Vertaal deze pagina naar:

AD VAN ROOIJ WERKZAAM ALS SAFETY MANAGER VOOR PHILIPS MEDICAL SYSTEMS NEDERLAND B.V. (PHILIPS HEALTH CARE) IS NOG STEEDS TEN ONRECHTE VOOR 100% GEESTESZIEK VERKLAARD, VANWEGE HET ZIEN VAN COMPLOTTEN MET ARSEEN

23-06-2024

Ad van Rooij waarschuwt nog steeds dat het bijna is gedaan met de mensheid door de wereldwijde vergiftigingen met o.a. arseen en chroom VI.

Spetterend Nieuws

Zie aangifte d.d. 26 december 2009 (kenmerk: Philips/26129/VZ) in de volgende link bij de Sociale Databank Nederland: https://www.sdnl.nl/ekc-philips-aangifte.htm

Aan : De hoofdofficier van justitie Mr. G.W. van der Burg (persoonlijk in handen)
Arrondissementsparket 's-Hertogenbosch, Postbus 70581, 5201 CZ 's- Hertogenbosch

Betreft: Strafaangifte van het plegen van de volgende misdrijven:

Vrijheidsberoving (art. 282, lid 1 en 2 Sr): Valsheid in geschrifte (art. 225 en 226 Sr); Afpersing (art. 311 en 317 Sr); Samenspanning (art. 80 SR) en deelname aan een criminele organisatie (art. 140 Sr) door:

 • Werkgever Philips Medical Systems Nederland B.V.
 • Mr. A.W.J. Duynstee, Vice President Legal EMEA, van Philips Healthcare Legal Department namens Philips Medical Systems Nederland B.V.
 • Dhr. Jan Oerlemans, directe leidinggevende van A.M.L. van Rooij, namens Philips Medical Systems Nederland B.V.
 • Dhr. Patrick Wertelaers, HRM vertegenwoordiger van A.M.L van Rooij, namens Philips Medical Systems Nederland B.V.
 • Mw. L.G.J. Prikken, betrokken HRM vertegenwoordiger, namens Philips Medical Systems Nederland B.V.
 • Betrokken persoon (of personen) binnen het UWV die na 9 december 2009 de inhoud van de UWV computer inzake A.M.L. van Rooij (BSN: 093-391-225) over de ziek en herstelmeldingen, de datum van het bij Philips in dienst treden en uit dienst treden hebben vervalst.

tegen A.M.L. van Rooij (ondergetekende).

Heden na maar liefst 15 jaar heeft de hoofdofficier van justitie Mr. G.W. (Gerrit) van der Burg (als ook zijn opvolgers) daarop nog steeds niet beslist, waardoor Ad van Rooij, werkzaam als safety manager voor Philips Medical Systems Nederland B.V. (PHILIPS HEALTH CARE), nog steeds TEN ONRECHTE voor 100% geestesziek is (vanwege het zien van complotten met arseen). 

Wat daarvan de gevolgen zijn voor alle acht miljard wereldbewoners kunt U lezen in de volgende twee artikelen op de Nieuwe Media:

Als waardering daarvoor doorliep Mr. G.W. (Gerrit) van der Burg na 2009 de volgende promoties onder de opvolgende ministers van Justitie: E.M.H. Hirsch Ballin (CDA, 2006-2010), I.W. Opstelten (VVD, 2010-2015), G.A. van der Steur (VVD, 2015-2017), S.A. Blok (VVD, 2017) , F.B.J. Grapperhaus (2017-2022), D. Yeşilgöz-Zegerius (2022-heden), zie de volgende link:

https://nl.wikipedia.org/wiki/Gerrit_van_der_Burg

Gerrit van der Burg werd in 1999 officier van justitie 1e klasse en plaatsvervangend hoofdofficier in Breda. Van 2004 tot 2005 was hij hoofdofficier van justitie in Middelburg en van 2005 tot 2010 in 's-Hertogenbosch. Daar kreeg hij te maken met onder andere de zaak-Benno L.. Van 2010 tot 2014 was hij hoofdofficier van het Landelijk Parket.

Sinds 1 oktober 2018 is hij lid van de Raad van Toezicht van de Nederlandse School voor Openbaar Bestuur (NSOB).

College van procureurs-generaal

Vanaf 1 mei 2014 is Van der Burg lid van het College van procureurs-generaal in Nederland, het bestuur van het Openbaar Ministerie. De procureurs-generaal bepalen het landelijke opsporings- en vervolgingsbeleid. Het college bestaat uit vier leden. Op 1 juni 2017 neemt Van Der Burg het voorzitterschap over van Herman Bolhaar, die zijn carrière vervolgt als Nationaal Rapporteur Mensenhandel en Seksueel Geweld tegen Kinderen.

De hoogste ambtenaar die daarvoor persoonlijk voor verantwoordelijk is, is de secretaris-generaal van Justitie en veiligheid, dat zijn (waren) vanaf 2009 t/m heden de volgende personen:

· Mr. mr. Joris Demmink 2002 - 2012

· mr. drs. Pieter Cloo 2012-2015

· mr. Hans van der Vlist 2015 - 2015 (waarnemend)

· drs. Siebe Riedstra 2015-2020

· drs. Dick Schoof 2020-heden

Daarom moet Dick Schoof minister-president worden in het nieuwe kabinet-Schoof , zie link: https://nl.wikipedia.org/wiki/Kabinet-Schoof

Lees dit over Joris Demmink

https://www.de-nieuwe-media.nl/l/affaire-joris-demmink-het-feitenoverzicht-vanaf-1978/

Moest daarom het gehele gezin van Ad van Rooij worden uitgeroeid en zijn zoon Jos van de aardbodem verdwijnen??

Wanneer nodigt CEO Roy Jakobs van Koninklijke Philips zijn safety manager Ad van Rooij uit om zijn werk bij Philips Health care te hervatten om ervoor te zorgen dat door toedoen van hem en zijn voorgangers Gerard Kleisterlee en Frans van Houten de gehele mensheid op aarde wordt uitgeroeid met levensgevaarlijk gif onder de dekmantel van Health care?

EuroStaete . . . EKC . . . Klokkenluiders <===> SDN . . . Wolmanzouten

De wonderen zijn de wereld niet uit. 

EKC wint een proces bij de Raad van State, voor Jikke Jager vs afvalbedrijf Jager Onroerendgoed & Beheer BV, Midwolde! 

Deel I - Deel II

Safety manager ing. A.M.L. van Rooij doet aangifte tegen Philips Medical Systems


mr A A B Gaalman
advocaat
vakgroep arbeidsrecht

AKD advocaten & notarissen
Flight Forum 1
5657 DA Eindhoven
Postbus 666
5600 AR Eindhoven

Aan de Weledele Zeer Gestrenge heer mr. A.A.B. Gaalman

Bij deze zend ik u, op verzoek van Julius Vischjager, de uitnodiging om op 1 januari 2010 om 10.00 uur samen met mij in zijn radio uitzending "Hoe-bedoel-u" Salto in Amsterdam te komen. Als u om 9.00 uur op het centraal station bent, dan neemt u tram lijn 26, halte 2 en stapt u uit bij Willem de Zwijger Pakhuis. U bent er dan om 9.30 uur. Ik zal er voor zorgen dat ik er dan ook ben, zodat wij vooraf dan nog gezellig een kop koffie kunnen nemen.

Deze radio uitzending gaat zonder uw aanwezigheid onder een verkeerd daglicht de geschiedenis in omdat uw edele een eed hebt afgelegd waarin de waarheid zal bovenkomen.

Daar Julius Vischjager absoluut geen persbreidel op 1 januari 2010 in zijn radio uitzending wenst te hebben verzoek ik u mij per kerende e-mail (uiterlijk op 31 december 2009 voor 13.00 uur) te berichten of u samen met mij aanwezig zult zijn. Dit omdat anders onder Q-koorts spanning door Julius Vischjager naar een vervangende uitzending op 1 januari 2010 moet worden gezocht, waarin Minister J.P.H. Donner van Sociale Zaken en Werkgelegenheid de hoofdverantwoordelijke minister zal gaan worden en niet Minister A. Klink.

