Vertaal deze pagina naar:

PERSBERICHT 27 MEI 2024: DE EUROPESE GREEN DEAL COMMISSARIS WOPKE HOEKSTRA EN ZIJN CDA / EVP PARTIJ IS IN ZEER ERNSTIGE MATE IN OVERTREDING!

27-05-2024

De Europese Green Deal Commissaris Wopke Hoekstra en zijn CDA / EVP overtreedt in zeer ernstige mate de Europese Kaderrichtlijn veiligheid en gezondheid op het werk (89/391/EEG) en zadelt alle werknemers binnen de Europese Unie op met beroepsziekten.

Ad van Rooij stuurde Wopke Hoekstra, Europees commissaris voor de Europese Green Deal van de politieke partij CDA/ EVP en vele kopiehouders op 27 mei 2024 de volgende e-mail:

Bron foto: https://www.canal12misiones.com/noticias-de-misiones/internacionales-2/accion-climatica-europea-alerta-que-las-medidas-de-adaptacion-al-cambio-climatico-no-estan-a-la-altura
Bron foto: https://www.canal12misiones.com/noticias-de-misiones/internacionales-2/accion-climatica-europea-alerta-que-las-medidas-de-adaptacion-al-cambio-climatico-no-estan-a-la-altura

Aan Wopke Hoekstra, Europees commissaris voor de Europese Green Deal van de politieke partij CDA/ EVP (per e-mail verstuurd aan: cab-hoekstra-contact@ec.europa.eu, esther.de-lange@ec.europa.eu, astrid.dentler@ec.europa.eu, myriam.jans@ec.europa.eu, daniel.mes@ec.europa.eu, damyana.stoynova@ec.europa.eu, olivia.gippner@ec.europa.eu, jedidja.haagsma@ec.europa.eu, miguel-jose.garcia-jones@ec.europa.eu, celia.dejond@ec.europa.eu, thysia.tchekouteff@ec.europa.eu, joy.ryaziga@ec.europa.eu, myriam.lemahieu@ec.europa.eu, egidijus.dapkus@ec.europa.eu, myriam.gonzalez-alonso@ec.europa.eu, sandra.tegazzini@ec.europa.eu, laura.kevany@ec.europa.eu, tjeerd.zondag@ec.europa.eu)

Geachte Europese Green Deal Commissaris Wopke Hoekstra,

Vanuit mijn door de Europese Commissie als hogere veiligheidskundige (safety manager) erkende deskundigheid heb ik als enig directeur, vanuit mijn juridisch adviesbureau Ecologisch Kennis Centrum B.V. (KvK-nummer: 16090111), gevestigd op het adres 't Achterom 9A, 5491 XD Sint-Oedenrode (gemeente Meierijstad), als gevolg van het in werking stellen van de "Tijdelijke regeling maatregelen covid-19" bij e-mail d.d. 28 november 2021 (om 17:47) aan de CDA, de Tweede Kamerleden Wopke Hoekstra, Raymond Knops en Inge van Dijk een verzoekschrift verstuurd i.v.m. het overtreden van de Arbeidsomstandighedenwet, door alle Nederlandse Ondernemingen (waaronder ook de onderneming de Tweede Kamer der Staten-Generaal), als ook onderliggende Europese Kaderrichtlijn veiligheid en gezondheid op het werk (89/391/EEG). Het bewijs daarvan vindt U hieronder bijgevoegd:

Van: Ad van Rooij <a.vanrooij53@gmail.com>

Date: zo 28 nov. 2021 om 17:47

Subject: Verzoekschrift aan de Tweede Kamerleden Wopke Hoekstra, Raymond Knops en Inge van Dijk (CDA) i.v.m. overtreden Arbeidsomstandighedenwet met het in werking stellen van de Tijdelijke regeling maatregelen covid-19

To: <w.hoekstra@tweedekamer.nl>, <r.knops@tweedekamer.nl>, <i.vdijk@tweedekamer.nl>, <cda@tweedekamer.nl>, <integriteit@cda.nl>

Omdat U na maar liefst ruim 3,5 jaar daarop nog geheel niet heeft gereageerd, heb ik mijn gehele aan U bij e-mail d.d. 28 november 2021 (om 17:47) verstuurde verzoekschrift (met bijbehorende bijlage) bij PERSBERICHT d.d. 26 mei 2024 op de Nieuwe Media laten plaatsen, welke U kunt lezen in de volgende link:

Ik verzoek U kennis te nemen van de inhoud (ook van bijbehorende links, deeplinks, Video's en Tv-uitzendingen) en die hierbij als herhaald en ingelast te beschouwen.

Omdat U (na maar liefst ruim 3,5 jaar) daarop nog steeds niet heeft gereageerd, heeft dit tot gevolg gehad dat betreffende gebrekkige "Tijdelijke regeling maatregelen covid-19" -- die niet de handtekening heeft van bestuurlijk verantwoordelijk Nederlands minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, wat ingevolge de Europese Kaderrichtlijn veiligheid en gezondheid op het werk (89/391/EEG) wettelijk verplicht is – bij alle (gevaccineerde) werknemers in Nederland en vanuit Nederland in alle landen van de Europese Unie als gevolg daarvan zo goed als zeker beroepszieken hebben opgelopen, welke zich binnen een aantal jaren na de blootstelling zullen openbaren, waarvoor de Staat der Nederlanden (alle 150 Tweede Kamerleden) tot 40 jaar na de eerste blootstelling juridisch verantwoordelijk en aansprakelijk zijn. Laat daarover geen enkel misverstand over bestaan.

Ook als Europese Green Deal Commissaris van de Europese Unie overtreedt U op alle fronten de Europese Kaderrichtlijn veiligheid en gezondheid op het werk (89/391/EEG), omdat alle "Green Deal Materialen en hulpstoffen" bij alle werknemers, die er direct of indirect mee in aanraking komen (wat alle werknemers binnen alle landen van de Europese Unie zijn), beroepsziektes zal gaan veroorzaken. Voor feitelijke en wettelijke onderbouw lees daarvoor mijn PERSBERICHT d.d. 22 mei 2024 op de Nieuwe Media, in de volgende link:

PERSBERICHT 22 MEI 2024

Enkel Fleur Agema (PVV) als eerste vrouwelijke Nederlandse minister-president kan de vergiftigingskraan tijdig dichtdraaien en onze wereld nog redden.

https://www.de-nieuwe-media.nl/l/persbericht-22-mei-2024-enkel-fleur-agema-pvv-als-eerste-vrouwelijke-nederlandse-minister-president-kan-vergiftigingskraan-tijdig-dichtdraaien-en-onze-wereld-nog-redden/

Ik verzoek U kennis te nemen van de inhoud (ook van bijbehorende links, deeplinks, Video's en Tv-uitzendingen) en die hierbij als herhaald en ingelast te beschouwen.

Mede gezien de ernst van dit alles voor alle werknemers van alle bedrijven in alle landen van de Europese Unie verzoek ik U mij voor uiterlijk 1 juni 2024 naar mijn e-mail a.vanrooij53@gmail.com te reageren met de mededeling welke stappen U gaat ondernemen om vanuit de Europese Unie de Europese Kaderrichtlijn veiligheid en gezondheid op het werk (89/391/EEG) na te leven, zodat er een einde komt met het inbouwen van beroepsziekten bij alle werknemers binnen de Europese Unie, als gevolg van het toedienen van vaccins (en alles eromheen, zoals long beschadigde mondkapjes, gif staafjes in neus, gif voor handen te wassen, etc.) en als gevolg van het gebruik van "Green Deal Materialen en hulpstoffen", zijnde levensgevaarlijk, hoogproblematisch gevaarlijk afval.

