Vertaal deze pagina naar:

VRAGEN DIE AAN JAAP VAN DISSEL (DIRECTEUR RIVM) GESTELD ZOUDEN MOETEN WORDEN DOOR ADVOCAAT PETER PLASMAN TIJDENS EEN VOORLOPIG GETUIGENVERHOOR ONDER EDE

21-05-2022

Onze redactie vroeg aan onze lezers welke vragen advocaat Peter Plasman zou moeten stellen aan Jaap van Dissel (directeur RIVM) tijdens een voorlopig getuigenverhoor onder ede, inzake zijn client Joost Knevel (slachtoffer van seksueel misbruik en satanische rituelen), die sinds vorig jaar in de gevangenis verblijft.

Advocaat Peter Plasman
Advocaat Peter Plasman

 Om het advocaat Peter Plasman en onze lezers makkelijker te maken om vragen te bedenken voor Jaap van Dissel, die gesteld zouden moeten worden in een getuigenverhoor,  publiceerden wij het digitale boek, door Joost Knevel geschreven met als titel "De Rode", in het onderstaande artikel.

Zie link ► https://www.de-nieuwe-media.nl/l/joost-knevel-slachtoffer-van-seksueel-misbruik-en-satanische-rituelen-schreef-een-boek-over-zijn-vermeend-dader-jaap-van-dissel-met-de-titel-de-rode/

Onze redactie kreeg een aantal reacties binnen van onze lezers, waarvoor onze hartelijk dank!


Onze hartelijke dank gaat uit naar de afzender van het onderstaande bericht:

BERICHT

Aangezien slechts psychopaten in staat en zelfs genegen zijn om de (voor de normale persoonlijkheid onvoorstelbare en abjecte) dingen te doen die de heer Knevel beschrijft (terwijl ze kenmerkend ook in maatschappelijke posities van MACHT & CONTROLE proberen te komen... als die waarin Jaap van Dissel zich bevindt), zou ik de volgende vraag laten stellen aan Jaap van Dissel:

'Bent U, de heer Van Dissel, bereid om Uw medewerking te verlenen aan een onafhankelijke moderne psychopatentest met hersenscan?'

Teneinde deze (noodzakelijk goed verholen!) diepe, anti-menselijke stoornis (ook bekend als "de optelsom van WARE krankzinnigheid") bij hemzelf uit te sluiten.


Wederhoor van de beschermheren van Jaap van Dissel


Ondertussen zagen we 19-05-2022 op pagina 117 van NOS Teletekst (de zich met name *typisch narcistisch* "ernstig bedreigd" voelende Gelauff) het volgende voorbij komen.

Hetgeen door onder andere de on-Nederlandse hoogte van de schadevergoeding, opmerkelijk vlotjes opgelegd aan drie mensen die niet bepaald in de Quote top 10 van "rijkste" Nederlanders te vinden zijn.

Dit doet vermoeden dat hier inderdaad meer aan de hand is!

De complotdenkers Joost Knevel, Micha Kat en Wouter Raadgever moeten de gemeente Bodegraven-Reeuwijk 215.000 euro betalen (zie afbeelding hieronder). Het is een vergoeding voor de schade die ontstond door hun verhaal over een satanistisch pedonetwerk.

Online verspreidden ze het verzinsel dat in Bodegraven satanisten kinderen hadden misbruikt en vermoord. Daarbij zou ook RIVM-directeur Jaap van Dissel betrokken zijn geweest.

Tientallen complotdenkers kwamen naar de begraafplaats van Bodegraven, waar misbruikte kinderen zouden liggen. De drie zitten vast. Ze worden nog vervolgd voor opruiing en doodsbedreigingen.

=========================

Een tweede reactie van één van onze lezers luidt als volgt:

Onze hartelijke dank gaat uit naar de afzender van dit bericht.

BERICHT

Goedenavond redactie:


Een reactie vanuit Bodegraven op uw verzoek om vragen te stellen over de misstanden die in ons dorp zijn begaan. Recht en rechtvaardigheid daar strijden we voor. Voordat ik de te stellen vragen opschrijf een gebed uit Gods Woord.


Psalm 54


Gebed om hulp tegen vijanden


1) Voor de koorleider. Bij snarenspel. Een leerdicht van David, 

2) toen de Zifieten aan Saul waren komen zeggen: Verbergt David zich niet bij ons?

3) O God, verlos mij door uw naam, verschaf mij recht door uw kracht.

4) O God, hoor mijn gebed, neem ter ore de redenen van mijn mond.

5) Want vreemden staan tegen mij op, geweldenaars staan mij naar het leven; zij houden God niet voor ogen. 

6) Zie, God is mij een helper, de Here is het, die mij schraagt.

7) Hij zal het kwaad vergelden aan wie mij benauwen,verdelg hen in uw trouw.