Ik heb het idee dat ik volgens de huidige Nederlandse politiek (voor bewijs klik met de muis op alle foto's) in eigen land minder gewenst ben dan dat Dalai Lama dat is in China Enkel de vertederingsconcerten van Julius Vischjager, voorzien van een Groene Wind, kunnen daarin verandering brengen. Ik vertrouw er dan ook op dat u samen met mij op 1 januari 2010 live in zijn "Hoe bedoel u" radio uitzending van Julius Vischjager wilt komen zodat niet onder Q-koorts spanning naar een alternatief behoeft te worden gezocht.

Deze e-mail heb ik tevens gericht aan Julius Vischjager.

Ik wil u vragen om mij (uiterlijk op 31 december 2009 voor 13.00 uur) te berichten of u samen met mij op 1 januari 2010 om 9.30 uur in het Willem de Zwijger Pakhuis aanwezig bent. Ik zal er dan voor zorgen dat de koffie voor u klaar staat.

Zonder reactie van uw edele mr. A.A.B. Gaalman voor uiterlijk 31 december 2009 voor 13.00 uur ga ik ervan uit dat u met mij niet samen in deze wereldradio uitzending van Julius Visjager wenst te komen en de bij eed afgelegde waarheid niet naar buiten wenst te brengen. In dat geval zal onder Q-koorts spanning worden gezocht naar een alternatieve uitzending.

Met vriendelijke groeten

Ing A.M.L. van Rooij Safety Manager bij Philips Medical Systems Nederland B.V.


-----Oorspronkelijk bericht-----

Van: Fam. van Rooij [mailto:a.vanrooij1@chello.nl]
Verzonden: dinsdag 29 december 2009 0:10
Aan: 'sdn@planet.nl'
Onderwerp: Bijgaand de strafaangifte met deeplinks aan bewijzen
Van: ing. A.M.L. van Rooij (Safety Manager bij PMSN-Best)
't Achterom 9
5491 XD Sint Oedenrode

Afgegeven met ontvangstbevestiging

Aan : De hoofdofficier van justitie
Mr. G.W. van der Burg (persoonlijk in handen)
Arrondissementsparket 's-Hertogenbosch
Postbus 70581,
5201 CZ 's- Hertogenbosch

Zeer hoge urgentie

Sint Oedenrode, 26 december 2009Mijn kenmerk: Philips/26129/VZ

Betreft: Strafaangifte van het plegen van de volgende misdrijven:

Vrijheidsberoving (art. 282, lid 1 en 2 Sr): Valsheid in geschrifte (art. 225 en 226 Sr); Afpersing (art. 311 en 317 Sr); Samenspanning (art. 80 SR) en deelname aan een criminele organisatie (art. 140 Sr) door:

 • Werkgever Philips Medical Systems Nederland B.V.
 • Mr. A.W.J. Duynstee, Vice President Legal EMEA, van Philips Healthcare Legal Department namens Philips Medical Systems Nederland B.V.
 • Dhr. Jan Oerlemans, directe leidinggevende van A.M.L. van Rooij, namens Philips Medical Systems Nederland B.V.
 • Dhr. Patrick Wertelaers, HRM vertegenwoordiger van A.M.L van Rooij, namens Philips Medical Systems Nederland B.V.
 • Mw. L.G.J. Prikken, betrokken HRM vertegenwoordiger, namens Philips Medical Systems Nederland B.V.
 • Betrokken persoon (of personen) binnen het UWV die na 9 december 2009 de inhoud van de UWV computer inzake A.M.L. van Rooij (bsn: 093-391-225) over de ziek en herstelmeldingen, de datum van het bij Philips in dienst treden en uit dienst treden hebben vervalst.

tegen A.M.L. van Rooij (ondergetekende).


Geachte hoofdofficier van justitie Van der Burg,

Hierbij doe ik strafaangifte van de volgende feitelijke onderbouwde gepleegde misdrijven door de volgende bedrijven en personen tegen mijn persoon:

 • Werkgever Philips Medical Systems Nederland B.V.
 • Mr. A.W.J. Duynstee, Vice President Legal EMEA, van Philips Healthcare Legal Department namens Philips Medical Systems Nederland B.V.
 • Dhr. Jan Oerlemans, directe leidinggevende van A.M.L. van Rooij, namens Philips Medical Systems Nederland B.V.
 • Dhr. Patrick Wertelaers, HRM vertegenwoordiger van A.M.L van Rooij, namens Philips Medical Systems Nederland B.V.
 • Mw. L.G.J. Prikken, betrokken HRM vertegenwoordiger, namens Philips Medical Systems Nederland B.V.
 • Betrokken persoon (of personen) binnen het UWV die na 9 december 2009 de inhoud van de UWV computer inzake  A.M.L. van Rooij (bsn: 093-391-225) over de ziek en herstelmeldingen, de datum van het bij Philips in dienst treden en uit dienst treden hebben vervalst.

Ter onderbouwing van deze strafaangifte laat ik u de volgende feitelijke bewijsstukken met toelichting toekomen: Bijgevoegd vindt u mijn aangetekende brief d.d. 9 mei 2009 aan het UWV (zie achter tab 1). Daarin staat letterlijk het volgende geschreven:


Aantekenen met ontvangstbevestiging

Van: Ing. A.M.L. van Rooij
't Achterom 9
5491 XD Sint Oedenrode

Aan UWV
Postbus 57015
1040 CT Amsterdam;

Sint Oedenrode, 9 december 2009Geachte heer/ mevrouw

Bij brief d.d. 4 augustus 2008 bericht het UWV mij ondermeer letterlijk het volgende (zie bijlage 1):

Geachte heer Van Rooij

Uw werkgever, PHILIPS MEDICAL SYSTEMS NEDERLAND BV, heeft ons gemeld dat u op 24-09-2007 ziek bent geworden. Daardoor heeft u het afgelopen jaar niet kunnen werken zoals u gewend was.

Hiermee is feitelijk komen vast te staan dat ik op 4 augustus 2008 nog een dienstverband heb bij PHILIPS MEDICAL SYSTEMS NEDERLAND BV (hierna te noemen: Philips)

Bijgevoegd vindt u de stand van zaken zoals die bij het UWV op 10 september 2008 in de computer stond (zie bijlage 2). Ik verzoek u kennis te nemen van de inhoud en die inhoud hier als herhaald en ingelast te beschouwen. Met die inhoud is feitelijk komen vast te staan dat Philips mij op 10 september 2008 nog niet hersteld heeft gemeld bij het UWV. Daarmee is feitelijk komen vast te staan dat ik op 10 september 2008 nog steeds een dienstverband heb bij Philips.
Bij brief d.d. 12 mei 2009 bericht het UWV aan mij letterlijk het volgende
(zie bijlage 3):


Geachte heer Van Rooij,
Volgens onze informatie bent u al een tijd ziek en kunt u daardoor niet of maar gedeeltelijk werken. Als u twee jaar (104 weken) ziek bent, kunt u mogelijk een WIA-uitkering krijgen. Dat kan alleen als u samen met uw werkgever voldoende heeft gedaan aan re-integratie. In deze brief leest u wat u kunt doen.

Bent u inmiddels weer beter en werkt u weer? Dan hoeft u deze brief niet verder te lezen.

Daarmee is feitelijk komen vast te staan dat ik op 12 mei 2009 nog steeds een dienstverband heb bij Philips.

Ik heb deze WIA-uitkering aanvraag niet opgestuurd omdat ik niet ziek ben, dit is bij Philips bekend, daarom heeft Philips ook niets aan re-integratie gedaan.

Ik krijg van Philips al vanaf 25 oktober 2007 (ruim twee jaar lang) geen salaris doorbetaald tijdens ziekte, waardoor ik financieel in problemen ben gekomen.

Philips blijft weigeren om mij bij het UWV hersteld te melden, ondanks de wetenschap dat ik nooit ziek ben geweest en om die reden hun wettelijk opgelegde reïntegratie verplichtingen niet zijn nagekomen.

Omdat Philips mij tot op de dag van vandaag niet hersteld heeft gemeld, ik van Philips maar niets verneem en al vanaf 25 oktober 2007 (ruim twee jaar lang) geen salaris tijdens ziekte heb doorbetaald gekregen, heb ik hierover vandaag telefonisch contact gezocht bij het UWV. Ik heb gesproken met de heer J. Veenstra. De heer Veenstra heeft voor mij in de computer gekeken en geconstateerd dat Philips mij tot op de dag van vandaag (9 december 2009) niet hersteld heeft gemeld bij het UWV. Daarmee is feitelijk komen vast te staan dat ik op 9 december 2009 nog steeds een dienstverband heb bij Philips.

