alle personen die daaraan zijn verbonden - te ontmaskeren. 

Op deze belangrijke dag zijn de 17 gedaagden door de zeven eisers gedagvaard tegen de verkiezingsdatum van 22 november 2023. De bodemprocedure is hierdoor formeel gestart. Dit betekent, dat de gedaagde partijen zich middels een advocaat moeten melden bij de rechtbank in

Vanaf 22 november 2023 is de bodemprocedure dan formeel 'onder de rechter' en zal de behandeling van de civielrechtelijke bodemprocedure van start gaan.


Unieke civielrechtelijke bodemprocedure in de huidige geschiedenis

Sinds het bestaan van onze huidige maatschappij – vanaf 1813 tot 14 juli 2023 – zijn nog nooit de gehele Staat der Nederlanden (= alle ministeries) als een orgaan, de minister-president en andere belangrijke ministers tegelijk in een bodemprocedure gedagvaard op grond van het plegen van zeer ernstige onrechtmatige daden jegens eisers en het gehele Nederlandse volk. 

Nu sprake is van een unieke civielrechtelijke bodemprocedure in de huidige geschiedenis van de Staat der Nederlanden, zullen natuurlijk alle kranten en journaaluitzendingen in Nederland en daarbuiten dit grote nieuws onder de aandacht van het Nederlandse volk brengen.

Oproep

Hierbij een oproep aan een ieder in Nederland, die een privéterrein op een zichtlocatie heeft en daarop een mediadoek wil plaatsen, om direct contact op te nemen met de stichting via e-mailadres: rechtoprecht@protonmail.com

Aan welke zijde staat de door het volk betaalde NOS?

Vreemd genoeg houden de reguliere media en zelfs de door het volk betaalde NOS hun kaken stijf op elkaar en hun pennen diep weggestoken in hun journalistieke zakken?!

De aangeklaagden worden onder andere van het volgende beschuldigd:

  1. Van Cann heeft ervoor gezorgd dat geen enkele wetenschapper via de NOS als publieke en onafhankelijke omroep diens mening heeft kunnen geven om zodoende deze belangrijke feiten aan het publiek mede te delen. Dit is niets anders dan censuur. Zodoende werd door middel van censureren door Van Cann het valse narratief in stand gehouden.
  2. Koopmans verzweeg haar rol in de Denktank Desinformatie en verzweeg dat door haar en de door Denktank Desinformatie gerekruteerde influencers het publieke debat pro massavaccinatie werd gestuurd. Daarbij is stuitend te noemen dat Koopmans in haar positie als lid van het OMT beschikte over voormeld Pfizer rapport FDA-CBER-2021-5683-0000054 en juist de daaruit beschikbare informatie en te trekken conclusies voor het publiek, waaronder M...... c.s., verzweeg.

    Hierdoor staat naar de mening van M...... c.s. vast dat Koopmans desinformatie verspreidde en de Denktank Desinformatie in werkelijkheid juist tot doel had om ervoor te zorgen dat het publiek met gebruikmaking van hiertoe gerekruteerde influencers valselijk werd geïnformeerd. Dit alles teneinde massavaccinatie met Covid-19 injecties - waarvan Koopmans wist dat deze schadelijk waren – voor het slagen van het Covid-19 project mogelijk te maken.

Bron: https://rechtoprecht.de/dagvaarding_nederlands

Is de Rechtspraak nog steeds krom?

Of gaan zij nu eindelijk eens recht spreken over de Waarheid zoals die werkelijk is?

Welke rechten en vrijheden worden nu beschermd door de Rechtspraak?


Zijn de rechters in hun beslissingen werkelijk onafhankelijk, onpartijdig, integer en deskundig? 

We gaan zien en beleven hoe de werkelijke missie, visie en agenda verwoord gaat worden na de definitieve uitspraak van de bodemprocedure, waar de Rechtspraak werkelijk voor staat en hoe zij haar eigen toekomst ziet. Kortom: We gaan het zien en beleven welke partij de Rechtspraak nu gaat ondersteunen!

Gebruikte bronnen:

ONZE NIEUWSTE ARTIKELEN