Vertaal deze pagina naar:

DE LANGE WEG NAAR WERELDVREDE WORDT GEPLAVEID.

10-12-2023

Na vele jaren van misleidingen en chantage bereiken we eindelijk het juiste pad en de oplossingen voor Wereldvrede.

Van de gevolgen van 5G/7G, COVID-19, Astrale Straling, Poolomkering (omkering magnetisch veld), AI, Zonnestorm, etc. zijn met dank aan een wijze dame alle wereldleiders en wereldinstellingen op de hoogte.

De wereld zoals wij die kennen gaat eindigen, maar het is niet het einde van de aarde, onze wereld! 

We zitten op een groot keerpunt in onze geschiedenis, de weg naar Ascentie ligt nu open.

Probeer alsjeblieft niet te verwarren wat je wordt verteld over deze geweldige vrouw Dolores Cannon die haar hele leven heeft gewijd aan het helpen van mensen om hun 'ware zelf' te realiseren.

Dolores Cannon (St. Louis, Missouri, 15 april 1931 – Fayetteville, Arkansas, 18 oktober 2014) was een hypnotherapeute die zich specialiseerde in regressie- en reïncarnatietherapie. Ze schreef 17 boeken over haar onderzoek naar hypnose en UFO's, die vertaald werden in meer dan 20 talen. Haar uit drie boekdelen bestaande serie "Conversations with Nostradamus" bevat de vertaling van bijna 1.000 profetieën.

Dolores Cannon was ook een UFO-onderzoekster gedurende 20 jaar en gebruikte haar kennis inzake regressietherapie om mensen te helpen die betrokken zouden zijn geweest bij ontvoeringen door buitenaardsen. Ze vond een breed gehoor mede dankzij vele lezingen in het buitenland en artikels van en over haar in verscheidene internationale tijdschriften. Ook verscheen ze op talrijke televisie- en radioprogramma's.

Bron: https://nl.wikipedia.org/wiki/Dolores_Cannon

Dolores Cannon
Dolores Cannon

Het belangrijke gedachtegoed van Dolores Cannon

We moeten allemaal samenkomen en elkaar helpen met de uitdagingen waarmee we als collectief worden geconfronteerd. Dolores Cannon: "Als ik naar een hogere dimensie moet opstijgen, wil ik dat iedereen met mij mee kan opstijgen. We hebben deze reis allemaal samen doorstaan, we moeten allemaal anderen door deze moeilijke tijd heen helpen en er met elke ziel samen met ons doorheen komen".

Er moet volledige openbaarmaking plaatsvinden, zodat iedereen weet wat er met onze planeet en met het menselijk collectief gebeurt. Hoe kan iemand opstijgen als hij niet begrijpt wat er aan de hand is!?

Het maakt mij niet uit of ik de laatste persoon ben die opstijgt (ascendeert), ik geef wel om anderen en hun kans om hun ware potentieel te realiseren.

"Ik ben er zo klaar voor om deze puinhoop waarin we leven op te lossen. Ik ben dankbaar voor de overvloed aan zegeningen en kansen in mijn leven en nu ben ik klaar voor nog meer. Ik ben gezond. Ik ben gelukkig. Ik ben rijk. Ik ben wijs. Ik ben een vat van het universum. AMEN."

Zo denken wij, de redactie van De Nieuwe Media, er ook over.

David Sorensen van de website STOP WORLD CONTROL schreef op 10 december 2023 het volgende:

Zeer indrukwekkende ontwikkeling. 

Twee van de meest populaire media persoonlijkheden ter wereld zijn Joe Rogan en Tucker Carlson. Beide bereiken honderden miljoenen mensen. Wat gebeurt er nu? Allebei brengen ze opeens Alex Jones in hun show. Ze promoten hem voor de hele wereld. Wat betekent dat? 

Alex Jones is de 'vader van het complotdenken'. 

Hij is het symbool wereldwijd van alle complotdenkers. Wie complottheorie zegt, zegt Alex Jones. Hij werd decennia lang bespot en uitgelachen. De laatste jaren wordt echter opeens onthuld dat al die zogenaamde complottheorieën een voor een waar blijken te zijn. Nu wordt Alex Jones opeens verwelkomd en gepromoot door de meest bekende media persoonlijkheden ter wereld. Dat is strategisch. Ze doen dit om aan de hele wereld te laten zien: alles wat Alex Jones ooit gezegd heeft, is waar!