In afwachting van uw antwoord naar mijn e-mail a.vanrooij53@gmail.com voor uiterlijk 1 juni 2024, verblijven wij,

1. Het vanaf hun huwelijk op 5 juli 1979 voor de Wet en de Rooms-Katholiek kerk getrouwde samenwonende getrouwde echtpaar: A.M.L. van Rooij(BSN: 093391225) en J.E.M. van Rooij van Nunen (BSN: 128731886) met hun gezamenlijke woonadres (hoofdverblijfplaats) in hun eigen woningen op het adres 't Achterom 9-9A, 5491 XD, Sint-Oedenrode, als rechtspersoon (sociale en fiscale eenheid), als ook de rechtspersonen:

2. Eenmansbedrijf Camping en Pensionstal "Dommeldal" (KvK-nummer: 57035032), gevestigd op het adres 't Achterom 9-9A, 5491 XD, Sint-Oedenrode, met als juridisch en economisch eigenaar A.M.L. van Rooij(BSN: 093391225);

3. Ecologisch Kennis, Centrum B.V. (KvK- nummer: 16090111), gevestigd op het adres 't Achterom 9A, 5491 XD, Sint-Oedenrode, met als enig directeur A.M.L. van Rooij(BSN: 093391225);

4. Van Rooij Holding B.V. (KvK-nummer: 17102683), gevestigd op het adres 't Achterom 9A, 5491 XD, Sint-Oedenrode, met als enig bestuurder A.M.L. van Rooij(BSN: 093391225);

5. Stichting Administratiekantoor van Rooij Holding B.V. (KvK-nummer: 17154479), gevestigd op het adres 't Achterom 9A, 5491 XD, Sint-Oedenrode, met als enig bestuurder A.M.L. van Rooij(BSN: 093391225);

6. De politieke partij De Groenen, met de zetel gevestigd in Utrecht, gevestigd op het adres 't Achterom 9, 5491 XD Sint-Oedenrode, waarvan A.M.L. van Rooij(BSN: 093391225) voor de afdelingen Sint-Oedenrode (thans: Meierijstad) en Heusden enig voorzitter is;

7. A.M.L. van Rooij(BSN: 093391225) als Stemgerechtigd lid van de politieke partij cd&v onder voorzitter Sammy Mahdi, Tour & Taxis - Gare Maritime (Module 5, Picardstraat 11, 1000 Brussel, België;

8. A.M.L. van Rooij(BSN: 093391225) als parttime werknemer (24 uur per week) werkzaam als hoofd van de interne Arbodienst en Safety manager van Philips Medical Systems Nederland B.V., Veenpluis 4 – 6, 5684 PC BEST onder Roy Jakobs, CEO Royal Philips

Kopiehouders.

1. Geert WildersenFleur Agema(PVV), Fractievoorzitter van de Nederlandse politieke partij "Partij voor de Vrijheid" (e-mails m.agema@tweedekamer.nl, g.wilders@tweedekamer.nl, e.esser@tweedekamer.nl en Pvv.publiek@tweedekamer.nl)

2. Bryan van de Mortel, Pastoor/ Voorzitter Parochie Heilige Oda, Sint-Oedenrode, Son, Breugel (b.vandeMortel@heiligeodaparochie.nl)

3. Alexander de Croo (Open Vld), Premier van België en voorzitter van de Europese Unie (e-mail: contact@premier.be)

4. Donald J. Trump, Presidential Library (e-mail: trump.library@nara.gov)

5. Nieuwsredactie Telegraaf, (nieuwsdienst@telegraaf.nl)

6. Redactie VRT Nieuws, (Luc.Gommers@vrt.be, leonard.birgit@vrt.be, nieuws@vrt.be, wetenschap@vrt.be,)

7. Redactie De Nieuwe Media, (redactie@de-nieuwe-media.nl)

8. Sammy Mahdi, Partijvoorzitter van de cd&v in België (e-mails: voorzitter@cdenv.be en info@cdenv.be)

9. Annelies Verlinden (cd&v), minister van Binnenlandse Zaken, Institutionele Hervormingen en Democratische Vernieuwing van België in de regering De Croo (e-mail: info@verlinden.belgium.be)

10. Vincent Van Peteghem(cd&v), Vicepremier en minister van Financiën van België in de regering De Croo (e-mails: info@vincent.minfin.be en miet.deckers@vincent.minfin.be)

11. Hilde Crevits(cd&v), Vlaamsviceminister-president van de Vlaamse Regering en Vlaams minister van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin in de regering-Jambon (e-mail:
kabinet.crevits@vlaanderen.be)

12. Jo Brouns(cd&v), Vlaamsminister van Economie, Innovatie, Werk, Sociale economie en Landbouw in de regering-Jambon (e-mail:kabinet.brouns@vlaanderen.be)

13. Benjamin Dalle (cd&v), Vlaams minister van Brussel, Jeugd, Media en Armoedebestrijding in de regering-Jambon (e-mail:kabinet.dalle@vlaanderen.be)

14. Nawal Farih, Belgisch volksvertegenwoordiger De Kamer en Gemeenteraadslid Genk van de cd&v in België (e-mail: nawal.farih@dekamer.be en nawal.farih@genk.be)

15. Ruud Rietveld, een van de tientallen slachtoffers die aan het juridisch rechtszaak voerende bedrijf Ecologisch Kennis Centrum B.V. (KvK-nummer: 16090111) een volmacht heeft gegeven, maar hem door toedoen van deze valse Open Vld drie eenheid Alexander De Croo, Tom Ongena en Johny De Raeve al elf jaar lang niet meer juridisch heeft kunnen bijstaan (e-mails ruudrietveldvertelt@hotmail.com en ruud.rietveld20@gmail.com)

16. Lijst Pim Fortuyn gemeente Eindhoven, (info@lijstpimfortuyneindhoven.nl, info@lijstpimfortuyn.nl, lilianereker@hotmail.com, carlo@jongefortuynisten.nl, r.reker@eindhoven.nl, stef@jongefortuynisten.nl, timo@jongefortuynisten.nl, damian@jongefortuynisten.nl)

17. Geert Wildersen Fleur Agema (PVV), Fractievoorzitter van de Nederlandse politieke partij "Partij voor de Vrijheid" (e-mails m.agema@tweedekamer.nl, g.wilders@tweedekamer.nl, e.esser@tweedekamer.nl en Pvv.publiek@tweedekamer.nl)

18. Pieter Omtzigt (NSC), Fractievoorzitter van de Nederlandse politieke partij "Nieuw Sociaal Contract" (e-mails pieter.omtzigt@tweedekamer.nl, e.vhijum@tweedekamer.nl en f.zeedijk-raeven@tweedekamer.nl)

19. Caroline van der Plas (BBB), Fractievoorzitter van de politieke partij "Boeren Burger Beweging" (e-mails c.vdplas@tweedekamer.nl, m.keijzer@tweedekamer.nl en l.helder@tweedekamer.nl)

20. Premier Viktor Orbánvan Hongarije(e-mails titkarsag@me.gov.hu, miniszterelnok@me.gov.hu, lakossag@kim.gov.hu en zsolt.semjen@me.gov.hu) in de hoop dat hij zich weer terug gaat aansluiten bij de Europese Volkspartij (EVP) met het verzoek er voor te zorgen dat Open Vld premier van België en EU-voorzitter Alexander de Croo per direct stopt met het geven van honderden miljoenen euro's aan Wapens en Munitie voor Oekraine om daarmee onschuldige mensen in Oekraine en Rusland te laten doodschieten, wat geld is dat zijn politieke partij Open Vld heeft gestolen van de familie A.M.L. van Rooij, zijn vier bedrijven en zijn gevolmachtigde cliënten van het Ecologisch Kennis Centrum B.V. en daarmee in Nederland en België meer dan tien mensen (indirect) heeft vermoord, waaronder mijn vrouw en mijn zoon, die hij ook nog van de aardbodem heeft laten verdwijnen, wat kost wat kost uit de media moet worden gehouden.

