Vertaal deze pagina naar:

BENT U REEDS BEKEND MET DE BILDERBERG MAFFIA IN NEDERLAND?

31-03-2024

Er werden jaarlijks veel topambtenaren en zakenmensen uitgenodigd voor de jaarlijkse Bilderberg conferenties. 

Wie zijn zij deze 'Bilderbergers' en vooral wat deden zij werkelijk achter de schermen?

De eerste Bilderbergconferentie werd georganiseerd in 1954 naar aanleiding van de verslechterende relatie tussen de Verenigde Staten en Europa. Initiatiefnemers waren onder anderen de Pool Józef Retinger, Unilever-topman Paul Rijkens, de Belgische ex-premier Paul van Zeeland en prins Bernhard. Deze politieke conferenties hadden een zeer geheim karakter.

Daardoor zouden mensen van verschillend allooi en verschillende opvatting eerder geneigd zijn om deel te nemen. Deelname geschiedt slechts na persoonlijke uitnodiging. Toen minister Joseph Luns eind jaren 1950 geheel onaangekondigd tot tweemaal toe zonder uitnodiging de conferentie trachtte binnen te dringen, werd hem op last van prins Bernhard en een Rockefeller-telg geboden het pand te verlaten.

De eerste conferentie was in Hotel De Bilderberg in Oosterbeek van 29 tot 31 mei 1954. Er werd onder meer van gedachten gewisseld over de houding tegenover het communisme, het communisme in Europese landen als Frankrijk en Italië, de Korea-oorlog en de Europese integratie. Prins Bernhard was voorzitter van de conferentie.

Meer info: https://nl.wikipedia.org/wiki/Bilderbergconferentie

Dit artikel is het begin van Uw eigen ontwakingsproces!

(Dit geldt voor onze lezers die nog niet zijn ontwaakt tot heden.)

Kijk eens op de lijsten van deelnemers wie de Bilderberg vergadering reeds eerder bezochten?

U zult gaan schrikken welke namen U gaat tegengekomen.

Zie lijst: https://nl.wikipedia.org/wiki/Lijst_van_Bilderbergconferenties

Info Bilderberg conferenties: https://nl.wikipedia.org/wiki/Bilderbergconferentie

DE STAAT DER NEDERLANDEN EN HET MINISTERIE VAN FINANCIEN ZIJN BEDRIJVEN.

Willem-Alexander en Mark Rutte zijn hier de CO van, algemeen directeur. Het zijn allemaal bedrijven die in een handelsregister te vinden zijn en daarmee een ondernemingsdelict tegen de eigen bevolking pleegt, zoals de Belastingdienst, politie, justitie en gemeente. Een bedrijf kan geen wetten uitvaardigen.

https://operationdisclosureofficial.com/2022/08/13/bilderberg-mafia/

ONTHULLING VAN DE BILDERBERG CLUB

De Bilderberg, politieke bijeenkomsten met een besloten en streng geheim karakter waarin internationale beeldvorming en ideeën centraal staan. Deelnemers zijn invloedrijke figuren uit de Westerse wereld, voornamelijk uit het bedrijfsleven, politiek, wetenschap, media en de financiële wereld & Royals.

Door de jaren heen zijn de Bilderbergconferenties niet onomstreden geweest. 

Critici verwijten de Bilderberggroep dat ze buiten de democratie om besluiten neemt. In het Europees Parlement en de Tweede Kamer zijn vragen over de Bilderberg groep beantwoord zonder dat er werd ingegaan op de inhoud van de conferenties. Journalisten zijn niet welkom tenzij genodigd. Critici verwijten ook de bankencrisis aan de Bilderbergers. Alles voor de elite Nieuwe Wereld Orde (NWO).

De boven genoemden houden de bevolking met opzet arm en vooral dom!

Over prinses Juliana

We weten inmiddels dat prinses Juliana een geruilde baby was en geen eigen gebaard kind was van Wilhelmina. Google Juliana en Pateo tv en U zult het zelf ook gaan ontdekken. Daarom hebben we nu te maken met een fake koning en is hij geen bloedverwant met Willem van Oranje.

Willem-Alexander heeft volgens de oorspronkelijke grondwet geen recht op de troon. Een DNA test moet namelijk eerst verplicht worden afgelegd voordat de troon officieel mag worden bestegen. Deze DNA test werd niet door Juliana, Beatrix en Willem-Alexander gedaan. En niemand die iets zei. 

