Vertaal deze pagina naar:

WIE GAAT DE NIEUWE TWEEDE KAMERVOORZITTER INWERKEN NU ONAFHANKELIJK VOORZITTER VERA BERGKAMP OP 5 DECEMBER 2023 IS GEVLUCHT VOOR DE D66 DICK TOMMEL MILIEU MAFFIA?

07-12-2023

Moet Roelien Kamminga (VVD), die op 6 december 2023 tijdelijk als Kamervoorzitter is beëdigd, dat doen na afstemmend overleg daarover met de "D66 DICK TOMMEL MILIEU MAFFIA"?

POLITICI VERLATEN NU MASSAAL HET HOL VAN DE MAFFIA EN CRIMINELEN; 

ZOWEL IN NEDERLAND ALS IN BELGIE!

De redenen waarom kunt U in dit artikel en de volgende links zelf bestuderen:

Ad: De link hieronder wordt verwijderd nadat de paarse link is gekopieerd.

WIE GAAT DE NIEUWE TWEEDE KAMERVOORZITTER INWERKEN NU ONAFHANKELIJK VOORZITTER VERA BERGKAMP OP 5 DECEMBER 2023 IS GEVLUCHT VOOR DE "D66 DICK TOMMEL MILIEU MAFFIA"?

Het bevelschrift van Philips safety manager A.M.L. (Ad) van Rooij dat op 4 december 2023 per e-mail naar alle 150 leden van de Tweede Kamer is verzonden heeft ervoor gezorgd dat Vera Bergkamp per direct op 5 december 2023 afscheid nam als Kamervoorzitter van de Tweede Kamer. 

In het jaar 2000 schreef Ad van Rooij (hoofd van de interne Arbodienst en Safety manager van Philips Medical Systems Nederland B.V.) reeds dat we een slaapwandelende Tweede Kamer hebben. 

Ineens is Vera Bergkamp wakker geschrokken!

Ineens besefte Vera Bergkamp waar zij medeverantwoordelijk voor is. 

Voor alle nieuwe 150 Tweede Kamerleden geldt: 

Weet en besef dat alle oude en alle toekomstige Tweede Kamerleden medeverantwoordelijk zijn voor alle schandalen en nalatigheden van het illegale kabinet na 1918. Zodra alle 150 Tweede Kamerleden van de komende periode hun huiswerk hebben gedaan weten zij straks ook dat er slechts een Tribunaal staat te wachten op hen die straks een oordeel gaat uitspreken over hun aardse leven.

Collusie dicteert de wetgever: "De Tweede Kamer slaapwandelt"

Collusie is een heimelijke verstandhouding, een vorm van corrupte samenspanning, ontstaan uit gemeenschappelijke belangen om het gedeelde eigenbelang te doen prevaleren boven al het andere. Bij collusie misbruiken politici en hoge ambtenaren hun bevoegdheden. Het Pikmeerarrest van de Hoge Raad zette enige jaren geleden hiervoor de deur wagenwijd open door ambtelijke misdrijven niet strafbaar te verklaren. Hierdoor is Nederland 'collusieland' bij uitstek geworden.

Let wel; deze collusie bepaalt de uitwerking van onze wetgeving. Europese Richtlijnen, Verordeningen en Verdragen worden daarbij op grote schaal overtreden en geschonden. De consequentie hiervan is een algehele vergiftiging van Nederland. Als hieraan niet abrupt een einde komt dan is er over 10 à 20 jaar in Nederland geen schone bodem, water of lucht meer en is onze voeding en drinkwater vergiftigd met de meest kwalijke kankerverwekkende stoffen zoals arseen, chroom VI, PAK's, dioxine's e.d. Ook de bouwmaterialen en daarmee het binnenklimaat in huizen en bedrijfsgebouwen, waarin mensen wonen en werken, is dan vergiftigd met kankerverwekkende stoffen, vluchtige organische stoffen en het zeer toxische radioactieve Radon.

De lakse politieke handelwijze is er tevens de oorzaak van dat in steeds meer wetten gaten moeten worden gecreëerd (zoals de afvalfase voor geïmpregneerd hout) om giftige stoffen te kunnen blijven dumpen. Dit dan ook nog volkomen in strijd met Europese Richtlijnen, Verordeningen en Verdragen. 