21. Alle leden van Hongarije in het Europese Parlement,met het verzoekom hieroverOpen Vld premier van België en EU-voorzitter Alexander de Croo per direct ter verantwoording te roepen. Het mag namelijk nooit zo zijn dat hij bij de familie A.M.L. van Rooij, zijn vier bedrijven en zijn gevolmachtigde cliënten van het Ecologisch Kennis Centrum B.V. (met als enig directeur A.M.L. van Rooij) in 13 jaar tijd al tientallen (honderden) miljoenen euro's heeft gestolen en daarbij blijft doorgaan, waarmee hij (indirect) meer dan tien mensen in Nederland en België heeft gedood, waaronder mijn vrouw en zoon en daarbij mijn zoon ook nog van de aardbodem heeft laten verdwijnen, om dat gestolen "bloedgeld" te gebruiken voor de aankoop van Wapens en Munitie voor Oekraine om daarmee onschuldige mensen in Oekraine en Rusland te laten doodschieten (e-mails: attila.ara-kovacs@europarl.europa.eu, andrea.bocskor@europarl.europa.eu, katalin.cseh@europarl.europa.eu, andor.deli@europarl.europa.eu, tamas.deutsch@europarl.europa.eu, klara.dobrev@europarl.europa.eu, anna.donath@europarl.europa.eu, kinga.gal@europarl.europa.eu, marton.gyongyosi@europarl.europa.eu, livia.jaroka@europarl.europa.eu, adam.kosa@europarl.europa.eu, csaba.molnar@europarl.europa.eu, sandor.ronai@europarl.europa.eu, erno.schaller-baross@europarl.europa.eu, edina.toth@europarl.europa.eu, laszlo.trocsanyi@europarl.europa.eu, istvan.ujhelyi@europarl.europa.eu)

22. Paul Magnette, Président PARTI SOCIALISTE (e-mail: info@ps.be, paul.magnette@ps.be en paul.magnette@charleroi.be), waarvoor EU-burger en cd&v-lid A.M.L. (Ad) van Rooij (BSN: 093391225) al meer dan tien jaar grote waardering heeft, met het verzoek om Vlaanderen en België (en daarmee ook Wallonië) van de hierboven beschreven geld en eigendom stelende en mens dodende corruptie vanuit de gemeente Zonhoven (Belgisch Limburg) vanuit de politieke partij Open Vld -- die op federaal niveau met de Waalse partij MR (met Charles Michel als president van de Europese Unie) een partij vormen – vanuit Wallonië te redden, om daarmee een totale vernietiging van de mensheid op onze aarde te voorkomen.

23. ALLE ACHT MILJARD WERELDBEWONERS, waaronder ook alle regeringen en alle politieke partijen in de gehele wereld, als ook alle media en kranten in de gehele wereld om daarmee de hierover DECENNIA LANGE ZWIJGCULTUUR te doorbreken.

VERZOEKSCHRIFT VAN AD VAN ROOIJ IN VERBAND MET HET OVERTREDEN VAN DE ARBEIDSOMSTANDIGHEDENWET DOOR ALLE NEDERLANDSE ONDERNEMINGEN

Tot heden is nog nooit op het verzoekschrift van Ad van Rooij van 28 november 2021 gereageerd door de bewindslieden en kopiehouders.

Ad van Rooij stuurde middels het Ecologisch Kennis centrum B.V. op 28 november 2021 persoonlijk per e-mail een verzoekschrift (zie paarse link hieronder) naar Wopke Hoekstra, Raymond Knops en Inge van Dijk (CDA) en diverse andere kopiehouders, deze zijn verderop in dit artikel te lezen.  

Het betrof een verzoekschrift in verband met het overtreden van de Arbeidsomstandighedenwet door alle Nederlandse ondernemingen, waaronder alle 150 Tweede Kamerleden persoonlijk, als gevolg van het in werking stellen van de "Tijdelijke regeling maatregelen covid-19".

Hieronder is de informatie te lezen die Ad van Rooij in zijn e-mail op 28-11-2021 had verzonden.

Van: Ad van Rooij <a.vanrooij53@gmail.com>

Date: zo 28 nov. 2021 om 17:47

Subject: Verzoekschrift aan de Tweede Kamerleden Wopke Hoekstra, Raymond Knops en Inge van Dijk (CDA) i.v.m. overtreden Arbeidsomstandighedenwet met het in werking stellen van de Tijdelijke regeling maatregelen covid-19

To: <w.hoekstra@tweedekamer.nl>, <r.knops@tweedekamer.nl>, <i.vdijk@tweedekamer.nl>, <cda@tweedekamer.nl>, <integriteit@cda.nl>