Op grond van bovengenoemde feiten verzoek ik u mij zo spoedig mogelijk een overzicht te laten toekomen van mijn ziek- en herstelmeldingen zoals die nu bij het UWV in de computer zit. Dit omdat ik dat nodig heb om Philips te dwingen om mij hersteld te melden bij het UWV, waarna ik weer aan het werk kan en het achterstallige salaris vanaf 25 oktober 2007 kan opeisen.

In afwachting van een zo spoedig mogelijke toezending van het hierboven verzochte actuele overzicht van ziek- en herstelmeldingen, verblijf ik;
Met vriendelijke groeten

Ing. A.M.L. van Rooij

Bijlage
Deze brief bevat een 3-tal bijlagen, bestaande uit 7 pagina's.


Met de inhoud van die brief is feitelijk komen vast te staan dat bij het UWV op 9 december 2009 nog in de computer stond dat PHILIPS MEDICAL SYSTEMS NEDERLAND BV mij (A.M.L. van Rooij) op 21 mei 2008 voor het eerst heeft ziek gemeld bij het UWV met opgaaf van 24-09-2007 als eerste ziektedag. In deze brief d.d. 9 december 2009 aan het UWV heb ik letterlijk het volgende verzocht:

"Op grond van bovengenoemde feiten verzoek ik u mij zo spoedig mogelijk een overzicht te laten toekomen van mijn ziek- en herstelmeldingen zoals die nu bij het UWV in de computer zit. Dit omdat ik dat nodig heb om Philips te dwingen om mij hersteld te melden bij het UWV, waarna ik weer aan het werk kan en het achterstallige salaris vanaf 25 oktober 2007 kan opeisen."

Bijgevoegd vindt u de ontvangstbevestiging d.d. 10 december 2009 (zie laatste blad achter tab 1). Daarmee is feitelijk komen vast te staan dat het UWV deze brief d.d. 9 december 2009 op 10 december 2009 heeft ontvangen.
Heden na maar liefst 16 dagen heeft het UWV nog steeds niet gereageerd op deze brief d.d. 9 december 2009 en hetgeen wij hierboven hebben verzocht nog steeds niet toegestuurd.Bijgevoegd vindt u mijn op 10 december 2009 aangetekend verzonden sommatiebrief d.d. 9 december 2009 aan Philips Medical Systems Nederland B.V. ter attentie van mw. L.G.J. Prikken (zie achter tab 2). Daarin staat letterlijk het volgende geschreven:


Verstuurd per fax 040-2764269

Van: Ing. A.M.L. van Rooij
't Achterom 9
5491 XD Sint Oedenrode

Aan Philips Medical Systems Nederland B.V.
t.a.v Mw. L.G.J. Prikken
Veenpluis 6,
5684 PC, Best

Sint Oedenrode, 9 december 2009Betreft:Sommatie om mij, A.M.L. van Rooij, vóór uiterlijk 11 december 2009, hersteld te melden bij het UWV.

Geachte Mevrouw Prikken,

Hierbij wil ik u op de hoogte brengen van de volgende feiten:

 1. Jan Oerlemans (directe leidinggevende), Roel Fonville (hogere leidinggevende tevens bedrijfsdirecteur) en Patrick Wertelaers (HRM) hebben namens PHILIPS MEDICAL SYSTEMS NEDERLAND BV (hierna: Philips) hun werknemer A.M.L. van Rooij op 21 mei 2008 voor het eerst ziek gemeld bij het UWV met opgaaf van eerste ziektedag 24 september 2007 zonder daarvan hun werknemer A.M.L. van Rooij in kennis te hebben gesteld. Om die reden wist A.M.L. van Rooij tijdens de behandeling ter zitting op 4 juni 2008 in zaaknummer: 556421-08/368 niet dat hij door Philips was ziek gemeld bij het UWV. Dit heeft werkgever Philips bewust voor haar werknemer A.M.L. van Rooij verzwegen.
 2. Jan Oerlemans (directe leidinggevende), Patrick Wertelaers (HRM) en advocaat A.A.B. Gaalman (gemachtigde van PMSN-Best) hebben namens Philips tijdens de behandeling ter zitting op 4 juni 2008 in zaaknummer: 556421-08/368 tegenover behandelend kantonrechter mr. R.R.M. de Moor bewust verzwegen dat zij hun werknemer A.M.L. van Rooij op 21 mei 2008 hadden ziek gemeld bij het UWV met opgaaf van eerste ziektedag 24 september 2007.
Als gevolg van het bewust verzwijgen van bovengenoemde op 21 mei 2008 gedane ziekmelding bij het UWV voor haar werknemer A.M.L. van Rooij en voor behandelend kantonrechter mr. R.R.M. de Moor tijdens de behandeling ter zitting in zaaknummer 556421-08/368 heeft behandelend rechter mr. R.R.M. de Moor in zijn op 2 juli 2008 gedane beschikking niet beslist dat Philips op grond van de inhoud van die beschikking haar werknemer A.M.L. van Rooij onmiddellijk hersteld moet melden bij het UWV daar die zijn functie als safety manager perfect uitvoert.

Bij brief d.d. 15 augustus 2008 (Ref: 08311/nj) hebt u via mijn accountant in drievoud een stamrechtovereenkomst aan mij laten toekomen die uzelf al hebt ondertekend. In deze door u, namens Philips Medical Systems Nederland B.V., ondertekende stamrechtovereenkomst zit geen enkele verwijzing naar de ten grondslag liggende op 2 juli 2008 door kantonrechter mr. R.R.M. de Moor uitgesproken beschikking in zaaknummer 556421-08/368 waardoor er geen enkele juridische binding is met die beschikking. Zou er namelijk wel een juridische binding met de door u ter ondertekening voorgelegde stamrechtovereenkomst zijn geweest dan had Philips overeenkomstig de inhoud van die beschikking in zaaknummer 556421-08/368 mij op 2 juli 2008 hersteld moeten melden bij het UWV.

Ook hebt u in de voorgelegde stamrechtovereenkomst d.d. 15 augustus 2008 geen artikel (punt) opgenomen dat voorafgaande aan ondertekening ervan Philips mij eerst hersteld zal melden bij het UWV.

U hebt namens Philips de hierboven beschreven stamrechtovereenkomst aan haar werknemer A.M.L. van Rooij overlegd en zelf al ondertekend met het verzoek het ook te laten ondertekenen door zowel A.M.L. van Rooij als wel door Van Rooij Holding B.V., de werkgever van werknemer A.M.L. van Rooij werkzaam als directeur voor het Ecologisch Kennis Centrum B.V.

Deze voorgelegde overeenkomst heeft A.M.L. van Rooij en Van Rooij Holding B.V. op grond van bovengenoemde feiten nooit ondertekend, waardoor er geen sprake kan zijn van een einde dienstverband per 1 augustus 2008 zoals persvoorlichter Eric Drent daarover de gehele wereld onjuist heeft voorgelicht.

Uit navraag bij het UWV is gebleken dat Philips mij nog steeds niet hersteld heeft gemeld bij het UWV. Als gevolg daarvan zit ik als werknemer van Philips nog steeds in de Ziektewet. Ondanks deze wetenschap heb ik van Philips al maar liefst vanaf 25 oktober 2007 tot op heden (2,2 jaar lang) geen salaris (doorbetaling tijdens ziekte) ontvangen. De schade als gevolg daarvan voor mij en mijn gezin is enorm.

Omdat u namens Philips mij bij het UWV opzettelijk ziek houdt is dezelfde A.M.L. van Rooij ook voor werkgever Van Rooij Holding B.V. vanaf 24 september 2007 ziek. Als gevolg daarvan kan werknemer A.M.L. van Rooij als directeur van het Ecologisch Kennis Centrum B.V. voor zijn werkgever Van Rooij Holding B.V., vanaf het moment dat bij werkgever Van Rooij Holding B.V. voor het eerst bekend werd (12 mei 2009), geen betaald werk meer verrichten voor de cliënten van het Ecologisch Kennis Centrum B.V. De schade voor werkgever Van Rooij Holding B.V. en voor de cliënten van het Ecologisch Kennis Centrum B.V. is enorm.