De grootste complotdenker aller tijden wordt op het podium gezet door de grootste media persoonlijkheden aller tijden. Tegelijkertijd heeft Elon Musk et Twitter (X) account van Alex Jones hersteld! En er wordt mega-veel aandacht aan besteed in alle media. 

All eyes on Alex Jones! De impact daarvan is astronomisch! 

Onvoorstelbaar. De laatste maanden heeft Elon Musk trouwens op een ongehoorde wijze honderden miljoenen mensen de ogen aan het openen op X. We kunnen denken van hem wat we willen, feit is dat hij de ene waarheid na de andere onthult voor de hele wereld.

Er is iets gaande zonder weerga. Let op mensen… de waarheid is aan het doorbreken als een orkaan. Zoals ik allang zeg… het Grote Ontwaken is nog maar net begonnen. We gaan dingen beleven die we nooit voor mogelijk hadden gehouden!

Gerechtigheid en Wereldvrede gaat komen, niemand kan zich meer verstoppen, alles is gezien!

We zijn allemaal slachtoffer van de wereld zoals die was. Er moet een eerlijke volksvertegenwoordiging komen die het goed voor hebben met de wereldbevolking in alle landen van onze wereld. 

De corruptie, chantage en satanisch ritueel misbruik van topambtenaren en hooggeplaatsten in Nederland en de rest van de wereld moet nu per direct stoppen, de tijd is nu! 

We hebben in dit artikel een samenvatting gemaakt voor de mensen die dit nog niet eerder zijn tegengekomen of het niet onder ogen durfden te komen. We moesten en moeten echter eerst alles exposen wat het daglicht niet verdraagt om onze wereld om te kunnen turnen naar een Nieuwe Wereld. Dat hebben reeds vele klokkenluiders en waarheidsvinders gedaan in Nederland en de rest van de wereld, zodat we daarna kunnen gaan kiezen voor de beste oplossingen om Wereldvrede te bereiken voor de 8 miljard wereldbewoners die zich op ons stukje aarde bevinden.

Wij danken hierbij alle Goddelijke wezens (mensen van vlees en bloed), speciaal Ad van Rooij en Dienie Kars, die hun leven ervoor opofferden om de Waarheid boven tafel te krijgen en dit aan de wereldbevolking te kunnen laten zien.

Dit artikel is mede tot stand gekomen met medewerking van vele klokkenluiders.

Lees de onderstaande belangrijke links met de informatie goed door:

Alle oorlogen moeten per direct worden gestopt in de hele wereld!

Het besef dat een groot deel van de Nederlandse bevolking jarenlang in leugens heeft geloofd en zelfs heeft gestemd op een minister president die lid was van een pedopartij JOVD (Mark Rutte) is geen prettig gevoel. Mark Rutte begon zijn 'loopbaan' als voorzitter in de pedopartij JODV. 

Beluister de onderstaande video, waar Mark Rutte toendertijd mee bezig was.

Bron: https://jovd.nl/dit_is_de_jovd/historie/tijdlijn/

Mark Rutte heeft veel op z'n kerfstok!

Mark Rutte is al vele jaren gezien!

Ook door Putin is Mark Rutte gezien. Putin sprak eerder hierover (2013) in de onderstaande video zijn afschuw uit over de pedopartij die in Nederland werd gedoogd. De vertaalde tekst in de leesbalk onder de video is een paar keer gecheckt door Russisch sprekende mensen, deze tekst klopt wat er staat geschreven. 

De JOVD is een—in 1949 opgerichte—liberale politieke jongerenorganisatie.

Lees en bekijk de onderstaande afbeeldingen van de JOVD.

Website JOVD: https://jovd.nl/dit_is_de_jovd/historie/tijdlijn/

Toen we even gingen googelen vonden we de onderstaande foto's van JOVD:

Maar één ding is toch wel duidelijk in Nederland!