Willem-Alexander is slechts op de stoel van de troon neergezet om de rol van koning te vervullen, zodat het sprookje van het koningshuis voor de onwetenden (bevolking) in stand bleef. In werkelijkheid is het zo dat Willem-Alexander de stadhoudersrechten overnam van zijn moeder Beatrix, die zij eerder van haar vader prins Bernhard overnam.

In de onderstaande links kunt U veel info vinden over het verleden van prins Bernhard en over de staatsgreep die gepleegd werd na WO-2. Wilhelmina werd na WO-2 als koningin teruggeplaatst om het sprookje verder te laten gaan tot heden ten dage. Wilhelmina had eerder haar troonrechten verloren toen zij op 13 mei 1940 Nederland met haar kabinet verliet en naar Engeland vluchtte.

https://www.gerardaalders.nl/monarchie/de-vlucht-van-koningin-wilhelmina-in-mei-1940/

https://www.gerardaalders.nl/monarchie/staatsgreep/

Ga zelf ook onderzoek doen!

Informeer Uzelf, start met deze website: https://pateo.nl/HTML/NL/index.htm

En lees dan de info eens door op deze website: https://restorejustice.nl/

En dan deze website: https://stopworldcontrol.com/nl/ritueel/


DE CRIMINELE RECHTSSTAAT NEDERLAND

Deel 1: https://capoditutticapi007.blogspot.com/

INFILTRATIE RECHTSSTAAT NEDERLAND

Deel 2: https://capoditutticapi008.blogspot.com/

MISDADEN TEGEN DE MENSELIJKHEID

Deel 3: https://capoditutticapi009.blogspot.com/


RED PILL KANAAL

https://t.me/OkkieDeLuchtPlaats

Lezersvragen:

  1. Welke rol speelden nep koning Willem-Alexander en Mark Rutte in de Bilderberg groep?
  2. Wie is de biologische vader van Willem-Alexander?
  3. Wie is de biologische vader van Mark Rutte?
  4. Wie is de biologische vader van Joris Demmink?
  5. Wie is de biologische vader en biologische moeder van Jaap van Dissel (directeur RIVM)?


Over Joris Demmink

Joris Demmink was van 1 november 2002 tot 1 november 2012 secretaris-generaal van het Nederlandse ministerie van Justitie (vanaf 14 oktober 2010 "ministerie van Veiligheid en Justitie" geheten).

Demmink wordt beschermd door het Openbaar Ministerie.

Wanneer U de onderstaande website bestudeerd heeft weet U waarom.

https://www.demminkdoofpot.nl/home.html


Bart van Well (kroongetuige)

Bart van Well is de anonieme beschermde kroongetuige in de ROLODEX-zaak en kroongetuige in de Demmink zaak. Bart van Well getuigde op 4 oktober 2012 in Amerika en heeft daarna een rechtszaak aangespannen tegen de Staat der Nederlanden wegens het dogen van seksueel misbruik van minderjarigen in de jaren 80 en 90. Demmink werd niet vervolgd, hoewel hij meineed pleegde volgens onderzoekers.

Baybasin kreeg levenslange gevangenisstraf!

Demmink loopt nog steeds vrij rond en Baybasin kreeg eerder een levenslange gevangenisstraf opgelegd. In Nederland is zoiets mogelijk wanneer rechters en advocaten worden gechanteerd of zijn omgekocht.

Meer info over Baybasin: https://restorejustice.nl/dossier-baybasin

Bart van Well zat van september 2021 tot 2 februari 2024 opgesloten in de gevangenis, omdat hij een aantal maal zijn gedrag niet onder controle had, dit omdat hij weet dat daders van slachtoffers van seksueel misbruik nog steeds vrij rondlopen in Nederland en/of elders. 

Ook Micha Kat (onderzoeksjournalist) zat 2,5 jaar in de gevangenis opgesloten, omdat hij zich eerder uitsprak in het Red Pill Journal, samen met Wouter Raatgever en Joost Knevel, die ook een tijd n de gevangenis hebben gezeten.

Spraakbericht van Micha Kat op 12 augustus 2022: https://vocaroo.com/166H28mOaeK7

Wij leven in Nederland in een omgekeerde wereld.

Maar dat heeft U na het lezen van dit artikel waarschijnlijk wel begrepen?