Cc: <j.geurts@tweedekamer.nl>, <P.Heerma@tweedekamer.nl>, <agnes.mulder@tweedekamer.nl>, <m.amhaouch@tweedekamer.nl>, <a.kuik@tweedekamer.nl>, <r.peters@tweedekamer.nl>, <j.vdberg@tweedekamer.nl>, <H.Palland@tweedekamer.nl>, <d.boswijk@tweedekamer.nl>, <l.werner@tweedekamer.nl>, <h.bontenbal@tweedekamer.nl>, <hendrik.vanhout@raad-gemert-bakel.nl>, <theo.vandenberkmortel@raad-gemert-bakel.nl>, <hanneke.coppens@raad-gemert-bakel.nl>, <thijs.vandenelsen@raad-gemert-bakel.nl>, <toos.vandenhurk@raad-gemert-bakel.nl>, <stefan.janszen@raad-gemert-bakel.nl>, <rick.vankessel@raad-gemert-bakel.nl>, <joris.vanloon@raad-gemert-bakel.nl>, <wim.meulenmeesters@raad-gemert-bakel.nl>, <anita.smits@raad-gemert-bakel.nl>, <deirdre.diesveld@raad-gemert-bakel.nl>, <e.van.schipstal@hetnet.nl>, <maarten.van.gemert1965@gmail.com>, <raadslid.moniek.vandenelzen@gemeente-mill.nl>, <raadslid.hans.vermeulen@gemeente-mill.nl>, <petra@schayik.nl>, <raadslid.wilfried.hermans@gemeente-mill.nl>, <rosalie.vanrijn@wijdemeren.cda.nl>, <jan.verbruggen@wijdemeren.cda.nl>, <eric.torsing@wijdemeren.cda.nl>, <janwillem.nienhuis@wijdemeren.cda.nl>, <frank.vanruitenbeek@wijdemeren.cda.nl>, <bas.kers@wijdemeren.cda.nl>, <secretaris@wijdemeren.cda.nl>, <R.Tegels@horstaandemaas.nl>, <h.geurts@horstaandemaas.nl>, <loes@cdahorstaandemaas.cda.nl>, <eric.brouwers@prosales.nu>, <alex@doenerinpassie.nl>, <sjaakjenniskens@cda-hadm.nl>, <loeswijnhoven@cda-hadm.nl>, <a.mastenbroek@raadgooisemeren.nl>, <j.delange@raadgooisemeren.nl>, <h.dehollander@raadgooisemeren.nl>, <g.bartelet@raadgooisemeren.nl>, <m.vanroden@raadgooisemeren.nl>, <es.tijmstra@purmerend.nl>, <p.verkroost.cda@gmail.com>, <a.nuijens.cda@gmail.com>, <f.koot.cda@gmail.com>, <m.segers.cda@gmail.com>, <ferrypankras.cda@gmail.com>, <l.roet.cda@gmail.com>, <p.vdlaan.cda@gmail.com>, <jdorrepaal@tip.nl>, <jan.h.schuuring@kpnmail.nl>, <d.devries@cdabarneveld.nl>, <m.schipper@cdabarneveld.nl>, <a.vdmeer@cdabarneveld.nl>, <g.bouwman@cdabarneveld.nl>, <r.vdbroek@cdabarneveld.nl>, <gvommen@ackersate.nl>, <voorzitter@cdabarneveld.nl>, <secretaris@cdabarneveld.nl>, <cda@ps-provinciegroningen.nl>, <E.R.Linde@ps-provinciegroningen.nl>, <R.W.de.Wit@ps-provinciegroningen.nl>, <cdagroningen@gmail.com>, <rene.bolle@raadgroningen.nl>, <herman.ubbens@raadgroningen.nl>, <jalt.dehaan@raadgroningen.nl>, <marivankilsdonk@cdaoss.nl>, <gertivanvalkenburg@cdaoss.nl>, <marcvandenheuvel@cdaoss.nl>, <sidneybergh@cdaoss.nl>, <kaibloemers@cdaoss.nl>, <jorisvanhest@cdaoss.nl>, <janinedekleine@gmail.com>, <jacolien@hccnet.nl>, <hardywellenberg@hotmail.com>, <anneadema@msn.com>, <j.zwinkels@raad.utrecht.nl>, <b.van.steeg@raad.utrecht.nl>, <rosa.beck@raad.utrecht.nl>, <merel.rotman@raad.utrecht.nl>, <cda@raad.utrecht.nl>, <ruud.penders@raad.utrecht.nl>, <jj.bronswijk@rotterdam.nl>, <r.segers@raadrotterdam.nl>, <antoine@antoinevandenoever.nl>, <jctvandam01@hetnet.nl>, <carolaofca@hotmail.com>, <bbtt.winkels@gebiedscommissierotterdam.nl>, <j.vanvelden@cdarotterdam.nl>, <evelinebeen@telfort.nl>, <n.damen@upcmail.nl>, <hm.davids@rotterdam.nl>, <a.roetgerink@cdarotterdam.nl>, <f.schellenboom@cdarotterdam.nl>, <hrm@cdarotterdam.nl>, <sdn@planet.nl>

Aan: Wopke Hoekstra, Raymond Knops en Inge van Dijk (CDA)

Leden van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Prinses Irenepad 1, 2595 BG te 's-Gravenhage.

(e-mail: w.hoekstra@tweedekamer.nl en r.knops@tweedekamer.nl en

i.vdijk@tweedekamer.nl en cda@tweedekamer.nl en integriteit@cda.nl)

Ons kenmerk: EKC/281121/VZ-TK-WH/RK/IvD Sint-Oedenrode 28 november 2021

Betreft: Verzoekschrift in verband met het overtreden van de Arbeidsomstandighedenwet door alle Nederlandse ondernemingen, waaronder alle 150 Tweede Kamerleden persoonlijk, als gevolg van het in werking stellen van de "Tijdelijke regeling maatregelen covid-19" (totaal: 16 blz.).

Geachte Tweede Kamerleden Wopke Hoekstra, Raymond Knops en Inge van Dijk,

De (meerderheid van de) 150 Tweede Kamerleden der Staten-Generaal hebben in "Hoofdstuk 2a" van de "Tijdelijke regeling maatregelen covid-19" vanaf 23 november 2021 de volgende mondkapjesplicht opgelegd.

Hoofdstuk 2a. Mondkapjes publieke binnenruimten, onderwijsinstellingen en contactberoepen

Artikel 2a.1. Mondkapjesplicht in publieke binnenruimten

1. Personen van dertien jaar en ouder dragen een mondkapje in publieke binnenruimten.

2. Het eerste lid geldt niet voor:

a. personen als bedoeld in artikel 6.6, eerste lid;

b. personen in door het college van burgemeester en wethouders aangewezen stemlokalen als bedoeld in artikel J 4 van de Kieswet of andere locaties die worden gebruikt ten behoeve van de uitvoering van een verkiezing als bedoeld in de Kieswet dan wel de Tijdelijke wet verkiezingen covid-19.

Artikel 2a.2. Mondkapjesplicht in beroepsonderwijs en hoger onderwijs

1. Personen in een instelling voor beroepsonderwijs of een instelling voor hoger onderwijs of een andere binnenruimte die door een van deze onderwijsinstellingen voor onderwijsactiviteiten wordt gebruikt, dragen een mondkapje.

2. Het eerste lid geldt niet:

a. voor personen op een vaste zit- of staanplaats die deelnemen aan een onderwijsactiviteit of een onderwijsactiviteit verzorgen;

b. indien het dragen van een mondkapje een belemmering vormt voor deelname aan dan wel verzorging van een onderwijsactiviteit;

c. voor personeel van een instelling voor beroepsonderwijs of een instelling voor hoger onderwijs, indien deze een vaste zit- of staanplaats innemen;

d. voor personen die etenswaren of dranken nuttigen, indien deze een vaste zit- of staanplaats innemen.

3. Van een belemmering als bedoeld in het tweede lid, onder b, is in ieder geval sprake bij activiteiten met betrekking tot lichamelijke opvoeding, zang, toneel en dans.

Artikel 2a.3. Mondkapjesplicht contactberoepen

1. De beoefenaar van een contactberoep en de klant of patiënt aan wie diensten worden verleend, dragen beiden een mondkapje gedurende het contact.

2. Het eerste lid geldt niet voor:

a. personen tot en met twaalf jaar;

b. sekswerkers en hun klanten;

c. klanten en patiënten die een behandeling krijgen aan hun gezicht, voor zover het contactberoep niet op gepaste wijze uitgeoefend kan worden op het moment dat de klant een mondkapje draagt.

Artikel 2a.4. Uitzondering beperking of ziekte

1. De verplichtingen in dit hoofdstuk gelden niet voor personen die vanwege een beperking of een ziekte geen mondkapje kunnen dragen.

2. De verplichtingen in dit hoofdstuk gelden niet voor:

a. begeleiders van personen met een verstandelijke beperking, voor zover deze personen van het door begeleiders dragen van een mondkapje ernstig ontregeld raken;

b. personen die spreken met iemand die vanwege een auditieve beperking moet kunnen spraakafzien.

Artikel 2a.5. Uitzondering sport, wellness, sauna's cultuur en media

De verplichtingen in dit hoofdstuk gelden niet voor personen tijdens het:

a. beoefenen van sport, waaronder het zwemmen in een zwembad, voor zover het dragen van een mondkapje de beoefening van de sport belemmert;

b. verblijf in wellnesscentra en sauna's, voor zover het dragen van een mondkapje het verblijf belemmert;

c. beoefenen van podiumkunsten en acteren, voor zover het dragen van een mondkapje de beoefening van de podiumkunsten of het acteren belemmert;

d. poseren voor beeldende kunst, voor zover het gaat om het op beeld vastleggen van personen;

e. deelnemen aan de opname van audiovisueel media-aanbod dat verzorgd wordt door aanbieders van mediadiensten, als bedoeld in artikel 1.1, eerste lid, van de Mediawet 2008, voor zover het gaat om personen die in beeld of aan het woord komen.