Dat het justitionele apparaat met omgekochte en/of gechanteerde rechters en advocaten jarenlang de bescherming bood aan de illegale regering vanaf 1918 met corrupte topambtenaren en dat zij een pedopartij (JOVD) gedoogde met Mark Rutte als voorzitter. Vele topambtenaren kregen na deelname aan seksorgies en/of satanische rituelen, nadat ze chantabel waren gemaakt, een functie in het illegale kabinet en/of mochten een topfunctie in het bedrijfsleven vervullen of kreeg een  burgemeesterschap aangeboden, waarna de corruptie doorging op gemeentelijk niveau. 

Alles is in beeld gebracht, zie de link hieronder en de video's verderop in het artikel:

DE CRIMINELE RECHTSSTAAT NEDERLAND

Deel 1: https://capoditutticapi007.blogspot.com/


INFILTRATIE RECHTSSTAAT NEDERLAND

Deel 2: https://capoditutticapi008.blogspot.com/


MISDADEN TEGEN DE MENSELIJKHEID

Deel 3: https://capoditutticapi009.blogspot.com/

Getuigenissen over misbruik door satanisten en pedofielen komen nu steeds meer naar buiten in Nederland en andere landen in de wereld.

Het morele kompas van hoge ambtenaren werd door chantage jarenlang teniet gedaan. Pogingen om alles achter slot en grendel te behandelen in de doofpotcultuur, waarna spreekverboden opgelegd werden door justitie, lukken nu steeds minder. Echter nu zijn ze bezig met Huig Plug (klokkenluider justitie). Gelukkig kan Huig Plug zich goed verweren. De doofpotcultuur wordt door de bevolking niet langer meer geaccepteerd. De aanklagers krijgen in de gaten, dat die techniek van begraven in deze tijd niet meer thuis hoort en dat de tijd van de doofpot cultuur voorbij is. 

Huig Plug en de zaak Lisa

Huig Plug is reeds langere tijd bezig om de zaak van Lisa onder de aandacht te brengen van de bevolking. De rechter vindt nu echter dat Huig Plug zich schuldig heeft gemaakt aan laster en opruiing. Huig Plug kreeg van de rechter daarom op 8 december 2023 een straf opgelegd van 5 maanden voorwaardelijk en 4 maanden onvoorwaardelijk. Huig Plug heeft hier gelijk beroep tegen aangetekend. 

Zie voor meer info over de zaak Lisa de link hieronder:

LEBZ (Landelijke Eenheid Bijzondere Zeden Zaken)

Wanneer je even gaat googelen kun je genoeg vinden over ARGOS en het slechte functioneren van LEBZ. Tot heden werden slachtoffers niet geholpen. Volgens deze bron hadden zich eerder bij het LEBZ 300 slachtoffers van satanistisch ritueel misbruik aangifte gedaan. De slachtoffers hadden onafhankelijk van elkaar bepaalde adressen genoemd, namen van deelnemers, modus operandi, kleding en attributen genoemd. Echter er is niet één vervolging ingesteld. Is dat niet raar? De slachtoffers kregen van de LEBZ functionarissen veelal te horen dat hun therapeut ze die onzin wel in het hoofd gepraat zal hebben. Is het LEBZ net als het Huis voor de Klokkenluiders door de personele bezetting verworden tot het tegenovergestelde als dat wat de bedoeling was, namelijk een veilige plaats om te kunnen spreken. In elk geval zijn de slachtoffers nog steeds na jaren nog doodsbang, in het bijzonder diegenen die willen klokkenluiden over hun gruwelijke ervaringen. Zij worden naar zeggen van slachtoffers door tal van agressieve overheidsdiensten het leven zo zuur gemaakt dat ze nauwelijks kunnen overleven. 

Bron: https://t.me/bataafsenieuws/8556

https://www.vpro.nl/argos/media/luister/argos-radio/onderwerpen/2021/de-hervonden-herinneringencampagne-van-de-landelijke-expertisegroep-bijzondere-zedenzaken.html

HULP  VOOR SLACHTOFFERS

Slachtoffers van seksueel misbruik kunnen terecht bij de Bart van Well Foundation, waar ze middels een vertrouwenspersoon of therapeut kunnen bespreken welke route ze gaan nemen.