Met vorenstaande voorkennis en wetenschap hebt u de op 15 augustus 2008 aan A.M.L. van Rooij en Van Rooij Holding B.V. ter ondertekening voorgelegde stamrechtovereenkomst persoonlijk al ondertekend. Daarmee bent u persoonlijk verantwoordelijk en aansprakelijk voor de hierboven beschreven misdrijven tegen A.M.L. van Rooij, Van Rooij Holding B.V., Ecologisch Kennis Centrum B.V. en alle cliënten van het Ecologisch Kennis Centrum B.V. en alle daaruit voortvloeiende schade. Tegen u persoonlijk zal hiervan dan ook strafaangifte worden gedaan bij de politie. In die strafaangifte zal een afschrift van dit sommatieverzoek worden overlegd.

Als u, zijnde L.G.J. Prikken, mij niet hersteld meldt bij het UWV dan heeft dat tot gevolg dat ik voor de rest van mijn leven ziek zal blijven, hetgeen de liquidatie van Van Rooij Holding B.V., het Ecologisch Kennis Centrum B.V., nagenoeg alle cliënten van het Ecologisch Kennis Centrum B.V. tot gevolg zal hebben. Verder zal dat tot gevolg hebben dat ik al mijn eigendommen zal kwijtraken omdat ik geen inkomsten meer heb. Voor dit alles bent u, zijnde L.G.J. Prikken, persoonlijk verantwoordelijk als u, namens Philips mij (als werknemer van Philips) niet vóór 11 december 2009 hersteld hebt gemeld bij het UWV.

Ik sommeer u dan ook om mij uiterlijk vóór 11 december 2009 hersteld te melden bij het UWV en mij dat per kerende fax (0413-490386) schriftelijk te bevestigen.

In afwachting uw reactiebrief per fax (0413-490386), uiterlijk op 10 december 2009, waarin u de namens Philips gedane herstelmelding van uw werknemer A.M.L. van Rooij mij schriftelijk hebt bevestigd, verblijf ik;

Een afschrift van dit sommatieverzoek heb ik heden laten toekomen aan F. Rondeel (Philips OR-lid), mijn raadsman vanuit zijn hoedanigheid als OR-lid bij Philips Medical Systems Nederland B.V.
Met vriendelijke groeten

Ing. A.M.L. van Rooij


Tot op de dag van vandaag heeft mw. L.G.J. Prikken namens Philips Medical Systems Nederland B.V. daarop nog steeds niet gereageerd ondanks mijn sommatie om daarop uiterlijk vóór 11 december 2009 te reageren. Naar aanleiding daarvan heeft A.W.J. Duynstee, Vice President Legal EMEA, van Philips Healthcare Legal Department mij opgebeld en gevraagd om hierover op 21 december 2009 vanaf 11.00 uur te komen praten in het bijzijn van mijn vrouw J.E.M. van Rooij van Nunen en F. Rondeel in zijn hoedanigheid als Philips OR-lid. Over hetgeen met hem is besproken komen wij later in deze strafaangifte op terug.Bijgevoegd vindt u mijn aangetekende brief d.d. 16 december 2009 aan het UWV (zie achter tab 3). Daarin staat letterlijk het volgende geschreven:


Aantekenen met ontvangstbevestiging

Van: Ing. A.M.L. van Rooij
't Achterom 9
5491 XD Sint Oedenrode
Safety Manager bij Philips Medical Systems Nederland B.V.

----------------------------------------------------------------------------------------------
Aan UWV

Postbus 57015
1040 CT Amsterdam; Sint Oedenrode 16 december 2009

BSN: 0933.91.225

Geachte heer/ mevrouw

Bij brief d.d. 4 augustus 2008 bericht het UWV mij ondermeer letterlijk het volgende (zie bijlage 1):

Geachte heer Van Rooij,

Uw werkgever, PHILIPS MEDICAL SYSTEMS NEDERLAND BV, heeft ons gemeld dat u op 24-09-2007 ziek bent geworden. Daardoor heeft u het afgelopen jaar niet kunnen werken zoals u gewend was.

Hiermee is feitelijk komen vast te staan dat één persoon binnen PHILIPS MEDICAL SYSTEMS NEDERLAND BV ondergetekende heeft ziek (arbeidsongeschikt) gemeld bij het UWV zonder dat ondergetekende Safety Manager (zie bijlage 2) ook maar ooit ziek (arbeidsongeschikt) is geweest. Onder de dekmantel van ziek (arbeidsongeschikt) zijn heeft ondergetekende maar liefst vanaf 25 oktober 2007 (ruim twee jaar lang) geen salaris ontvangen van Philips Medical Systems Nederland B.V. hetgeen is veroorzaakt door de persoon die namens PHILIPS MEDICAL SYSTEMS NEDERLAND BV deze valse ziekmelding heeft gedaan bij het UWV.

Tegen deze persoon ga ik strafaangifte doen bij de politie. Om dat te kunnen doen moet ik echter wel over zijn naam beschikken. Na afstemmend overleg hierover te hebben gehad met uw medewerkster F. Kailola, verzoek ik u mij op schrift zo spoedig mogelijk een kopie van de door PHILIPS MEDICAL SYSTEMS NEDERLAND BV gedane ziekmelding te laten toekomen, waarop ook de naam staat vermeld die betreffende ziekmelding bij het UWV heeft gedaan, waarna tegen betreffende persoon strafaangifte kan worden gedaan.

In afwachting van een zo spoedig mogelijke toezending van het hierboven verzochte informatie verblijf ik,
Met vriendelijke groeten

Ing. A.M.L. van Rooij

Safety Manager bij Philips Medical Systems Nederland B.V.Bijlage: Deze brief bevat een 2-tal bijlagen bestaande uit 4 pagina's.


Met de inhoud van die brief is feitelijk komen vast te staan dat bij het UWV op 16 december 2009 nog in de computer stond dat PHILIPS MEDICAL SYSTEMS NEDERLAND BV mij (A.M.L. van Rooij) op 21 mei 2008 voor het eerst heeft ziek gemeld bij het UWV met opgaaf van 24-09-2007 als eerste ziektedag.

Bijgevoegd vindt u de ontvangstbevestiging d.d. 17 december 2009 (zie laatste blad achter tab 3). Daarmee is feitelijk komen vast te staan dat het UWV deze brief d.d. 16 december 2009 op 17 december 2009 heeft ontvangen. Heden na maar liefst 9 dagen heeft het UWV nog steeds niet gereageerd op deze brief d.d. 16 december 2009 en hetgeen wij daarin hebben verzocht nog steeds niet toegestuurd.

Bijgevoegd vindt u mijn op 18 december 2009 per fax verzonden brief d.d. 18 december 2009 aan mijn Philips bedrijfsarts H. Mol, ingehuurd bij Achmea Vitale (zie achter tab 4). Daarin staat letterlijk het volgende geschreven:


Verstuurd per fax 040-2763839

Aan: bedrijfsarts H. Mol

Achmea Vitale
Locatie PMSN-Best
Sint Oedenrode 18 december 2009
Geachte heer Mol, beste Harry,

Zoals telefonisch afgestemd vindt u het voorblad van het bij brief d.d. 29 november 2007 verzonden medische dossier (zie bijlage).