Brief van een uitgeputte belastingbetaler

Geachte Inspecteur der Belastingen,

Het spijt me u te moeten berichten, dat het voor mij onmogelijk is te weten of ik mijn belasting voor 2023
nog wel kan betalen. Mijn financiële positie is door de crisis en de bezuinigingsdrift zeer onoverzichtelijk geworden. Door de vele verschillende wetten en belastingen ben ik inmiddels zo terneergeslagen, uitgeput, uitgebuit, uitgewoond, uitgetrokken en uitgeperst, dat ik niet meer weet waar ik aan toe ben, hoe ik moet zijn en of ik er nog wel ben.

Men heeft mij genoodzaakt te betalen voor:

BTW,
Milieubelasting,
Inkomstenbelasting,
Vennootschapsbelasting,
Loonbelasting,
Onroerendgoedbelasting,
Overdrachtsbelasting,
Staatsbelasting,
Straatbelasting,
Rioolbelasting,
Grondbelasting,
Wegenbelasting,
Verzekerings-belasting,
Beursbelasting,
Weeldebelasting,
Gemeentebelastingen,
Dividendbelasting,
Successiebelasting,
Hondenbelasting,
Vermakelijkheidsbelasting,
Toeristenbelasting,
Parkeerbelasting,
Provinciebelasting,
Reclamebelasting,
Roerende zaakbelasting
en begraafplaatsrechten.
En verder voor:
Tabaksaccijns,
Benzineaccijns,
Gedistilleerd accijns,
Zegelrecht,
Registratierecht,
Invoerrecht,
Statistiekrecht,
Reinigingsrecht
en wat er nog meer aan rechten zijn.

Ik ben verplicht bij te dragen aan:

Verplichte pensioenregelingen, alsook aan ziektegeldverzekering en zorgverzekering.

Ik betaal ook netjes:

Liggeld,
Staangeld,
Parkeergeld,
Tolgeld,
Schoolgeld,
Inschrijfgeld,

Ik ben ook aangezocht of zelfs verplicht bij te dragen voor:

Asielzoekers uitkeringen,
Dierenbescherming,
Kankerbestrijding,
Astmafonds,
Nierfonds,
Leprafonds,
Kinderbescherming,
Geheelonthoudersbond,
Ontwikkelingshulp
Asielzoekers huisvestigings hulp,
Rampenfonds, enz.

Tevens is de druk groot om als steun te dienen voor:

Het Rode Kruis, het Vlaamse Kruis, het Wit-Gele Kruis en een regenboog van andere Kruizen.

De regering en anderen die - in mijn naam regeren, hebben mij geregeerd, dat ik niet meer weet wiens eigendom ik ben. Ik ben verplicht, verdacht, verhoord, ondervraagd, berispt, beboet, bekeurd, bestraft, bekeken, onderzocht, nagegaan, gecontroleerd, gezuiverd, ingesloten, uitgesloten, verwisseld, ontbonden, gecommandeerd, ingeschreven, uitgeschreven, doorgelicht, ingelicht, voorgelicht, opgelicht en heen en weer geschoven. 

Ik heb tot nu toe een groot deel van mijn leven doorgebracht met het invullen, uitschrijven, overschrijven, halen en bekrachtigen en tekenen van formulieren. Ik heb reeds honderden malen verklaard, dat ik ben geboren en waar en wanneer. Maar men schijnt mij slecht te geloven. 

Ook voor actiecomités, bonden, fondsen, verenigingen, clubs, instellingen, instituten, organisaties en stichtingen schijn ik een onuitputtelijke bron te vormen voor het verschaffen van G E L D en het bevredigen van iemands tegenwoordige en toekomstige wensen en behoeften van het menselijk ras. Dat is dan misschien het betalen van milieuheffing op een biefstuk? 

Omdat het milieu vervuild wordt door de uitstoot van gassen door het rund. Dan voel ik, wat de volgende stap zal zijn, dat ik straks verplicht ben een snuffelpaal aan te schaffen voor in mijn huis. Om mijn eigen uitstoot te meten en daarover ook milieubelasting te betalen. 

Ik durf zelfs niet meer te lenen, om mijn bijdragen te kunnen betalen, dit bij gebrek aan vertrouwen in de banken, want: wanneer mensen banken beroven, gaan ze naar de gevangenis. 

Wanneer banken mensen beroven, krijgen ze een bonus. 

Meneer de Inspecteur, zoals u ziet, kan ik tot mijn spijt mij nauwelijks nog veroorloven om te leven, laat staan om nog meer te betalen. Het enige wat mij nog aan het leven bindt, is mijn nieuwsgierigheid in:

WAT KOMT ER NOG MEER?

Hoogachtend,

Een Uitgeputte belastingbetaler.

ONZE NIEUWSTE ARTIKELEN