 In het buitenland duiken ook misbruikzaken op

In Frankrijk kwam reeds eerder uit, dat 330.000 kinderen door de clergie van de RK, van Frankrijk over een periode van 70 jaar misbruikt zijn. Daar zijn ook geen veroordelingen uitgesproken. Praktisch in alle landen is de doofpot cultuur toegepast, zelfs in het Vaticaan, waar nr. 2 en nr. 3 het gevang zijn ingegaan, door gelukkig buiten het Vaticaan gedane onderzoeken. Bron: https://nos.nl/artikel/2400433-330-000-slachtoffers-van-misbruik-binnen-franse-katholieke-kerk

Onderzoeker: 3000 pedoseksuelen in Franse katholieke kerk sinds 1950

Van de 115.000 priesters en andere religieuze functionarissen binnen de Franse katholieke kerk sinds 1950, waren er 2900 tot 3200 pedoseksueel. Dat stelt een Franse commissie die onderzoek deed naar kindermisbruik binnen de kerk.

Het rapport van zo'n 2500 pagina's wordt dinsdag gepubliceerd. Daarop vooruitlopend heeft commissievoorzitter Jean Marc Sauvé dit getal bekendgemaakt. Volgens Sauvé gaat het om een schatting van het minimumaantal. Het onderzoek is gebaseerd op archiefmateriaal van kerk, rechtbanken en politie en op interviews met getuigen. In het rapport zullen 45 aanbevelingen worden gedaan. Bron: https://nos.nl/artikel/2400217-onderzoeker-3000-pedoseksuelen-in-franse-katholieke-kerk-sinds-1950

Onderzoeker: 3000 pedoseksuelen in Franse katholieke kerk sinds 1950

Van de 115.000 priesters en andere religieuze functionarissen binnen de Franse katholieke kerk sinds 1950, waren er 2900 tot 3200 pedoseksueel. Dat stelt een Franse commissie die onderzoek deed naar kindermisbruik binnen de kerk.

Het rapport van zo'n 2500 pagina's wordt dinsdag gepubliceerd. Daarop vooruitlopend heeft commissievoorzitter Jean Marc Sauvé dit getal bekendgemaakt. Volgens Sauvé gaat het om een schatting van het minimumaantal. Het onderzoek is gebaseerd op archiefmateriaal van kerk, rechtbanken en politie en op interviews met getuigen. In het rapport zullen 45 aanbevelingen worden gedaan.

De commissie is 2,5 jaar bezig geweest aan zijn onderzoek. Er hadden in totaal 22 mensen zitting in de commissie, onder wie juristen, historici, sociologen en theologen. Er werd besloten tot instellen van de commissie nadat paus Franciscus had gezegd dat bisschoppen persoonlijk aansprakelijk gesteld zouden worden voor het verdoezelen van misbruikzaken. Hij maakte een wet die medewerkers van de kerk verplicht stelt misbruik te melden als ze ervan op de hoogte zijn.

Bron: https://nos.nl/artikel/2400217-onderzoeker-3000-pedoseksuelen-in-franse-katholieke-kerk-sinds-1950

HET HIERNAMAALS SCHREEF DAT PEDOFIELEN VOOR DE BIJL GAAN, DAT HET DUURT NIET LANG MEER DUURT VOORDAT ZIJ EXPOSED WORDEN, DE TIJD IS NU; ALLES IS GEZIEN!


Bericht van Oct.8, 2021 │ GTB 322.

Eindelijk, na al die jaren uitstel, doofpot en misleiding, gaan ze voor de bijl. De Pedo's.....Het internet gonst van de geruchten en verklaringen, onderbouwd met keiharde bewijzen en getuigen verklaringen bij de vleet. Overal op de wereld begint er aandacht te komen. Ja, ja, dat is de Cabal. De grenzeloze pedofiele smeerlappen, die de groei van de cabal hebben versneld en hun macht hebben gevestigd.

Mannen zoals Demmink, die hun macht als hoogste ambtenaar van justitie schandaleus hebben misbruikt en verkracht, die worden er genoemd. Maar hij is niet de enige. Een paar zwakkere broeders als hoofd van justitie in Breda en twee andere plaatsen hebben hetzelfde gedaan. Welnu dat bevestigt mijn stelling, je moet al afpersbaar zijn (pedofilie) wil je op zo'n positie terecht komen.

