Vertaal deze pagina naar:

BURGEMEESTER RUUD VAN DEN BELT VAN DE GEMEENTE STEENBERGEN IN HET LICHT VAN DE WAARHEID

01-12-2023

Wie weet welke graad Vrijmetselaar deze burgemeester Ruud van den Belt van Steenbergen is?

Rudolf Philip van den Belt (Drunen, 16 december 1961) is een Nederlands bestuurder en VVD-politicus. 

Sinds 30 november 2015 is hij burgemeester van Steenbergen.

Met ingang van 30 november 2015 werd hij benoemd tot burgemeester van Steenbergen. In deze functie volgde hij Saskia Bolten op, die met ingang van 1 juli 2014 met ontslag was gegaan en tijdelijk vervangen werd door waarnemend burgemeester Joseph Vos.

Bron: https://nl.wikipedia.org/wiki/Ruud_van_den_Belt


Geachte heer Ruud van den Belt,

We gaan onderzoeken met welke waarheden U als vrijmetselaar en burgemeester in de gemeente Steenbergen (NB) het niet zo nauw neemt en met de ordehandhaving betreffende Uw Burger Peter de Koning waar U borger voor bent. Deze burger Peter de Koning maakt er in ieder geval een potje van in de gemeente Steenbergen waar U burgervader bent, Peter de Koning liep eind 2023 dreigend met een kettingzaag over de openbare weg. In de onderstaande video gaf Peter de Koning geen goede referenties over Steenbergen en U als burgemeester. 

Wat is er loos in Steenbergen?

In het onderstaande artikel is de volgende tekst te lezen: "Als het aan haar vader ligt, dan gaat er ook een bezem door het ambtenarenapparaat van de gemeente. ,,Er moet iets gebeuren tegen dat kliekje dat alles bepaalt. En als ze hun werk niet goed doen, dan krijgen ze een gezicht, want ik noem ze met naam en toenaam. Nu verschuilen ze zich nog teveel achter de gemeente.''"

Artikel: https://www.bndestem.nl/bergen-op-zoom/houtkunstenaar-peter-de-koning-uit-steenbergen-is-gelieg-en-bedrog-zat-en-gaat-politiek-in~a35b2047/

Peter de Koning

We hebben reeds vele bewijzen verzameld over Uw burger Peter de Koning, dat hij vele mensen van vlees en bloed lastert met smaad en lasterpraat, onjuiste aannames en valse beschuldigingen. Uw Burger Peter de Koning, waar U de borger voor bent, liep eerder (eind 2023) op de openbare weg met een kettingzaag te dreigen en te zwaaien, is dit allemaal normaal in de gemeente Steenbergen? 

Bekijk de onderstaande video met het bewijs van Peter de Koning en dreiging met de kettingzaag.

Video: https://www.dumpert.nl/zoek/steenbergen?selectedId=100077937_31124572

PETER DE KONING UIT STEENBERGEN DIENT ZIJN EXCUSES AAN TE GAAN BIEDEN AAN YOURI PLATE EN VELE ANDERE WAARHEIDSVINDERS EN VRIJHEIDSSTRIJDERS IN NEDERLAND WEGENS LASTER EN SMAAD PRAKTIJKEN.

ONDERZOEK VRIJMETSELAARS IN STEENBERGEN EN OMGEVING

Zit er een vrijmetselaarsloge bij U in de buurt?  Klik op de onderstaande link om te zoeken.

https://www.vrijmetselarij.nl/Loges/Loge-zoeker

In de gemeente Steenbergen zijn veel symbolieken (tekens) over de vrijmetselarij te zien.

Wie weet welke graad Vrijmetselaar deze burgemeester Ruud van den Belt van Steenbergen is?

Die mag ons mailen: redactie@waarheidskrant.nl

Vrijmetselaarsloge
Vrijmetselaarsloge

Het blijkt dat veel Nederlandse topambtenaren en politici betrokken zijn bij maffia praktijken in Nederland.

In deze video ziet U Ruud van den Belt spreken als burgemeester

Fort Henricus

Een bezoek aan het onlangs gerestaureerde Fort Henricus is een stap terug in de tijd. Dit fort was onderdeel van de West Brabantse Waterlinie en Zuiderwaterlinie. Het verdedigde de stad en haven van Steenbergen en de inundatiesluis. Beklim de uitkijktoren op het fort! Vanaf hier heb je een fantastisch zicht op het stervormige fort en de weidse polders van West-Brabant.

Van 1627 tot 1816 beschermde Fort Henricus de vestingstad Steenbergen (NB). Stadhouder Frederik Hendrik, zoon van Willem van Oranje, was de bouwer van dit fort in de West-Brabantse Waterlinie en Zuiderwaterlinie (die tussen Bergen op Zoom en Grave lag). In 1628 werd de linie voor het eerst onder water gezet. Dat heet inunderen. Langs de randen van de Steenbergse vliet hadden de getijden vrij spel dankzij een open verbinding met de zee. Op het fort stonden kanonnen klaar om de vijand af te slaan. Dankzij het succes van de linie kwam het nooit zover. De afgelopen jaren hebben we Fort Henricus met de vijf bastions gerestaureerd. Het ligt er zoveel mogelijk bij als in de zeventiende eeuw.

Weergave van Steenbergen met Fort Henricus geheel links. (Atlas van Loon)
Weergave van Steenbergen met Fort Henricus geheel links. (Atlas van Loon)

GROTE MISLEIDING

Er is een grote misleiding in het rechtssysteem van de criminele organisatie in Nederland.

Een rechter is helemaal geen bevoegd rechter, want we verkeren reeds in oorlog vanaf 1918. Het rechtssysteem in Nederland is een verzameling van slavernij regels (afkomstig van de (r)overheid) die het recht in Nederland over de burgers illegaal hebben overgenomen. De fake rechtspraak speelt nog steeds een grote rol in het kromme rechtssysteem in Nederland.

De rechtspraak is opgedeeld in 3 rechtsgebieden: civiel recht, strafrecht en bestuursrecht. Fake koning Willem-Alexander blijkt een soeverein mens te zijn van vlees en bloed. Van de koning is geen natuurlijke persoon gemaakt, hij is niet ingeschreven in de GAB en is niet belastingplichtig.

Willem-Alexander is koning bij de gratie Gods?

Bij welke Gratie Gods? Welke God? Lucifer? Satan? De Duivel? Baphomet?


WILLEM-ALEXANDER IS EEN FAKE KONING!

Prinses Juliana is een geruilde baby, daarom is Willem-Alexander een fake koning.

~ De babyruil van 1909 ~

In de achtste aflevering van de O-show wordt getoond dat de Nederlandse "koningin" Wilhelmina de Ranitz (1880 - 1962) op vrijdag 30 april 1909 beviel van een meisje met het syndroom van Down. Maar 's nachts werd dit 'mongooltje' snel omgeruild voor een geheel gezond meisje, dat kort daarvoor in de buurt was geboren. In tegenstelling tot het burgermeisje Juliana was de echte Nederlandse "kroonprinses" dus 'niet helemaal goed', en ging verder door het leven als Klaartje van der Grift uit Baarn.

Dit alles is door de echte familie (Van der Grift) van Juliana bevestigd.

ONZE NIEUWSTE ARTIKELEN