Ons is opgevallen dat in deze "Tijdelijke regeling maatregelen covid-19"met geen woord wordt gesproken over "Arbeidsomstandighedenwet" en enkel is ondertekend door minister H.M. de Jonge van Volksgezondheid, welzijn en Sport, minister F.B.J. Grapperhaus van Justitie en Veiligheid en minister K.H. Ollongren van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties en niet de handtekening bevat van minister Wouter Koolmees van Sociale Zaken en Werkgelegenheid die bestuurlijk verantwoordelijk is voor het naleven van de Arbeidsomstandighedenwet.

Voor het handelen van de Inspectie SZW in relatie tot Corona is de "Arbeidsomstandighedenwet" leidend. Voorop staat de veiligheid en gezondheid van werknemers. Deze "Tijdelijke regeling maatregelen covid-19" betreffen dan ook enkel maar adviezen, waarin de Inspectie SZW geen rol of bevoegdheid heeft.

Deze "Tijdelijke regeling maatregelen covid-19" mag derhalve nooit tot gevolg hebben dat werkgevers en werknemers als gevolg van het naleven van de daarin opgesomde maatregelen (waaronder het verplicht dragen van een mondneuskapje) de "Arbeidsomstandighedenwet" moeten overtreden. De "Arbeidsomstandighedenwet" blijft leidend. In artikel 5 van deze "Arbeidsomstandighedenwet" staat letterlijk het volgende voorgeschreven:


Inventarisatie en evaluatie van risico's

Artikel 5

1. Bij het voeren van het arbeidsomstandighedenbeleid legt de werkgever in een inventarisatie en evaluatie schriftelijk vast welke risico's de arbeid voor de werknemers met zich brengt. Deze risico-inventarisatie en -evaluatie bevat tevens een beschrijving van de gevaren en de risico-beperkende maatregelen en de risico's voor bijzondere categorieën van werknemers.

2. In de risico-inventarisatie en -evaluatie wordt aandacht besteed aan de toegang van werknemers tot een deskundige werknemer of persoon, bedoeld in de artikelen 13 en 14, of de arbodienst.

3. Een plan van aanpak, waarin is aangegeven welke maatregelen zullen worden genomen in verband met de bedoelde risico's en de samenhang daartussen, een en ander overeenkomstig artikel 3, maakt deel uit van de risico-inventarisatie en -evaluatie. In het plan van aanpak wordt tevens aangegeven binnen welke termijn deze maatregelen zullen worden genomen.

4. De risico-inventarisatie en -evaluatie wordt aangepast zo dikwijls als de daarmee opgedane ervaring, gewijzigde werkmethoden of werkomstandigheden of de stand van de wetenschap en professionele dienstverlening daartoe aanleiding geven.

5. Indien de werkgever arbeid doet verrichten door een werknemer die hem ter beschikking wordt gesteld, verstrekt hij tijdig voor de aanvang van de werkzaamheden aan degene, die de werknemer ter beschikking stelt, de beschrijving uit de risico-inventarisatie en -evaluatie van de gevaren en risicobeperkende maatregelen en van de risico's voor de werknemer op de in te nemen arbeidsplaats, opdat diegene deze beschrijving verstrekt aan de betrokken werknemer.

6. De werkgever zorgt ervoor dat iedere werknemer kennis kan nemen van de risico-inventarisatie en -evaluatie.

Dit betekent dat vanaf het moment de "Tijdelijke regeling maatregelen covid-19" van kracht is elke werkgever op grond van"Arbeidsomstandighedenwet" wettelijk verplicht is tot het laten uitvoeren van een Risico-inventarisatie en -evaluatie (RI&E) naar de gezondheid- en veiligheidsrisico's als gevolg van onder meer het gebruik van de in de "Tijdelijke regeling maatregelen covid-19" voorgeschreven mondneusmaskers. Met een RI&E brengt de werkgever alle arbeidsrisico's in kaart, en kan hij die gericht aanpakken. Dit leidt tot minder verzuim, efficiënter werken en gemotiveerde werknemers. Het is een onmisbaar instrument om werknemers gezond, veilig en met plezier aan het werk te houden. En zodoende ook flink te besparen op de bedrijfskosten.

Uit navraag bij meerdere Nederlandse bedrijven is gebleken dat geen enkel bedrijf deze vanuit de "Arbeidsomstandighedenwet" wettelijke verplichte Risico-inventarisatie en -evaluatie (RI&E) als gevolg van de in deze "Tijdelijke regeling maatregelen covid-19" voorgeschreven mondneusmaskers heeft laten uitvoeren. Dit betekent dat al deze bedrijven daarmee in zeer ernstige mate de "Arbeidsomstandighedenwet" hebben overtreden waarvoor alle 150 leden van de Tweede Kamer der Staten-Generaal bestuurlijk verantwoordelijk en aansprakelijk zijn. Zij hadden deze "Tijdelijke regeling maatregelen covid-19" namelijk nooit van kracht mogen verklaren zonder verwijzing naar de daaraan onlosmakelijk verbonden "Arbeidsomstandighedenwet" en zonder de daarvoor wettelijk vereiste handtekening van bestuurlijk verantwoordelijk minister Wouter Koolmees van Sociale Zaken en Werkgelegenheid.

U als (mede veroorzakende) Tweede Kamerleden zult nu ongetwijfeld de volgende vraag stellen:

Hoe zit het met de onderneming Tweede Kamer der Staten-Generaal?

Het antwoord daarop luidt als volgt:

De Tweede Kamer der Staten-Generaal staat als onderneming ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder KvK-nummer 82966036 met als rechtsvorm "Publiekrechtelijke Rechtspersoon De Staat (Zelfstandig onderdeel)"(zie bijlage 1). Dit betekent dat voor de onderneming Tweede Kamer der Staten-Generaal (KvK-nummer 82966036) ook de "Arbeidsomstandighedenwet" van kracht is. De werkgever die moet zorgen dat binnen de Tweede Kamer der Staten-Generaal de "Arbeidsomstandighedenwet" wordt nageleefd is het dagelijks bestuur, genaamd Presidium, welke is samengesteld uit de volgende personen: voorzitter: Vera Bergkamp (D66), de leden Ockje Tellegen (VVD), Martin Bosma (PVV), Anne Kuik (CDA), Michiel van Nispen (SP), Henk Nijboer (PvdA), Tom van der Lee (GL), Frank Wassenberg (PvdD), Paul van Meenen (D66) en de plaatsvervangend leden Fleur Agema (PVV), Jaco Geurts (CDA), Lilianne Ploumen (PvdA) en Salima Belhaj (D66).

Het zijn derhalve voorzitter Vera Bergkamp en bovengenoemde twaalf Tweede Kamerleden die op grond van "Arbeidsomstandighedenwet" aan een hogere veiligheidskundige opdracht hadden moeten geven tot het laten uitvoeren van een Risico-inventarisatie en -evaluatie (RI&E) naar de gezondheid- en veiligheidsrisico's als gevolg van onder meer het gebruik van de in de "Tijdelijke regeling maatregelen covid-19" voorgeschreven mondneusmaskers. Uit navraag binnen de Tweede Kamer is gebleken dat het Presidium daartoe nooit een opdracht heeft gegeven. Dit terwijl voorzitter: Vera Bergkamp (D66), mede namens het Presidium (en derhalve mede namens de politieke partijen VVD, PVV, CDA, SP, PvdA, GL, PvdD en D66 die zijn vertegenwoordigd in het Presidium), bij brief d.d. 4 november 2021 (zonder kenmerk) aan alle 150 leden van de Tweede Kamer der Staten-Generaal deze mondkapjesplicht vanaf 6 november 2021 weer heeft voorgeschreven vanuit de onderneming Tweede Kamer der Staten-Generaal (KvK-nummer 82966036), waartoe ook de 150 Tweede Kamerleden behoren (zie bijlage 2).