Volgens getuigen op het internet, zit er in het gerechtsgebouw van den Haag ook aardig wat pedo's. Allemaal op belangrijke plaatsen, zodat zij pedo zaken kunnen stoppen of onderzoeken daarna. En dat is de afgelopen 50 jaar ook gebeurd. Er zijn maar weinig pedo's in pedoland (want dat kunnen wij wel zo noemen, vooral omdat onze minister president zelf voorzitter geweest is van de enige pedo vereniging in de wereld ) veroordeeld voor het gerecht. Welnu, maar de zaken komen nu naar buiten en pogingen om alles achter slot en grendel te behandelen, waarna spreekverboden opgelegd worden, door justitie gaat niet meer en wordt door de klokkenluiders niet meer geaccepteerd. De aanklagers krijgen in de gaten, dat die techniek van begraven in deze tijd niet meer thuis hoort en dat de tijd van de doofpotcultuur voorbij is.

In Frankrijk komt nu uit, dat 330.000 kinderen door de clergie van de RK, van Frankrijk over een periode van 70 jaar misbruikt zijn. Daar zijn ook geen veroordelingen uitgesproken. Praktisch in alle landen is de doofpotcultuur toegepast, zelfs in het Vaticaan, waar nr. 2 en nr. 3 het gevang zijn ingegaan, door gelukkig buiten het Vaticaan gedane onderzoeken. Of nr. 1 ook daarbij betrokken is weet ik niet, daarvoor zou je zijn verleden, waar het al bloederig wordt met Videla in Argentinië, moeten onderzoeken. Misschien is dat al gedaan, maar heeft men dat vanwege het paus zijn dan zeker verhinderd. De paus zelf heeft onlangs verklaard dat 70 procent van de clergie in de RK over de hele wereld, homofilie en pedofilie bedrijft. Wel, dat komt overeen met Frankrijk.

In de States hebben bisschoppen al meer dan 60 miljoen dollar betaald aan schade vergoedingen. En in Chili zijn er 70 bisschoppen uitgetreden uit de kerk zonder aan te geven waarom.....?

Deze week zijn er in Ohio! U.S.A. 161 pedo's gearresteerd en opgepakt. Het is allemaal zo logisch als wat. De afpersing- en onderdrukkingsmethoden van de Cabal is pedofiel georiënteerd, seks met kleine kinderen etc. Iets wat praktisch in alle landen hevig door de bevolking wordt veroordeeld. Dus daardoor ook uitermate bruikbaar is om af te persen.

De Cabal, NWO kun je beter zeggen, maakt daar over de hele wereld gretig gebruik van. En zoals wij gezien hebben, zijn alle regeringen op een paar na direct akkoord gegaan met het corona draaiboek, wat hen voorgelegd is... en van hen geëist is geworden. Nou dat is dan vrij duidelijk hoe dat mogelijk is. Kijk naar Nederland. Namen zoals Balkenende, Hirsch Ballin, Piet Hein Donner, Demmink, Rutte, Wilders en anderen worden regelmatig genoemd. Ook het feit dat hier al leden van justitie genoemd worden zegt al genoeg. 

Ook kun je veel ontdekken door de symbolieken die ze dragen in hun ringen, hangers, medaillons, oorbellen en speldjes op de revers. Gelukkig kent Nederland klokkenluiders, die zich nu niet meer met een kluitje door justitie het riet in laten sturen. Maar een ding wordt langzaam duidelijk, dat is, dat het justitiële apparaat dient ter bescherming van de afgeperste pedofielen viezeriken, die het in de regering voor het zeggen hebben of die een hoofdpositie in de grotere politieke partijen hebben veroverd. Ja, anders zaten zij niet op die plek. 

Bron: https://t.me/Gerrit_Brendel/873

Tip: Lees en bekijk het onderstaande artikel voor Uw eigen inzicht en beeldvorming:

Bekijk de namen die in het onderstaande artikel staan opgesomd, U zult zich gaan verbazen!

Artikel: https://www.bart-van-well-foundation.nl/rolodex-onderzoek/

Bekijk de onderstaande video's één voor één.

En neem dan even rust en laat de info even bezinken, voordat U weer verder gaat kijken.

Velen gingen U reeds voor; vele Waarheidsvinders en Klokkenluiders.

Vele slachtoffers kunnen het niet meer navertellen, R.I.P.

Sterkte en Succes met Uw ontwakingsproces.

Belangrijke boodschap voor Nederland!

ONZE NIEUWSTE ARTIKELEN