8) Ik zal U vrijwillig offers brengen, ik zal uw naam loven, Here, want hij is goed;

9) omdat Hij mij gered heeft uit alle benauwdheid, zodat mijn oog met vreugde op mijn vijanden zag.

-------------------------


Mijn eerste vraag aan Jaap van Dissel zou zijn:

'Bent u lid van de Vrijmetselarij (Free Masons)?'

Deze vraag heeft alles te maken met wat Joost Knevel is overkomen in Bodegraven. Ook nu wonen er nog veel leden van de Vrijmetselarij in ons dorp, zelfs een grootmeester Vrijmetselarij.

Van mijn ouders weet ik dat er een huis van de Vrijmetselarij in de Noordstraat (naast drankenhandel van Aalst) Bodegraven heeft bestaan. In deze woning gingen spontaan deuren en ramen open. 's Morgens lagen alle fietsen in de fietsenzaak om enz. Christenen hebben daar toen bidstonden gehouden om dit huis te reinigen in Gods naam. Getuigen van deze gruwel zijn er nog genoeg in ons dorp.

Mijn tweede vraag aan Jaap van Dissel zou zijn:

'Kent u inwoners van ons dorp uit uw studententijd/Vrijmetselarij/kennissenkring, die in ons dorp wonen?'

 Namen: Gerrit van Eijk (grootmeester Vrijmetselarij), Leendert Jan v.d. Heuvel (SGP wethouder), Koos Karssen (voormalig burgemeester Maassluis, nu weer terug in ons dorp), Bastiaanse (voormalig huisarts in ons dorp), Bruins (voormalig huisarts in ons dorp), v.d. Kamp (voormalig burgemeester in ons dorp).

 (Er zijn nog veel meer namen te noemen maar voorlopig zijn dit er wel voldoende.)

Mijn derde vraag aan Jaap van Dissel zou zijn:

'Komen de namen Speel en Werkhoeven, Boezensingel, Evertshuis u bekend voor?'


Foto van auto Jaap van Dissel uit de jaren tachtig in ons dorp zijn bij Joost bekend.

Mijn vierde vraag zou zijn:

'Komen de woorden 'quinea pigs' en MK ultra u bekend voor en weet u wat het in ons dorp heeft aangericht? Een extreem aantal jongeren die tussen de twintig en veertig overleden zijn? De tellingen over de aantallen overstijgen het landelijk gemiddelde ruimschoots.

Heeft u hier een verklaring voor?'

In de jaren 60,70,80, was ons dorp nog niet zo groot, dus alle 'oud' Bodegravers weten dat er in hun persoonlijke omgeving wel een overleden jongere op te noemen is. (Sommige op een afschuwelijke manier), MK ultra enz. Denk hierbij aan de vrienden van Joost die op onnatuurlijke wijze zijn overleden.

Voor zover mijn vragen!

Het moet nu eindelijk stoppen de overheersing door leden van Kerk en Overheid, ook in ons dorp. Het is niet voor niets dat zelfs minister Ferdinand Grapperhaus, burgemeester Christiaan v.d. Kamp ging opbellen over de bloemen op de begraafplaats. Ik vraag me af of Van Dissel af weet van de 'Red Shoes of Pedophile Club' Heeft hij ook deze schoenen in zijn bezit alsmede de Free Masons bible?

Psalm 53

De overmoed der dwazen


1) Voor de koorleider. Op: Machalat. Een leerdicht van David.

2) De dwaas zegt in zijn hart: Er is geen God. Zij bedrijven gruwelijk en afschuwelijk onrecht; niemand is er, die goed doet.

3) God ziet neder uit de hemelop de mensenkinderen,om te zien, of er één verstandig is, één, die God zoekt.

4) Allen zijn afgeweken, tezamen ontaard, er is niemand die goed doet, zelfs niet één.

5) Hebben zij dan geen kennis, die bedrijvers van ongerechtigheid, die mijn volk opeten, als aten zij brood? God roepen zij niet aan.

6) Daar verschrikken zij, terwijl er geen verschrikking is; want God verstrooit het gebeente van uw belager,gij doet hen beschaamd staan, want God heeft hen verworpen.

7) Och, dat uit Sion Israëls redding daagde!

Als God een keer brengt in het lot van zijn volk, dan zal Jakob juichen, Israël zich verheugen.

-------------------------

Recht en rechtvaardigheid overwinnen, God gaat ons voor in de strijd en schenkt de overwinning!

Bericht over Micha Kat in de gevangenis

Wilt U Micha Kat een brief of kaartje sturen?


Micha Kat
Her Majesty S Prison Mahaberry

17 Old Road
Lisburn
BT28 2 PT
Northern Ireland
United Kingdom

Onder Vermelding van Micha S Prison D 9554