Dit betekent dat voorzitter Vera Bergkamp en bovengenoemde twaalf Tweede Kamerleden die zijn vertegenwoordigd in het Presidium (als werkgever van de onderneming Tweede Kamer der Staten Generaal) vanaf het moment dat de 150 Tweede Kamerleden de "Tijdelijke regeling maatregelen covid-19 van kracht hebben verklaard, daarmee vanaf die tijd in zeer ernstige mate de "Arbeidsomstandighedenwet" hebben overtreden met mogelijk verhoogde veiligheidsrisico's en (blijvende) gezondheidsschade als gevolg daarvan bij alle 150 Tweede Kamerleden en overige binnen de Tweede Kamer werkzame eigen werknemers en werknemers van derden.

U als (mede veroorzakende) Tweede Kamerleden zult nu ongetwijfeld de volgende vraag stellen:

Hoe is het in hemelsnaam mogelijk dat minister H.M. de Jonge van Volksgezondheid, welzijn en Sport, minister F.B.J. Grapperhaus van Justitie en Veiligheid en minister K.H. Ollongren van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties betreffende "Tijdelijke regeling maatregelen covid-19" aan de 150 Tweede Kamerleden heeft voorgelegd, waarmee dezelfde 150 Tweede Kamerleden na het bekrachtigen ervan in zeer ernstige mate de "Arbeidsomstandighedenwet" overtreden om daarmee zichzelf aan mogelijk verhoogde veiligheidsrisico's bloot stellen wat mogelijke (blijvende) gezondheidsschade tot gevolg kan hebben?

De oorzaak van dit alles is terug te voeren naar het kabinet Lubbers I (VVD en CDA) waarin onder voorzitterschap van Minister-President Ruud Lubbers in 1983 een algehele herziening van de Nederlandse Grondwet is ingevoerd met als meest belangrijke wijziging het opnemen van het nieuwe zelfstandige artikel 120 met daarin de volgende tekst:

"De rechter treedt niet in de beoordeling van de grondwettigheid van wetten en verdragen."

Daarmee heeft de "Staat der Nederlanden" de gehele Nederlandse Grondwet uitgeschakeld en met het daarin opnemen van het nieuwe zelfstandige artikel 120 beslist dat de "Tijdelijke regeling maatregelen covid-19", voorafgaande aan het in werking stellen ervan, niet meer mag worden getoetst door de rechter of het in strijd is met andere wetten of verdragen. De 150 Tweede Kamerleden en 75 Eerste Kamerleden hadden toentertijd deze algehele grondwetswijziging nooit mogen invoeren omdat Nederland als EU-lidstaat vanaf 1948 via EU-verdragen wettelijk zit verbonden aan alle andere EU-lidstaten en vanaf 1945 via VN-verdragen wettelijk zit verbonden aan alle andere VN-lidstaten, wat betekent dat deze algehele herziening van de Nederlandse Grondwet (waarmee de Grondwet is uitgeschakeld) eerst getoetst had moeten worden door rechters van het Grondwettelijk Hof (Constitutioneel Hof) in alle andere landen van de Europese Unie en de Verenigde Naties, alvorens deze algehele herziening van de Nederlandse Grondwet door de 150 leden van de Tweede Kamer der Staten-Generaal en de 75 leden van de Eerste Kamer der Staten-Generaal had mogen worden ingevoerd. Het gevolg hiervan is dat "rechtsstaat ondermijnende criminele organisaties" via private stichtingen (en hun netwerken) zich op deze (voor nagenoeg alle 150 Tweede Kamerleden onzichtbare) wijze tot op het hoogste bestuurlijke niveau hebben weten te infiltreren, waarvan betreffende 150 Tweede Kamerleden in dit geval persoonlijk het slachtoffer zijn geworden.

Wij verzoeken u kennis te nemen van de inhoud en die inhoud hierbij als herhaald en ingelast te beschouwen.

Julius Vischjager bevraagt premier Balkenende over zijn vriendschap met Peter Maas (zie video)

Hoe extreem ver voormalig burgemeester Peter Maas (CDA) van Sint-Oedenrode, als persoonlijke vriend van Jan-Peter Balkenende (ZIE VIDEO), vanaf 15 januari 2013 met het plegen van "rechtsstaat ondermijnende misdrijven" vanuit zijn private "Stichting Criminaliteitsbeheersing Oost-Brabant" (KvK-nummer 17202446) is gegaan (en daarmee nog steeds kan blijven doorgaan) kunt u lezen in ons 144 blz. tellende bij brief d.d. 20 november 2021 (kenmerk: EKC/20112021/IG-WSD) gedane Ingebrekestelling en Schade-aansprakelijkheidstelling tegen de "weigering om te beslissen" op de door het Ecologisch Kennis Centrum B.V. (KvK-nummer: 16090111) bij het dagelijks bestuur van het waterschap De Dommel te Boxtel over de periode van 25 maart 2020 tot op heden tijdig ingediende vijf bezwaarschriften inzake de cliënten C.A. van den Heuvel van Hoof en F.C.J.M. van den Heuvel, welke u kunt lezen in de volgende pdf-link:

https://www.sdnl.nl/ekc/pdf/ingebrekestelling-met-aansprakelijkheidstelling-waterschap-de-dommel.pdf (het laden ervan neemt enige tijd in beslag, vanwege het grote bestand).

Wij verzoeken u kennis te nemen van de inhoud en die inhoud hierbij als herhaald en ingelast te beschouwen.

Dat wat hierboven staat geschreven heeft A.M.L. van Rooij (BSN: 093391225) gedaan met zijn deskundigheid als Europees erkend hogere veiligheidskundige en als (voormalig) diensthoofd veiligheid en gezondheid bij Philips Medical Systems, vanuit zijn juridisch bedrijf Ecologisch Kennis Centrum B.V. (KvK-nummer: 16090111) waarvan hij enig directeur is (zie bijlage 3).

Om als (mede veroorzakende) Tweede Kamerleden niet persoonlijk verantwoordelijk te worden voor het vanuit de Tweede Kamer der Staten-Generaal (De Staat) overtreden van de "Arbeidsomstandighedenwet" bij alle Nederlandse ondernemingen (waaronder de onderneming Tweede Kamer der Staten-Generaal), waarmee uzelf mogelijk al verhoogde veiligheidsrisico's en (blijvende) gezondheidsschade heeft opgelopen, is het voor u als (mede veroorzakende) Tweede Kamerleden van groot belang te weten of Presidium-voorzitter Vera Bergkamp aan een hogere veiligheidskundige of Arbodienst opdracht heeft gegeven tot laten uitvoeren van een Risico-inventarisatie en -evaluatie (RI&E) naar de gezondheid- en veiligheidsrisico's als gevolg van onder meer het gebruik van de in de "Tijdelijke regeling maatregelen covid-19" voorgeschreven mondneusmaskers, waartoe zij op grond van de "Arbeidsomstandighedenwet" wettelijk verplicht is. Daar kunt u op een eenvoudige wijze achter komen door aan Presidium en Kamervoorzitter Vera Bergkamp de volgende vraag te stellen.