De stukken vanaf 1995 tot 4 oktober 2007 zaten niet in betreffend toegezonden medische dossier, ondanks het feit dat ik daarom wel had verzocht. Daarom verzoek ik u een kopie van mijn medische dossierstukken vanaf 1995 tot 4 oktober 2007 zo spoedig mogelijk te laten toekomen.
Bij voorbaat mijn dan daarvoor.Met vriendelijke groeten
Ing. A.M.L. van RooijSafety Manager PMSN-Best.'t Achterom 9, 5491 XD
Sint Oedenrode


Heden na maar liefst 2,3 jaar heb ik (A.M.L. van Rooij) van mijn Philips bedrijfsarts H. Mol (ingehuurd vanuit Achmea Vitale) nog steeds niet mijn medische dossierstukken vanaf 1995 tot 4 oktober 2007 mogen ontvangen ondanks eerdere klachten daarover en vele verzoeken daarom. Het kan niet anders zijn dan dat mijn werkgever Philips Medical Systems Nederland B.V. mijn bedrijfsarts H. Mol enorm onder druk zet om die stukken vanaf 1995 tot 4 oktober 2007 uit mijn medische dossier niet aan mij te verstrekken. Dit met de voorkennis en wetenschap dat Philips Medical Systems Nederland B.V. mij (A.M.L. van Rooij) op 21 mei 2008 heeft ziek gemeld bij het UWV met opgaaf van eerste ziektedag van 24 september 2007, hetgeen betekent dat de "peildatum" waaraan getoetst moet worden of ik (A.M.L. van Rooij) überhaupt wel ziek was "24 september 2007" is.Ik (A.M.L. van Rooij) kan u vertellen dat als aan mij het medische dossier wordt overlegd vanaf 1995 tot en met 24 september 2007 (is de peildatum waaraan wettelijk moet worden getoetst) ik in die 12 jaar tijd nauwelijks ziek ben geweest, er geen enkele bedrijfsarts, huisarts of psychiater bij betrokken is geweest en ik ondanks deze wetenschap door òf mijn directe leidinggevende plant manager Jan Oerlemans òf mijn directe HRM-vertegenwoordiger Patrick Wertelaers op 21 mei 2008 toch schriftelijk bij het UWV ben ziek gemeld met opgaaf van eerste ziektedag 24 september 2007. Het zijn dezelfde Jan Oerlemans en Patrick Wertelaers geweest die ervoor hebben gezorgd dat ik, ondanks hun gedane ziekmelding bij het UWV op 21 mei 2008 met opgaaf van eerste ziektedag van 24 september 2007, nooit (al maar liefst 2, 3 jaar lang) geen salaris tijdens ziekte aan mij hebben betaald. Daarmee hebben Jan Oerlemans (mijn directe leidinggevende) en Patrick Wertelaers (mijn HRM vertegenwoordiger) in zeer ernstige mate de Ziektewet en de Philips CAO overtreden. Dit des te meer zij ook niets aan re-integratie hebben gedaan omdat zij wisten dat ik nooit ziek ben geweest.Op 21 december 2009 vanaf 11.00 uur heb ik (A.M.L. van Rooij) in het bijzijn van mijn vrouw J.E.M. van Rooij van Nunen en F. Rondeel in zijn hoedanigheid als Philips OR-lid hetgeen hierboven staat beschreven besproken met mr. A.W.J. Duynstee, Vice President Legal EMEA, van Philips Healthcare Legal Department.
Hij heeft toen min of meer toegezegd om mij (A.M.L. van Rooij) voor de feestdagen (vóór 25 december 2009) hersteld te (laten) melden bij het UWV. Om te toetsen of dat ook daadwerkelijk is gebeurd heb ik hierover op 23 december 2009 het UWV gebeld. Wat schets mijn grote verbazing. De inhoud van de UWV computer was ineens geheel veranderd. Daarin stond volgens mevrouw Els Postema van het UWV letterlijk het volgende:

 • A.M.L. van Rooij is op 8 september 2009 door het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid ziek gemeld met opgaaf van eerste ziektedag 21 mei 2008;
 • A.M.L. van Rooij is op 5 maart 1998 in dienst getreden bij Philips Medical Systems Nederland B.V.;
 • A.M.L. van Rooij is op 1 augustus 2008 uit dienst getreden bij Philips Medical Systems Nederland B.V.;

Ik vertelde haar dat kan niet, dat is onmogelijk en vertelde haar letterlijk het volgende:

 • het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid kan mij nooit hebben ziek gemeld bij het UWV. Ik (A.M.L. van Rooij) heb namelijk nooit gewerkt bij het ministerie Sociale Zaken en Werkgelegenheid;
 • op 16 december 2009 stond nog bij de UWV in de computer dat Philips Medical Systems Nederland B.V. mij (A.M.L. van Rooij) op 21 mei 2008 heeft ziek gemeld bij het UWV met als eerste ziektedag 24 september 2007. Dit kan toch niet spontaan uit de UWV computer zijn verdwenen en zijn gevuld met een totaal andere inhoud; <
 • ik (A.M.L. van Rooij) ben niet op 5 maart 1998 in dienst getreden bij Philips maar ben op 1 december 1976 (22 jaar eerder) in dienst getreden bij Philips. Dit kan in de UWV computer toch niet spontaan veranderen;
 • ik (A.M.L. van Rooij) ben niet op 1 augustus 2008 uit dienst getreden bij Philips Medical Systems Nederland B.V. Ik heb namelijk nooit een ontbindingsovereenkomst getekend. Ik ben nog steeds in dienst van Philips Medical Systems Nederland B.V.

Mevrouw Els Postema vertelde: ik zal het laten uitzoeken, u wordt daarover snel teruggebeld. Een half uur later kreeg ik een telefoontje van mevrouw Van de Sluis van het UWV. Deze mevrouw Van de Sluis vertelde mij: mijnheer van Rooij, u ziet het allemaal niet goed. Zij vertelde mij: de waarheid is wat nu over u (A.M.L. van Rooij) bij het UWV in de computer staat en dat is:

 • A.M.L. van Rooij is op 8 september 2009 door het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid ziek gemeld met opgaaf van eerste ziektedag 21 mei 2008;
 • A.M.L. van Rooij is op 5 maart 1998 in dienst getreden bij Philips Medical Systems Nederland B.V.;
 • A.M.L. van Rooij is op 1 augustus 2008 uit dienst getreden bij Philips Medical Systems Nederland B.V.;

einde dictaat.

Toen ik daarop zeer verontwaardigend reageerde werd mevrouw Van de Sluis boos en gooide zij de hoorn op de haak. Einde telefoongesprek met UWV.

Op 24 december 2009 om 12.15 uur heb ik hierover nogmaals het UWV gebeld en gesproken met mevrouw Kim Post. Zij bevestigde dat het ook toen nog als zodanig in de computer zat bij het UWV.

Hiermee is feitelijk komen vast te staan dat mr. A.W.J. Duynstee, Vice President Legal EMEA, van Philips Healthcare Legal Department binnen het UWV zodanig goede kontakten heeft dat hij de inhoud van de UWV computer over mijn ziek en herstelmeldingen, de datum van mijn in dienst treden en uit dienst treden bij Philips overeenkomstig zijn wens heeft laten vervalsen.

Deze vervalsing van mijn ziek en herstelmeldingen, de datum van mijn in dienst treden en uit dienst treden bij Philips is tot stand gebracht door een anonieme persoon binnen het UWV in samenspanning met mr. A.W.J. Duynstee, Vice President Legal EMEA, van Philips Healthcare Legal Department met de voorkennis van het op 15 december 2009 door het Gerechtshof 's-Hertogenbosch gewezen arrest in zaaknummer: 200.047.065. Betreffend arrest vindt u bijgevoegd (zie achter tab 5). Ik verzoek u kennis te nemen van de inhoud, die inhoud hier als herhaald en ingelast te beschouwen en tevens aan u gericht. In betreffend arrest d.d. 15 december 2009 van het Gerechtshof 's-Hertogenbosch staat letterlijk het volgende geschreven:


Typ. SKS

Zaaknr. 200.047.065

ARREST VAN HET GERECHTSHOF 's-HERTOGENBOSCH
Sector civiel recht,
Achtste kamer, van 15 december 2009,

Gewezen in de zaak van:
ING. ADRIANUS MARIUS LAMBERTUS VAN ROOIJ
wonende te Sint Oedenrode,

appellant,advocaat: mr. F.F. Scheffer,

tegen:

PHILIPS MEDICAL SYTEMS NEDERLAND B.V
Gevestigd te Best,

Geïntimeerde,

Advocaat: mr. A.A.B. Gaalman,

op het hoger beroep van het door de rechtbank 's-Hertogenbosch, sector kanton, locatie Eindhoven gewezen vonnis van 16 juli 2009 tussen appellant – Van Rooij – als eiser en geïntimeerde – Philips – als gedaagde.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------
1. Het geding in eerste aanleg (zaak-/rolnr. 578553,08/7653)

Voor het geding in eerste aanleg verwijst het hof naar voormeld vonnis.

2. Het geding in hoger beroep.

2.1. Van Rooij heeft bij exploot van 14 oktober 2009 aangezegd van genoemd vonnis in hoger beroep te komen met dagvaarding van Philips voor dit hof.
2.2. Ter rolle van 3 november 2009 is de zaak aangebracht en is Philips bij advocaat verschenen.

