Vertaal deze pagina naar:

ALARM: WE GAAN BINNEN AFZIENBARE TIJD ALLEMAAL DOOD DOOR DE WERELDWIJDE ARSEENVERGIFTIGING!

04-12-2023

Alle bewijzen zijn in dit artikel opgesomd dat het ministerie van Economische Zaken op de hoogte was en tot heden alle moeite heeft gedaan om de effecten van de wereldwijde arseenvergiftiging door de steenkooltechnologie door de Nederlandse industrie jarenlang te verdoezelen.

Vele topambtenaren, politici en hoogwaardigheidsbekleders zijn hiervan op de hoogte en houden tot heden hun mond er over dicht. Daarom worden ze op grote schaal afgekocht, bedreigd, gechanteerd en zelfs vermoord, zie de DEMMINK-DODENLIJST. Zo blijft de wereldwijde arseenvergiftiging tot heden in stand en wordt elke dag erger, totdat alles dood gaat wat leeft.

STOP PER DIRECT DE WERELDWIJDE ARSEENVERGIFTIGING!

Wij gaan allemaal dood binnen afzienbare tijd, wanneer wij de arseenvergiftiging niet tijdig gaan stoppen!

Het Nederlandse en wereldwijde milieu drama in beeld gebracht wanneer wij geen HALT toeroepen aan de wereldwijde vergiftiging op ons stukje aarde, dan gaan we binnen afzienbare tijd allemaal dood. De verwachting is dat binnen nu en 10/20 jaar veel mensen aan kanker zullen sterven die nu jong zijn (babies en kinderen). Hoe de wereldwijde arseenvergiftiging kon ontstaan wordt in dit artikel haarfijn uitgelegd. Ons wereldwijde milieuprobleem is vele malen groter dan nu naar buiten werd gebracht door de Nederlandse politiek. Het wordt angstvallig verstopt in een zogenaamd 'klimaatprobleem' en 'CO2 en stikstof probleem'. Het werkelijke probleem is de wereldwijde vergiftiging door arseen.

Info over arseen: https://nl.wikipedia.org/wiki/Arseen

Daarom nu het dringende verzoek om het treffen van voorlopige voorziening respectievelijk schorsing van het tot en met 10 september 2001 ter inzage gelegde besluit van 31 juli 2001, kenmerk: CC 4877, van Gedeputeerde Staten van Limburg, inzake de geaccepteerde verandering van de inrichting van Demkolec B.V. te Haelen.

Er zijn reeds vele bewijzen verzameld.

Wij hebben inmiddels voldoende bewijzen verzameld dat de Nederlandse politiek en de keizer van het herstelde Heilige Roomse Rijk, Maurits von Lippe-Bielefeld Van Vollenhoven tot heden helemaal niets hebben ondernomen en ook niet de echte waarheid naar buiten hebben gebracht over de arseenvergiftiging waar wij wereldwijd mee te maken hebben, door toedoen van vele corrupte Nederlandse directeuren, commissieleden, topambtenaren en landbestuurders. 

Alle bewijzen zijn hieronder opgesomd (zie de paarse buttons) dat het ministerie van Economische Zaken op de hoogte was en tot heden alle moeite heeft gedaan om de effecten van de wereldwijde arseenvergiftiging door de steenkooltechnologie door de Nederlandse industrie jarenlang te verdoezelen. We kunnen rustig zeggen dat er vandaag een nieuwe doofpot is ontstaan; de doofpot van de wereldwijde arseenvergiftiging. Hoe erg het ook is, we zullen ons per direct wereldwijd moeten gaan inzetten om de wereldwijde arseenvergiftiging per direct te stoppen. Dat is mogelijk door dit artikel vandaag alvast door te sturen naar alle ambtenaren en hoogwaardigheidsbekleders in de hele wereld en te delen met iedereen die je kent, goede besluiten te nemen en per direct door te voeren.

WELK PROBLEEM OF PROBLEMEN BEDOELT MARK RUTTE NU WERKELIJK TIJDENS DE COP BIJEENKOMST IN DUBAI?

URL video: https://rumble.com/v3z9f4t-welk-probleem-bedoelt-mark-rutte-nu-tijdens-de-cop-bijeenkomst-in-dubai.html

WELK PROBLEEM OF PROBLEMEN BEDOELT MARK RUTTE NU WERKELIJK TIJDENS DE COP BIJEENKOMST IN DUBAI?

Heb je een antwoord op de bovenstaande vraag? Zet je antwoord dan als reactie onder de video. Klik dan eerst de link aan van de video en schrijf dan een reactie. Dank jullie wel.

Gelukkig gaan mijnwerkers zich nu verenigen (zie foto).

Is er een oplossing? Tot heden (nog) niet . . .

Onze aarde heeft kanker (Wubbo Ockels zei dit hardop in zijn afscheidsspeech dat onze aarde kanker heeft, hij stierf zelf aan kanker). De vraag is nu: "Hoe gaan wij het wereldwijde vergiftigingsprobleem door arseen oplossen?" Dit is het allergrootste probleem in onze geschiedenis, naast de andere problemen, waar wij ons nu dagelijks mee bezig moeten gaan houden. Wanneer wij dit probleem niet tijdig oplossen en onmiddellijk een HALT toeroepen gaan wijzelf en al onze kinderen binnen afzienbare tijd dood aan kanker (10-20 jaar), ook alle dieren en planten. U bent bij deze gewaarschuwd!

Afscheidsspeech Wubbo Ockels op het sterfbed; Wubbo was zelf ook op de hoogte, hij stierf zelf aan kanker . . .

Tip: Download en lees de onderstaande informatie in de links en PDF's goed door.

Lees in de onderstaande PDF welke Nederlandse bedrijven erbij betrokken zijn.

Informatie over arseen en de gevaren van arseen wat er op dit moment op het internet is te vinden.

Arsenicum is een van de elementen van het periodiek systeem, dat het serienummer 33 heeft en in het Latijn aangeduid als As (arsenicum). De substantie is een onstabiel semimetaal en heeft een kleur die doet denken aan staal met een groenachtige tint. In de natuur kan het bestaan zowel in een vrije vorm als in een veelheid van verbindingen, die een bepaald gevaar vormen voor levende wezens, omdat het giftig is. Arseen in de samenstelling van het veelvoud van mineralen, in het bijzonder lood, koper, kobalt, zink, zilver en tin ertsen, waarbij het gemakkelijk wordt omgezet in de grond of het water, zodat arseenvergiftiging kan worden verkregen, zelfs per ongeluk, bijvoorbeeld door het drinken van het metalen vat dat de deeltjes giftige stof. Overigens werden dergelijke gevallen weerspiegeld in de annalen van het Chinese volk. 

Zoals reeds vermeld, kan arseenvergiftiging worden verkregen zonder het te weten, omdat arseen in verschillende milieus te vinden is: in aarde, water, lucht. In de natuur bestaat het in twee vormen: in de vorm van anorganische verbindingen met zuurstof (oxiden), chloor (chloriden) en zwavel (sulfiden) of in de vorm van een organische verbinding met waterstof of koolstof. De gevaarlijkste zijn anorganische vormen van arseen, hoewel inademing van de organische vormen ook aanzienlijke schade aan het lichaam kan veroorzaken.

Het gevaar van dit fragiele semimetaal is dat mensen het op verschillende gebieden van hun leven gebruiken: in de agronomie, in de industrie, in de tandheelkunde, in de farmaceutische industrie, in de controle over knaagdieren, etc. (Bron).

ONZE NIEUWSTE ARTIKELEN