Een voorbeeld daarvan is het in de Staatscourant van 26 september 2000, nummer 186, gepubliceerde Ontwerpbesluit locatiespecifieke omstandigheden bodemsanering. Met de invoering van een dergelijke Algemene Maatregel van Bestuur behoeft de vervuiler de bodem, die hij heeft verontreinigd niet meer te saneren, maar kan hij deze sterk verontreinigde grond zelfs verkopen aan een projectontwikkelaar om er huizen op te bouwen. De vervuiler gaat dan vrijuit en de nieuwe bewoners zitten met verontreinigde grond en de daaruit voortvloeiende financiële- en gezondheidsschade.

Noot: Ad van Rooij is hogere veiligheidskundige en betrokken bij het Ecologisch Kennis Centrum te Sint Oedenrode. Al hetgeen hij over collusie binnen de landelijke overheid heeft geschreven kan hij staven met feitelijke bewijsstukken. Een overstelpende hoeveelheid informatie over dit soort zaken kunt u vinden bij de Stichting Sociale Databank Nederland, websiteadres: www.sdnl.nl/ekc.htm

Lees het gehele artikel door op de onderstaande link te klikken:

D66'er Vera Bergkamp nam dinsdag 5 december 2023 afscheid van het Binnenhof als Kamervoorzitter. 

Vera Bergkamp breidde niet voor niets snel een einde aan haar voorzitterschap van 2,5 jaar. Wie haar gaat opvolgen, is vooralsnog onduidelijk. Wel wordt de naam van ondervoorzitter Martin Bosma (PVV) vaak genoemd. Echter blijft Vera Bergkamp nog steeds medeverantwoordelijk voor de wereldwijde vergiftiging van de afgelopen 2,5 jaar gedurende haar voorzitterschap van het Binnenhof als Kamervoorzitter. 

Op 4 december 2023 verstuurde A.M.L. (Ad) van Rooij, als hoofd van de interne Arbodienst en Safety manager van Philips Medical Systems Nederland B.V., Veenpluis 4 – 6, 5684 PC BEST -- via onafhankelijk D66 voorzitter Vera Bergkamp van de Tweede Kamer der Staten-Generaal -- aan alle 150 Tweede Kamerleden het bevel (ZIE ONDER) om met inachtneming van de inhoud van dit geschrift op grond van "veiligheids- en gezondheidsoverwegingen" per direct uitvoering te geven aan de "aanbevelingen en conclusies" uit mijn verdiepingsonderzoek van 10 maart 2007 (Ref: XB895 3-07018 AvR), welke u voor alle duidelijkheid hieronder nogmaals vindt ingelast. Dit omdat de bestuursvoorzitters Gerard Kleisterlee (2001 -2011) en Frans van Houten (2011 -2022) van de Koninklijke Philips dat al maar liefst 16,5 jaar lang hebben geweigerd. 

Vera Bergkamp heeft hier tot heden geen gehoor aan gegeven. Dit betekent dat de wereldwijde vergiftiging nog steeds ongebreideld voortduurt en 8 miljard wereldbewoners direct gevaar lopen.

Vera Bergkamp is sinds 2021 voorzitter van de Tweede Kamer. Dit is niet zonder incidenten verlopen. Ze won de verkiezing van haar tegenkandidaten, PVV'er Martin Bosma en toenmalige Kamervoorzitter Khadija Arib. Maar al vanaf het begin had ze de schijn tegen zich. Volgens critici was haar voorzitterschap namelijk een dealtje geweest tussen Rutte en Kaag. Vorige week noemde hoogleraar Bart Jansen het nog "partijpolitieke koehandel" in het NRC. Zelf hebben Rutte, Kaag en Bergkamp dit altijd ontkend.

Daarnaast kreeg Bergkamp het vorig jaar aan de stok met Khadija Arib, toen zij een onafhankelijk onderzoek naar haar instelde. Hierop besloot Arib te vertrekken uit de Kamer. Later noemde zij Bergkamp een "blamage" die lak zou hebben aan "rechtsstatelijke fatsoensnormen" in een Kamerbrief.

Bergkamp kreeg tijdens haar voorzitterschap veel kritiek, waar ze niet altijd even goed tegen leek te kunnen. Midden in de hectiek met Arib stuurde ze vorig jaar een tweet de wereld in over 'mensen die haten zonder reden'. Hierop kreeg Bergkamp flink ervan langs op sociale media: 'Kritiek afdoen als haat. Het komt met de regelmaat van de klok voor bij partijen als D66 en GroenLinks.'

Bron: https://nieuwrechts.nl/95674-vera-bergkamp-neemt-afscheid-als-kamervoorzitter-wordt-bosma-haar-opvolger

ONZE NIEUWSTE ARTIKELEN