3. De beoordeling


3.1. Het hof ziet aanleiding om een comparitie van partijen te gelasten. Het doel is het beproeven van een minnelijke regeling of de doorwijzing naar mediation. Voorts kan de comparitie worden benut om informatie uit te wisselen en om eventuele instructies met betrekking tot de zaak te geven.

Het hof verwijst voor nadere algemene informatie over de comparitie naar www.rechtspraak.nl (deelsite Gerechtshof 's-Hertogenbosch, onder het kopje 'voor juristen').

3.2. De geplande duur van de zitting is anderhalf uur.

Ter comparitie zal niet de gelegenheid worden geboden om te pleiten. Hieronder wordt verstaan het juridisch beargumenteren van de zaak al dan niet aan de hand van een voorbereide, uitgeschreven pleitnotitie.

3.3. Iedere verdere beslissing wordt aangehouden.
4. De uitspraak

Het hof:
Bepaalt dat partijen op 24 februari 2010 te 09.30 uur in persoon dan wel deugdelijk vertegenwoordigd door een persoon die van de zaak op de hoogte is en die tot het treffen van een minnelijke regeling bevoegd is, zullen verschijnen voor mr. C.A.M. Walsteijn als raadsheercommissaris, die daartoe zitting zal houden in het Paleis van Justitie aan de Leeghwaterlaan 8 te 's-Hertogenbosch, met de hiervoor onder 3.1. vermelde doelenden;

Bepaalt dat de advocaat van Van Rooij uiterlijk 29 december 2009 het volledige procesdossier zal overleggen;

Dit arrest is gewezen door mrs. Venner-Lijten, Walsteijn en Waaijers en in het openbaar uitgesproken door de rolraadsheer op 15 december 2009


Griffier rolraadsheer


Hiermee is feitelijk komen vast te staan dat het Gerechtshof 's-Hertogenbosch op 15 december 2009 bij arrest letterlijk het volgende heeft bepaald: 

"Bepaalt dat de advocaat van Van Rooij uiterlijk 29 december 2009 het volledige procesdossier zal overleggen;"Mr. A.W.J. Duynstee, Vice President Legal EMEA, van Philips Healthcare Legal Department was van dit op 15 december 2009 door het Gerechtshof gewezen arrest op de hoogte en heeft dat voor mij (A.M.L. van Rooij), mijn vrouw J.E.M. van Rooij van Nunen en F. Rondeel (Philips OR-lid) in het gesprek op 21 december 2009 vanaf 11.00 uur bewust verzwegen.Bijgevoegd vindt u de brief d.d. 10 september 2008 (kenmerk: WBJA/BOBB/08/25310), voorzien van een 8-tal stempels van minister J.P.H. Donner van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, namens deze ondertekend door H. Lansink hoofd Bureau Ondersteuning Bezwaar en Beroep, aan het Uitvoeringsinstituut UWV, postbus 57015, 1040 CT Amsterdam (zie achter tab 6). Ik verzoek u kennis te nemen van de inhoud, die inhoud hier als herhaald en ingelast te beschouwen en tevens aan u gericht. In betreffende brief d.d. 10 september 2008 heeft minister J.P.H. Donner van Sociale Zaken en Werkgelegenheid aan het UWV letterlijk het volgende geschreven:


Contactpersoon: M.P. van Beek

Doorkiesnummer: (070) 3335500

e-mail: MPvBeek@minszw.nl

Onderwerp: Wob-verzoek

Geachte heer, mevrouw,

Hierbij vraag ik uw aandacht voor het volgende:

Bij fax van 31 augustus 2008 heeft het Ecologisch Kennis Centrum B.V. ten behoeve van haar cliënt, de heer A.M.l. van Rooij, verzocht om informatie over de 100% geestesziekverklaring van deze cliënt.

Afschrift van deze fax, inclusief de daarbij behorende bijlagen treft u bijgaand aan.

Aangezien het Ministerie van SZW niet over de gevraagde informatie beschikt, zend ik het verzoek – conform artikel 2.3. van de Algemene wet bestuursrecht en artikel 4 van de Wob- ter verdere behandeling aan u door.

De verzoeker heb ik van deze doorzending in kennis gesteld (afschrift bijgevoegd)

Hoogachtend,
De Minister van Sociale Zaken,en Werkgelegenheid

namens deze,

hoofd Bureau ondersteuning Bezwaar en Beroep
(H. Lansink)


Op bovengenoemd Wob-verzoek heeft procesbegeleider dhr. H. Toemen bij brief d.d. 22 oktober 2008 namens het UWV een besluit genomen.Betreffend besluit d.d. 22 oktober 2008 van het UWV vindt u bijgevoegd (zie achter tab 7). Ik verzoek u kennis te nemen van de inhoud, die inhoud hier als herhaald en ingelast te beschouwen en tevens aan u gericht.

In betreffend besluit d.d. 22 oktober 2008 heeft het UWV letterlijk het volgende beslist:


Onderwerp: Ziekmelding

Geachte heer Van Rooij,

Via het Ministerie van Sociale zaken en werkgelegenheid bereikte ons uw verzoek van 31 augustus 2008. Wij hebben bij onze afdeling ziektewet nagevraagd, of zij ons een kopie konden sturen van de ziekmelding van Philips. Dit blijkt bij ziektegevallen waarbij de werkgever het loon moet doorbetalen niet te kunnen. De afdeling ziektewet beschikt dan niet over de stukken, die gaan naar de zogenaamde "controle kantoren". Wel blijkt uit ons registratiesysteem, dat de ontvangstdatum van de ziekmelding 23 mei 2008 is geweest. Zie bijgaande kopie.

Vooralsnog gaan wij ervan uit, dat ook Philips zelf genegen is om de gevraagde informatie toe te sturen. Als u nog vragen hebt over dit antwoord kunt u mij bellen op tel. 073-7507827. Uw origineel verzoek sturen wij weer terug.

Heeft u nog vragen?

U vindt meer informatie op uwv.nl. U kunt ook contact opnemen met UWV Telefoon Werknemers via 0900 – 9294 (lokaal tarief). Als u belt, houd dan deze brief bij de hand. Wij kunnen u dan beter van dienst zijn.

Met vriendelijke groet,

Uitvoeringsinstituut werknemersverzekeringen

Dhr. H. Toemen
Procesbegeleider

Bijgaande kopie:
IMF107 AO-melding 16-10-08 12:28:02

bsn : 093-391-225 dhr A.M.L. VAN ROOIJ

gebdat : 10-03-53 T ACHTEROM 9A 5491 XD ST OEDENRODE


AKKOORD WIJZIGINGEN AO-GEVAL:

1e ao dag : 24-09-07 datum ontvangst: 23-05-08 dat meld wn : 21-05-08

soort melding : 62 artikel 29 :

telefoon : code risico :

samentellen :

stand. Contr. : 00 buitenl. Inst.:

werkgever : 010 1555-2460-0101 PHILIPS MEDICAL SYSTEMS NEDERLAND BV
sector : 011 einde dv : telefoonnr wg : ag traject : 15aard ink verh : vervolgactie fo : su fo :actie ao : 2 actie dv : 2 beoord. form.: teamnummer : 77 77


Hiermee is feitelijk komen vast te staan dat minister J.P.H. Donner van Sociale Zaken en Werkgelegenheid en het UWV op het Wob-verzoek van A.M.L. van Rooij ondermeer het volgende hebben beslist:


Wij hebben bij onze afdeling ziektewet nagevraagd, of zij ons een kopie konden sturen van de ziekmelding van Philips. Dit blijkt bij ziektegevallen waarbij de werkgever het loon moet doorbetalen niet te kunnen. De afdeling ziektewet beschikt dan niet over de stukken, die gaan naar de zogenaamde "controle kantoren".