Ingevolge Artikel 5, lid 6, van de Arbeidsomstandighedenwet hebben wij recht om kennis te nemen van de risico-inventarisatie en -evaluatie (RI&E) die u op grond van de "Arbeidsomstandighedenwet" heeft moeten laten uitvoeren, voorafgaande aan het versturen van uw brief d.d. 4 november 2021 (zonder kenmerk) aan alle 150 Tweede Kamerleden, waarin u vanaf 6 november 2021 in overeenstemming met de "Tijdelijke regeling maatregelen covid-19" alle 150 leden van de Tweede Kamer der Staten-Generaal heeft verplicht tot het dragen van mondneusmaskers.

Bent u bereid om ons die RI&E te laten inzien?

In geval u daarop het antwoord krijgt, dat hiernaar geen risico-inventarisatie en -evaluatie (RI&E) is uitgevoerd dan betekent dit dat de Tweede Kamer der Staten-Generaal (De Staat) daarmee, door toedoen van het Presidium, in zeer ernstige mate de "Arbeidsomstandighedenwet" heeft overtreden, waardoor er mogelijk (blijvende) gezondheidsschade voor meerdere Tweede Kamerleden en overige werknemers binnen de Tweede Kamer der Staten-Generaal is ontstaan, waarvoor de Publiekrechtelijke Rechtspersoon: De Staat (Tweede Kamer der Staten-Generaal)(KvK-nummer 82966036) verantwoordelijk en aansprakelijk kan worden gesteld.

In het belang voor de veiligheid en gezondheid van ruim 17 miljoen Nederlanders vernemen wij van u als volksvertegenwoordigers dan ook graag op een zo'n kort mogelijke termijn het antwoord of u beiden bereid bent om bovengenoemde vraag te stellen aan Presidium en Kamervoorzitter Vera Bergkamp en wat daarop haar antwoord is.

In afwachting van uw antwoord hierop te versturen naar onze e-mail: a.vanrooij53@gmail.com verblijven wij,

Hoogachtend,

Ecologisch Kennis Centrum B.V. (KvK-nummer: 16090111),

wettelijk gevestigd op het adres 't Achterom 9A, 5491 XD Sint-Oedenrode.

voor deze haar directeur A.M.L. van Rooij (BSN: 0933.91.225),

wettelijk wonende in zijn woning op het adres 't Achterom 9, 5491 XD Sint-Oedenrode

(e-mail: a.vanrooij53@gmail.com)

Bijbehorende bijlagen

1. Gewaarmerkt uittrekselKvK-nummer 82966036 van de onderneming Tweede Kamer der Staten-Generaal (lees blz. 7 en 8 hieronder).

2. Brief d.d. 4 november 2021 (zonder kenmerk) van Presidium en Tweede Kamervoorzitter Vera Bergkamp, mede namens alle leden van het Presidium, aan alle 150 leden van de Tweede Kamer der Staten-Generaal (lees blz. 9 t/m 11 hieronder).

3. Bewijsstukken van deskundigheid van A.M.L. van Rooij (BSN: 093391225) als Europees erkend hogere veiligheidskundige en als (voormalig) diensthoofd veiligheid en gezondheid bij Philips Medical Systems (lees blz. 12 t/m 16 hieronder).

Kopiehouders

  • De CDA Tweede Kamerleden Jaco Geurts (j.geurts@tweedekamer.nl), Pieter Heerma (P.Heerma@tweedekamer.nl), Agnes Mulder (agnes.mulder@tweedekamer.nl), Mustafa Amhaouch (m.amhaouch@tweedekamer.nl), Anne Kuik (a.kuik@tweedekamer.nl), René Peters (r.peters@tweedekamer.nl), Joba van den Berg (j.vdberg@tweedekamer.nl), Hilde Palland (H.Palland@tweedekamer.nl), Derk Boswijk (d.boswijk@tweedekamer.nl), Lucille Werner (l.werner@tweedekamer.nl), Henri Bontenbal (h.bontenbal@tweedekamer.nl) en anderen.

PS: Het uitprintbare van handtekening voorziene verzoekschrift d.d. 27 november 2021 (kenmerk: EKC/281121/VZ-TK-WH/RK/IvD), met bijbehorende bijlagen 1 t/m 3, vindt u bijgevoegd (zie bijlage)

Voor meer feitelijke en wettelijke onderbouwing verwijzen wij u naar ons artikel in de volgende link met de volgende aanhef:

PERSBERICHT 22 MEI 2024

Enkel Fleur Agema (PVV) als eerste vrouwelijke Nederlandse minister-president kan de vergiftigingskraan tijdig dichtdraaien en onze wereld nog redden.

PERSBERICHT 26 MEI 2024: ALLE VERANTWOORDELIJKEN EN HUISARTSEN VOOR DE NIEUWE HOLOCAUST (2021/2024) ZULLEN TERECHT WORDEN GESTELD.

De nieuwe Holocaust (2021-2024) in beeld gebracht door De Nieuwe Media (Waarheidskrant).

"Samen staan we sterk om de WHO-dictatuur te beëindigen!"

ALLE VERANTWOORDELIJKEN EN ALLE HUISARTSEN DIE MEE HEBBEN GEWERKT AAN DE NIEUWE HOLOCAUST DOOR MIDDEL VAN COVID-19 VACCINATIES ZULLEN PERSOONLIJK AANSPRAKELIJK WORDEN GESTELD EN VERVOLGD WORDEN.

Op 8 januari 2021 werden de eerste vaccinatierondes gestart van COVID-19 vaccinaties. De eerste vaccinatiedoden gingen vallen, het begin van de nieuwe Holocaust 2021/2024, (oversterfte).

Wanneer stopt Holocaust WO-3?

Wanneer wordt de laatste COVID-19 vaccinatie gegeven door een NAZI huurling?

Minister De Jonge stuurde een brief over de uitwerking van de vaccinatiestrategie tegen COVID-19 (het coronavirus).

De politici en ambtenaren zijn hoofdelijk aansprakelijk voor al hun wandaden!

Lieve mensen, wij weten nu dat die hele COVID zaak een grote belazerij is geweest over de hele wereld, hoofdzakelijk aangedreven door de W.H.O. (World Health Organisation) met Tedros, de boef, ook dat weten wij nu! Het bio-wapen, waar iedereen het over heeft, zat in de COVID-19 vaccinatiespuiten! 

Toch presteert nu de regering van Nederland om het pandemie verdrag te willen ondertekenen met de W.H.O., zonder dat de pandemie regels helemaal vast liggen. Dus zij willen, ondanks de meer dan 20 miljoen doden die er in Europa gevallen zijn door het biowapen en waarvan het einde nog niet in zicht is (oversterfte) toch diezelfde smeerlappen en moordenaars het gezondheidsrecht uit handen geven, met alle bevoegdheden, aan deze misdadige organisatie van Rockefellor, Bill Gates en Rothschild

Daaraan kun je zien, dat de Nederlandse regering een kwaadaardige regering is tot nu toe. En dat betekent dat de top van de partijen niet deugen. Die staan nog steeds onder afpersing en dwang. Onvoorstelbaar dat na deze 4 catastrofale jaren, nog steeds er niets veranderd is, schandalig! En zij, de politici en ook de ambtenaren, zijn nu ook hoofdelijk aansprakelijk voor hun wandaden. (Bron bericht).

Nieuwe Holocaust anno 2021/2024

De nieuwe Holocaust kon ontstaan, omdat vele functionarissen, huisartsen en verpleegkundigen zich om lieten kopen door geld, privileges en status. Onder grote druk lieten veel functionarissen, huisartsen en verpleegkundigen zich overhalen om dodelijke injecties te injecteren bij de vaak angstige bevolking. 