IMF107 AO-melding 16-10-08 12:28:02

1e ao dag : 24-09-07 datum ontvangst: 23-05-08 dat meld wn : 21-05-08

werkgever : 010 1555-2460-0101 PHILIPS MEDICAL SYSTEMS NEDERLAND BV

sector : 011 einde dv :


Hiermee heeft het UWV namens minister J.P.H. Donner van Sociale Zaken en Werkgelegenheid bij besluit van 22 oktober 2008 beslist:

 • dat Philips Medical Systems Nederland B.V. op 21 mei 2008 A.M.L. van Rooij heeft ziek gemeld met als eerste ziektedag (1e ao dag) 24 september 2007;
 • dat deze ziekmelding van A.M.L. van Rooij op 16 oktober 2008 bij de UWV in de computer zit;
 • dat het einde dienstverband (einde dv:) op 16 oktober 2008 niet bij de UWV in de computer zit en derhalve niet op 1 augustus 2008 kan zijn beëindigd;
 • dat Philips Medical Systems Nederland B.V. wettelijk verplicht is om vanaf 24 september 2007 tot aan de herstelmelding loon door te betalen.
Het kan dan ook nooit zo zijn dat het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, nadat ik (A.M.L. van Rooij) in het bijzijn van mijn vrouw J.E.M. van Rooij van Nunen en F. Rondeel in zijn hoedanigheid als Philips OR-lid op 21 december 2009 hierover hebben gesproken met mr. A.W.J. Duynstee, Vice President Legal EMEA, van Philips Healthcare Legal Department, twee dagen later bij het UWV in de computer staat:
 • A.M.L. van Rooij is op 8 september 2009 door het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid ziek gemeld met opgaaf van eerste ziektedag 21 mei 2008;
 • A.M.L. van Rooij is op 5 maart 1998 in dienst getreden bij Philips Medical Systems Nederland B.V.;
 • A.M.L. van Rooij is op 1 augustus 2008 uit dienst getreden bij Philips Medical Systems Nederland B.V.;

einde dictaat.


Met bovengenoemde feitelijke bewijsstukken zijn de volgende gepleegde misdrijven door de volgende personen en bedrijven onmiskenbaar feitelijk bewezen:


Vrijheidsberoving (art. 282, lid 1 en 2 Sr:

Werkgever Philips Medical Systems Nederland B.V;

 • Mr. A.W.J. Duynstee, Vice President Legal EMEA, van Philips Healthcare Legal Department namens Philips Medical Systems Nederland B.V.
 • Dhr. Jan Oerlemans, directe leidinggevende van A.M.L. van Rooij, namens Philips Medical Systems Nederland B.V.
 • Dhr. Patrick Wertelaers, HRM vertegenwoordiger van A.M.L van Rooij, namens Philips Medical Systems Nederland B.V.
 • Mw. L.G.J. Prikken, betrokken HRM vertegenwoordiger, namens Philips Medical Systems Nederland B.V.
  houden in onderlinge samenspanning haar safety manager A.M.L. van Rooij al vanaf 24 september 2007 ziek (arbeidsongeschikt) gemeld bij het UWV ondanks hun wetenschap en voorkennis dat A.M.L. van Rooij nooit ziek (arbeidsongeschikt) is geweest en goed functioneert als safety manager.
  Daarmee maken zij zich zeer nadrukkelijk schuldig aan maar liefst 2,3 jaar lange vrijheidsberoving van hun goed functionerende niet zieke safety manager A.M.L. van Rooij.

Valsheid in geschrifte (art. 225 en 226 Sr):

 • Werkgever Philips Medical Systems Nederland B.V;
 • Mr. A.W.J. Duynstee, Vice President Legal EMEA, van Philips Healthcare Legal Department namens Philips Medical Systems Nederland B.V. Dhr. Jan Oerlemans, directe leidinggevende van A.M.L. van Rooij, namens Philips Medical Systems Nederland B.V.
 • Dhr. Patrick Wertelaers, HRM vertegenwoordiger van A.M.L van Rooij, namens Philips Medical Systems Nederland B.V.
 • Mw. L.G.J. Prikken, betrokken HRM vertegenwoordiger, namens Philips Medical Systems Nederland B.V.
 • Betrokken persoon (of personen) binnen het UWV die na 16 december 2009 de inhoud van de UWV computer inzake A.M.L. van Rooij (bsn: 093-391-225) over de ziek en herstelmeldingen, de datum van het bij Philips in dienst treden en uit dienst treden hebben vervalst.

maken zich in onderlinge samenspanning schuldig aan het plegen van valsheid in geschrifte met het oogmerk:
1. haar safety manager A.M.L van Rooij nooit hersteld te melden bij het UWV;
2. haar safety manager A.M.L van Rooij maar liefst 2,3 jaar lang geen doorbetaling tijdens ziekte te betalen waartoe Philips op grond van de Ziektewet en de Philips CAO wettelijk verplicht is;
3. het voorkomen van het krijgen van zware boetes vanuit het UWV vanwege het 2,3 jaar lang overtreden van de Ziektewet, re-integratieverplichting, etc.
4. het overtreden van Arbeidsomstandighedenwet daar A.M.L. van Rooij als safety manager een bijzondere bescherming geniet vanuit de Arbeidsomstandighedenwet en niet op deze wijze, zonder tussenkomst van een huisarts, bedrijfsarts en psycholoog, en zonder de wettelijk vereiste instemming van de ondernemingsraad, als geestesziek (want lichamelijk markeert A.M.L. van Rooij niets) mag worden weggezet.
5. om deze opzettelijk in de UWV computer vervalste gegevens op uiterlijk 29 december 2009 te kunnen overleggen aan het Gerechtshof 's-Hertogenbosch in overeenstemming met het op 15 december 2009 in het openbaar uitgesproken arrest aan het Gerechtshof 's-Hertogenbosch in zaaknummer: 200.047.065. Dit met de voorkennis en wetenschap daarmee onder een grote schadeveroordeling uit te komen.

Afpersing (art. 311 en 317 Sr:

 • Werkgever Philips Medical Systems Nederland B.V;
 • Mr. A.W.J. Duynstee, Vice President Legal EMEA, van Philips Healthcare Legal Department namens Philips Medical Systems Nederland B.V.
 • Dhr. Jan Oerlemans, directe leidinggevende van A.M.L. van Rooij, namens Philips Medical Systems Nederland B.V.
 • Dhr. Patrick Wertelaers, HRM vertegenwoordiger van A.M.L van Rooij, namens Philips Medical Systems Nederland B.V.
 • Mw. L.G.J. Prikken, betrokken HRM vertegenwoordiger, namens Philips Medical Systems Nederland B.V.
 • Betrokken persoon (of personen) binnen het UWV die na 9 december 2009 de inhoud van de UWV computer inzake A.M.L. van Rooij (bsn: 093-391-225) over de ziek en herstelmeldingen, de datum van het bij Philips in dienst treden en uit dienst treden hebben vervalst.
maken zich in onderlinge samenspanning schuldig aan het afpersen van haar safety manager voor een bedrag ter grote van 2,3 jaar salaris, bijbehorende toeslagen en wettelijke rente. En daarboven op de schade die als gevolg (direct en indirect) is veroorzaakt bij A.M.L. van Rooij, vrouw en kinderen.
Deelname aan een criminele organisatie (art. 140 Sr
:
 • Werkgever Philips Medical Systems Nederland B.V;
 • Mr. A.W.J. Duynstee, Vice President Legal EMEA, van Philips Healthcare Legal Department namens Philips Medical Systems Nederland B.V.
 • Dhr. Jan Oerlemans, directe leidinggevende van A.M.L. van Rooij, namens Philips Medical Systems Nederland B.V.
 • Dhr. Patrick Wertelaers, HRM vertegenwoordiger van A.M.L van Rooij, namens Philips Medical Systems Nederland B.V.
 • Mw. L.G.J. Prikken, betrokken HRM vertegenwoordiger, namens Philips Medical Systems Nederland B.V.
 • Betrokken persoon (of personen) binnen het UWV die na 9 december 2009 de inhoud van de UWV computer inzake A.M.L. van Rooij (bsn: 093-391-225) over de ziek en herstelmeldingen, de datum van het bij Philips in dienst treden en uit dienst treden hebben vervalst.
  hebben in onderlinge samenspanning bovengenoemde feitelijk bewezen misdrijven tegen haar safety manager A.M.L. van Rooij gepleegd, waarmee er sprake is van een criminele organisatie.
Omdat als gevolg van de hierboven al maar liefst 2,3 jaar lang voortdurende samenspannende georganiseerde misdaad ik (A.M.L. van Rooij) in meerdere levensbedreigende situaties terecht ben gekomen, waarbij zelfs tot tweemaal toe een poging tot doodslag op mij is gepleegd, ben ik genoodzaakt om ter wille van mijn eigen levensbescherming (en de verantwoordelijkheid die ik heb naar mijn vrouw en kinderen) om deze strafaangifte met een persbericht maximaal naar buiten te laten gaan. Dit omdat ik van Justitie en politie al 23 jaar lang geen enkele bescherming krijg. Het persbericht dat ik samen met deze strafaangifte naar buiten heb laten gaan luidt als volgt:

Persbericht

Strafaangifte tegen Philips Vice-President Legal mr.
A.W.J. Duynstee, voormalig Philips Plantmanager Jan Oerlemans, betrokken Philips HRM vertegenwoordigers Patrick Wertelaers en Lidy Prikken en betrokken anonieme ambtenaren binnen het UWV bij de hoofdofficier van justitie mr. G.W. van der Burg van het arrondissementsparket 's-Hertogenbosch:
 • de al 2,3 jaar lang voortdurende vrijheidsberoving van haar safety manager A.M.L. van Rooij door hem vanaf 24 september 2007 (geestes)ziek gemeld te houden bij het UWV en hun weigering om hem hersteld te melden bij het UWV;
 • wegens het al 2,3 jaar lang afpersen van haar safety manager A.M.L. van Rooij door hem vanaf 24 september 2007 geen salaris tijdens ziekte door te betalen waartoe Philips op grond van de Ziektewet en Philips CAO wettelijk verplicht is;
 • wegens het 2,3 jaar lang verduisteren van het medische dossier (vanaf 1995 tot 4 oktober 2007) voor haar safety manager A.M.L. van Rooij. Dit om daarmee te voorkomen dat A.M.L. van Rooij het bewijs in handen krijgt dat hij geheel niet ziek is;
 • wegens vervalsing en verduistering van informatie in de UWV computer na 21 december 2009 over ziek en herstelmeldingen, de datum van in dienst treden en uit dienst treden bij Philips van haar safety manager A.M.L. van Rooij;
Dit alles ten dienste van het afdekken van zware grensoverschrijdende misdaad.
Vanuit mijn functie als safety manager bij Philips Medical Systems Nederland B.V. heb ik mijn verdiepingsonderzoek rapport d.d. 10 maart 2007 (ref: XB895.3-07018 AvR) voorgelegd aan de voorzitter van het PMSN-bestuur Roel Fonville (mijn hogere leidinggevende tevens bedrijfsdirecteur PMSN) met een kopie aan mijn directe leidinggevende Jan Oerlemans. Daarin kwam ik tot de volgende conclusies en aanbevelingen:

Conclusies en aanbevelingen:

I. Leg dit verdiepingsonderzoekrapport, met bijbehorende bijlagen, onverwijld voor aan alle leden van het PMSN-bestuur van PMSN-Best en vraag om hun persoonlijke reactie daarop;

II. Leg dit verdiepingsonderzoekrapport, met bijbehorende bijlagen, op een door het PMSN-bestuur te bepalen geschikte moment voor aan alle leden van de Ondernemingsraad van PMSN-Best (is wettelijk verplicht) en vraag om hun reactie daarop;

III. Leg dit verdiepingsonderzoekrapport, met bijbehorende bijlagen, gezien de daarin genoemde ernstige feiten van grensoverschrijdende aard, onverwijld voor aan Philips President G. Kleisterlee van de Koninklijke Philips Electronics N.V. die ook Voorzitter is van de Raad van Bestuur en de Groepsraad;

IV. Draag er zorg voor dat hiervan onverwijld strafaangifte wordt gedaan bij de International Criminal Police (Interpol) daar hier sprake is van zware grensoverschrijdende organisatie criminaliteit waarvan niet alleen PMSN-Best maar ook alle andere ondernemingen van de Koninklijke Philips Electronics N.V. het slachtoffer zijn;

V. Verbreek onverwijld alle kontakten met KEMA tot het moment de International Criminal Police (Interpol) het strafrechtelijk onderzoek naar aanleiding van bovengenoemde strafaangifte heeft afgerond.

Uiteraard sta ik, als werknemer, te uwer beschikking voor nadere toelichting of uitleg hieromtrent die PMSN-Best maar ook de Koninklijke Philips Electronics N.V. van mij verlangt.In afwachting van uw spoedige beslissing op bovengenoemd 5-tal aanbevelingen, verblijf ik,

Met vriendelijke groeten
Ad van Rooij, Safety Manager

Voor de inhoud van mijn gehele verdiepingsonderzoek rapport d.d. 10 maart 2007 (ref: XB895.3-07018 AvR), lees hier.

Ter afdekking van deze grensoverschrijdende misdaad moest Philips safety manager A.M.L. van Rooij daarna kost wat kost worden uitgeschakeld. Dit alles heeft tot gevolg gehad dat Philips safety manager A.M.L. van Rooij met de hulp van anonieme UWV ambtenaren vanaf 24 september 2007 tot op heden, zonder doorbetaling van salaris tijdens ziekte, als geestesziek moest worden weggezet. Dit alles zonder tussenkomst van zijn huisarts, bedrijfsarts of psychiater met het achterhouden van zijn medische dossier vanaf 1995 tot 4 oktober 2007. Dit alles heeft Philips kunnen doen terwijl A.M.L. van Rooij als safety manager vanuit de Arbeidsomstandighedenwet een bijzondere bescherming geniet maar niet heeft gekregen. Voor de inhoud van bijbehorende strafaangifte, lees: hier.

Voor meer informatie over dit persbericht kunt u terecht bij:

 • Safety manager A.M.L van Rooij (tel: 0413 -490385);
 • Vice President Legal mr. A.W.J. Duynstee (tel: 040 -2762695);
 • Leidinggevende Jan Oerlemans (tel: 0499 – 396616);
 • HRM vertegenwoordiger Patrick Wertelaers (tel: 040 -2762965);z
 • HRM vertegenwoordiger L.G.J. Prikken (tel: 040 -2764269);
 • Philips-President Gerard Kleisterlee (tel: 020 -5977122);


Instellen strafrechtelijk onderzoek.Naar de hierboven feitelijk bewezen misdrijven van Vrijheidsberoving (art. 282, lid 1 en 2 Sr): Valsheid in geschrifte (art. 225 en 226 Sr); Afpersing (art. 311 en 317 Sr); Samenspanning (art. 80 SR) en deelname aan een criminele organisatie (art. 140 Sr) door de hierboven genoemde bedrijven, instelling UWV en personen verzoek ik u, mede vanwege het grote levensbedreigende karakter, per direct een strafrechtelijk onderzoek in te stellen en mij dat per kerende brief schriftelijk te bevestigen.

In afwachting van uw kerend antwoord verblijf ik;

Hoogachtend

Een kopie van deze strafaangifte hebben ik laten toekomen aan:

 • verantwoordelijk minister J.P. H Donner van Sociale Zaken en Werkgelegenheid;
 • J-M. Hessels President-Commissaris Philips Electronics N.V.
 • G. Kleisterlee, President van de Koninklijke Philips N.V.
 • Philips OR-lid F. Rondeel
 • Platform Herstel Rechtsorde (www.platformherstelrechtsorde.nl);
 • Jikke Jager;
 • Loes en Jan Pasterkamp;
 • Pierre Schreuder;
 • Ria Linsen;
 • Ids van de Velde;
 • Bas Heijmen;
 • Bianca van Dijk;
 • De Nederlandse Media (via het hierboven vermelde persbericht);
 • De Nederlandse Nieuwe Media (via het hierboven vermelde persbericht);

Bijlage:
Deze strafaangifte bevat 7 tabs aan bijlagen, te weten:
Tab 1 (10 pagina's) Tab 2 (4 pagina's) Tab 3 (6 pagina's) Tab 4 (3 pagina's) Tab 5 (2 pagina's) Tab 6 (1 pagina's)
Tab 7 (2 pagina's)


Columns
Rubrieken SDN
Milieu-onderwerpen
Edelchemie voor milieutechnologie

Terug naar het begin

Stichting Sociale Databank Nederland
E-mailadres:
sdn@planet.nl
Site adres: https://www.sdnl.nl/ekc-philips-aangifte.htm
Westkade 227, 1273 RJ Huizen (NH)
Tel.: 06-17125374


ONZE NIEUWSTE ARTIKELEN