Wereldwijd spelen er nu zeer grote drama's af... Vele mensen sterven (eerder) door COVID-19 vaccinaties, worden ziek of (zwaar) gehandicapt. 

Hoe dit gestopt gaat worden is nog een grote verrassing voor velen.

Iedereen is gezien, vluchten kan niet meer!

Hoe heeft dit allemaal kunnen gebeuren?

Dit kon gebeuren doordat de media, vele journalisten en nieuwslezers waren omgekocht in Nederland en de rest van de wereld. Achter veel politici en ambtenaren zitten lobbyisten die de dienst uitmaken.

Pia Dijkstra is hiervan een goed voorbeeld. 

Zij wordt nu persoonlijk juridisch aangepakt (lees verder).

Iedereen heeft keuzes, je kan een goede keuze maken, een slechte of de meest goede.

Pia Dijkstra (demissionair minister voor Medische Zorg in het Kabinet-Rutte IV.)
Pia Dijkstra (demissionair minister voor Medische Zorg in het Kabinet-Rutte IV.)

Wie is Pia Dijkstra?

Pietje Aafke (Pia) Dijkstra (Franeker, 9 december 1954) is een Nederlands politica namens D66 en voormalig nieuwslezer (zie foto). Per 2 februari 2024 is zij demissionair minister voor Medische Zorg in het Kabinet-Rutte IV. Van 17 juni 2010 tot 31 maart 2021 was zij lid van de Tweede Kamer. Eerder was zij actief als televisiemaker, journalist en televisiepresentatrice. (Bron).

We staan op een kritiek punt in onze geschiedenis. De Nationale Bond tegen Overheidszaken roept u op om deel te nemen aan onze collectieve Pandemieverdrag-actie. Samen kunnen we voorkomen dat Nederland zijn soevereiniteit verliest door het ondertekenen van een bindend pandemieverdrag met de WHO.

Demissionair minister Pia Dijkstra beweert nu het WHO-pandemieverdrag op 27 mei niet te zullen tekenen. Ze heeft echter ook toegezegd de consensus (=overeenkomst) niet te willen doorbreken.

Let op! Deze politici zijn niet te vertrouwen. De Bond heeft met de rechtszaak van 5 juni al zekerheid gecreëerd. Mocht demissionair minister Pia Dijkstra alsnog stiekem tekenen, dan zal het WHO-pandemieverdrag met terugwerkende kracht nietig worden verklaard. 

De dagvaarding is namelijk vóór de jaarlijkse bijeenkomst van de WHO op 27 mei afgeleverd. Het is onacceptabel dat zij nog steeds van plan is een vergaande bindende overeenkomst met de WHO niet doorbreekt op 27 mei as. Als demissionair minister heeft zij geen mandaat meer, om zulke vergaande belangrijke beslissingen te nemen.

Met spoed is er op 5 juni 2024 [een persoonlijke rechtszaak] (https://870hs.r.bh.d.sendibt3.com/mk/mr/sh/1t6AVsg9Ynm8rNPj9sB5PgY5Ch2pOu/iXCwm3KhXVga) tegen (demissionair minister) Pia Dijkstra voor het eventueel onrechtmatig tekenen van het WHO-pandemieverdrag.

De Bond zal ook direct een rechtszaak starten wanneer andere bewindslieden in de toekomst proberen het WHO-pandemieverdrag te ondertekenen. Geen enkele politicus heeft het recht om onze soevereiniteit en grondrechten over te dragen aan een buitenlandse, ondemocratisch gekozen private organisatie.

De Tweede Kamer heeft een motie aangenomen waarin de regering wordt opgedragen het pandemieverdrag niet te tekenen. 

De Tweede Kamer is de hoogste controlerende macht in onze democratie en mag niet worden genegeerd. Toch dreigt minister Dijkstra deze motie te negeren, wat een schending van de staatsorde betekent. Kabinet negeert Kamer en stemt in met pandemieverdrag WHO | RTL Nieuws | RTL.nl

Bron bericht: https://t.me/Volk_Wordt_Wakker_kanaal/8943

Zie de onderstaande PDF van de dagvaarding die op 24 mei 2024 is opgemaakt.

Wereldwijd is er veel verzet tegen het pandemie verdrag!

Republikeinse senatoren riepen president Biden met klem op het verdrag niet te ondertekenen. En Groot-Brittannië zei het verdrag enkel te zullen tekenen als het niet ten koste gaat van de nationale soevereiniteit.

In Nederland werd een motie van Mona Keijzer die de regering opdraagt het verdrag niet te tekenen aangenomen door de Tweede Kamer. Slowakije had al aangegeven het verdrag niet te zullen steunen.

"Er valt niets meer te ondertekenen," merkt neuroloog Jan Bonte op. "De machtsgreep van de WHO is mislukt. Het is over en uit. En dat is een hele goede zaak."

Onderzoeksjournalist Marc van der Vegt merkt op dat ook de Duitse media gewag maken van het feit dat de onderhandelingen over het pandemieverdrag zijn gestopt.

"Er is geen consensus. Goed nieuws, want in deze vorm zou het verdrag een gruwel zijn voor alle democratische lidstaten," zegt Van der Vegt.

Bron tekst: https://robindeboer.substack.com/p/overwinning-de-machtsgreep-van-de

HOLOCAUST (WO-2)

Een stukje geschiedenis van de vorige Holocaust, (tijdens de tweede wereldoorlog): 

De Holocaust, ook wel Shoah, Shoa of Sjoa (Hebreeuws: השואה Ha-Shoah) genoemd, was de systematische Jodenvervolging en genocide door de nazi's en hun bondgenoten voor en tijdens de Tweede Wereldoorlog. Tijdens de overheersing door nazi-Duitsland werden er tussen de 5,1 en 6 miljoen Europese Joden vermoord. De moorden vonden grotendeels plaats in vernietigingskampen in gaskamers en bij massa-executies door Einsatzgruppen. 

Het woord holocaust betekent "brandoffer" en is afgeleid van het Oudgriekse woord ὁλόκαυστον (holókauston), dat letterlijk 'geheel verbrand' betekent. Dit was in de oudheid een aanduiding voor een brandoffer aan een godheid. Het woord holocaust bestond in die betekenis ook in het Middelnederlands in de 14e eeuw, maar is daarna in onbruik geraakt.

Naast ongeveer 6 miljoen Joden hebben de nazi's ook ongeveer 5 miljoen andere mensen vermoord. Wetenschappers zijn verdeeld over de vraag of de term 'Holocaust' zou moeten worden toegepast op alle slachtoffers van nationaalsocialistische massamoord, waarbij sommigen het als synoniem voor Sjoa of de Endlösung der Judenfrage gebruiken, terwijl anderen ook de moord op Roma en Sinti (zigeuners), Polen en andere Slaven, de dood van Sovjet-krijgsgevangenen, homoseksuele mannen, Jehova's getuigen, gehandicapten, geestelijk gehandicapten, en politieke tegenstanders (willen) meetellen. 

Hierbij is ook de vraag of de gehele periode van 1933 tot 1945 moet worden bekeken of alleen de oorlogsperiode na 1939 en vooral 1941.

Bron: https://nl.wikipedia.org/wiki/Holocaust

Het spel is over en uit.

In Japan praten ze reeds openlijk op TV over de schade van COVID-19 injecties (zie video).

"Samen staan we sterk om de WHO-dictatuur te beëindigen!"

ONZE NIEUWSTE ARTIKELEN